АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 22 МЛАДОСТ - ЦЕНТЪРА
/ИЗПЪЛНЯВА СЕ В РАБОТНИ ДНИ И В СЪБОТА/
МЛАДОСТОББ
РАБОТНИ ДНИ
6.00 - 20.40
през 10 минути
6.15 - 20.55
през 10 минути
СЪБОТА
6.30 - 13.50
през 20 минути
6.50 - 14.10
през 20 минути