АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 24 КОЛЕЛОТО - БИЧКИНЯ 1/ИНСТРУМЕНТ/
/ИЗПЪЛНЯВА СЕ В РАБОТНИ ДНИ И В СЪБОТА/
КОЛЕЛОТОБИЧКИНЯ 1
РАБОТНИ ДНИ
6,00 - 20,20
през 10 минути
6,20 - 20,40
през 10 минути
СЪБОТА
6,15 - 13,55
през 20 минути
6,40 - 14,00
през 20 минути