Забележка:

1. В регистъра не са въведени, 59 бр. договори за отдадените под наем зем. земи „бели петна“ по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, същите са валидни само за стопанската 2015/2016 г.
2. В регистъра не са въведени, 87 бр. договори за отдадените под наем имоти “полски пътища“ и „напоителни канали“, попадащи в масивите на ползване, за които е приложена процедурата съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, същите са валидни само за стопанската 2015/2016 г.

ЗЕМЛИЩЕИМОТ № /НТПДКА№ НА ДОГОВОРот датадо датаНАЕМНА ЦЕНАНАЕМАТЕЛ
1Драгановци89043нива150.0081212501.6.2011 г.01.6.2016 г.1,756.70 лв.АГРО – ФЕРМЕР ООД
2Драгановци408008нива132.5471217615.5.2013 г.15.5.2016 г.945.00 лв.АГРО – ФЕРМЕР ООД
3БоженциНИ №9новообразуван0.5331216717.12.2012 г.17.12.2017 г.47.23 лв.Марияна Николаева Радева
4ГабровоНИ №115новообразуван0.4281216829.9.2012 г.29.9.2017 г.37.94 лв.Христиан Богомилов Даков
5ГабровоНИ №111новообразуван0.4481216921.9.2012 г.21.9.2017 г.39.68 лв.Иринка Ненова Йосифова
6БорикиНИ №14новообразуван0.3242117121.9.2012 г.21.9.2017 г.28.68 лв.Младен Тодоров Неделчев
7БаланиНИ № 75новообразуван0.3092117318.12.2012 г.18.12.2017 г.27.40 лв.Тервел Димитров Серафимов
8ГабровоНИ № 24новообразуван1.4551217420.12.2012 г.20.12.2017 г.128.95 лв.Георги Лазаров Лазаров
9ГабровоНИ № 51новообразуван0.6691217520.12.2012 г.20.12.2017 г.59.26 лв.Георги Лазаров Лазаров
10Поповци72015нива1.6851217815.5.2013 г.15.5.2016 г.11.00 лв.Иван Илиев Савов
11Поповци72035нива2.5461217915.5.2013 г.15.5.2016 г.17.50 лв.Иван Илиев Савов
12Кози рог39136нива15.5281218118.7.2013 г.18.7.2018 г.66.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
13Гъбене35029нива0.8961218526.8.2013 г.26.8.2018 г.8.50 лв.Петко Петков Петков
14Гъбене85039нива1.9151218626.8.2013 г.26.8.2018 г.6.50 лв.Петко Петков Петков
15Кози рог39137пасище, мера22.9891218728.8.2013 г.28.8.2018 г.154.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
16Кози рог42011пасище, мера219.0731218828.8.2013 г.28.8.2018 г.1,445.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
17Здравковец46003пасище, мера153.4291218928.8.2013 г.28.8.2018 г.1,015.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
18Здравковец43005пасище, мера161.2381219728.8.2013 г.28.8.2018 г.1,060.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
19Здравковец50022пасище, мера65.6341219828.8.2013 г.28.8.2018 г.425.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
20Здравковец52014пасище, мера15.1661219928.8.2013 г.28.8.2018 г.104.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
21Здравковец59022пасище, мера41.2211220028.8.2013 г.28.8.2018 г.270.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
22Здравковец77007пасище, мера77.2561220128.8.2013 г.28.8.2018 г.505.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
23Здравковец78007пасище, мера71.5911220228.8.2013 г.28.8.2018 г.470.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
24Здравковец81068пасище, мера46.3481220328.8.2013 г.28.8.2018 г.300.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
25Здравковец83024пасище, мера49.5081220428.8.2013 г.28.8.2018 г.330.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
26Мичковци48002нива36.7991220502.10.2013 г.02.10.2018 г.300.00 лв.Божидар Иванов Петров
27ГабровоНИ № 6новообразуван0.7391220602.1.2014 г.02.1.2019 г.65.45 лв.Стефка Кънчева Баджева
28БаланиНИ №9новообразуван0.2091220802.1.2014 г.02.1.2017 г.18.50 лв.Петко Хубанов Хубанов
29ГабровоНИ № 17новообразуван0.4311220902.1.2014 г.02.1.2019 г.38.20 лв.Кольо Вергилов Василев
30Чарково81904.16.42нива1.3011221014.2.2014 г.14.2.2019 г.5.50 лв.Марин Костадинов Мирчев
31ГабровоНИ №1новообразуван0.8811221107.5.2014 г.07.5.2019 г.78.03 лв.Дончо Христов Минчев
32КопчелииНИ №3новообразуван1.8211221214.7.2014 г.14.7.2019 г.161.34 лв.Цветомир Руменов Цанов
33Донино23051изост. нива44.9161221301.12.2014 г.01.12.2019 г.370.00 лв.Дени Мар – 2014 ЕООД
34Яворец11222нива1.5481221411.12.2014 г.11.12.2019 г.13.00 лв.Фадора ЕООД
35Яворец13030нива6.0001221511.12.2014 г.11.12.2019 г.49.00 лв.Фадора ЕООД
36Яворец13307нива1.8001221611.12.2014 г.11.12.2019 г.17.00 лв.Фадора ЕООД
37Яворец14008нива14.5421221711.12.2014 г.11.12.2019 г.95.00 лв.Фадора ЕООД
38Яворец14091нива3.0001221811.12.2014 г.11.12.2019 г.29.00 лв.Фадора ЕООД
39Яворец14272нива5.1011221911.12.2014 г.11.12.2019 г.34.00 лв.Фадора ЕООД
40Яворец17229нива1.0481222011.12.2014 г.11.12.2019 г.8.50 лв.Фадора ЕООД
41Яворец17301нива1.6001222111.12.2014 г.11.12.2019 г.13.00 лв.Фадора ЕООД
42Яворец17302нива1.1991222211.12.2014 г.11.12.2019 г.9.50 лв.Фадора ЕООД
43Яворец18007нива4.0001222311.12.2014 г.11.12.2019 г.39.00 лв.Фадора ЕООД
44Яворец11152нива6.3721222411.12.2014 г.11.12.2019 г.68.00 лв.Фадора ЕООД
45Яворец12061нива1.4001222511.12.2014 г.11.12.2019 г.20.00 лв.Фадора ЕООД
46Яворец12255нива4.0001222611.12.2014 г.11.12.2019 г.81.00 лв.Фадора ЕООД
47Яворец14045нива3.0001222711.12.2014 г.11.12.2019 г.69.00 лв.Фадора ЕООД
48Яворец14228нива3.5361222811.12.2014 г.11.12.2019 г.71.00 лв.Фадора ЕООД
49Яворец14448нива4.3991222911.12.2014 г.11.12.2019 г.92.00 лв.Фадора ЕООД
50Яворец16092нива4.8421223011.12.2014 г.11.12.2019 г.87.00 лв.Фадора ЕООД
51Яворец16139нива2.5001223111.12.2014 г.11.12.2019 г.22.00 лв.Фадора ЕООД
52Яворец20176нива1.7001223211.12.2014 г.11.12.2019 г.44.00 лв.Фадора ЕООД
53Яворец20248нива1.3001223311.12.2014 г.11.12.2019 г.31.00 лв.Фадора ЕООД
54Яворец20297нива2.0011223411.12.2014 г.11.12.2019 г.52.00 лв.Фадора ЕООД
55Лесичарка49012нива5.60312224А17.2.2015 г.17.2.2020 г.55.00 лв.Васил Стефанов Димов
56Лесичарка49042нива11.16412225А17.2.2015 г.17.2.2020 г.110.00 лв.Васил Стефанов Димов
57Лесичарка49044нива1.90312226А17.2.2015 г.17.2.2020 г.22.00 лв.Васил Стефанов Димов
58Яворец12048нива8.9351223501.12.2014 г.01.12.2019 г.73.00 лв.Лазар Райчев Колев
59Яворец14047нива2.0001223601.12.2014 г.01.12.2019 г.19.00 лв.Лазар Райчев Колев
60Яворец19280нива1.0411223701.12.2014 г.01.12.2019 г.8.50 лв.Лазар Райчев Колев
61Кметовци129002нива0.5941223825.2.2015 г.25.2.2020 г.11.00 лв.ЕТ Възкресение–Мартин Ангелов
62Кметовци122023нива1.3031223925.2.2015 г.25.2.2020 г.16.50 лв.ЕТ Възкресение–Мартин Ангелов
63Кметовци118003нива1.4441224025.2.2015 г.25.2.2020 г.16.50 лв.ЕТ Възкресение–Мартин Ангелов
64Кметовци63003нива1.2001224125.2.2015 г.25.2.2020 г.11.00 лв.ЕТ Възкресение–Мартин Ангелов
65Кметовци39101нива0.4031224225.2.2015 г.25.2.2020 г.5.50 лв.ЕТ Възкресение–Мартин Ангелов
66Кметовци39083нива0.1541224325.2.2015 г.25.2.2020 г.5.50 лв.ЕТ Възкресение–Мартин Ангелов
67Кметовци39067нива0.5991224425.2.2015 г.25.2.2020 г.5.50 лв.ЕТ Възкресение–Мартин Ангелов
68Кметовци39027нива0.8851224525.2.2015 г.25.2.2020 г.5.50 лв.ЕТ Възкресение–Мартин Ангелов
69Кметовци17010нива19.0861224625.2.2015 г.25.2.2020 г.165.00 лв.ЕТ Възкресение–Мартин Ангелов
70Кметовци129019нива0.9001224725.2.2015 г.25.2.2020 г.11.00 лв.ЕТ Възкресение–Мартин Ангелов
71Златевци8 бр. нива3.7061224830.4.2015 г.30.4.2020 г.93.00 лв.Снежина Стефанова Гутева
72Армени23 бр.нива37.3551224930.4.2015 г.30.4.2020 г.1,565.00 лв.Снежина Стефанова Гутева
73Здравковец 22 бр.нива33.2231225030.4.2015 г.30.4.2020 г.1,200.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
74Кози рог33 бр.нива65.6451225130.4.2015 г.30.4.2020 г.3,300.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
75Габрово13 бр.нива32.9901225205.5.2015 г.05.5.2020 г.240.00 лв.Николай Русланов Асенов
76Габрово14218.64.1нива11.3551225405.5.2015 г.05.5.2020 г.300.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
77Габрово14218.243.114нива7.4151225611.6.2015 г.11.6.2020 г.33.00 лв.Галин Димитров Арнаудов
78Габрово14218.264.131нива2.0011225711.6.2015 г.11.6.2020 г.6.50 лв.Галин Димитров Арнаудов
79Мичковци70025нива11.0001225903.7.2015 г.03.7.2020 г.520.00 лв.Николай Веселинов Кръстев
80Мичковци 79018нива10.6681226003.7.2015 г.03.7.2020 г.270.00 лв.ЕЛВИ ООД
81Мичковци25064нива30.3941226103.7.2015 г.03.7.2020 г.950.00 лв.ЕЛВИ ООД
82Мичковци15.бр.нива56.6741226203.7.2015 г.03.7.2020 г.480.00 лв.Николай Русланов Асенов
83ГабровоНИ №19новообразуван0.4381226318.8.2015 г.18.8.2020 г.38.84 лв.Параскева Харалампиева Владова
84Гъбене 56059нива8.0671226427.7.2015 г.27.7.2020 г.75.00 лв.ЕКО БУЛ ООД
85Гъбене10 бр.нива21.6221226527.7.2015 г.27.7.2020 г.225.00 лв.ЕКО БУЛ ООД
86Гръблевци8 бр.нива13.2121226627.7.2015 г.27.7.2020 г.70.00 лв.Найден Недялков Дашев
87Гъбене58015нива2.4991226727.7.2015 г.27.7.2020 г.22.00 лв.Петко Петков Петков
88Враниловци13059нива2.3441226827.7.2015 г.27.7.2020 г.27.00 лв.Лазар Райчев Колев
89Златевци32010нива0.9661226927.7.2015 г.27.7.2020 г.6.50 лв.Лазар Райчев Колев
90Враниловци13074нива1.9761227027.7.2015 г.27.7.2020 г.16.00 лв.Лазар Райчев Колев
91Габрово3 бр.пасище, мера17.5011227101.10.2015 г.01.10.2020 г.166.43 лв.Галин Димитров Арнаудов
92Мичковци24 бр.пасище, мера481.8091227321.10.2015 г.30.9.2020 г.2,403.15 лв.Найден Недялков Дашев
93Габрово5 бр.пасище, мера21.0261227401.10.2015 г.30.9.2020 г.199.96 лв.Христо Лалев Скакалов
94Кметовци8 бр.пасище, мера55.9631227505.10.2015 г.30.9.2020 г.559.63 лв.Боженски чифлик ЕООД
95Габрово2 бр.пасище, мера28.2111227601.10.2015 г.30.9.2020 г.268.29 лв.Веселина Стефанова Топузакова
96Габрово5 бр.пасище, мера15.7831227701.10.2015 г.30.9.2020 г.150.10 лв.Матилда Маринова Конова
97Драгановци17005нива0.5291227801.9.2015 г.01.9.2020 г.5.50 лв.Димитринка Иванова Бошнакова
98Кози рог13014нива10.0101227907.9.2015 г.07.9.2020 г.200.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
99Мичковци52063нива16.7921228007.9.2015 г.07.9.2020 г.145.00 лв.Николай Русланов Асенов
100Жълтеш2 бр.пасище, мера13.5171228101.10.2015 г.30.9.2020 г.135.17 лв.Георги Николаев Колев
101Гарван4,бр.пасище, мера18.4941228201.10.2015 г.30.9.2020 г.73.98 лв.Кольо Райчев Колев
102Гръблевци137004пасище, мера13.4501228301.10.2015 г.30.9.2020 г.13.45 лв.Любка Димитрова Пенчева
103Гъбене2 бр.пасище, мера4.6171228401.10.2015 г.30.9.2020 г.41.83 лв.ЕКО БУЛ ООД
104Лесичарка72 бр.пасище, мера566.1061228501.10.2015 г.30.9.2020 г.3,272.09 лв.ЕЛВИ ООД
105Лесичарка24 бр.пасище, мера127.3861228601.10.2015 г.30.9.2020 г.736.29 лв.Васил Стефанов Димов
106Донино16 бр.пасище, мера62.2571228701.10.2015 г.30.9.2020 г.391.55 лв.Зехра Сабриева Мехмедова
107Гъбене10 бр.нива17.9351228801.10.2015 г.01.10.2020 г.310.00 лв.ЕКО БУЛ ООД
108Габрово12 бр. пасище, мера39.5461228901.10.2015 г.30.9.2020 г.376.08 лв.Любчо Стоянов Спасов
109Лесичарка27006нива1.1421229007.10.2015 г.07.10.2020 г.36.00 лв.ЕЛВИ ООД
110Лесичарка55001нива1.6261229107.10.2015 г.07.10.2020 г.60.00 лв.ЕЛВИ ООД
111Лесичарка61140нива0.7941229207.10.2015 г.07.10.2020 г.37.00 лв.ЕЛВИ ООД
112Лесичарка63016нива5.7651229307.10.2015 г.07.10.2020 г.300.00 лв.ЕЛВИ ООД
113Лесичарка5 бр. масив 009нива3.0571229407.10.2015 г.07.10.2020 г.332.00 лв.ЕЛВИ ООД
114Лесичарка2 бр. масив 010нива4.6251229507.10.2015 г.07.10.2020 г.749.00 лв.ЕЛВИ ООД
115Лесичарка2 бр. масив 011нива1.3341229607.10.2015 г.07.10.2020 г.369.00 лв.ЕЛВИ ООД
116Лесичарка4 бр. масив 054нива20.1311229707.10.2015 г.07.10.2020 г.260.00 лв.ЕЛВИ ООД
117Лесичарка2 бр. масив 058нива4.5511229807.10.2015 г.07.10.2020 г.49.00 лв.ЕЛВИ ООД
118Армени30017нива1.0001229901.10.2015 г.01.10.2020 г.38.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
119Армени2 бр. масив 029нива0.8911230001.10.2015 г.01.10.2020 г.32.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
120Армени3 бр. масив 044нива5.3001230101.10.2015 г.01.10.2020 г.200.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
121Армени2 бр. масив 032нива9.2541230201.10.2015 г.01.10.2020 г.273.00 лв.Николай Русланов Асенов
122Армени54001нива2.6211230301.10.2015 г.01.10.2020 г.43.00 лв.Николай Русланов Асенов
123Армени25069нива2.4811230401.10.2015 г.01.10.2020 г.55.00 лв.Николай Русланов Асенов
124Мичковци4 бр. масив 021нива15.8081230520.10.2015 г.20.10.2020 г.143.00 лв.ЕЛВИ ООД
125Мичковци4 бр. масив 026нива9.4781230620.10.2015 г.20.10.2020 г.126.50 лв.ЕЛВИ ООД
126Мичковци3 бр. масив 041нива3.9611230720.10.2015 г.20.10.2020 г.33.00 лв.ЕЛВИ ООД
127Мичковци3 бр. масив 043нива11.6461230820.10.2015 г.20.10.2020 г.99.00 лв.ЕЛВИ ООД
128Мичковци3 бр. масив 044нива4.4541230920.10.2015 г.20.10.2020 г.60.50 лв.ЕЛВИ ООД
129Мичковци2 бр. масив 046нива7.7871231020.10.2015 г.20.10.2020 г.110.00 лв.ЕЛВИ ООД
130Мичковци2 бр. масив 025нива5.1191231120.10.2015 г.20.10.2020 г.22.00 лв.ЕЛВИ ООД
131Мичковци2 бр. масив 052нива24.7311231220.10.2015 г.20.10.2020 г.126.50 лв.ЕЛВИ ООД
132Мичковци3 бр. масив 065нива0.7941231320.10.2015 г.20.10.2020 г.11.00 лв.ЕЛВИ ООД
133Мичковци41035нива 17.9721231407.9.2015 г.07.9.2015 г.590.00 лв.Николай Русланов Асенов
134Кози рог12020нива19.6321231507.9.2015 г.07.9.2015 г.250.00 лв.Николай Русланов Асенов
135Копчелии6 бр.пасище, мера9.4211231603.12.2015 г.30.9.2020 г.88.65 лв.Зехра Сабриева Мехмедова
136Враниловци16 бр.пасище, мера32.3501231703.12.2015 г.30.9.2020 г.254.69 лв.ЕКО БУЛ ООД
137Враниловци3 бр.пасище, мера3.5001231804.12.2015 г.30.9.2020 г.35.00 лв.Кольо Райчев Колев
138Мичковци18 бр.пасище, мера80.1691231904.12.2015 г.30.9.2020 г.398.84 лв.ЕЛВИ ООД
139Гръблевци5 бр. масив 004нива14.1371232004.12.2015 г.04.12.2020 г.60.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
140Гръблевци2 бр. масив 059нива3.7181232104.12.2015 г.04.12.2020 г.27.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
141Гръблевци3 бр. масив 132нива3.3941232204.12.2015 г.04.12.2020 г.16.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
142Гръблевци2 бр. масив 135нива8.4891232304.12.2015 г.04.12.2020 г.49.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
143Гръблевци40009нива1.0971232404.12.2015 г.04.12.2020 г.11.00 лв.Николай Русланов Асенов
144Гръблевци41041нива4.3971232504.12.2015 г.04.12.2020 г.38.00 лв.Николай Русланов Асенов
145Гръблевци76010нива1.5941232604.12.2015 г.04.12.2020 г.22.00 лв.Николай Русланов Асенов
146Гръблевци77001нива2.6141232704.12.2015 г.04.12.2020 г.38.00 лв.Николай Русланов Асенов
147Гръблевци84017нива1.7991232804.12.2015 г.04.12.2020 г.16.00 лв.Николай Русланов Асенов
148Гръблевци86014нива1.7971232904.12.2015 г.04.12.2020 г.16.00 лв.Николай Русланов Асенов
149Гръблевци108002нива2.4001233004.12.2015 г.04.12.2020 г.22.00 лв.Николай Русланов Асенов
150Гръблевци155035нива2.1951233104.12.2015 г.04.12.2020 г.11.00 лв.Николай Русланов Асенов
151Гръблевци2 бр. масив 150нива2.8441233204.12.2015 г.04.12.2020 г.16.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
152Враниловци5 бр. масив 041нива7.2631233322.2.2016 г.22.2.2021 г.95.00 лв.Кольо Райчев Колев
153Поповци 3 бр. масив 032нива1.7591233402.3.2016 г.02.3.2021 г.22.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
154Поповци2 бр. масив 033нива0.8331233502.3.2016 г.02.3.2021 г.11.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
155Поповци25048нива0.0801233602.3.2016 г.02.3.2021 г.1.10 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
156Поповци31030нива0.3271233702.3.2016 г.02.3.2021 г.5.50 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
157Поповци37035нива1.6711233802.3.2016 г.02.3.2021 г.16.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
158Поповци60025нива0.7161233902.3.2016 г.02.3.2021 г.11.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
159Поповци70063нива1.0001234002.3.2016 г.02.3.2021 г.11.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
160Кози рог54003нива1.7361234107.3.2016 г.07.3.2021 г.11.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
161Кози рог55104нива6.2741234207.3.2016 г.07.3.2021 г.66.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
162Кози рог62054нива1.1051234307.3.2016 г.07.3.2021 г.11.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
163Кози рог91036нива1.3801234407.3.2016 г.07.3.2021 г.16.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
164Кози рог128045нива0.5001234507.3.2016 г.07.3.2021 г.5.50 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
165Кози рог2 бр.масив 106нива2.2271234607.3.2016 г.07.3.2021 г.22.00 лв.ЗП – Петко Цонев Гутев
166Кози рог бр.масив 039нива4.5911234702.3.2016 г.02.3.2021 г.22.00 лв.Николай Русланов Асенов
167Кози рог бр.масив 102нива7.0881234802.3.2016 г.02.3.2021 г.44.00 лв.Николай Русланов Асенов
168Кози рог бр.масив 098нива1.3391234902.3.2016 г.02.3.2021 г.11.00 лв.Николай Русланов Асенов
169Габрово14218.53.24нива2.9991235002.3.2016 г.02.3.2021 г.16.00 лв.Николай Русланов Асенов
170Габрово14218.192.341нива0.9481235102.3.2016 г.02.3.2021 г.16.00 лв.Николай Русланов Асенов
171Габрово14218.206.18нива0.8041235202.3.2016 г.02.3.2021 г.5.50 лв.Николай Русланов Асенов
172Габрово14218.264.143нива0.7011235302.3.2016 г.02.3.2021 г.5.50 лв.Николай Русланов Асенов
173Габрово14218.292.27нива0.6001235402.3.2016 г.02.3.2021 г.5.50 лв.Николай Русланов Асенов
174Габрово14218.335.561нива1.0551235502.3.2016 г.02.3.2021 г.5.50 лв.Николай Русланов Асенов
175Габрово14218.336.205нива2.4991235602.3.2016 г.02.3.2021 г.11.00 лв.Николай Русланов Асенов
176Габрово14218.296.67нива1.9951235702.3.2016 г.02.3.2021 г.11.00 лв.Николай Русланов Асенов
177Габрово14218.294.39нива0.5891235802.3.2016 г.02.3.2021 г.5.50 лв.Николай Русланов Асенов
178Габрово14218.274.52нива2.1551235902.3.2016 г.02.3.2021 г.11.00 лв.Николай Русланов Асенов
179Габрово14218.281.93нива0.6681236002.3.2016 г.02.3.2021 г.5.50 лв.Николай Русланов Асенов
180Габрово№14 1/2новообразуван0.7061236131.3.2016 г.31.3.2021 г.62.51 лв.Митко Петров Илиев
181Габрово№14 1/2новообразуван0.70612361A31.3.2016 г.31.3.2021 г.62.51 лв.Николай Стоянов Николов
182Гъбене69200нива53.1841236216.6.2016 г.01.10.2021 г.380.00 лв.Мирослав Христов Савов
183Габрово14218.331.221пасище, мера11.8651236301.10.2016 г.30.9.2021 г.106.79 лв.Ганчо Иванов Данаилов
184Габрово5 бр. имотипасище, мера32.9491236401.10.2016 г.30.9.2021 г.296.54 лв.Пламен Стефанов Цвятков
185Драгановци408008нива132.5471236501.10.2016 г.30.9.2021 г.950.00 лв.Алекс и Ко ООД
186Гарван024053/54пасище, мера0.8001236601.10.2016 г.30.9.2021 г.8.00 лв.Кольо Райчев Колев
187Драгановци89043нива150.0081236701.10.2016 г.30.9.2021 г.1,760.00 лв.ЕТ Агро – Светлозар Дичевски
188Кметовци18037нива19.1471236815.7.2016 г.15.7.2021 г.156.00 лв.Михаил Димчев Димов
189Габрово14218.96.24пасище, мера24.1901236901.10.2016 г.30.9.2021 г.217.14 лв.Матилда Маринова Конова
14218.290.148
190Донино№19новообразуван0.6541237028.7.2016 г.28.7.2018 г.57.91 лв.Валентин Тошев Найденов
191Габрово6 бр. имотипасище, мера24.2371237101.10.2016 г.30.9.2021 г.204.98 лв.Веселина Стефанова Топузакова
192Гъбене83083пасище, мера8.2051237201.10.2016 г.30.9.2021 г.73.85 лв.Еко – Бул ООД
193Враниловци52014пасище, мера3.2731237301.10.2016 г.30.9.2021 г.19.64 лв.Кольо Райчев Колев
194Здравковец, Армени, Кози рог, Гръблевци94 бр. имотипасище, мера296.1181237401.10.2016 г.30.9.2021 г.1,093.61 лв.ЗП Петко Цонев Гутев
195Враниловци4 бр. в 18 масивпасище, мера22.6571237501.10.2016 г.30.9.2021 г.135.94 лв.Павлина Стефанова Бозаджиева
196Враниловци4 бр. в 15 масивпасище, мера2.7971237601.10.2016 г.30.9.2021 г.27.97 лв.Митко Христов Стефанов
197Лесичарка6 бр. в 01 масивпасище, мера9.4811237701.10.2016 г.30.9.2021 г.54.07 лв.Севдалин Руменов Тодоров
198Габрово3 бр. пасище, мера4.9921237801.10.2016 г.30.9.2021 г.39.94 лв.Ружди Хасан Мустафа
199Габрово3 бр. от масивпасище, мера214.3861237910/1/20169/30/20211875.14Аренария БМ ЕООД
200Здравковец88005пасище, мера1.0481238011/8/201611/8/201711Марин Христов Маринов
201Здравковец88037пасище, мера1.6361238111/8/201611/8/201717Марин Христов Маринов
202Габрово№13НИ0.2641238212/12/201612/12/202123.41Теодора Веселинова Георгиева
203Габрово4 бр. в масив 44ниви13.3931238312/6/201612/6/202165Пламен Стефанов Цвянков