№ и дата на съставяне на акта за общинска собственостНомер на досиеМестонахождениеВид и описание на имотаДанъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта /лева/Предоставени права за управление на имота
1238 / 15.01.20092202Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. ДунавКадастрален идентификатор 14218.509.586 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка пет осем шест ); Квартал от регулация № 214; Парцел XII;Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. ДунавУПИ0Не
10 / 29.12.200514УПИ2125Не
76 / 27.12.1994стар № 76Сграда2540Не
5 / 27.12.20055 чУПИ0Не
128 / 16.08.2006128чЗемеделска земя0Не
127 / 16.08.2006127чЗемеделска земя0Не
124 / 16.08.2006124чЗемеделска земя0Не
119 / 15.08.2006119чЗемеделска земя29Не
118 / 15.08.2006118чЗемеделска земя0Не
115 / 14.08.2006115чЗемеделска земя0Не
112 / 09.08.2006112чЗемеделска земя0Не
207 / 12.9.2006 г.207чЗемеделска земя115Не
108 / 09.08.2006108чЗемеделска земя0Не
17 / 21.02.200617чПоземлен имот0Не
202 / 11.9.2006 г.202чДруг тип55Не
18 / 22.02.200618чУПИ0Не
200 / 11.9.2006 г.200чДруг тип57Не
199 / 11.9.2006 г.199чДруг тип26Не
196 / 11.9.2006 г.196чДруг тип18Не
19 / 22.02.200619чПоземлен имот0Не
21 / 22.02.200621чУПИ0Не
177 / 04.9.2006 г.177чЗемеделска земя8Не
174 / 28.8.2006 г.174чЗемеделска земя14Не
171 / 28.8.2006 г.171чЗемеделска земя616Не
168 / 28.8.2006 г.168чЗемеделска земя164Не
165 / 28.8.2006 г.165чЗемеделска земя19Не
162 / 28.8.2006 г.162чЗемеделска земя3Не
159 / 28.8.2006 г.159чЗемеделска земя38Не
156 / 28.8.2006 г.156чЗемеделска земя123Не
154 / 23.8.2006 г.154чЗемеделска земя59Не
151 / 23.8.2006 г.151чЗемеделска земя1Не
147 / 23.8.2006 г.147чЗемеделска земя56Не
145 / 22.8.2006 г.145чЗемеделска земя4Не
142 / 22.8.2006 г.142чЗемеделска земя133Не
135 / 22.8.2006 г.135чЗемеделска земя95Не
293 / 08.11.2006 г.293чЗемеделска земя14Не
292 / 08.11.2006 г.292чЗемеделска земя56Не
290 / 08.11.2006 г.290чЗемеделска земя32Не
287 / 07.11.2006 г.287чЗемеделска земя178Не
284 / 07.11.2006 г.284чЗемеделска земя147Не
277 / 20.10.2006 г.277чЗемеделска земя407Не
272 / 20.10.2006 г.272чЗемеделска земя25Не
269 / 20.10.2006 г.269чЗемеделска земя2Не
268 / 20.10.2006 г.268чЗемеделска земя2Не
266 / 09.10.2006 г.266чЗемеделска земя2Не
264 / 09.10.2006 г.264чЗемеделска земя12Не
263 / 09.10.2006 г.263чЗемеделска земя10Не
261 / 09.10.2006 г.261чЗемеделска земя6Не
260 / 09.10.2006 г.260чЗемеделска земя6Не
258 / 09.10.2006 г.258чЗемеделска земя9Не
257 / 03.10.2006 г.257чЗемеделска земя10Не
255 / 03.10.2006 г.255чЗемеделска земя3Не
254 / 03.10.2006 г.254чЗемеделска земя1Не
252 / 03.10.2006 г.252чЗемеделска земя8Не
251 / 03.10.2006 г.251Земеделска земя47Не
249 / 03.10.2006 г.249чЗемеделска земя7Не
248 / 03.10.2006 г.248чЗемеделска земя7Не
240 / 03.10.2006 г.240чЗемеделска земя40Не
239 / 03.10.2006 г.239чЗемеделска земя34Не
237 / 29.9.2006 г.237чЗемеделска земя9Не
236 / 29.9.2006 г.236чЗемеделска земя14Не
235 / 29.9.2006 г.235чЗемеделска земя40Не
233 / 29.9.2006 г.233чЗемеделска земя15Не
232 / 29.9.2006 г.232чЗемеделска земя185Не
229 / 29.9.2006 г.229чЗемеделска земя216Не
228 / 29.9.2006 г.228чЗемеделска земя70Не
360 / 22.11.2006 360чЗемеделска земя0Не
226 / 28.9.2006 г.226чЗемеделска земя25Не
225 / 28.9.2006 г.225чЗемеделска земя25Не
223 / 28.9.2006 г.223чЗемеделска земя148Не
222 / 28.9.2006 г.222чЗемеделска земя42Не
221 / 28.9.2006 г.221чЗемеделска земя43Не
220 / 28.9.2006 г.220чЗемеделска земя77Не
219 / 28.9.2006 г.219чЗемеделска земя13Не
214 / 26.9.2006 г.214чЗемеделска земя41Не
358 / 22.11.2006 358чЗемеделска земя0Не
211 / 20.9.2006 г.211чЗемеделска земя20Не
357 / 20.11.2006 357чЗемеделска земя0Не
354 / 20.11.2006 354ч.Земеделска земя0Не
353 / 20.11.2006 353ч.Земеделска земя0Не
351 / 20.11.2006 351ч.Земеделска земя0Не
350 / 20.11.2006 350ч.Земеделска земя0Не
348 / 20.11.2006 г.348чЗемеделска земя44Не
347 / 20.11.2006 г.347чЗемеделска земя4Не
346 / 20.11.2006 г.346чЗемеделска земя7Не
518 / 27.12.2006 г.518чЗемеделска земя13Не
345 / 20.11.2006 г.345чЗемеделска земя19Не
344 / 20.11.2006 г.344чЗемеделска земя7Не
516 / 27.12.2006 г.516чЗемеделска земя54Не
515 / 27.12.2006 г.515чЗемеделска земя23Не
514 / 27.12.2006 г.514чЗемеделска земя197Не
513 / 27.12.2006 г.513чДруг тип16Не
340 / 20.11.2006 г.340чЗемеделска земя255Не
339 / 20.11.2006 г.339чЗемеделска земя5Не
511 / 27.12.2006 г.511чЗемеделска земя40Не
337 / 14.11.2006 г.337чЗемеделска земя120Не
336 / 14.11.2006 г.336чЗемеделска земя6Не
510 / 27.12.2006 г.510чЗемеделска земя38Не
334 / 14.11.2006 г.334чЗемеделска земя39Не
509 / 27.12.2006 г.509чЗемеделска земя7Не
333 / 14.11.2006 г.333чЗемеделска земя74Не
508 / 27.12.2006 г.508чЗемеделска земя19Не
332 / 14.11.2006 г.332чЗемеделска земя70Не
507 / 21.12.2006 г.507чДруг тип10Не
506 / 21.12.2006 г.506чЗемеделска земя13Не
505 / 21.12.2006 г.505чЗемеделска земя9Не
329 / 14.11.2006 г.329чЗемеделска земя36Не
504 / 21.12.2006 г.504чЗемеделска земя5Не
503 / 21.12.2006 г.503чЗемеделска земя5Не
326 / 14.11.2006 г.326чЗемеделска земя18Не
325 / 14.11.2006 г.325чЗемеделска земя33Не
323 / 14.11.2006 г.323чЗемеделска земя76Не
500 / 21.12.2006 г.500чЗемеделска земя35Не
321 / 13.11.2006 г.321чЗемеделска земя111Не
320 / 13.11.2006 г.320чЗемеделска земя50Не
319 / 13.11.2006 г.319чЗемеделска земя50Не
318 / 13.11.2006 г.318чЗемеделска земя20Не
496 / 21.12.2006 г.496чЗемеделска земя48Не
495 / 21.12.2006 г.495чЗемеделска земя333Не
494 / 21.12.2006 г.494чЗемеделска земя44Не
315 / 10.11.2006 г.315чЗемеделска земя82Не
312 / 10.11.2006 г.312чЗемеделска земя10Не
493 / 21.12.2006 г.493чЗемеделска земя7Не
310 / 10.11.2006 г.310чЗемеделска земя110Не
492 / 21.12.2006 г.492чЗемеделска земя87Не
491 / 21.12.2006 г.491чЗемеделска земя8Не
306 / 10.11.2006 г.306чЗемеделска земя155Не
305 / 10.11.2006 г.305чЗемеделска земя78Не
489 / 21.12.2006 г.489чЗемеделска земя12Не
301 / 8.11.2006 г.301чЗемеделска земя11Не
487 / 21.12.2006 г.487чЗемеделска земя4Не
485 / 21.12.2006 г.485чЗемеделска земя153Не
484 / 19.12.2006 г.484чЗемеделска земя57Не
482 / 19.12.2006 г.482чЗемеделска земя19Не
481 / 19.12.2006 г.481чЗемеделска земя24Не
478 / 15.12.2006 г.478чЗемеделска земя8Не
477 / 15.12.2006 г.477чЗемеделска земя3Не
475 / 15.12.2006 г.475чЗемеделска земя5Не
474 / 15.12.2006 г.474чЗемеделска земя15Не
472 / 15.12.2006 г.472чЗемеделска земя11Не
471 / 15.12.2006 г.471чЗемеделска земя33Не
469 / 15.12.2006 г.469чЗемеделска земя68Не
468 / 15.12.2006 г.468чЗемеделска земя9Не
466 / 15.12.2006 г.466чЗемеделска земя8Не
465 / 15.12.2006 г.465чЗемеделска земя8Не
463 / 15.12.2006 г.463чЗемеделска земя42Не
462 / 15.12.2006 г.462чЗемеделска земя90Не
461 / 15.12.2006 г.461чЗемеделска земя6Не
459 / 15.12.2006 г.459чЗемеделска земя37Не
458 / 15.12.2006 г.458чЗемеделска земя27Не
456 / 14.12.2006 г.456чЗемеделска земя2Не
455 / 14.12.2006 г.455чЗемеделска земя33Не
453 / 14.12.2006 г.453чЗемеделска земя17Не
452 / 14.12.2006 г.452чЗемеделска земя30Не
450 / 14.12.2006 г.450чЗемеделска земя132Не
449 / 14.12.2006 г.449чЗемеделска земя3Не
443 / 14.12.2006 г.443чЗемеделска земя407Не
442 / 14.12.2006 г.442чЗемеделска земя6Не
600 / 22.1.2007 г.600чЗемеделска земя17Не
597 / 22.1.2007 г.597чЗемеделска земя6Не
594 / 22.1.2007 г.594чЗемеделска земя44Не
592 / 19.1.2007 г.592чЗемеделска земя57Не
591 / 19.1.2007 г.591чЗемеделска земя12Не
589 / 19.1.2007 г.589чЗемеделска земя17Не
588 / 19.1.2007 г.588чЗемеделска земя101Не
586 / 19.1.2007 г.586чЗемеделска земя24Не
585 / 19.01.2007585чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЖЪЛТЕШ
м. Прокора
Кадастрален идентификатор 29547.47.1 (словом: две девет пет четири седем точка четири седем точка едно );
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Жълтеш, м."Прокора"
Земеделска земя6Не
583 / 19.1.2007 г.583чЗемеделска земя4Не
582 / 19.1.2007 г.582чЗемеделска земя36Не
580 / 19.1.2007 г.580чЗемеделска земя45Не
579 / 19.1.2007 г.579чЗемеделска земя3Не
577 / 19.1.2007 г.577чЗемеделска земя40Не
573 / 29.12.2006 г.573чЗемеделска земя17Не
571 / 29.12.2006 г.571чЗемеделска земя11Не
570 / 29.12.2006 г.570чЗемеделска земя160Не
568 / 29.12.2006 г.568чЗемеделска земя9Не
567 / 29.12.2006 г.567чЗемеделска земя11Не
565 / 29.12.2006 г.565чЗемеделска земя2Не
564 / 29.12.2006 г.564чЗемеделска земя2Не
563 / 28.12.2006 г.563чЗемеделска земя6Не
561 / 28.12.2006 г.561чЗемеделска земя4Не
559 / 28.12.2006 г.559чЗемеделска земя19Не
558 / 28.12.2006 г.558чЗемеделска земя15Не
557 / 28.12.2006 г.557чЗемеделска земя5Не
556 / 28.12.2006 г.556Земеделска земя5Не
555 / 28.12.2006 г.555чЗемеделска земя4Не
554 / 28.12.2006 г.554чЗемеделска земя4Не
553 / 28.12.2006 г.553чЗемеделска земя1Не
552 / 28.12.2006 г.552чЗемеделска земя3Не
551 / 28.12.2006 г.551чЗемеделска земя4Не
549 / 28.12.2006 г.549чЗемеделска земя7Не
548 / 28.12.2006 г.548чЗемеделска земя34Не
547 / 28.12.2006 г.547чЗемеделска земя6Не
440 / 14.12.2006 г.440чЗемеделска земя1Не
546 / 28.12.2006 г.546чЗемеделска земя19Не
439 / 14.12.2006 г.439чЗемеделска земя7Не
438 / 14.12.2006 г.438чЗемеделска земя2Не
543 / 28.12.2006 г.543чЗемеделска земя138Не
542 / 28.12.2006 г.542чЗемеделска земя149Не
541 / 28.12.2006 г.541чЗемеделска земя36Не
434 / 14.12.2006 г.434чЗемеделска земя4Не
540 / 28.12.2006 г.540чЗемеделска земя12Не
539 / 28.12.2006 г.539чЗемеделска земя3Не
431 / 12.12.2006 г.431чЗемеделска земя30Не
538 / 28.12.2006 г.538чЗемеделска земя12Не
429 / 12.12.2006 г.429чЗемеделска земя166Не
427 / 11.12.2006 г.427чЗемеделска земя141Не
535 / 28.12.2006 г.535чЗемеделска земя15Не
424 / 11.12.2006 г.424чЗемеделска земя25Не
532 / 28.12.2006 г.532чЗемеделска земя45Не
531 / 28.12.2006 г.531чЗемеделска земя9Не
414 / 28.11.2006 г.414чЗемеделска земя63Не
412 / 28.11.2006 г.412чЗемеделска земя177Не
529 / 28.12.2006 г.529чЗемеделска земя28Не
410 / 28.11.2006 г.410чЗемеделска земя679Не
409 / 28.11.2006 г.409чЗемеделска земя3558Не
521 / 27.12.2006 г.521чЗемеделска земя8Не
405 / 27.11.2006 г.405чЗемеделска земя12Не
537 / 28.12.2006 г.537чЗемеделска земя29Не
404 / 27.11.2006 г.404чЗемеделска земя116Не
401 / 27.11.2006 г.401чЗемеделска земя2Не
396 / 27.11.2006 г.396чЗемеделска земя7Не
393 / 27.11.2006 г.393чЗемеделска земя107Не
391 / 27.11.2006 г.391чЗемеделска земя11Не
390 / 27.11.2006 г.390чЗемеделска земя20Не
389 / 27.11.2006 г.389чЗемеделска земя67Не
385 / 23.11.2006 г.385чЗемеделска земя7Не
384 / 23.11.2006 г.384чЗемеделска земя28Не
643 / 26.3.2007 г.643чЗемеделска земя3Не
381 / 23.11.2006 г.381чЗемеделска земя31Не
642 / 26.3.2007 г.642чЗемеделска земя25Не
22 / 22.02.200622чУПИ0Не
376 / 22.11.2006 г.376чЗемеделска земя81Не
375 / 22.11.2006 г.375чЗемеделска земя40Не
374 / 22.11.2006 г.374чЗемеделска земя138Не
24 / 22.02.200624чУПИ и сграда0Не
25 / 23.02.200625чПоземлен имот0Не
624 / 26.1.2007 г.624чЗемеделска земя1731Не
623 / 26.1.2007 г.623чЗемеделска земя242Не
621 / 26.1.2007 г.621чЗемеделска земя1118Не
619 / 22.1.2007 г.619чЗемеделска земя1Не
28 / 23.02.200628чПоземлен имот0Не
30 / 24.02.200630чПоземлен имот1944Не
31 / 24.02.200631чПоземлен имот0Не
33 / 24.02.200633чПоземлен имот0Не
34 / 06.03.200634чЗемеделска земя0Не
620 / 22.1.2007 г.620чЗемеделска земя7Не
39 / 06.03.200639чЗемеделска земя0Не
46 / 09.03.200646чЗемеделска земя0Не
612 / 22.1.2007 г.612чЗемеделска земя6Не
611 / 22.1.2007 г.611чЗемеделска земя2Не
609 / 22.1.2007 г.609чЗемеделска земя7Не
50 / 09.03.200650чДруг тип15Не
607 / 22.1.2007 г.607чЗемеделска земя11Не
606 / 22.1.2007 г.606чЗемеделска земя37Не
603 / 22.1.2007 г.603чЗемеделска земя37Не
685 / 27.6.2007 г.685чЗемеделска земя878Не
852 / 28.08.2007852чЗемеделска земя0Не
861 / 31.08.2007861чЗемеделска земя0Не
863 / 31.08.2007863чЗемеделска земя12Не
867 / 31.08.2007867чЗемеделска земя0Не
869 / 31.08.2007869чЗемеделска земя0Не
870 / 31.08.2007870чЗемеделска земя0Не
765 / 06.8.2007 г.765чЗемеделска земя14Не
763 / 06.8.2007 г.763чЗемеделска земя19Не
762 / 06.8.2007 г.762чЗемеделска земя14Не
761 / 06.8.2007 г.761чЗемеделска земя19Не
758 / 06.8.2007 г.758чЗемеделска земя76Не
757 / 06.8.2007 г.757чЗемеделска земя17Не
755 / 06.8.2007 г.755чЗемеделска земя22Не
754 / 06.8.2007 г.754чЗемеделска земя4Не
752 / 06.8.2007 г.752чЗемеделска земя18Не
751 / 06.8.2007 г.751чЗемеделска земя10Не
749 / 06.8.2007 г.749чЗемеделска земя14Не
748 / 06.8.2007 г.748чЗемеделска земя76Не
746 / 06.8.2007 г.746чЗемеделска земя16Не
745 / 06.8.2007 г.745чЗемеделска земя36Не
766 / 06.8.2007 г.766чЗемеделска земя30Не
769 / 06.8.2007 г.769чЗемеделска земя38Не
770 / 06.8.2007 г.770чЗемеделска земя16Не
772 / 06.8.2007 г.772чЗемеделска земя12Не
773 / 06.8.2007 г.773чЗемеделска земя6Не
775 / 13.8.2007 г.775чЗемеделска земя12Не
776 / 13.8.2007 г.776чЗемеделска земя19Не
778 / 13.8.2007 г.1691Земеделска земя13Не
779 / 13.8.2007 г.779чЗемеделска земя18Не
781 / 13.8.2007 г.781чЗемеделска земя25Не
782 / 13.8.2007 г.782чЗемеделска земя7Не
783 / 13.8.2007 г.783чЗемеделска земя15Не
784 / 13.8.2007 г.784чЗемеделска земя6Не
786 / 13.8.2007 г.786чЗемеделска земя41Не
788 / 13.8.2007 г.788чЗемеделска земя13Не
790 / 13.8.2007 г.790чЗемеделска земя19Не
795 / 13.8.2007 г.795чЗемеделска земя15Не
797 / 13.8.2007 г.797чЗемеделска земя13Не
799 / 13.8.2007 г.799чЗемеделска земя8Не
800 / 13.8.2007 г.800чЗемеделска земя7Не
860 / 28.8.2007 г.860чЗемеделска земя10Не
859 / 28.8.2007 г.859чЗемеделска земя11Не
857 / 28.8.2007 г.857чЗемеделска земя10Не
856 / 28.8.2007 г.856чЗемеделска земя17Не
854 / 28.8.2007 г.854чЗемеделска земя15Не
849 / 28.8.2007 г.849чЗемеделска земя3Не
847 / 28.8.2007 г.847чЗемеделска земя74Не
846 / 28.8.2007 г.846чЗемеделска земя15Не
844 / 28.8.2007 г.844чЗемеделска земя1Не
842 / 28.8.2007 г.842чЗемеделска земя5Не
839 / 27.8.2007 г.839чЗемеделска земя5Не
837 / 27.8.2007 г.837чЗемеделска земя6Не
836 / 27.8.2007 г.836чЗемеделска земя3Не
835 / 27.8.2007 г.835чЗемеделска земя8Не
833 / 27.8.2007 г.833чЗемеделска земя8Не
831 / 27.8.2007 г.831чЗемеделска земя8Не
830 / 27.8.2007 г.830чЗемеделска земя10Не
829 / 27.8.2007 г.829чЗемеделска земя4Не
827 / 27.8.2007 г.827чЗемеделска земя6Не
826 / 27.8.2007 г.826чЗемеделска земя15Не
822 / 17.8.2007 г.822чЗемеделска земя11Не
821 / 17.8.2007 г.821чЗемеделска земя20Не
820 / 17.8.2007 г.820чЗемеделска земя12Не
817 / 13.8.2007 г.817чЗемеделска земя4Не
815 / 13.8.2007 г.815чЗемеделска земя5Не
814 / 13.8.2007 г.814чЗемеделска земя5Не
812 / 13.8.2007 г.812чЗемеделска земя11Не
810 / 13.8.2007 г.810чЗемеделска земя11Не
803 / 13.8.2007 г.803чЗемеделска земя9Не
801 / 13.8.2007 г.801чЗемеделска земя12Не
1121 / 09.05.2008 1121чЗемеделска земя0Не
1118 / 09.05.2008 1118чЗемеделска земя0Не
1115 / 09.05.2008 1115чЗемеделска земя0Не
1113 / 08.05.2008 1113чЗемеделска земя0Не
1110 / 08.05.2008 1110чЗемеделска земя0Не
1107 / 08.05.2008 1107чЗемеделска земя0Не
874 / 31.8.2007 г.874чЗемеделска земя5Не
876 / 05.9.2007 г.876чЗемеделска земя10Не
1094 / 14.04.2008 1094чГорска територия0Не
1096 / 07.05.2008 1096чГорска територия0Не
1099 / 07.05.2008 1099чГорска територия0Не
1101 / 07.05.2008 1101чГорска територия0Не
1102 / 07.05.2008 1102чГорска територия0Не
1104 / 07.05.2008 1104чГорска територия0Не
1089 / 14.04.2008 1089чГорска територия0Не
1086 / 07.04.2008 1086чГорска територия0Не
1083 / 04.04.2008 1083чГорска територия0Не
1080 / 31.03.2008 1080чГорска територия0Не
877 / 05.9.2007 г.877чЗемеделска земя15Не
878 / 05.9.2007 г.878чЗемеделска земя7Не
879 / 05.9.2007 г.879чЗемеделска земя15Не
1496 / 08.06.20101496чЗемеделска земя0Не
880 / 05.9.2007 г.880чЗемеделска земя16Не
881 / 05.9.2007 г.881чЗемеделска земя8Не
882 / 05.9.2007 г.882чЗемеделска земя7Не
883 / 05.9.2007 г.883чЗемеделска земя7Не
884 / 05.9.2007 г.884чЗемеделска земя5Не
885 / 05.9.2007 г.885чЗемеделска земя6Не
886 / 05.9.2007 г.886чЗемеделска земя4Не
887 / 05.9.2007 г.887чЗемеделска земя5Не
888 / 05.9.2007 г.888чЗемеделска земя8Не
889 / 05.9.2007 г.889чЗемеделска земя7Не
890 / 05.9.2007 г.890чЗемеделска земя6Не
892 / 05.9.2007 г.892чЗемеделска земя4Не
893 / 05.9.2007 г.893чЗемеделска земя12Не
895 / 05.9.2007 г.895чЗемеделска земя10Не
8 / 28.12.20058 чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Баждар Ул. Тодор Бурмов № 17
Кадастрален идентификатор 14218.505.358 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка три пет осем ); Квартал от регулация № 149; Парцел N+-405;
Област Габрово, Община Габрово,гр.Габрово, кв. 149, ул.Тодор Бурмов" № 17, кв.Баждар
УПИ4480Не
9 / 28.12.20059 чУПИ1950Не
3 / 27.12.20054УПИ1185Не
126 / 16.08.2006126чЗемеделска земя0Не
125 / 16.08.2006125чЗемеделска земя0Не
123 / 16.08.2006123чЗемеделска земя0Не
6 / 27.12.20056 чУПИ0Не
122 / 16.08.2006122чЗемеделска земя0Не
121 / 16.08.2006121Земеделска земя0Не
120 / 15.08.2006120Земеделска земя0Не
117 / 14.08.2006117чЗемеделска земя0Не
116 / 14.08.2006116чЗемеделска земя0Не
114 / 09.08.2006114чЗемеделска земя0Не
113 / 09.08.2006113чЗемеделска земя0Не
13 / 29.12.200513 чПоземлен имот0Не
208 / 12.09.2006208чЗемеделска земя0Не
14 / 24.01.200614 чЗемеделска земя0Не
110 / 09.08.2006110чЗемеделска земя0Не
109 / 09.08.2006109чЗемеделска земя0Не
16 / 24.01.200616чЗемеделска земя0Не
107 / 09.08.2006107чЗемеделска земя0Не
106 / 09.08.2006106чЗемеделска земя0Не
201 / 11.9.2006 г.201чДруг тип63Не
198 / 11.9.2006 г.198чДруг тип46Не
197 / 11.9.2006 г.197чДруг тип8Не
102 / 08.08.2006102чЗемеделска земя0Не
366 / 22.11.2006 366чЗемеделска земя0Не
98 / 08.08.200698чЗемеделска земя0Не
206 / 12.9.2006 г.206чЗемеделска земя132Не
205 / 12.9.2006 г.205чЗемеделска земя41Не
204 / 12.9.2006 г.204чЗемеделска земя48Не
203 / 11.9.2006 г.203чЗемеделска земя27Не
96 / 08.08.200696чЗемеделска земя0Не
194 / 11.9.2006 г.194чЗемеделска земя40Не
189 / 11.9.2006 г.189чЗемеделска земя30Не
186 / 04.9.2006 г.186чЗемеделска земя124Не
184 / 04.9.2006 г.184чЗемеделска земя10Не
183 / 04.9.2006 г.183чЗемеделска земя3Не
181 / 04.9.2006 г.181чЗемеделска земя10Не
179 / 04.9.2006 г.179чЗемеделска земя1Не
178 / 04.9.2006 г.178чЗемеделска земя6Не
20 / 22.02.200620чУПИ0Не
176 / 04.9.2006 г.176чЗемеделска земя3Не
175 / 04.9.2006 г.175чЗемеделска земя7Не
173 / 28.8.2006 г.173чЗемеделска земя18Не
172 / 28.8.2006 г.172чЗемеделска земя18Не
170 / 28.8.2006 г.170чЗемеделска земя204Не
169 / 28.8.2006 г.169чЗемеделска земя34Не
167 / 28.8.2006 г.167чЗемеделска земя82Не
166 / 28.8.2006 г.166чЗемеделска земя91Не
164 / 28.8.2006 г.164чЗемеделска земя32Не
163 / 28.8.2006 г.163чЗемеделска земя110Не
161 / 28.8.2006 г.161чЗемеделска земя7Не
160 / 28.8.2006 г.160чЗемеделска земя12Не
158 / 28.8.2006 г.158чЗемеделска земя26Не
157 / 28.8.2006 г.157чЗемеделска земя3Не
155 / 28.8.2006 г.155чЗемеделска земя6Не
153 / 23.8.2006 г.153чЗемеделска земя48Не
152 / 23.8.2006 г.152чЗемеделска земя39Не
150 / 23.8.2006 г.150чЗемеделска земя2Не
149 / 23.8.2006 г.149чЗемеделска земя11Не
90 / 20.06.200690чЗемеделска земя0Не
89 / 20.06.200689чЗемеделска земя0Не
146 / 22.8.2006 г.146чЗемеделска земя10Не
144 / 22.8.2006 г.144чЗемеделска земя1Не
143 / 22.8.2006 г.143чЗемеделска земя78Не
141 / 22.8.2006 г.141чЗемеделска земя51Не
139 / 22.8.2006 г.139чЗемеделска земя111Не
138 / 22.8.2006 г.138чЗемеделска земя22Не
137 / 22.8.2006 г.137чЗемеделска земя70Не
136 / 22.8.2006 г.136чЗемеделска земя20Не
134 / 16.8.2006 г.134чЗемеделска земя96Не
133 / 16.8.2006 г.133чЗемеделска земя26Не
140 / 22.8.2006 г.140чЗемеделска земя13Не
132 / 16.8.2006 г.132чЗемеделска земя21Не
131 / 16.8.2006 г.131чЗемеделска земя35Не
148 / 23.8.2006 г.148чЗемеделска земя135Не
295 / 08.11.2006 г.295чЗемеделска земя57Не
294 / 08.11.2006 г.294чЗемеделска земя50Не
291 / 08.11.2006 г.291чЗемеделска земя74Не
289 / 08.11.2006 г.289чЗемеделска земя143Не
288 / 08.11.2006 г.288чЗемеделска земя164Не
286 / 07.11.2006 г.286чЗемеделска земя32Не
285 / 07.11.2006 г.285чЗемеделска земя32Не
283 / 07.11.2006 г.283чЗемеделска земя550Не
276 / 20.10.2006 г.276чЗемеделска земя16Не
275 / 20.10.2006 г.275чЗемеделска земя435Не
274 / 20.10.2006 г.274чЗемеделска земя237Не
273 / 20.10.2006 г.273чЗемеделска земя26Не
271 / 20.10.2006 г.271чЗемеделска земя58Не
270 / 20.10.2006 г.270чЗемеделска земя66Не
267 / 09.10.2006 г.267чЗемеделска земя5Не
265 / 09.10.2006 г.265чЗемеделска земя5Не
262 / 09.10.2006 г.262чЗемеделска земя17Не
259 / 09.10.2006 г.259чЗемеделска земя4Не
256 / 03.10.2006 г.256чЗемеделска земя2Не
253 / 03.10.2006 г.253чЗемеделска земя3Не
247 / 03.10.2006 г.247чЗемеделска земя6Не
243 / 03.10.2006 г.243чЗемеделска земя13Не
242 / 03.10.2006 г.242чЗемеделска земя194Не
241 / 03.10.2006 г.241чЗемеделска земя22Не
238 / 03.10.2006 г.238чЗемеделска земя37Не
234 / 29.9.2006 г.234чЗемеделска земя15Не
231 / 29.9.2006 г.231чЗемеделска земя51Не
230 / 29.9.2006 г.230чЗемеделска земя79Не
227 / 29.9.2006 г.227чЗемеделска земя61Не
224 / 28.9.2006 г.224чЗемеделска земя84Не
359 / 22.11.2006 359чЗемеделска земя0Не
356 / 20.11.2006 356чЗемеделска земя0Не
355 / 20.11.2006 355чЗемеделска земя0Не
352 / 20.11.2006 352ч.Земеделска земя27Не
246 / 03.10.2006 г.246чЗемеделска земя26Не
520 / 27.12.2006 г.520чЗемеделска земя70Не
349 / 20.11.2006 349ч.Земеделска земя0Не
519 / 27.12.2006 г.519чЗемеделска земя5Не
517 / 27.12.2006 г.517чЗемеделска земя14Не
343 / 20.11.2006 г.343чЗемеделска земя34Не
342 / 20.11.2006 г.342чЗемеделска земя71Не
341 / 20.11.2006 г.341чЗемеделска земя61Не
303 / 8.11.2006 г.303чЗемеделска земя356Не
302 / 8.11.2006 г.302чЗемеделска земя993Не
483 / 19.12.2006 г.483чЗемеделска земя25Не
480 / 19.12.2006 г.480чЗемеделска земя3Не
476 / 15.12.2006 г.476чЗемеделска земя20Не
473 / 15.12.2006 г.473чЗемеделска земя2Не
470 / 15.12.2006 г.470чЗемеделска земя15Не
467 / 15.12.2006 г.467чЗемеделска земя18Не
464 / 15.12.2006 г.464чЗемеделска земя17Не
460 / 15.12.2006 г.460чЗемеделска земя28Не
457 / 14.12.2006 г.457чЗемеделска земя7Не
454 / 14.12.2006 г.454чЗемеделска земя8Не
451 / 14.12.2006 г.451чЗемеделска земя4Не
448 / 14.12.2006 г.448чЗемеделска земя6Не
441 / 14.12.2006 г.441чЗемеделска земя8Не
599 / 22.1.2007 г.599чЗемеделска земя13Не
598 / 22.1.2007 г.598чЗемеделска земя2Не
596 / 22.1.2007 г.596чЗемеделска земя5Не
595 / 22.1.2007 г.595чЗемеделска земя108Не
593 / 19.1.2007 г.593чЗемеделска земя36Не
590 / 19.1.2007 г.590чЗемеделска земя12Не
587 / 19.1.2007 г.587чЗемеделска земя31Не
584 / 19.1.2007 г.584чЗемеделска земя26Не
581 / 19.1.2007 г.581чЗемеделска земя67Не
578 / 19.1.2007 г.578чЗемеделска земя73Не
572 / 29.12.2006 г.572чЗемеделска земя160Не
569 / 29.12.2006 г.569чЗемеделска земя10Не
566 / 29.12.2006 г.566чЗемеделска земя12Не
562 / 28.12.2006 г.562чЗемеделска земя6Не
560 / 28.12.2006 г.560чЗемеделска земя21Не
550 / 28.12.2006 г.550чЗемеделска земя202Не
545 / 28.12.2006 г.545чЗемеделска земя81Не
544 / 28.12.2006 г.544чЗемеделска земя73Не
437 / 14.12.2006 г.437чЗемеделска земя5Не
436 / 14.12.2006 г.436чЗемеделска земя7Не
435 / 14.12.2006 г.435чЗемеделска земя8Не
433 / 14.12.2006 г.433чЗемеделска земя8Не
432 / 12.12.2006 г.432чЗемеделска земя5Не
430 / 12.12.2006 г.430чЗемеделска земя94Не
428 / 12.12.2006 г.428чЗемеделска земя21Не
536 / 28.12.2006 г.536чЗемеделска земя15Не
426 / 11.12.2006 г.426чЗемеделска земя108Не
425 / 11.12.2006 г.425чЗемеделска земя41Не
534 / 28.12.2006 г.534чЗемеделска земя15Не
423 / 11.12.2006 г.423чЗемеделска земя3Не
533 / 28.12.2006 г.533чЗемеделска земя9Не
530 / 28.12.2006 г.530чЗемеделска земя60Не
413 / 28.11.2006 г.413чЗемеделска земя71Не
411 / 28.11.2006 г.411чЗемеделска земя16Не
528 / 28.12.2006 г.528чЗемеделска земя104Не
527 / 28.12.2006 г.527чЗемеделска земя12Не
526 / 27.12.2006 г.526чЗемеделска земя20Не
408 / 28.11.2006 г.408чЗемеделска земя67Не
525 / 27.12.2006 г.525чЗемеделска земя21Не
524 / 27.12.2006 г.524чЗемеделска земя9Не
407 / 27.11.2006 г.407чЗемеделска земя3Не
523 / 27.12.2006 г.523чЗемеделска земя18Не
522 / 27.12.2006 г.522чЗемеделска земя8Не
406 / 27.11.2006 г.406чЗемеделска земя308Не
403 / 27.11.2006 г.403чЗемеделска земя46Не
402 / 27.11.2006 г.402чЗемеделска земя14Не
400 / 27.11.2006 г.400чЗемеделска земя13Не
399 / 27.11.2006 г.399чЗемеделска земя2Не
398 / 27.11.2006 г.398чЗемеделска земя8Не
395 / 27.11.2006 г.395чЗемеделска земя27Не
394 / 27.11.2006 г.394чЗемеделска земя3Не
392 / 27.11.2006 г.392чЗемеделска земя3Не
388 / 27.11.2006 г.388чЗемеделска земя40Не
387 / 23.11.2006 г.387чЗемеделска земя24Не
386 / 23.11.2006 г.386чЗемеделска земя22Не
644 / 26.3.2007 г.644чЗемеделска земя14Не
383 / 23.11.2006 г.383чЗемеделска земя209Не
382 / 23.11.2006 г.382чЗемеделска земя69Не
380 / 23.11.2006 г.380чЗемеделска земя118Не
379 / 23.11.2006 г.379чЗемеделска земя24Не
378 / 23.11.2006 г.378чЗемеделска земя6Не
377 / 22.11.2006 г.377чЗемеделска земя1Не
628 / 26.1.2007 г.628чЗемеделска земя29Не
373 / 22.11.2006 г.373чЗемеделска земя26Не
627 / 26.1.2007 г.627чЗемеделска земя1851Не
372 / 22.11.2006 г.372чЗемеделска земя164Не
371 / 22.11.2006 г.371чЗемеделска земя25Не
626 / 26.1.2007 г.626чЗемеделска земя23Не
625 / 26.1.2007 г.625чЗемеделска земя1016Не
26 / 23.02.200626чПИ и сграда0Не
622 / 26.1.2007 г.622чЗемеделска земя104Не
27 / 23.02.200627чПоземлен имот0Не
32 / 24.02.200632чПоземлен имот2214Не
618 / 22.1.2007 г.618чЗемеделска земя8Не
617 / 22.1.2007 г.617чЗемеделска земя4Не
35 / 06.03.200635чЗемеделска земя0Не
36 / 06.03.200636чЗемеделска земя0Не
38 / 06.03.200638чЗемеделска земя0Не
37 / 06.03.200637чЗемеделска земя0Не
616 / 22.1.2007 г.616чЗемеделска земя3Не
615 / 22.1.2007 г.615чЗемеделска земя1Не
40 / 06.03.200640чЗемеделска земя0Не
41 / 06.03.200641чЗемеделска земя0Не
42 / 06.03.200642чЗемеделска земя0Не
43 / 06.03.200643чЗемеделска земя0Не
44 / 09.03.200644чЗемеделска земя32Не
45 / 09.03.200645чЗемеделска земя13Не
47 / 09.03.200647чЗемеделска земя0Не
48 / 09.03.200648чЗемеделска земя0Не
613 / 22.1.2007 г.613чЗемеделска земя1Не
49 / 09.03.200649чЗемеделска земя0Не
610 / 22.1.2007 г.610чЗемеделска земя2Не
608 / 22.1.2007 г.608чЗемеделска земя7Не
605 / 22.1.2007 г.605чЗемеделска земя4Не
604 / 22.1.2007 г.604чЗемеделска земя9Не
602 / 22.1.2007 г.602чЗемеделска земя14Не
601 / 22.1.2007 г.601чЗемеделска земя4Не
850 / 28.08.2007850чЗемеделска земя0Не
851 / 28.08.2007851чЗемеделска земя0Не
794 / 13.08.2007794чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДРАГАНОВЦИ
м. Под Усойната
Кадастрален идентификатор 23159.0.72 (словом: две три едно пет девет точка нула точка седем две );
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Драгановци, м."ПОД УСОЙНАТА"
Земеделска земя14Не
1124 / 09.05.2008 1124чЗемеделска земя0Не
862 / 31.08.2007862чЗемеделска земя0Не
865 / 31.08.2007865чЗемеделска земя13Не
864 / 31.08.2007864чЗемеделска земя0Не
866 / 31.08.2007866чЗемеделска земя0Не
868 / 31.08.2007868чЗемеделска земя0Не
764 / 06.8.2007 г.794чЗемеделска земя13Не
760 / 06.8.2007 г.760чЗемеделска земя9Не
759 / 06.8.2007 г.759чЗемеделска земя29Не
756 / 06.8.2007 г.756чЗемеделска земя6Не
753 / 06.8.2007 г.753чЗемеделска земя7Не
750 / 06.8.2007 г.750чЗемеделска земя16Не
747 / 06.8.2007 г.747чЗемеделска земя15Не
744 / 06.8.2007 г.744чЗемеделска земя14Не
768 / 06.8.2007 г.768чЗемеделска земя19Не
771 / 06.8.2007 г.771чЗемеделска земя7Не
774 / 13.8.2007 г.774чЗемеделска земя48Не
777 / 13.8.2007 г.777чЗемеделска земя20Не
780 / 13.8.2007 г.780чЗемеделска земя15Не
785 / 13.8.2007 г.785чЗемеделска земя5Не
787 / 13.8.2007 г.787чЗемеделска земя7Не
789 / 13.8.2007 г.789чЗемеделска земя24Не
791 / 13.8.2007 г.791чЗемеделска земя16Не
796 / 13.8.2007 г.796чЗемеделска земя5Не
798 / 13.8.2007 г.798чЗемеделска земя5Не
858 / 28.8.2007 г.858чЗемеделска земя19Не
855 / 28.8.2007 г.855чЗемеделска земя56Не
853 / 28.8.2007 г.853чЗемеделска земя72Не
848 / 28.8.2007 г.848чЗемеделска земя4Не
841 / 28.8.2007 г.841чЗемеделска земя92Не
871 / 31.08.2007871чЗемеделска земя0Не
843 / 28.8.2007 г.843чЗемеделска земя3Не
840 / 28.8.2007 г.840чЗемеделска земя4Не
838 / 27.8.2007 г.838чЗемеделска земя5Не
834 / 27.8.2007 г.834чЗемеделска земя12Не
832 / 27.8.2007 г.832чЗемеделска земя3Не
828 / 27.8.2007 г.828чЗемеделска земя8Не
825 / 27.8.2007 г.825чЗемеделска земя16Не
824 / 17.8.2007 г.824чЗемеделска земя23Не
823 / 17.8.2007 г.823чЗемеделска земя37Не
819 / 13.8.2007 г.819чЗемеделска земя6Не
818 / 13.8.2007 г.818чЗемеделска земя18Не
816 / 13.8.2007 г.816чЗемеделска земя8Не
813 / 13.8.2007 г.813чЗемеделска земя3Не
811 / 13.8.2007 г.811чЗемеделска земя12Не
809 / 13.8.2007 г.809чЗемеделска земя10Не
808 / 13.8.2007 г.808чЗемеделска земя5Не
807 / 06.8.2007 г.807чЗемеделска земя12Не
806 / 06.8.2007 г.806чЗемеделска земя6Не
805 / 06.8.2007 г.805чЗемеделска земя5Не
804 / 13.8.2007 г.804чЗемеделска земя9Не
802 / 13.8.2007 г.802чЗемеделска земя8Не
845 / 28.08.2007845чПоземлен имот0Не
1123 / 09.05.2008 1123чЗемеделска земя0Не
1122 / 09.05.2008 1122чЗемеделска земя0Не
1120 / 09.05.2008 1120чЗемеделска земя0Не
1119 / 09.05.2008 1119чЗемеделска земя0Не
1117 / 09.05.2008 1117чЗемеделска земя0Не
1116 / 09.05.2008 1116чЗемеделска земя0Не
1114 / 08.05.2008 1114чЗемеделска земя0Не
1112 / 08.05.2008 1112чЗемеделска земя0Не
1111 / 08.05.2008 1111чЗемеделска земя0Не
1109 / 08.05.2008 1109чЗемеделска земя144Не
1108 / 08.05.2008 1108чЗемеделска земя0Не
1106 / 08.05.2008 1106чЗемеделска земя0Не
1105 / 08.05.2008 1105чЗемеделска земя0Не
872 / 31.8.2007 г.872чЗемеделска земя15Не
873 / 31.8.2007 г.873чЗемеделска земя19Не
875 / 31.8.2007 г.875чЗемеделска земя14Не
1091 / 14.04.2008 1091чГорска територия0Не
1090 / 10.04.2008 1090чГорска територия0Не
1092 / 14.04.2008 1092чГорска територия0Не
1093 / 14.04.2008 1093чГорска територия0Не
1095 / 14.04.2008 1095чГорска територия0Не
1097 / 07.05.2008 1097чГорска територия0Не
1098 / 07.05.2008 1098чГорска територия0Не
1100 / 07.05.2008 2045Горска територия0Не
1103 / 07.05.2008 1103чГорска територия0Не
1088 / 14.04.2008 1088чГорска територия0Не
1087 / 07.04.2008 1087чГорска територия0Не
1085 / 07.04.2008 2028Горска територия0Не
1084 / 04.04.20081084чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Тясна рътлина
Кадастрален идентификатор 14218.214.217 (словом: едно четири две едно осем точка две едно четири точка две едно седем );
Земеделска земя0Не
1082 / 31.03.2008 1082чГорска територия0Не
1081 / 31.03.2008 1081чГорска територия0Не
1079 / 31.03.2008 1079чГорска територия0Не
1078 / 31.03.2008 1078чГорска територия0Не
2 / 27.12.20052 чУПИ6052Не
1488 / 05.05.20101488чУПИ0Не
894 / 05.9.2007 г.894чЗемеделска земя9Не
902 / 01.10.2007 г.902чЗемеделска земя16Не
904 / 01.10.2007 г.904чЗемеделска земя43Не
907 / 01.10.2007 г.907чЗемеделска земя2Не
908 / 01.10.2007 г.908чЗемеделска земя22Не
212 / 20.09.2006212чУПИ0Не
1457 / 13.04.20101457чУПИ0Не
296 / 08.11.2006296чЗемеделска земя0Не
298 / 08.11.2006298чЗемеделска земя0Не
299 / 08.11.2006299чЗемеделска земя0Не
331 / 14.11.2006331чЗемеделска земя0Не
363 / 22.11.2006363чЗемеделска земя0Не
365 / 22.11.2006365чЗемеделска земя0Не
368 / 22.11.2006368чЗемеделска земя0Не
369 / 22.11.2006369чЗемеделска земя0Не
216 / 26.09.2006216чсамостоятелен обект в сграда5200Не
217 / 26.09.2006217чсамостоятелен обект в сграда0Не
218 / 26.09.2006218чсамостоятелен обект в сграда0Не
928 / 04.10.2007 г.928чЗемеделска земя3Не
914 / 04.10.2007 г.914чЗемеделска земя17Не
917 / 04.10.2007 г.917Земеделска земя19Не
415 / 28.11.2006415чЗемеделска земя0Не
931 / 04.10.2007 г.931чЗемеделска земя17Не
932 / 04.10.2007 г.932чЗемеделска земя20Не
934 / 04.10.2007 г.934чЗемеделска земя12Не
935 / 04.10.2007 г.935чЗемеделска земя20Не
937 / 04.10.2007 г.937чЗемеделска земя18Не
939 / 04.10.2007 г.939чЗемеделска земя15Не
940 / 04.10.2007 г.940чЗемеделска земя29Не
942 / 10.10.2007 г.942чЗемеделска земя5Не
943 / 10.10.2007 г.943чЗемеделска земя13Не
944 / 10.10.2007 г.944чЗемеделска земя12Не
945 / 10.10.2007 г.945чЗемеделска земя8Не
946 / 10.10.2007 г.946чЗемеделска земя8Не
947 / 10.10.2007 г.947чЗемеделска земя9Не
948 / 10.10.2007 г.948чЗемеделска земя9Не
949 / 10.10.2007 г.949чЗемеделска земя6Не
952 / 10.10.2007 г.952чЗемеделска земя11Не
954 / 10.10.2007 г.954чОвощна градина36Не
953 / 10.10.2007 г.953чОвощна градина114Не
956 / 11.10.2007 г.956чЗемеделска земя7Не
957 / 11.10.2007 г.957чЗемеделска земя7Не
959 / 11.10.2007 г.959чЗемеделска земя23Не
961 / 11.10.2007 г.961чЗемеделска земя10Не
962 / 11.10.2007 г.962чЗемеделска земя23Не
963 / 11.10.2007 г.963чЗемеделска земя7Не
966 / 11.10.2007 г.966чЗемеделска земя17Не
970 / 15.10.2007 г.970чЗемеделска земя20Не
973 / 15.10.2007 г.973чЗемеделска земя8Не
978 / 15.10.2007 г.978чЗемеделска земя30Не
979 / 15.10.2007 г.979чЗемеделска земя40Не
982 / 15.10.2007 г.982чЗемеделска земя18Не
985 / 15.10.2007 г.985чЗемеделска земя20Не
988 / 15.10.2007 г.988чЗемеделска земя42Не
991 / 16.10.2007 г.991чЗемеделска земя15Не
995 / 16.10.2007 г.995чОвощна градина89Не
998 / 16.10.2007 г.998чОвощна градина38Не
1002 / 17.10.2007 г.1002чОвощна градина21Не
1004 / 17.10.2007 г.1004чОвощна градина92Не
1006 / 17.10.2007 г.1006чОвощна градина110Не
1007 / 17.10.2007 г.1007чОвощна градина58Не
1010 / 18.10.2007 г.1010чОвощна градина509Не
1011 / 18.10.2007 г.1011чОвощна градина85Не
1013 / 18.10.2007 г.1013чОвощна градина5Не
1014 / 18.10.2007 г.1014чОвощна градина51Не
1018 / 22.10.2007 г.1018чЗемеделска земя10Не
1019 / 22.10.2007 г.1019чЗемеделска земя50Не
1021 / 22.10.2007 г.1021чЗемеделска земя37Не
1022 / 22.10.2007 г.1022чЗемеделска земя62Не
1024 / 22.10.2007 г.1024чЗемеделска земя31Не
1025 / 22.10.2007 г.1025чЗемеделска земя10Не
1027 / 22.10.2007 г.1027Земеделска земя18Не
1029 / 22.10.2007 г.1029чЗемеделска земя4Не
1032 / 22.10.2007 г.1032чЗемеделска земя84Не
1035 / 22.10.2007 г.1035чЗемеделска земя16Не
1036 / 22.10.2007 г.1036чЗемеделска земя26Не
1038 / 22.10.2007 г.1038чЗемеделска земя9Не
1039 / 22.10.2007 г.1039чЗемеделска земя6Не
1042 / 22.10.2007 г.1042чЗемеделска земя28Не
1045 / 22.10.2007 г.1045чЗемеделска земя225Не
1046 / 22.10.2007 г.1046чЗемеделска земя48Не
1048 / 22.10.2007 г.1048чЗемеделска земя20Не
1049 / 22.10.2007 г.1049чЗемеделска земя70Не
1051 / 23.10.2007 г.1051чЗемеделска земя20Не
1052 / 23.10.2007 г.1052чЗемеделска земя9Не
1057 / 24.10.2007 г.1057чЗемеделска земя273Не
1060 / 24.10.2007 г.1060чЗемеделска земя245Не
1061 / 24.10.2007 г.1061чЗемеделска земя27Не
1062 / 24.10.2007 г.1062чЗемеделска земя64Не
1063 / 24.10.2007 г.1063чЗемеделска земя41Не
1064 / 24.10.2007 г.1064чЗемеделска земя113Не
1065 / 24.10.2007 г.1065чЗемеделска земя14Не
1067 / 24.10.2007 г.1067чЗемеделска земя21Не
1068 / 24.10.2007 г.1068чЗемеделска земя19Не
1069 / 24.10.2007 г.1069чЗемеделска земя2Не
1070 / 24.10.2007 г.1070чЗемеделска земя7Не
1181 / 30.6.2008 г.1181чЗемеделска земя680Не
1182 / 30.6.2008 г.1182чЗемеделска земя932Не
1183 / 30.6.2008 г.1183чЗемеделска земя1565Не
1184 / 30.06.20081184чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДРАГАНОВЦИ
м. Дурак чаир
Кадастрален идентификатор 23159.89.63 (словом: две три едно пет девет точка осем девет точка шест три );
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Драгановци с ЕКАТТЕ 23159, м."Дурак чаир"
Земеделска земя280Не
1189 / 25.9.2008 г.1189чЗемеделска земя1888Не
1198 / 13.10.2008 г.1198чЗемеделска земя18Не
1199 / 13.10.2008 г.1199чЗемеделска земя19Не
1200 / 14.10.2008 г.1200чЗемеделска земя652Не
1243 / 09.3.2009 г.1243чЗемеделска земя104Не
1244 / 09.03.20091244чОбласт Габрово, община Габрово, С. ПОПОВЦИ
м. Дивешки крачел
Кадастрален идентификатор 57675.46.5 (словом: пет седем шест седем пет точка четири шест точка пет );
Област Габрово, Община Габрово,землише с.Поповци, м."Дивешки крачел"
Земеделска земя262Не
1245 / 09.3.2009 г.1245чЗемеделска земя225Не
1246 / 09.03.20091246чОбласт Габрово, община Габрово, С. ПОПОВЦИ
м. Дивешки крачел
Кадастрален идентификатор 57675.46.7 (словом: пет седем шест седем пет точка четири шест точка седем );
Област Габрово, Община Габрово,землише с.Поповци, м."Дивешки крачел"
Земеделска земя186Не
1248 / 09.3.2009 г.1248чЗемеделска земя438Не
1253 / 11.3.2009 г.1253чЗемеделска земя145Не
1254 / 12.3.2009 г.1254чЗемеделска земя1749Не
1255 / 12.3.2009 г.1255чЗемеделска земя330Не
1256 / 12.3.2009 г.1256чЗемеделска земя904Не
1257 / 12.3.2009 г.1257чЗемеделска земя653Не
1258 / 12.3.2009 г.1258чЗемеделска земя706Не
1259 / 14.3.2009 г.1259чЗемеделска земя957Не
1260 / 14.3.2009 г.1260чЗемеделска земя384Не
1261 / 14.3.2009 г.1261чЗемеделска земя187Не
1262 / 14.3.2009 г.1262чЗемеделска земя70Не
1263 / 14.3.2009 г.1263чЗемеделска земя117Не
1264 / 14.3.2009 г.1264чЗемеделска земя46Не
1265 / 14.3.2009 г.1265чЗемеделска земя89Не
1266 / 14.3.2009 г.1266чЗемеделска земя613Не
1267 / 14.3.2009 г.1267чЗемеделска земя54Не
1268 / 14.3.2009 г.1268чЗемеделска земя787Не
1269 / 26.03.20091269чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Лъчките
Кадастрален идентификатор 00638.51.8 (словом: нула нула шест три осем точка пет едно точка осем );
Област Габрово, Община Габрово,землише с.Армените, м."Лъчките"
Земеделска земя86Не
1270 / 26.3.2009 г.1270чЗемеделска земя60Не
1271 / 26.3.2009 г.1271чЗемеделска земя933Не
1272 / 09.4.2009 г.1272чЗемеделска земя50Не
1273 / 13.4.2009 г.1273чЗемеделска земя241Не
1274 / 13.4.2009 г.1274чЗемеделска земя527Не
1275 / 13.4.2009 г.1275чЗемеделска земя321Не
1276 / 13.4.2009 г.1276чЗемеделска земя370Не
1277 / 13.4.2009 г.1277чЗемеделска земя1347Не
1278 / 13.4.2009 г.1278чЗемеделска земя970Не
1279 / 13.4.2009 г.1279чЗемеделска земя29Не
1280 / 13.4.2009 г.1280чЗемеделска земя146Не
1281 / 13.4.2009 г.1281чЗемеделска земя86Не
1282 / 13.4.2009 г.1282чЗемеделска земя791Не
1283 / 13.4.2009 г.1283чЗемеделска земя655Не
1284 / 13.4.2009 г.1284чЗемеделска земя1321Не
1285 / 13.4.2009 г.1285чЗемеделска земя1888Не
1286 / 13.4.2009 г.1286чЗемеделска земя748Не
1287 / 13.4.2009 г.1287чЗемеделска земя455Не
1288 / 13.4.2009 г.1288чЗемеделска земя201Не
1289 / 13.4.2009 г.1289чЗемеделска земя431Не
1290 / 13.4.2009 г.1290чЗемеделска земя875Не
1367 / 08.9.2009 г.1367чЗемеделска земя48Не
1366 / 08.09.20091366ЧОбласт Габрово, община Габрово, с. ЗЛАТЕВЦИ
м. РУКЛИТЕ
Кадастрален идентификатор 30973.37.32 (словом: три нула девет седем три точка три седем точка три две );
Земеделска земя0Не
1357 / 05.8.2009 г.1357ЧЗемеделска земя615Не
1450 / 09.4.2010 г.1450чЗемеделска земя153Не
1449 / 09.4.2010 г.1449чЗемеделска земя140Не
1447 / 01.4.2010 г.1447чЗемеделска земя222Не
1446 / 01.4.2010 г.1446чЗемеделска земя503Не
1444 / 01.04.20101444чОбласт Габрово, община Габрово, С. КОЗИ РОГ
м. Тръна
Кадастрален идентификатор 37722.109.49 (словом: три седем седем две две точка едно нула девет точка четири девет );
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Кози рог, м."Тръна"
Земеделска земя0Не
1443 / 01.4.2010 г.1443чЗемеделска земя151Не
1441 / 01.4.2010 г.1441чЗемеделска земя45Не
1440 / 01.4.2010 г.1440чЗемеделска земя196Не
1438 / 01.4.2010 г.1438чЗемеделска земя577Не
1437 / 01.4.2010 г.1437чЗемеделска земя143Не
1435 / 01.4.2010 г.1435чЗемеделска земя32Не
1434 / 01.4.2010 г.1434чЗемеделска земя78Не
1432 / 01.4.2010 г.1432чЗемеделска земя64Не
1431 / 01.4.2010 г.1431чЗемеделска земя55Не
1429 / 01.4.2010 г.1429чЗемеделска земя63Не
1428 / 01.4.2010 г.1428чЗемеделска земя91Не
1426 / 01.4.2010 г.1426чЗемеделска земя569Не
1425 / 01.4.2010 г.1425чЗемеделска земя280Не
1423 / 01.4.2010 г.1423чЗемеделска земя120Не
1422 / 01.4.2010 г.1422чЗемеделска земя548Не
1421 / 01.4.2010 г.1421чЗемеделска земя936Не
1420 / 01.4.2010 г.1420чЗемеделска земя225Не
1419 / 01.4.2010 г.1419чЗемеделска земя604Не
1417 / 01.4.2010 г.1417чЗемеделска земя301Не
1416 / 01.4.2010 г.1416чЗемеделска земя285Не
1415 / 01.4.2010 г.1415чЗемеделска земя100Не
1414 / 01.4.2010 г.1414Земеделска земя288Не
1413 / 01.4.2010 г.1413чЗемеделска земя169Не
1411 / 01.4.2010 г.1411чЗемеделска земя426Не
1410 / 01.4.2010 г.1410чЗемеделска земя268Не
1408 / 01.4.2010 г.1408чЗемеделска земя358Не
1407 / 01.4.2010 г.1407чЗемеделска земя689Не
1405 / 01.4.2010 г.1405чЗемеделска земя1675Не
1404 / 01.4.2010 г.1404чЗемеделска земя171Не
1402 / 01.4.2010 г.1402чЗемеделска земя70Не
1401 / 01.4.2010 г.1401чЗемеделска земя31Не
1399 / 30.3.2010 г.1399чЗемеделска земя233Не
1398 / 30.3.2010 г.1398чЗемеделска земя197Не
1395 / 25.3.2010 г.1395чЗемеделска земя398Не
1394 / 25.3.2010 г.1394чЗемеделска земя85Не
1393 / 25.3.2010 г.1393чЗемеделска земя254Не
1392 / 25.3.2010 г.1392чЗемеделска земя169Не
1390 / 25.3.2010 г.1390чЗемеделска земя163Не
1389 / 24.3.2010 г.1389чЗемеделска земя203Не
1388 / 24.3.2010 г.1388чЗемеделска земя451Не
1387 / 24.3.2010 г.1387чЗемеделска земя196Не
1386 / 24.3.2010 г.1386чЗемеделска земя294Не
1384 / 24.3.2010 г.1384чЗемеделска земя114Не
1383 / 24.3.2010 г.1383чЗемеделска земя242Не
1382 / 24.3.2010 г.1382чЗемеделска земя90Не
1380 / 24.3.2010 г.1380чЗемеделска земя595Не
1479 / 04.5.2010 г.1479чЗемеделска земя178Не
1478 / 04.5.2010 г.1478чЗемеделска земя196Не
1477 / 03.5.2010 г.1477чЗемеделска земя134Не
1476 / 03.5.2010 г.1476чЗемеделска земя85Не
1475 / 03.5.2010 г.1475чЗемеделска земя85Не
1474 / 03.5.2010 г.1474чЗемеделска земя268Не
1471 / 03.5.2010 г.1471чЗемеделска земя110Не
1468 / 30.4.2010 г.1468чЗемеделска земя264Не
1465 / 20.4.2010 г.1465чЗемеделска земя8443Не
1462 / 14.4.2010 г.1462чЗемеделска земя199Не
1461 / 14.4.2010 г.1461чЗемеделска земя354Не
1455 / 09.4.2010 г.1455чЗемеделска земя30Не
1452 / 09.4.2010 г.1452чЗемеделска земя168Не
1482 / 04.5.2010 г.1482чЗемеделска земя83Не
1485 / 04.5.2010 г.1485чЗемеделска земя174Не
1473 / 03.5.2010 г.1473чЗемеделска земя453Не
282 / 07.11.2006282чУПИ2856Не
4 / 27.12.20054 чУПИ140Не
896 / 05.9.2007 г.896чЗемеделска земя11Не
209 / 20.09.2006209чсамостоятелен обект в сграда0Не
899 / 01.10.2007 г.899чЗемеделска земя3Не
900 / 01.10.2007 г.900чЗемеделска земя21Не
891 / 05.9.2007 г.891чЗемеделска земя15Не
210 / 20.09.2006210чУПИ5400Не
901 / 01.10.2007 г.901чЗемеделска земя12Не
903 / 01.10.2007 г.903чЗемеделска земя16Не
905 / 01.10.2007 г.905чЗемеделска земя1Не
1460 / 13.04.20101460чсамостоятелен обект в сграда9166Не
1459 / 13.04.20101459чсамостоятелен обект в сграда0Не
213 / 20.09.2006213чУПИ0Не
1458 / 13.04.20101458УПИ0Не
297 / 08.11.2006297чЗемеделска земя0Не
300 / 08.11.2006300чЗемеделска земя0Не
313 / 10.11.2006313чЗемеделска земя0Не
364 / 22.11.2006364чЗемеделска земя0Не
367 / 22.11.2006367чЗемеделска земя0Не
370 / 22.11.2006370чЗемеделска земя0Не
397 / 27.11.2006397чЗемеделска земя0Не
919 / 04.10.2007919чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЛЕСИЧАРКА
Кадастрален идентификатор 43339.16.99 (словом: четири три три три девет точка едно шест точка девет девет );
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Лесичарка с ЕКАТТЕ 43339, м."КАРАЛСКА УСОЙНА"
Земеделска земя0Не
920 / 04.10.2007 г.920чЗемеделска земя229Не
921 / 04.10.2007 г.921чЗемеделска земя847Не
215 / 26.09.2006215чПИ и сграда0Не
922 / 04.10.2007 г.922чЗемеделска земя1731Не
909 / 01.10.2007 г.909чЗемеделска земя16Не
910 / 01.10.2007 г.1840Земеделска земя13Не
684 / 27.06.2007684чЗемеделска земя0Не
911 / 01.10.2007 г.911чЗемеделска земя13Не
912 / 04.10.2007 г.912чЗемеделска земя14Не
913 / 04.10.2007 г.913чЗемеделска земя11Не
915 / 04.10.2007 г.915чЗемеделска земя18Не
916 / 04.10.2007 г.916чЗемеделска земя17Не
929 / 04.10.2007 г.929чЗемеделска земя11Не
933 / 04.10.2007 г.933чЗемеделска земя18Не
936 / 04.10.2007 г.936чЗемеделска земя5Не
938 / 04.10.2007 г.938чЗемеделска земя11Не
941 / 04.10.2007 г.941чЗемеделска земя44Не
950 / 10.10.2007 г.950чЗемеделска земя21Не
951 / 10.10.2007 г.951чЗемеделска земя39Не
955 / 11.10.2007 г.955чОвощна градина54Не
958 / 11.10.2007 г.958чЗемеделска земя26Не
964 / 11.10.2007 г.964чЗемеделска земя25Не
965 / 11.10.2007 г.965чЗемеделска земя16Не
967 / 11.10.2007 г.967чЗемеделска земя17Не
968 / 11.10.2007 г.968чЗемеделска земя15Не
960 / 11.10.2007 г.960чЗемеделска земя18Не
969 / 15.10.2007 г.969чЗемеделска земя21Не
971 / 15.10.2007 г.971чЗемеделска земя29Не
972 / 15.10.2007 г.972чЗемеделска земя12Не
974 / 15.10.2007 г.974чЗемеделска земя35Не
975 / 15.10.2007 г.975чЗемеделска земя5Не
976 / 15.10.2007 г.976чЗемеделска земя9Не
977 / 15.10.2007 г.977чЗемеделска земя9Не
980 / 15.10.2007 г.980чЗемеделска земя26Не
981 / 15.10.2007 г.981чЗемеделска земя42Не
983 / 15.10.2007 г.983чЗемеделска земя40Не
984 / 15.10.2007 г.984чЗемеделска земя15Не
986 / 15.10.2007 г.986чЗемеделска земя22Не
987 / 15.10.2007 г.987чЗемеделска земя12Не
989 / 15.10.2007 г.989чЗемеделска земя11Не
990 / 15.10.2007 г.990чЗемеделска земя15Не
992 / 16.10.2007 г.992чЗемеделска земя7Не
993 / 16.10.2007 г.993чОвощна градина51Не
994 / 16.10.2007 г.994чОвощна градина53Не
996 / 16.10.2007 г.996чОвощна градина87Не
997 / 16.10.2007 г.997чОвощна градина363Не
999 / 16.10.2007 г.999чОвощна градина65Не
1000 / 16.10.20071000чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. ИЛИЕВА КУПА

Област Габрово, Община Габрово, землище Топлеш, м."ИЛИЕВА КУПА"
Овощна градина121Не
1003 / 17.10.2007 г.1003чОвощна градина43Не
1005 / 17.10.2007 г.1005Овощна градина39Не
1008 / 18.10.2007 г.1008чОвощна градина90Не
1009 / 18.10.2007 г.1009чОвощна градина46Не
1012 / 18.10.2007 г.1012чОвощна градина33Не
1017 / 18.10.2007 г.1017Овощна градина30Не
1020 / 22.10.2007 г.1020Земеделска земя30Не
1023 / 22.10.2007 г.1023чЗемеделска земя46Не
1026 / 22.10.2007 г.1026чЗемеделска земя17Не
1028 / 22.10.2007 г.1028чЗемеделска земя6Не
1030 / 22.10.2007 г.1030чЗемеделска земя18Не
1031 / 22.10.2007 г.1031чЗемеделска земя6Не
1033 / 22.10.2007 г.1033чЗемеделска земя42Не
1034 / 22.10.2007 г.1034чЗемеделска земя6Не
1037 / 22.10.2007 г.1037чЗемеделска земя36Не
1040 / 22.10.2007 г.1040чЗемеделска земя77Не
1041 / 22.10.2007 г.1041чЗемеделска земя95Не
1043 / 22.10.2007 г.1043чЗемеделска земя11Не
1044 / 22.10.2007 г.1044чЗемеделска земя38Не
1047 / 22.10.2007 г.1047чЗемеделска земя91Не
1050 / 23.10.2007 г.1050чЗемеделска земя15Не
1053 / 23.10.2007 г.1053чЗемеделска земя27Не
1054 / 23.10.2007 г.1054чЗемеделска земя11Не
1058 / 24.10.2007 г.1058чЗемеделска земя39Не
1059 / 24.10.2007 г.1059чЗемеделска земя354Не
1448 / 09.4.2010 г.1448чЗемеделска земя206Не
1445 / 01.04.20101445чОбласт Габрово, община Габрово, С. КОЗИ РОГ
м. Ахова Кория
Кадастрален идентификатор 37722.110.39 (словом: три седем седем две две точка едно едно нула точка три девет );
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Кози рог, м."Ахова кория"
Земеделска земя826Не
1442 / 01.4.2010 г.1442чЗемеделска земя88Не
1439 / 01.4.2010 г.1439чЗемеделска земя1149Не
1436 / 01.4.2010 г.1436чЗемеделска земя613Не
1433 / 01.4.2010 г.1433чЗемеделска земя128Не
1430 / 01.4.2010 г.1430чЗемеделска земя23Не
1427 / 01.4.2010 г.1427чЗемеделска земя49Не
1424 / 01.4.2010 г.1424чЗемеделска земя908Не
1418 / 01.4.2010 г.1418чЗемеделска земя196Не
1412 / 01.4.2010 г.1412чЗемеделска земя562Не
1409 / 01.4.2010 г.1409чЗемеделска земя118Не
1406 / 01.4.2010 г.1406чЗемеделска земя154Не
1403 / 01.04.20101403чОбласт Габрово, община Габрово, С. КОЗИ РОГ
м. Ахова кория
Кадастрален идентификатор 37722.110.44 (словом: три седем седем две две точка едно едно нула точка четири четири );
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Кози рог, м."Ахова кория"
Земеделска земя0Не
1400 / 01.4.2010 г.1400чЗемеделска земя232Не
1391 / 25.3.2010 г.1391чЗемеделска земя349Не
1472 / 03.5.2010 г.1472чЗемеделска земя258Не
1470 / 03.5.2010 г.1470чЗемеделска земя361Не
1469 / 03.5.2010 г.1469чЗемеделска земя477Не
1467 / 30.4.2010 г.1467чЗемеделска земя230Не
1466 / 20.4.2010 г.1466чЗемеделска земя433Не
1464 / 20.4.2010 г.1464чЗемеделска земя397Не
1456 / 09.4.2010 г.1456чЗемеделска земя811Не
1454 / 09.4.2010 г.1454чЗемеделска земя34Не
1453 / 09.4.2010 г.1453чЗемеделска земя39Не
1451 / 09.4.2010 г.1451чЗемеделска земя140Не
1480 / 04.5.2010 г.1480чЗемеделска земя188Не
1481 / 04.5.2010 г.1481чЗемеделска земя144Не
1483 / 04.5.2010 г.1483чЗемеделска земя103Не
1484 / 04.5.2010 г.1484чЗемеделска земя87Не
29 / 24.02.200629чПоземлен имот0Не
279 / 07.11.2006279чСграда0Не
1486 / 04.05.20101486чЗемеделска земя0Не
1397 / 25.03.20101397чУПИ15168Не
1381 / 24.03.20101381чЗемеделска земя0Не
1487 / 05.05.20101487чСграда0Не
1463 / 15.04.20101463чсамостоятелен обект в сграда0Не
1396 / 25.03.20101396чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДОНИНО
м. Ливадето
Кадастрален идентификатор 22959.516.95 (словом: две две девет пет девет точка пет едно шест точка девет пет ); Имот в землище № 516095;
Област Габрово, Община Габрово, з.Донино, м.Ливадето
§431Не
1385 / 24.03.20101385чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Кадастрален идентификатор 14218.333.485 (словом: едно четири две едно осем точка три три три точка четири осем пет );
Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово/ по КВС - имот № 000126 в землището на Етъра/
Земеделска земя11Не
100 / 08.8.2006 г.100чЗемеделска земя82Не
317 / 10.11.2006 г.317чЗемеделска земя44Не
740 / 26.7.2007 г.740чЗемеделска земя12Не
739 / 26.7.2007 г.739Земеделска земя28Не
734 / 26.7.2007 г.734чЗемеделска земя14Не
733 / 26.7.2007 г.733Земеделска земя37Не
731 / 26.7.2007 г.731чЗемеделска земя16Не
728 / 26.7.2007 г.728чЗемеделска земя4Не
727 / 26.7.2007 г.727чЗемеделска земя22Не
726 / 26.7.2007 г.726чЗемеделска земя17Не
724 / 26.7.2007 г.724чЗемеделска земя15Не
722 / 26.7.2007 г.722чЗемеделска земя12Не
721 / 26.7.2007 г.721чЗемеделска земя7Не
719 / 26.7.2007 г.719чЗемеделска земя17Не
718 / 26.7.2007 г.718чЗемеделска земя33Не
717 / 26.7.2007 г.717чЗемеделска земя30Не
716 / 26.7.2007 г.716чЗемеделска земя23Не
715 / 26.7.2007 г.715чЗемеделска земя6Не
712 / 26.7.2007 г.712чЗемеделска земя14Не
707 / 26.7.2007 г.707чЗемеделска земя24Не
704 / 26.7.2007 г.704чЗемеделска земя11Не
700 / 26.7.2007 г.700чЗемеделска земя17Не
698 / 26.7.2007 г.698чЗемеделска земя40Не
697 / 26.7.2007 г.697чЗемеделска земя46Не
696 / 26.7.2007 г.696чЗемеделска земя23Не
695 / 26.7.2007 г.695чЗемеделска земя18Не
694 / 26.7.2007 г.694чЗемеделска земя18Не
693 / 26.7.2007 г.693чЗемеделска земя14Не
686 / 27.6.2007 г.686чОвощна градина150Не
683 / 11.6.2007 г.683чсметище3465Не
738 / 26.7.2007 г.738Земеделска земя3Не
736 / 26.7.2007 г.736чЗемеделска земя3Не
735 / 26.7.2007 г.735чЗемеделска земя53Не
732 / 26.7.2007 г.732чЗемеделска земя11Не
730 / 26.7.2007 г.730чЗемеделска земя11Не
729 / 26.7.2007 г.729чЗемеделска земя19Не
725 / 26.7.2007 г.725чЗемеделска земя41Не
723 / 26.7.2007 г.723чЗемеделска земя16Не
720 / 26.7.2007 г.720чЗемеделска земя20Не
714 / 26.7.2007 г.714чЗемеделска земя10Не
713 / 26.7.2007 г.713чЗемеделска земя13Не
711 / 26.7.2007 г.711Земеделска земя19Не
710 / 26.7.2007 г.710чЗемеделска земя15Не
709 / 26.7.2007 г.709чЗемеделска земя13Не
708 / 26.7.2007 г.708чЗемеделска земя21Не
706 / 26.7.2007 г.706чЗемеделска земя12Не
705 / 26.7.2007 г.705чЗемеделска земя29Не
703 / 26.7.2007 г.703чЗемеделска земя10Не
702 / 26.7.2007 г.702чЗемеделска земя5Не
701 / 26.7.2007 г.701чЗемеделска земя19Не
699 / 26.7.2007 г.699чЗемеделска земя17Не
692 / 26.7.2007 г.692чЗемеделска земя15Не
1180 / 30.6.2008 г.1180чХРАСТИ589Не
1125 / 13.5.2008 г.1125чЗемеделска земя467Не
1126 / 13.5.2008 г.1126чЗемеделска земя750Не
1127 / 13.5.2008 г.1127чЗемеделска земя862Не
1128 / 13.5.2008 г.1128чЗемеделска земя701Не
1129 / 17.5.2008 г.1129чЗемеделска земя156Не
1130 / 17.5.2008 г.1130чЗемеделска земя71Не
1131 / 17.5.2008 г.1131чЗемеделска земя140Не
1132 / 17.5.2008 г.1132чЗемеделска земя85Не
1133 / 17.5.2008 г.1133чЗемеделска земя370Не
1134 / 17.5.2008 г.1134чЗемеделска земя323Не
1135 / 26.5.2008 г.1135чГорска територия185Не
1136 / 26.5.2008 г.1136чГорска територия4406Не
1137 / 26.5.2008 г.1137чГорска територия8140Не
1138 / 26.5.2008 г.1138чГорска територия342Не
1139 / 26.5.2008 г.1139чГорска територия5003Не
1140 / 26.5.2008 г.1140чГорска територия4172Не
1148 / 26.5.2008 г.1148чУрбанизирана4522Не
1149 / 26.5.2008 г.1149чУрбанизирана43386Не
1150 / 26.5.2008 г.1150чУрбанизирана3664Не
1151 / 26.05.20081151чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Йовчевци
Кадастрален идентификатор 14218.544.18 (словом: едно четири две едно осем точка пет четири четири точка едно осем );
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, кв.Йовчевци
Урбанизирана5461Не
1153 / 27.5.2008 г.1153чЗемеделска земя68Не
1154 / 27.5.2008 г.1154чЗемеделска земя150Не
1155 / 27.5.2008 г.1155чУрбанизирана33676Не
1141 / 26.5.2008 г.1141чГорска територия850Не
1142 / 26.5.2008 г.1142чГорска територия764Не
1143 / 26.5.2008 г.1143чГорска територия1725Не
1144 / 26.5.2008 г.1144чГорска територия1739Не
1145 / 26.5.2008 г.1145чГорска територия786Не
1146 / 26.5.2008 г.1146чГорска територия857Не
1147 / 26.5.2008 г.1147чГорска територия529Не
1156 / 16.06.20081156чОбласт Габрово, община Габрово, С. КОПЧЕЛИИТЕ
м. Сп. юрт дъбравата
Кадастрален идентификатор 38577.34.81 (словом: три осем пет седем седем точка три четири точка осем едно );
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Копчелиите с ЕКАТТЕ 38577, м."Сп. юрт дъбравата"
ХРАСТИ0Не
1158 / 16.6.2008 г.1158чГорска територия65Не
1157 / 16.6.2008 г.1157чЗемеделска земя96Не
1160 / 16.6.2008 г.1160чЗемеделска земя44Не
1161 / 16.6.2008 г.1161чЗемеделска земя214Не
1162 / 16.6.2008 г.1162чЗемеделска земя215Не
1163 / 16.6.2008 г.1163чГорска територия12223Не
1164 / 16.6.2008 г.1164чГорска територия11144Не
1165 / 16.6.2008 г.1165чГорска територия298Не
1166 / 16.6.2008 г.1166чГорска територия5462Не
1167 / 16.6.2008 г.1167чГорска територия2217Не
1168 / 16.6.2008 г.1168чГорска територия3897Не
1169 / 16.6.2008 г.1169чГорска територия1081Не
1171 / 16.6.2008 г.1171чГорска територия805Не
1172 / 16.6.2008 г.1172чГорска територия170Не
1173 / 16.6.2008 г.1173чЗемеделска земя970Не
1176 / 16.6.2008 г.1176чГорска територия4112Не
1201 / 29.10.2008 г.1201чПоземлен имот14028Не
1196 / 09.10.2008 г.1196чПоземлен имот31Не
1195 / 09.10.2008 г.1195чПоземлен имот3010Не
1194 / 07.10.2008 г.1194чПоземлен имот672Не
1188 / 25.9.2008 г.1188чПоземлен имот4053Не
1187 / 25.9.2008 г.1187чПоземлен имот3428Не
1185 / 27.8.2008 г.1185чПоземлен имот5139Не
1370 / 01.10.2009 г.1370чПоземлен имот68546Не
1363 / 31.08.20091363чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Кадастрален идентификатор 14218.540.71 (словом: едно четири две едно осем точка пет четири нула точка седем едно );
Област Габрово, Община Габрово, кв. Ябълка.
Поземлен имот8031Не
1360 / 31.8.2009 г.1360чПоземлен имот15327Не
1355 / 05.8.2009 г.1355чЗемеделска земя87Не
1353 / 05.08.20091353чОбласт Габрово, община Габрово, С. ГРЪБЛЕВЦИ
м. Радойница
Кадастрален идентификатор 17991.113.15 (словом: едно седем девет девет едно точка едно едно три точка едно пет );
Област Габрово, Община Габрово, землище с. Гръблевци, с ЕКАТТЕ 17991, м. Радойница.
Земеделска земя0Не
1352 / 05.08.20091352чОбласт Габрово, община Габрово, С. ГРЪБЛЕВЦИ
м. Радойница
Кадастрален идентификатор 17991.113.13 (словом: едно седем девет девет едно точка едно едно три точка едно три );
Област Габрово, Община Габрово, землище с. Гръблевци, с ЕКАТТЕ 17991, м. Радойница.
Земеделска земя0Не
1348 / 04.8.2009 г.1348чПоземлен имот50797Не
1347 / 04.8.2009 г.1347чПоземлен имот74877Не
1344 / 15.7.2009 г.1344чЗемеделска земя2399Не
1345 / 30.7.2009 г.1345чПоземлен имот7586Не
1342 / 15.7.2009 г.1342чЗемеделска земя9893Не
1341 / 15.7.2009 г.1341чЗемеделска земя5Не
1339 / 15.7.2009 г.1339чЗемеделска земя41Не
1338 / 15.7.2009 г.1338чЗемеделска земя53Не
1337 / 15.7.2009 г.1337чЗемеделска земя78Не
1335 / 15.7.2009 г.1335чЗемеделска земя18Не
1334 / 15.7.2009 г.1334чЗемеделска земя371Не
1328 / 08.7.2009 г.1328чЗемеделска земя363Не
1325 / 08.7.2009 г.1325чЗемеделска земя741Не
1322 / 08.7.2009 г.1322чЗемеделска земя317Не
1319 / 08.7.2009 г.1319чЗемеделска земя284Не
1309 / 02.7.2009 г.1309чЗемеделска земя25Не
1308 / 02.7.2009 г.1308чЗемеделска земя1248Не
1303 / 26.5.2009 г.1303чЗемеделска земя47Не
1302 / 26.5.2009 г.1302чЗемеделска земя302Не
1301 / 26.5.2009 г.1301чЗемеделска земя89Не
1300 / 26.5.2009 г.1300чЗемеделска земя509Не
1585 / 15.02.20121585чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Орловска
Кадастрален идентификатор 14218.502.508 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка пет нула осем ); Квартал от регулация № 66; Парцел VІ-509,508; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот9422Не
1580 / 31.01.20121580чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Недевци ул. Узана № 3
Кадастрален идентификатор 14218.528.240 (словом: едно четири две едно осем точка пет две осем точка две четири нула ); Квартал от регулация № 21; Парцел ХІІІ-89; по кв. Недевци-Габрово No 623/14.05.1971
УПИ6373Не
1574 / 23.12.20111574чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Недевци ул. Осениковец № 7
Кадастрален идентификатор 14218.528.183 (словом: едно четири две едно осем точка пет две осем точка едно осем три ); Квартал от регулация № 17; Парцел Х; по кв. Недевци-Габрово No 623/14.05.1971
УПИ5853Не
1573 / 21.12.2011 г.1573чУПИ710Не
1571 / 09.12.2011 г.1571чУрбанизирана29306Не
1570 / 09.12.2011 г.1570чУрбанизирана42440Не
1569 / 09.12.2011 г.1569чЗемеделска земя16Не
1568 / 09.12.2011 г.1568чЗемеделска земя26Не
1567 / 09.12.20111567чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Голо бърдо ул. Житарска
Кадастрален идентификатор 14218.501.760 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка седем шест нула );
Земеделска земя0Не
1566 / 09.12.2011 г.1566чЗемеделска земя32Не
1565 / 08.12.2011 г.1565чЗемеделска земя1576Не
1563 / 08.12.2011 г.1563чЗемеделска земя48Не
1562 / 08.12.2011 г.1562чЗемеделска земя1Не
1560 / 27.9.2011 г.1560чПоземлен имот315715Не
1559 / 27.9.2011 г.1559чТеритория, заета от води и водни обекти25Не
1558 / 27.9.2011 г.1558чЗемеделска земя102Не
1557 / 27.5.2011 г.1557чЗемеделска земя664Не
1556 / 27.5.2011 г.1556чЗемеделска земя664Не
1554 / 27.5.2011 г.1554чЗемеделска земя23Не
1553 / 27.5.2011 г.1553чЗемеделска земя17578Не
1552 / 27.05.20111552чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДОНИНО
м. Чукара под ст. двор
Кадастрален идентификатор 22959.23.51 (словом: две две девет пет девет точка две три точка пет едно );
Област Габрово, Община Габрово, землище с. Донино , м. "Чукара под ст. двор"
Земеделска земя0Не
1551 / 27.5.2011 г.1551чЗемеделска земя30Не
1550 / 27.5.2011 г.1550чЗемеделска земя94Не
1549 / 27.5.2011 г.1549чЗемеделска земя818Не
1548 / 27.05.20111548чОбласт Габрово, община Габрово, С. КОЗИ РОГ
Кадастрален идентификатор 37722.63.70 (словом: три седем седем две две точка шест три точка седем нула );
Област Габрово, Община Габрово, землище на с. Козирог, м. Лозето
Земеделска земя0Не
1547 / 27.5.2011 г.1547чЗемеделска земя83Не
1546 / 27.5.2011 г.1546чЗемеделска земя821Не
1542 / 26.5.2011 г.1542чПоземлен имот9661Не
1541 / 26.05.20111541чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Тлъчници Ул. Мир
Кадастрален идентификатор 14218.508.457 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула осем точка четири пет седем );
Област Габрово, Община Габрово, ул. Мир, УПИ V от кв. 29 по плана на гр. Габрово, кв. Тлъчници - V част, одобрен със Заповед № 1296 от 15.12.1997 г.
Поземлен имот19054Не
1540 / 26.5.2011 г.1541чПоземлен имот14850Не
1534 / 18.5.2011 г.1534чПоземлен имот5361Не
1533 / 24.3.2011 г.1533чПоземлен имот121253Не
1532 / 21.3.2011 г.1532чПоземлен имот6308Не
1531 / 21.3.2011 г.1531чПоземлен имот6617Не
1527 / 14.03.20111527чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Трети март № 27
Кадастрален идентификатор 14218.550.287.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка две осем седем точка едно );
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, бул. Трети март 27, в УПИ I - комплексно жилищно застрояване от кв.23 по плана на гр. Габрово - 74 част, одобрен със Заповед №214 от 14.04.1987 г., представляващ ПИ 14218.550.287 по КК на гр. Габрово
самостоятелен обект в сграда12107Не
1526 / 19.3.2012 г.1526чЗемеделска земя69Не
1523 / 14.3.2011 г.1523чЗемеделска земя596Не
1522 / 24.2.2011 г.1522чПоземлен имот49Не
1521 / 24.2.2011 г.1521чПоземлен имот83877Не
1 / 06.12.20051 чПоземлен имот0Не
23 / 22.02.200623чУПИ0Не
1561 / 27.09.20111561чПоземлен имот0Не
1592 / 16.03.20121592чсамостоятелен обект в сграда0Не
1594 / 04.04.20121594чСграда0Не
1595 / 05.04.20121595чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Северна индустриална зона Ул. Орловска
Кадастрален идентификатор 14218.503.640 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест четири нула ); Квартал от регулация № 68; Парцел 313; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот757Не
1604 / 03.05.20121604чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Найден Геров № 58 вх. Г ет. 4 ап. 12
Кадастрален идентификатор 14218.501.66.4.12 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка шест шест точка четири точка едно две );
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1609 / 28.05.20121609чЗемеделска земя0Не
1610 / 12.06.20121610чПоземлен имот0Не
1611 / 13.06.20121611чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
УЛ. РАДЕЦКА № 18
Кадастрален идентификатор 14218.510.243 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка две четири три ); Квартал от регулация № 242; Парцел І; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
ПИ и сграда0Не
1612 / 14.06.20121612чсамостоятелен обект в сграда0Не
1617 / 18.06.20121617чПоземлен имот0Не
1621 / 20.06.20121621чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Между Йовчевци
Кадастрален идентификатор 14218.208.44 (словом: едно четири две едно осем точка две нула осем точка четири четири );
Земеделска земя2Не
1630 / 10.08.20121630самостоятелен обект в сграда0Не
1631 / 10.08.20121631чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Младост ул. Младост № 19 вх. А ет. 4 ап. 14
Кадастрален идентификатор 14218.501.426.1.14 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка четири две шест точка едно точка едно четири ); по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1633 / 22.08.20121633чПоземлен имот319851Не
1634 / 23.08.20121634чПоземлен имот0Не
1635 / 17.10.20121635чПоземлен имот0Не
1636 / 17.10.20121636чПоземлен имот0Не
1640 / 19.10.20121640чЗемеделска земя0Не
2132 / 16.06.20152132чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул Петър Падалски № 6 ет. 5 ап. 18
Кадастрален идентификатор 14218.501.775.1.18 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка седем седем пет точка едно точка едно осем );
самостоятелен обект в сграда21377Не
1613 / 14.06.20121613чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Василка Бенева
Кадастрален идентификатор 14218.503.642 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест четири две ); Квартал от регулация № 12; Парцел 463e; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот1197Не
1593 / 26.03.20121593чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Орловска № 148
Кадастрален идентификатор 14218.509.174.1.16 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка едно седем четири точка едно точка едно шест );
самостоятелен обект в сграда80550Не
1159 / 16.6.2008 г.1159чГорска територия1874Не
1170 / 16.6.2008 г.1170чГорска територия5203Не
1174 / 16.6.2008 г.1174чГорска територия2090Не
1175 / 16.6.2008 г.1175чГорска територия3885Не
1178 / 30.6.2008 г.1178чХРАСТИ442Не
1230 / 09.12.20081230чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Любен Каравелов
Кадастрален идентификатор 14218.509.270 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка две седем нула );
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул.Любен Каравелов № 7
УПИ2448Не
1229 / 09.12.2008 г.1229чЗемеделска земя121Не
1228 / 27.11.2008 г.1228чУрбанизирана53Не
/ 27.11.2008Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
0Не
1226 / 27.11.2008 г.1226чЗемеделска земя163Не
1225 / 27.11.2008 г.1225чЗемеделска земя102Не
1224 / 27.11.2008 г.1224чГорска територия536Не
1223 / 27.11.2008 г.1223чЗащитена22Не
1222 / 27.11.2008 г.1222чЗащитена4Не
1221 / 27.11.2008 г.1221чЗемеделска земя220Не
1220 / 27.11.2008 г.1220чЗемеделска земя340Не
1219 / 27.11.2008 г.1219чЗемеделска земя134Не
1218 / 27.11.2008 г.1218чЗемеделска земя1224Не
1217 / 27.11.2008 г.1217чЗемеделска земя1214Не
1215 / 27.11.2008 г.1215чЗемеделска земя939Не
1214 / 27.11.2008 г.1214чЗемеделска земя38Не
1213 / 27.11.2008 г.1213чЗемеделска земя9019Не
1212 / 27.11.2008 г.1212чПоземлен имот82Не
1211 / 27.11.20081211чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.324.5 (словом: едно четири две едно осем точка три две четири точка пет );
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, местност "Узана"
Земеделска земя0Не
1210 / 27.11.2008 г.1210чЗемеделска земя875Не
1209 / 27.11.2008 г.1209чЗемеделска земя32Не
1208 / 27.11.20081208чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.324.8 (словом: едно четири две едно осем точка три две четири точка осем );
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, местност "Узана"
Земеделска земя0Не
1205 / 19.11.2008 г.1205чСграда41429Не
1204 / 29.10.2008 г.1204чПоземлен имот224696Не
1203 / 29.10.2008 г.1203чПоземлен имот16422Не
1202 / 29.10.2008 г.1202чЗемеделска земя12Не
1197 / 09.10.2008 г.1197чПоземлен имот2Не
1186 / 27.8.2008 г.1186чПоземлен имот962Не
1359 / 31.8.2009 г.1359чПоземлен имот8509Не
1350 / 05.8.2009 г.1350чЗемеделска земя28Не
1346 / 04.8.2009 г.1346чПоземлен имот85257Не
1343 / 15.7.2009 г.1343чЗемеделска земя12Не
1340 / 15.7.2009 г.1340чЗемеделска земя4Не
1336 / 15.7.2009 г.1336чЗемеделска земя297Не
1332 / 14.7.2009 г.1332чПоземлен имот185787Не
1330 / 08.7.2009 г.1330чЗемеделска земя125Не
1329 / 08.7.2009 г.1329чЗемеделска земя371Не
1327 / 08.7.2009 г.1327чЗемеделска земя53Не
1326 / 08.7.2009 г.1326чЗемеделска земя225Не
1324 / 08.7.2009 г.1324чЗемеделска земя393Не
1323 / 08.7.2009 г.1323чЗемеделска земя1112Не
1321 / 08.7.2009 г.1321чЗемеделска земя355Не
1320 / 08.7.2009 г.1320чЗемеделска земя1560Не
1318 / 08.7.2009 г.1318чДруг тип741Не
1317 / 02.7.2009 г.1317чЗемеделска земя194Не
1316 / 02.7.2009 г.1316чЗемеделска земя192Не
1315 / 02.7.2009 г.1315чЗемеделска земя1872Не
1314 / 02.7.2009 г.1314чЗемеделска земя28Не
1313 / 02.7.2009 г.1313чЗемеделска земя312Не
1312 / 02.7.2009 г.1312чЗемеделска земя35Не
1311 / 02.7.2009 г.1311чЗемеделска земя116Не
1310 / 02.7.2009 г.1310чЗемеделска земя44Не
1304 / 08.6.2009 г.1304чЗемеделска земя1011Не
1582 / 31.1.2012 г.1582чЗемеделска земя9Не
1581 / 31.01.20121581чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Бичкиня ул. Илевска № 1
Кадастрален идентификатор 14218.534.140 (словом: едно четири две едно осем точка пет три четири точка едно четири нула ); Квартал от регулация № 52-92 част; Парцел І-8039; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
УПИ0Не
1579 / 31.1.2012 г.1579чУПИ12593Не
1578 / 26.1.2012 г.1578чУрбанизирана2512Не
1577 / 26.1.2012 г.1577УПИ119637Не
1576 / 26.1.2012 г.1576чУПИ79947Не
1575 / 21.1.2012 г.1575чЗемеделска земя176Не
1572 / 21.12.20111572чОбласт Габрово, община Габрово, С. ОРЛОВЦИ
Квартал от регулация № 2; Парцел ХІІ-54; по с. Орловци No 602/26.07.1979
УПИ и сграда5569Не
1555 / 27.5.2011 г.1555чЗемеделска земя10671Не
1525 / 14.3.2011 г.1525чЗемеделска земя52Не
1564 / 08.12.20111564чЗемеделска земя0Не
1539 / 26.05.20111539чПоземлен имот18590Не
1538 / 26.05.20111538чПоземлен имот0Не
1495 / 08.06.20101495чЗемеделска земя0Не
1494 / 12.05.20101494чЗемеделска земя0Не
1491 / 12.05.20101491чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Кадастрален идентификатор 14218.316.114 (словом: едно четири две едно осем точка три едно шест точка едно едно четири ); Имот в землище № 1680001;
Област Габрово, Община Габрово, землище Смирненски, м."Ливадата"
Стар идентификатор 1680001, ЕКАТТЕ 99032
Земеделска земя596Не
1637 / 18.10.20121637чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Трендафил 1 ул. Венец № 14 вх. В ет. 6 ап. 16
Кадастрален идентификатор 14218.501.467.3.16 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка четири шест седем точка три точка едно шест ); Квартал от регулация № 43; Парцел І; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда18821Не
1638 / 18.10.20121638Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Голо бърдо Бул. Могильов № 46 вх. Б ет. 1 ап. 3
Кадастрален идентификатор 14218.501.691.2.3 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка шест девет едно точка две точка три ); Квартал от регулация № 58; Парцел ІХ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда20918Не
1489 / 12.05.20101489чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Азмака
Кадастрален идентификатор 14218.317.122 (словом: едно четири две едно осем точка три едно седем точка едно две две );
Област Габрово, Община Габрово, землище Смирненски, м."Азмака"
Стар идентификатор 2050017, ЕКАТТЕ 99032
Земеделска земя194Не
1639 / 18.10.20121639чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. БУТЕЯ
Кадастрален идентификатор 14218.308.216 (словом: едно четири две едно осем точка три нула осем точка две едно шест ); Имот в землище № 158015;
з.Смирненски
Земеделска земя75Не
1769 / 23.10.20131769чЗемеделска земя0Не
1742 / 08.07.20131742чОбласт Габрово, община Габрово, С. БАЛАНИТЕ
м. Орташки трап
Кадастрален идентификатор 02347.17.65 (словом: нула две три четири седем точка едно седем точка шест пет );
Земеделска земя37Не
1530 / 21.03.20111530чУПИ0Не
1492 / 12.05.20101492чЗемеделска земя0Не
1490 / 12.05.20101490чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Кадастрален идентификатор 14218.316.49 (словом: едно четири две едно осем точка три едно шест точка четири девет );
Област Габрово, Община Габрово, землище Смирненски, м."Стърната"
Стар идентификатор 1670049, ЕКАТТЕ 99032
Земеделска земя1035Не
1770 / 23.10.20131770Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Шенини
Кадастрален идентификатор 14218.146.6 (словом: едно четири две едно осем точка едно четири шест точка шест );
Земеделска земя10Не
1883 / 20.10.2014 г.1883чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯВОРЕЦ
м. Лъкавец
Кадастрален идентификатор 87120.18.150 (словом: осем седем едно две нула точка едно осем точка едно пет нула ); Имот в землище № 18150;
Земеделска земя121Не
1884 / 20.10.2014 г.1884чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯВОРЕЦ
м. Горунак
Кадастрален идентификатор 87120.20.222 (словом: осем седем едно две нула точка две нула точка две две две ); Имот в землище № 20222;
Земеделска земя28Не
1885 / 20.10.2014 г.1885чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯВОРЕЦ
м. Горунак
Кадастрален идентификатор 87120.20.281 (словом: осем седем едно две нула точка две нула точка две осем едно ); Имот в землище № 20281;
Земеделска земя283Не
1886 / 20.10.2014 г.1886чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯВОРЕЦ
м. Лъките
Кадастрален идентификатор 87120.21.34 (словом: осем седем едно две нула точка две едно точка три четири ); Имот в землище № 21034;
Земеделска земя70Не
1887 / 20.10.2014 г.1887чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯВОРЕЦ
м. Лъките
Кадастрален идентификатор 87120.21.60 (словом: осем седем едно две нула точка две едно точка шест нула ); Имот в землище № 21060;
Земеделска земя147Не
1893 / 22.10.2014 г.1893чОбласт Габрово, община Габрово, С. КМЕТОВЦИ
м. Мекината
Кадастрален идентификатор 37352.63.3 (словом: три седем три пет две точка шест три точка три ); Имот в землище № 63003;
Земеделска земя49Не
1956 / 02.12.20141956чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЗДРАВКОВЕЦ
м. Припека
Кадастрален идентификатор 30661.84.165 (словом: три нула шест шест едно точка осем четири точка едно шест пет ); Имот в землище № 84165;
Земеделска земя0Не
1959 / 02.12.20141959чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЗДРАВКОВЕЦ
м. Язвина
Кадастрален идентификатор 30661.104.3 (словом: три нула шест шест едно точка едно нула четири точка три ); Имот в землище № 104003;
Земеделска земя0Не
1958 / 02.12.20141958чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЗДРАВКОВЕЦ
м. Каленик
Кадастрален идентификатор 30661.97.9 (словом: три нула шест шест едно точка девет седем точка девет ); Имот в землище № 97009;
Земеделска земя0Не
1957 / 02.12.20141957чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЗДРАВКОВЕЦ
м. Припека
Кадастрален идентификатор 30661.84.166 (словом: три нула шест шест едно точка осем четири точка едно шест шест ); Имот в землище № 84166;
Земеделска земя0Не
1955 / 02.12.20141955чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЗДРАВКОВЕЦ
м. Припека
Кадастрален идентификатор 30661.84.163 (словом: три нула шест шест едно точка осем четири точка едно шест три ); Имот в землище № 84163;
Земеделска земя0Не
1954 / 02.12.20141954чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЗДРАВКОВЕЦ
м. Припека
Кадастрален идентификатор 30661.84.152 (словом: три нула шест шест едно точка осем четири точка едно пет две ); Имот в землище № 84152;
Земеделска земя0Не
1953 / 02.12.20141953чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЗДРАВКОВЕЦ
м. Припека
Кадастрален идентификатор 30661.84.148 (словом: три нула шест шест едно точка осем четири точка едно четири осем ); Имот в землище № 84148;
Земеделска земя0Не
1952 / 02.12.20141952чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЗДРАВКОВЕЦ
м. Гъзерта
Кадастрален идентификатор 30661.76.17 (словом: три нула шест шест едно точка седем шест точка едно седем ); Имот в землище № 76017;
Земеделска земя0Не
2179 / 20.07.20152179чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Тончевци
Кадастрален идентификатор 14218.16.57 (словом: едно четири две едно осем точка едно шест точка пет седем );
Земеделска земя107Не
2130 / 16.06.20152130чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Между Йовчевци
Кадастрален идентификатор 14218.208.15 (словом: едно четири две едно осем точка две нула осем точка едно пет );
Земеделска земя1Не
2123 / 29.05.20152123чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Тончевци
Кадастрален идентификатор 14218.115.508 (словом: едно четири две едно осем точка едно едно пет точка пет нула осем );
Област Габрово, община Габрово, землище Габрово, местност "Голямата локва"
Земеделска земя156Не
2124 / 29.05.20152124чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Тончевци
Кадастрален идентификатор 14218.115.505 (словом: едно четири две едно осем точка едно едно пет точка пет нула пет );
м. Тончевци, землище гр. Габрово
Земеделска земя167Не
2125 / 29.05.20152125чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Голо Бърдо
Кадастрален идентификатор 14218.33.46 (словом: едно четири две едно осем точка три три точка четири шест );
м. Голо Бърдо, землище гр. Габрово
Земеделска земя27Не
2098 / 25.05.20152098чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Шенини
Кадастрален идентификатор 14218.853.3 (словом: едно четири две едно осем точка осем пет три точка три ); по по кадастралната карта на гр.Габрово No РД-18-64/26.10.2007
Поземлен имот17Не
1072 / 24.10.20071072чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Мир

Област Габрово, Община Габрово,кв.Тлъчници, гр.Габрово - V част, кв.29, ул."Мир" № 20
Друг тип0Не
2073 / 11.05.20152073чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.48 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка четири осем ); Квартал от регулация № 5; Парцел III; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"32888Не
2109 / 27.05.20152109чОбласт Габрово, община Габрово, с. Стоманеците
Кадастрален идентификатор 69479.604.137 (словом: шест девет четири седем девет точка шест нула четири точка едно три седем ); Квартал от регулация № 42; Парцел IV-42; по по плана на с. Стоманеците No 2638/16.12.1982
Поземлен имот0Не
1543 / 27.05.20111543чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Морава № 6 ет. 6 ап. 17
Кадастрален идентификатор 14218.501.359.2.17 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка три пет девет точка две точка едно седем ); Квартал от регулация № 3; Парцел I; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда11045Не
1596 / 02.05.20121596чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Априловска № 9
Кадастрален идентификатор 14218.505.672.5.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест седем две точка пет точка едно ); по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
гр.Габрово, по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и изменена със З-д КД-14-07-220 от 18.08.2009 г. на Началника на СГКК - Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1605 / 07.05.20121605чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Сирмани ул. Чайка
Кадастрален идентификатор 14218.514.500 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка пет нула нула ); Квартал от регулация № 20; Парцел 5; по план на кв.Борово-Велчевци, гр.Габрово No 1613/15.09.1984
кв.Борово-Велчевци
Поземлен имот0Не
1649 / 13.11.20121649чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Тлъчници ул. Осми март № 2
Кадастрален идентификатор 14218.508.385 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула осем точка три осем пет ); Квартал от регулация № 31; Парцел І-2053; по гр. Габрово-Тлъчници V част No 1296/15.12.1997
ПИ и сграда5462Не
2022 / 04.03.20152022чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Борово-Велчевци ул. Клокотница № 9-а вх. В ет. 1 ап. 3
Кадастрален идентификатор 14218.514.268.6.3 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка две шест осем точка шест точка три ); Квартал от регулация № 216; Парцел ХІІІ; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда10986Не
2049 / 07.04.20152049чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Русевци ул. Българка
Кадастрален идентификатор 14218.501.281 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка две осем едно ); Квартал от регулация № 25; Парцел VІІІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
Област Габрово, Община Габрово,гр.Габрово - І етап, кв.25, УПИ VІІІ.
УПИ3586Не
2030 / 09.03.20152030чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Габрака
Кадастрален идентификатор 14218.473.2 (словом: едно четири две едно осем точка четири седем три точка две );
Земеделска земя128Не
1190 / 06.10.20082136Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Тодор Бурмов № 21
Кадастрален идентификатор 14218.505.362 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка три шест две ); Квартал от регулация № 149; Парцел XIII-409;
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул.Тодор Бурмов № 21
Поземлен имот6300Не
1191 / 07.10.20081191чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Орловска
Кадастрален идентификатор 14218.509.581 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка пет осем едно ); Квартал от регулация № 214; Парцел XIII-362,3;
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Орловска
УПИ14720Не
1192 / 07.10.20082138Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Александър Стамболийски

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Ал. Стамболийски № 18
Сграда0Не
1193 / 07.10.20081193чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Единство № 16
Кадастрален идентификатор 14218.526.49 (словом: едно четири две едно осем точка пет две шест точка четири девет ); Квартал от регулация № 58; Парцел XVII-6934;
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, кв.Лисец, ул.Единство № 16
Поземлен имот5529Не
1206 / 19.11.20082158Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Трети март

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, бул. Трети март № 130, в ПИ 14218.517.374 по
кадастралната карта на гр.Габрово/УПИ І-компл.жил.и обществено застрояване от кв. 38, гр.Габрово-76 част/.
Друг тип0Не
1207 / 19.11.20082159Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Йоан Предтеча

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Йоан Предтеча
Поземлен имот0Не
1597 / 02.05.20121597чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Априловска № 9 ет. 2
Кадастрален идентификатор 14218.505.672.5.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест седем две точка пет точка две ); по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
гр.Габрово, по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и изменена със З-д КД-14-07-220 от 18.08.2009 г. на Началника на СГКК - Габрово
самостоятелен обект в сграда51318Не
1684 / 04.02.20131684чОбласт Габрово, община Габрово, с. ЗЛАТЕВЦИ
м. Широки лъки
Кадастрален идентификатор 30973.32.1 (словом: три нула девет седем три точка три две точка едно ); Имот в землище № 32001;
Земеделска земя116Не
1838 / 24.06.20141838чОбласт Габрово, община Габрово, С. КМЕТОВЦИ
м. Росоман/Симеоновото
Кадастрален идентификатор 37352.116.9 (словом: три седем три пет две точка едно едно шест точка девет ); Имот в землище № 116009;
Земеделска земя200Не
1369 / 11.09.20091369чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯВОРЕЦ

Област Габрово, Община Габрово, с. Яворец
Друг тип0Не
1794 / 13.03.20141794чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЗДРАВКОВЕЦ
м. Блатото
Кадастрален идентификатор 30661.69.39 (словом: три нула шест шест едно точка шест девет точка три девет ); Имот в землище № 69039;
Земеделска земя14Не
1681 / 17.01.20131681чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Индустриална
Кадастрален идентификатор 14218.502.124 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка едно две четири ); Квартал от регулация № 23; Парцел ІІІ-124; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот3557Не
1795 / 13.03.20141795чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЗДРАВКОВЕЦ
м. Блатото
Кадастрален идентификатор 30661.69.40 (словом: три нула шест шест едно точка шест девет точка четири нула ); Имот в землище № 69040;
Земеделска земя7Не
1807 / 07.04.20141807чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Шенини
Кадастрален идентификатор 14218.902.8 (словом: едно четири две едно осем точка девет нула две точка осем );
Земеделска земя7Не
1812 / 28.04.20141812чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
бул. Хемус № 47 вх. Б ет. 8 ап. 24
Кадастрален идентификатор 14218.533.37.79.24 (словом: едно четири две едно осем точка пет три три точка три седем точка седем девет точка две четири ); Квартал от регулация № 38; Парцел І; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда14482Не
1814 / 09.05.20141814чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Александър Стамболийски № 22 вх. Д ет. 5 ап. 12
Кадастрален идентификатор 14218.504.83.11.12 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка осем три точка едно едно точка едно две ); Квартал от регулация № 91; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда16343Не
1779 / 21.02.20141779чОбласт Габрово, община Габрово, С. БАЛАНИТЕ
м. Черешката
Кадастрален идентификатор 02347.16.10 (словом: нула две три четири седем точка едно шест точка едно нула ); Имот в землище № 16010;
Земеделска земя72Не
1781 / 21.02.20141781чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Кадастрален идентификатор 14218.502.578 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка пет седем осем ); Квартал от регулация № 2; Парцел в УПИ III; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот12750Не
1778 / 21.02.20141778чОбласт Габрово, община Габрово, С. ПОПОВЦИ
м. Ивата
Кадастрален идентификатор 57675.28.36 (словом: пет седем шест седем пет точка две осем точка три шест ); Имот в землище № 28036;
Земеделска земя0Не
1817 / 16.05.20141817чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Тлъчника
Кадастрален идентификатор 14218.308.377 (словом: едно четири две едно осем точка три нула осем точка три седем седем );
Земеделска земя4Не
1847 / 11.07.20141813чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Дядо Дянко Бул. Трети март № 21 ет. 7 ап. 42
Кадастрален идентификатор 14218.550.281.1.42 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка две осем едно точка едно точка четири две ); Квартал от регулация № 13; Парцел VІ; по план на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово No 214/14.04.1987
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1813 / 09.05.20141813чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Дядо Дянко Бул. Трети март № 21 ет. 7 ап. 42
Кадастрален идентификатор 14218.550.281.1.42 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка две осем едно точка едно точка четири две ); Квартал от регулация № 13; Парцел VІ; по план на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово No 214/14.04.1987
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда13633Не
1798 / 20.03.20141798чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Столетов № 135
Кадастрален идентификатор 14218.533.116.5.51 (словом: едно четири две едно осем точка пет три три точка едно едно шест точка пет точка пет едно ); Квартал от регулация № 33-92 част; Парцел терен за т; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
самостоятелен обект в сграда18240Не
1785 / 13.03.20141785чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Над корията
Кадастрален идентификатор 48605.41.42 (словом: четири осем шест нула пет точка четири едно точка четири две ); Имот в землище № 41042;
Земеделска земя16Не
1801 / 14.03.20141801чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул.. Котел
Кадастрален идентификатор 14218.503.659 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест пет девет ); Квартал от регулация № 81; Парцел VI-529 за; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот9655Не
1782 / 21.02.20141782чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Русевци
Кадастрален идентификатор 14218.124.501 (словом: едно четири две едно осем точка едно две четири точка пет нула едно ); Имот в землище № 24051;
Земеделска земя24Не
1765 / 11.10.20131765чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Ливадата
Кадастрален идентификатор 14218.317.58 (словом: едно четири две едно осем точка три едно седем точка пет осем );
Земеделска земя169Не
1759 / 11.10.20131759чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Ливадата
Кадастрален идентификатор 14218.317.59 (словом: едно четири две едно осем точка три едно седем точка пет девет );
Земеделска земя431Не
1764 / 11.10.20131764чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Ливадата
Кадастрален идентификатор 14218.317.57 (словом: едно четири две едно осем точка три едно седем точка пет седем );
Земеделска земя578Не
1762 / 11.10.20131762чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Ливадата
Кадастрален идентификатор 14218.317.54 (словом: едно четири две едно осем точка три едно седем точка пет четири );
Земеделска земя589Не
1763 / 11.10.20131763чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Ливадата
Кадастрален идентификатор 14218.317.56 (словом: едно четири две едно осем точка три едно седем точка пет шест );
Земеделска земя206Не
1603 / 03.05.20121603чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Тлъчници ул. Осми март № 24 вх. Д ет. 5 ап. 24
Кадастрален идентификатор 14218.508.370.5.24 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула осем точка три седем нула точка пет точка две четири );
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда19843Не
1659 / 12.12.20121659чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Николай Палаузов
Кадастрален идентификатор 14218.510.595 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка пет девет пет ); Квартал от регулация № 270; Парцел 393; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
ПИ и сграда0Не
1761 / 11.10.20131761чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Бръшлян № 13
Кадастрален идентификатор 14218.528.200 (словом: едно четири две едно осем точка пет две осем точка две нула нула ); Квартал от регулация № 20; Парцел VІІ-81; по кв. Недевци-Габрово No 623/14.05.1971
Поземлен имот7576Не
1680 / 17.01.20131680чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Златари ул Просвета № 11
Кадастрален идентификатор 14218.503.646 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест четири шест ); Квартал от регулация № 42; Парцел V-108; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот0Не
1685 / 04.02.20131685чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Русевци ул. Зорница
Кадастрален идентификатор 14218.501.220 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка две две нула ); Квартал от регулация № 20; Парцел ХІІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
гр.Габрово
Поземлен имот0Не
1686 / 04.02.20131686чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Русевци ул. Зорница
Кадастрален идентификатор 14218.501.920 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка девет две нула ); по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
Поземлен имот0Не
1757 / 27.09.20131757чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Николаевска № 53
Кадастрален идентификатор 14218.511.190 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно едно точка едно девет нула ); Квартал от регулация № 287; Парцел VІІ-23; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
ПИ и сграда0Не
1751 / 28.08.20131751чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Стръмни орници
Кадастрален идентификатор 14218.152.29 (словом: едно четири две едно осем точка едно пет две точка две девет );
Земеделска земя57Не
1755 / 02.09.20131755чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Ил.ливади
Кадастрален идентификатор 14218.333.694 (словом: едно четири две едно осем точка три три три точка шест девет четири );
Земеделска земя43Не
1749 / 28.08.20131749чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Стръмни орници
Кадастрален идентификатор 14218.152.4 (словом: едно четири две едно осем точка едно пет две точка четири );
Земеделска земя18Не
1750 / 28.08.20131750чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Стръмни орници
Кадастрален идентификатор 14218.152.10 (словом: едно четири две едно осем точка едно пет две точка едно нула );
Земеделска земя0Не
1752 / 28.08.20131752чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Стръмни орници
Кадастрален идентификатор 14218.152.30 (словом: едно четири две едно осем точка едно пет две точка три нула );
Земеделска земя51Не
1753 / 28.08.20131753чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Стръмни орници
Кадастрален идентификатор 14218.152.34 (словом: едно четири две едно осем точка едно пет две точка три четири );
Земеделска земя88Не
1651 / 22.11.20121651чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Русевци Ул. Найден Геров № 62 вх. Б ет. 1 ап. 2
Кадастрален идентификатор 14218.501.66.2.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка шест шест точка две точка две ); Квартал от регулация № 6; Парцел І; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда10432Не
1687 / 04.02.20131687чОбласт Габрово, община Габрово, С. ПОПОВЦИ
м. Гачкова лъка
Кадастрален идентификатор 57675.91.24 (словом: пет седем шест седем пет точка девет едно точка две четири ); Имот в землище № 71041;
с.Поповци
Земеделска земя68Не
1756 / 04.09.20131756чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Зелена ливада № 28 вх. В ет. 8 ап. 23
Кадастрален идентификатор 14218.501.642.3.23 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка шест четири две точка три точка две три ); Квартал от регулация № 83; Парцел ІІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда10113Не
1721 / 04.06.20131721чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Габрака
Кадастрален идентификатор 14218.473.1 (словом: едно четири две едно осем точка четири седем три точка едно );
Земеделска земя175Не
1703 / 02.04.20131703чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Под Беленците
Кадастрален идентификатор 14218.195.259 (словом: едно четири две едно осем точка едно девет пет точка две пет девет );
Земеделска земя30Не
1710 / 29.04.20131710чОбласт Габрово, община Габрово, С. БАЛАНИТЕ
м. Рътлина
Кадастрален идентификатор 02347.20.6 (словом: нула две три четири седем точка две нула точка шест ); Имот в землище № 20006;
Земеделска земя216Не
1708 / 26.04.20131708чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Тлъчника
Кадастрален идентификатор 14218.308.378 (словом: едно четири две едно осем точка три нула осем точка три седем осем );
Земеделска земя30Не
1707 / 26.04.20131707чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Тлъчника
Кадастрален идентификатор 14218.308.376 (словом: едно четири две едно осем точка три нула осем точка три седем шест );
Земеделска земя51Не
1709 / 26.04.20131709чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Оградата
Кадастрален идентификатор 14218.333.605 (словом: едно четири две едно осем точка три три три точка шест нула пет );
Земеделска земя59Не
1711 / 29.04.20131711чОбласт Габрово, община Габрово, С. КОПЧЕЛИИТЕ
м. Марчева ливада
Кадастрален идентификатор 38577.27.15 (словом: три осем пет седем седем точка две седем точка едно пет );
Земеделска земя226Не
1712 / 29.04.20131712чОбласт Габрово, община Габрово, С. КОПЧЕЛИИТЕ
м. Марчева ливада
Кадастрален идентификатор 38577.27.31 (словом: три осем пет седем седем точка две седем точка три едно );
Земеделска земя115Не
1713 / 29.04.20131713чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Вратнята
Кадастрален идентификатор 00638.27.17 (словом: нула нула шест три осем точка две седем точка едно седем );
Земеделска земя202Не
1704 / 04.04.20131704чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Райчо Каролев № 2
Кадастрален идентификатор 14218.505.692.1.5 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест девет две точка едно точка пет ); Квартал от регулация № 178; Парцел ІV; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
самостоятелен обект в сграда28202Не
1690 / 04.02.20131690чобщина Габрово, с. Поповци-Куката
Квартал от регулация № 29; Парцел ІV-195; по по плана на с.Поповци-Куката No 794/10.06.1974
УПИ4510Не
1691 / 04.02.20131691чобщина Габрово, с. Поповци-Куката
Квартал от регулация № 29; Парцел V-195; по по плана на с.Поповци-Куката No 794/10.06.1974
УПИ2401Не
1692 / 04.02.20131692чобщина Габрово, с. Поповци-Куката
Квартал от регулация № 29; Парцел VІ; по по плана на с.Поповци-Куката No 794/10.06.1974
УПИ0Не
1643 / 19.10.20121643чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Черникова ливада
Кадастрален идентификатор 48605.25.3 (словом: четири осем шест нула пет точка две пет точка три ); Имот в землище № 25003;
з.Мичковци
Земеделска земя0Не
1642 / 19.10.20121642чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Черникова ливада
Кадастрален идентификатор 48605.25.2 (словом: четири осем шест нула пет точка две пет точка две ); Имот в землище № 25002;
з.Мичковци
Земеделска земя0Не
1682 / 17.01.20131682чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯНКОВЦИ
Квартал от регулация № 6; Парцел VІ-39; по по плана на с. Янковци No 2678/29.08.1963
УПИ1220Не
1683 / 17.01.20131683чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯНКОВЦИ
Квартал от регулация № 8; Парцел VІ-30; по по плана на с. Янковци No 2678/29.08.1963
УПИ989Не
1697 / 13.02.20131697Област Габрово, община Габрово, С. ОРЛОВЦИ
Квартал от регулация № 11; Парцел ПИ 88; по с. Орловци No 602/26.07.1979
Сграда953Не
1622 / 11.07.20121622чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Кадастрален идентификатор 14218.705.13 (словом: едно четири две едно осем точка седем нула пет точка едно три );
Поземлен имот55Не
2301 / 14.12.20152301чОбласт Габрово, община Габрово, С. КОЗИ РОГ
м. Генови тръни
Кадастрален идентификатор 37722.48.2 (словом: три седем седем две две точка четири осем точка две );
Земеделска земя0Не
2283 / 10.12.20152283чОбласт Габрово, община Габрово, С. ВРАНИЛОВЦИ
м. Липов чукар
Кадастрален идентификатор 12168.50.45 (словом: едно две едно шест осем точка пет нула точка четири пет ); Имот в землище № 50045;
м. Липов чукар, землище с. Враниловци
Земеделска земя0Не
2271 / 23.11.20152271чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Василка Бенева
Кадастрален идентификатор 14218.503.639 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест три девет ); Квартал от регулация № 68; Парцел УПИ ХХVІ-6; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот4769Не
2258 / 28.10.20152258чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Чучура
Кадастрален идентификатор 48605.62.58 (словом: четири осем шест нула пет точка шест две точка пет осем );
Земеделска земя0Не
2257 / 28.10.20152257чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Чучура
Кадастрален идентификатор 48605.62.30 (словом: четири осем шест нула пет точка шест две точка три нула );
Земеделска земя0Не
2254 / 28.10.20152254чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Чардафон № 30
Кадастрален идентификатор 14218.514.82 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка осем две ); Квартал от регулация № 66-І част; Парцел ІІІ-82; по гр.Габрово-"Борово-Велчевци No 83/08.04.2015
Поземлен имот0Не
2242 / 11.08.20152242чОбласт Габрово, община Габрово, С. ПОПОВЦИ
м. Дъбравата
Кадастрален идентификатор 57675.33.35 (словом: пет седем шест седем пет точка три три точка три пет );
Земеделска земя0Не
2241 / 11.08.20152241чОбласт Габрово, община Габрово, С. ПОПОВЦИ
м. Разкола
Кадастрален идентификатор 57675.32.59 (словом: пет седем шест седем пет точка три две точка пет девет );
Земеделска земя0Не
2240 / 11.08.20152240чОбласт Габрово, община Габрово, С. ПОПОВЦИ
м. Разкола
Кадастрален идентификатор 57675.32.58 (словом: пет седем шест седем пет точка три две точка пет осем );
Земеделска земя0Не
614 / 22.01.2007614чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЖЪЛТЕШ
м. Баб.Ганино

Област Габрово, Община Габрово, землище с.Жълтеш, м."Баб.Ганино"
Земеделска земя0Не
1015 / 18.10.20071947Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО

Област Габрово, Община Габрово, землище Топлеш, м."ЕЛАЧЕВЕЦ"
Овощна градина0Не
1016 / 18.10.20071948Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО

Област Габрово, Община Габрово, землище Топлеш, м."ЕЛАЧЕВЕЦ"
Овощна градина0Не
1055 / 23.10.20071055чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО

Област Габрово, Община Габрово, землище Топлеш, м."ЕЛАЧЕВЕЦ"
Земеделска земя0Не
1056 / 23.10.20071056чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО

Област Габрово, Община Габрово, землище Топлеш, м."ЕЛАЧЕВЕЦ"
Земеделска земя0Не
1066 / 24.10.20071066чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО

Област Габрово, Община Габрово, землище Топлеш, м."ЕЛАЧЕВЕЦ "
Земеделска земя130Не
1071 / 24.10.20071071чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО

Област Габрово, Община Габрово, землище Топлеш, м." ВЪРХЪТ "
Земеделска земя16Не
1073 / 24.10.20071073чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Чардафон № 24
Кадастрален идентификатор 14218.514.78 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка седем осем ); Квартал от регулация № 110; Парцел 5006;
Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово - 38 част, кв.110, ул."Чардафон" № 24
ПИ и сграда15806Не
2249 / 04.09.20152249чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
бул. Никола Йонков Вапцаров
Кадастрален идентификатор 14218.525.171 (словом: едно четири две едно осем точка пет две пет точка едно седем едно ); Квартал от регулация № 47а; Парцел І; по план на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот6455Не
2108 / 25.05.20152108чОбласт Габрово, община Габрово, С. ГРЪБЛЕВЦИ
м. Станково
Кадастрален идентификатор 17991.135.4 (словом: едно седем девет девет едно точка едно три пет точка четири ); Имот в землище № 135004;
Земеделска земя0Не
1583 / 15.02.20121583чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Станционна № 9
Кадастрален идентификатор 14218.504.429.5.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири две девет точка пет точка две ); Квартал от регулация № 115; Парцел ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
самостоятелен обект в сграда0Не
1074 / 24.10.20071981Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
бул. Априлов

Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, бул."Априлов" № 61
ПИ и сграда0Не
1075 / 29.10.20072010Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Гиорги Кирков

Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, ул."Георги Кирков" № 14
Друг тип0Не
1076 / 14.12.20072016Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Цанко Дюстабанов

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово
ул."Цанко Дюстабанов" № 24
Друг тип24465Не
1077 / 04.03.20082018Област Габрово, община Габрово, С. ГЪБЕНЕ

Област Габрово, Община Габрово, с.Гъбене, кв.15
ПИ и сграда0Не
1152 / 26.05.20082098Област Габрово, община Габрово, С. ЯВОРЕЦ

Област Габрово, Община Габрово, с.Яворец, кв.17
УПИ0Не
1177 / 30.06.20081177чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДРАГАНОВЦИ
Кадастрален идентификатор 23159.100.7 (словом: две три едно пет девет точка едно нула нула точка седем );
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Драгановци с ЕКАТТЕ 23159, м."Кална ливада"
Земеделска земя1098Не
1179 / 30.06.20081179чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДРАГАНОВЦИ
Кадастрален идентификатор 23159.101.1 (словом: две три едно пет девет точка едно нула едно точка едно );
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Драгановци с ЕКАТТЕ 23159, м."Кална ливада"
Земеделска земя413Не
1216 / 27.11.20081216чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.773.1 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем три точка едно );
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, местност "Узана"
Земеделска земя0Не
1231 / 09.12.20082186Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Малуша

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Малуша № 21.
УПИ5280Не
1232 / 16.12.20082188Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Константин Иречек

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Константин Иречек
УПИ0Не
1233 / 18.12.20082189Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Еким Цанков

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Еким Цанков № 8
УПИ27699Не
1234 / 18.12.20082190Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Капитан дядо Никола

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул.Капитан дядо Никола
Поземлен имот0Не
1235 / 18.12.20081235чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Шипка
Кадастрален идентификатор 14218.509.557 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка пет пет седем );
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул.Шипка
УПИ2729Не
1236 / 18.12.20082192Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Пролет

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул.Пролет
УПИ21368Не
1237 / 29.12.20082200Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Стефан Караджа

Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, ул.Стефан Караджа
УПИ0Не
1239 / 30.01.20091239чОбласт Габрово, община Габрово, С. РАХОВЦИ

Област Габрово, Община Габрово, с.Раховци
Поземлен имот1420Не
1240 / 10.02.20092204Област Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
Кадастрален идентификатор 48605.503.7 (словом: четири осем шест нула пет точка пет нула три точка седем );
Област Габрово, Община Габрово, с.Мичковци
УПИ и сграда1367Не
1241 / 24.02.20092207Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Митко Палаузов

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул.Митко Палаузов
Поземлен имот0Не
1242 / 24.02.20091242чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Патриарх Евтимий № 29
Кадастрален идентификатор 14218.504.528 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка пет две осем );
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул.Патриарх Евтимий
УПИ и сграда17492Не
1249 / 11.03.20092206Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Рачо ковача

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Рачо Ковача № 1
Поземлен имот2590Не
1250 / 11.03.20092215Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Рачо ковача

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Рачо Ковача № 3
Поземлен имот0Не
1251 / 11.03.20092216Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Васил Друмев

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Васил Друмев
Поземлен имот0Не
1252 / 11.03.20092217Област Габрово, община Габрово, С. НОВАКОВЦИ

Област Габрово, Община Габрово, с.Новаковци
УПИ0Не
1296 / 13.04.20092264Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО

Област Габрово, Община Габрово, землище Габрово, м."ПЕТКОВА ЛИВАДА"
Земеделска земя0Не
1291 / 22.04.20092257Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Роден край
Кадастрален идентификатор 14218.509.589 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка пет осем девет );
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Роден край, ул.Иван Димов
Поземлен имот0Не
1292 / 22.04.20092258Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Алексъндър Керков

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул.Александър Керков, ул. Роден край,
УПИ0Не
1293 / 14.05.20092265Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Радион Умников

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Радион Умников
УПИ0Не
1294 / 14.05.20092261Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Роден край

Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул. Роден край, ул.Иван Димов
УПИ0Не
1295 / 14.05.20092263Област Габрово, община Габрово, С. МАЛИНИ

Област Габрово, Община Габрово, с.Малини
УПИ0Не
1297 / 18.05.20092266Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Топлеш

Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, кв. Лисец, ул.Топлеш
Поземлен имот0Не
1298 / 18.05.20092267Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Зеленика

Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, кв. Лисец, ул. Зеленика № 6
УПИ0Не
1299 / 18.05.20092268Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Зеленика

Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, кв. Лисец,
ул. Зеленика № 8
УПИ0Не
1305 / 26.06.20092278Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
КВ. КИЕВЦИ

Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, кв.Киевци
Поземлен имот0Не
1306 / 26.06.20091306чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДОНИНО

Област Габрово, Община Габрово, з.Донино
Поземлен имот49Не
1307 / 02.07.20091307чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДОНИНО

Област Габрово, Община Габрово, з.Донино
Поземлен имот67Не
1331 / 10.07.20092304Област Габрово, община Габрово, С. ЧАРКОВО
Кадастрален идентификатор 81904.6.3 (словом: осем едно девет нула четири точка шест точка три );
Област Габрово, Община Габрово, землище Чарково
Поземлен имот0Не
1349 / 05.08.20091349чОбласт Габрово, община Габрово, С. ГРЪБЛЕВЦИ
м. Черешка
Кадастрален идентификатор 17991.132.58 (словом: едно седем девет девет едно точка едно три две точка пет осем );
Област Габрово, Община Габрово, землище с. Гръблевци с ЕКАТТЕ 17991, м. Черешка.
Залесена територия0Не
1351 / 05.08.20091351чОбласт Габрово, община Габрово, С. ГРЪБЛЕВЦИ
м. Радойница
Кадастрален идентификатор 17991.113.14 (словом: едно седем девет девет едно точка едно едно три точка едно четири );
Област Габрово, Община Габрово, землище с. Гръблевци, с ЕКАТТЕ 17991, м. Радойница.
Залесена територия0Не
1354 / 05.08.20091354чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДРАГАНОВЦИ
Кадастрален идентификатор 23159.432.8 (словом: две три едно пет девет точка четири три две точка осем ); Имот в землище № 432008;
Област Габрово, Община Габрово, землище с. Драгановци, с ЕКАТТЕ 23159, м. Бюкдаа.
Залесена територия576Не
1356 / 05.08.20091356чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДРАГАНОВЦИ
м. Бюкдаа
Кадастрален идентификатор 23159.432.10 (словом: две три едно пет девет точка четири три две точка едно нула );
Област Габрово, Община Габрово, землище с. Драгановци, с ЕКАТТЕ 23159, м. Бюкдаа.
Залесена територия1584Не
1358 / 05.08.20091358чОбласт Габрово, община Габрово, С. ПОПОВЦИ

Област Габрово, Община Габрово, с.Поповци-Куката
УПИ1322Не
1361 / 31.08.20091361чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Кадастрален идентификатор 14218.705.7 (словом: едно четири две едно осем точка седем нула пет точка седем );
Област Габрово, Община Габрово, землище Габрово
Поземлен имот259Не
1362 / 31.08.20091362чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДРАГАНОВЦИ

Област Габрово, Община Габрово, с. Драгановци
УПИ11317Не
1364 / 03.09.20091364чОбласт Габрово, община Габрово, С. ГЪБЕНЕ
Квартал от регулация № 28; по по плана на с. Гъбене No 553/25.03.1964
Област Габрово, Община Габрово, с. Гъбене
Поземлен имот0Не
1365 / 03.09.20091365чОбласт Габрово, община Габрово, с. Източник
Квартал от регулация № 1; Парцел I-67;
Област Габрово, Община Габрово, с. Източник
УПИ и сграда3922Не
1368 / 11.09.20091368чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯВОРЕЦ

Област Габрово, Община Габрово, с. Яворец
ПИ и сграда7926Не
2110 / 27.05.20152110чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. д-р Кирил Въгленов
Кадастрален идентификатор 14218.550.378 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка три седем осем ); Квартал от регулация № 24; Парцел III; по план на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово No 214/14.04.1987
ПИ и сграда0Не
1372 / 12.10.20092350Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Младост
Кадастрален идентификатор 14218.501.426.1.29 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка четири две шест точка едно точка две девет );
Област Габрово, Община Габрово, гр. Габрово, ул."Младост" 19, вх."А"
самостоятелен обект в сграда10077Не
1373 / 29.10.20091373чОбласт Габрово, община Габрово, С. НОВАКОВЦИ
по план на с. Новаковци No 724/21.06.1976
Област Габрово, Община Габрово, с. Новаковци, кв. 28
самостоятелен обект в сграда0Не
1374 / 29.10.20091374чОбласт Габрово, община Габрово, С. НОВАКОВЦИ

Област Габрово, Община Габрово, с. Новаковци, кв. 28
самостоятелен обект в сграда0Не
1375 / 29.10.20091375чОбласт Габрово, община Габрово, С. НОВАКОВЦИ
Квартал от регулация № 28; по план на с. Новаковци No 724/21.06.1976
Област Габрово, Община Габрово, с. Новаковци, кв. 28
самостоятелен обект в сграда0Не
1377 / 16.11.20091377Област Габрово, община Габрово, с. Гарван
Квартал от регулация № 13; Парцел ХХХ-390;
Област Габрово, Община Габрово, с. Гарван
УПИ и сграда4720Не
2084 / 12.05.20152084чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Софроний Врачански № 1
Кадастрален идентификатор 14218.510.253.2.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка две пет три точка две точка две ); Квартал от регулация № 242; Парцел I; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
самостоятелен обект в сграда0Не
2083 / 12.05.20152083чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
УЛ. РАДЕЦКА № 18
Кадастрален идентификатор 14218.510.243 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка две четири три ); Квартал от регулация № 242; Парцел I; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
ПИ и сграда1059646Не
2075 / 11.05.20152075чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.76 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка седем шест ); Квартал от регулация № 17; Парцел XХ; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
2074 / 11.05.20152074чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.75 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка седем пет ); Квартал от регулация № 17; Парцел XIV; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
1493 / 12.05.20101493чОбласт Габрово, община Габрово, С. ГЪБЕНЕ
м. Карабово
Имот в землище № 58015;
Област Габрово, Община Габрово, землище с.Гъбене, м."Карабово"
Земеделска земя0Не
2072 / 11.05.20152072чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.43 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка четири три ); Квартал от регулация № 4; Парцел VI; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
2071 / 11.05.20152071чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.41 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка четири едно ); Квартал от регулация № 4; Парцел IV; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
2070 / 07.05.20152070чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.155 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка едно пет пет ); Квартал от регулация № 5; Парцел IV; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
2047 / 02.04.20152047чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.96 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка девет шест ); Квартал от регулация № 12; Парцел V; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
2046 / 02.04.20152046чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.95 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка девет пет ); Квартал от регулация № 12; Парцел VІ; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
2045 / 02.04.20152045чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.94 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка девет четири ); Квартал от регулация № 12; Парцел VІІ; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
2044 / 02.04.20152044чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.93 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка девет три ); Квартал от регулация № 12; Парцел VІІІ; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
2043 / 02.04.20152043чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.70 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка седем нула ); по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
1584 / 15.02.20121584чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Станционна № 9
Кадастрален идентификатор 14218.504.429 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири две девет ); Квартал от регулация № 115; Парцел ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
УПИ76671Не
1586 / 12.03.20121586чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Дядо Дянко ул. Радост № 6
Кадастрален идентификатор 14218.517.267 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно седем точка две шест седем ); Квартал от регулация № 21; Парцел ІХ-6371; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987
УПИ0Не
1588 / 15.03.20121588чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Баевски дол
Кадастрален идентификатор 14218.753.2 (словом: едно четири две едно осем точка седем пет три точка две );
ПИ и сграда0Не
2035 / 23.03.20152035чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Опълченска
Кадастрален идентификатор 14218.510.545 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка пет четири пет ); Квартал от регулация № 291; Парцел І; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Област Габрово, Община Габрово,гр.Габрово,кв. 291-ІІІ етап, ІІ част
УПИ0Не
1589 / 15.03.20121589чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Дренака
Кадастрален идентификатор 14218.307.179 (словом: едно четири две едно осем точка три нула седем точка едно седем девет );
Земеделска земя0Не
2034 / 23.03.20152034чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Кряковци
по по плана на гр.Габрово,кв.12 No 127/25.06.2009
ПИ и сгради0Не
2033 / 23.03.20152033чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.151 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка едно пет едно ); Квартал от регулация № 13; Парцел ПИ 43; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
2025 / 04.03.20152025чОбласт Габрово, община Габрово, С. ТРЪНИТО
Кадастрален идентификатор 73290.520.173 (словом: седем три две девет нула точка пет две нула точка едно седем три ); Квартал от регулация № 27; Парцел УПИ І-252; по план на с.Трънито No 357/03.03.1982
ПИ и сграда0Не
2024 / 04.03.20152024чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Дунав
Кадастрален идентификатор 14218.509.587 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка пет осем седем ); Квартал от регулация № 278; Парцел І; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Област Габрово, Община Габрово,гр.Габрово,кв. 278-ІІІ етап, І част
УПИ0Не
2023 / 04.03.20152023чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Борово-Велчевци ул. Боровска
Кадастрален идентификатор 14218.514.268 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка две шест осем ); Квартал от регулация № 216; Парцел ХІІІ; по план на кв.Борово-Велчевци, гр.Габрово No 1613/15.09.1984
Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, ул.Боровска
УПИ0Не
1960 / 02.12.20141960чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Велчевци № 13а
Кадастрален идентификатор 14218.520.173 (словом: едно четири две едно осем точка пет две нула точка едно седем три ); Квартал от регулация № 219; Парцел УПИ V; по план на кв.Борово-Велчевци, гр.Габрово No 1613/15.09.1984
ПИ и сграда0Не
1922 / 10.11.20141922чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИНЕВЦИ
по new No 55/01.01.2000
ПИ и сграда0Не
1903 / 30.10.20141903чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Брянска № 27 Г
Кадастрален идентификатор 14218.504.421 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири две едно ); Квартал от регулация № 112; Парцел V; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
УПИ0Не
1866 / 24.07.20141866чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Индустриална № 20
Кадастрален идентификатор 14218.502.118 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка едно едно осем ); Квартал от регулация № 12; Парцел ХІІІ; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
ПИ и сгради0Не
1865 / 24.07.20141865чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Райчо Каролев № 2
Кадастрален идентификатор 14218.505.692.4 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест девет две точка четири ); Квартал от регулация № 178; Парцел ІV; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
самостоятелен обект в сграда0Не
1864 / 24.07.20141864чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Райчо Каролев № 2
Кадастрален идентификатор 14218.505.692.1.7 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест девет две точка едно точка седем ); Квартал от регулация № 178; Парцел ІV; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
самостоятелен обект в сграда0Не
1863 / 24.07.20141863чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Райчо Каролев № 2
Кадастрален идентификатор 14218.505.692.1.6 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест девет две точка едно точка шест ); Квартал от регулация № 178; Парцел ІV; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
самостоятелен обект в сграда0Не
1862 / 24.07.20141862чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Алекси Димов
Кадастрален идентификатор 14218.510.131 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка едно три едно ); Квартал от регулация № 223; Парцел ХІV-128; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Поземлен имот0Не
1846 / 11.07.20141846чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Антим Първи
Кадастрален идентификатор 14218.504.61 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка шест едно ); Квартал от регулация № 88; Парцел ІІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1845 / 11.07.20141845чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Христо Смирненски № 52
Кадастрален идентификатор 14218.504.63 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка шест три ); Квартал от регулация № 89; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1844 / 11.07.20141844чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Александър Стамболийски
Кадастрален идентификатор 14218.504.87 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка осем седем ); Квартал от регулация № 92; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1843 / 11.07.20141843чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Христо Смирненски
Кадастрален идентификатор 14218.504.83 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка осем три ); Квартал от регулация № 91; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1842 / 07.07.20141842чОбласт Габрово, община Габрово, С. БОЖЕНЦИТЕ
Квартал от регулация № 16; Парцел ІІ; по по плана на с. Боженци No 1401/19.11.1974
Област Габрово, Община Габрово, с. Музга, кв. 14
УПИ и сграда0Не
1841 / 27.06.20141841чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Златен дол № 6
Кадастрален идентификатор 14218.503.76 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка седем шест ); Квартал от регулация № 50; Парцел III-76; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот7051Не
1840 / 27.06.20141840чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
бул. Бойката № 61
Кадастрален идентификатор 14218.502.366 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка три шест шест ); Квартал от регулация № 54; Парцел III-366; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот4886Не
1822 / 09.06.20141822чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Войново
Кадастрален идентификатор 14218.513.71 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно три точка седем едно ); Квартал от регулация № 11; Парцел XX; по по плана на кв. Войново No 313/28.05.1966
Поземлен имот0Не
1821 / 09.06.20141821чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Войново
Кадастрален идентификатор 14218.513.71.1.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно три точка седем едно точка едно точка две ); Квартал от регулация № 11; Парцел XX; по по плана на кв. Войново No 313/28.05.1966
Сграда0Не
1811 / 28.04.20141811чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Иван Гюзелев
Кадастрален идентификатор 14218.505.680 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест осем нула ); Квартал от регулация № 177; Парцел ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот81142Не
1810 / 28.04.20141810чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Пенчо Постомпиров № 15
Кадастрален идентификатор 14218.510.549 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка пет четири девет ); Квартал от регулация № 288; Парцел І жил.стр.; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Поземлен имот0Не
1809 / 28.04.20141809чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Пенчо Постомпиров № 11
Кадастрален идентификатор 14218.510.547 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка пет четири седем ); Квартал от регулация № 288; Парцел І; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Поземлен имот0Не
1808 / 08.04.20141808чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Столетов
Кадастрален идентификатор 14218.533.116 (словом: едно четири две едно осем точка пет три три точка едно едно шест ); Квартал от регулация № 33; Парцел терен за т; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1802 / 14.03.20141802чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул.. Котел
Кадастрален идентификатор 14218.503.660 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест шест нула ); Квартал от регулация № 81; Парцел VII-529 за; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот12873Не
1800 / 14.03.20141800чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Георги Стефанов
Кадастрален идентификатор 14218.503.658 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест пет осем ); Квартал от регулация № 81; Парцел III-529 за; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот0Не
1799 / 14.03.20141799чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Георги Стефанов
Кадастрален идентификатор 14218.503.657 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест пет седем ); Квартал от регулация № 81; Парцел II-529 за; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот0Не
1797 / 14.03.20141797чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Столетов № 135
Кадастрален идентификатор 14218.533.116.5.50 (словом: едно четири две едно осем точка пет три три точка едно едно шест точка пет точка пет нула ); Квартал от регулация № 33-92 част; Парцел терен за т; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
самостоятелен обект в сграда0Не
1796 / 13.03.20141796чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
бул. Априлов № 45-в ет. 1
Кадастрален идентификатор 14218.515.285.23.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка две осем пет точка две три точка две ); по по плана на ЦГЧ - гр.Габрово No 238/24.06.1987
самостоятелен обект в сграда0Не
1780 / 21.02.20141780чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Мирни дни № 59
Кадастрален идентификатор 14218.514.523 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка пет две три ); Квартал от регулация № 201; Парцел дв.6252; по план на гр.Габрово-66 част No 1613/15.09.1984
ПИ и сграда0Не
1774 / 11.02.20141774чОбласт Габрово, община Габрово, С. БОЙНОВЦИ
Кадастрален идентификатор 05219.614.7 (словом: нула пет две едно девет точка шест едно четири точка седем ); Квартал от регулация № 2; Парцел 18; по по плана на с.Бойновци No 444/25.03.1983
ПИ и сграда0Не
1773 / 07.02.20141773чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЧАРКОВО
Кадастрален идентификатор 81904.651.45 (словом: осем едно девет нула четири точка шест пет едно точка четири пет ); Квартал от регулация № 4; по по плана на с. Чарково No 709/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1772 / 07.02.20141772чОбласт Габрово, община Габрово, С. РАЙНОВЦИ
Квартал от регулация № 8; Парцел V-магазин; по по плана на с. Райновци No 1819/07.12.1977
УПИ2061Не
1768 / 21.10.20131768чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Голо бърдо ул Прохлада
Кадастрален идентификатор 14218.501.568.4 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка пет шест осем точка четири ); Квартал от регулация № 61; Парцел ІІІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
Сграда0Не
1767 / 21.10.20131767чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Голо бърдо ул Прохлада
Кадастрален идентификатор 14218.501.568 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка пет шест осем ); Квартал от регулация № 61; Парцел ІІІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
Поземлен имот51354Не
1766 / 18.10.20131766чОбласт Габрово, община Габрово, С. ТРЪНИТО
Кадастрален идентификатор 73290.615.99 (словом: седем три две девет нула точка шест едно пет точка девет девет ); Квартал от регулация № 23; Парцел VІІ-195; по план на с.Трънито No 357/03.03.1982
ПИ и сграда0Не
1760 / 11.10.20131760чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Зелена ливада
Кадастрален идентификатор 14218.501.642 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка шест четири две ); Квартал от регулация № 83; Парцел ІІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
Поземлен имот69858Не
1744 / 29.07.20131744чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Чардафон № 8-10-12
Кадастрален идентификатор 14218.505.440 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка четири четири нула ); Квартал от регулация № 159; Парцел ІІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот61704Не
1743 / 29.07.20131743чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Чардафон
Кадастрален идентификатор 14218.505.455 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка четири пет пет ); Квартал от регулация № 162; Парцел V; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1739 / 25.06.20131739чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
пл. Белорусия № 19
Кадастрален идентификатор 14218.504.79 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка седем девет ); Квартал от регулация № 90; Парцел VІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1737 / 25.06.20131737чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Емануил Манолов № 21
Кадастрален идентификатор 14218.505.132 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка едно три две ); Квартал от регулация № 142; Парцел ХІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот22806Не
1736 / 25.06.20131736чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Чардафон № 14
Кадастрален идентификатор 14218.505.456 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка четири пет шест ); Квартал от регулация № 162; Парцел V; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1735 / 24.06.20131735чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Никола Стефанов № 2
Кадастрален идентификатор 14218.505.452 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка четири пет две ); Квартал от регулация № 162; Парцел V; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
ПИ и сграда0Не
1734 / 24.06.20131734чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
УЛ. РАДЕЦКА № 23
Кадастрален идентификатор 14218.510.529 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка пет две девет ); Квартал от регулация № 266; Парцел І; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
ПИ и сграда0Не
1598 / 03.05.20121598чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Априловска № 9 ет. 3
Кадастрален идентификатор 14218.505.672.5.3 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест седем две точка пет точка три ); по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
гр.Габрово, по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и изменена със З-д КД-14-07-220 от 18.08.2009 г. на Началника на СГКК - Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1599 / 03.05.20121599чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Априловска № 9 ет. 4
Кадастрален идентификатор 14218.505.672.5.4 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест седем две точка пет точка четири ); по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
гр.Габрово ,по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и изменена със З-д КД-14-07-220 от 18.08.2009 г. на Началника на СГКК - Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1600 / 03.05.20121600чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Априловска № 9 ет. 5
Кадастрален идентификатор 14218.505.672.5.5 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест седем две точка пет точка пет ); по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
гр.Габрово ,по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и изменена със З-д КД-14-07-220 от 18.08.2009 г. на Началника на СГКК - Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1715 / 03.06.20131715чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Цанко Дюстабанов
Кадастрален идентификатор 14218.510.479 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка четири седем девет ); Квартал от регулация № 263; Парцел ІІ и ІV; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Поземлен имот0Не
1601 / 03.05.20121601чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Априловска № 9 ет. 6
Кадастрален идентификатор 14218.505.672.5.7 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест седем две точка пет точка седем ); по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
гр.Габрово ,по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и изменена със З-д КД-14-07-220 от 18.08.2009 г. на Началника на СГКК - Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1602 / 03.05.20121602чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Априловска № 9 ет. 0
Кадастрален идентификатор 14218.505.672.5.6 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест седем две точка пет точка шест ); по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
гр.Габрово ,по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и изменена със З-д КД-14-07-220 от 18.08.2009 г. на Началника на СГКК - Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1705 / 22.04.20131705чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Златен дол № 6
Кадастрален идентификатор 14218.503.76 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка седем шест ); Квартал от регулация № 50; Парцел ІІІ-76,за; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот7855Не
1606 / 07.05.20121606чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
бул. Априлов
Кадастрален идентификатор 14218.515.257 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка две пет седем ); Квартал от регулация № 181"а"-46; Парцел ІІ; по по плана на ЦГЧ - гр.Габрово No 238/24.06.1987
УПИ80073Не
1607 / 07.05.20121607чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Юрий Венелин
Кадастрален идентификатор 14218.505.647 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест четири седем ); Квартал от регулация № 166; Парцел ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1702 / 19.03.20131702чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Митко Палаузов
Кадастрален идентификатор 14218.517.167 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно седем точка едно шест седем ); Квартал от регулация № 18; Парцел ХLVІІІ; по по плана на гр.Габрово,кв.12 No 127/25.06.2009
Поземлен имот0Не
1608 / 07.05.20121608чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Камъка
Кадастрален идентификатор 14218.510.78 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка седем осем ); Квартал от регулация № 89; Парцел ХХХ; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Поземлен имот0Не
1701 / 18.03.20131701чОбласт Габрово, община Габрово, С. ТРЪНИТО
Кадастрален идентификатор 73290.615.390 (словом: седем три две девет нула точка шест едно пет точка три девет нула ); Квартал от регулация № 28; Парцел 268б; по план на с.Трънито No 357/03.03.1982
Поземлен имот0Не
1700 / 18.03.20131700чОбласт Габрово, община Габрово, С. ДУМНИЦИ
Квартал от регулация № 15; Парцел ХІІ-89; по по плана на с. Думници No 1770/01.10.1984
Поземлен имот0Не
1696 / 13.02.20131696чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Трети март
Кадастрален идентификатор 14218.517.503 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно седем точка пет нула три ); Квартал от регулация № 18; Парцел VІ; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1614 / 15.06.20121614чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Ягода
Кадастрален идентификатор 14218.525.143 (словом: едно четири две едно осем точка пет две пет точка едно четири три ); Квартал от регулация № 72-83,84 ч; по плана на кв. Хаджицонев мост No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1615 / 15.06.20121615чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Ягода
Кадастрален идентификатор 14218.525.142 (словом: едно четири две едно осем точка пет две пет точка едно четири две ); Квартал от регулация № 72-83,84 ч; по плана на кв. Хаджицонев мост No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1695 / 12.02.20131695чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
по по плана на с.Армените No 1672/01.10.1981
УПИ10080Не
1694 / 08.02.20131694чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Васил Друмев № 2
Кадастрален идентификатор 14218.505.153 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка едно пет три ); Квартал от регулация № 142; Парцел ХХІІІ-178; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот14364Не
1616 / 18.06.20121616чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Бичкиня ул. Райко Даскалов
Кадастрален идентификатор 14218.531.598 (словом: едно четири две едно осем точка пет три едно точка пет девет осем ); Квартал от регулация № 21 - 86 ч.; Парцел І; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1693 / 08.02.20131693чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Ясен
Кадастрален идентификатор 14218.550.51 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка пет едно ); Квартал от регулация № 4; Парцел ХІV; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1618 / 18.06.20121618чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Борово-Велчевци ул. Студентска
Кадастрален идентификатор 14218.514.232 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка две три две ); Квартал от регулация № 205; Парцел ІІІ и част; по план на гр.Габрово-66 част No 1613/15.09.1984
Поземлен имот0Не
1619 / 18.06.20121619чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Борово-Велчевци ул. Мирни дни
Кадастрален идентификатор 14218.514.455 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка четири пет пет ); Квартал от регулация № 200; Парцел V; по план на гр.Габрово-66 част No 1613/15.09.1984
Поземлен имот0Не
1620 / 19.06.20121620чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Константин Иречек № 3
Кадастрален идентификатор 14218.510.625.4 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка шест две пет точка четири ); Квартал от регулация № 265; Парцел І; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
ПИ и сграда0Не
1623 / 11.07.20121623чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Кадастрален идентификатор 14218.705.15 (словом: едно четири две едно осем точка седем нула пет точка едно пет );
Поземлен имот0Не
1678 / 16.01.20131678чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.92 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка девет две ); Квартал от регулация № 13; Парцел ПИ 47; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1677 / 16.01.20131677чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.90 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка девет нула ); Квартал от регулация № 13; Парцел ПИ 45; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1676 / 16.01.20131675чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.156.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка едно пет шест точка едно ); Квартал от регулация № 14; Парцел ПИ 41; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1675 / 16.01.20131675чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.150 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка едно пет нула ); Квартал от регулация № 13; Парцел ПИ 44; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1674 / 15.01.20131674чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.165 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка едно шест пет ); Квартал от регулация № 14; Парцел част от ПИ; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1673 / 15.01.20131673чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.163 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка едно шест три ); Квартал от регулация № 14; Парцел части от П; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1672 / 15.01.20131672чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.162 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка едно шест две ); Квартал от регулация № 12; Парцел части от П; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1671 / 15.01.20131671чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.155 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка едно пет пет ); Квартал от регулация № 14; Парцел част ПИ 40; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1670 / 15.01.20131670чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.154 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка едно пет четири ); Квартал от регулация № 14; Парцел част ПИ 38; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1669 / 15.01.20131669чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.153 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка едно пет три ); Квартал от регулация № 14; Парцел ПИ 38; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1668 / 15.01.20131668чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.522.152 (словом: едно четири две едно осем точка пет две две точка едно пет две ); Квартал от регулация № 14; Парцел ПИ 36; по плана на кв.Чехлевци,гр.Габрово No 710/04.07.1975
Поземлен имот0Не
1624 / 17.07.20121624чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Хаджи цонев мост бул. Никола Йонков Вапцаров
Кадастрален идентификатор 14218.525.104 (словом: едно четири две едно осем точка пет две пет точка едно нула четири ); Квартал от регулация № м/у 46-65; по плана на кв. Хаджицонев мост No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1625 / 17.07.20121625чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Хаджи цонев мост бул. Никола Йонков Вапцаров
Кадастрален идентификатор 14218.525.84 (словом: едно четири две едно осем точка пет две пет точка осем четири ); Квартал от регулация № м/у 46-65; по плана на кв. Хаджицонев мост No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1626 / 17.07.20121626Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Ясен № 27
Кадастрален идентификатор 14218.550.130 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка едно три нула ); Квартал от регулация № 15 - 51 ч; Парцел І; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1627 / 17.07.20121627чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Славянска
Кадастрален идентификатор 14218.550.252 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка две пет две ); Квартал от регулация № 14; Парцел І; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1628 / 17.07.20121628чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
бул. Априлов
Кадастрален идентификатор 14218.515.285 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка две осем пет ); Квартал от регулация № 186; Парцел ІІІ; по по плана на ЦГЧ - гр.Габрово No 238/24.06.1987
Поземлен имот0Не
1629 / 17.07.20121629чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Гергева ливада
Кадастрален идентификатор 14218.306.555 (словом: едно четири две едно осем точка три нула шест точка пет пет пет );
Поземлен имот0Не
1666 / 15.01.20131666чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Младост № 1 ет. 0
Кадастрален идентификатор 14218.501.445.1.73 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка четири четири пет точка едно точка седем три ); Квартал от регулация № 50; Парцел І; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
УПИ І-жил.строителство, обществено обслужване и гаражи от кв. 50 по плана на гр.Габрово - І етап, ІІ част, одобрен със Заповед 236/28.01.2001 г. и ПИ 14218.501.445 по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на изп.директор на АГКК.
самостоятелен обект в сграда0Не
1667 / 15.01.20131667чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Младост № 1 ет. 0
Кадастрален идентификатор 14218.501.445.1.74 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка четири четири пет точка едно точка седем четири ); Квартал от регулация № 50; Парцел І; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
УПИ І-жил.строителство, обществено обслужване и гаражи от кв. 50 по плана на гр.Габрово - І етап, ІІ част, одобрен със Заповед 236/28.01.2001 г. и ПИ 14218.501.445 по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на изп.директор на АГКК.
самостоятелен обект в сграда0Не
1665 / 12.12.20121665чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Колибата
Кадастрален идентификатор 14218.251.157 (словом: едно четири две едно осем точка две пет едно точка едно пет седем );
Земеделска земя0Не
1632 / 10.08.20121632чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Баждар Ул. Тодор Бурмов № 12
Кадастрален идентификатор 14218.505.280 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка две осем нула ); Квартал от регулация № 140; Парцел ІІІ-264; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1650 / 13.11.20121650чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Бичкиня Бул. Столетов № 19
Кадастрален идентификатор 14218.531.81.1.3 (словом: едно четири две едно осем точка пет три едно точка осем едно точка едно точка три ); Квартал от регулация № 12; Парцел ХІХ; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
самостоятелен обект в сграда0Не
1663 / 12.12.20121663чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Турски дол № 9
Кадастрален идентификатор 14218.524.292 (словом: едно четири две едно осем точка пет две четири точка две девет две ); Квартал от регулация № 44; Парцел ІІІ-6587; по плана на кв. Хаджицонев мост No 214/14.04.1987
ПИ и сграда0Не
1662 / 12.12.20121662чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Турски дол № 11
Кадастрален идентификатор 14218.524.293 (словом: едно четири две едно осем точка пет две четири точка две девет три ); Квартал от регулация № 44; Парцел ІІ-6586; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1661 / 12.12.20121661чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Турски дол № 13
Кадастрален идентификатор 14218.524.15 (словом: едно четири две едно осем точка пет две четири точка едно пет ); Квартал от регулация № 44; Парцел І-6585; по плана на кв. Хаджицонев мост No 214/14.04.1987
ПИ и сграда18621Не
1657 / 11.12.20121657Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Юрий Венелин № 16
Кадастрален идентификатор 14218.505.680.4.18 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест осем нула точка четири точка едно осем ); Квартал от регулация № 177; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
самостоятелен обект в сграда0Не
1641 / 19.10.20121641чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯВОРЕЦ
м. Вран
Кадастрален идентификатор 87120.11.237 (словом: осем седем едно две нула точка едно едно точка две три седем ); Имот в землище № 11237;
з.Яворец
Земеделска земя0Не
1644 / 19.10.20121644чОбласт Габрово, община Габрово, С. ГРЪБЛЕВЦИ
м. Лескова кория
Кадастрален идентификатор 17991.120.14 (словом: едно седем девет девет едно точка едно две нула точка едно четири ); Имот в землище № 120014;
з.Гръблевци
Земеделска земя0Не
1645 / 24.10.20121645чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Борово-Велчевци ул. Мирни дни № 6 вх. Б ет. 2 ап. 4
Кадастрален идентификатор 14218.514.455.5.4 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка четири пет пет точка пет точка четири ); Квартал от регулация № 200; Парцел V; по план на кв.Борово-Велчевци, гр.Габрово No 1613/15.09.1984
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1901 / 30.10.20141901чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Голо Бърдо
Кадастрален идентификатор 14218.33.21 (словом: едно четири две едно осем точка три три точка две едно );
Земеделска земя0Не
1646 / 25.10.20121646чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Голо бърдо Ул. Зелена ливада № 10 вх. А ет. 8 ап. 31
Кадастрален идентификатор 14218.501.648.3.31 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка шест четири осем точка три точка три едно ); Квартал от регулация № 60; Парцел ІІІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1902 / 30.10.20141902чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Голо Бърдо
Кадастрален идентификатор 14218.33.32 (словом: едно четири две едно осем точка три три точка три две );
Земеделска земя0Не
1647 / 13.11.20121647чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Йосиф Соколски № 19
Кадастрален идентификатор 14218.519.58.3.29 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно девет точка пет осем точка три точка две девет ); Квартал от регулация № 34; Парцел VІІ; по гр.Габрово, кв. Радичевец - 52 ч No 572/26.08.1987
самостоятелен обект в сграда0Не
1648 / 13.11.20121648чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Орловска № 5-7-9-11
Кадастрален идентификатор 14218.509.604 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка шест нула четири ); Квартал от регулация № 219; Парцел V; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Поземлен имот22176Не
1803 / 20.03.20141803чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Ивайло № 13а
Кадастрален идентификатор 14218.504.349 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка три четири девет ); Квартал от регулация № 107; Парцел УПИ V; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
УПИ и сграда926444Не
1804 / 26.03.20141804чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Трети март № 53
Кадастрален идентификатор 14218.550.266 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка две шест шест ); Квартал от регулация № 24 и 31; Парцел III и I-70; по план на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово No 214/14.04.1987
ПИ и сграда0Не
1805 / 26.03.20141805чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Трети март № 53
Кадастрален идентификатор 14218.550.196 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка едно девет шест ); Квартал от регулация № 31; Парцел I; по план на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово No 214/14.04.1987
ПИ и сграда0Не
1806 / 07.04.20141806чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Лъката
Кадастрален идентификатор 14218.311.156 (словом: едно четири две едно осем точка три едно едно точка едно пет шест );
Земеделска земя0Не
1652 / 22.11.20121652чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Борово-Велчевци ул. Студентска № 11
Кадастрален идентификатор 14218.514.464 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка четири шест четири ); Квартал от регулация № 200; Парцел ХV-5305; по план на гр.Габрово-66 част No 1613/15.09.1984
Поземлен имот0Не
1653 / 05.12.20121653чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Лъката Ул. Орловска № 129 ет. 9 ап. 53
Кадастрален идентификатор 14218.509.3.3.53 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка три точка три точка пет три ); Квартал от регулация № 185; Парцел ІІ; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1654 / 05.12.20121654чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Столетов № 50 вх. В ет. 5 ап. 13
Кадастрален идентификатор 14218.533.21.5.13 (словом: едно четири две едно осем точка пет три три точка две едно точка пет точка едно три ); Квартал от регулация № 29, 91-92; Парцел ІІ; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
гр.Габрово
самостоятелен обект в сграда0Не
1655 / 05.12.20121655чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Чардафон № 15-17 ет. 1
Кадастрален идентификатор 14218.515.145.7.11 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка едно четири пет точка седем точка едно едно ); Квартал от регулация № 111; Парцел ІV; по по плана на ЦГЧ - гр.Габрово No 238/24.06.1987
УПИ ІV-жил.строителство и магазини от кв. 111 по плана на ЦГЧ - гр.Габрово, одобрен със Заповед РД-02-14-238/24.06.1987 г., представляващ ПИ 14218.515.145 по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на изп.директор на АГКК.
самостоятелен обект в сграда0Не
1656 / 11.12.20121656чОбласт Габрово, община Габрово, С. ЯВОРЕЦ
м. Баир меше
Кадастрален идентификатор 87120.17.82 (словом: осем седем едно две нула точка едно седем точка осем две );
Земеделска земя2025Не
1658 / 12.12.20121658чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Зоопарка
Кадастрален идентификатор 14218.77.8 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем точка осем );
Земеделска земя0Не
1660 / 12.12.20121660чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Гарговото
Кадастрален идентификатор 14218.304.160 (словом: едно четири две едно осем точка три нула четири точка едно шест нула );
Земеделска земя0Не
2026 / 09.03.20152026чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Станционна № 9 вх. Г ет. 1
Кадастрален идентификатор 14218.504.429.1.4 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири две девет точка едно точка четири ); Квартал от регулация № 115; Парцел УПИ ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
самостоятелен обект в сграда0Не
1664 / 12.12.20121664чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Етър ул. Генерал Дерожински № 51-а
Кадастрален идентификатор 14218.538.72.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет три осем точка седем две точка две ); Квартал от регулация № 21; Парцел VІІІ-55; по по плана на кв.Етър, гр.Габрово No 873/
ПИ и сгради0Не
1738 / 25.06.20131738чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Антим Първи № 19
Кадастрален идентификатор 14218.504.75 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка седем пет ); Квартал от регулация № 90; Парцел ІІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1688 / 04.02.20131688чОбласт Габрово, община Габрово, С. ПОПОВЦИ
м. Гачкова лъка
Кадастрален идентификатор 57675.72.15 (словом: пет седем шест седем пет точка седем две точка едно пет ); Имот в землище № 72015;
Земеделска земя0Не
1689 / 04.02.20131689чОбласт Габрово, община Габрово, С. ПОПОВЦИ
м. Гачкова лъка
Кадастрален идентификатор 57675.72.35 (словом: пет седем шест седем пет точка седем две точка три пет ); Имот в землище № 72035;
Земеделска земя0Не
2189 / 20.07.20152189чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Влаево
Кадастрален идентификатор 14218.331.417 (словом: едно четири две едно осем точка три три едно точка четири едно седем );
Земеделска земя0Не
2097 / 18.05.20152097чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Баево
Кадастрален идентификатор 00638.54.1 (словом: нула нула шест три осем точка пет четири точка едно ); Имот в землище № 54001;
м. Баево, з.Армените
Земеделска земя0Не
2096 / 18.05.20152096чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Трустя
Кадастрален идентификатор 00638.44.10 (словом: нула нула шест три осем точка четири четири точка едно нула ); Имот в землище № 44010;
м. Трустя, з.Армените
Земеделска земя0Не
2095 / 18.05.20152095чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Трустя
Кадастрален идентификатор 00638.44.8 (словом: нула нула шест три осем точка четири четири точка осем ); Имот в землище № 44008;
м. Трустя, з.Армените
Земеделска земя0Не
2094 / 18.05.20152094чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Трустя
Кадастрален идентификатор 00638.44.1 (словом: нула нула шест три осем точка четири четири точка едно ); Имот в землище № 44001;
м. Трустя, з.Армените
Земеделска земя0Не
2093 / 18.05.20152093чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Цончевото
Кадастрален идентификатор 00638.35.91 (словом: нула нула шест три осем точка три пет точка девет едно ); Имот в землище № 35091;
м. Цончевото, з.Армените
Земеделска земя0Не
2092 / 18.05.20152092чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Трустя локвата
Кадастрален идентификатор 00638.32.42 (словом: нула нула шест три осем точка три две точка четири две ); Имот в землище № 32042;
м. Трустя локвата, з.Армените
Земеделска земя0Не
2091 / 18.05.20152091чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Трустя локвата
Кадастрален идентификатор 00638.32.26 (словом: нула нула шест три осем точка три две точка две шест ); Имот в землище № 32026;
м. Трустя локвата, з.Армените
Земеделска земя0Не
2090 / 18.05.20152090чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Средоци
Кадастрален идентификатор 00638.30.17 (словом: нула нула шест три осем точка три нула точка едно седем ); Имот в землище № 30017;
м. Средоци, з.Армените
Земеделска земя0Не
2089 / 18.05.20152089чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Усойната
Кадастрален идентификатор 00638.29.138 (словом: нула нула шест три осем точка две девет точка едно три осем ); Имот в землище № 29138;
м. Усойната, з.Армените
Земеделска земя0Не
2088 / 18.05.20152088чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Усойната
Кадастрален идентификатор 00638.29.82 (словом: нула нула шест три осем точка две девет точка осем две ); Имот в землище № 29082;
м. Усойната, з.Армените
Земеделска земя0Не
2087 / 18.05.20152087чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Ливадите
Кадастрален идентификатор 00638.25.69 (словом: нула нула шест три осем точка две пет точка шест девет ); Имот в землище № 25069;
м. Ливадите, з.Армените
Земеделска земя0Не
2086 / 18.05.20152086чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Янкови ливади
Кадастрален идентификатор 00638.23.80 (словом: нула нула шест три осем точка две три точка осем нула ); Имот в землище № 23080;
м. Янкови ливади, з.Армените
Земеделска земя0Не
2085 / 18.05.20152085чОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
м. Байчова ливада
Кадастрален идентификатор 00638.17.7 (словом: нула нула шест три осем точка едно седем точка седем ); Имот в землище № 17007;
м.Байчова ливада, з.Армените
Земеделска земя0Не
2082 / 12.05.20152082чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Лехите
Кадастрален идентификатор 48605.43.34 (словом: четири осем шест нула пет точка четири три точка три четири );
Земеделска земя0Не
2081 / 12.05.20152081чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Стубела
Кадастрален идентификатор 48605.44.49 (словом: четири осем шест нула пет точка четири четири точка четири девет );
Земеделска земя0Не
2080 / 12.05.20152080чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Стубела
Кадастрален идентификатор 48605.44.62 (словом: четири осем шест нула пет точка четири четири точка шест две );
Земеделска земя0Не
2079 / 12.05.20152079чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Стубела
Кадастрален идентификатор 48605.44.65 (словом: четири осем шест нула пет точка четири четири точка шест пет );
Земеделска земя0Не
2078 / 12.05.20152078чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Бойчиница
Кадастрален идентификатор 48605.46.1 (словом: четири осем шест нула пет точка четири шест точка едно );
Земеделска земя0Не
2077 / 12.05.20152077чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Бойчиница
Кадастрален идентификатор 48605.46.8 (словом: четири осем шест нула пет точка четири шест точка осем );
Земеделска земя0Не
2076 / 12.05.20152076чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Дългера
Кадастрален идентификатор 48605.52.24 (словом: четири осем шест нула пет точка пет две точка две четири );
Земеделска земя0Не
2069 / 22.04.20152069чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Стубела
Кадастрален идентификатор 48605.26.4 (словом: четири осем шест нула пет точка две шест точка четири ); Имот в землище № 26004;
Земеделска земя0Не
2068 / 22.04.20152068чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Облизаница
Кадастрален идентификатор 48605.23.7 (словом: четири осем шест нула пет точка две три точка седем ); Имот в землище № 23007;
Земеделска земя0Не
2067 / 22.04.20152067чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Рядкото
Кадастрален идентификатор 48605.21.13 (словом: четири осем шест нула пет точка две едно точка едно три ); Имот в землище № 21013;
Земеделска земя0Не
2063 / 22.04.20152063чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Трапа - I
Кадастрален идентификатор 48605.73.20 (словом: четири осем шест нула пет точка седем три точка две нула ); Имот в землище № 73020;
Земеделска земя0Не
2062 / 22.04.20152062чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Балабана
Кадастрален идентификатор 48605.63.56 (словом: четири осем шест нула пет точка шест три точка пет шест ); Имот в землище № 63056;
Земеделска земя0Не
2061 / 22.04.20152061чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Стубела
Кадастрален идентификатор 48605.26.17 (словом: четири осем шест нула пет точка две шест точка едно седем ); Имот в землище № 26017;
Земеделска земя0Не
2060 / 22.04.20152060чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
кв. Донина кория
Кадастрален идентификатор 48605.65.41 (словом: четири осем шест нула пет точка шест пет точка четири едно ); Имот в землище № 65041;
Земеделска земя0Не
2059 / 08.04.20152059чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Дългера
Кадастрален идентификатор 48605.52.63 (словом: четири осем шест нула пет точка пет две точка шест три ); Имот в землище № 52063;
Земеделска земя0Не
2058 / 08.04.20152058чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
кв. Донина кория
Кадастрален идентификатор 48605.65.11 (словом: четири осем шест нула пет точка шест пет точка едно едно ); Имот в землище № 65011;
Земеделска земя0Не
2057 / 08.04.20152057чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Стубела
Кадастрален идентификатор 48605.26.15 (словом: четири осем шест нула пет точка две шест точка едно пет ); Имот в землище № 26015;
Земеделска земя0Не
2056 / 08.04.20152056чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Стубела
Кадастрален идентификатор 48605.26.9 (словом: четири осем шест нула пет точка две шест точка девет ); Имот в землище № 26009;
Земеделска земя0Не
2055 / 08.04.20152055чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Лехите
Кадастрален идентификатор 48605.43.22 (словом: четири осем шест нула пет точка четири три точка две две ); Имот в землище № 43022;
Земеделска земя0Не
2054 / 08.04.20152054чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
кв. Донина кория
Кадастрален идентификатор 48605.69.37 (словом: четири осем шест нула пет точка шест девет точка три седем ); Имот в землище № 69037;
Земеделска земя0Не
2053 / 08.04.20152053чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Над корията
Кадастрален идентификатор 48605.41.3 (словом: четири осем шест нула пет точка четири едно точка три ); Имот в землище № 41003;
Земеделска земя0Не
2052 / 08.04.20152052чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
кв. Донина кория
Кадастрален идентификатор 48605.65.42 (словом: четири осем шест нула пет точка шест пет точка четири две ); Имот в землище № 65042;
Земеделска земя0Не
2051 / 08.04.20152051чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Над корията
Кадастрален идентификатор 48605.41.8 (словом: четири осем шест нула пет точка четири едно точка осем ); Имот в землище № 41003;
Земеделска земя0Не
2050 / 08.04.20152050чОбласт Габрово, община Габрово, С. МИЧКОВЦИ
м. Лехите
Кадастрален идентификатор 48605.43.2 (словом: четири осем шест нула пет точка четири три точка две ); Имот в землище № 43002;
Земеделска земя132Не
2042 / 30.03.20152042Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Ливадата
Кадастрален идентификатор 14218.279.119 (словом: едно четири две едно осем точка две седем девет точка едно едно девет );
Земеделска земя0Не
2041 / 30.03.20152041Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Ливадата
Кадастрален идентификатор 14218.264.139 (словом: едно четири две едно осем точка две шест четири точка едно три девет );
Земеделска земя0Не
2040 / 27.03.20152040чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Ливадата
Кадастрален идентификатор 14218.278.130 (словом: едно четири две едно осем точка две седем осем точка едно три нула );
Земеделска земя0Не
2039 / 24.03.20152039чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Мало синкево
Кадастрален идентификатор 14218.256.76 (словом: едно четири две едно осем точка две пет шест точка седем шест );
Земеделска земя0Не
2038 / 24.03.20152038чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Мало синкево
Кадастрален идентификатор 14218.256.26 (словом: едно четири две едно осем точка две пет шест точка две шест );
Земеделска земя0Не
2037 / 24.03.20152037чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Трапища
Кадастрален идентификатор 14218.250.129 (словом: едно четири две едно осем точка две пет нула точка едно две девет );
Земеделска земя0Не
2036 / 24.03.20152036чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Трапища
Кадастрален идентификатор 14218.250.106 (словом: едно четири две едно осем точка две пет нула точка едно нула шест );
Земеделска земя0Не
2032 / 09.03.20152032чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Чукара
Кадастрален идентификатор 14218.264.131 (словом: едно четири две едно осем точка две шест четири точка едно три едно );
Земеделска земя0Не
2031 / 09.03.20152031чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Рътът
Кадастрален идентификатор 14218.244.35 (словом: едно четири две едно осем точка две четири четири точка три пет );
Земеделска земя0Не
2029 / 09.03.20152029чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Голямата локва
Кадастрален идентификатор 14218.242.175 (словом: едно четири две едно осем точка две четири две точка едно седем пет );
Земеделска земя0Не
2028 / 09.03.20152028чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Голямата локва
Кадастрален идентификатор 14218.242.111 (словом: едно четири две едно осем точка две четири две точка едно едно едно );
Земеделска земя0Не
2027 / 09.03.20152027чОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Голямата локва
Кадастрален идентификатор 14218.242.75 (словом: едно четири две едно осем точка две четири две точка седем пет );
Област Габрово, община Габрово, землище Габрово, местност "Голямата локва"
Земеделска земя0Не
2020 / 02.02.2015