№ по ред№ и дата на съставяне на акта за общинска собственостНомер на досиеМестонахождениеВид и описание на имотаДанъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта /лева/Предоставени права за управление на имотаВъзникнали или учредени ограничени вещни права върху имота на основание чл. 7, ал. 2, изречение второ от ЗОСНаличие на договор за концесия
7492 / 08.02.20062Сграда01
123814 / 09.5.2006 г.14Земеделска земя11
1324106 / 13.6.2006 г.106Земеделска земя11
1326107 / 13.6.2006 г.107Земеделска земя31
1328108 / 13.6.2006 г.108Земеделска земя171
1330109 / 13.6.2006 г.109Земеделска земя331
1332110 / 13.6.2006 г.110Земеделска земя271
1334111 / 13.6.2006 г.111Земеделска земя881
1336113 / 13.6.2006 г.113Земеделска земя211
1654279 / 31.1.2007 г.279Земеделска земя271
2054518 / 26.3.2007 г.518Земеделска земя251
2056513 / 26.3.2007 г.513Земеделска земя251
2058512 / 26.3.2007 г.512Земеделска земя381
2061511 / 26.3.2007 г.511Земеделска земя71
2238550 / 27.3.2007 г.550Земеделска земя261
2365652 / 18.4.2007 г.652Земеделска земя61
2366653 / 18.4.2007 г.653Земеделска земя111
2367657 / 18.4.2007 г.657Земеделска земя101
2368658 / 18.4.2007 г.658Земеделска земя51
2693868 / 06.7.2007 г.868Земеделска земя181
2752905 / 13.8.2007 г.905Земеделска земя131
2754907 / 06.11.2007 г.907Друг тип01
2829500 / 15.3.2007 г.500Земеделска земя171
2841507 / 19.3.2007 г.507Земеделска земя151
3127338 / 08.2.2007 г.338Земеделска земя301
3129340 / 08.2.2007 г.340Земеделска земя51
3131342 / 08.2.2007 г.342Земеделска земя41
3133341 / 08.2.2007 г.341Земеделска земя51
28181 / 30.01.1996стар № 181УПИ и сграда341031
7523 / 18.04.20063УПИ и сграда01
114650 / 22.05.200650Земеделска земя01
114870 / 26.5.2006 г.70Земеделска земя201
114969 / 26.5.2006 г.69Земеделска земя51
115266 / 23.5.2006 г.66Земеделска земя111
115464 / 23.5.2006 г.64Земеделска земя191
115761 / 23.5.2006 г.61Овощна градина251
116058 / 23.5.2006 г.58Земеделска земя131
116355 / 23.5.2006 г.55Земеделска земя211
116454 / 23.5.2006 г.54Земеделска земя51
116752 / 23.5.2006 г.52Земеделска земя891
116949 / 22.5.2006 г.49Земеделска земя51
117546 / 22.5.2006 г.46Земеделска земя161
119040 / 12.5.2006 г.40Земеделска земя161
119239 / 12.5.2006 г.39Земеделска земя121
119637 / 12.5.2006 г.37Земеделска земя171
121029 / 11.5.2006 г.29Земеделска земя101
121228 / 11.5.2006 г.28Земеделска земя901
121626 / 11.5.2006 г.26Земеделска земя121
122422 / 11.5.2006 г.22Земеделска земя651
122621 / 11.5.2006 г.21Земеделска земя61
124013 / 09.5.2006 г.13Земеделска земя11
124212 / 04.5.2006 г.12Земеделска земя81
124411 / 04.5.2006 г.11Земеделска земя81
12469 / 03.5.2006 г.9Земеделска земя11
12488 / 03.5.2006 г.8Земеделска земя61
124925 / 11.5.2006 г.25Земеделска земя181
125045 / 22.5.2006 г.45Земеделска земя51
12527 / 03.5.2006 г.7Земеделска земя111
12546 / 03.5.2006 г.6Земеделска земя71
12565 / 03.5.2006 г.5Земеделска земя41
12584 / 03.5.2006 г.4Земеделска земя161
126071 / 30.5.2006 г.71Земеделска земя181
126272 / 30.5.2006 г.72Земеделска земя181
126474 / 31.5.2006 г.74Земеделска земя191
126675 / 01.6.2006 г.75Земеделска земя91
126876 / 01.6.2006 г.76Земеделска земя261
127077 / 01.6.2006 г.77Земеделска земя91
127278 / 01.6.2006 г.78Земеделска земя231
127379 / 01.6.2006 г.79Земеделска земя21
127580 / 01.6.2006 г.80Земеделска земя31
127782 / 05.6.2006 г.82Земеделска земя191
127986 / 05.6.2006 г.86Земеделска земя441
128187 / 05.6.2006 г.87Земеделска земя101
128388 / 05.6.2006 г.88Земеделска земя251
128589 / 05.6.2006 г.89Земеделска земя171
128790 / 09.6.2006 г.90Земеделска земя401
128991 / 09.6.2006 г.91Земеделска земя91
129292 / 09.6.2006 г.92Земеделска земя31
129493 / 09.6.2006 г.93Земеделска земя11
129694 / 09.6.2006 г.94Земеделска земя81
129896 / 09.6.2006 г.96Земеделска земя51
130197 / 09.6.2006 г.97Земеделска земя61
130298 / 09.6.2006 г.98Земеделска земя31
115068 / 23.5.2006 г.68Земеделска земя21
115167 / 23.5.2006 г.67Земеделска земя91
115365 / 23.5.2006 г.65Земеделска земя31
115563 / 23.5.2006 г.63Земеделска земя381
115662 / 23.5.2006 г.62Земеделска земя151
115860 / 23.5.2006 г.60Земеделска земя51
115959 / 23.5.2006 г.59Земеделска земя551
116157 / 23.5.2006 г.57Земеделска земя61
116256 / 23.5.2006 г.56Земеделска земя81
116553 / 23.5.2006 г.53Земеделска земя171
117147 / 22.5.2006 г.47Земеделска земя91
117844 / 12.5.2006 г.44Земеделска земя201
118043 / 12.5.2006 г.43Земеделска земя41
118242 / 12.5.2006 г.42Земеделска земя151
118441 / 12.5.2006 г.41Земеделска земя21
118848 / 22.5.2006 г.48Земеделска земя71
119438 / 12.5.2006 г.38Земеделска земя301
119836 / 12.5.2006 г.36Земеделска земя21
120035 / 11.5.2006 г.35Земеделска земя71
120234 / 11.5.2006 г.34Земеделска земя81
120433 / 11.5.2006 г.33Земеделска земя511
120632 / 11.5.2006 г.32Земеделска земя71
120831 / 11.5.2006 г.31Земеделска земя171
121427 / 11.5.2006 г.27Земеделска земя391
122024 / 11.5.2006 г.24Земеделска земя31
122223 / 11.5.2006 г.23Земеделска земя101
122820 / 11.5.2006 г.20Земеделска земя131
123019 / 10.5.2006 г.19Земеделска земя1021
123217 / 10.5.2006 г.17Земеделска земя21
123416 / 10.5.2006 г.16Земеделска земя31
123615 / 09.5.2006 г.15Земеделска земя11
130499 / 09.6.2006 г.99Земеделска земя161
1306101 / 13.6.2006 г.101Земеделска земя41
1338114 / 13.6.2006 г.114Земеделска земя3331
1340115 / 13.6.2006 г.115Земеделска земя81
1344117 / 13.6.2006 г.117Земеделска земя101
1357124 / 13.6.2006 г.124Земеделска земя71
1363126 / 13.6.2006 г.126Земеделска земя1071
1365127 / 13.6.2006 г.127Земеделска земя1721
1367128 / 16.6.2006 г.128Земеделска земя401
1369129 / 16.6.2006 г.129Земеделска земя491
1371130 / 16.6.2006 г.130Земеделска земя81
1373131 / 16.6.2006 г.131Земеделска земя171
1375132 / 16.6.2006 г.132Земеделска земя131
1377133 / 16.6.2006 г.133Земеделска земя251
1381135 / 16.6.2006 г.135Земеделска земя521
1382134 / 16.6.2006 г.134Земеделска земя3071
1384136 / 26.6.2006 г.136Земеделска земя111
1387137 / 26.6.2006 г.137Земеделска земя141
1389138 / 26.6.2006 г.138Земеделска земя71
1391139 / 26.6.2006 г.139Земеделска земя311
1393140 / 26.6.2006 г.140Земеделска земя61
1395142 / 26.6.2006 г.142Земеделска земя271
1397143 / 26.6.2006 г.143Земеделска земя1631
1400144 / 27.6.2006 г.144Земеделска земя261
1402145 / 28.6.2006 г.145Земеделска земя531
1404146 / 28.6.2006 г.146Земеделска земя481
1408148 / 28.6.2006 г.148Земеделска земя661
1410149 / 28.6.2006 г.149Земеделска земя381
1415151 / 29.6.2006 г.151Земеделска земя571
1417152 / 29.6.2006 г.152Земеделска земя4311
1419153 / 29.6.2006 г.153Земеделска земя81
1421154 / 29.6.2006 г.154Земеделска земя731
1423155 / 29.6.2006 г.155Земеделска земя151
1425156 / 29.6.2006 г.156Земеделска земя101
1427157 / 29.6.2006 г.157Земеделска земя221
1429158 / 29.6.2006 г.158Земеделска земя41
1431159 / 29.6.2006 г.159Земеделска земя441
1433160 / 29.6.2006 г.160Земеделска земя201
1434150 / 29.6.2006 г.150Земеделска земя71
1436161 / 03.7.2006 г.161Земеделска земя61
1438162 / 03.7.2006 г.162Земеделска земя71
1440163 / 03.7.2006 г.163Земеделска земя81
1442164 / 03.7.2006 г.164Земеделска земя141
1444165 / 03.7.2006 г.165Земеделска земя91
1446166 / 03.7.2006 г.166Земеделска земя141
1448167 / 04.7.2006 г.167Земеделска земя2781
1451168 / 04.7.2006 г.168Земеделска земя431
1453169 / 04.7.2006 г.169Земеделска земя1451
1455170 / 04.7.2006 г.170Земеделска земя51
1457171 / 05.7.2006 г.171Земеделска земя271
1459172 / 18.7.2006 г.172Земеделска земя61
1461173 / 18.7.2006 г.173Земеделска земя461
1463174 / 18.7.2006 г.174Земеделска земя111
1465175 / 18.7.2006 г.175Земеделска земя801
1468176 / 18.7.2006 г.176Земеделска земя21
1470177 / 18.7.2006 г.177Земеделска земя2681
1472178 / 19.7.2006 г.178Земеделска земя211
1474179 / 19.7.2006 г.179Земеделска земя941
1476180 / 20.7.2006 г.180Земеделска земя1341
1478181 / 20.7.2006 г.181Земеделска земя1111
1480182 / 20.7.2006 г.182Земеделска земя101
1482183 / 20.7.2006 г.183Земеделска земя41
1486185 / 20.7.2006 г.185Земеделска земя51
1488186 / 21.7.2006 г.186Земеделска земя141
1490187 / 21.7.2006 г.187Земеделска земя181
1492188 / 21.7.2006 г.188Земеделска земя391
1494189 / 21.7.2006 г.189Земеделска земя71
1496190 / 21.7.2006 г.190Земеделска земя101
1498191 / 21.7.2006 г.191Земеделска земя181
1500192 / 21.7.2006 г.192Земеделска земя41
1501184 / 20.7.2006 г.184Земеделска земя281
1503193 / 24.7.2006 г.193Земеделска земя61
1505194 / 24.7.2006 г.194Земеделска земя91
1507195 / 24.7.2006 г.195Земеделска земя931
1509196 / 24.7.2006 г.196Земеделска земя21
1511199 / 24.7.2006 г.199Земеделска земя431
1513200 / 24.7.2006 г.200Земеделска земя41
1515201 / 24.7.2006 г.201Земеделска земя61
1517202 / 24.7.2006 г.202Земеделска земя21
1519203 / 24.7.2006 г.203Земеделска земя21
1525206 / 24.7.2006 г.206Земеделска земя21
1527207 / 25.7.2006 г.207Земеделска земя21
1529208 / 25.7.2006 г.208Земеделска земя101
1531209 / 25.7.2006 г.209Земеделска земя61
1533210 / 25.7.2006 г.210Земеделска земя81
1535211 / 25.7.2006 г.211Земеделска земя31
1537212 / 25.7.2006 г.212Земеделска земя41
1543215 / 25.7.2006 г.215Земеделска земя51
1545216 / 25.7.2006 г.216Земеделска земя61
1551219 / 25.7.2006 г.219Земеделска земя31
1555221 / 26.7.2006 г.221Земеделска земя31
1559223 / 26.7.2006 г.223Земеделска земя231
1561224 / 26.7.2006 г.224Земеделска земя51
1562225 / 26.7.2006 г.225Земеделска земя61
1564226 / 26.7.2006 г.226Земеделска земя21
1566227 / 26.7.2006 г.227Земеделска земя51
1568228 / 26.7.2006 г.228Земеделска земя291
1570229 / 26.7.2006 г.229Земеделска земя161
1572230 / 26.7.2006 г.230Земеделска земя211
1574236 / 27.7.2006 г.236Земеделска земя1051
1578232 / 26.7.2006 г.232Земеделска земя21
1580233 / 26.7.2006 г.233Земеделска земя31
1582237 / 27.7.2006 г.336Земеделска земя301
1584238 / 27.7.2006 г.238Земеделска земя171
1586239 / 27.7.2006 г.239Земеделска земя451
1588240 / 27.7.2006 г.240Земеделска земя1321
1590241 / 27.7.2006 г.241Земеделска земя381
1592242 / 27.7.2006 г.242Земеделска земя151
1594243 / 27.7.2006 г.243Земеделска земя1331
1596244 / 27.7.2006 г.244Земеделска земя291
1598248 / 27.7.2006 г.248Земеделска земя701
1602250 / 23.8.2006 г.250Земеделска земя71
1604251 / 01.9.2006 г.251Земеделска земя261
1606252 / 01.9.2006 г.252Земеделска земя431
1611255 / 28.11.2006 г.255гробище221
1613254 / 28.11.2006 г.254гробище521
1615256 / 29.1.2007 г.256Земеделска земя1411
1619258 / 29.1.2007 г.258Земеделска земя111
1621259 / 29.1.2007 г.259Земеделска земя81
1623260 / 29.1.2007 г.260Земеделска земя231
1624261 / 29.1.2007 г.261Земеделска земя91
1626262 / 29.1.2007 г.262Земеделска земя201
1628263 / 29.1.2007 г.263Земеделска земя81
1630264 / 29.1.2007 г.264Земеделска земя81
1632265 / 29.1.2007 г.265Земеделска земя81
1634266 / 30.1.2007 г.266Земеделска земя131
1636267 / 30.1.2007 г.267Земеделска земя151
1638268 / 30.1.2007 г.268Земеделска земя91
1640269 / 30.1.2007 г.269Земеделска земя161
1642270 / 30.1.2007 г.270Земеделска земя201
1644271 / 30.1.2007 г.271Земеделска земя181
1646272 / 30.1.2007 г.272Земеделска земя141
1648273 / 30.1.2007 г.273Земеделска земя81
1650274 / 30.1.2007 г.274Земеделска земя101
1661283 / 31.1.2007 г.283Земеделска земя101
1663284 / 31.1.2007 г.284Земеделска земя201
1665285 / 31.1.2007 г.285Земеделска земя151
1688298 / 31.1.2007 г.298Земеделска земя131
1690299 / 31.1.2007 г.299Земеделска земя41
1694301 / 31.1.2007 г.301Земеделска земя31
1699303 / 31.1.2007 г.303Земеделска земя71
1701304 / 31.1.2007 г.304Земеделска земя81
1703305 / 31.1.2007 г.305Земеделска земя141
1705306 / 31.1.2007 г.306Земеделска земя91
1707307 / 31.1.2007 г.307Земеделска земя21
1709308 / 31.1.2007 г.308Земеделска земя71
1711309 / 31.1.2007 г.309Земеделска земя71
1713310 / 31.1.2007 г.310Земеделска земя41
1722313 / 31.1.2007 г.313Земеделска земя81
1724314 / 07.2.2007 г.314Земеделска земя81
1732318 / 08.2.2007 г.318Земеделска земя131
1744324 / 08.2.2007 г.324Земеделска земя191
1752328 / 08.2.2007 г.328Земеделска земя71
1754329 / 08.2.2007 г.329Земеделска земя71
1758335 / 08.2.2007 г.335Земеделска земя61
1760336 / 08.2.2007 г.336Земеделска земя9811
1762337 / 08.2.2007 г.337Земеделска земя281
1770354 / 08.2.2007 г.354Земеделска земя181
1778350 / 08.2.2007 г.350Земеделска земя271
1780349 / 08.2.2007 г.349Земеделска земя611
1782348 / 08.2.2007 г.348Земеделска земя481
1784347 / 08.2.2007 г.347Земеделска земя61
1786346 / 08.2.2007 г.346Земеделска земя201
1788345 / 08.2.2007 г.345Земеделска земя331
1790344 / 08.2.2007 г.344Земеделска земя51
1792343 / 08.2.2007 г.343Земеделска земя141
1801361 / 08.2.2007 г.361Земеделска земя71
1807364 / 16.2.2007 г.364Земеделска земя91
1809365 / 16.2.2007 г.365Земеделска земя91
1813367 / 16.2.2007 г.367Земеделска земя81
1815368 / 16.2.2007 г.368Земеделска земя81
1817369 / 16.2.2007 г.369Земеделска земя61
1819370 / 16.2.2007 г.370Земеделска земя51
1843382 / 19.2.2007 г.382Земеделска земя41
1855388 / 19.2.2007 г.388Земеделска земя61
1871396 / 20.2.2007 г.396Земеделска земя81
1873397 / 20.2.2007 г.397Земеделска земя81
1875398 / 20.2.2007 г.398Земеделска земя141
1877399 / 20.2.2007 г.399Земеделска земя241
1883402 / 20.2.2007 г.402Земеделска земя61
1884401 / 20.2.2007 г.401Земеделска земя31
1886403 / 20.2.2007 г.403Земеделска земя61
1888404 / 20.2.2007 г.404Земеделска земя71
1904412 / 26.2.2007 г.412Земеделска земя61
1906413 / 26.2.2007 г.413Земеделска земя31
1908414 / 26.2.2007 г.414Земеделска земя11
1911415 / 26.2.2007 г.415Земеделска земя51
1912416 / 26.2.2007 г.416Земеделска земя101
1913417 / 26.2.2007 г.417Земеделска земя51
1914418 / 26.2.2007 г.418Земеделска земя111
1915419 / 26.2.2007 г.419Земеделска земя61
1916420 / 26.2.2007 г.420Земеделска земя81
1917421 / 27.2.2007 г.421Земеделска земя51
1918422 / 27.2.2007 г.422Земеделска земя71
1308102 / 13.6.2006 г.102Земеделска земя51
1310103 / 13.6.2006 г.103Земеделска земя231
1312104 / 13.6.2006 г.104Земеделска земя21
1314105 / 13.6.2006 г.105Земеделска земя41
1342116 / 13.6.2006 г.116Земеделска земя351
1346118 / 13.6.2006 г.118Земеделска земя101
1348119 / 13.6.2006 г.119Земеделска земя311
1351120 / 13.6.2006 г.120Земеделска земя41
1353122 / 13.6.2006 г.122Земеделска земя81
1355123 / 13.6.2006 г.123Земеделска земя151
1359125 / 13.6.2006 г.125Земеделска земя51
1406147 / 28.6.2006 г.147Земеделска земя401
1521204 / 24.7.2006 г.204Земеделска земя81
1523205 / 24.7.2006 г.205Земеделска земя31
1539213 / 25.7.2006 г.213Земеделска земя51
1541214 / 25.7.2006 г.214Земеделска земя31
1547217 / 25.7.2006 г.217Земеделска земя41
1549218 / 25.7.2006 г.218Земеделска земя21
1553220 / 26.7.2006 г.220Земеделска земя31
1557222 / 26.7.2006 г.222Земеделска земя161
1576231 / 26.7.2006 г.231Земеделска земя41
1617257 / 29.1.2007 г.257Земеделска земя61
1652278 / 31.1.2007 г.278Земеделска земя191
1656280 / 31.1.2007 г.280Земеделска земя91
1658281 / 31.1.2007 г.281Земеделска земя81
1660282 / 31.1.2007 г.282Земеделска земя111
1667286 / 31.1.2007 г.286Земеделска земя271
1668287 / 31.1.2007 г.287Земеделска земя161
1670288 / 31.1.2007 г.288Земеделска земя91
1672289 / 31.1.2007 г.289Земеделска земя141
1674290 / 31.1.2007 г.290Земеделска земя121
1676291 / 31.1.2007 г.291Земеделска земя81
1678292 / 31.1.2007 г.292Земеделска земя91
1680293 / 31.1.2007 г.293Земеделска земя311
1682294 / 31.1.2007 г.294Земеделска земя81
1684295 / 31.1.2007 г.295Земеделска земя91
1686297 / 31.1.2007 г.297Земеделска земя81
1692300 / 31.1.2007 г.300Земеделска земя81
1696302 / 31.1.2007 г.302Земеделска земя101
1715311 / 31.1.2007 г.311Земеделска земя61
1720312 / 31.1.2007 г.312Земеделска земя71
1726315 / 08.2.2007 г.315Земеделска земя51
1728316 / 08.2.2007 г.316Земеделска земя61
1729317 / 08.2.2007 г.317Овощна градина521
1734319 / 08.2.2007 г.319Земеделска земя121
1736320 / 08.2.2007 г.320Земеделска земя71
1738321 / 08.2.2007 г.321Земеделска земя141
1740322 / 08.2.2007 г.322Земеделска земя51
1742323 / 08.2.2007 г.323Земеделска земя51
1746325 / 08.2.2007 г.325Земеделска земя51
1748326 / 08.2.2007 г.326Земеделска земя51
1750327 / 08.2.2007 г.327Земеделска земя91
1756330 / 08.2.2007 г.330Земеделска земя271
1764357 / 08.2.2007 г.357Земеделска земя191
1766356 / 08.2.2007 г.356Земеделска земя271
1768355 / 08.2.2007 г.355Земеделска земя111
1772353 / 08.2.2007 г.353Земеделска земя421
1774352 / 08.2.2007 г.352Земеделска земя241
1776351 / 08.2.2007 г.351Земеделска земя211
1794358 / 08.2.2007 г.358Земеделска земя61
1796359 / 08.2.2007 г.359Земеделска земя101
1798360 / 08.2.2007 г.360Земеделска земя101
1803362 / 16.2.2007 г.362Земеделска земя131
1805363 / 16.2.2007 г.363Земеделска земя221
1811366 / 16.2.2007 г.366Земеделска земя81
1821371 / 16.2.2007 г.371Земеделска земя71
1823372 / 19.2.2007 г.372Земеделска земя121
1825373 / 19.2.2007 г.373Земеделска земя41
1827374 / 19.2.2007 г.374Земеделска земя51
1829375 / 19.2.2007 г.375Земеделска земя81
1831376 / 19.2.2007 г.376Земеделска земя101
1833377 / 19.2.2007 г.377Земеделска земя81
1834378 / 19.2.2007 г.378Земеделска земя51
1836379 / 19.2.2007 г.379Земеделска земя61
1839380 / 19.2.2007 г.380Земеделска земя31
1841381 / 19.2.2007 г.381Земеделска земя51
1845383 / 19.2.2007 г.383Земеделска земя51
1847384 / 19.2.2007 г.384Земеделска земя71
1849385 / 19.2.2007 г.385Земеделска земя31
1851386 / 19.2.2007 г.386Земеделска земя121
1853387 / 19.2.2007 г.387Земеделска земя91
1857389 / 19.2.2007 г.389Земеделска земя101
1859390 / 19.2.2007 г.390Земеделска земя61
1861391 / 19.2.2007 г.391Земеделска земя71
1863392 / 20.2.2007 г.392Земеделска земя121
1865393 / 20.2.2007 г.393Земеделска земя291
1867394 / 20.2.2007 г.394Земеделска земя221
1869395 / 20.2.2007 г.395Земеделска земя81
1879400 / 20.2.2007 г.400Земеделска земя51
1890405 / 20.2.2007 г.405Земеделска земя251
1892406 / 20.2.2007 г.406Земеделска земя71
1894407 / 21.2.2007 г.407Земеделска земя71
1896408 / 21.2.2007 г.408Земеделска земя41
1898409 / 21.2.2007 г.409Земеделска земя41
1900410 / 21.2.2007 г.410Земеделска земя11
1902411 / 26.2.2007 г.411Овощна градина591
1920423 / 27.2.2007 г.423Земеделска земя21
1922424 / 27.2.2007 г.424Земеделска земя61
1924425 / 26.2.2007 г.425Земеделска земя61
1926426 / 26.2.2007 г.426Земеделска земя31
1928427 / 26.2.2007 г.427Земеделска земя41
1930428 / 26.2.2007 г.428Земеделска земя191
1932429 / 26.2.2007 г.429Земеделска земя71
1934430 / 26.2.2007 г.430Земеделска земя221
1936431 / 26.2.2007 г.431Земеделска земя81
1938432 / 26.2.2007 г.432Земеделска земя191
1940433 / 26.2.2007 г.433Земеделска земя111
1942434 / 26.2.2007 г.434Земеделска земя121
1944435 / 26.2.2007 г.435Земеделска земя221
1946436 / 26.2.2007 г.436Овощна градина101
1948437 / 26.2.2007 г.437Овощна градина611
1950438 / 26.2.2007 г.438Овощна градина141
1952439 / 26.2.2007 г.439Земеделска земя121
1954440 / 26.2.2007 г.440Земеделска земя11
1956441 / 26.2.2007 г.441Земеделска земя21
1958442 / 28.2.2007 г.442Земеделска земя71
1960443 / 28.2.2007 г.443Земеделска земя151
1962444 / 28.2.2007 г.444Земеделска земя21
1964446 / 28.2.2007 г.446Земеделска земя21
1965447 / 28.2.2007 г.447Земеделска земя111
1967448 / 28.2.2007 г.448Земеделска земя171
1969449 / 28.2.2007 г.449Земеделска земя41
1971450 / 28.2.2007 г.450Земеделска земя31
1973451 / 28.2.2007 г.451Земеделска земя31
1976452 / 28.2.2007 г.452Земеделска земя31
1978453 / 28.2.2007 г.453Земеделска земя81
1980454 / 05.3.2007 г.454Земеделска земя91
1963445 / 28.2.2007 г.445Земеделска земя21
1982455 / 05.3.2007 г.455Земеделска земя81
1984456 / 05.3.2007 г.456Земеделска земя101
1986457 / 05.3.2007 г.457Земеделска земя41
1988458 / 05.3.2007 г.458Земеделска земя1151
1994461 / 05.3.2007 г.461Земеделска земя611
1996462 / 07.3.2007 г.462Земеделска земя111
1998463 / 07.3.2007 г.463Земеделска земя221
2000464 / 07.3.2007 г.464Земеделска земя151
2002465 / 07.3.2007 г.465Земеделска земя241
2007467 / 07.3.2007 г.467Земеделска земя241
2009468 / 07.3.2007 г.468Земеделска земя281
2011469 / 07.3.2007 г.469Земеделска земя191
2013470 / 07.3.2007 г.470Земеделска земя181
2015471 / 07.3.2007 г.471Земеделска земя191
2017472 / 08.3.2007 г.472Земеделска земя301
2019473 / 08.3.2007 г.473Земеделска земя191
2021474 / 08.3.2007 г.474Земеделска земя91
2023475 / 08.3.2007 г.475Земеделска земя161
2025476 / 08.3.2007 г.476Земеделска земя181
2027477 / 08.3.2007 г.477Земеделска земя131
2029478 / 08.3.2007 г.478Земеделска земя71
2032479 / 08.3.2007 г.479Земеделска земя41
2034480 / 08.3.2007 г.480Земеделска земя1641
2036481 / 08.3.2007 г.481Земеделска земя531
2038482 / 08.3.2007 г.482Земеделска земя381
2040483 / 08.3.2007 г.483Земеделска земя461
2042520 / 26.3.2007 г.520Земеделска земя6311
2044519 / 26.3.2007 г.519Земеделска земя161
2046514 / 26.3.2007 г.514Земеделска земя831
2048515 / 26.3.2007 г.515Земеделска земя241
2050516 / 26.3.2007 г.516Земеделска земя321
2052517 / 26.3.2007 г.517Земеделска земя221
2067495 / 13.3.2007 г.495Земеделска земя81
2070496 / 13.3.2007 г.496Земеделска земя91
2072497 / 13.3.2007 г.497Земеделска земя101
2078501 / 19.3.2007 г.501Земеделска земя151
2082485 / 08.3.2007 г.485Земеделска земя221
2096525 / 26.3.2007 г.525Земеделска земя511
2108531 / 26.3.2007 г.531Земеделска земя341
2110532 / 26.3.2007 г.532Земеделска земя241
2112533 / 26.3.2007 г.533Земеделска земя81
2114534 / 26.3.2007 г.534Земеделска земя401
2116535 / 26.3.2007 г.535Земеделска земя81
2118536 / 26.3.2007 г.536Земеделска земя171
2122538 / 26.3.2007 г.538Земеделска земя111
2126540 / 26.3.2007 г.540Земеделска земя91
2128541 / 27.3.2007 г.541Земеделска земя431
2130542 / 27.3.2007 г.542Земеделска земя221
2134544 / 27.3.2007 г.544Земеделска земя61
2136545 / 27.3.2007 г.545Земеделска земя41
2138546 / 27.3.2007 г.546Земеделска земя51
2140547 / 27.3.2007 г.547Земеделска земя151
2142548 / 27.3.2007 г.548Земеделска земя51
2146598 / 06.4.2007 г.598Земеделска земя4811
2148600 / 06.4.2007 г.600Земеделска земя171
2150599 / 06.4.2007 г.599Земеделска земя141
2160593 / 06.4.2007 г.593Земеделска земя151
2164591 / 05.4.2007 г.591Земеделска земя101
2170588 / 05.4.2007 г.588Земеделска земя241
2186570 / 02.4.2007 г.570Земеделска земя151
2188569 / 02.4.2007 г.569Земеделска земя391
2190568 / 02.4.2007 г.568Земеделска земя421
2192567 / 02.4.2007 г.567Земеделска земя581
2194566 / 02.4.2007 г.566Земеделска земя211
2203581 / 03.4.2007 г.581Земеделска земя301
2206578 / 03.4.2007 г.578Земеделска земя31
2208577 / 03.4.2007 г.577Земеделска земя501
2210576 / 03.4.2007 г.576Земеделска земя101
2212575 / 03.4.2007 г.575Земеделска земя161
2214574 / 03.4.2007 г.574Земеделска земя31
2216573 / 03.4.2007 г.573Земеделска земя31
2218561 / 28.3.2007 г.561Земеделска земя251
2219560 / 28.3.2007 г.560Земеделска земя171
2222559 / 28.3.2007 г.559Земеделска земя101
2224558 / 28.3.2007 г.558Земеделска земя481
2226557 / 28.3.2007 г.557Земеделска земя111
2229555 / 28.3.2007 г.555Земеделска земя81
2259611 / 13.4.2007 г.611Земеделска земя161
2264614 / 13.4.2007 г.614Земеделска земя181
2266615 / 13.4.2007 г.615Земеделска земя141
2268616 / 13.4.2007 г.616Земеделска земя181
2269617 / 13.4.2007 г.617Земеделска земя81
2271618 / 13.4.2007 г.618Земеделска земя91
2274619 / 13.4.2007 г.619Земеделска земя101
2276620 / 13.4.2007 г.620Земеделска земя101
2278621 / 16.4.2007 г.621Земеделска земя291
2280622 / 16.4.2007 г.622Земеделска земя201
2282623 / 16.4.2007 г.623Земеделска земя261
2284624 / 16.4.2007 г.624Земеделска земя71
2293628 / 16.4.2007 г.628Земеделска земя131
2295629 / 16.4.2007 г.629Земеделска земя51
2297630 / 16.4.2007 г.630Земеделска земя431
2301632 / 16.4.2007 г.632Земеделска земя141
2303633 / 16.4.2007 г.633Земеделска земя191
2305634 / 16.4.2007 г.634Земеделска земя141
2309636 / 16.4.2007 г.636Земеделска земя431
2311637 / 16.4.2007 г.637Земеделска земя161
2322643 / 16.4.2007 г.643Земеделска земя171
2326645 / 16.4.2007 г.645Земеделска земя221
2327646 / 16.4.2007 г.646Земеделска земя171
2329647 / 18.4.2007 г.647Земеделска земя211
2331648 / 18.4.2007 г.648Земеделска земя51
2333649 / 18.4.2007 г.649Земеделска земя141
2335650 / 18.4.2007 г.650Земеделска земя411
2337654 / 18.4.2007 г.654Земеделска земя21
2339655 / 18.4.2007 г.655Земеделска земя61
2340656 / 18.4.2007 г.656Земеделска земя41
2341659 / 18.4.2007 г.659Земеделска земя211
2342660 / 18.4.2007 г.660Земеделска земя171
2344661 / 02.5.2007 г.661Земеделска земя841
2346662 / 02.5.2007 г.662Земеделска земя261
2347663 / 02.5.2007 г.663Земеделска земя191
2348664 / 02.5.2007 г.664Земеделска земя191
2349665 / 02.5.2007 г.665Земеделска земя841
2350671 / 02.5.2007 г.671Земеделска земя1051
2351672 / 02.5.2007 г.672Земеделска земя151
2353674 / 02.5.2007 г.674Земеделска земя381
2354673 / 02.5.2007 г.673Земеделска земя81
2356669 / 02.5.2007 г.669Земеделска земя141
2357668 / 02.5.2007 г.668Земеделска земя81
2358667 / 02.5.2007 г.667Земеделска земя261
2359666 / 02.5.2007 г.666Земеделска земя181
2360676 / 02.5.2007 г.676Земеделска земя21
2361677 / 02.5.2007 г.677Земеделска земя221
2362678 / 02.5.2007 г.678Земеделска земя71
2363679 / 02.5.2007 г.679Земеделска земя271
2370689 / 03.5.2007 г.689Земеделска земя1031
2371690 / 03.5.2007 г.690Земеделска земя21
2373692 / 03.5.2007 г.692Земеделска земя11
2374693 / 03.5.2007 г.693Земеделска земя11
2376695 / 03.5.2007 г.695Земеделска земя51
2377696 / 03.5.2007 г.696Земеделска земя31
2378697 / 03.5.2007 г.697Земеделска земя31
2379698 / 03.5.2007 г.698Земеделска земя21
2380699 / 03.5.2007 г.699Земеделска земя31
2381700 / 03.5.2007 г.700Земеделска земя11
2383702 / 04.5.2007 г.702Земеделска земя21
2384703 / 04.5.2007 г.703Земеделска земя81
2385704 / 04.5.2007 г.704Земеделска земя31
2386705 / 04.5.2007 г.705Земеделска земя21
2387706 / 04.5.2007 г.706Земеделска земя21
2390709 / 04.5.2007 г.709Земеделска земя31
2391710 / 04.5.2007 г.710Земеделска земя61
2392712 / 16.5.2007 г.712Земеделска земя211
2393713 / 16.5.2007 г.713Земеделска земя161
2395715 / 16.5.2007 г.715Земеделска земя401
2396716 / 16.5.2007 г.716Земеделска земя171
2398718 / 16.5.2007 г.718Земеделска земя51
2400720 / 16.5.2007 г.720Земеделска земя31
2401721 / 16.5.2007 г.721Земеделска земя371
2402722 / 16.5.2007 г.722Земеделска земя41
2403723 / 17.5.2007 г.723Земеделска земя201
2404724 / 17.5.2007 г.724Земеделска земя431
2405725 / 17.5.2007 г.725Овощна градина261
2406726 / 17.5.2007 г.726Овощна градина461
2408728 / 17.5.2007 г.728Земеделска земя101
2409729 / 21.5.2007 г.729Земеделска земя91
2411731 / 21.5.2007 г.731Земеделска земя121
2413733 / 21.5.2007 г.733Земеделска земя81
2414734 / 21.5.2007 г.734Земеделска земя161
2415735 / 21.5.2007 г.735Земеделска земя151
2416736 / 21.5.2007 г.736Земеделска земя121
2418738 / 21.5.2007 г.738Земеделска земя81
2419739 / 21.5.2007 г.739Земеделска земя211
2420740 / 21.5.2007 г.740Земеделска земя241
2421741 / 21.5.2007 г.741Земеделска земя171
2423743 / 21.5.2007 г.743Земеделска земя361
2434750 / 22.5.2007 г.750Земеделска земя41
2435749 / 22.5.2007 г.749Земеделска земя141
2437747 / 22.5.2007 г.747Земеделска земя2501
2441752 / 22.5.2007 г.752Земеделска земя131
2443753 / 22.5.2007 г.753Земеделска земя101
2445754 / 22.5.2007 г.754Земеделска земя231
2446755 / 22.5.2007 г.755Земеделска земя251
2448756 / 22.5.2007 г.756Земеделска земя121
2450757 / 22.5.2007 г.757Друг тип991
2452758 / 22.5.2007 г.758Земеделска земя121
2454759 / 22.5.2007 г.759Земеделска земя271
2456760 / 22.5.2007 г.760Земеделска земя271
2458761 / 22.5.2007 г.761Земеделска земя81
2462763 / 22.5.2007 г.763Земеделска земя121
2463762 / 22.5.2007 г.762Земеделска земя121
2465764 / 22.5.2007 г.764Земеделска земя91
2467765 / 22.5.2007 г.765Земеделска земя171
2469766 / 22.5.2007 г.766Земеделска земя371
2471767 / 01.6.2007 г.767Земеделска земя61
2473768 / 01.6.2007 г.768Земеделска земя81
2475769 / 01.6.2007 г.769Земеделска земя101
2477770 / 01.6.2007 г.770Земеделска земя151
2479771 / 02.6.2007 г.771Земеделска земя181
2481772 / 02.6.2007 г.772Земеделска земя191
2483773 / 02.6.2007 г.773Земеделска земя241
2492778 / 04.6.2007 г.778Земеделска земя211
2500782 / 04.6.2007 г.782Земеделска земя201
2506785 / 04.6.2007 г.785Земеделска земя371
2508786 / 04.6.2007 г.786Земеделска земя351
2510787 / 04.6.2007 г.787Земеделска земя321
2516790 / 04.6.2007 г.790Земеделска земя201
2518791 / 04.6.2007 г.791Земеделска земя211
2520792 / 04.6.2007 г.792Земеделска земя211
2524794 / 04.6.2007 г.794Земеделска земя51
2530797 / 05.6.2007 г.797Земеделска земя391
2532798 / 05.6.2007 г.798Земеделска земя341
2534799 / 05.6.2007 г.799Земеделска земя551
2536800 / 05.6.2007 г.800Земеделска земя441
2540802 / 05.6.2007 г.802Земеделска земя151
2541801 / 05.6.2007 г.801Земеделска земя201
2543803 / 05.6.2007 г.803Земеделска земя101
2545804 / 05.6.2007 г.804Земеделска земя61
2547805 / 05.6.2007 г.805Земеделска земя61
2550806 / 05.6.2007 г.806Земеделска земя81
2554809 / 06.6.2007 г.809Земеделска земя401
2556810 / 06.6.2007 г.810Земеделска земя801
2558811 / 06.6.2007 г.811Земеделска земя471
2560812 / 06.6.2007 г.812Земеделска земя961
2562813 / 06.6.2007 г.813Земеделска земя771
2564814 / 06.6.2007 г.814Земеделска земя131
2566815 / 06.6.2007 г.815Земеделска земя341
2568816 / 06.6.2007 г.816Земеделска земя211
2570817 / 11.6.2007 г.817Земеделска земя321
2572818 / 11.6.2007 г.818Земеделска земя1001
2574819 / 11.6.2007 г.819Земеделска земя701
2576820 / 11.6.2007 г.820Земеделска земя1191
2578880 / 09.7.2007 г.880Земеделска земя71
2580821 / 11.6.2007 г.821Земеделска земя631
2583822 / 11.6.2007 г.822Земеделска земя391
2585823 / 11.6.2007 г.823Земеделска земя521
2587824 / 11.6.2007 г.824Земеделска земя301
2589825 / 11.6.2007 г.825Земеделска земя741
2591826 / 11.6.2007 г.826Земеделска земя271
2593827 / 18.6.2007 г.827Земеделска земя981
1990459 / 05.3.2007 г.459Земеделска земя461
1992460 / 05.3.2007 г.460Земеделска земя611
2004466 / 07.3.2007 г.466Земеделска земя571
2063509 / 19.3.2007 г.509Земеделска земя641
2065510 / 19.3.2007 г.510Земеделска земя241
2074498 / 15.3.2007 г.498Земеделска земя191
2076499 / 15.3.2007 г.499Земеделска земя121
2080486 / 08.3.2007 г.486Земеделска земя101
2084484 / 08.3.2007 г.484Земеделска земя101
2086494 / 13.3.2007 г.494Земеделска земя51
2088521 / 26.3.2007 г.521Земеделска земя261
2090522 / 26.3.2007 г.522Земеделска земя491
2092523 / 26.3.2007 г.523Земеделска земя221
2094524 / 26.3.2007 г.524Земеделска земя601
2098526 / 26.3.2007 г.526Земеделска земя71
2100527 / 26.3.2007 г.527Земеделска земя141
2102528 / 26.3.2007 г.528Земеделска земя71
2104529 / 26.3.2007 г.529Земеделска земя121
2106530 / 26.3.2007 г.530Земеделска земя181
2120537 / 26.3.2007 г.537Земеделска земя231
2124539 / 26.3.2007 г.539Земеделска земя111
2132543 / 27.3.2007 г.543Земеделска земя91
2144549 / 27.3.2007 г.549Земеделска земя251
2152597 / 06.4.2007 г.597Земеделска земя211
2154596 / 06.4.2007 г.596Земеделска земя201
2156595 / 06.4.2007 г.595Земеделска земя91
2158594 / 06.4.2007 г.594Земеделска земя221
2162592 / 06.4.2007 г.592Земеделска земя41
2166590 / 05.4.2007 г.590Земеделска земя241
2168589 / 05.4.2007 г.589Земеделска земя231
2172587 / 05.4.2007 г.587Земеделска земя91
2174586 / 05.4.2007 г.586Земеделска земя61
2176585 / 05.4.2007 г.585Земеделска земя141
2178584 / 05.4.2007 г.584Земеделска земя171
2180583 / 05.4.2007 г.583Земеделска земя171
2182582 / 05.4.2007 г.582Земеделска земя121
2184571 / 02.4.2007 г.571Земеделска земя441
2196565 / 02.4.2007 г.565Земеделска земя331
2198564 / 02.4.2007 г.564Земеделска земя231
2200563 / 02.4.2007 г.563Земеделска земя91
2202562 / 02.4.2007 г.562Земеделска земя361
2204580 / 03.4.2007 г.580Земеделска земя201
2205579 / 03.4.2007 г.579Земеделска земя141
2217572 / 03.4.2007 г.572Земеделска земя81
2228556 / 28.3.2007 г.556Земеделска земя61
2230554 / 28.3.2007 г.554Земеделска земя91
2232553 / 28.3.2007 г.553Земеделска земя101
2234552 / 28.3.2007 г.552Земеделска земя201
2236551 / 27.3.2007 г.551Земеделска земя151
2240601 / 06.4.2007 г.601Земеделска земя141
2242602 / 06.4.2007 г.602Земеделска земя661
2244603 / 06.4.2007 г.603Земеделска земя71
2246604 / 06.4.2007 г.604Земеделска земя111
2248605 / 06.4.2007 г.605Земеделска земя71
2250606 / 06.4.2007 г.606Земеделска земя171
2252607 / 06.4.2007 г.607Земеделска земя131
2254608 / 06.4.2007 г.608Земеделска земя411
2256609 / 06.4.2007 г.609Земеделска земя171
2258610 / 06.4.2007 г.610Земеделска земя311
2261612 / 13.4.2007 г.612Земеделска земя651
2263613 / 13.4.2007 г.613Земеделска земя151
2285625 / 16.4.2007 г.625Земеделска земя141
2289626 / 16.4.2007 г.626Земеделска земя541
2291627 / 16.4.2007 г.627Земеделска земя221
2299631 / 16.4.2007 г.631Земеделска земя181
2308635 / 16.4.2007 г.635Земеделска земя191
2312638 / 16.4.2007 г.638Земеделска земя201
2314639 / 16.4.2007 г.639Земеделска земя161
2316640 / 16.4.2007 г.640Земеделска земя301
2318641 / 16.4.2007 г.641Земеделска земя201
2320642 / 16.4.2007 г.642Земеделска земя181
2324644 / 16.4.2007 г.644Земеделска земя281
2352675 / 02.5.2007 г.675Земеделска земя1231
2355670 / 02.5.2007 г.670Земеделска земя71
2364680 / 03.5.2007 г.680Земеделска земя441
2372691 / 03.5.2007 г.691Земеделска земя11
2375694 / 03.5.2007 г.694Земеделска земя21
2382701 / 04.5.2007 г.701Земеделска земя21
2388707 / 04.5.2007 г.707Земеделска земя41
2389708 / 04.5.2007 г.708Земеделска земя31
2394714 / 16.5.2007 г.714Земеделска земя461
2397717 / 16.5.2007 г.717Земеделска земя31
2399719 / 16.5.2007 г.719Земеделска земя31
2407727 / 17.5.2007 г.727Овощна градина81
2410730 / 21.5.2007 г.730Земеделска земя51
2412732 / 21.5.2007 г.732Земеделска земя121
2417737 / 21.5.2007 г.737Земеделска земя151
2422742 / 21.5.2007 г.742Земеделска земя131
2425744 / 21.5.2007 г.744Земеделска земя81
2427745 / 21.5.2007 г.745Земеделска земя171
2429746 / 21.5.2007 г.746Земеделска земя171
2436748 / 22.5.2007 г.748Земеделска земя121
2439751 / 22.5.2007 г.751Земеделска земя101
2485774 / 02.6.2007 г.774Земеделска земя171
2486775 / 02.6.2007 г.775Земеделска земя91
2488776 / 02.6.2007 г.776Земеделска земя111
2490777 / 04.6.2007 г.777Земеделска земя211
2494779 / 04.6.2007 г.779Земеделска земя411
2496780 / 04.6.2007 г.780Земеделска земя111
2498781 / 04.6.2007 г.781Земеделска земя141
2502783 / 04.6.2007 г.783Земеделска земя671
2504784 / 04.6.2007 г.784Земеделска земя341
2512788 / 04.6.2007 г.788Земеделска земя101
2514789 / 04.6.2007 г.789Земеделска земя161
2522793 / 04.6.2007 г.793Земеделска земя121
2526795 / 04.6.2007 г.795Земеделска земя51
2528796 / 04.6.2007 г.796Земеделска земя821
2552807 / 06.6.2007 г.807Земеделска земя401
2601831 / 18.6.2007 г.831Земеделска земя391
2603832 / 18.6.2007 г.832Земеделска земя371
2606834 / 18.6.2007 г.834Земеделска земя421
2608835 / 18.6.2007 г.835Земеделска земя241
2610836 / 18.6.2007 г.836Земеделска земя371
2612837 / 18.6.2007 г.837Земеделска земя231
2615838 / 18.6.2007 г.838Земеделска земя311
2617839 / 18.6.2007 г.839Земеделска земя91
2629845 / 18.6.2007 г.845Земеделска земя221
2633878 / 06.7.2007 г.878Земеделска земя71
2637872 / 06.7.2007 г.872Земеделска земя571
2638877 / 06.7.2007 г.877Земеделска земя121
2639876 / 06.7.2007 г.876Земеделска земя141
2644870 / 06.7.2007 г.870Земеделска земя131
2646869 / 06.7.2007 г.869Земеделска земя171
2653865 / 18.6.2007 г.865Земеделска земя181
2655864 / 18.6.2007 г.864Земеделска земя241
2659862 / 18.6.2007 г.862Земеделска земя541
2661861 / 18.6.2007 г.861Земеделска земя801
2662860 / 18.6.2007 г.860Земеделска земя171
2664859 / 18.6.2007 г.859Земеделска земя191
2666858 / 18.6.2007 г.858Земеделска земя121
2670856 / 18.6.2007 г.856Земеделска земя401
2676853 / 18.6.2007 г.853Земеделска земя101
2679852 / 18.6.2007 г.852Земеделска земя131
2683850 / 18.6.2007 г.850Земеделска земя211
2685849 / 18.6.2007 г.849Земеделска земя151
2687848 / 18.6.2007 г.848Земеделска земя101
2689847 / 18.6.2007 г.847Земеделска земя421
2695871 / 06.7.2007 г.871Земеделска земя331
2701881 / 09.7.2007 г.881Земеделска земя3671
2706883 / 09.7.2007 г.883Земеделска земя171
2717888 / 09.7.2007 г.888Земеделска земя151
2719889 / 09.7.2007 г.889Земеделска земя201
2725892 / 09.7.2007 г.892Земеделска земя61
2727893 / 09.7.2007 г.893Земеделска земя21
2738898 / 09.7.2007 г.898Земеделска земя151
2742900 / 09.7.2007 г.900Земеделска земя121
2744901 / 09.7.2007 г.901Земеделска земя81
2748903 / 09.7.2007 г.903Земеделска земя151
2750904 / 09.7.2007 г.904Земеделска земя91
2756908 / 02.4.2008 г.908Урбанизирана4361
2758910 / 30.10.2008 г.910Поземлен имот622841
2759911 / 30.10.2008 г.911Земеделска земя231
2761912 / 31.10.2008 г.912Земеделска земя104811
2763913 / 09.12.2008 г.913Земеделска земя12021
2765914 / 09.12.2008 г.914Урбанизирана2263761
2767915 / 16.12.2008 г.915Урбанизирана662081
2769916 / 18.12.2008916Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Бул. Могильов Кадастрален идентификатор 14218.501.839 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка осем три девет ); Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, бул. МогильовОзеленяване01
2771917 / 20.12.2008 г.917Земеделска земя1121241
2772918 / 20.12.2008 г.918Урбанизирана134761
2774919 / 20.12.2008 г.919Урбанизирана657541
2777920 / 20.12.2008 г.920Урбанизирана1410231
2779921 / 29.12.2008921Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Стефан Караджа Кадастрален идентификатор 14218.505.695 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест девет пет ); Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, ул. Стефан КараджаУрбанизирана01
2781922 / 15.1.2009 г.922Урбанизирана14381
2785925 / 30.10.2009 г.925Урбанизирана132841
2791930 / 30.10.2009 г.930гробище52811
2793931 / 30.10.2009 г.931гробище105981
2798933 / 30.10.2009 г.933гробище288351
2800934 / 30.10.2009 г.934гробище111881
2802935 / 02.11.2009 г.935гробище11861
2804936 / 02.11.2009 г.936гробище28061
2806937 / 02.11.2009 г.937гробище282561
2808938 / 02.11.2009 г.938гробище77851
2810939 / 02.11.2009 г.939гробище176351
2812940 / 04.11.2009 г.940гробище216151
2814487 / 08.3.2007 г.487Земеделска земя331
2816488 / 08.3.2007 г.488Земеделска земя531
2819489 / 08.3.2007 г.489Земеделска земя131
2821490 / 08.3.2007 г.490Земеделска земя241
2823491 / 13.3.2007 г.491Земеделска земя141
2825492 / 13.3.2007 г.492Земеделска земя211
2827493 / 13.3.2007 г.493Земеделска земя261
2831502 / 19.3.2007 г.502Земеделска земя441
2835504 / 19.3.2007 г.504Земеделска земя221
2837505 / 19.3.2007 г.505Земеделска земя271
2839506 / 19.3.2007 г.506Земеделска земя151
2843508 / 19.3.2007 г.508Земеделска земя201
2848942 / 04.11.2009 г.942Урбанизирана237651
2850956 / 06.11.2009 г.956Урбанизирана86121
2852957 / 06.11.2009 г.957Урбанизирана152311
2854958 / 06.11.2009 г.958Урбанизирана46791
2856959 / 06.11.2009959Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Горнова могила Кадастрален идентификатор 14218.621.6 (словом: едно четири две едно осем точка шест две едно точка шест ); Област Габрово, Община Габрово, Горнова могилаУрбанизирана01
2858963 / 30.3.2010 г.963гробище101
2860969 / 21.12.2011 г.969Урбанизирана265501
2862970 / 21.12.2011 г.970Поземлен имот477411
2869973 / 21.12.2011 г.973Урбанизирана234941
2595828 / 18.6.2007 г.828Земеделска земя271
2597829 / 18.6.2007 г.829Земеделска земя321
2599830 / 18.6.2007 г.830Земеделска земя341
2604833 / 18.6.2007 г.833Земеделска земя911
2619840 / 18.6.2007 г.840Земеделска земя861
2621841 / 18.6.2007 г.841Земеделска земя741
2623842 / 18.6.2007 г.842Земеделска земя401
2625843 / 18.6.2007 г.843Земеделска земя21
2627844 / 18.6.2007 г.844Земеделска земя51
2631879 / 06.7.2007 г.879Земеделска земя121
2641873 / 06.7.2007 г.873Земеделска земя101
2648867 / 06.7.2007 г.867Земеделска земя61
2651866 / 22.6.2007 г.866гробище22971
2657863 / 18.6.2007 г.863Земеделска земя421
2668857 / 18.6.2007 г.857Земеделска земя121
2672855 / 18.6.2007 г.855Земеделска земя301
2674854 / 18.6.2007 г.854Земеделска земя401
2681851 / 18.6.2007 г.851Земеделска земя391
2691846 / 18.6.2007 г.846Земеделска земя151
2697874 / 06.7.2007 г.874Земеделска земя61
2699875 / 06.7.2007 г.875Земеделска земя241
2704882 / 09.7.2007 г.882Земеделска земя121
2708884 / 09.7.2007 г.884Земеделска земя251
2710885 / 09.7.2007 г.885Земеделска земя151
2712886 / 09.7.2007 г.886Земеделска земя81
2714887 / 09.7.2007 г.887Земеделска земя491
2721890 / 09.7.2007 г.890Земеделска земя91
2723891 / 09.7.2007 г.891Земеделска земя71
2730894 / 09.7.2007 г.894Земеделска земя151
2732895 / 09.7.2007 г.895Земеделска земя151
2734896 / 09.7.2007 г.896Земеделска земя71
2736897 / 09.7.2007 г.897Земеделска земя501
2740899 / 09.7.2007 г.899Земеделска земя131
2746902 / 09.7.2007 г.902Земеделска земя101
2787928 / 03.9.2009 г.928Урбанизирана910511
2789929 / 03.9.2009 г.929Урбанизирана392211
2795932 / 30.10.2009 г.932гробище102941
2833503 / 19.3.2007 г.503Земеделска земя181
2846941 / 04.11.2009 г.941гробище48801
2864971 / 21.12.2011 г.971Поземлен имот1023881
3121331 / 08.2.2007 г.331Земеделска земя191
3194924 / 30.10.2009924Урбанизирана150251
3226972 / 21.12.2011972Поземлен имот01
3119333 / 08.2.2007 г.333Земеделска земя781
3123332 / 08.2.2007 г.332Земеделска земя551
3125334 / 08.2.2007 г.334Земеделска земя221
3244249 / 23.08.2006249Земеделска земя01
3375923 / 13.04.20092239Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Генерал Дерожински Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, кв.Етър, ул. Генерал ДерожинскиДруг тип371711
34031043 / 25.7.2016 г.1043пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО м. Узана Кадастрален идентификатор 14218.778.19 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка едно девет ); Квартал от регулация № 14; Парцел I; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.6.2009 г. Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"УПИ в Курортен комплекс "Узана"1091
3405927 / 15.07.20092319Област Габрово, община Габрово, с. Музга Област Габрово, Община Габрово, с. Музга, кв. 14УПИ и сграда01
34151044 / 25.07.20161044пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО м. Узана Кадастрален идентификатор 14218.778.109 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка едно нула девет ); Квартал от регулация № 14; Парцел VІ; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009 Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"УПИ в Курортен комплекс "Узана"01
34161042 / 20.07.2016953Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Георги Стефанов Кадастрален идентификатор 14218.503.275 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка две седем пет ); Област Габрово, Община Габрово, ул. Георги Стефановгробище01
34171041 / 28.06.20161041пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Бойката Кадастрален идентификатор 14218.502.705 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка седем нула пет ); Квартал от регулация № 28; Парцел в УПИ ІІ-2; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011Поземлен имот01
34181040 / 22.06.20161040пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Венец № 11 Кадастрален идентификатор 14218.501.459 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка четири пет девет ); Квартал от регулация № 44; Парцел УПИ ІV; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001ПИ и сграда01
34191039 / 10.06.20161039пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Ясен Кадастрален идентификатор 14218.550.103 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка едно нула три ); Квартал от регулация № 17-51 част; Парцел в УПИ VІІ; по план на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово No 214/14.04.1987Поземлен имот316571
34201038 / 18.05.20161038пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Търсиите Кадастрален идентификатор 14218.74.509 (словом: едно четири две едно осем точка седем четири точка пет нула девет ); Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, кв.ТърсиитеУрбанизирана01
34211037 / 09.02.20161037пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО м. Стефановци Кадастрален идентификатор 14218.25.566 (словом: едно четири две едно осем точка две пет точка пет шест шест ); по new No 55/01.01.2000 кв.Златари - кв.СтефановциПоземлен имот01
34221036 / 09.02.20161036пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Гачевци Кадастрален идентификатор 14218.251.159 (словом: едно четири две едно осем точка две пет едно точка едно пет девет ); по new No 55/01.01.2000 кв.ГачевциПоземлен имот01
34231035 / 07.12.20151035пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Орловска Кадастрален идентификатор 14218.503.671 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест седем едно ); Квартал от регулация № 68; Парцел УПИ ХХV-67; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011Поземлен имот129211
34241034 / 07.12.20151034пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Орловска Кадастрален идентификатор 14218.503.670 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест седем нула ); Квартал от регулация № 68; Парцел УПИ ХХІV; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011Поземлен имот01
34251033 / 07.12.20151033пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Чехлевци Кадастрален идентификатор 14218.253.48 (словом: едно четири две едно осем точка две пет три точка четири осем ); по new No 55/01.01.2000Поземлен имот01
34261032 / 07.12.20151032пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Ивайло № 13а Кадастрален идентификатор 14218.504.349 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка три четири девет ); Квартал от регулация № 107; Парцел УПИ V; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003УПИ и сграда9264441
34271031 / 27.11.20151031пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Стефан Караджа Кадастрален идентификатор 14218.505.709 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка седем нула девет ); Квартал от регулация № 118; Парцел в УПИ ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
34281030 / 27.11.20151030пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Стефан Караджа Кадастрален идентификатор 14218.505.696 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест девет шест ); Квартал от регулация № 118; Парцел в УПИ ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот1137101
34291029 / 23.11.20151029пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Възраждане Кадастрален идентификатор 14218.505.706 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка седем нула шест ); Квартал от регулация № 160; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
34311028 / 23.11.20151028пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Възраждане Кадастрален идентификатор 14218.505.523 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка пет две три ); Квартал от регулация № 160; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
34321027 / 23.11.20151027пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Възраждане Кадастрален идентификатор 14218.505.704 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка седем нула четири ); Квартал от регулация № 165; Парцел в УПИ І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
34331026 / 23.11.20151026пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Възраждане Кадастрален идентификатор 14218.505.705 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка седем нула пет ); Квартал от регулация № 165; Парцел в УПИ І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003 Област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. Съзаклятие, ПИ 14218.505.541 по КК на гр. Габрово; /ПИ 505 от кв.164 по ПРЗ на гр. Габрово - II етап, III част/Поземлен имот01
34341025 / 04.09.20151025пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Любен Каравелов № 32 Кадастрален идентификатор 14218.509.608 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка шест нула осем ); Квартал от регулация № 200; Парцел УПИ ХХІІ; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006УПИ и сграда12498451
34391024 / 09.07.20151024пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Етър ул. Генерал Дерожински № 144 Кадастрален идентификатор 14218.538.286 (словом: едно четири две едно осем точка пет три осем точка две осем шест ); Квартал от регулация № 37; Парцел ПИ 243,244; по по плана на кв.Етър, гр.Габрово No 873/ПИ и сграда01
34501023 / 07.04.20151023пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Гачевци Кадастрален идентификатор 14218.523.137 (словом: едно четири две едно осем точка пет две три точка едно три седем ); Квартал от регулация № 2; Парцел Х; по по плана на кв.Гачевци, гр.Габрово, одобрен със заповед No 286/19.02.1988 кв.ГачевциПИ и сграда344711
34671022 / 02.12.20141022пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Бузлуджа № 24 Кадастрален идентификатор 14218.534.50 (словом: едно четири две едно осем точка пет три четири точка пет нула ); Квартал от регулация № 57; Парцел VІ-7669; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987Поземлен имот01
34681021 / 21.11.20141021пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Орловска Кадастрален идентификатор 14218.502.695 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка шест девет пет ); Квартал от регулация № 66; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006Поземлен имот01
34701019 / 03.11.20141019пОбласт Габрово, община Габрово, С. ГЪБЕНЕ Квартал от регулация № 5; Парцел Х; по по плана на с. Гъбене No 553/25.03.1964УПИ01
34721018 / 30.10.20141018пОбласт Габрово, община Габрово, С. БОГДАНЧОВЦИ по new No 55/01.01.2000ПИ и сграда01
34821017 / 11.07.20141017пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Христо Смирненски Кадастрален идентификатор 14218.504.556 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка пет пет шест ); Квартал от регулация № 89; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
34831016 / 11.07.20141016пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Мирни дни № 1А Кадастрален идентификатор 14218.514.448 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка четири четири осем ); Квартал от регулация № 41; Парцел УПИ IIІ-4; по план на гр.Габрово No 1629/22.08.2011ПИ и сграда01
34851015 / 07.07.20141015пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО пл. Белорусия № 69 Кадастрален идентификатор 14218.504.554 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка пет пет четири ); Квартал от регулация № 96; Парцел УПИ I; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
34861014 / 07.07.20141014пОбласт Габрово, община Габрово, С. ГЕРГИНИ Квартал от регулация № 50; Парцел XV; по по плана на с. Гергини No 314/19.03.1983 Област Габрово, Община Габрово, с. Музга, кв. 14УПИ и сграда01
34911013 / 09.06.20141013пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Бул. Могильов № 69 Кадастрален идентификатор 14218.501.561 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка пет шест едно ); Квартал от регулация № 52; Парцел УПИ III; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003ПИ и сграда01
34921012 / 21.05.20141012пОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ Кадастрален идентификатор 00638.0.25 (словом: нула нула шест три осем точка нула точка две пет ); Имот в землище № 24099;Земеделска земя01
34971011 / 08.04.20141011пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Христо Смирненски № 42 Кадастрален идентификатор 14218.504.76 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка седем шест ); Квартал от регулация № 90; Парцел УПИ IV; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003ПИ и сграда01
34981010 / 08.04.20141010пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Никола Балканеца № 24 Кадастрален идентификатор 14218.533.113 (словом: едно четири две едно осем точка пет три три точка едно едно три ); Квартал от регулация № 33; Парцел ПИ 7579; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987ПИ и сграда01
34991009 / 20.03.20141009пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул Прохлада № 2 Кадастрален идентификатор 14218.501.652 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка шест пет две ); Квартал от регулация № 60; Парцел УПИ IІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001УПИ и сграда01
35001008 / 18.03.20141008пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Хризантема № 27 Кадастрален идентификатор 14218.501.930 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка девет три нула ); Квартал от регулация № 41; Парцел УПИ II; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001ПИ и сграда01
35101007 / 07.02.20141007пОбласт Габрово, община Габрово, С. ЧАРКОВО Кадастрален идентификатор 81904.904.37 (словом: осем едно девет нула четири точка девет нула четири точка три седем ); Квартал от регулация № 4; Парцел І-19; по по плана на с. Чарково No 709/04.07.1975ПИ и сграда35351
35111006 / 14.01.20141006пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Етър ул. Генерал Дерожински Кадастрален идентификатор 14218.538.357.23 (словом: едно четири две едно осем точка пет три осем точка три пет седем точка две три );Сграда18551
35181003 / 15.07.20131003пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Емануил Манолов Кадастрален идентификатор 14218.505.134 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка едно три четири ); Квартал от регулация № 142; Парцел ХІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
35191002 / 15.07.20131002пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Чардафон Кадастрален идентификатор 14218.505.507 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка пет нула седем ); Квартал от регулация № 163; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
35201001 / 15.07.20131001пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО бул. Априлов Кадастрален идентификатор 14218.515.251 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка две пет едно ); Квартал от регулация № 186-46 ч.; Парцел І; по по плана на ЦГЧ - гр.Габрово No 238/24.06.1987Поземлен имот01
35321000 / 03.06.20131000пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Юрий Венелин № 7 Кадастрален идентификатор 14218.515.247 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка две четири седем ); Квартал от регулация № 173; Парцел І; по по плана на ЦГЧ - гр.Габрово No 238/24.06.1987УПИ и сграда01
3533999 / 03.06.2013999пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Неофит Рилски № 17 Кадастрален идентификатор 14218.518.281 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно осем точка две осем едно ); Квартал от регулация № 188а; Парцел дв.4305; по по плана на ЦГЧ - гр.Габрово No 238/24.06.1987УПИ и сграда01
3534998 / 03.06.2013998пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Христо Смирненски № 27 Кадастрален идентификатор 14218.504.171 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка едно седем едно ); Квартал от регулация № 95; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003УПИ и сграда01
3551997 / 04.02.2013997пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО пл. Възраждане № 7 Кадастрален идентификатор 14218.505.584.6.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка пет осем четири точка шест точка две ); Квартал от регулация № 168; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003самостоятелен обект в сграда01
3552996 / 04.02.2013996пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО м. Киселчова могила Кадастрален идентификатор 14218.204.76 (словом: едно четири две едно осем точка две нула четири точка седем шест );Сгради01
3554995 / 17.01.2013995пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Опълченска № 8 Кадастрален идентификатор 14218.510.294.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка две девет четири точка едно ); Квартал от регулация № 295; Парцел І; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006ПИ и сграда01
3555994 / 11.12.2012994пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО пл. Възраждане № 3 ет. -1 Кадастрален идентификатор 14218.505.534.2.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка пет три четири точка две точка едно ); Квартал от регулация № 165; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003 УПИ І-за административно и обществено обслужване, жил.строителство, паркинг, озеленяване от кв. 165 по плана на гр.Габрово, одобрен със Заповед РД-02-14-238/24.06.1987 г., представляващ ПИ 14218.515.145 по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на изп.директор на АГКК.самостоятелен обект в сграда01
3556993 / 13.11.2012993пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Етър ул. Генерал Дерожински Кадастрален идентификатор 14218.538.76 (словом: едно четири две едно осем точка пет три осем точка седем шест ); Квартал от регулация № 31; Парцел І; по по плана на кв.Етър, гр.Габрово No 873/ПИ и сграда01
3557992 / 13.11.2012992пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Николаевска № 10 Кадастрален идентификатор 14218.510.495.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка четири девет пет точка едно ); Квартал от регулация № 295; Парцел І; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006ПИ и сграда5025191
3558991 / 24.09.2012991пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО бул. Априлов Кадастрален идентификатор 14218.515.378 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка три седем осем ); Квартал от регулация № 193; Парцел спортен к-; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987ПИ и сгради31444991
3580990 / 10.08.2012990пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Йоан Предтеча Кадастрален идентификатор 14218.510.653 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка шест пет три ); Квартал от регулация № 240; Парцел ХІІ-озелен; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006Поземлен имот01
3581989 / 17.07.2012989пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Радичевец ул. Капитан дядо Никола Кадастрален идентификатор 14218.519.451 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно девет точка четири пет едно ); Квартал от регулация № 38; Парцел терен за о; по гр.Габрово, кв. Радичевец - 52 ч No 572/26.08.1987Поземлен имот01
3582988 / 17.07.2012988пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Баба Зара Кадастрален идентификатор 14218.515.289 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка две осем девет ); Квартал от регулация № м/у 193-12; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987Поземлен имот01
3583987 / 17.07.2012987пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Ясен Кадастрален идентификатор 14218.550.315 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка три едно пет ); Квартал от регулация № 2; Парцел ХV;Поземлен имот01
3584986 / 17.07.2012986пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Лисец ул. Орехите Кадастрален идентификатор 14218.526.202 (словом: едно четири две едно осем точка пет две шест точка две нула две ); Квартал от регулация № 56-80 част; Парцел ХVІІІ; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987Поземлен имот01
3585985 / 17.07.2012985пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Петър Берон Кадастрален идентификатор 14218.509.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка две ); Квартал от регулация № 185; Парцел І-озеленяв; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006Поземлен имот152391
3586984 / 17.07.2012984пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Петър Берон Кадастрален идентификатор 14218.509.189 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка едно осем девет ); Квартал от регулация № 185 и 198; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006Поземлен имот01
3587983 / 15.06.2012983пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Хаджи цонев мост бул. Никола Йонков Вапцаров Кадастрален идентификатор 14218.525.48 (словом: едно четири две едно осем точка пет две пет точка четири осем ); Квартал от регулация № 68; Парцел ІV; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987Поземлен имот01
3588982 / 15.06.2012982пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Баждар ул. Хаджи Димитър Кадастрален идентификатор 14218.505.136 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка едно три шест ); Квартал от регулация № 142; Парцел ХІV; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
3589981 / 03.05.2012981пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Аврам Гачев Кадастрален идентификатор 14218.504.60 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка шест нула ); Квартал от регулация № 88; Парцел ІV; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
3590980 / 03.05.2012980пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. д-р Василияди Кадастрален идентификатор 14218.504.458 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири пет осем ); Квартал от регулация № 116; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот128121
3591979 / 15.03.2012979пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Петкова нива № 5 Кадастрален идентификатор 14218.510.77.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка седем седем точка едно ); Квартал от регулация № 234; Парцел Х; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006УПИ и сграда01
3592978 / 15.03.2012978пОбласт Габрово, община Габрово, с. ЗЛАТЕВЦИ Квартал от регулация № 12; Парцел УПИ Х; по план на с. Златевци No 7179/16.02.1954Сграда01
3593977 / 15.02.2012977пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Станционна № 9 Кадастрален идентификатор 14218.504.429.5.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири две девет точка пет точка едно ); Квартал от регулация № 115; Парцел ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003самостоятелен обект в сграда01
3594976 / 15.02.2012976пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Трендафил 1 ул. Венец № 11 Кадастрален идентификатор 14218.501.459.2.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка четири пет девет точка две точка едно ); Квартал от регулация № 44; Парцел ІV; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001самостоятелен обект в сграда01
3595975 / 09.02.2012975Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Опълченска № 9 Кадастрален идентификатор 14218.510.411 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка четири едно едно ); Квартал от регулация № 268; Парцел І; ПИ 14218.510.411 по КК на гр.Габрово, представляващ УПИ І-388 от кв. 268 по плана на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, одобрен с Решение № 273 от 19.10.2006 на Общински съвет Габрово.ПИ и сграда01
2871 / 21.12.2011Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Василка Бенева01
3596964 / 09.04.2010964Област Габрово, община Габрово, С. ЖЪЛТЕШ Област Габрово, Община Габрово, с. Жълтеш, кв. 16, УПИ ХІІІДруг тип01
39001005 / 15.08.20131005пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО м. Попрешкото Кадастрален идентификатор 14218.169.191 (словом: едно четири две едно осем точка едно шест девет точка едно девет едно );Земеделска земя01
39011004 / 15.08.20131004пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО м. Попрешкото Кадастрален идентификатор 14218.169.190 (словом: едно четири две едно осем точка едно шест девет точка едно девет нула );Земеделска земя01
3910962 / 24.03.2010962пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Бул. Трети март Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, бул. Трети март, ПИ 14218.517.155 и 14218.517.521 по КККР на гр.Габрово / УПИ VІ и VІІІ от кв. 12 по действащия ПУП на гр.Габрово - 50 и 72 част./Друг тип01
3913961 / 22.12.2009961пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Никола Войновски Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, ул.Никола Войновски № 166Друг тип1020781
39141045 / 04.10.20161045пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Тиха № 1 Кадастрален идентификатор 14218.501.794 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка седем девет четири ); Квартал от регулация № 75; Парцел УПИ ІІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001УПИ и сграда01
39151046 / 04.10.20161046пОбласт Габрово, община Габрово, с. Стоманеците Кадастрален идентификатор 69479.604.79.1 (словом: шест девет четири седем девет точка шест нула четири точка седем девет точка едно ); Квартал от регулация № 1; Парцел ПИ 12; по по плана на с. Стоманеците No 2638/16.12.1982ПИ и сграда01
39211047 / 26.10.20161047пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Беленци ул. Ведрина Кадастрален идентификатор 14218.532.144 (словом: едно четири две едно осем точка пет три две точка едно четири четири ); по new No 55/01.01.2000ПИ и сграда01
39221048 / 26.10.20161048пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Долни Бакойци ул. Огражден Кадастрален идентификатор 14218.851.5 (словом: едно четири две едно осем точка осем пет едно точка пет ); по new No 55/01.01.2000Поземлен имот01
39231049 / 26.10.20161049пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Бул. Столетов № 54 Кадастрален идентификатор 14218.533.36 (словом: едно четири две едно осем точка пет три три точка три шест ); Квартал от регулация № 29-92 част; Парцел УПИ ІІІ; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987УПИ и сграда01
3944711 / 07.06.20072013Област Габрово, община Габрово, С. БОЖЕНЦИТЕ Област Габрово, община Габрово, с.Боженците, кв.4УПИ и сграда66121
39511050 / 02.12.20161050пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Брянска Кадастрален идентификатор 14218.504.400 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири нула нула ); Квартал от регулация № 111; Парцел I за озеле; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003Поземлен имот01
39521051 / 02.12.20161051пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Гимназиална Кадастрален идентификатор 14218.519.413 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно девет точка четири едно три ); Квартал от регулация № 10-45 част; Парцел терен за о; по гр.Габрово, кв. Радичевец - 52 ч No 572/26.08.1987Поземлен имот01
39531052 / 02.12.20161052пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Негенци Кадастрален идентификатор 14218.547.86 (словом: едно четири две едно осем точка пет четири седем точка осем шест ); по new No 55/01.01.2000Поземлен имот01
39581053 / 16.12.20161053пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Чумерна № 15 Кадастрален идентификатор 14218.501.1031 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка едно нула три едно ); Квартал от регулация № 73; Парцел УПИ ІV-за; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001ПИ и сграда01
39591054 / 18.01.20171054пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Капитан дядо Никола Кадастрален идентификатор 14218.519.443 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно девет точка четири четири три ); Квартал от регулация № 40а; Парцел І-озеленяв; по по плана на гр.Габрово-актуализация Шиваров мост No 146/20.03.2000Поземлен имот01
39601055 / 18.01.20171055пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Палма Кадастрален идентификатор 14218.335.150 (словом: едно четири две едно осем точка три три пет точка едно пет нула ); по - No -/Поземлен имот01
39611064 / 04.08.20171064пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Кадастрален идентификатор 14218.170.86 (словом: едно четири две едно осем точка едно седем нула точка осем шест ); по - No -/Поземлен имот01
39711057 / 10.04.20171057пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Радичевец ул. Елин Пелин № 2 Кадастрален идентификатор 14218.518.372.5.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно осем точка три седем две точка пет точка две ); Квартал от регулация № 18; Парцел в І; по гр.Габрово, кв. Радичевец - 52 ч No 572/26.08.1987самостоятелен обект в сграда01
39741058 / 17.05.20171058пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Лютаци Кадастрален идентификатор 14218.216.602 (словом: едно четири две едно осем точка две едно шест точка шест нула две ); по - No -/Поземлен имот01
39751059 / 17.05.20171059пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Патриарх Евтимий № 1-2 Кадастрален идентификатор 14218.504.558 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка пет пет осем ); Квартал от регулация № 100; Парцел УПИ ХVІІ-з; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003ПИ и сграда01
39861060 / 07.06.20171060пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Ясен Кадастрален идентификатор 14218.550.51 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка пет едно ); Квартал от регулация № 4; Парцел УПИ ХІV; по план на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово No 214/14.04.1987Сгради01
39871061 / 07.06.20171061пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО Ул. Генерал Николов № 49 Кадастрален идентификатор 14218.502.3 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка три ); Квартал от регулация № 1; Парцел УПИ ІІ-3; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011Сгради01
39881062 / 07.06.20171062пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО м. Цоневци-Градище Кадастрален идентификатор 14218.117.559 (словом: едно четири две едно осем точка едно едно седем точка пет пет девет ); по new No 55/01.01.2000ПИ и сграда01
39891063 / 07.06.20171063пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Стефановци Ул. Етрополе Кадастрален идентификатор 14218.503.686 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест осем шест ); Квартал от регулация № 70; Парцел VІ; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011ПИ и сгради01
40061065 / 27.09.20171065пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Равнец № 1 Кадастрален идентификатор 14218.514.446 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка четири четири шест ); по - No -/Поземлен имот01
40271066 / 09.11.20171066пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО ул. Равнец № 1 Кадастрален идентификатор 14218.514.251 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка две пет едно ); по - No -/Поземлен имот01
40281067 / 14.11.20171067пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО кв. Пройновци Кадастрален идентификатор 14218.536.108 (словом: едно четири две едно осем точка пет три шест точка едно нула осем ); Квартал от регулация № 3; Парцел VIII; по по плана на кв.Пройновци No 1349/14.09.1977 Област Габрово, Община Габрово, Пройновцигробище126331
40321068 / 22.11.20171068пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО м. Цоневска ливада Кадастрален идентификатор 14218.69.18 (словом: едно четири две едно осем точка шест девет точка едно осем ); Имот в землище № 69018; по - No -/Земеделска земя01