№ и дата на съставяне на акта за общинска собственостНомер на досиеМестонахождениеВид и описание на имотаДанъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта /лева/Предоставени права за управление на имота
181 / 30.01.1996стар № 181УПИ и сграда34103Не
2 / 08.02.20062Сграда0Не
3 / 18.04.20063УПИ и сграда0Не
50 / 22.05.200650Земеделска земя0Не
70 / 26.5.2006 г.70Земеделска земя20Не
69 / 26.5.2006 г.69Земеделска земя5Не
66 / 23.5.2006 г.66Земеделска земя11Не
64 / 23.5.2006 г.64Земеделска земя19Не
61 / 23.5.2006 г.61Овощна градина25Не
58 / 23.5.2006 г.58Земеделска земя13Не
55 / 23.5.2006 г.55Земеделска земя21Не
54 / 23.5.2006 г.54Земеделска земя5Не
52 / 23.5.2006 г.52Земеделска земя89Не
49 / 22.5.2006 г.49Земеделска земя5Не
46 / 22.5.2006 г.46Земеделска земя16Не
40 / 12.5.2006 г.40Земеделска земя16Не
39 / 12.5.2006 г.39Земеделска земя12Не
37 / 12.5.2006 г.37Земеделска земя17Не
29 / 11.5.2006 г.29Земеделска земя10Не
28 / 11.5.2006 г.28Земеделска земя90Не
26 / 11.5.2006 г.26Земеделска земя12Не
22 / 11.5.2006 г.22Земеделска земя65Не
21 / 11.5.2006 г.21Земеделска земя6Не
14 / 09.5.2006 г.14Земеделска земя1Не
13 / 09.5.2006 г.13Земеделска земя1Не
12 / 04.5.2006 г.12Земеделска земя8Не
11 / 04.5.2006 г.11Земеделска земя8Не
9 / 03.5.2006 г.9Земеделска земя1Не
8 / 03.5.2006 г.8Земеделска земя6Не
25 / 11.5.2006 г.25Земеделска земя18Не
45 / 22.5.2006 г.45Земеделска земя5Не
7 / 03.5.2006 г.7Земеделска земя11Не
6 / 03.5.2006 г.6Земеделска земя7Не
5 / 03.5.2006 г.5Земеделска земя4Не
4 / 03.5.2006 г.4Земеделска земя16Не
71 / 30.5.2006 г.71Земеделска земя18Не
72 / 30.5.2006 г.72Земеделска земя18Не
74 / 31.5.2006 г.74Земеделска земя19Не
75 / 01.6.2006 г.75Земеделска земя9Не
76 / 01.6.2006 г.76Земеделска земя26Не
77 / 01.6.2006 г.77Земеделска земя9Не
78 / 01.6.2006 г.78Земеделска земя23Не
79 / 01.6.2006 г.79Земеделска земя2Не
80 / 01.6.2006 г.80Земеделска земя3Не
82 / 05.6.2006 г.82Земеделска земя19Не
86 / 05.6.2006 г.86Земеделска земя44Не
87 / 05.6.2006 г.87Земеделска земя10Не
88 / 05.6.2006 г.88Земеделска земя25Не
89 / 05.6.2006 г.89Земеделска земя17Не
90 / 09.6.2006 г.90Земеделска земя40Не
91 / 09.6.2006 г.91Земеделска земя9Не
92 / 09.6.2006 г.92Земеделска земя3Не
93 / 09.6.2006 г.93Земеделска земя1Не
94 / 09.6.2006 г.94Земеделска земя8Не
96 / 09.6.2006 г.96Земеделска земя5Не
97 / 09.6.2006 г.97Земеделска земя6Не
98 / 09.6.2006 г.98Земеделска земя3Не
68 / 23.5.2006 г.68Земеделска земя2Не
67 / 23.5.2006 г.67Земеделска земя9Не
65 / 23.5.2006 г.65Земеделска земя3Не
63 / 23.5.2006 г.63Земеделска земя38Не
62 / 23.5.2006 г.62Земеделска земя15Не
60 / 23.5.2006 г.60Земеделска земя5Не
59 / 23.5.2006 г.59Земеделска земя55Не
57 / 23.5.2006 г.57Земеделска земя6Не
56 / 23.5.2006 г.56Земеделска земя8Не
53 / 23.5.2006 г.53Земеделска земя17Не
47 / 22.5.2006 г.47Земеделска земя9Не
44 / 12.5.2006 г.44Земеделска земя20Не
43 / 12.5.2006 г.43Земеделска земя4Не
42 / 12.5.2006 г.42Земеделска земя15Не
41 / 12.5.2006 г.41Земеделска земя2Не
48 / 22.5.2006 г.48Земеделска земя7Не
38 / 12.5.2006 г.38Земеделска земя30Не
36 / 12.5.2006 г.36Земеделска земя2Не
35 / 11.5.2006 г.35Земеделска земя7Не
34 / 11.5.2006 г.34Земеделска земя8Не
33 / 11.5.2006 г.33Земеделска земя51Не
32 / 11.5.2006 г.32Земеделска земя7Не
31 / 11.5.2006 г.31Земеделска земя17Не
27 / 11.5.2006 г.27Земеделска земя39Не
24 / 11.5.2006 г.24Земеделска земя3Не
23 / 11.5.2006 г.23Земеделска земя10Не
20 / 11.5.2006 г.20Земеделска земя13Не
19 / 10.5.2006 г.19Земеделска земя102Не
17 / 10.5.2006 г.17Земеделска земя2Не
16 / 10.5.2006 г.16Земеделска земя3Не
15 / 09.5.2006 г.15Земеделска земя1Не
99 / 09.6.2006 г.99Земеделска земя16Не
101 / 13.6.2006 г.101Земеделска земя4Не
106 / 13.6.2006 г.106Земеделска земя1Не
107 / 13.6.2006 г.107Земеделска земя3Не
109 / 13.6.2006 г.109Земеделска земя33Не
110 / 13.6.2006 г.110Земеделска земя27Не
111 / 13.6.2006 г.111Земеделска земя88Не
116 / 13.6.2006 г.116Земеделска земя35Не
118 / 13.6.2006 г.118Земеделска земя10Не
119 / 13.6.2006 г.119Земеделска земя31Не
120 / 13.6.2006 г.120Земеделска земя4Не
122 / 13.6.2006 г.122Земеделска земя8Не
123 / 13.6.2006 г.123Земеделска земя15Не
125 / 13.6.2006 г.125Земеделска земя5Не
139 / 26.6.2006 г.139Земеделска земя31Не
140 / 26.6.2006 г.140Земеделска земя6Не
142 / 26.6.2006 г.142Земеделска земя27Не
143 / 26.6.2006 г.143Земеделска земя163Не
144 / 27.6.2006 г.144Земеделска земя26Не
145 / 28.6.2006 г.145Земеделска земя53Не
146 / 28.6.2006 г.146Земеделска земя48Не
148 / 28.6.2006 г.148Земеделска земя66Не
149 / 28.6.2006 г.149Земеделска земя38Не
151 / 29.6.2006 г.151Земеделска земя57Не
152 / 29.6.2006 г.152Земеделска земя431Не
153 / 29.6.2006 г.153Земеделска земя8Не
154 / 29.6.2006 г.154Земеделска земя73Не
155 / 29.6.2006 г.155Земеделска земя15Не
156 / 29.6.2006 г.156Земеделска земя10Не
157 / 29.6.2006 г.157Земеделска земя22Не
158 / 29.6.2006 г.158Земеделска земя4Не
159 / 29.6.2006 г.159Земеделска земя44Не
160 / 29.6.2006 г.160Земеделска земя20Не
150 / 29.6.2006 г.150Земеделска земя7Не
161 / 03.7.2006 г.161Земеделска земя6Не
162 / 03.7.2006 г.162Земеделска земя7Не
163 / 03.7.2006 г.163Земеделска земя8Не
164 / 03.7.2006 г.164Земеделска земя14Не
165 / 03.7.2006 г.165Земеделска земя9Не
166 / 03.7.2006 г.166Земеделска земя14Не
167 / 04.7.2006 г.167Земеделска земя278Не
168 / 04.7.2006 г.168Земеделска земя43Не
169 / 04.7.2006 г.169Земеделска земя145Не
170 / 04.7.2006 г.170Земеделска земя5Не
171 / 05.7.2006 г.171Земеделска земя27Не
172 / 18.7.2006 г.172Земеделска земя6Не
173 / 18.7.2006 г.173Земеделска земя46Не
174 / 18.7.2006 г.174Земеделска земя11Не
175 / 18.7.2006 г.175Земеделска земя80Не
176 / 18.7.2006 г.176Земеделска земя2Не
177 / 18.7.2006 г.177Земеделска земя268Не
178 / 19.7.2006 г.178Земеделска земя21Не
179 / 19.7.2006 г.179Земеделска земя94Не
180 / 20.7.2006 г.180Земеделска земя134Не
181 / 20.7.2006 г.181Земеделска земя111Не
182 / 20.7.2006 г.182Земеделска земя10Не
183 / 20.7.2006 г.183Земеделска земя4Не
185 / 20.7.2006 г.185Земеделска земя5Не
186 / 21.7.2006 г.186Земеделска земя14Не
187 / 21.7.2006 г.187Земеделска земя18Не
188 / 21.7.2006 г.188Земеделска земя39Не
189 / 21.7.2006 г.189Земеделска земя7Не
190 / 21.7.2006 г.190Земеделска земя10Не
191 / 21.7.2006 г.191Земеделска земя18Не
192 / 21.7.2006 г.192Земеделска земя4Не
184 / 20.7.2006 г.184Земеделска земя28Не
193 / 24.7.2006 г.193Земеделска земя6Не
194 / 24.7.2006 г.194Земеделска земя9Не
195 / 24.7.2006 г.195Земеделска земя93Не
196 / 24.7.2006 г.196Земеделска земя2Не
199 / 24.7.2006 г.199Земеделска земя43Не
200 / 24.7.2006 г.200Земеделска земя4Не
201 / 24.7.2006 г.201Земеделска земя6Не
202 / 24.7.2006 г.202Земеделска земя2Не
203 / 24.7.2006 г.203Земеделска земя2Не
206 / 24.7.2006 г.206Земеделска земя2Не
207 / 25.7.2006 г.207Земеделска земя2Не
208 / 25.7.2006 г.208Земеделска земя10Не
209 / 25.7.2006 г.209Земеделска земя6Не
210 / 25.7.2006 г.210Земеделска земя8Не
211 / 25.7.2006 г.211Земеделска земя3Не
212 / 25.7.2006 г.212Земеделска земя4Не
215 / 25.7.2006 г.215Земеделска земя5Не
216 / 25.7.2006 г.216Земеделска земя6Не
219 / 25.7.2006 г.219Земеделска земя3Не
221 / 26.7.2006 г.221Земеделска земя3Не
223 / 26.7.2006 г.223Земеделска земя23Не
224 / 26.7.2006 г.224Земеделска земя5Не
225 / 26.7.2006 г.225Земеделска земя6Не
226 / 26.7.2006 г.226Земеделска земя2Не
227 / 26.7.2006 г.227Земеделска земя5Не
228 / 26.7.2006 г.228Земеделска земя29Не
229 / 26.7.2006 г.229Земеделска земя16Не
230 / 26.7.2006 г.230Земеделска земя21Не
236 / 27.7.2006 г.236Земеделска земя105Не
232 / 26.7.2006 г.232Земеделска земя2Не
233 / 26.7.2006 г.233Земеделска земя3Не
237 / 27.7.2006 г.336Земеделска земя30Не
238 / 27.7.2006 г.238Земеделска земя17Не
239 / 27.7.2006 г.239Земеделска земя45Не
240 / 27.7.2006 г.240Земеделска земя132Не
241 / 27.7.2006 г.241Земеделска земя38Не
242 / 27.7.2006 г.242Земеделска земя15Не
243 / 27.7.2006 г.243Земеделска земя133Не
244 / 27.7.2006 г.244Земеделска земя29Не
248 / 27.7.2006 г.248Земеделска земя70Не
250 / 23.8.2006 г.250Земеделска земя7Не
251 / 01.9.2006 г.251Земеделска земя26Не
252 / 01.9.2006 г.252Земеделска земя43Не
255 / 28.11.2006 г.255гробище22Не
254 / 28.11.2006 г.254гробище52Не
256 / 29.1.2007 г.256Земеделска земя141Не
258 / 29.1.2007 г.258Земеделска земя11Не
259 / 29.1.2007 г.259Земеделска земя8Не
260 / 29.1.2007 г.260Земеделска земя23Не
261 / 29.1.2007 г.261Земеделска земя9Не
262 / 29.1.2007 г.262Земеделска земя20Не
263 / 29.1.2007 г.263Земеделска земя8Не
264 / 29.1.2007 г.264Земеделска земя8Не
265 / 29.1.2007 г.265Земеделска земя8Не
266 / 30.1.2007 г.266Земеделска земя13Не
267 / 30.1.2007 г.267Земеделска земя15Не
268 / 30.1.2007 г.268Земеделска земя9Не
269 / 30.1.2007 г.269Земеделска земя16Не
270 / 30.1.2007 г.270Земеделска земя20Не
271 / 30.1.2007 г.271Земеделска земя18Не
272 / 30.1.2007 г.272Земеделска земя14Не
273 / 30.1.2007 г.273Земеделска земя8Не
274 / 30.1.2007 г.274Земеделска земя10Не
279 / 31.1.2007 г.279Земеделска земя27Не
283 / 31.1.2007 г.283Земеделска земя10Не
284 / 31.1.2007 г.284Земеделска земя20Не
285 / 31.1.2007 г.285Земеделска земя15Не
298 / 31.1.2007 г.298Земеделска земя13Не
299 / 31.1.2007 г.299Земеделска земя4Не
301 / 31.1.2007 г.301Земеделска земя3Не
303 / 31.1.2007 г.303Земеделска земя7Не
304 / 31.1.2007 г.304Земеделска земя8Не
305 / 31.1.2007 г.305Земеделска земя14Не
306 / 31.1.2007 г.306Земеделска земя9Не
307 / 31.1.2007 г.307Земеделска земя2Не
308 / 31.1.2007 г.308Земеделска земя7Не
309 / 31.1.2007 г.309Земеделска земя7Не
310 / 31.1.2007 г.310Земеделска земя4Не
313 / 31.1.2007 г.313Земеделска земя8Не
314 / 07.2.2007 г.314Земеделска земя8Не
318 / 08.2.2007 г.318Земеделска земя13Не
324 / 08.2.2007 г.324Земеделска земя19Не
328 / 08.2.2007 г.328Земеделска земя7Не
329 / 08.2.2007 г.329Земеделска земя7Не
335 / 08.2.2007 г.335Земеделска земя6Не
336 / 08.2.2007 г.336Земеделска земя981Не
337 / 08.2.2007 г.337Земеделска земя28Не
354 / 08.2.2007 г.354Земеделска земя18Не
350 / 08.2.2007 г.350Земеделска земя27Не
349 / 08.2.2007 г.349Земеделска земя61Не
348 / 08.2.2007 г.348Земеделска земя48Не
347 / 08.2.2007 г.347Земеделска земя6Не
346 / 08.2.2007 г.346Земеделска земя20Не
345 / 08.2.2007 г.345Земеделска земя33Не
344 / 08.2.2007 г.344Земеделска земя5Не
343 / 08.2.2007 г.343Земеделска земя14Не
361 / 08.2.2007 г.361Земеделска земя7Не
364 / 16.2.2007 г.364Земеделска земя9Не
365 / 16.2.2007 г.365Земеделска земя9Не
367 / 16.2.2007 г.367Земеделска земя8Не
368 / 16.2.2007 г.368Земеделска земя8Не
369 / 16.2.2007 г.369Земеделска земя6Не
370 / 16.2.2007 г.370Земеделска земя5Не
382 / 19.2.2007 г.382Земеделска земя4Не
388 / 19.2.2007 г.388Земеделска земя6Не
396 / 20.2.2007 г.396Земеделска земя8Не
397 / 20.2.2007 г.397Земеделска земя8Не
398 / 20.2.2007 г.398Земеделска земя14Не
399 / 20.2.2007 г.399Земеделска земя24Не
402 / 20.2.2007 г.402Земеделска земя6Не
401 / 20.2.2007 г.401Земеделска земя3Не
403 / 20.2.2007 г.403Земеделска земя6Не
404 / 20.2.2007 г.404Земеделска земя7Не
412 / 26.2.2007 г.412Земеделска земя6Не
413 / 26.2.2007 г.413Земеделска земя3Не
414 / 26.2.2007 г.414Земеделска земя1Не
415 / 26.2.2007 г.415Земеделска земя5Не
416 / 26.2.2007 г.416Земеделска земя10Не
417 / 26.2.2007 г.417Земеделска земя5Не
418 / 26.2.2007 г.418Земеделска земя11Не
419 / 26.2.2007 г.419Земеделска земя6Не
420 / 26.2.2007 г.420Земеделска земя8Не
421 / 27.2.2007 г.421Земеделска земя5Не
422 / 27.2.2007 г.422Земеделска земя7Не
423 / 27.2.2007 г.423Земеделска земя2Не
102 / 13.6.2006 г.102Земеделска земя5Не
103 / 13.6.2006 г.103Земеделска земя23Не
104 / 13.6.2006 г.104Земеделска земя2Не
105 / 13.6.2006 г.105Земеделска земя4Не
108 / 13.6.2006 г.108Земеделска земя17Не
113 / 13.6.2006 г.113Земеделска земя21Не
114 / 13.6.2006 г.114Земеделска земя333Не
115 / 13.6.2006 г.115Земеделска земя8Не
117 / 13.6.2006 г.117Земеделска земя10Не
124 / 13.6.2006 г.124Земеделска земя7Не
126 / 13.6.2006 г.126Земеделска земя107Не
127 / 13.6.2006 г.127Земеделска земя172Не
128 / 16.6.2006 г.128Земеделска земя40Не
129 / 16.6.2006 г.129Земеделска земя49Не
130 / 16.6.2006 г.130Земеделска земя8Не
131 / 16.6.2006 г.131Земеделска земя17Не
132 / 16.6.2006 г.132Земеделска земя13Не
133 / 16.6.2006 г.133Земеделска земя25Не
135 / 16.6.2006 г.135Земеделска земя52Не
134 / 16.6.2006 г.134Земеделска земя307Не
136 / 26.6.2006 г.136Земеделска земя11Не
137 / 26.6.2006 г.137Земеделска земя14Не
138 / 26.6.2006 г.138Земеделска земя7Не
147 / 28.6.2006 г.147Земеделска земя40Не
204 / 24.7.2006 г.204Земеделска земя8Не
205 / 24.7.2006 г.205Земеделска земя3Не
213 / 25.7.2006 г.213Земеделска земя5Не
214 / 25.7.2006 г.214Земеделска земя3Не
217 / 25.7.2006 г.217Земеделска земя4Не
218 / 25.7.2006 г.218Земеделска земя2Не
220 / 26.7.2006 г.220Земеделска земя3Не
222 / 26.7.2006 г.222Земеделска земя16Не
231 / 26.7.2006 г.231Земеделска земя4Не
257 / 29.1.2007 г.257Земеделска земя6Не
278 / 31.1.2007 г.278Земеделска земя19Не
280 / 31.1.2007 г.280Земеделска земя9Не
281 / 31.1.2007 г.281Земеделска земя8Не
282 / 31.1.2007 г.282Земеделска земя11Не
286 / 31.1.2007 г.286Земеделска земя27Не
287 / 31.1.2007 г.287Земеделска земя16Не
288 / 31.1.2007 г.288Земеделска земя9Не
289 / 31.1.2007 г.289Земеделска земя14Не
290 / 31.1.2007 г.290Земеделска земя12Не
291 / 31.1.2007 г.291Земеделска земя8Не
292 / 31.1.2007 г.292Земеделска земя9Не
293 / 31.1.2007 г.293Земеделска земя31Не
294 / 31.1.2007 г.294Земеделска земя8Не
295 / 31.1.2007 г.295Земеделска земя9Не
297 / 31.1.2007 г.297Земеделска земя8Не
300 / 31.1.2007 г.300Земеделска земя8Не
302 / 31.1.2007 г.302Земеделска земя10Не
311 / 31.1.2007 г.311Земеделска земя6Не
312 / 31.1.2007 г.312Земеделска земя7Не
315 / 08.2.2007 г.315Земеделска земя5Не
316 / 08.2.2007 г.316Земеделска земя6Не
317 / 08.2.2007 г.317Овощна градина52Не
319 / 08.2.2007 г.319Земеделска земя12Не
320 / 08.2.2007 г.320Земеделска земя7Не
321 / 08.2.2007 г.321Земеделска земя14Не
322 / 08.2.2007 г.322Земеделска земя5Не
323 / 08.2.2007 г.323Земеделска земя5Не
325 / 08.2.2007 г.325Земеделска земя5Не
326 / 08.2.2007 г.326Земеделска земя5Не
327 / 08.2.2007 г.327Земеделска земя9Не
330 / 08.2.2007 г.330Земеделска земя27Не
357 / 08.2.2007 г.357Земеделска земя19Не
356 / 08.2.2007 г.356Земеделска земя27Не
355 / 08.2.2007 г.355Земеделска земя11Не
353 / 08.2.2007 г.353Земеделска земя42Не
352 / 08.2.2007 г.352Земеделска земя24Не
351 / 08.2.2007 г.351Земеделска земя21Не
358 / 08.2.2007 г.358Земеделска земя6Не
359 / 08.2.2007 г.359Земеделска земя10Не
360 / 08.2.2007 г.360Земеделска земя10Не
362 / 16.2.2007 г.362Земеделска земя13Не
363 / 16.2.2007 г.363Земеделска земя22Не
366 / 16.2.2007 г.366Земеделска земя8Не
371 / 16.2.2007 г.371Земеделска земя7Не
372 / 19.2.2007 г.372Земеделска земя12Не
373 / 19.2.2007 г.373Земеделска земя4Не
374 / 19.2.2007 г.374Земеделска земя5Не
375 / 19.2.2007 г.375Земеделска земя8Не
376 / 19.2.2007 г.376Земеделска земя10Не
377 / 19.2.2007 г.377Земеделска земя8Не
378 / 19.2.2007 г.378Земеделска земя5Не
379 / 19.2.2007 г.379Земеделска земя6Не
380 / 19.2.2007 г.380Земеделска земя3Не
381 / 19.2.2007 г.381Земеделска земя5Не
383 / 19.2.2007 г.383Земеделска земя5Не
384 / 19.2.2007 г.384Земеделска земя7Не
385 / 19.2.2007 г.385Земеделска земя3Не
386 / 19.2.2007 г.386Земеделска земя12Не
387 / 19.2.2007 г.387Земеделска земя9Не
389 / 19.2.2007 г.389Земеделска земя10Не
390 / 19.2.2007 г.390Земеделска земя6Не
391 / 19.2.2007 г.391Земеделска земя7Не
392 / 20.2.2007 г.392Земеделска земя12Не
393 / 20.2.2007 г.393Земеделска земя29Не
394 / 20.2.2007 г.394Земеделска земя22Не
395 / 20.2.2007 г.395Земеделска земя8Не
400 / 20.2.2007 г.400Земеделска земя5Не
405 / 20.2.2007 г.405Земеделска земя25Не
406 / 20.2.2007 г.406Земеделска земя7Не
407 / 21.2.2007 г.407Земеделска земя7Не
408 / 21.2.2007 г.408Земеделска земя4Не
409 / 21.2.2007 г.409Земеделска земя4Не
410 / 21.2.2007 г.410Земеделска земя1Не
411 / 26.2.2007 г.411Овощна градина59Не
424 / 27.2.2007 г.424Земеделска земя6Не
425 / 26.2.2007 г.425Земеделска земя6Не
426 / 26.2.2007 г.426Земеделска земя3Не
427 / 26.2.2007 г.427Земеделска земя4Не
428 / 26.2.2007 г.428Земеделска земя19Не
429 / 26.2.2007 г.429Земеделска земя7Не
430 / 26.2.2007 г.430Земеделска земя22Не
431 / 26.2.2007 г.431Земеделска земя8Не
432 / 26.2.2007 г.432Земеделска земя19Не
433 / 26.2.2007 г.433Земеделска земя11Не
434 / 26.2.2007 г.434Земеделска земя12Не
435 / 26.2.2007 г.435Земеделска земя22Не
436 / 26.2.2007 г.436Овощна градина10Не
437 / 26.2.2007 г.437Овощна градина61Не
438 / 26.2.2007 г.438Овощна градина14Не
439 / 26.2.2007 г.439Земеделска земя12Не
440 / 26.2.2007 г.440Земеделска земя1Не
441 / 26.2.2007 г.441Земеделска земя2Не
442 / 28.2.2007 г.442Земеделска земя7Не
443 / 28.2.2007 г.443Земеделска земя15Не
444 / 28.2.2007 г.444Земеделска земя2Не
446 / 28.2.2007 г.446Земеделска земя2Не
447 / 28.2.2007 г.447Земеделска земя11Не
448 / 28.2.2007 г.448Земеделска земя17Не
449 / 28.2.2007 г.449Земеделска земя4Не
450 / 28.2.2007 г.450Земеделска земя3Не
451 / 28.2.2007 г.451Земеделска земя3Не
452 / 28.2.2007 г.452Земеделска земя3Не
453 / 28.2.2007 г.453Земеделска земя8Не
454 / 05.3.2007 г.454Земеделска земя9Не
445 / 28.2.2007 г.445Земеделска земя2Не
455 / 05.3.2007 г.455Земеделска земя8Не
456 / 05.3.2007 г.456Земеделска земя10Не
457 / 05.3.2007 г.457Земеделска земя4Не
458 / 05.3.2007 г.458Земеделска земя115Не
461 / 05.3.2007 г.461Земеделска земя61Не
462 / 07.3.2007 г.462Земеделска земя11Не
463 / 07.3.2007 г.463Земеделска земя22Не
464 / 07.3.2007 г.464Земеделска земя15Не
465 / 07.3.2007 г.465Земеделска земя24Не
467 / 07.3.2007 г.467Земеделска земя24Не
468 / 07.3.2007 г.468Земеделска земя28Не
469 / 07.3.2007 г.469Земеделска земя19Не
470 / 07.3.2007 г.470Земеделска земя18Не
471 / 07.3.2007 г.471Земеделска земя19Не
472 / 08.3.2007 г.472Земеделска земя30Не
473 / 08.3.2007 г.473Земеделска земя19Не
474 / 08.3.2007 г.474Земеделска земя9Не
475 / 08.3.2007 г.475Земеделска земя16Не
476 / 08.3.2007 г.476Земеделска земя18Не
477 / 08.3.2007 г.477Земеделска земя13Не
478 / 08.3.2007 г.478Земеделска земя7Не
479 / 08.3.2007 г.479Земеделска земя4Не
480 / 08.3.2007 г.480Земеделска земя164Не
481 / 08.3.2007 г.481Земеделска земя53Не
482 / 08.3.2007 г.482Земеделска земя38Не
483 / 08.3.2007 г.483Земеделска земя46Не
520 / 26.3.2007 г.520Земеделска земя631Не
519 / 26.3.2007 г.519Земеделска земя16Не
514 / 26.3.2007 г.514Земеделска земя83Не
515 / 26.3.2007 г.515Земеделска земя24Не
516 / 26.3.2007 г.516Земеделска земя32Не
517 / 26.3.2007 г.517Земеделска земя22Не
518 / 26.3.2007 г.518Земеделска земя25Не
513 / 26.3.2007 г.513Земеделска земя25Не
495 / 13.3.2007 г.495Земеделска земя8Не
496 / 13.3.2007 г.496Земеделска земя9Не
497 / 13.3.2007 г.497Земеделска земя10Не
501 / 19.3.2007 г.501Земеделска земя15Не
485 / 08.3.2007 г.485Земеделска земя22Не
525 / 26.3.2007 г.525Земеделска земя51Не
531 / 26.3.2007 г.531Земеделска земя34Не
532 / 26.3.2007 г.532Земеделска земя24Не
533 / 26.3.2007 г.533Земеделска земя8Не
534 / 26.3.2007 г.534Земеделска земя40Не
535 / 26.3.2007 г.535Земеделска земя8Не
536 / 26.3.2007 г.536Земеделска земя17Не
538 / 26.3.2007 г.538Земеделска земя11Не
540 / 26.3.2007 г.540Земеделска земя9Не
541 / 27.3.2007 г.541Земеделска земя43Не
542 / 27.3.2007 г.542Земеделска земя22Не
544 / 27.3.2007 г.544Земеделска земя6Не
545 / 27.3.2007 г.545Земеделска земя4Не
546 / 27.3.2007 г.546Земеделска земя5Не
547 / 27.3.2007 г.547Земеделска земя15Не
548 / 27.3.2007 г.548Земеделска земя5Не
598 / 06.4.2007 г.598Земеделска земя481Не
600 / 06.4.2007 г.600Земеделска земя17Не
599 / 06.4.2007 г.599Земеделска земя14Не
593 / 06.4.2007 г.593Земеделска земя15Не
591 / 05.4.2007 г.591Земеделска земя10Не
588 / 05.4.2007 г.588Земеделска земя24Не
570 / 02.4.2007 г.570Земеделска земя15Не
569 / 02.4.2007 г.569Земеделска земя39Не
568 / 02.4.2007 г.568Земеделска земя42Не
567 / 02.4.2007 г.567Земеделска земя58Не
566 / 02.4.2007 г.566Земеделска земя21Не
581 / 03.4.2007 г.581Земеделска земя30Не
578 / 03.4.2007 г.578Земеделска земя3Не
577 / 03.4.2007 г.577Земеделска земя50Не
576 / 03.4.2007 г.576Земеделска земя10Не
575 / 03.4.2007 г.575Земеделска земя16Не
574 / 03.4.2007 г.574Земеделска земя3Не
573 / 03.4.2007 г.573Земеделска земя3Не
561 / 28.3.2007 г.561Земеделска земя25Не
560 / 28.3.2007 г.560Земеделска земя17Не
559 / 28.3.2007 г.559Земеделска земя10Не
558 / 28.3.2007 г.558Земеделска земя48Не
557 / 28.3.2007 г.557Земеделска земя11Не
555 / 28.3.2007 г.555Земеделска земя8Не
611 / 13.4.2007 г.611Земеделска земя16Не
614 / 13.4.2007 г.614Земеделска земя18Не
615 / 13.4.2007 г.615Земеделска земя14Не
616 / 13.4.2007 г.616Земеделска земя18Не
617 / 13.4.2007 г.617Земеделска земя8Не
618 / 13.4.2007 г.618Земеделска земя9Не
619 / 13.4.2007 г.619Земеделска земя10Не
620 / 13.4.2007 г.620Земеделска земя10Не
621 / 16.4.2007 г.621Земеделска земя29Не
622 / 16.4.2007 г.622Земеделска земя20Не
623 / 16.4.2007 г.623Земеделска земя26Не
624 / 16.4.2007 г.624Земеделска земя7Не
628 / 16.4.2007 г.628Земеделска земя13Не
629 / 16.4.2007 г.629Земеделска земя5Не
630 / 16.4.2007 г.630Земеделска земя43Не
632 / 16.4.2007 г.632Земеделска земя14Не
633 / 16.4.2007 г.633Земеделска земя19Не
634 / 16.4.2007 г.634Земеделска земя14Не
636 / 16.4.2007 г.636Земеделска земя43Не
637 / 16.4.2007 г.637Земеделска земя16Не
643 / 16.4.2007 г.643Земеделска земя17Не
645 / 16.4.2007 г.645Земеделска земя22Не
646 / 16.4.2007 г.646Земеделска земя17Не
647 / 18.4.2007 г.647Земеделска земя21Не
648 / 18.4.2007 г.648Земеделска земя5Не
649 / 18.4.2007 г.649Земеделска земя14Не
650 / 18.4.2007 г.650Земеделска земя41Не
654 / 18.4.2007 г.654Земеделска земя2Не
655 / 18.4.2007 г.655Земеделска земя6Не
656 / 18.4.2007 г.656Земеделска земя4Не
659 / 18.4.2007 г.659Земеделска земя21Не
660 / 18.4.2007 г.660Земеделска земя17Не
661 / 02.5.2007 г.661Земеделска земя84Не
662 / 02.5.2007 г.662Земеделска земя26Не
663 / 02.5.2007 г.663Земеделска земя19Не
664 / 02.5.2007 г.664Земеделска земя19Не
665 / 02.5.2007 г.665Земеделска земя84Не
671 / 02.5.2007 г.671Земеделска земя105Не
672 / 02.5.2007 г.672Земеделска земя15Не
674 / 02.5.2007 г.674Земеделска земя38Не
673 / 02.5.2007 г.673Земеделска земя8Не
669 / 02.5.2007 г.669Земеделска земя14Не
668 / 02.5.2007 г.668Земеделска земя8Не
667 / 02.5.2007 г.667Земеделска земя26Не
666 / 02.5.2007 г.666Земеделска земя18Не
676 / 02.5.2007 г.676Земеделска земя2Не
677 / 02.5.2007 г.677Земеделска земя22Не
678 / 02.5.2007 г.678Земеделска земя7Не
679 / 02.5.2007 г.679Земеделска земя27Не
652 / 18.4.2007 г.652Земеделска земя6Не
657 / 18.4.2007 г.657Земеделска земя10Не
658 / 18.4.2007 г.658Земеделска земя5Не
689 / 03.5.2007 г.689Земеделска земя103Не
690 / 03.5.2007 г.690Земеделска земя2Не
692 / 03.5.2007 г.692Земеделска земя1Не
693 / 03.5.2007 г.693Земеделска земя1Не
695 / 03.5.2007 г.695Земеделска земя5Не
696 / 03.5.2007 г.696Земеделска земя3Не
697 / 03.5.2007 г.697Земеделска земя3Не
698 / 03.5.2007 г.698Земеделска земя2Не
699 / 03.5.2007 г.699Земеделска земя3Не
700 / 03.5.2007 г.700Земеделска земя1Не
702 / 04.5.2007 г.702Земеделска земя2Не
703 / 04.5.2007 г.703Земеделска земя8Не
704 / 04.5.2007 г.704Земеделска земя3Не
705 / 04.5.2007 г.705Земеделска земя2Не
706 / 04.5.2007 г.706Земеделска земя2Не
709 / 04.5.2007 г.709Земеделска земя3Не
710 / 04.5.2007 г.710Земеделска земя6Не
712 / 16.5.2007 г.712Земеделска земя21Не
713 / 16.5.2007 г.713Земеделска земя16Не
715 / 16.5.2007 г.715Земеделска земя40Не
716 / 16.5.2007 г.716Земеделска земя17Не
718 / 16.5.2007 г.718Земеделска земя5Не
720 / 16.5.2007 г.720Земеделска земя3Не
721 / 16.5.2007 г.721Земеделска земя37Не
722 / 16.5.2007 г.722Земеделска земя4Не
723 / 17.5.2007 г.723Земеделска земя20Не
724 / 17.5.2007 г.724Земеделска земя43Не
725 / 17.5.2007 г.725Овощна градина26Не
726 / 17.5.2007 г.726Овощна градина46Не
728 / 17.5.2007 г.728Земеделска земя10Не
729 / 21.5.2007 г.729Земеделска земя9Не
731 / 21.5.2007 г.731Земеделска земя12Не
733 / 21.5.2007 г.733Земеделска земя8Не
734 / 21.5.2007 г.734Земеделска земя16Не
735 / 21.5.2007 г.735Земеделска земя15Не
736 / 21.5.2007 г.736Земеделска земя12Не
738 / 21.5.2007 г.738Земеделска земя8Не
739 / 21.5.2007 г.739Земеделска земя21Не
740 / 21.5.2007 г.740Земеделска земя24Не
741 / 21.5.2007 г.741Земеделска земя17Не
743 / 21.5.2007 г.743Земеделска земя36Не
750 / 22.5.2007 г.750Земеделска земя4Не
749 / 22.5.2007 г.749Земеделска земя14Не
747 / 22.5.2007 г.747Земеделска земя250Не
752 / 22.5.2007 г.752Земеделска земя13Не
753 / 22.5.2007 г.753Земеделска земя10Не
754 / 22.5.2007 г.754Земеделска земя23Не
755 / 22.5.2007 г.755Земеделска земя25Не
756 / 22.5.2007 г.756Земеделска земя12Не
757 / 22.5.2007 г.757Друг тип99Не
758 / 22.5.2007 г.758Земеделска земя12Не
759 / 22.5.2007 г.759Земеделска земя27Не
760 / 22.5.2007 г.760Земеделска земя27Не
761 / 22.5.2007 г.761Земеделска земя8Не
763 / 22.5.2007 г.763Земеделска земя12Не
762 / 22.5.2007 г.762Земеделска земя12Не
764 / 22.5.2007 г.764Земеделска земя9Не
765 / 22.5.2007 г.765Земеделска земя17Не
766 / 22.5.2007 г.766Земеделска земя37Не
767 / 01.6.2007 г.767Земеделска земя6Не
768 / 01.6.2007 г.768Земеделска земя8Не
769 / 01.6.2007 г.769Земеделска земя10Не
770 / 01.6.2007 г.770Земеделска земя15Не
771 / 02.6.2007 г.771Земеделска земя18Не
772 / 02.6.2007 г.772Земеделска земя19Не
773 / 02.6.2007 г.773Земеделска земя24Не
778 / 04.6.2007 г.778Земеделска земя21Не
782 / 04.6.2007 г.782Земеделска земя20Не
785 / 04.6.2007 г.785Земеделска земя37Не
786 / 04.6.2007 г.786Земеделска земя35Не
787 / 04.6.2007 г.787Земеделска земя32Не
790 / 04.6.2007 г.790Земеделска земя20Не
791 / 04.6.2007 г.791Земеделска земя21Не
792 / 04.6.2007 г.792Земеделска земя21Не
794 / 04.6.2007 г.794Земеделска земя5Не
797 / 05.6.2007 г.797Земеделска земя39Не
798 / 05.6.2007 г.798Земеделска земя34Не
799 / 05.6.2007 г.799Земеделска земя55Не
800 / 05.6.2007 г.800Земеделска земя44Не
802 / 05.6.2007 г.802Земеделска земя15Не
801 / 05.6.2007 г.801Земеделска земя20Не
803 / 05.6.2007 г.803Земеделска земя10Не
804 / 05.6.2007 г.804Земеделска земя6Не
805 / 05.6.2007 г.805Земеделска земя6Не
806 / 05.6.2007 г.806Земеделска земя8Не
809 / 06.6.2007 г.809Земеделска земя40Не
810 / 06.6.2007 г.810Земеделска земя80Не
811 / 06.6.2007 г.811Земеделска земя47Не
812 / 06.6.2007 г.812Земеделска земя96Не
813 / 06.6.2007 г.813Земеделска земя77Не
814 / 06.6.2007 г.814Земеделска земя13Не
815 / 06.6.2007 г.815Земеделска земя34Не
816 / 06.6.2007 г.816Земеделска земя21Не
817 / 11.6.2007 г.817Земеделска земя32Не
818 / 11.6.2007 г.818Земеделска земя100Не
819 / 11.6.2007 г.819Земеделска земя70Не
820 / 11.6.2007 г.820Земеделска земя119Не
880 / 09.7.2007 г.880Земеделска земя7Не
821 / 11.6.2007 г.821Земеделска земя63Не
822 / 11.6.2007 г.822Земеделска земя39Не
823 / 11.6.2007 г.823Земеделска земя52Не
459 / 05.3.2007 г.459Земеделска земя46Не
460 / 05.3.2007 г.460Земеделска земя61Не
466 / 07.3.2007 г.466Земеделска земя57Не
512 / 26.3.2007 г.512Земеделска земя38Не
511 / 26.3.2007 г.511Земеделска земя7Не
509 / 19.3.2007 г.509Земеделска земя64Не
510 / 19.3.2007 г.510Земеделска земя24Не
498 / 15.3.2007 г.498Земеделска земя19Не
499 / 15.3.2007 г.499Земеделска земя12Не
486 / 08.3.2007 г.486Земеделска земя10Не
484 / 08.3.2007 г.484Земеделска земя10Не
494 / 13.3.2007 г.494Земеделска земя5Не
521 / 26.3.2007 г.521Земеделска земя26Не
522 / 26.3.2007 г.522Земеделска земя49Не
523 / 26.3.2007 г.523Земеделска земя22Не
524 / 26.3.2007 г.524Земеделска земя60Не
526 / 26.3.2007 г.526Земеделска земя7Не
527 / 26.3.2007 г.527Земеделска земя14Не
528 / 26.3.2007 г.528Земеделска земя7Не
529 / 26.3.2007 г.529Земеделска земя12Не
530 / 26.3.2007 г.530Земеделска земя18Не
537 / 26.3.2007 г.537Земеделска земя23Не
539 / 26.3.2007 г.539Земеделска земя11Не
543 / 27.3.2007 г.543Земеделска земя9Не
549 / 27.3.2007 г.549Земеделска земя25Не
597 / 06.4.2007 г.597Земеделска земя21Не
596 / 06.4.2007 г.596Земеделска земя20Не
595 / 06.4.2007 г.595Земеделска земя9Не
594 / 06.4.2007 г.594Земеделска земя22Не
592 / 06.4.2007 г.592Земеделска земя4Не
590 / 05.4.2007 г.590Земеделска земя24Не
589 / 05.4.2007 г.589Земеделска земя23Не
587 / 05.4.2007 г.587Земеделска земя9Не
586 / 05.4.2007 г.586Земеделска земя6Не
585 / 05.4.2007 г.585Земеделска земя14Не
584 / 05.4.2007 г.584Земеделска земя17Не
583 / 05.4.2007 г.583Земеделска земя17Не
582 / 05.4.2007 г.582Земеделска земя12Не
571 / 02.4.2007 г.571Земеделска земя44Не
565 / 02.4.2007 г.565Земеделска земя33Не
564 / 02.4.2007 г.564Земеделска земя23Не
563 / 02.4.2007 г.563Земеделска земя9Не
562 / 02.4.2007 г.562Земеделска земя36Не
580 / 03.4.2007 г.580Земеделска земя20Не
579 / 03.4.2007 г.579Земеделска земя14Не
572 / 03.4.2007 г.572Земеделска земя8Не
556 / 28.3.2007 г.556Земеделска земя6Не
554 / 28.3.2007 г.554Земеделска земя9Не
553 / 28.3.2007 г.553Земеделска земя10Не
552 / 28.3.2007 г.552Земеделска земя20Не
551 / 27.3.2007 г.551Земеделска земя15Не
550 / 27.3.2007 г.550Земеделска земя26Не
601 / 06.4.2007 г.601Земеделска земя14Не
602 / 06.4.2007 г.602Земеделска земя66Не
603 / 06.4.2007 г.603Земеделска земя7Не
604 / 06.4.2007 г.604Земеделска земя11Не
605 / 06.4.2007 г.605Земеделска земя7Не
606 / 06.4.2007 г.606Земеделска земя17Не
607 / 06.4.2007 г.607Земеделска земя13Не
608 / 06.4.2007 г.608Земеделска земя41Не
609 / 06.4.2007 г.609Земеделска земя17Не
610 / 06.4.2007 г.610Земеделска земя31Не
612 / 13.4.2007 г.612Земеделска земя65Не
613 / 13.4.2007 г.613Земеделска земя15Не
625 / 16.4.2007 г.625Земеделска земя14Не
626 / 16.4.2007 г.626Земеделска земя54Не
627 / 16.4.2007 г.627Земеделска земя22Не
631 / 16.4.2007 г.631Земеделска земя18Не
635 / 16.4.2007 г.635Земеделска земя19Не
638 / 16.4.2007 г.638Земеделска земя20Не
639 / 16.4.2007 г.639Земеделска земя16Не
640 / 16.4.2007 г.640Земеделска земя30Не
641 / 16.4.2007 г.641Земеделска земя20Не
642 / 16.4.2007 г.642Земеделска земя18Не
644 / 16.4.2007 г.644Земеделска земя28Не
675 / 02.5.2007 г.675Земеделска земя123Не
670 / 02.5.2007 г.670Земеделска земя7Не
680 / 03.5.2007 г.680Земеделска земя44Не
653 / 18.4.2007 г.653Земеделска земя11Не
691 / 03.5.2007 г.691Земеделска земя1Не
694 / 03.5.2007 г.694Земеделска земя2Не
701 / 04.5.2007 г.701Земеделска земя2Не
707 / 04.5.2007 г.707Земеделска земя4Не
708 / 04.5.2007 г.708Земеделска земя3Не
714 / 16.5.2007 г.714Земеделска земя46Не
717 / 16.5.2007 г.717Земеделска земя3Не
719 / 16.5.2007 г.719Земеделска земя3Не
727 / 17.5.2007 г.727Овощна градина8Не
730 / 21.5.2007 г.730Земеделска земя5Не
732 / 21.5.2007 г.732Земеделска земя12Не
737 / 21.5.2007 г.737Земеделска земя15Не
742 / 21.5.2007 г.742Земеделска земя13Не
744 / 21.5.2007 г.744Земеделска земя8Не
745 / 21.5.2007 г.745Земеделска земя17Не
746 / 21.5.2007 г.746Земеделска земя17Не
748 / 22.5.2007 г.748Земеделска земя12Не
751 / 22.5.2007 г.751Земеделска земя10Не
774 / 02.6.2007 г.774Земеделска земя17Не
775 / 02.6.2007 г.775Земеделска земя9Не
776 / 02.6.2007 г.776Земеделска земя11Не
777 / 04.6.2007 г.777Земеделска земя21Не
779 / 04.6.2007 г.779Земеделска земя41Не
780 / 04.6.2007 г.780Земеделска земя11Не
781 / 04.6.2007 г.781Земеделска земя14Не
783 / 04.6.2007 г.783Земеделска земя67Не
784 / 04.6.2007 г.784Земеделска земя34Не
788 / 04.6.2007 г.788Земеделска земя10Не
789 / 04.6.2007 г.789Земеделска земя16Не
793 / 04.6.2007 г.793Земеделска земя12Не
795 / 04.6.2007 г.795Земеделска земя5Не
796 / 04.6.2007 г.796Земеделска земя82Не
807 / 06.6.2007 г.807Земеделска земя40Не
831 / 18.6.2007 г.831Земеделска земя39Не
832 / 18.6.2007 г.832Земеделска земя37Не
834 / 18.6.2007 г.834Земеделска земя42Не
835 / 18.6.2007 г.835Земеделска земя24Не
836 / 18.6.2007 г.836Земеделска земя37Не
837 / 18.6.2007 г.837Земеделска земя23Не
838 / 18.6.2007 г.838Земеделска земя31Не
839 / 18.6.2007 г.839Земеделска земя9Не
845 / 18.6.2007 г.845Земеделска земя22Не
878 / 06.7.2007 г.878Земеделска земя7Не
872 / 06.7.2007 г.872Земеделска земя57Не
877 / 06.7.2007 г.877Земеделска земя12Не
876 / 06.7.2007 г.876Земеделска земя14Не
870 / 06.7.2007 г.870Земеделска земя13Не
869 / 06.7.2007 г.869Земеделска земя17Не
865 / 18.6.2007 г.865Земеделска земя18Не
864 / 18.6.2007 г.864Земеделска земя24Не
862 / 18.6.2007 г.862Земеделска земя54Не
861 / 18.6.2007 г.861Земеделска земя80Не
860 / 18.6.2007 г.860Земеделска земя17Не
859 / 18.6.2007 г.859Земеделска земя19Не
858 / 18.6.2007 г.858Земеделска земя12Не
856 / 18.6.2007 г.856Земеделска земя40Не
853 / 18.6.2007 г.853Земеделска земя10Не
852 / 18.6.2007 г.852Земеделска земя13Не
850 / 18.6.2007 г.850Земеделска земя21Не
849 / 18.6.2007 г.849Земеделска земя15Не
848 / 18.6.2007 г.848Земеделска земя10Не
847 / 18.6.2007 г.847Земеделска земя42Не
868 / 06.7.2007 г.868Земеделска земя18Не
871 / 06.7.2007 г.871Земеделска земя33Не
881 / 09.7.2007 г.881Земеделска земя367Не
883 / 09.7.2007 г.883Земеделска земя17Не
888 / 09.7.2007 г.888Земеделска земя15Не
889 / 09.7.2007 г.889Земеделска земя20Не
892 / 09.7.2007 г.892Земеделска земя6Не
893 / 09.7.2007 г.893Земеделска земя2Не
898 / 09.7.2007 г.898Земеделска земя15Не
900 / 09.7.2007 г.900Земеделска земя12Не
901 / 09.7.2007 г.901Земеделска земя8Не
903 / 09.7.2007 г.903Земеделска земя15Не
904 / 09.7.2007 г.904Земеделска земя9Не
905 / 13.8.2007 г.905Земеделска земя13Не
908 / 02.4.2008 г.908Урбанизирана436Не
910 / 30.10.2008 г.910Поземлен имот62284Не
911 / 30.10.2008 г.911Земеделска земя23Не
912 / 31.10.2008 г.912Земеделска земя10481Не
913 / 09.12.2008 г.913Земеделска земя1202Не
914 / 09.12.2008 г.914Урбанизирана226376Не
915 / 16.12.2008 г.915Урбанизирана66208Не
916 / 18.12.2008916Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Могильов
Кадастрален идентификатор 14218.501.839 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка осем три девет );
Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, бул. Могильов
Озеленяване0Не
917 / 20.12.2008917Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
бул. Априлов
Кадастрален идентификатор 14218.505.651 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест пет едно );
Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, бул. Априлов
Поземлен имот0Не
918 / 20.12.2008 г.918Урбанизирана13476Не
919 / 20.12.2008 г.919Урбанизирана65754Не
920 / 20.12.2008 г.920Урбанизирана141023Не
921 / 29.12.2008921Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Стефан Караджа
Кадастрален идентификатор 14218.505.695 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест девет пет );
Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, ул. Стефан Караджа
Урбанизирана0Не
922 / 15.1.2009 г.922Урбанизирана1438Не
925 / 30.10.2009 г.925Урбанизирана13284Не
930 / 30.10.2009 г.930гробище5281Не
931 / 30.10.2009 г.931гробище10598Не
933 / 30.10.2009 г.933гробище28835Не
934 / 30.10.2009 г.934гробище11188Не
935 / 02.11.2009 г.935гробище1186Не
936 / 02.11.2009 г.936гробище2806Не
937 / 02.11.2009 г.937гробище28256Не
938 / 02.11.2009 г.938гробище7785Не
939 / 02.11.2009 г.939гробище17635Не
940 / 04.11.2009 г.940гробище21615Не
487 / 08.3.2007 г.487Земеделска земя33Не
488 / 08.3.2007 г.488Земеделска земя53Не
489 / 08.3.2007 г.489Земеделска земя13Не
490 / 08.3.2007 г.490Земеделска земя24Не
491 / 13.3.2007 г.491Земеделска земя14Не
492 / 13.3.2007 г.492Земеделска земя21Не
493 / 13.3.2007 г.493Земеделска земя26Не
500 / 15.3.2007 г.500Земеделска земя17Не
502 / 19.3.2007 г.502Земеделска земя44Не
504 / 19.3.2007 г.504Земеделска земя22Не
505 / 19.3.2007 г.505Земеделска земя27Не
506 / 19.3.2007 г.506Земеделска земя15Не
508 / 19.3.2007 г.508Земеделска земя20Не
942 / 04.11.2009 г.942Урбанизирана23765Не
956 / 06.11.2009 г.956Урбанизирана8612Не
957 / 06.11.2009 г.957Урбанизирана15231Не
958 / 06.11.2009 г.958Урбанизирана4679Не
959 / 06.11.2009959Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Горнова могила
Кадастрален идентификатор 14218.621.6 (словом: едно четири две едно осем точка шест две едно точка шест );
Област Габрово, Община Габрово, Горнова могила
Урбанизирана0Не
963 / 30.3.2010 г.963гробище10Не
969 / 21.12.2011 г.969Урбанизирана26550Не
970 / 21.12.2011 г.970Поземлен имот47741Не
973 / 21.12.2011 г.973Урбанизирана23494Не
824 / 11.6.2007 г.824Земеделска земя30Не
825 / 11.6.2007 г.825Земеделска земя74Не
826 / 11.6.2007 г.826Земеделска земя27Не
827 / 18.6.2007 г.827Земеделска земя98Не
828 / 18.6.2007 г.828Земеделска земя27Не
829 / 18.6.2007 г.829Земеделска земя32Не
830 / 18.6.2007 г.830Земеделска земя34Не
833 / 18.6.2007 г.833Земеделска земя91Не
840 / 18.6.2007 г.840Земеделска земя86Не
841 / 18.6.2007 г.841Земеделска земя74Не
842 / 18.6.2007 г.842Земеделска земя40Не
843 / 18.6.2007 г.843Земеделска земя2Не
844 / 18.6.2007 г.844Земеделска земя5Не
879 / 06.7.2007 г.879Земеделска земя12Не
873 / 06.7.2007 г.873Земеделска земя10Не
867 / 06.7.2007 г.867Земеделска земя6Не
866 / 22.6.2007 г.866гробище2297Не
863 / 18.6.2007 г.863Земеделска земя42Не
857 / 18.6.2007 г.857Земеделска земя12Не
855 / 18.6.2007 г.855Земеделска земя30Не
854 / 18.6.2007 г.854Земеделска земя40Не
851 / 18.6.2007 г.851Земеделска земя39Не
846 / 18.6.2007 г.846Земеделска земя15Не
874 / 06.7.2007 г.874Земеделска земя6Не
875 / 06.7.2007 г.875Земеделска земя24Не
882 / 09.7.2007 г.882Земеделска земя12Не
884 / 09.7.2007 г.884Земеделска земя25Не
885 / 09.7.2007 г.885Земеделска земя15Не
886 / 09.7.2007 г.886Земеделска земя8Не
887 / 09.7.2007 г.887Земеделска земя49Не
890 / 09.7.2007 г.890Земеделска земя9Не
891 / 09.7.2007 г.891Земеделска земя7Не
894 / 09.7.2007 г.894Земеделска земя15Не
895 / 09.7.2007 г.895Земеделска земя15Не
896 / 09.7.2007 г.896Земеделска земя7Не
897 / 09.7.2007 г.897Земеделска земя50Не
899 / 09.7.2007 г.899Земеделска земя13Не
902 / 09.7.2007 г.902Земеделска земя10Не
907 / 06.11.2007 г.907Друг тип0Не
928 / 03.9.2009 г.928Урбанизирана91051Не
929 / 03.9.2009 г.929Урбанизирана39221Не
932 / 30.10.2009 г.932гробище10294Не
503 / 19.3.2007 г.503Земеделска земя18Не
507 / 19.3.2007 г.507Земеделска земя15Не
941 / 04.11.2009 г.941гробище4880Не
971 / 21.12.2011 г.971Поземлен имот102388Не
/ 21.12.2011Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Василка Бенева
0Не
331 / 08.2.2007 г.331Земеделска земя19Не
338 / 08.2.2007 г.338Земеделска земя30Не
342 / 08.2.2007 г.342Земеделска земя4Не
341 / 08.2.2007 г.341Земеделска земя5Не
924 / 30.10.2009924Урбанизирана15025Не
972 / 21.12.2011972Поземлен имот0Не
333 / 08.2.2007 г.333Земеделска земя78Не
332 / 08.2.2007 г.332Земеделска земя55Не
334 / 08.2.2007 г.334Земеделска земя22Не
340 / 08.2.2007 г.340Земеделска земя5Не
249 / 23.08.2006249Земеделска земя0Не
923 / 13.04.20092239Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Генерал Дерожински

Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, кв.Етър, ул. Генерал Дерожински
Друг тип37171Не
927 / 15.07.20092319Област Габрово, община Габрово, с. Музга

Област Габрово, Община Габрово, с. Музга, кв. 14
УПИ и сграда0Не
1044 / 25.07.20161044пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Узана
Кадастрален идентификатор 14218.778.109 (словом: едно четири две едно осем точка седем седем осем точка едно нула девет ); Квартал от регулация № 14; Парцел VІ; по подробен устройствен план на Курортен комплекс "Узана", одобрен с Решение No 128/25.06.2009
Област Габрово, община Габрово, Курортен комплекс "Узана"
УПИ в Курортен комплекс "Узана"0Не
1042 / 20.07.2016953Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Георги Стефанов
Кадастрален идентификатор 14218.503.275 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка две седем пет );
Област Габрово, Община Габрово, ул. Георги Стефанов
гробище0Не
1041 / 28.06.20161041пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Бойката
Кадастрален идентификатор 14218.502.705 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка седем нула пет ); Квартал от регулация № 28; Парцел в УПИ ІІ-2; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот0Не
1040 / 22.06.20161040пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Венец № 11
Кадастрален идентификатор 14218.501.459 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка четири пет девет ); Квартал от регулация № 44; Парцел УПИ ІV; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
ПИ и сграда0Не
1039 / 10.06.20161039пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Ясен
Кадастрален идентификатор 14218.550.103 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка едно нула три ); Квартал от регулация № 17-51 част; Парцел в УПИ VІІ; по план на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот31657Не
1038 / 18.05.20161038пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Търсиите
Кадастрален идентификатор 14218.74.509 (словом: едно четири две едно осем точка седем четири точка пет нула девет );
Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, кв.Търсиите
Урбанизирана0Не
1037 / 09.02.20161037пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Стефановци
Кадастрален идентификатор 14218.25.566 (словом: едно четири две едно осем точка две пет точка пет шест шест ); по new No 55/01.01.2000
кв.Златари - кв.Стефановци
Поземлен имот0Не
1036 / 09.02.20161036пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Гачевци
Кадастрален идентификатор 14218.251.159 (словом: едно четири две едно осем точка две пет едно точка едно пет девет ); по new No 55/01.01.2000
кв.Гачевци
Поземлен имот0Не
1035 / 07.12.20151035пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Орловска
Кадастрален идентификатор 14218.503.671 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест седем едно ); Квартал от регулация № 68; Парцел УПИ ХХV-67; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот12921Не
1034 / 07.12.20151034пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Орловска
Кадастрален идентификатор 14218.503.670 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест седем нула ); Квартал от регулация № 68; Парцел УПИ ХХІV; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Поземлен имот0Не
1033 / 07.12.20151033пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Чехлевци
Кадастрален идентификатор 14218.253.48 (словом: едно четири две едно осем точка две пет три точка четири осем ); по new No 55/01.01.2000
Поземлен имот0Не
1032 / 07.12.20151032пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Ивайло № 13а
Кадастрален идентификатор 14218.504.349 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка три четири девет ); Квартал от регулация № 107; Парцел УПИ V; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
УПИ и сграда926444Не
1031 / 27.11.20151031пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Стефан Караджа
Кадастрален идентификатор 14218.505.709 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка седем нула девет ); Квартал от регулация № 118; Парцел в УПИ ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1030 / 27.11.20151030пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Стефан Караджа
Кадастрален идентификатор 14218.505.696 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест девет шест ); Квартал от регулация № 118; Парцел в УПИ ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот113710Не
1029 / 23.11.20151029пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Възраждане
Кадастрален идентификатор 14218.505.706 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка седем нула шест ); Квартал от регулация № 160; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1028 / 23.11.20151028пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Възраждане
Кадастрален идентификатор 14218.505.523 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка пет две три ); Квартал от регулация № 160; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1027 / 23.11.20151027пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Възраждане
Кадастрален идентификатор 14218.505.704 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка седем нула четири ); Квартал от регулация № 165; Парцел в УПИ І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1026 / 23.11.20151026пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Възраждане
Кадастрален идентификатор 14218.505.705 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка седем нула пет ); Квартал от регулация № 165; Парцел в УПИ І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. Съзаклятие, ПИ 14218.505.541 по КК на гр. Габрово; /ПИ 505 от кв.164 по ПРЗ на гр. Габрово - II етап, III част/
Поземлен имот0Не
1025 / 04.09.20151025пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Любен Каравелов № 32
Кадастрален идентификатор 14218.509.608 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка шест нула осем ); Квартал от регулация № 200; Парцел УПИ ХХІІ; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
УПИ и сграда1249845Не
1024 / 09.07.20151024пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Етър ул. Генерал Дерожински № 144
Кадастрален идентификатор 14218.538.286 (словом: едно четири две едно осем точка пет три осем точка две осем шест ); Квартал от регулация № 37; Парцел ПИ 243,244; по по плана на кв.Етър, гр.Габрово No 873/
ПИ и сграда0Не
1023 / 07.04.20151023пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Гачевци
Кадастрален идентификатор 14218.523.137 (словом: едно четири две едно осем точка пет две три точка едно три седем ); Квартал от регулация № 2; Парцел Х; по по плана на кв.Гачевци, гр.Габрово, одобрен със заповед No 286/19.02.1988
кв.Гачевци
ПИ и сграда34471Не
1022 / 02.12.20141022пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Бузлуджа № 24
Кадастрален идентификатор 14218.534.50 (словом: едно четири две едно осем точка пет три четири точка пет нула ); Квартал от регулация № 57; Парцел VІ-7669; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
Поземлен имот0Не
1021 / 21.11.20141021пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Орловска
Кадастрален идентификатор 14218.502.695 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка шест девет пет ); Квартал от регулация № 66; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Поземлен имот0Не
1019 / 03.11.20141019пОбласт Габрово, община Габрово, С. ГЪБЕНЕ
Квартал от регулация № 5; Парцел Х; по по плана на с. Гъбене No 553/25.03.1964
УПИ0Не
1018 / 30.10.20141018пОбласт Габрово, община Габрово, С. БОГДАНЧОВЦИ
по new No 55/01.01.2000
ПИ и сграда0Не
1017 / 11.07.20141017пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Христо Смирненски
Кадастрален идентификатор 14218.504.556 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка пет пет шест ); Квартал от регулация № 89; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1016 / 11.07.20141016пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Мирни дни № 1А
Кадастрален идентификатор 14218.514.448 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка четири четири осем ); Квартал от регулация № 41; Парцел УПИ IIІ-4; по план на гр.Габрово No 1629/22.08.2011
ПИ и сграда0Не
1015 / 07.07.20141015пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
пл. Белорусия № 69
Кадастрален идентификатор 14218.504.554 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка пет пет четири ); Квартал от регулация № 96; Парцел УПИ I; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1014 / 07.07.20141014пОбласт Габрово, община Габрово, С. ГЕРГИНИ
Квартал от регулация № 50; Парцел XV; по по плана на с. Гергини No 314/19.03.1983
Област Габрово, Община Габрово, с. Музга, кв. 14
УПИ и сграда0Не
1013 / 09.06.20141013пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Могильов № 69
Кадастрален идентификатор 14218.501.561 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка пет шест едно ); Квартал от регулация № 52; Парцел УПИ III; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
ПИ и сграда0Не
1012 / 21.05.20141012пОбласт Габрово, община Габрово, с. АРМЕНИТЕ
Кадастрален идентификатор 00638.0.25 (словом: нула нула шест три осем точка нула точка две пет ); Имот в землище № 24099;
Земеделска земя0Не
1011 / 08.04.20141011пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Христо Смирненски № 42
Кадастрален идентификатор 14218.504.76 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка седем шест ); Квартал от регулация № 90; Парцел УПИ IV; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
ПИ и сграда0Не
1010 / 08.04.20141010пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Никола Балканеца № 24
Кадастрален идентификатор 14218.533.113 (словом: едно четири две едно осем точка пет три три точка едно едно три ); Квартал от регулация № 33; Парцел ПИ 7579; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
ПИ и сграда0Не
1009 / 20.03.20141009пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул Прохлада № 2
Кадастрален идентификатор 14218.501.652 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка шест пет две ); Квартал от регулация № 60; Парцел УПИ IІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
УПИ и сграда0Не
1008 / 18.03.20141008пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Хризантема № 27
Кадастрален идентификатор 14218.501.930 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка девет три нула ); Квартал от регулация № 41; Парцел УПИ II; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
ПИ и сграда0Не
1007 / 07.02.20141007пОбласт Габрово, община Габрово, С. ЧАРКОВО
Кадастрален идентификатор 81904.904.37 (словом: осем едно девет нула четири точка девет нула четири точка три седем ); Квартал от регулация № 4; Парцел І-19; по по плана на с. Чарково No 709/04.07.1975
ПИ и сграда3535Не
1006 / 14.01.20141006пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Етър ул. Генерал Дерожински
Кадастрален идентификатор 14218.538.357.23 (словом: едно четири две едно осем точка пет три осем точка три пет седем точка две три );
Сграда1855Не
1003 / 15.07.20131003пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Емануил Манолов
Кадастрален идентификатор 14218.505.134 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка едно три четири ); Квартал от регулация № 142; Парцел ХІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1002 / 15.07.20131002пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Чардафон
Кадастрален идентификатор 14218.505.507 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка пет нула седем ); Квартал от регулация № 163; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1001 / 15.07.20131001пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
бул. Априлов
Кадастрален идентификатор 14218.515.251 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка две пет едно ); Квартал от регулация № 186-46 ч.; Парцел І; по по плана на ЦГЧ - гр.Габрово No 238/24.06.1987
Поземлен имот0Не
1000 / 03.06.20131000пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Юрий Венелин № 7
Кадастрален идентификатор 14218.515.247 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка две четири седем ); Квартал от регулация № 173; Парцел І; по по плана на ЦГЧ - гр.Габрово No 238/24.06.1987
УПИ и сграда0Не
999 / 03.06.2013999пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Неофит Рилски № 17
Кадастрален идентификатор 14218.518.281 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно осем точка две осем едно ); Квартал от регулация № 188а; Парцел дв.4305; по по плана на ЦГЧ - гр.Габрово No 238/24.06.1987
УПИ и сграда0Не
998 / 03.06.2013998пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Христо Смирненски № 27
Кадастрален идентификатор 14218.504.171 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка едно седем едно ); Квартал от регулация № 95; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
УПИ и сграда0Не
997 / 04.02.2013997пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
пл. Възраждане № 7
Кадастрален идентификатор 14218.505.584.6.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка пет осем четири точка шест точка две ); Квартал от регулация № 168; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
самостоятелен обект в сграда0Не
996 / 04.02.2013996пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Киселчова могила
Кадастрален идентификатор 14218.204.76 (словом: едно четири две едно осем точка две нула четири точка седем шест );
Сгради0Не
995 / 17.01.2013995пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Опълченска № 8
Кадастрален идентификатор 14218.510.294.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка две девет четири точка едно ); Квартал от регулация № 295; Парцел І; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
ПИ и сграда0Не
994 / 11.12.2012994пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
пл. Възраждане № 3 ет. -1
Кадастрален идентификатор 14218.505.534.2.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка пет три четири точка две точка едно ); Квартал от регулация № 165; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
УПИ І-за административно и обществено обслужване, жил.строителство, паркинг, озеленяване от кв. 165 по плана на гр.Габрово, одобрен със Заповед РД-02-14-238/24.06.1987 г., представляващ ПИ 14218.515.145 по КК на гр.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на изп.директор на АГКК.
самостоятелен обект в сграда0Не
993 / 13.11.2012993пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Етър ул. Генерал Дерожински
Кадастрален идентификатор 14218.538.76 (словом: едно четири две едно осем точка пет три осем точка седем шест ); Квартал от регулация № 31; Парцел І; по по плана на кв.Етър, гр.Габрово No 873/
ПИ и сграда0Не
992 / 13.11.2012992пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Николаевска № 10
Кадастрален идентификатор 14218.510.495.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка четири девет пет точка едно ); Квартал от регулация № 295; Парцел І; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
ПИ и сграда502519Не
991 / 24.09.2012991пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
бул. Априлов
Кадастрален идентификатор 14218.515.378 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка три седем осем ); Квартал от регулация № 193; Парцел спортен к-; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987
ПИ и сгради3144499Не
990 / 10.08.2012990пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Йоан Предтеча
Кадастрален идентификатор 14218.510.653 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка шест пет три ); Квартал от регулация № 240; Парцел ХІІ-озелен; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Поземлен имот0Не
989 / 17.07.2012989пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Радичевец ул. Капитан дядо Никола
Кадастрален идентификатор 14218.519.451 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно девет точка четири пет едно ); Квартал от регулация № 38; Парцел терен за о; по гр.Габрово, кв. Радичевец - 52 ч No 572/26.08.1987
Поземлен имот0Не
988 / 17.07.2012988пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Баба Зара
Кадастрален идентификатор 14218.515.289 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно пет точка две осем девет ); Квартал от регулация № м/у 193-12; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
987 / 17.07.2012987пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Ясен
Кадастрален идентификатор 14218.550.315 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка три едно пет ); Квартал от регулация № 2; Парцел ХV;
Поземлен имот0Не
986 / 17.07.2012986пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Лисец ул. Орехите
Кадастрален идентификатор 14218.526.202 (словом: едно четири две едно осем точка пет две шест точка две нула две ); Квартал от регулация № 56-80 част; Парцел ХVІІІ; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
985 / 17.07.2012985пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Петър Берон
Кадастрален идентификатор 14218.509.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка две ); Квартал от регулация № 185; Парцел І-озеленяв; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Поземлен имот15239Не
984 / 17.07.2012984пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Петър Берон
Кадастрален идентификатор 14218.509.189 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула девет точка едно осем девет ); Квартал от регулация № 185 и 198; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
Поземлен имот0Не
983 / 15.06.2012983пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Хаджи цонев мост бул. Никола Йонков Вапцаров
Кадастрален идентификатор 14218.525.48 (словом: едно четири две едно осем точка пет две пет точка четири осем ); Квартал от регулация № 68; Парцел ІV; по план на гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не
982 / 15.06.2012982пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Баждар ул. Хаджи Димитър
Кадастрален идентификатор 14218.505.136 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула пет точка едно три шест ); Квартал от регулация № 142; Парцел ХІV; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
981 / 03.05.2012981пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Аврам Гачев
Кадастрален идентификатор 14218.504.60 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка шест нула ); Квартал от регулация № 88; Парцел ІV; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
980 / 03.05.2012980пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. д-р Василияди
Кадастрален идентификатор 14218.504.458 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири пет осем ); Квартал от регулация № 116; Парцел І; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот12812Не
979 / 15.03.2012979пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Петкова нива № 5
Кадастрален идентификатор 14218.510.77.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка седем седем точка едно ); Квартал от регулация № 234; Парцел Х; по по плана на гр.Габрово ІІІ етап No 273/19.10.2006
УПИ и сграда0Не
978 / 15.03.2012978пОбласт Габрово, община Габрово, с. ЗЛАТЕВЦИ
Квартал от регулация № 12; Парцел УПИ Х; по план на с. Златевци No 7179/16.02.1954
Сграда0Не
977 / 15.02.2012977пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Станционна № 9
Кадастрален идентификатор 14218.504.429.5.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири две девет точка пет точка едно ); Квартал от регулация № 115; Парцел ІІ; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
самостоятелен обект в сграда0Не
976 / 15.02.2012976пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Трендафил 1 ул. Венец № 11
Кадастрален идентификатор 14218.501.459.2.1 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка четири пет девет точка две точка едно ); Квартал от регулация № 44; Парцел ІV; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
самостоятелен обект в сграда0Не
975 / 09.02.2012975Област Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Опълченска № 9
Кадастрален идентификатор 14218.510.411 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно нула точка четири едно едно ); Квартал от регулация № 268; Парцел І;
ПИ 14218.510.411 по КК на гр.Габрово, представляващ УПИ І-388 от кв. 268 по плана на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, одобрен с Решение № 273 от 19.10.2006 на Общински съвет Габрово.
ПИ и сграда0Не
964 / 09.04.2010964Област Габрово, община Габрово, С. ЖЪЛТЕШ

Област Габрово, Община Габрово, с. Жълтеш, кв. 16, УПИ ХІІІ
Друг тип0Не
1005 / 15.08.20131005пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Попрешкото
Кадастрален идентификатор 14218.169.191 (словом: едно четири две едно осем точка едно шест девет точка едно девет едно );
Земеделска земя0Не
1004 / 15.08.20131004пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Попрешкото
Кадастрален идентификатор 14218.169.190 (словом: едно четири две едно осем точка едно шест девет точка едно девет нула );
Земеделска земя0Не
962 / 24.03.2010962пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Трети март

Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, бул. Трети март, ПИ 14218.517.155 и 14218.517.521 по КККР на гр.Габрово / УПИ VІ и VІІІ от кв. 12 по действащия ПУП на гр.Габрово - 50 и 72 част./
Друг тип0Не
961 / 22.12.2009961пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Никола Войновски

Област Габрово, Община Габрово, гр.Габрово, ул.Никола Войновски № 166
Друг тип102078Не
1045 / 04.10.20161045пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Тиха № 1
Кадастрален идентификатор 14218.501.794 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка седем девет четири ); Квартал от регулация № 75; Парцел УПИ ІІ; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
УПИ и сграда0Не
1046 / 04.10.20161046пОбласт Габрово, община Габрово, с. Стоманеците
Кадастрален идентификатор 69479.604.79.1 (словом: шест девет четири седем девет точка шест нула четири точка седем девет точка едно ); Квартал от регулация № 1; Парцел ПИ 12; по по плана на с. Стоманеците No 2638/16.12.1982
ПИ и сграда0Не
1047 / 26.10.20161047пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Беленци ул. Ведрина
Кадастрален идентификатор 14218.532.144 (словом: едно четири две едно осем точка пет три две точка едно четири четири ); по new No 55/01.01.2000
ПИ и сграда0Не
1048 / 26.10.20161048пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Долни Бакойци ул. Огражден
Кадастрален идентификатор 14218.851.5 (словом: едно четири две едно осем точка осем пет едно точка пет ); по new No 55/01.01.2000
Поземлен имот0Не
1049 / 26.10.20161049пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Бул. Столетов № 54
Кадастрален идентификатор 14218.533.36 (словом: едно четири две едно осем точка пет три три точка три шест ); Квартал от регулация № 29-92 част; Парцел УПИ ІІІ; по план на кв.Бичкиня, гр.Габрово No 215/14.04.1987
УПИ и сграда0Не
711 / 07.06.20072013Област Габрово, община Габрово, С. БОЖЕНЦИТЕ

Област Габрово, община Габрово, с.Боженците, кв.4
УПИ и сграда6612Не
1050 / 02.12.20161050пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Брянска
Кадастрален идентификатор 14218.504.400 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка четири нула нула ); Квартал от регулация № 111; Парцел I за озеле; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
Поземлен имот0Не
1051 / 02.12.20161051пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Гимназиална
Кадастрален идентификатор 14218.519.413 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно девет точка четири едно три ); Квартал от регулация № 10-45 част; Парцел терен за о; по гр.Габрово, кв. Радичевец - 52 ч No 572/26.08.1987
Поземлен имот0Не
1052 / 02.12.20161052пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Негенци
Кадастрален идентификатор 14218.547.86 (словом: едно четири две едно осем точка пет четири седем точка осем шест ); по new No 55/01.01.2000
Поземлен имот0Не
1053 / 16.12.20161053пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Чумерна № 15
Кадастрален идентификатор 14218.501.1031 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула едно точка едно нула три едно ); Квартал от регулация № 73; Парцел УПИ ІV-за; по план на гр.Габрово - І етап, No 236/28.03.2001
ПИ и сграда0Не
1054 / 18.01.20171054пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Капитан дядо Никола
Кадастрален идентификатор 14218.519.443 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно девет точка четири четири три ); Квартал от регулация № 40а; Парцел І-озеленяв; по по плана на гр.Габрово-актуализация Шиваров мост No 146/20.03.2000
Поземлен имот0Не
1055 / 18.01.20171055пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Палма
Кадастрален идентификатор 14218.335.150 (словом: едно четири две едно осем точка три три пет точка едно пет нула ); по - No -/
Поземлен имот0Не
1064 / 04.08.20171064пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Кадастрален идентификатор 14218.170.86 (словом: едно четири две едно осем точка едно седем нула точка осем шест ); по - No -/
Поземлен имот0Не
1057 / 10.04.20171057пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Радичевец ул. Елин Пелин № 2
Кадастрален идентификатор 14218.518.372.5.2 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно осем точка три седем две точка пет точка две ); Квартал от регулация № 18; Парцел в І; по гр.Габрово, кв. Радичевец - 52 ч No 572/26.08.1987
самостоятелен обект в сграда0Не
1058 / 17.05.20171058пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Лютаци
Кадастрален идентификатор 14218.216.602 (словом: едно четири две едно осем точка две едно шест точка шест нула две ); по - No -/
Поземлен имот0Не
1059 / 17.05.20171059пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Патриарх Евтимий № 1-2
Кадастрален идентификатор 14218.504.558 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула четири точка пет пет осем ); Квартал от регулация № 100; Парцел УПИ ХVІІ-з; по план на гр.Габрово, ІІ етап No 103/19.06.2003
ПИ и сграда0Не
1060 / 07.06.20171060пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Ясен
Кадастрален идентификатор 14218.550.51 (словом: едно четири две едно осем точка пет пет нула точка пет едно ); Квартал от регулация № 4; Парцел УПИ ХІV; по план на кв.Дядо Дянко, гр.Габрово No 214/14.04.1987
Сгради0Не
1061 / 07.06.20171061пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
Ул. Генерал Николов № 49
Кадастрален идентификатор 14218.502.3 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула две точка три ); Квартал от регулация № 1; Парцел УПИ ІІ-3; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
Сгради0Не
1062 / 07.06.20171062пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Цоневци-Градище
Кадастрален идентификатор 14218.117.559 (словом: едно четири две едно осем точка едно едно седем точка пет пет девет ); по new No 55/01.01.2000
ПИ и сграда0Не
1063 / 07.06.20171063пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Стефановци Ул. Етрополе
Кадастрален идентификатор 14218.503.686 (словом: едно четири две едно осем точка пет нула три точка шест осем шест ); Квартал от регулация № 70; Парцел VІ; по ПУП на Северна зона Габрово No 167/21.07.2011
ПИ и сгради0Не
1065 / 27.09.20171065пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Равнец № 1
Кадастрален идентификатор 14218.514.446 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка четири четири шест ); по - No -/
Поземлен имот0Не
1066 / 09.11.20171066пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
ул. Равнец № 1
Кадастрален идентификатор 14218.514.251 (словом: едно четири две едно осем точка пет едно четири точка две пет едно ); по - No -/
Поземлен имот0Не
1067 / 14.11.20171067пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Пройновци
Кадастрален идентификатор 14218.536.108 (словом: едно четири две едно осем точка пет три шест точка едно нула осем ); Квартал от регулация № 3; Парцел VIII; по по плана на кв.Пройновци No 1349/14.09.1977
Област Габрово, Община Габрово, Пройновци
гробище12633Не
1068 / 22.11.20171068пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Цоневска ливада
Кадастрален идентификатор 14218.69.18 (словом: едно четири две едно осем точка шест девет точка едно осем ); Имот в землище № 69018; по - No -/
Земеделска земя0Не
1069 / 04.12.20171069пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
м. Синкевица
Кадастрален идентификатор 14218.257.41 (словом: едно четири две едно осем точка две пет седем точка четири едно ); Имот в землище № 726; по - No -/
Територия, заета от води и водни обекти0Не
1070 / 11.06.20181070пОбласт Габрово, община Габрово, гр. ГАБРОВО
кв. Смирненски ул. Ягода
Кадастрален идентификатор 14218.525.73 (словом: едно четири две едно осем точка пет две пет точка седем три ); Квартал от регулация № 72; Парцел II; по план на кв.Смирненски, гр.Габрово No 214/14.04.1987
Поземлен имот0Не