№ по ред Регистрационен
номер
Наименование
АдресПредмет на дейност СрокПредставени ид.части в % от етажна собственостЧленове на управителния съвет/имена, адрес, ел. Поща/Начин на представителство
11/02.03.2012 г."ССЕС Фамилия-Габрово, Априловска № 11"Габрово, ул. "Априловска " № 11Усвояване на средства от държавния или общинския бюджет или безвъзмездна помощ, съгласно чл. 25, ал. , от ЗУЕСНеопределен70%Донка Илиева Тотева, гр.Габрово, ул. "Априловска" № 11, ет. 1, ап. 2Управител
22/08.11.2012 г."СТРОИТЕЛ ІІ, Габрово, община Габрово, ул."Ген.Никола Рязков" №4, секция Б, кв."Трендафил"Габрово, ул. "Ген.Никола Рязков" №4, секция Б, кв."Трендафил"Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ, субсидии и/или използване на собствени срадства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.безсрочно96.92%Председател: Пенчо Димов Пенчев, кв.Трендафил, ул.Ген.Н.Рязков" №4, ет.1, ап.2 Членове: 1. Димитър Симеонов Пенев, Габрово, кв.Трендафил, ул.Ген.Н.Рязков" №4, ет.3, ап.6 2. Силвия Илиева Петкова, Габрово,кв.Трендафил, ул.Ген.Н.Рязков" №4, ет.2, ап.4 Управителен съвет
33/17.12.2014 г."Варовник"Габрово, ул."Варовник" №111. Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ, субсидии и/или използване на собствени срадства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. 2. Други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране, различни от тези по т.3.1неопределен, при предмет на дейност по т.1100х %Дарин Петков Петков Габрово, ул."Варовник" №11, ет.2, ап.4 daritex@gmail.comУправител
44/06.02.2015ДУНАВ ІІ, гр. Габрово, ул.Орловска №№ 81,83,85Габрово, ул. Орловска № 83 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно85.466%Председател: Илиян Димитров Янков Членове: 1.Теменуга Николова Панайотова ул. Орловска 85, ап.4 2. Неделчо Първов Иванов ул. Орловска 81, ап. 19 Управителен съвет
55/10.02.2015Блок 9, ул. Хризантема 9,11,13,15,Габрово, ул. Хризантема №11, ап. 12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно78.585%Председател: Пламен Иванов Петров ул. Хризантема 11, ап.2 Членове: 1. Христо ГанчевЦонев ул. Хризантема 9, ап. 9 2. Андрей Василев Димитров ул. Хризантема 15, ап. 15Управителен съвет
66/11.02.2015кв.Русевци, блок 5, ул. Найден Геров 58,60,62,64гр. Габрово ул. Найден Геров 58,60,62,64 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96.488 %Председател: Христо Мирославов Иванов ул. Найден Геров № 64, ап. 11 Членове: 1. Антония РадославоваЯмариева ул. Н.Геров 64, ап. 15 2. Светла Колева Добрева ул. Н.Геров 64, ап. 4 3. Йорданка Иванова Стоянова ул. Н.Геров 58, ап. 16 4. Митко Христов Белчев ул. Н.Геров 60, ап. 18Управителен съвет
77/11.02.2015"гр.Габрово, ул. Мир 25"гр.Габрово, ул. Мир 25 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно91.473%Председател: ТеменугаОгнянова Атанасова гр.Габрово, ул. Мир 25 Членове: 1. Павел Иванов Павлов гр.Габрово, ул. Мир 25 2. Недка Добрева Гатева гр.Габрово, ул. Мир 25 Управителен съвет
88/16.02.2015"Габрово, Св.Св. Кирил и Методий №№7 и 9"гр.Габрово, ул. Св.Св.Кирил и Методий № 9 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.07%Управител: Тодор Цветанов Джонов ул. Св.Св.Кирил и Методий 9Управител
99/17.02.2015„Катюша - гр. Габрово, бул.Могильов № 84”гр.Габрово, бул.Могильов № 84” Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно68.16% Председател: Атанас Колев Начев Членове: 1.Христина Тотева Минчева 2.Анелия Михайлова Александрова 3.Станислав Николаев Колев 4.Стефан Генчев БотевУправителен съвет
1010/17.02.2015„Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В”гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В” Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Никола Димитров Данчев Членове: 1.Иван Тодорв Иванов 2.Даниела Райкова МариноваУправителен съвет
1111/17.02.2015„Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129”гр. Габрово, ул. Орловска 129” Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно75.27%Председател: Тодор Калчев Калчев Членове: 1.Даниел Цветанов Антонов 2.Иван Дечев ДечевУправителен съвет
1212/19.02.2015„Сдружение на собствениците Люляк бул. Могильов 83,85,87 гр. Габрово” гр. Габрово, бул. Могильов 85 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно78.84%Председател: Живко Стефанов Желев Членове: 1.Ана Петрова 2.Адриян КараджовУправителен съвет
1313/19.02.2015„.ЖБ Камчия, гр. Габрово – ул. Орловска 139”гр.Габрово ул. Орловска 139 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно74.32%Председател: Денислав Христов Радославов Членове: 1.Димитър Тотев Тотев 2.Александър Йорданов НиколовУправителен съвет
1414/20.02.2015„БЛОК БЕДЕК ЧУМЕРНА 20-26 - ГР. ГАБРОВО”гр. Габрово, ул. Чумерна 20 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочноПредседател: Велгил Георгиев Богданов Членове: 1.Васил Цвятков Василев 2.Галина Георгиева Рашкова 3.Еленка Драгомирова Апостолова 4.Валентина Иванова ЖечеваУправителен съвет
1515/20.02.2015     „СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ – ж.бл. ДУНАВ 1 гр. ГАБРОВО, Общ. ГАБРОВО, ул. ОРЛОВСКА № 87”гр. Габрово, ул. Орловска № 87 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно78.23%Председател: Христо Минчев Христов Членове: 1.Иванка Петрова Кожухарова 2.Милка Георгиева Баева 3.Мънко Димов Боев 4.Димитър Тодоров Тодоров 5.Даниел Христов Христов 6.Гатьо Гичев ГатевУправителен съвет
1616/20.02.2015„Прохлада 7911 – гр. Габрово, ул. Прохлада № 7-9-11” гр. Габрово, ул. Прохлада № 7, кв.108, бл.1, вх.А, ап. 10 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Красимир Стефанов Михов Членове: 1.Марияна Илиева Петрова 2.Рени Петкова СавоваУправителен съвет
1717/20.02.2015„Средец – гр. Габрово, ул. Свищовска № 82,84,86”гр. Габрово, ул. Свищовска № 84 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно70.82%Управител: Момчил Петков ТинчевУправител
1818/20.02.2015„гр.Габрово – ж.к. Петър Падалски 6”гр. Габрово, Община Габрово, ж.к. Петър Падалски, бл. 6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно81.91%Председател: Иван Христов Попов Членове: 1.Мирослав Татянов Вълев 2.Сара Пенчева ДеневаУправителен съвет
1919/04.03.2015„Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г”Габрово, ул. Йосиф Соколски № 37, вх. В и вх. Г Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно72.141%Управител: Танко Колев Танковуправител
2020/05.03.2015„ТРЕНДАФИЛ 2 – БЛОК 23, ГР..ГАБРОВО, УЛ. Д-Р ТОТА ВЕНКОВА № 11,13,15,17,19”гр. Габрово, ул. Д-р Тота Венкова № 11,13,15,17 и 19 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.04%Председател: Димитър Георгиев Стефанов
Членове:
1.Детелина Тотева Колева 2.Юлия Стоянова Точиларова
Управителен съвет
2121/10.03.2015 „КДН – гр.Габрово, ул. Даскал Алекси № 2, вх. А, Б и В”гр.Габрово, ул. Даскал Алекси № 2, вх. А, Б и В Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно92.77%Председател: Живко Илиев Жеков Членове: 1.Стиляна Иванова Събева-Тинчева 2.Красимира Колева Дончева Управителен съвет
2222/10.03.2015„УСПЕХ, гр.ГАБРОВО, бул. СТОЛЕТОВ № 84,86,88”гр.Габрово, бул. Столетов № 88, ет. 1, ап. 2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно78.04%Председател: Христо Пеев Енчев Членове: 1.Лена Иванова Луканова 2.Васил Ненов Стефанов Управителен съвет
2323/11.03.2015„Щастливеца, гр. Габрово, ул. Младост №№ 2, 4, 6, бл. 9”гр.Габрово, ул. Младост № 2, бл. 9 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Любомир Стоянов Бинев Членове: 1.Бойчо Михов Бойчев 2.Теменуга Христова Симеонова
Управителен съвет
2424/16.03.2015: „Китайска стена - гр.Габрово, ул.Смърч № 21-31”гр.Габрово, ул. Смърч № 23 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно82.73%Председател: Евгения Колева Енева Членове: 1.Георги Николов Желязков 2.Катя Стефанова Ганчева Управителен съвет
2525/17.03.2015 1.      „Сдружение за обновяване на блок Тинтява, гр.Габрово, Община Габрово, ул.Свищовска №№ 101, 103, 105”гр.Габрово, ул. Свищовска №№ 101, 103 и 105 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно87.63%Председател: Добрин Михайлов Савчев Членове: 1. Елена Николова Журкова 2. Недка Георгиева СирковаУправителен съвет
2626/ 26.03.2015 „Блок „Дъб”, гр. Габрово, бул. Столетов № 135”гр.Габрово, бул. Столетов № 135, ет.7, ап. 25 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно86.19%Председател: Дамян Христов Христов Членове: 1.Мирослав Генчев Костадинов 2.Радослав Николов Колев Управителен съвет
2727/ 26.03.2015„Габрово, ул. Зелена ливада №№ 4,6,8” Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.10%Председател: Румяна Христова Кънчева Членове: 1. Петьо Димитров Драшков 2.Цветан Петров НиколовУправителен съвет
2828/14.04.2015"Плиска-блок Плиска, ул.Свищовска №№ 70,72 и 74, гр.Габрово"гр.Габрово, ул.Свищовска №№ 70,72 и 74 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно76.00%Председател: Васил Данчев Комитски Членове: 1.Богдан Петров Йонев 2.Веселина Маринова Петкова Управителен съвет
2929/22.04.2015„Детелина – гр. Габрово, община Габрово, ул. Свищовска № 63, вх. А,Б,В”гр.Габрово, ул. Свищовска № 63, вх. А,Б,В Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно72.00%Председател: Желязко Койнов Димитров Членове: 1.Николина Минкова Бабарова 2.Радка Иванова ГаневаУправителен съвет
3030/27.04.2015 „СТРЕЛА-1 гр. Габрово, ул. Александър Стамболийски № 39,41,43”гр.Габрово, ул. Александър Стамболийски № 39 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно72.35%Председател: Огнян Николаев Владимиров Членове: 1.Радослав Михайлов Петров 2.Христо Йорданов ЦоневУправителен съвет
3131/28.04.2015   „Антим І – Габрово, гр. Габрово, община Габрово, ул. Антим І №7,9,11 и 13”    гр.Габрово, община Габрово, ул. Антим І №7, ап.12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно84.58%Председател: Силвия Николова Колева Членове: 1.Тодор Георгиев Момъков 2.Биляна Георгиева Георгиева - Иванова 3.Евгения Минчева Цветкова 4.Светозар Михов ЛалевУправителен съвет
3232/29.04.2015„гр. Габрово, бул. Хемус № 15, 17,19”гр. Габрово, бул. Хемус № 15, 17, 19, бл. 3, вх. А, Б, В Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно80.795 % Председател: Ванко Илиев Иванов Членове: 1.Светозар Константинов Велчев 2.Юлиян Ненков ЙордановУправителен съвет
3333/04.05.2015 „Габрово, ул. Видима № 27-29”гр.Габрово, ул. Видима № 27-29 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно83.33%Председател: Цветозар Георгиев Петров Членове: 1.Стоян Желязков Стоянов 2.Миглена Живкова ЙоновскаУправителен съвет
3434/05.05.2015 „гр. Габрово, кв. Русевци, ул. Морава 9, 11, 13, 15”„гр. Габрово, кв. Русевци, ул. Морава 9, 11, 13, 15” Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.96%Председател: Антон Асенов Митрофанов Членове: 1.Стефан Митев Гяуров 2.Мирослав Георгиев АнковУправителен съвет
3535/05.05.2015 „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21гр. Габрово, бул. Могильов №15, бл. 111, вх. А, ап. 4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно87.137 % Председател: Добрин Маринов Дончев Членове: 1.Ивайло Иванов Първанов 2.Ивелин Желев ЖелевУправителен съвет
3636/12.05.2015 „Люлин – АБВ, гр. Габрово, бул. Могильов 41, 43, 45” гр. Габрово, бул. Могильов 41, 43, 45 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно77.60%Председател: Димитър Хараламбиев Чакъров Членове: 1.Тихомир Петков Петков 2.Георги Колев СираковУправителен съвет
3737/12.05.2015   „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9”гр.Габрово, община Габрово, ул. Лазурна № 5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно87.27%Председател: Николай Мариянов Иванов Членове: 1.Тодор Павлов Матеев 2.Елена Банева БогдановаУправителен съвет
3838/20.05.2015„Експериментален блок - гр. Габрово, ул. „Осми март” № 24, вх.Г и вх.Д”гр.Габрово, община Габрово, ул. „Осмирт март” № 24, вх. Г Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно84.24%Председател: Теменужка Ангелова Стефанова Членове: 1.Пламен Любчев Балабанов 2.Александър Йосифов Ченков 3.Тодор Енчев Тодоров 4.Желязко Димитров АнгеловУправителен съвет
3939/05.05.2015.„гр.Габрово, кв.”Русевци” 1, ул. „Селимица” №№ 9,11,13” гр.Габрово, община Габрово,кв.„Русевци”ул.„Селимица” №9 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно91.02 % Управител: Елисавета Йорданова СемоваУправителен
4040/26.05.2015„Липите - гр. Габрово, ул. Зелена ливада № 32,34,36,38”гр.Габрово, община Габрово, ул. Зелена ливада № 32, ет.3, ап.7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно97.96%Председател: Гутьо Станев Гутев Членове: 1.Атанас Хараламбиев Атанасов 2.Иванка Манолова МариноваУправителен съвет
4141/05.06.2015"гр.Габрово, ул.Петър михов №59,61,63"гр.Габрово, община габрово, ул."Петър Михов" №59, кв.голо бърдо, ет.3, ап.8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно76.09%Председател: Добрин Денчев Дунев Членове: 1.Ваня Денчева Денева 2.Катерина Павлова Стоичкова 3.Мариян Пенчев Балев 4.Георги Кирилов ШарланевУправителен съвет
4242/05.06.2015"гр.Габрово, бул.Трети март №21"гр.Габрово, община Габрово, бул."Трети март" №21 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно77.69%Управител: Розина Маринова ХристоваУправител
43 43 / 15.06.2015 г.„Пионер - гр. Габрово, ул. Чардафон № 7, вх. А, Б, В”гр. Габрово, ул. Чардафон № 7, вх.Б ап. 13 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно98.049% Управител: Петко Пенчев ПенчевУправител
4444/13.07.2015 „ТЕРСНАП и ВМЕИ, гр.Габрово, бул. Могильов № 23-25”гр.Габрово, бул. Могильов № 23-25 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно69.47%Председател: Божидар Борисов Кирчев Членове: 1.Красимир Петев Стоянов 2.Мими Димитрова КовачеваУправителен съвет
4545/30.07.2015„Видима-2015, гр. Габрово, ул. Видима 31-39”гр.Габрово, ул. Видима 31, вх.А, ет.3, ап.7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно73.88%Управител: Гриша Дончев ГанчевУправител
4646/30.07.2015 „Младост 8-10-12-Габрово”гр. Габрово, ул. Младост № 8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно97.30%Управител: Красимир Методиев ПетровУправител
4747/30.07.2015„Габрово – „Младост 5””гр.Габрово, ул. Младост № 5, вхл А, ап. 45 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.732Председател: Инж. Любка Димитрова Банкова Членове: 1.Христо Атанасов Павлов 2.Мирослав Стойчев Йорданов 3.Велина Минева Минева 4. Добри Стоянов ТелбисУправителен съвет
4848/30.07.2015„Габрово Антим І №№ 3 и 5”гр. Габрово, ул. „Антим” І № 3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.89%Управител: Никола Георгиев КорназовУправител
4949/06.08.2015„Генерал Никола Рязков № 9, гр. Габрово, община Габрово, ул. Генерал Никола Рязков, № 9, жк./кв. Трендафил-2, бл.17, вх. А”гр.Габрово,община Габрово, ул. Генерал Никола Рязков № 9, жк./кв. Трендафил-2, бл.17, вх. А Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно    100 % Председател: Румянка Манева Атанасова Членове: 1.Даниела Боева Пехливанова 2.Катя Грозева ПейчеваУправителен съвет
5050/ 14.09.2015 „Охрид - 2015” гр. Габрово, ул. „Свищовска” 94, 96, 98”гр.Габрово, ул. Свищовска № 96, бл. Охрид, вх. Б, ет.2, ап. 5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96.11%Председател: Христо Димитров Иванов Членове: 1.София Алексиева Инджова 2.Женина Динева Денчева 3.Иван Стефанов Лафчиев 4. Павел Ненчев МоневУправителен съвет
5151/14.09.2015 „Смирненски 50, гр. Габрово”гр.Габрово, ул. Христо Смирненски № 50 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Атанас Дженков Манев Членове: 1.Веска Кръстева Карапанчева 2.Златьо Николаев ПопзлатевУправителен съвет
5252/16.09.2015 „Морава 135 – гр. Габрово, ул.Морава № 1,3 и 5”гр.Габрово, ул. Морава № 1,3 и 5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно87.579 % Председател: Радка Лазарова Михова Членове: 1.Диана Върбанова Колева 2.Любка Трифонова СтефановаУправителен съвет
5353 /04.10.2015 „Габрово, ул. Д-р Тота Венкова 1, 3, 5, 7”гр. Габрово, ул. Д-р Тота Венкова 1, 3, 5, 7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно68.86%Управител: Александър Петров АндреевУправител
5454 /29.12.2015 „Сдружение Габрово 18 на Емануил Манолов 12”гр. Габрово, община Габрово, ул. Ем.Манолов №12, вх.А, ап.8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100.00%Управител: Николай Стефанов ДачевУправител
5555/11.01.2016„Бичкиня 10, гр.Габрово, ул.Петър Божинов №10, вх.А,Б,В,Г”гр. Габрово, ул.Петър Божинов №10, вх.А, ап.19 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.515 (%)Председател: Величка Данкова Шандуркова Членове: 1. Цанка Пенчева Цонева 2. Станислав Петров ГеоргиевУправителен съвет
5656/28.01.2016„Бенковски, Габрово, ул. Иван Димов № 4 и № 6”гр. Габрово, община Габрово, ул. „Иван Димов”№ 4 и № 6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно74.13%Управител: Даниел Петров СтаневУправител
5757/05.02.2016„КООПЕРАЦИЯ-ДЕТЕЛИНА-ГАБРОВО-УЛ. „АКАЦИЯ”, 4”гр. Габрово, ул. Акация № 4, ет. 3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100.00%Управител: Петър Иванов ГанчевУправител
5858 / 07.03.2016„ГАБРОВО, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” 28, А-Г”гр. Габрово, ул. Любен Каравелов № 28 Б, ет.2, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно92.65 % Управител: Галина Димитрова Витанова-ГеоргиеваУправител
5959 / 07.03.2016„Теменуга – град Габрово, улица Любен Каравелов № 15”гр. Габрово, ул. Любен Каравелов № 15 вх. Г, ап.8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно97.459 % Управител: Добрин Стефанов БотевУправител
6060 / 07.03.2016„ЖСК Луна, гр. Габрово, ул.„Александър Керков” №36 и №38”гр. Габрово, ул.„Александър Керков” №36 и №38” Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.01 % Управител: Йовчо Митев ГеоргиевУправител
6161 / 08.03.2016 „Ангел Кънчев”, гр. Габрово, ул. „Ангел Кънчев„ № 42”гр Габрово, ул. „Ангел Кънчев„ № 42, ет.1, ап.1 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Йонета Николова НиколоваУправител
6262 /09.03.2016 „гр. Габрово, Градище 13”„гр. Габрово, Градище 13” Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Димитър Филев Димитров, Членове: 1.Иван Кръстев Иванов 2.Васил Проданов Велчев Управителен съвет
6363/10.03.2016 „Гр. Габрово, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 1”Гр. Габрово, община Габрово, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 1 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Спас Живков Евтимов Членове: 1.Людмила Ангелова Върбанова 2.Дочка Василева Мичева Управителен съвет
6464/10.03.2016 „гр. Габрово, Христо Смирненски № 13”гр.Габрово, ул. Христо Смирненски № 13 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно82.68 %Председател: Гергана Стефанова Кънчева Членове: 1.Койчо Колев Бараков 2.Боян Иванов Андреев Управителен съвет
6565/15.03.2016 „гр. Габрово „Патриарх Евтимий” 8”гр. Габрово, ул.„Патриарх Евтимий” 8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.78%Председател: Росица Златкова Христова Членове: 1.Ивайло Божидаров Негенцив 2.Силвия Динолова Василева Управителен съвет
6666/22.03.2016 „гр.Габрово, ул.Осми март № 24, вх.А,Б,В”гр.Габрово, ул.Осми март № 24, вх.А,Б,В Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.27 % Управител: Надежда Иванова ЦанковаУправител
6767/22.03.2016 „гр.Габрово, бул. „Трети март” № 56, вх.А и вх.Б”гр.Габрово, бул. „Трети март” № 56, вх.А, ет.3, ап.5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно71.42 % Управител: Екатерина Христова МънковаУправител
6868/22.03.2016 „гр.Габрово, бул. „Априлов” 70 А,Б,В”гр.Габрово, бул. Априлов 70 А, ет.4, ап.8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.67 % Управител: Галина Василева ДрагановаУправител
6969/28.03.2016 „град Габрово, бул. Априлов № 37” гр.Габрово, бул. Априлов № 37 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно88.79 %Председател: Юлия Лалева Сапунджиева Членове: 1.Мирослав Ганчев Радкинов 2.Васил Дянков Балтиев Управителен съвет
7070/29.03.2016 „ЖСК – VІІІ конгрес, гр. Габрово, ул. Градище № 11”гр.Габрово, ул. Градище № 11, ет.2, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Милена Илиева СавчеваУправител
7171/01.04.2016„Габрово, ул. Любен Каравелов 11 - 13”гр.Габрово, ул. Любен Каравелов №11, вх.А, ет.5, ап. 10 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.15%Управител: Васил Иванов ПанчаровУправител
7272/13.04.2016     „Ж.К. Напредък, гр.Габрово, ул.Градище №5”.гр.Габрово, ул. Градище №5, ап.5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Тихомир Георгиев ТотевУправител
7373/13.04.2016„гр.Габрово, бул.Стефан Караджа №5” гр.Габрово, бул.Стефан Караджа №5, ет.6, ап.18 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно67.96 % Управител: Илка Илийчева ВачковаУправител
7474/13.04.2016„гр.Габрово, ул.Градище 19”гр.Габрово, ул.Градище 19, ет.2, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно83.19 % Управител: Тотка Иванова ДеневаУправител
7575/13.04.2016      „ПРОЕКТАНТ – СЕВЕР, гр.Габрово, ул.Св.Св.Кирил и Методий №24”гр.Габрово, ул.Св.Св.Кирил и Методий №24, , ет.5, ап.11 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Мария Илиева ТодороваУправител
7676/13.04.2016„ГАБЪР-град Габрово, ул.Лале №2”гр.Габрово, ул.Лале №2, ет.2, ап.2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Илия Пенчев Бурмов Членове: 1.Петко Димитров Петков 2.Недка Иванова Мичева Управителен съвет
7777/13.04.2016„гр.Габрово, кв.Радичевец, ул.Бачо Киро №8”гр.Габрово, ул.Бачо Киро №8, ет.4, ап.7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Слави Бончев СтаневУправител
7878/13.04.2016„Люляк, гр.Габрово, ул.Иван Вазов №7”гр.Габрово, община Габрово, ул.Иван Вазов №7, ет.2, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Антонина Иванова ГаневаУправител
7979/14.04.2016”Ж.К.Съюз, гр.Габрово, ул.Доспат №1А”гр.Габрово, ул.Доспат №1А, ет.4, ап.11 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.231 % Управител: Аня Ангелова МариноваУправител
8080/14.04.2016„НАДЕЖДА, ул.Климент Охридски №25, Габрово” гр.Габрово, ул.Климент Охридски №25, ет.4, ап.11. Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно78.343 % Председател: Пламен Никифоров Петров Членове: 1.Миладин Ат.Ялъмов 2.Ненчо Хр.Богданов Управителен съвет
8181/14.04.2016„СЕЛИМИЦА №25-27, Габрово”.гр.Габрово, ул.Селимица №27 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно90.707 % Управител: Григор Йорданов ГригоровУправител
8282/14.04.2016„Габрово, ул.Баба Зара 24” гр.Габрово, ул.Баба Зара 24 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Любомир Петков АврамовУправител
8383/14.04.2016„гр.Габрово, бул.Априлов №26, вх.А, вх.Б и вх.В”гр.Габрово, бул.Априлов №26, вх.Б, ет.2, ап.7. Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно75.67 % Председател: Дойка Стоянова Иванова Членове: 1. 2. Управителен съвет
8484/14.04.2016 „ЧАРДАФОН №10- гр.Габрово”.гр.Габрово, община Габрово, ул.Чардафон №10 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Веселин Пенчев ПенчевУправител
8585/15.04.2016 „гр.Габрово, ул.Янтра №5, вх.А”гр.Габрово, ул.Янтра №5, вх.А, ет.3, ап.6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно76.06 % Управител: Даниела Димитрова ПетроваУправител
8686/15.04.2016 „НАДЕЖДА, бл.1, с.Чарково”с.Чарково, бл.1, ет.3, ап.12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Мариана Първанова Андреева Членове: 1.Мариана Първанова Андреева 2.Александър Зехиров Управителен съвет
8787/15.04.2016 „гр.Габрово, бул.Априлов №51, вх.А и Б”.гр.Габрово, бул.Априлов №51, вх.Б, ет.5, ап.9 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96.6 % Управител: Илиана Григорова КръстеваУправител
8888/15.04.2016 „МНО - Брянска №58, гр.Габрово”гр.Габрово, ул.Брянска №58, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Лилия Кирилова Вълкова Членове: 1.Радослав Симеонов Попов 2.Тодор Драганов Вълков Управителен съвет
8989/15.04.2016 „Петко Каравелов №5 - Габрово”гр.Габрово, община Габрово, ул. Петко Каравелов № 5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Илиян Димитров ДимитровУправител
9090/15.04.2016„гр.Габрово, ул.Христо Смирненски 52”гр.Габрово, ул.Христо Смирненски 52, ет.3, ап.10 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Мариан Симеонов Андреев Членове: 1.Иван Стоянов Дянков 2.Минко Цвятков Михов Управителен съвет
9191/19.04.2016 „Армени – гр. Габрово, ул. Васил Друмев № 22 А и Б”гр.Габрово, ул. Васил Друмев № 22 вход Б, ет.3, ап. 14 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Симеон Дамянов Симеонов Членове: 1.Христо Йорданов Караколев 2.Людмил Иванов Христов Управителен съвет
9292/25.04.2016 „Шанс” за бл. 9 – гр. Габрово, бул. Априлов № 34, вх.А и вх.Б”гр.Габрово, бул. Априлов № 34, вх.А, ет.5, ап. 15 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.69 % Председател: Владимир Валери Козарев Членове: 1.Диана Димитрова Стрезова 2.Надежда Цанкова Бенева Управителен съвет
9393/25.04.2016„ОБЩ. ГАБРОВО, С. ВРАНИЛОВЦИ, УЛ. СТОЛЕТОВ № 1, БЛОК А”    ОБЩ. ГАБРОВО, С. ВРАНИЛОВЦИ, УЛ. СТОЛЕТОВ № 1, БЛОК А Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно91.75%Управител: Христо Райков РайковУправител
9494/26.04.2016  „ГР. ГАБРОВО, УЛ. ПЕНЧО ПОСТОМПИРОВ, № 13, 15, 19 ВХ. А И ВХ. Б” гр. Габрово, ул. Пенчо Постомпиров № 13, ет.2, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно87.969% Управител: Валери Великов МарчевУправител
9595/27.04.2016„Напредък” общ. Габрово, с.Чарково, бл. 2”с. Чарково, ощина Габрово, бл.2, ет.3, ап. 11 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Андрейчо Димитров АндреевУправител
9696/28.04.20161.      „ОБЩ. ГАБРОВО, С. ВРАНИЛОВЦИ, УЛ. СТОЛЕТОВ, № 1, БЛОК Б”    ОБЩ. ГАБРОВО, С. ВРАНИЛОВЦИ, УЛ. СТОЛЕТОВ, № 1, БЛОК Б Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно92.523 % Управител: Цветан Матеев ТомовУправител
9797/28.04.2016„ул. Република № 1, гр. Габрово”гр.Габрово, ул. Република № 1, ап. 2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Йордан Илиев Цанков Членове: 1.Мирослав Иванов Нейков 2.Христо Петров Хинов Управителен съвет
9898 /09.05.2016     „Шипка-гр.Габрово, ул.Кирил и Методий №26”.гр.Габрово, ул.Кирил и методий №26, вх.А, ет.1, ап.1 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно69.735 %Управител: Ангелина Здравкова ДъбнишкаУправител
9999/09.05.2016 „гр.Габрово, ул.Селимица №15,17,19”гр.Габрово, ул. ул.Селимица №15,17,19 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно82.162 % .Управител: Таня Веселинова ВълковаУправител
100100/09.05.2016 „гр.Габрово, ул.Видима №7,9,11,13,15, вх.А,Б,В,Г,Д”гр.Габрово, ул.Видима №11, вх.В, ет.8, ап.24 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно87.861 % Председател: Стефанка Трифонова Генева Членове: 1.Стефка Христова 2.Галина Добрева Управителен съвет
101101/18.05.2016 „ЛГ 911 – гр. Габрово, ул. Люлякова градина № 9 и № 11”      гр.Габрово, кв. Трендафила 2, ул. Люлякова градина № 9, ап.11 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно97.05%Председател: Петя Георгиева Стоянова Членове: 1.Михаил Николов Николов 2.Людмил Мариянов Юлиянов Управителен съвет
102102/20.05.2016 „гр.Габрово, ул.Арх.Атанас.Донков №2,4”.гр.Габрово, ул.Арх.Атанас Донков №4, ап.12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.785 % Управител: Лиляна Цвяткова БерчеваУправител
103103/25.05.2016 „Блок 154-гр.Габрово, ул.Цар Калоян №22 АБВ” гр.Габрово, ул.Цар Калоян №22, вх.А Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно78.79 % Управител: Росен Стефанов ИвановУправител
104104/25.05.2016 „Габрово, ул.Добруджа №9,11,13”Габрово, ул.Добруджа №11 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно88.24 % Управител: Румен Иванов ШумковУправител
105105/30.05.2016 „БУРЯ - гр. Габрово, бул. „Априлов” № 49, вх.А и Б”гр. Габрово, бул. Априлов № 49, вх. Б, партер Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно88.379%Управител: Мартин Райнисов МарковУправител
106106/30.05.2016 „гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 14, вх. А и Б”гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 14, вх. А, ап. 15 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно82.384 % Управител: Росица Йонкова НиколоваУправител
107107/30.05.2016   „гр. Габрово, пл. Белорусия № 5, вх.А и Б и ул. Христо Смирненски № 38”гр. Габрово, пл. Белорусия № 5, вх. Б, ап. 15 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно83.511 % Управител: Ваня Пенева ПенчеваУправител
108108/30.05.2016 „Станционна 10 - гр. Габрово, ул. Станционна № 10” гр. Габрово, ул. Станционна № 10 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Димитър Андреев ШановУправител
109109/31.05.2016 „Габрово, бул. Априлов № 66, 68”гр. Габрово, бул. Априлов № 66, ет.1, ап.1 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Добри Спасов ПарапановУправител
110110/31.05.2016 „ЖСК БОР, гр. Габрово, ул. „Васил Друмев” 4”гр. Габрово, ул. „Васил Друмев” 4, ет.4, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Симеон Мирославов БороджиевУправител
111111/09.06.2016 „Блок ЯНТРА, гр. Габрово, община Габрово, ул. СТАРА ПЛАНИНА № 8, вх. А и вх.Б”гр. Габрово, община Габрово, ул. СТАРА ПЛАНИНА № 8. Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно77.497Председател: Илияна Минкова Кожухарова Членове: 1.Соня Христова Симеонова 2.Павел Иванов Пенев Управител
112112/14.06.2016 „Блок Сърп и чук, гр. Габрово, ул. Хр.Смирненски № 30, вх.А и Б”     гр.Габрово, община Габрово, ул. Хр.Смирненски № 30, вх.Б, ет.2, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно88.41%Председател: Ангел Иванов Монев Членове: 1.Валентин Георгиев Ангелов 2.Елка Неделчева Неделчева 3.Стойно Димов Стойнов 4.Анатоли Борисов Трифонов Управител
113113/17.05.2016 „гр. Габрово, бул. Столетов 122”гр. Габрово, бул. Столетов 122 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Румяна Ангелова ДобреваУправител
114114/27.06.2016 „Горски дом, гр. Габрово, ул. Доспат № 1”гр. Габрово, ул. Доспат № 1, ет.3, ап.5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Зина Иванова КушлеваУправител
115115/27.06.2016      „гр. Габрово, ул. Пенчо Славейков 2”гр. Габрово, ул. Пенчо Славейков 2, ет.4, ап.6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно0.897Управител: Камелия Тотева КолеваУправител
116116/11.07.2016 „гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 13”гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 13, ет.2, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно98.40%Управител: Хараламби Христов ГеоргиевУправител
117117/11.07.2016 „гр. Габрово, ул. Градище № 8”гр. Габрово, ул. Градище № 8, ет.2, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.04%Управител: Ценка Денчева КъневаУправител
118118/15.07.2016 „ул. Морава № 2 А, гр. Габрово”гр. Габрово, ул. Морава № 2 А, кв Русевци Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Богомил Колев БелчевУправител
119119/27.07.2016 „Венера 2016, гр. Габрово, ул. Венера № 35, 37, 39”гр. Габрово, ул. Венера № 35, ет.2, ап. 6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно98.59%Председател: Георги Христов Денчев Членове: 1.Виделин Христов Пеев 2.Цанка Йонкова Тодорова Управителен съвет
120120/28.07.2016 „Габрово, ул. Градище № 7”гр. Габрово, община Габрово, ул. Градище № 7, ап. 6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Диана Николаева ЛесичарскаУправител
121121/02.08.2016 „Габрово, ул. Станционна 4”гр. Габрово, ул. Станционна 4, ет.4, ап.12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Мими Димитрова Ковачева Членове: 1.Петя Ганчева Дабева 2.Диана Минчева Димитрова Управителен съвет
122122/04.08.2016   „ЕПБЖ №1, БОЖУР-Габрово, ул.”Свищовска” №61, вх.А,Б и В”.гр. Габрово, ул. Свищовска №61, вх.В, ап.8. Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно99.032 % Председател: Милена Деянова Бошнакова Членове: 1.Илонка Трифонова Кунчева 2.Николай Иванов Изворов Управителен съвет
123123/11.08.2016 „Съгласие – гр. Габрово, ул. Априловска 11”гр. Габрово, ул. Априловска 11, ет.1, ап.2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Донка Илиева ТотеваУправител
124124/06.08.2016 „гр. Габрово, ул. Скобелевска № 28 А”гр. Габрово, ул. Скобелевска № 28 А Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно85.00 % Председател: Бонка Митева Денева Членове: 1.Иванка Цанева Андреева 2.Валентина Димитрова Тодорова Управителен съвет
125125/16.08.2016 „Блок Бор, гр. Габрово, ул. Николаевска № 107”гр. Габрово, ул. Николаевска № 107, ап.2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно70.24%Управител: Георги Иванов ЦвъркалевУправител
126126/17.08.2016 „ЖК „РАПИД” – Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 10, 12А, 12Б”гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 10, ап. 1 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Стефан Георгиев БояджиевУправител
127127/17.08.2016„Габрово, ул. Чардафон 14 А, Б, В ,Г”гр. Габрово, ул. Чардафон 14, В, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Адриан Михайлов Новаков Членове: 1.Иван Станчев Колев 2.Кольо Симеонов ТодоровУправителен съвет
128128/19.08.2016„ул.Св. Климент Охридски № 27, град Габрово”гр. Габрово, ул. Св. Климент Охридски № 27, ап.7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно85.511 % Председател: Минко Ненков Буздрев Членове: 1.Любомир Стефанов Стоев 2.Иван ИвановУправителен съвет
129129/19.08.2016„гр. Габрово, ул. „Иван Гюзелев” № 1, вх. А,Б,В”гр. Габрово, ул. Иван Гюзелев” № 1, вх. А, ет.2, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно67.704 % Председател: Валентин Радков Колев Членове: 1.Цанка Ганчева Рачева 2.Стефан Милчев ХристовУправителен съвет
130130/01.09.2016„БТРТМ ул. Градище № 33, гр. Габрово”гр. Габрово, ул. Градище № 33, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Христина Христова СпасоваУправител
131131/01.09.2016„гр. Габрово, ул. Градище 31, ЖСК Младост 8”гр. Габрово, ул. Градище № 31, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Лъчезар Христов ЙовчевУправител
132132/01.09.2016„гр. Габрово, бул.Априлов №56, вх.А и Б”.гр. Габрово бул.Априлов №56, вх.А, ет.2, ап.6. Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно81.92 % .Управител: Слави Гочев Иванов.Управител
133133/02.09.2016„Лотос 77, гр.Габрово, бул.Могильов №77,79,81”гр. Габрово бул.Могильов №81, ет.4, ап.10 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно98,618 % .Управител: Ивелина Върбанова ИвановаУправител
134134/12.09.2016гр.Габрово, ул.Съзаклятие №6”гр. Габрово, ул.Съзаклятие № 6, ап.7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Людмила Лазарова Цифудина Членове: 1.Христо Иванов Иванов 2.Ружа Проданова Юбел Управителен съвет
135135/12.09.2016      „гр.Габрово, бл.Лилия, бул.Могильов №71,73,75, вх.А,Б,В”гр. Габрово, бул.Могильов №71, вх.А, ет.7, ап.20 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.209 % .Управител: Красен Любомиров ДойчиновУправител
136136/19.09.2016 „Колело, гр. Габрово, община Габрово, ул. Александър Стамболийски № 29”гр. Габрово, община Габрово, ул. Александър Стамболийски № 29 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Калина Петрова СтояноваУправител
137137/19.09.2016 „Блок Страцин, ул. Македония № 1, гр. Габрово”гр.Габрово, ул. Македония № 1 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно78.386 % Управител: Симеон Иванов ПашовУправител
138138/19.09.2016 „Блок на ул. Св. Св. Кирил и Методий № 13 и № 15, гр. Габрово”гр. Габрово, ул.Св. Св. Кирил и Методий № 15, ет.2, ап.6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.56%Председател: Мирослав Иванов Симеонов Членове: 1.Богдан Иванов Стефанов 2.Лиляна Симеонова Йоловска Управителен съвет
139139/05.10.2016 „Еделвайс 2016 - гр. Габрово, кв. Дядо Дянко, бул. Трети март 47, вх.Г”гр. Габрово, бул. Трети март 47, ет.3, ап.6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Биляна Иванова ИвановаУправител
140140/05.10.2016 „Град Габрово, ул. „Антим І” № 15, №17”гр. Габрово, община Габрово, ул. „Антим І” №15, № 17 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Иван Венков Венков Членове: 1.Мария Петкова Маринова 2.Веселин Христофоров Хубанов Управителен съвет
141141/05.10.2016 „гр. Габрово, ул.Ивайло № 13, блок Е, вх. А-Е”гр. Габрово, ул. Ивайло № 13, вх.Е, ет.6, ап. 12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно84.49%Председател: Даниел Станев Станев Членове: 1.Гергана Христова Събева 2.Пейчо Тодоров Иванов 3. Елена Борисова Устаилиева-Цанева 4. Георги Стефанов Думанов Управителен съвет
142142/05.10.2016"гр.Габрово, бул.Могильов 76, 78, 80"гр.Габрово, бул.Могильов 76, ет.5, ап. 15 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно78.424Управител: Лиляна Петрова ЗахариеваУправител
143143/18.10.2016„гр. Габрово, бул.Могильов, 42-48”гр. Габрово, бул.Могильов, 42-48 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.94%Председател: Мариета Гатева Лазарова Членове: 1.Николай Борисов Минчев 2.Маргарита Александрова Управителен съвет
144144/18.10.2016 „гр.Габрово, ул.Стефан Караджа 15, вх.А,Б,В”гр. Габрово, ул.Стефан Караджа №15 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Румяна Стефанова Цонева.Управител
145145/18.10.2016"Габрово-Николаевска - 132-134-136"гр.Габрово, ул. Николаевска № 132, ет.3, ап.5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно99.184 % Управител: Невяна Николаева МяшковаУправител
146146/25.10.2016 г.„Ропотамо, ул.Петър Берон №1, Габрово” гр. Габрово, ул.Петър Берон №1, ет., ап3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.997 % Председател: Николина Маринова Девенска Членове: 1.Веселин Досев Василев 2.Стефка Христова Георгиева Управителен съвет
147147/27.10.2016 г.„Капитан Никола, гр. Габрово, ул. Йосиф Соколски № 22”гр.Габрово, ул. Йосиф Соколски № 22, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Владимир Генчев МитевУправител
148148/27.10.2016 г.„гр. Габрово, ул. Цар Калоян № 34 и № 36”гр.Габрово, ул. Цар Калоян № 34, ет. 1, ап. 2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Кръстина Стефанова ИвановаУправител
149149/31.10.2016 г.„гр. Габрово, бул.Априлов 35”гр.Габрово, бул. Априлов № 35, ет. 1, ап. 3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Бистра Тихова СтояноваУправител
150150/31.10.2016 г.„Габрово, бл.Д, ул.Преслав №5, вх.А и Б”гр.Габрово, ул.Преслав №5, вх.Б, ет.2, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Кольо Рачев РачковУправител
151151/31.10.2016 г.„Ангел Кънчев 48-56, гр.Габрово”гр. Габрово, община Габрово, ул.Ангел Кънчев №48-56 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно89.988 % Председател: Красимира Петкова Бондарева Членове: 1.Христина Борисова Тодорова 2.Цветан Илиев Илиев 3.Христо Стефанов Пеев 4.Мирослав Тодоров Ганев Управителен съвет
152152/31.10.2016 г.„Москва-Габрово-Скобелевска-30”гр. Габрово, ул.Скобелевска №30, вх.Б, ет.1, ап.6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно70.11 % Председател: Димитър Стефанов Димов Членове: 1.Петър Стойчев Иванов 2.Пламен Христов Василев Управителен съвет
153153/04.11.2016 г.„ ЖК Чардафон №4, гр.Габрово, ул.Чардафон №4”гр.Габрово, ул.Чардафон №4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Христина Димитрова ДимитроваУправител
154154/04.11.2016 г.  „ гр.Габрово, ул.Свищовска №75, бл. „Могильов”гр.Габрово, ул.Свищовска №75 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно90.332 %Управител: Татяна Стефанова ХристоваУправител
155155/04.11.2016 г.„гр. Габрово, ул. Св.Климент Охридски № 29”гр.Габрово, ул. Св.Климент Охридски № 29, ап. 13 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Божидар Цонев ИвановУправител
156156/04.11.2016 г.„гр. Габрово, ул. Юрий Венелин № 8, вх. А, Вх.Б”гр.Габрово, ул. Юрий Венелин № 8, вх. А, вх.Б. Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96%Управител: Нели Маринова ВълковаУправител
157157/07.11.2016 г.„ул.Александър Керков 54, гр.Габрово” гр.Габрово, ул. Александър Керков 54, ет.1, ап.1 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Станислава Маринова СавоваУправител
158158/07.11.2016 г.„гр.Габрово, ул.Юрий Венелин 3,5, вх.А и Б”гр. Габрово, ул.Юрий Венелин №3, вх.Б, ет.1, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Цвятко Денков Цвятков Членове: 1.Мая Борисова.Петрова 2.Данаил Пенев Недев Управителен съвет
159159/08.11.2016 г.„гр. Габрово, ул.Орловска № 136-140”гр. Габрово, ул. Орловска № 136, ет. 5, ап. 10 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.01 % Председател: Магдалена Димитрова Митева Членове: 1.Дончо Петров Петров 2.Райна ГутеваУправителен съвет
160160/08.11.2016 г.„ гр.Габрово, ул.Бенковска №5”гр.Габрово, ул.Бенковска №5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Никола Иванов СпасовУправител
161161/09.11.2016 г.     „гр. Габрово, ул. Чардафон 12”гр.Габрово, ул. Чардафон 12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно97.97 % Управител: Симеон Петков СимеоновУправител
162162/09.11.2016„ гр.Габрово, пл. Белорусия №1, вх. А и Б”гр.Габрово, пл. Белорусия №1, вх. А, ет.2 ап.8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.52 %Управител: Васил Михайлов ЙосифовУправител
163163/09.11.2016„ Комсомол- гр.Габрово, ул. Петър Михов №11, 13, 15, 17”гр.Габрово, ул. Петър Михов № Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.113 %Управител: Здравко Тодоров Кузев Управител
164164/10.11.2016 г.„гр. Габрово, ул. Емануил Манолов № 18”гр.Габрово, ул. Емануил Манолов № 18 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%безсрочноУправител
165165/10.11.2016 г.„гр. Габрово, ул. Станционна № 8”гр.Габрово, ул. Станционна № 8, ап. 14 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94%Управител: Людмил Александров ДобревУправител
166166/10.11.2016 г.„Радост 5, гр. Габрово”гр. Габрово, ул. Радост № 5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Светла Славова Андреева Членове: 1.Петя Тодорова Цонева 2.Николай Илиев ПенчевУправителен съвет
167167/10.11.2016 г.„Малина – Градище 21, гр. Габрово”„Малина – Градище 21, гр. Габрово” Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Пенка Стефанова ИгнатоваУправител
168168/10.11.2016 г.„ул. Кирил и Методий 27, гр. Габрово”гр.Габрово, ул. Кирил и Методий 27, ап. 14, ет. 4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94%Управител: Христо Стефанов ДочевУправител
169169/11.11.2016 г."гр. Габрово, ул. Младост № 28, 30, 32"гр. Габрово, ул. Младост №30, вх.Б, ет.3, ап.5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96%Управител: Велизар Йорданов ПановУправител
170170/11.11.2016 г."гр. Габрово, ул. Свищовска №73"гр. Габрово, ул. Свищовска №73, ет.7, ап.42 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.53%Управител: Рашко Георгиев КалицовУправител
171171/11.11.2016" гр. Габрово, кв.Кряковци № 33 А" гр. Габрово, кв.Кряковци № 33 А Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно85.15%Управител: Тотка Костова ДенчеваУправител
172172/17.11.2016„ул. Иглика, гр. Габрово, ул. Свищовска 65, вх. А-В”гр.Габрово, ул. Свищовска 65, вх. Б, ет.4, ап.8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно88.15%Управител: Детелин Стефанов ДечевУправител
173173/21.11.2016„Габрово, ул. Варовник 12-14-16”гр. Габрово, ул. Варовник 12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100.00%Председател: Николай Пеев Караколев Членове: 1.Николай Борисов Попов 2.Милена Дончева Йорданова Управителен съвет
174174/23.11.2016„гр. Габрово, 5300, община Габрово, булевард Априлов № 62”гр. Габрово, 5300, община Габрово, булевард Априлов № 62 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100.00%Управител: Антон Христов СтанчевУправител
175175/23.11.2016„гр. Габрово, Трети март 48”гр. Габрово, бул. Трети март 48 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100.00%Управител: Иванка Витанова КолеваУправител
176176/23.11.2016гр. Габрово, ул. Градище 40”      гр.Габрово, ул. Градище 40 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно91.55%Управител: Анка Василева АрсоваУправител
177177/23.11.2016„гр. Габрово, ЖК. Петър Падалски № 1”гр. Габрово, ЖК. Петър Падалски № 1, ет.10, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно92.45%Управител: Михаил Иванов БашевУправител
178178/23.11.2016„гр. Габрово, Венера 31-33”гр. Габрово, ул.Венера 31, ап.2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.71%Управител: Петър Валентинов ГеоргиевУправител
179179/23.11.2016„гр. Габрово, ул. Зелена ливада № 5,7,9”гр. Габрово, ул. Зелена ливада № 7, ап.19 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.44%Управител: Николай Стефанов НиколовУправител
180180/25.11.2016„Габрово-Д-р Тота Венкова-2;4;6” гр. Габрово, Д-р Тота Венкова-2;4 и 6, кв.Трендафила-2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно97.356 % Председател: Ценка Маринова Петкова Членове: 1.Мариана Христова Деевска 2.Марийка Христова Тодорова Управителен съвет
181181/30.11.2016„Импулсстрой, гр. Габрово, ул. Антим І 4, вх. А, Б и В”гр. Габрово, ул. Зелена ливада № 5,7,9”гр. Габрово, ул. Антим І № 4, вх.В, ет.5, хап. 13 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Марин Пенчев ГаневУправител
182182/30.11.2016"гр .Габрово, ул. Ванче Михайлов 17 ”гр. Габрово, ул. Ванче Михайлов 17, ет.2, ап.5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Ивелина Василева Петрова Управител
183183/02.12.2016„гр. Габрово, бл. Буря, ул. Младост 1”гр. Габрово, ул. Младост 1, ап.33 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно89.78%Управител: Силвия Георгиева Ангелова Управител
184184/02.12.2016"гр. Габрово, бул. Столетов № 66, 68, 70, 72, 74"гр. Габрово, бул. Столетов №66, вх.Д, ет.5, ап.12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.03%Управител: Стефан Цанков Христов Управител
185185/02.12.2016„гр. Габрово,”ул. Люлякова градина № 7,5”гр. Габрово, ул. Люлякова градина № 7,5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно70%Управител: Данислава Павлова Пъровска Управител
186186/02.12.2016„ДЕТМАГ – гр. Габрово, ул. Първи май № 1”гр. Габрово, ул. Първи май № 1 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно84.20%Председател: Огнян Николаев Владимиров Членове: 1.Снежана Димитрова Колева 2.Евгений Симеонов Симеонов Управителен съвет
187187/02.12.2016„гр. Габрово – П.Падалски 4”гр. Габрово, ул. Петър Падалски № 4, ет. 13, ап. 1 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно69.31%Управител: Камелия Тодорова Фардева - Караколева Управител
188188/09.12.2016"гр. Габрово, ул. Христо Смирненски №44, вх.А и вх. Б"гр.Габрово, ул. Христо Смирненски № 44, вх. Б, ет. 3, ап. 9 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно87, 238%Управител: Ирина Николова Михова Управител
189189/09.12.2016"гр. Габрово, ул. Лазурна № 4"гр. Габрово, ул. Лазурна № 4, ет. 4, ап. 56 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96, 48 %Председател: Симеон Иванов Стойчев Членове: 1.Иван Павлов Матеев 2.Иво Христов Савчев Управителен съвет
190190/09.12.2016 „гр. Габрово, ул. Иван Тончев 7, ул. Св. Климент Охридски 5, 7, 9, 11”гр. Габрово, ул. Иван Тончев № 7, ет. 5, ап. 13 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Александър Христов Сярков Управител
191191/15.12.2016„Изгрев, ул. П.Берон 10-12, град Габрово” гр. Габрово, община Габрово, ул. П.Берон 10-12, кв. Лъката Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Милчо Тотев Милчев Членове: 1.Явор Иванов Гатев 2.Веселина Савчева Радева Управителен съвет
192192/15.12.2016 „гр. Габрово, ул. Даскал Алекси № 4, вх. А, Б, В, Г”гр. Габрово, ул. Даскал Алекси № 4, вх. Б , ет. 4, ап. 8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Вильо Крумов Добриков Управител
193193/15.12.2016   „ТОЙОТА – Габрово, бул. Могильов № 3”гр. Габрово, бул. Могильов № 3, ет.7, ап. 28 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.14Управител: Лилия Христова Стойчева Управител
194194/16.12.2016      „гр. Габрово, ул. Васил Друмев № 6, вх. Б и вх. А”гр. Габрово, ул. Васил Друмев № 6, вх. Б, ет. 5, ап. 12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно78.63%Управител: Светослав Колев Симеонов Управител
195195/19.12.2016„ЖСК „Боровец”- Габрово, ул. Върба № 4”гр. Габрово, ул. Върба № 4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Йоана Иванова Русева Управител
196196/20.12.2016„гр.Габрово, бул. Априлов 47”гр.Габрово, бул. Априлов 47, вх. Б, ет.6, ап.12 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно84%Председател: Васил Анастасов Главчев Членове: 1.Мириян Христов Иванов 2.Константин Петров Константинов 3. Кольо Лалев Колев 4.Георги Николов Калицов Управителен съвет
197197/20.12.2016„гр. Габрово, ул. Венец № 30, 32, 34” гр. Габрово, ул. Венец № 30, ет. 5, ап.13 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95, 895 % Председател: Александър Христов Иванов Членове: 1.Диана Великова Стругарова 2.Борислав Стефанов Бояджиев Управителен съвет
198198/20.12.2016„гр. Габрово, ул.Александър Стамболийски № 22, вх.А,Б,В,Г,Д,Е”гр.Габрово, ул.Александър Стамболийски № 22, вх.Е, ап. 14 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно73.30%Управител: Христо Величков Георгиев Управител
199199/23.12.2016„гр. Габрово, ул. Хризантема № 2 и 4 ”гр.Габрово, ул. Хризантема № 2, вх.А, ет. 3, ап. 8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно80, 819 %Управител: Кръстьо Николаев Кръстев Управител
200200/06.01.2017„гр.Габрово, ул. Д-р Тота Венкова № 14-24”гр.Габрово, ул. Д-р Тота Венкова № 20, ап. 3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно92.76%Председател: Велика Иванова Раданова Членове: 1.Виолета Христова Христова 2.Румяна Маринова Недкова Управителен съвет
201201/06.01.2017„гр. Габрово, ул.Акация 2, вх.А, Б, В, Г, Д”гр.Габрово, ул. Акация 2, вх.Б, ап. 6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно70.22%Управител: Мария Христова Христова Управител
202202/12.01.2017"Кв.Русевци-Селимица 29-31, гр.Габрово"гр.Габрово, ул.Селимица 29-31 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно80.424 %Управител: Георги Боянов Георгиев Управител
203203/12.01.2017"гр.Габрово, ул.Никола Рязков №1,5,5,7"гр.Габрово, ул.Никола Рязков №1,3,5,7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.03%Председател: Петя Иванова Иванчева Членове: 1.Татяна Иванова Кънева 2.Невяна Христова Башлиева Управителен съвет
204204/07.02.2017„гр. Габрово, ул. Никола Войновски №30, вх. А, Б, В, Г, Д”гр.Габрово, ул. Никола Войновски №30, вх. Г, ет.3, ап.6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.58%Управител: Искрен Йорданов Стоянов Управител
205205/07.02.2017„гр. Габрово, ул. Антим I, №8”гр.Габрово, ул. Антим I, №8, ет.1, ап.1 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно95.45%Управител: Димитър Христов Марчев Управител
206206/07.02.2017„гр.Габрово, ул.Клокотница №9-вх.А и вх.Б, №11-вх.А и вх.Б”гр.Габрово, ул.Клокотница №9, ет.5, вх.А, ап.13 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Румен Русев Радев Управител
207207/07.02.2017„Хидрострой, Габрово, ул.Хр.Смирненски 33 А,Б,В”гр.Габрово, ул.Хр.Смирненски 33, вх.Б, ет.1, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно92.63%Председател: Веселин Кръстев Кръстев Членове: 1. Донка Гичева Пенчева 2. Антоанета Иванова Пейчева Управителен съвет
208208/13.02.2017„ул. Зелена Ливада №24, №26, №28, №30, гр.Габрово”гр.Габрово, ул. Зелена Ливада №26, вх.Б, ет.6, ап.16 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94, 282 % Председател: Григор Илиев Илиев Членове: 1. Дончо Добрев Жиглов 2.Минка Личева Игнатова Управителен съвет
209209/13.02.2017„Евтим Дабев 2 А – Г, гр.Габрово”гр.Габрово, ул. Евтим Дабев 2, вх.Г, ап. 7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96.02%Председател: Цветан Димитров Христов Членове: 1. Маруся Иванова Йончева 2. Иван Цанков Ганчев Управителен съвет
210210/13.02.2017„Могильов 59, гр.Габрово”гр.Габрово, ул. Могильов 59, ап. 47 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно75.91%Председател: Тотьо Колев Иванов Членове: 1. Велимира Пенчева Стефанова 2. Пепа Димитрова Николаева Управителен съвет
211211/13.02.2017„Трапезица, гр. Габрово, пл. Орлово гнездо № 2”гр. Габрово, пл. Орлово гнездо № 2, ет.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Стилиян Владимиров Димитров Управител
212212/15.02.2017 „Столетов, ул.Цар Калоян 24, гр.Габрово” гр. Габрово, ул.Цар Калоян 24 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно87.37 % Управител: Красимир Колев Колев Управител
213213/15.02.2017 „Габрово-Възраждане №2”.гр. Габрово, община Габрово, ул.Възраждане №2. Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно92.58%Управител: Христо Иванов Цачев. Управител
214214/21.02.2017"гр. Габрово, ул. Свищовска №107,109 и 111 - блок Мадара 4"гр. Габрово, ул. Свищовска №107, ет.4, ап. 13 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно97, 41%Управител: Христина Симеонова Христова Управител
21521528.02.2017 „ул. Найден Геров № 42, 44, 46, 48 гр. Габрово”гр.Габрово, ул. Найден Геров № 42, ап. 4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно98.05%Управител: Росица Ангелова Савова Управител
216216/28.02.2017 „СТРОИТЕЛ – гр. Габрово, ул. Мир 33, 35, 37”гр.Габрово, ул. Мир № 33 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно78.53%Управител: Петър Стефанов Минчев Управител
217217/06.03.2017 „гр. Габрово, ул. Антим Първи № 6”гр. Габрово, ул. Антим Първи № Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Биляна Михайлова Големанова Управител
218218/07.03.2017 „гр. Габрово, бул.Априлов № 3, вх.А, вх.Б, вх.В”гр. Габрово, бул.Априлов № 3, вх.А, вх.Б, вх.В Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно83.73% Управител: Минка Стоянова Христова Управител
219219/07.03.2017 „гр. Габрово, ул. Ясен № 27, вх. А, Б и В”гр. Габрово, ул. Ясен № 27, вх. А, ет.2, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно87.365% Управител: Величко Иванов Иванов Управител
220220/03.04.2017 „ж.к.Цанко Дюстабанов, гр.Габрово, ул.Лазар Донков №22”.    гр. Габрово, община Габрво, ул.Лазар Донков №22, ет.2, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Добрина Миткова Георгиева Управител
221221/03.04.2017 „гр. Габрово, бул.Могильов №2, вх. А, Б и В”гр. Габрово, бул.Могильов №2, вх.А, ет.6, ап.16 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Илия Петров Илиев Управител
222222/03.04.2017 „Мадара 2-ул.Младост №№19,21,23, гр.Габрово”.гр.Габрово, ул.Младост №21 ап.2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно74.02%Председател: Божидар Мирчев Радев Членове: 1.Павел Желязков Ковачев 2.Светлана Иванова Малинова Управителен съвет
223223/03.04.2017„гр. Габрово, ж.к Петър Падалски №2”гр. Габрово, ж.к Петър Падалски №2, ет.7, ап.25 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно89.13%Управител: Иван Димитров ЦанковУправител
224224/03.04.2017„Генерал Михаил Скобелев, гр.Габрово, ул.Скобелевска №26, вх.А и вх.Б”гр. Габрово, ул.Скобелевска №26, вх.А, ет.6, ап.17 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно88.44%Управител: Евгени Йорданов МичевУправител
225225/03.04.2017„гр. Габрово, ул.Христо Ботев №12, вх.А и вх.Б”гр. Габрово, ул.Христо Ботев №12, вх.Б, ет.6, ап.17 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.92%Управител: Марияна Петрова СпасоваУправител
226226/03.04.2017      „гр. Габрово, ул.Орловска №19, 21”гр. Габрово, ул.Орловска №19, 21 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно92.14%Управител: Кристиян Станиславов НиколовУправител
227227/05.04.2017„Щастие, бул.Стефан Караджа №21,23,19, гр.Габрово”гр. Габрово, бул.Стефан Караджа №23, ет.5, ап.11 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно75.406 % Председател: Владимир Тотев Тапов Членове: 1. Пенчо Иванов Тепавски 2. Георги Лазаров Маноилов Управителен съвет
228228/12.04.2017„гр. Габрово, ул. Люлякова градина 13, 15, 17”гр. Габрово, ул. Люлякова градина № 15, ап.15 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.575% Управител: Пена Костова Генова Управител
229229/12.04.2017„Щастие 2, гр.Габрово, бул.Стефан Караджа №25”гр. Габрово, бул.Стефан Караджа №25, ет.8, ап.32 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно90.786 % Управител: Христина Стефанова ДянковаУправител
230230/12.04.2017„гр. Габрово, ул.Видима №17,19,21,23,25” .гр. Габрово, ул.Видима №23, ет.6, ап.18 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно88.65%Управител: Витка Цочева КунчеваУправител
231231/25.04.2017„гр. Габрово, ул.Зелена ливада №10,12,14” гр. Габрово, ул.Зелена ливада №10,12,14. Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно97.411 % Управител: Тотьо Трифонов Петров.Управител
232232/25.04.2017 БЛОК 8, гр.Габрово, ул.Хризантема №№17,19,21” гр.Габрово, община Габрово, ул.Хризантема №№17,19,21, ж.к.Трендафил 1, бл.8 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Председател: Митко Найденов Нешев Членове: Анета Стефанова Иванова Митко Иванов Астарджиев Управител
233233/26.04.2017 „гр. Габрово, ул.Неофит Рилски №27, вх.А,Б,В” гр. Габрово, ул.Неофит Рилски №27, вх.А, ет.2, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.62%Управител: Детелина Венкова ИвановаУправител
234234/02.05.2017„гр. Габрово, ул.Зелена ливада №11,13,15”  гр. Габрово, ул.Зелена ливада №11, ет.6, ап.18 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочноУправител: Витка Цочева КунчеваУправител
235235/02.05.2017 „гр. Габрово, ул.Видима № 1, 3” гр. Габрово, ул.Видима № 3, ет.2, ап.6 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Тодор Койчев КоевУправител
236236/28.04.2017„гр. Габрово, пл. Белорусия № 2, вх.А,Б,В”гр. Габрово, пл. Белорусия № 2, вх.В, ет.4, ап.9 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96.55%Управител: Кирил Георгиев КировУправител
237237/10.05.2017 г.„ПРОЛЕТ 17, гр. Габрово, ул.Д-р Василиади 9, вх.Г и вх.Д гр. Габрово, ул.Д-р Василиади №9, вх.Д, ап.2 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управителя Иван Минчев Пеев.Управител
238238/10.05.2017 г.„гр.Габрово, ул.Хризантема №23”.гр.Габрово, ул.Хризантема №23, ап.5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.716 % Управителя Християна Петрова Цонева.Управител
239239/12.05.2017 г.„гр.Габрово, ул.Свищовска № 88,90,92”.гр.Габрово, ул.Свищовска № 88, ап.9, ет.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96.168 % Управителя Мирослав Данаилов Синански.Управител
240240/12.05.2017 г. „гр.Габрово, бул.Могильов № 64,66,68,70,72”.гр.Габрово, бул.Могильов № 66,ап.14 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно98.467 % Управител: Светослав Кирилов ЧанлиевУправител
241241/12.05.2017 г.„Прохлада-1,3,5, гр.Габрово”гр.Габрово, ул.Прохлада №1, ап.13 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно 89.113 % Председател: Красен Пламенов Дойков, гр.Габрово,ул.Прохлада №1 Членове: 1. Виолета Георгиева Цанкова, гр.Габрово, ул.Прохлада №3 2. Светла Страхилова Галинова, Гр.Габрово, ул.Прохлада №5Управителен съвет
242242/12.05.2017 г.  „ул.Никола Балканеца № 20, вх.А и вх.Б, гр.Габрово”гр.Габрово, ул.Никола Балканеца № 20, вх.Б, ет.2, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Стефка Маркова Иванова.Управител
243243/12.05.2017 г. „гр.Габрово, ул.Селимица №1,3,5,7”.гр.Габрово, ул.Селимица №5, ет.5, ап.15 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно89.426 % Управител: Йордан Цветомиров ВасилевУправител
244244/12.05.2017 г. „гр.Габрово, ул.Свищовска №83,85,87”гр.Габрово, ул.Свищовска №83, ап.4 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96.472 % Управител: Христо Михайлов ХристовУправител
245245/25.05.2017ХЕМУС 21-ГАБРОВОгр.Габрово, бул.Хемус №21, ет.2, ап.5 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно94.23 %Председател: Ботьо Коев Христов Членове: 1.Пламен Семов Станчев 2.Илиян Василев ИлиевУправителен съвет
246246/25.05.2017"гр. Габрово, ул. Св.Св. Кирил и Методий №5, вх.А и Б"гр. Габрово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий №5, вх.А, ет.2, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно68.875%Управител: Кремена Христова ДимитроваУправител
247247/25.05.2017„гр. Габрово, ул. Морава 7” гр. Габрово, ул. Морава №7, ет.3, ап.9 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно90.72 %Управител: Станимир Иванов МетевУправител
248248/30.05.2017    „Блок Ясен, гр. Габрово, бул. Столетов № 127, 129, 131, 133”      гр.Габрово, бул. Столетов № 127 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно87.858%Председател: Мариела Петрова Кънчева Членове: 1.Николай Иванов Пенчев 2.Катя Тотева Топалова 3.Илиан Димитров Брусев 4.Николай Съйков Цанков Управителен съвет
249249/30.05.2017„Град Габрово, ул. Христо Ботев № 14” гр.Габрово, ул. Христо Ботев № 14 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно91.04%Председател: Горан Данаилов Горанов Членове: 1.Борислав Христов Христанов 2.Даниел Иванов Тотев Управителен съвет
250249/30.05.2017„гр. Габрово ул. Петър Михов № 2, 4, 6”гр.Габрово, ул. Петър Михов № 6, ет, ап.11 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно91.70%Председател: Цветанка Иванова Христова Членове: 1.Павлин Николов Николков 2.Таня Стоянова Златева Управителен съвет
251251/02.06.2017      „гр. Габрово, ул. Морава №10,12,14”гр. Габрово, ул. Морава №10,12,14 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно96.899 % Управител: Станислав Симеонов НиколаевУправител
252252/06.06.2017„ПЕНЬО ПЕНЕВ, ГР.ГАБРОВО, УЛ. НИКОЛА ВОЙНОВСКИ №26”гр. Габрово, ул. Никола Войновски №26, вх.Б, ет.4, ап.3 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.132 % Управител: Красимира Христова Цочева Управител
253253/06.06.2017„Габрово - бул. Хемус №23”      гр.Габрово, бул. Хемус №23, ет.2, ап.7 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно74.665 % Председател: Членове:Петър Красимиров Русков 1.Димитър Христов Димитров 2.Бонка Стоянова НеноваУправителен съвет
254254/06.06.2017гр.Габрово, ул.Брянска №56, вх.А, Б, В, Г, Д      гр. Габрово, ул. Брянска №56, вх.Б, ет.7, ап.14 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно93.055 % Управител: Ивайло Тодоров КолевУправител
255255/12.06.2017„Приборостроител, гр. Габрово, ул. Генерал Николов № 40”гр.Габрово, ул. Генерал Николов № 40 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно75.835 % Председател: Галина Димитрова Георгиева Членове: 1.Даниела Василева Чехларова 2.Стефанка Иванова РачеваУправителен съвет
256256/12.06.2017„гр. Габрово, ул. Чардафон № 19”гр. Габрово, ул. Чардафон № 19 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и/или от държавния или общински бюджет,, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост; безсрочно100%Управител: Антон Иванов Бялков Управител