Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Получател на помощта Булстат/ЕГН Седалище и адрес на управление Код по КИД- 2008 (ако е приложимо) Вид на предприя тието

Собственост

Партньорство Да/Не Дата на предостав яне на помощта Донор на помощта

Реална

сума

(лв.)

1. Декор Груп ООД 107574970 гр. Габрово 52.46 микро частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 100950,37
1. Първа инвестиционна банка АД 831094393 гр. София 64.19 голямо частна не 12.12.2015

Републикански

бюджет

21493,64
2. ВиК ООД 817040128 гр. Габрово 36.00 средно държавна и общинска не 12.12.2015

Републикански

бюджет

 11438,96
 3. Т. Ботева   ********  гр. Габрово  неприложимо  микро  частна  не 12.12.2015 г.  Републикански бюджет  3757,17
 4.  С. Кънчева  ********  гр. Габрово  неприложимо  микро  частна  не 12.12.2015  Републикански бюджет  17666,02
 5. С. Пенчев  ********  гр. Габрово  неприложимо  микро  частна  не  12.12.2015  Републикански бюджет  6289,85
6. Импулс АД 129007677 гр. Габрово 25.62 голямо частна не 12.12.2015 Републикански бюджет  19334,50
7.  Маца - 62 ЕООД  203150441 гр. Габрово  неприложимо  малко  частна  не  12.12.2015  Републикански бюджет  20855,86
8. Капитал строй инвест АД 107554882 гр. Габрово 41.20 малко частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 71456,95
9. Гама инженеринг АД 107054090 гр. Габрово 45.00 малко частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 35728,47
10. Тера център ЕООД 175081106 гр. Габрово неприложимо средно частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 71798,85
11. Д. Пеева  ******** гр. София неприложимо микро частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 11453,62
12. И. Мускуров  ******** гр. Габрово неприложимо микро частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 6120
13 Кр. Ангелов  ******** гр. Габрово 86,23 микро частна не 25.02.2016 Републикански бюджет 12168
14 В. Драгиева  ********

гр. Габрово

неприложимо микро частна не  24.06.2016 Републикански бюджет

11065,45

 

15. Кр. Атанасов  ******** гр. Габрово неприложимо микро частна не  24.06.2016 Републикански бюджет  56625,67
16. М. Лозанова  ******** гр. Габрово неприложимо микро частна не  24.06.2016 Републикански бюджет  8911,53
17. "Трафик - Експрес - ИП" ЕООД 202149016 гр. Габрово 85,53 микро частна не 12.09.2016  Републикански бюджет  12517,73

18.

"Капитан Дядо Никола" АД 817058133 гр. Габрово 22,21 малко частна не  07.03.2016 Републикански бюджет  23446,58
19. Община Габрово 000215630 гр. Габрово 84,11 - - не  24.06.2016 Републикански бюджет  7707,91
20.  ЕТ "Габро-Ангел Иванов"  817050866  гр. Габрово  68,20  микро  частна  не  15.09.2016  Републикански бюджет 32928,59 
21. "Мариана Дедева" ООД 107545513 гр. Габрово 47,73 микро частна не  15.09.2016 Републикански бюджет  17600,09
22. Ил. Новикова  ******** гр. Габрово 68,20 микро частна не 15.09.2016  Републикански бюджет  35028,39
23 СУАБ-СБА ЕООД 8310331270285 гр. София  неприложимо        09.06.2016 Републикански бюджет  68476,31
24 Хенди ЕООД 817076544 гр. Габрово 47,19 малко частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 486,04
25 Бимс ЕООД 107567278 гр. Габрово 74,20 микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 117,65
26 Тимех-М ЕООД 107552034 гр. Габрово 51,87 микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 177,78
27 Г. Стойнов  ******** гр. Габрово неприложимо микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 126,05
29  Галиарди ООД  203805886  гр. Габрово  неприложимо  микро  частна  не  01.07.2016  Републикански бюджет  88,05
30 ЕТ"Дани-Йордан Йорданов" 107034433 гр. Габрово неприложимо микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 365,33
31 Магнолия ЕООД 102860964 гр. Габрово неприложимо микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 117,65
32 Р. Белоева  ******** гр. Габрово неприложимо микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 113,39
33