Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Получател на помощта Булстат/ЕГН Седалище и адрес на управление Код по КИД- 2008 (ако е приложимо) Вид на предприя тието

Собственост

Партньорство Да/Не Дата на предостав яне на помощта Донор на помощта

Реална

сума

(лв.)

1. Декор Груп ООД 107574970 гр.Габрово, ул.Йосиф Соколски №37 52.46 микро частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 100950,37
1. Първа инвестиционна банка АД 831094393 гр.София, бул.Драган Цанков № 37 64.19 голямо частна не 12.12.2015

Републикански

бюджет

21493,64
2. ВиК ООД 817040128 гр.Габрово, бул.Трети март №6 36.00 средно държавна и общинска не 12.12.2015

Републикански

бюджет

 11438,96
 3. Таня Димитрова Ботева   ********  гр.Габрово, бул.Могильов 84  неприложимо  микро  частна  не 12.12.2015 г.  Републикански бюджет  3757,17
 4.  Стефка Христова Кънчева  ********  гр.Габрово, ул.Варовник №10  неприложимо  микро  частна  не 12.12.2015  Републикански бюджет  17666,02
 5. Станислав Петров Пенчев  ********  гр.Габрово, ул.Ген.Николов №38Б  неприложимо  микро  частна  не  12.12.2015  Републикански бюджет  6289,85
6. Импулс АД 129007677 гр.Габрово, ул.Орловска № 162 25.62 голямо частна не 12.12.2015 Републикански бюджет  19334,50
7.  Маца - 62 ЕООД  203150441 гр.Габрово, бул.Априлов 78 вх.В  неприложимо  малко  частна  не  12.12.2015  Републикански бюджет  20855,86
8. Капитал строй инвест АД 107554882 гр.Габрово, ул.Л.Каравелов 26 41.20 малко частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 71456,95
9. Гама инженеринг АД 107054090 гр.Габрово, ул.Л.Каравелов 26 45.00 малко частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 35728,47
10. Тера център ЕООД 175081106 гр.Габрово, ул.Бодра смяна 21 неприложимо средно частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 71798,85
11. Десислава Минева Пеева  ******** гр.София, кв.Борово, бл.19, вх.А неприложимо микро частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 11453,62
12. Иван Стефанов Мускуров  ******** гр.Габрово, ул.Пейо Яворов №4 неприложимо микро частна не 12.12.2015 Републикански бюджет 6120
13 Красен Димитров Ангелов  ******** гр.Габрово, бул.Могильов 87 ет.1 ап.2 86,23 микро частна не 25.02.2016 Републикански бюджет 12168
14 Веселина Христова Драгиева  ********

гр.Габрово,

ул.Зелена ливада №4, ап.3

неприложимо микро частна не  24.06.2016 Републикански бюджет

11065,45

 

15. Красимир Гичев Атанасов  ******** гр.Габрово, ул."Гърмидолов" №7 неприложимо микро частна не  24.06.2016 Републикански бюджет  56625,67
16. Мариана Николова Лозанова  ******** гр.Габрово, бул."Столетов"№80, ет.5, ап.13 неприложимо микро частна не  24.06.2016 Републикански бюджет  8911,53
17. "Трафик - Експрес - ИП" ЕООД 202149016 гр."Габрово, ул."Д-р Тота Венкова" № 15, ет1, ап.1 85,53 микро частна не 12.09.2016  Републикански бюджет  12517,73

18.

"Капитан Дядо Никола" АД 817058133 гр.Габрово, бул."Столетов" 10 22,21 малко частна не  07.03.2016 Републикански бюджет  23446,58
19. Община Габрово 000215630 гр.Габрово, пл."Възраждане" 3 84,11 - - не  24.06.2016 Републикански бюджет  7707,91
20.  ЕТ "Габро-Ангел Иванов"  817050866  гр.Габрово, ул."Осми март" 24 вх.Г  68,20  микро  частна  не  15.09.2016  Републикански бюджет 32928,59 
21. "Мариана Дедева" ООД 107545513 гр.Габрово, ул."Орловска" 87 47,73 микро частна не  15.09.2016 Републикански бюджет  17600,09
22. Илиана Емануилова Новикова  ******** гр.Габрово, бул."Стефан Караджа" 17 68,20 микро частна не 15.09.2016  Републикански бюджет  35028,39
23 СУАБ-СБА ЕООД 8310331270285 гр.София, ул."Позитано"3  неприложимо        09.06.2016 Републикански бюджет  68476,31
24 Хенди ЕООД 817076544 гр.Габрово, ул."Ген.Николов" №13 47,19 малко частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 486,04
25 Бимс ЕООД 107567278 гр.Габрово, ул."Морава" №5 ап.16 74,20 микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 117,65
26 Тимех-М ЕООД 107552034 гр.Габрово, ул."Радион Умников"21 51,87 микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 177,78
27 Георги Иванов Стойнов  ******** гр.Габрово, ул.Любен Каравелов" 11 неприложимо микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 126,05
29  Галиарди ООД  203805886  гр.Габрово, ул.Напредък 16  неприложимо  микро  частна  не  01.07.2016  Републикански бюджет  88,05
30 ЕТ"Дани-Йордан Йорданов" 107034433 ул.Чардафон 14 неприложимо микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 365,33
31 Магнолия ЕООД 102860964 гр.Габрово ул.Шипка 4 неприложимо микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 117,65
32 Радка Николова Белоева  ******** гр.Габрово, ул.Антим І №3 неприложимо микро частна не 01.07.2016 Републикански бюджет 113,39
33