Наименование на разпоредителя
1 ОП Благоустрояване
2Заведение за социални услуги
3Дом за възрастни хора с физически увреждания
4ОЗ Озеленяване
5ЕМО ЕТЪР
6 Музей Дом на хумора и сатирата
7Регионален исторически музей
8Художествена галерия „Христо Цокев“
9 РБ Априлов - Палаузов
10МАИР Боженци
11ОЗ Спортни имоти
12ОП Гробищни паркове
13ДГ Дъга
14ДГ Ран Босилек
15ДГ Мечо Пух
16ДГ Мики Маус
17ДГ Младост
18ДГ Перуника
19ДГ Първи юни
20 ДГ Радост
21ДГ Слънце
22ДГ Явор
23НУ Васил Левски
24ОУ Иван Вазов
25ОУ Неофит Рилски
26 ОУ Ран Босилек
27ОУ Св.Св. Кирил и Методий
28ОУ Христо Ботев
29ОУ Цанко Дюстабанов
30 СУ Отец Паисий
31 СУ Райчо Каролев
32ПМГ Акад. Иван Гюзелев
33Център за специална образователна подкрепа
34ОП РДНО
35Габровски камерен оркестър