АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 1 РУСЕВЦИ – ЕТЪРА
РУСЕВЦИ РАЧО КОВАЧАЕТЪРАРАЧО КОВАЧА
РАБОТНИ ДНИ
3,40
от Депо
3.504.104.30
4.204.305.005.20
4.454.555.205.40
5.305.406.106.30
6.106.206.507.10
6.306.407,10
до Войново Разклона
7.30
6.507.007.307.50
7.107.207.508.10
8.108.208.509.10
8.509.009.309.50
15.5016.0016.3016.50
16.1016.2016.5017.10
16.3016.4017.1017.30
16.5017.0017.3017.50
17.5018.0018.3018.50
20.0020.1020.4021.00
20.2020.3021.0021.20
21.3021.4022.1022.30