№ по редРазрепително №:От ДатаГрад /село, квартал/Обект
1443/11/2024гр. Габрово-45 част, ул. "Николавеска" №178Преустройство и смяна предназначението на магазин за промишлени стоки в заведение за бързо хранене /самостоятелен обект с ид. 14218.518.311.1.2 по КККР/
2433/7/2024гр. Габрово - III етап, I частКабелна линия за зарядна станция за електромобили в ПИ 14218.509.202 по КККР
3423/5/2024гр. Габрово, кв. КряковциИнстация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща номинална изходна мощноат 500 кW, монтирана върху покривите на съществуващи сгради с ид. 14218.783.16.1 и 14218.783.16.2 и в прилежащия имот
4413/1/2024гр. Габрово - Актуализация Шиваров мост, ул. "Капитан Дядо Никйола" Многофамилна жилищна сграда
5402/28/2024местност "Хаджийското" и местност "Равнището", земл. на с. ГръблевциМонтаж на инстация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощноат до 100 кW върху покрива на съществуваща производствена сграда с идент. 17991.233.255.1 по КККР
6392/28/2024с. Думници1. Жилищна сграда 2. Навес за паркиране
7382/28/2024с. Поповци, ул. "Васил Левски" Сградно водопроводно отклонение за УПИ II-198, кв. 5
8372/27/2024земл. Габрово, м." Колева ливада"Преустройство и смяна предназначението на част от Цех за производство на бетонови изделия (сграда 14218.704.8.8) в пункт за автотехнически прегледи и автомивка
9362/27/2024гр. Габрово - I етап, V частвременен строеж "Нов парк в кв. Младост"
10352/27/2024гр. Габрово, зоната между ул."Алеко Константинов", ул."Д-р Илиев-Детския", ул."Хаджи Димитър", ул."Тракия"Благоустрояване на парк "Баждар"
11342/27/2024гр. Габрово-74 част бул. "Трети март" № 51Изграждане на временен защитен покрив на "Старопиталище на Пенчо Семов" (сграда с идент. 14218.550.197.1 по КККР
12332/23/2024през землищата на с. Драгановци, с. Яворец, с. ЗдравковецРеконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода Подобект: Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка, Етап I, Участък № 4-5: Водопровод от т. 453 до т. 570 (с L=4064,96 м)
13322/23/2024гр. Габрово м. "кв. Шенини"временен строеж: Склад за инвентар (фургон)
14311/21/1900с. Поповци, ул. "Петър Берон" №11Навес за гараж
15302/20/2024с. МузгаСградно канализационно отклонение за жилищна сграда в УПИ VXI-123, кв. 23
16292/19/2024гр. Габрово, кв. Тлъчници V ч. ул. "Мир" № 11Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда
17282/16/2024с. НоваковциВходен навес към съществуваща жилищна сграда
18272/12/2024гр. Габрово, м. "Трендафила"Пристройка и преустройство на съществуващ навес в складове за електрическа техника
19262/12/2024гр. Габрово, ЦГЧ, ул."Македония", "Дебел дял"Кабелна линия за зарядна станция
20252/12/2024гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци-III част ул. "Синкевица" № 1Гараж
21242/7/2024гр. Габрово, II етап, II част ул. "Ангел Кънчев" № 51Склад за инвентар към магазин
22232/5/2024с. Поповци Склад за инвентар /фургон/
23222/5/2024с. ЧавеиСклад за инвентар /допълващо застрояване/
24212/5/2024гр. Габрово - 46 част бул. "Априлов" № 15Промяна на височната и преустройство на тавански жилищен етаж (с.о.с. 14218.515.231.1.4 по КККР) в жилище
25202/2/2024гр. Габрово, СЗ - III част ул. "Русалка" № 9Жилищна сграда
26192/2/2024кр. Габрово - II етап, I част ул. " Христо Конкилев" № 8Плътна ограда по северозападната имотна граница
27182/2/2024гр. ГабровоКръгово кръстовище при бул. "Васил Априлов" и ул. "Юрий Венелин"
28172/1/2024гр. Габрово м. "Габровското"Логистичен център за складова и търговска дейност
29162/1/2024с. Поповци ул. "Н. Й. Вапцаров" № 8Жилищна сграда
30152/1/2024гр. Габрово, ул." Генерал Дерожински"Монтаж на две локални пречиствателни съоръжения за отпадни води в РЕМО "ЕТЪР" - за детски обучителен център (ЛПСОВ за 100 ЕЖ) и за Чаршията (ЛПСОВ за 50 ЕЖ)
31141/29/2024с. Киевци, ул. "Обединение"Магазин за строителни материали
32131/29/2024с. Златевци Жилищна сграда
33121/24/2024гр. Габрово - 44 част, кв. Радичевец, ул. "Елин Пелин" № 30Основен ремонт, промяна предназначението и надстройка на заварена жилищна сграда с гараж и работилница /с ид. 14218.518.427.1 и 14218.518.427.2/ в жилищна сграда с гаражи
34111/22/2024гр. Габрово, кв. Недевци ул. "Мазалат" № 3Пристройка към заварена производствена сграда с идент. 14218.528.473.1 по КККР
35101/22/2024гр. Габрово, СЗ - II част ул. "Лазурна"Основен ремонт на пътна естакада в северната промишлена зона на гр. Габрово в частта на ул. "Лазурна" между о.т. 246-245-244-243-242-241-240-238-237-236-233-234
3691/22/2024гр. Габрово, СЗ - II част ул. "Бойката"№ 4Сградно канализационно отклонение за сграда с идент. 14218.503.614.1 по КККР
3781/19/2024с. ЧерневциГрадински навес с барбекю и склад
3871/19/2024гр. Габрово - 81 част ул. "Бодра смяна" № 23Основен ремонт с преустройство и промяна предназначението на втори етаж от производствена сграда /с ид. 14218.525.218.3/ в общежитие
3961/15/2024с. Поповци м. "Ръта"Сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 57675.63.6
4051/12/2024с. Поповци - ГледациПристройка към съществуваща жилищна сграда
4141/12/2024гр. Габрово - I етап, III част ул. "Д-р Тота Венкова" №12Пристройка към аптека /с.о.с. с ид. 14218.501.853.4.9 по КККР/
4231/12/2024гр. Габрово, СЗ - II част ул. "Индустриална"Гараж
4321/4/2024гр. Габрово - I етап, III част ул. "Венец" № 3Изграждане и основен ремонт на открита спортна площадка в игрище за мини футбол в двора на СУ "Отец Паисий"
4411/3/2024гр. Габрово - III етап, I част ул. "Любен Каравелов"№ 48Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в двора на СУ "Райчо Каролев"
4523 отменено2/13/2023гр. Габрово кв. Недевци ул. МазалатПреустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради - парова централа и гаражи в цех за производство на разредители, разтворители и дезинфектанти ОТМЕНЕНО
4628229.12.гр. Габрово кв. Нова махала ул. Ножарска № 1Трафопост
4728112/29/2024гр. Габрово ул. СтанционнаОсновен ремонт на улица" Станционна" в участъка от ул. Д-р Нилкола Василиади до кръгово кръстовище при гаров площад
4828012/28/2024гр. Габрово ул. Христо Ботев и ул. ШейновоОсновен ремонт на улица "Христо Ботев" гр. Габрово
4927912/28/2024гр. Габрово - 43 част ул. Бенковска № 18Основен ремонт на физкултурния салон на Професионална гимнази по туризъм "Пенчо Семов"-Габрово
5027812/22/2024гр. Габрово - 91,92 част ул. НегенскаАварийно укрепване на част от пътно платно на улица "Негенска", в участъка от о.т. 373 до о.т.376 по плана на гр. Габрово
5127712/22/2024гр. Габрово - I част ул. Индустриална № 44Монтаж на фотоволтаична електрическа инсталация за производство на ел. енергия с мощност 100 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. 14218.502.451.51
5227612/22/2024Реконструкция на ул. Свищовска и ул. Транспортна /ул. Д-р Заменхов и ул. Васил Неделчев/ ос 1: от 0,00 м до 1640.41 м - от кръгово кръстовище при магазин Лидл /пресечка на бул. Могильов и ул. Лазурна/ до транспортния вход на магазин Лидл /откъм ул. Д-р Заменхов/; ос 2: от 0,00 м до 291,22 м - от транспортния вход на магазин Лидл /откъм ул. Д-р Заменхов/ до кръстовощето на ул. В. Неделчев с ул. Брянска/
5327512/22/2024гр. Габрово и с. КиевциРеконструкция на общински път GSB1018 от път III-4403- Габрово - Киевци при км 0+000 до път III-5004, в участък с дължина 2,7 км
5427412/21/2024гр. Габрово бул. АприловАварийно укрепване на терен зад спортно хале на стадион "Христо Ботев"
5527312/21/2024гр. Габрово ул. Иван КалпазановАварийно укрепване на брега на река Янтра при улица "Иван Калпазанов", гр. Габрово
5627212/20/2024гр. Габрово, 74 част бул. Трети март №51Външно кабелно електрозахранване НН от съществуваща касета, електрозахранена от ТП "Дядо Дянко" на сграда с идентификатор 14218.197.1 по КККР в УПИ III-културен административен център, озеленяване, търговия и услуги, кв. 24 по плана н а гр. Габрово-74 част
5727112/19/2023с. АрменитеМонтаж навтора инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници в прилежащия имот с обща мощност 15 kW
5827012/19/2023гр. Габрово, кв. Тлъчници - I ул. Орловска № 162Монтаж на фотоволтаична електроцентрала с мощност 220 kW върху терен с идентификатор 14218.508.733
5926912/12/2023гр. Габрово-III етап, II част ул. Радецка № 9аПреустройство и промяна предназначението на търговски обект /комплекс от магазини за промишлени стоки и кафе-бюфет - с.о.с 14218.510.283.1.28 по КККР/ и обособяване на игрална зала за хазартни игри и магазин за пакетирани хранителни стоки
6026812/12/2023с. ЧавеиГараж със склад
6126712/11/2023с. ЗдравковецСклад за инвентар
6226612/8/2023гр. Габрово-II етап, III част ул. Брянска № 3Физкултурен салон към ПТГ "Д-р Никола Василиади"
6326512/8/2023с. Златевци - МилковциСградно водопроводно отклонение за съществуваща сграда в ГПИ I-210 от кв. 14а по плана на с. Златевци-Милковци
6426412/6/2023гр. Габрово кв. Тлъчниции II част ул. ОрловскаМонтаж на фотоволтаична електрическа инсталация за производство на ел. енергия с инстал. мощност 28,20 kWр върху покрив на сгради с ид. 14218.508.158.2 и 14218.508.158.3
6526312/1/2023гр. Габрово, СЗ-I част ул. Индустриална № 44Преустройство и обединяване на обекти с идент. 14218.502.451.1.1 и част /нереализирания етап II/ от обект с идент. 14218.502.451.1.16 в складове за негорими материали в негорими опаковки и реконструкция покрив
6626212/1/2023гр. Габрово-I етап, III част ул. Д-р Тота Венкова №12Монтаж на фотоволтаична електрическа инсталация № 2 за производство на ел. енергия с мощност 30 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. 14218.501.853.4
6726112/1/2023гр. Габрово-I етап, III част ул. Д-р Тота Венкова №12Монтаж на фотоволтаична електрическа инсталация № 1 за производство на ел. енергия с мощност 30 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. 14218.501.853.4
6826011/27/2023с. РаховциГараж
6925911/27/2023гр. Габрово-98 част бул. Столетов №224Гараж
7025811/27/2023с. ИванковциНавес за гараж
7125711/24/2023с. КметовциЖилищна сграда
7225611/22/2023гр. Габрово - 50 част бул. Трети март №5Закрит басейн - пристройка към сграда на дневен център за деца и младежи с увреждания
7325511/21/2023гр. Габрово-II етап, III част ул. Брянска № 3Пристрояване на асансьор към корпус 2 на северната фасада към ПТГ "Д-р Никола Василиади"
7425411/21/2023с. СмиловциМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници върху покрива на съществуваща сграда с ид. 67533.505.24 с обща мощност 15 kW
7525311/21/2023гр. Габрово II етап, I част ул. Д-р ЗаменховМонтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел. енергия с изх. мощност 50 kW върху покрив на съществуваща сграда с ид. 14218.501.844.5
7625211/17/2023м. Драганчева кория, земл. ГабровоРазширение на цех за инструментална екипировка
7725111/15/2023с. ЯнковциРемонт на настилката по тротоари на улица в с. Янковци I етап: частта о.т. 8-9-10-13 по плана на с. Янковци (част от ПИ 87432.501.156), южен тротоар II етап: частта о.т. 7-5-4-8-9 по плана на с. Янковци (част от ПИ 87432.501.151), северен тротоар
7825011/15/2023с. Драгановци, ул. Г. ДимитровРемонт на настилката по тротоарите на улица в частта между о.т.6-7-9-88-102-12-14-18-79 и в частта между о.т. 16-15-13-11-87-10-8 по плана на с. Драгановци
7924911/15/2023с. СтойковциМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с мощност 14,725 kW върху покрива на съществуващ навес
8024811/15/2023гр. Габрово, СЗ-II част ул. ИндустриалнаПодпорна стена, вътре в ПИ 14218.502.593
8124711/10/2023гр. Габрово - ÌII етап, II част ул. Марин Дринов №11Нов двускатен покрив с надстрояване и преустройство на подпокривно пространство на съществувща жилищна сграда с идентификатор 14218.510.649 за жилищни нужди
8224611/10/2023с. Мрахори1. Жилищна сграда 2. Навес за паркиране
8324511/10/2023с. ТрънитоСградно водопроводно отклонение за сградфа с идентификатор 73290.615.402.2 по КККР
8424411/10/2023гр. Габрово, 50 част бул. Трети март № 5аВъншно кабелно електрозахранване 0,4 kV на автомивка в ПИ с идентификатор 14218.550.257 по КККР
8524311/9/2023гр. Габрово, 72 част бул. Трети март №9Трафопост тип БКТП 2x1000 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 14218.550.175 по КККР и кабелни линии СрН от съществуващ СРС № 2 на извод "Балкан 2", за присъединяване на промишлена сграда с идентификатор 14218.550.176.1 по КККР
8624211/3/2023гр. Габрово, СЗ - III частНавес за паркиране - допълващо застрояване
8724111/3/2023гр. Габрово кв. ВойновоЖилищна сграда
8824011/3/2023гр. Габрово - II етап ул. Хаджи Димитър № 4Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с изходяща мощност 30 kW върху покрива на същ. сграда с ид. 14218.502.446.3 по КККР
8923911/2/2023гр. Габрово, кв.ПройновциЖилищна сградфа и басейн
9023810/31/2023гр. Габрово-46 част ул. Македония № 38Жилищна сграда
9123710/30/2023с. СтефановоПараклис
9223610/30/2023гр. Габрово, СЗ - I частСклад за метални изделия
9323510/26/2023гр. Габрово, II етап, II част, по западния тротоар на ул."Лазар Донков" прилежащо на УПИ I, кв.168Изграждане на площадкас подземни съдове за сметосъбиране на ул "Лазар Донков"
9423410/26/2023гр. Габрово, 46 част, по североизточния тротоар на ул."Св.Св. Кирил и Методий" прилежащо на УПИ I, кв.177Изграждане на площадкас подземни съдове за сметосъбиране на ул "Св. Св. Кирил и Методий"
9523310/26/2023гр. Габрово, 46 част, по югоизточния тротоар на ул. "Р. Каролев", прилежащо на УПИ I, кв.177Изграждане на площадкас подземни съдове за сметосъбиране на ул "Райчо Каролев"
9623210/25/2023м. Балканова локва с. ДрагановциПреустройство и промяна предназначението на работилница за метални изделия в цех за производство на керамични форми за леене на черни метали
9723110/24/2023гр. Габрово - 91, 92 част бул. Столетов № 42Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в двора на ОУ "Христо Ботев"
9823010/20/2023гр. Габрово, СЗ - I част ул. ИндустриалнаМонтаж на фотоволтаична електроцентрала за производство на ел.енергия с мощност 70 kW върху покрив на сграда с ид. 14218.502.446.3 по КККР
9922910/20/2023с. КметовциНавес за селскостопанска техника и инвентар
10022810/18/2023с. БялковоЛятна кухня
10122710/17/2023гр. Габрово-II eтап, III част ул. Брянска № 1Паркинг за МПС на ЦСМП, гр. Габрово
10222610/17/2023гр. Габрово - 43 част, кв. Радичевец ул. РилаСградно канализационно отклонение за сграда с ид. 14218.518.451.1 по КККР, ул. Рила
10322510/17/2023гр. Габрово - 80 част ул. ВедринаВременен строеж - гараж
10422410/16/2023гр. Габрово-II етап, I част ул. Антим I № 1Газификация на котелно помещение на РД"ПБЗН" гр. Габрово
10522310/16/2023гр. Габеово-III етап, II частЕднофамилна Жилищна сграда
10622210/13/2023гр. Габрово, СЗ - I част ул. Рекорд № 7, ет. 1Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с ид. 14218.502.665.9.7 по КККР за обособяване на 2 склада за негорими материали
10722110/13/2023гр. Габрово - II етап, I част ул. Васил Неделчев № 4Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел.енергия с мощност 100 kW към съществуваща сграда с ид. 14218.504.523.3 по КККР
10822010/13/2023м. УзанаПреустройство и пристройка на почивна станция и промяна предназначението вхотел
1092191/13/1900гр. Габрово, III етап, I част ул. Любен Каравелов № 32Газоснабдяване на детска градина "Слънце" База - 1
11021810/10/2023с. ОрловциСградно водопроводно отклонение за съществуваща жилищна сграда
11121710/10/2023с. Златевци-МилковциЛятна кухня със склад
11221610/10/2023с. ОвощарциЛокална пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ 53151.513.34 по КККР
11321510/10/2023гр. Габрово, I етап, I част ул. Найден Геров №71Плътна ограда по северозападната, югозападната и югоизточната имотни граници
11421410/9/2023с. ГъбенеМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 30 kW в прилежащия терен
11521310/5/2023с. ЛесичаркаСградно водопроводно отклонение за УПИ VIII-126.185 от кв. 19, ПИ с идентификатор 43339.510.265 по КК на с. Лесичарка
11621210/5/2023гр. Габрово ул. Найден Геров № 9Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с мощност 30 kW
11721110/5/2023гр. Габрово, СЗ-II част ул. ИндустриалнаМонтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 528 kWр към покрива на съществуваща сграда с ид. 14218.502.420.22 по КККР
11821010/4/2023с. БорикиМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 5,00 kWр на покрива на заварена масивна жилищна сграда в имота
11920910/4/2023гр. Габрово-I етап, I част ул. Найден Геров №54Гараж за автомобили
12020810/3/2023с. КопчелииПлътна ограда по вътрешните имотни граници
1212079/27/2023м. Юрта, земл. Гачевци ул. Малина № 16Склад за инвентар
1222069/27/2023с. НоваковциГрадински кът с лятна кухня
1232059/27/2023с, Поповци-КукатаЖилищна сграда
1242049/27/2023Изграждане на зарядни станции за захранване на електроавтобуси в гр. Габрово. Подобект 1: Две зарядни станции за захранване на електроавтобуси при автогара Габрово в УПИ III-автогара, кв. 81 по плана на гр. Габрово I етап, V част, ПИ с ид. по КККР 14218.501.848; адрес: гр. Гагрово, ул. Ст. Караджа № 2; Подобект 2: Пет зарядни станции за захранване на електроавтобуси при автобусно депо на "ОПТ"ЕООД-Габрово в УПИ XIII-118, кв. 12 по плана на гр. Габрово-СЗ - II част, ПИ с ид. по КККР 14218.502.118, адрес: гр. Габрово, ул. Индустриална №20
1252039/27/2023гр. Габрово, ул. Първи май; пл. 10-ти юли с прилежащите пространстваКабелно захранване НН за захранване на видеонаблюдение за нуждите на Общинско предприятие "Паркиране и репатриране"
1262029/27/2023гр. ГабровоИзграждане на допълнително осветление на пешеходни пътеки на територията на гр. Габрово
1272019/25/2023с. ЛозаВодопроводно отклонение за УПИ V-46, кв. 2 по плана на с. Лоза, общ. Габрово
1282009/25/2023гр. Габрово кв. Борово-Велчевци, II частПреустройство на част от сграда за социални дейности /част от корпус "А" икорпус "В" на бивш дом "Майка и дете"/ за обособяване на център за интегрирани здравно-социални услуги
1291999/25/2023гр. Габрово - II етап, I част ул. Христо Ботев № 16Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с мощност 100.01 kWр, монтирана върху покрива на съществуващи сгради с ид. 14218.504.358.4, 14218.504.358.5, 14218.504.358.8 и 14218.504.358.10 по КККР
1301989/20/2023с. МузгаОсновен ремонт и преустройство за промяна предназначението на подпокривното пространство в жилищен етаж на заварена жилищна сграда
1311979/15/2023с. Чарково1. Реконструкция с преустройство и промяна предназначението на промишлена сграда с идентификатор 81904.28.109.14 по КККР в "Сграда за съхранение, темпериране и подготовка на взривни вещества и механични детайли"; 2. Сгради за производство на осколочно - фугасни боеприпаси - Корпус 1 и Корпус 2; 3. Битова сграда
1321969/13/2023гр. Габрово - I етап, III част ул. Лазурна №2Външно ел.захранване на "Многофамилна жилищна сграда с магазин за хранителни стоки, аптека и студио за красота"
1331959/13/2023гр. Габрово, СЗ - II част ул. Индустриална № 16Навес и склад за инвентар /допълвщо застрояване/
1341949/13/2023гр. Габрово кв. Тлъчници - II част ул. Орловска №164Логистичен център за скйадова и търговска дейност
1351939/12/2023с. Поповци - ГледациЖилищна сграда
1361929/8/2023с. ДрагановциЛятна кухня с навес - допълващо застрояване
1371919/8/2023гр. Габрово - II етап, I част ул. Христо Смирненски №56Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 30 kW към покрива на същ. сграда с идентификатор 14218.504.59.1 по КККР
1381909/1/2023гр. Габрово, кв. Нова махала ул. Ножарска № 1Пристройка и преустройство сгради с идентификатори 14218.539.1.9 и 14218.539.1.10 по КККР за леярна и цех за производство на детайли от стомана
1391899/1/2023гр. Габрово - 44 част ул. Елин Пелин № 2Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност 62,46 kWр, за нуждите на ПМГ "Академик Иван Гюзелев", монтирана върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 14218.518.372.2 по КККР
1401889/1/2023гр. Габрово, СЗ - II част ул. ИндустриалнаНавес за автомобили - допълващо застрояване
1411879/1/2023гр. Габрово - III етап, I част ул. Орловска №119Монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 69,7 kWр към покрива на същ. сграда с идентификатор 14218.509.190.1 по КККР
1421869/1/2023гр. Габрово, СЗ - II част ул. Бойката №16Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 14,85 kWр върху покрив на сграда с идентификатор 14218.503.15.1 по КККР
1431858/28/2023с. Гергини - ГарванПристройка към съществуваща жилищна сграда
1441848/28/2023общ. ГабровоПодземна оптична кабелна разпределителна мрежа в с. Поповци, с. Пецовци, с. Прахали, с. Гледаци, с. Гергини, с. Гарван, с. Армените, с. Лоза, с. Златевци, с. Новаковци, с. Драгновци, с. Драгиевци и кв. Недевци, гр. Габрово
1451838/28/2023с. КопчелииНавес
1461828/28/2023гр. Габрово кв. Борово-Велчевци ул. Равнец №3Автомивка
1471818/18/2023гр. Габрово-44 част ул. Червен макВременни строежи - Склад за инвентар /фургон/ и временна тоалетна
1481808/18/2023с. МузгаРеконструкция на подпорна стена по част от западната имотна граница
1491798/18/2023с. АрменитеРеконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда
1501788/18/2023с. АрменитеЕднофамилна жилищна сграда
1511778/18/2023гр. Габрово-89 част ул. ВедринаВременен строеж - навес за складиране на дървен материал
1521768/18/2023гр. Габрово, кв. Негенци, /трасе по улица югоизточно от имота, в частта между о.т. 36-37 до УПИ XIII, кв. 2/Водопроводно отклонение за ПИ с идент. 14218.547.19 по КККР, кв. Негенци
1531758/18/2023гр. Габрово, кв. ПройновциЖилищна сграда
1541748/14/2023с. Златевци - МилковциМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 20 kW включително върху покрива на комбинирана сграда
1551738/14/2023гр. Габрово-86 част ул. ПролетВременен строеж - Жилищна сграда с ателие и гараж със склад
1561728/14/2023с. ДрагановциОсновен ремонт на водопровод и възстановяване на уличната настилка в зоната на улица Иглика в частта от о.т. 52 до о.т. 55; улица Нарцис от о.т. 34 до о.т. 11; улица Акация от о.т. 19 до о.т. 20, по плана нма с. Драгановци
1571718/10/2023с. Иванковци1. Реконструкция на съществуваща стопанска постройка с идентификатор 32072.504.16.3 по КККР; 2. Плътна ограда по имотни граници с височина до 2,20 м, включително плътна ограда по вътрешните имотни граници към ПИ 32072.504.9, 32072.504,10 и 32072.504.15 и ограда към прилежащата улица от север с плутна част до 0,60 м
1581708/10/2023гр. Габрово, ул. Чардафон от № 5 до № 19 и ул. МакедонияРемонт публична инфраструктура в ЦГЧ - кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана н а гр. Габрово, II етап, II част и кв. 65 по плана н а гр. Габрово, кв. Борово - Велчевци, III част. Подобект: Междублоково пространство - ул. "Чардафон" от № 5 до № 19 и ул. "Македония" № 1 (УПИ V-145 и УПИ II-152 от кв. 65 по плана на кв. Борово - Велчевци и прилежащи тротоари по ул. "Чардафон", в частта на о.т. 3490-3489-3482-3493 и по ул. "Македония", в частта на о.т. 3493-3597-3596-3595)
1591698/10/2023с. БоженцитеЕднофамилна жилищна сграда и барбекю
1601688/9/2023гр. Габрово, кв. Гачевци № 40Работилница за пестил
1611678/8/2023с. Зелено дървоЖилищна сграда
1621668/7/2023гр. Габрово-79 част ул. Свежест № 6Пристройка към жилищна сграда за обособяване на антре и тераса
1631651/7/1900с. ТрънитоМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща инстал. мощност до 29,92 kWр на покрива на сгради с идент. 73290.615.62.2 и 73290.615.62.3 по КККР
1641648/7/2023м. Синча, земл. с. БаланиГараж и зарядна станция за електрически автомобили
1651638/7/2023м. Могилата, с. БорикиМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 14,85 kW върху покрива на съществуващата жилищна сграда
1661628/4/2023с, РязковциЖилищна сграда
1671618/4/2023Районно осветление на алеята на язовир "Синкевица", гр. Габрово
1681608/4/2023гр. Габрово-80 част ул. ЛисецЖилищна сграда и допълващо застрояване - подземен склад за инвентар с използваем плосък покрив за паркиране
1691598/4/2023м. Синкевица, гр. ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел. енергияот възобновяеми източници с обща мощност 164,16 kWр на терена
1701588/4/2023гр. Габрово-72 част бул. Трети март № 9Парова централа на газ в сграда с идентификатор 14218.550.167.16 по КККР
1711578/4/2023гр. Габрово, СЗ-II част ул. ИндустриалнаМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с изх.мощност 90 kW върху покрива на съществуващи сгради (с идентиф. 14218.502.537.2, 14218.502.537.3 и 14218,502.537.4 по КККР)
1721568/4/2023с. КметовциСградно водопроводно отклонение за УПИ IX-163 от кв. 19
1731558/3/2023м. Чукиля, с. ЧарковоРеконструкция с разширение и промяна предназнач. на съществуващи сгради в "Цех за пресоване на взривни вещества" Етап 1: Реконструкция с разширение и промяна предназначението на сгради: Д6 (81904.28.113.14) и Д7 (81904.28.113.13) в "Корпус 2" и сграда Д14 (81904.28.113.4) в "Компресорна станция"; Етап 2: Реконструкция с разширение и промяна предназначението на сгради: Д8 (81904.28.113.12), Д9 (81904.28.113.11) и Д10 (81904.28. 113.10) в "Корпус 1"; Етап 3: Реконструкция с разширение и промяна предназначението на сграда Д11 (81904.28.113.8) в "Битова сграда".
1741548/3/2023гр. Габрово-III етап, II част ул. Петкопва нива № 7Еднофамилна жилищна сграда
1751538/3/2023м. Гатевото общ. ГабровоФутболно игрище и съблекални
1761528/1/2023с. ДрагановциСградно водопровеодно отклонение и локална пречиствателна станция за отпадни води за УПИ IV-85, кв. 30
1771518/1/2023с. ЧавеиЖилищна сграда
1781508/1/2023гр. Габрово-44 част кв. Радичевец ул. Текстилец № 7 Пристройка към жилищна сграда (търпим строеж)
1791497/25/2023гр. Габрово-II етап. III част ул. Брянска № 3Модернизация на образователната инфраструктура - ремонт на учебни сгради на ПТГ "Д-р Никола Василиади" гр. Габрово с подобекти: I. Основен ремонт на отоплителна инсталация на учебна срада 1 (сграда 14218. 504.447.1 по КККР); II. Основен ремонт на тоалетни за адаптиране на санитарни възли за хора с увреждания на срада 1 (сграда 14218. 504.447.1 по КККР); III. Вътрешен ремонт за обновяване на срада 1 (сграда 14218. 504.447.1 по КККР) на електроинсталацията, осигуряване на вътрешно противопожарно водоснабдяване, боядисване на стаи и подмяна на подови настилки; IV. Ремонт на масивна пергола при покрива и възстановяване покривната обшивка на сграда 2 (сграда 14218.504.447.2 по КККР); V. Цялостен ремонт на корпуса с учебните работилници в сграда 3 (сграда 14218.504.447.3 по КККР) за прилагане на енергоспестяващи мерки и вътрешно обновяване , включително обособяване на санитарен възел за хора с увреждания.
1801487/25/2023м. Капината № 1Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща мощност до 504 kWр в ПИ с идентификатор 14218.22.94 по КККР
1811477/24/2023с. Златевци - МилковциПараклис "Успение Богородично"
1821467/24/2023гр. Габрово, кв. Пройновци1. Жилищна сграда 2. Гараж
1831457/24/2023гр. Габрово-43 част ул. Руен Жилищна сграда
1841447/18/2023гр. Габрово ул. Пройновска №23Навес над вход и външно стълбище
1851437/18/2023гр. Габрово - III етап, II част ул. Стефана Богдан Генчева Външно ел.захранване на обект: "Жилищна сграда" /сградата попада в УПИ IV-195, кв. 280 по плана ха гр. Габрово - III етап, II част, ул. Стефана Богдан Генчева № 58а, ПИ с ид. 14218.511.7 по КККР/
1861427/18/2023гр. Габрово - Актуализация Шиваров мост ул. Станимирова и ул. Йосиф СоколскиВъншно ел.захранване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.519.499.1.3 /сградата попада в УПИ VII-4740, общ.обсл., търг. к-с, сладове и автодиагн.пункт от кв. 40а по плана ха гр. Габрово-Актуал. шиваров мост, ул. Станимирова № 1, ПИ с ид. 14218.519.499 по КККР/
1871417/17/2023с. Поповци - Куката ул. Васил Левски №41Вкопан склад за инвентар с използваем плосък покрив за две паркоместа
1881407/17/2023гр. Габрово, II етап ул. Ангел Кънчев №34Гараж
1891397/11/2023с. Поповци - КукатаЖилищна сграда
1901387/11/2023м. Долна стърна, общ. ГабровоАвтосервиз
1911377/11/2023гр. Габрово, СЗ - I част ул. Генерал Николов № 33допълващо застрояване: 1. Гараж със склад 2. Еркерен навес
1921367/10/2023гр. Габрово, СЗ - II част ул. Бойката № 19Реконструкция с пристройка и надстройка с промяна предназначението на съществуваща сграда в магазин и заведение за хранене
1931357/7/2023с. Поповци - ГледациНавес за гараж
1941347/7/2023гр. Габрово - III етап, I част ул. Орловска № 106 АМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с изх. мощност 10 kW върху покрив насъществуваща сграда - хотел /с ид. 14218.509.593.1 по КККР/
1951337/5/2023гр. Габрово, 77 част бул. Трети март № 89Плътна ограда по вътрешната регулационна линия към УПИ III, кв. 33 с височина до 2,20 м, изцяло в собствен имот
1961327/4/2023с. СтоевциЛятна кухня със склад
1971317/4/2023ул. Райчо Каролев, гр. ГабровоРеконструкция на водопроводната мрежа на ул. Райчо Каролев от бул. Васил Априлов до ул. Македония, гр. Габрово
1981307/4/2023гр. Габрово, СЗ - I част ул. Генерал Николов № 7Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с инстал. мощност 45,50 kWр върху покрив на сграда с ид. 14218.502.655.1 по КККР
1991297/4/2023гр. Габрово - I етап, III част ул. Лазурна №10Пристройка към работилница за закуски
2001287/4/2023гр. Габрово - III етап, II част ул. Първи май №1-ВПреустройство на тавански етаж за офиси с направа на нова покривна конструкция и изграждане н а пристройка - асансьор
2011277/4/2023гр. Габрово - III етап, II част ул. Опълченска №2Преустройство на партер и мецанин в жилищно-търговска сграда с цел промяна предназначението на банков офис в магазин за промишлени стоки, реставрация и консервация на фасадите
2021267/4/2023м. Зареда, с. СтоманецитеМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници - ветрогенератор с обща пикова мощност до 6 kWр
2031257/3/2023м. Киевски копак, с. ПоповциЕднофамилна жилищна сграда
2041247/3/2023с. ТрънитоМалък рибрник със складова база
2051237/3/2023гр. Габрово, кв. Недевци, ул. МазалатПреустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради - парова централа и гаражи в цех за производство на разредители, разтворители и дезинфектанти и външно складово стопанство
2061226/19/2023гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци, II част ул. Никола Войновски №145Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност 198 kWр на терена в имот с идентификатор 14218.521.146
2071216/29/2023гр. Габрово - II етап, I част ул. Христо Смирненски № 3БКТП 20(10)0,4 kV до 1x1000 kVA и КСрН към "Преустройство на сграда с идент. 14218.504.143.1 /бивш хотелски комплекс/ в жилищна сграда с ателиета, три броя магазини и начално училище"
2081206/28/2023с. ЧарковоРеконструкция с преустройство и промяна предназначението на промишлена сграда с идентиф. 81904.28.109.1 по КККР в Сграда за производство на барутни заряди
2091196/22/2023с. ДониноНадстройка и преустройство на съществуваща сграда за обособяване на жилище
2101186/22/2023с. МичковциМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност 25 kW на терена
2111176/20/2023с. Гергини - ГарванИзграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност до 33 kW върху терена
2121166/20/2023гр. Габрово, м. АндреевоЖилищна сграда
2131156/16/2023с. ОвощарциЛокална пречиствателна станция за отпадъчни води към съществуваща жилищна сграда
2141146/16/2023гр. Габрово-82 част ул. ЗдравнаГараж със зарядна станция за електрически автомобили
2151136/16/2023с. Драгановци Стопанска постройка
2161126/14/2023гр. Габрово, СЗ - III част ул. Карамфил № 26Два навеса - допълващо застрояване
2171116/13/2023с. ТрънитоТрасе на кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с мощност 30 кWp в УПИ II-68, кв. 28 по плана на с. Трънито, ПИ 73290.615.62 по КККР на с. Трънито
2181106/13/2023с. ИгликаСградно водопроводно отклонение за жилищна сграда в ПИ 32233.516.7 по КККР на с. Иглика
2191096/13/2023гр. Габрово - III етап, I частРеконструкция на водопроводна мрежа на ул. "Хан Аспарух" и ул. "Хан Крум" от ул. "Шипка" до ул. "Малуша", гр. Габрово
2201086/13/2023гр. Габрово м. Копаците - ГлушковоЖилищна сграда
2211076/7/2023гр. Габрово-72 част бул. Трети март № 9Подмянана на съществуващи външно кабелно електро-захранване 20 kV от трафопост "Тъкачен цех", извод "Мак-2", намиращ се в сграда с идент. 14218.550.167.6 по КККР до килия № 6 в подстанция "Балкан"
2221066/7/2023с. РаховциМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност 30 kW върху покрива на съществуваща сграда
2231056/7/2023гр. Габрово, кв. НегенциЛятна кухня
2241046/7/2023с. ВраниловциЛятна кухня с барбекю и складове
2251036/6/2023гр. Габрово-86 част ул. Седянкова ЛивадаРемонт и укрепване на подпорна стена
2261026/5/2023с. Златевци - МилковциМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 3 kW върху покрива на същ. сграда
2271016/5/2023гр. Габрово, м. Зоопарка1. Къща за гости 2. Градински кът
2281006/2/2023гр. Габрово - II етап, III част ул. Съзаклятие № 2Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност 29,92 kW на покрива на съществуваща сграда с идентиф. 14218.505.549
229996/2/2023гр. Габрово, 44 част ул. Гео Милев № 4Реконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 14218.518.204.10 по КККР
230986/2/2023гр. Габрово - околовръстния полигон на кв. Радецки ул. КозещицаМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност 5 kW, върху покривите на съществуващи сгради с идентификатори 14218.529.31.1 и 14218.529.31.2 по КККР
231976/2/2023гр. Габрово - I етап, III част ул. Лазурна № 10Пристройка и преустройство на "Кафе-аперитив" в "Заведение за бързо хранене и кулинарен магазин"
232966/1/2023с. ВелковциМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 30 kWв ПИ с идентиф. 10536.512.218
233955/30/2023с. МузгаДва гаража
234945/30/2023гр. Габрово кв. Тлъчници - II част ул. ОрловскаМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с инст. мощност 16,20 kWр върху покрив на сграда с идентификатор 14218.508.696.1 по КККР
235935/30/2023с. ДрагиевциСградно водопроводно отклонение за селскостопанска сграда в ПИ с идентификатое 23203.502.63 по КККР
236925/26/2023гр. Габрово, кв. Етъра, ул. Генерал Дерожински № 51аПреустройство на сладкарница и бирария в сладкарска работилница: 1. Първи етап - Преустройство на I етаж на кота 0,00; 2. Втори етап - Преустройство на подземен етаж на кота -2,50 и преустройство на II етаж на кота +3,60
237915/26/2023гр. Габрово кв. Тлъчници - V част ул. ПанорамнаЕднофамилна жилищна сграда
238905/26/2023гр. Габрово кв. Тлъчници - V част ул. ПанорамнаЕднофамилна жилищна сграда
239895/11/2023с. Борики Жилищна сграда
240885/11/2023с. Борики Жилищна сграда
241875/11/2023с. Гергини-Гарван-НиколчовциЖилищна сграда
242865/11/2023гр. Габрово-44 част ул. Изток Жилищна сграда
243855/11/2023гр. Габрово-II етап, III част ул. Баждар № 5Многофамилна жилищна сграда
244845/11/2023с. Киевци ул. ОбединениеСтопанска постройка с навес
245835/11/2023гр. Габрово, II етап, III част пл. Възраждане Текущ ремонт с вътрешно преустройство на част от санитарни помещения за обособяване на стая за лична хигиена на жените в сградата на Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
246825/11/2023гр. Габрово, кв. Етъра ул. Генерал Дерожински №144Детски обучителен център към РЕМО "Етър"
247815/11/2023гр. Габрово, кв. Етъра ул. Генерал Дерожински №144Архитектурно - художествено осверление в РЕМО "Етър"
248805/9/2023гр. Габрово кв. Пройновци № 21Жилищна сграда
249795/9/2023с. Драгановци ул. Явор № 23Пристройка към работилница за метални изделия за офис
250785/3/2023гр. Габрово м. Драганчева корияМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност 50 kW върху покривите на съществуващи сгради с идентификатори 14218.705.21.1, 14218.705.21.2 и 14218.705.21.3 по КККР
251775/3/2023гр. Габрово - I етап, III част ул. Зора №2Рехабилитация дворно пространство на детска ясла "Зора"
252765/2/2023ГР. Габрово-92 част ул. Никола Балканеца № 24Рехабилитация дворно пространство на детска ясла "Първи юни"
253754/28/2023гр. Габрово - II етап, I част ул. Христо Смирненски № 3Преустройство на сграда с идентификатор 14218.504.143.1 /бивш хотелски комплекс/ в жилищна сграда с ателиета, жилища, три броя магазини и начално училище
254744/28/2023гр. Габрово кв. Борово-Велчеци I част ул. Д-р Илиев - детския №1Ремонтнин дейности по изграждане на автомобилна рампа и пътни подстъпи към нея до главния вход на "Спешно отделение" про МБАЛ "Д-р Тота Венкова"
255734/24/2023с. ПрахалиЖилищна сграда
256724/20/2023с. СтойковциНавес за гараж със склад за инвентар
257714/20/2023с. ГайтанитеТрасе на кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с инсталирана мощност 34,88 кWp в ПИ 14355.520.13
258704/20/2023гр. Габрово, III етап, II част ул. Николай Палаузов №17Навес за паркиране и склад за инвентар (временно допълващо застрояване)
259694/18/2023гр. Габрово, II етап, I част ул. Генерал Николов № 13Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с изх. мощност 25 kW върху покрив на сграда с иднт. 14218.504.26.3 по КККР
260684/18/2023с. ВрабцитеЛятна кухня
261674/18/2023гр. Габрово кв. Гачевци №23Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност 28,56 kWр върху покривите на съществуващи сгради с идентификатори 14218.523.205.3 и 14218.523.205.4 по КККР
262664/18/2023гр. Габрово, II етап, I част ул. Патриарх Евтимий №10Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с изх. мощност 15 kW на покрива на съществуващи сгради с иднт. 14218.504.319.2, 14218.504.31932 и 14218.504.319.4
263654/13/2023гр. Габрово кв. Борово-Велчевци, II част, ул. Върба № 6Временен строеж - гараж със склад
264644/13/2023с. ШараниЖилищна сграда
265634/12/2023гр. Габрово, 49 част ул. Възход № 7Преустройство на първи надземен етаж от жилищна сграда (14218.517.29.1 по КККР) за обособяване на ателие
266624/12/2023с. КметовциЕлектрозахранване на склад за инвентар
267614/12/2023с. ЖълтешЕтапна промяна предназначението на съществуващ склад за материали в: Етап 1 - склад за хранителни стоки; Етап 2 - цех за кроене на платове
268604/11/2023гр. Габрово-III етап, II част ул. Радион Умников № 7Преустройство и смяна предназначението на тавански помещения /с идентификатор 14218.510.420.1.13 по КККР/, заедно с приобщаване на част от коридор, обща част, за обособяване на жилище /с проктен ид. 14218.510.420.1.17/
269594/11/2023гр. Габрово, СЗ-II част ул. Орловска - ул. Консервна - ул. БатакКанализация за битови и дъждовни води в района на бившата консервна фабрика - гр. Габрово, заустена в съществуващ канал по ул. Орловска (участък от път I-5 /Е85/ при км. 145+915) I етап - Клон 1 - Битов и Дъждовни клонове 1,2 и 3; II етап - Клон 2 - Битов
270584/11/2023гр. Габрово-45 част ул. Николаевска № 134, вх.БПреустройство на съществуващ търговскинобект в медицински център с манипулационна
271574/10/2023гр. Габрово-III етап, I част ул. Острец № 22Склад за инвентар /допълващо застрояване/
272564/6/2023с. КметовциМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 15 kW
273554/6/2023гр. Габрово-92 част бул. Столетов № 157Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност 636,34 kWр, монтирана върху покрива на съществуващи сгради с иден. 14218.533.629.4, 14218.533.629.5, 14218.533.629.6, 14218.533.629.26 и 14218.533.629.33 по КККР
274544/5/2023с. ПецовциМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW върху терена в имота
275534/5/2023гр. Габрово-74 част бул. Трети март № 53Преустройство и смяна предназначението на цех за метални конструкции в автосервз
276524/5/2023гр. Габрово II етап, III част ул. Тракия № 32Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност 5 kW върху покривите на съществуващи сгради /гаражи/ с идентиф. 14218.505.370.1, 14218.505.370.4, 14218.505.370.5 по КККР
277514/3/2023гр. Габрово, СЗ - I част ул. Рекорд № 7-9Изграждане на водопровод и канализация за присъединяване на УПИ XXV-488 и УПИ XXVI-488
278504/3/2023гр. Габрово, СЗ-II частСклад за съхранение и обработка на метални изделия
279494/3/2023с. МузгаЖилищна сграда
280483/30/2023гр. Габрово, кв. Етъра ул. Генерал Дерожински №144Разширяване на експлоатационните възможности чрез оползотворяване на площите на къщите на чаршията в РЕМО "Етър"
281473/27/2023гр. Габрово кв. Гачевци /бивш стопански двор/Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 50 kW на покрива на съществуваща сграда 14218.820.9.1
282463/27/2023гр. Габрово кв. Борово-Велчевци, III част ул. Студентска №30Два гаража
283453/27/2023с. ДрагиевциПристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда
284443/24/2023с. ГайтаниМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталационна мощност 34.88 kWр по терена
285433/21/2023с. Яворец ул. Христо Ботев № 8Склад за инвентар
286423/13/2023гр. Габрово м. Капината № 1Градински навес за кратковременен отдих - допълващо застрояване
287413/13/2023с. РайновциСклад за инвентар
288403/8/2023с. СпасовциБасейн (с обем до 100 куб. м)
289393/7/2023с. Златевци-МилковциНавес
290383/7/2023гр. Габрово, СЗ - II част ул. БойкатаМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с изх. мощност 15 kW, към съществуващи сгради и в прилежащия имот
291373/6/2023с. Златевци-Милковци Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 15 kWp
292363/6/2023гр. Габрово кв. Чехлевци № 2Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност 15 kWp, монтирана на терена
293353/6/2023гр. Габрово м. "Барутен склад"Автомивка на самообслужване
294343/2/2023гр. Габрово-III етап, II част ул. Стефана Богдан Генчева № 40Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност 40,95 kWp, монтирана върху терен
295333/2/2023с. Борики ул. Изгрев № 13Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност 13,490 kWp на поктива на заварена масивна жилищна сграда в имота
296322/27/2023гр. Габрово-72 част бул. Трети март № 7Сградно водопроводно отклонение за ПИ 14218.550.395 по КККР на гр. Габрово
297312/24/2023гр. Габрово-III етап, II част ул. Орлово гнездо № 12Основен ремонт на спортни площадки и прилежаща подпорна стена на ОУ "Ран Бпсилек"
298302/22/2023гр. Габрово-85 част ул. Професор Николай Цанков /Синчец/ №5Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност 15 kWp, монтирана върху поктива на съществуваща сграда с ид. 14218.531.642.1
299292/20/2023гр. Габрово-II етап, I част ул. Братя Миладинови № 8Навес за склад
300282/20/2023гр. Габрово-III етап, I част ул. Любен КаравеловПодмяна кабел СрН между ТП "Здравец" - ТП "ПГПУ" извод "Независимост" - 10 kV, гр. Габрово
301272/16/2023с. Гергини - ГарванЖилищна сграда
302262/15/2023гр. Габрово-III етап, I част ул. Шипка № 1, ет.2Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с изх. мощност 29,975 kW върху покривната конструкция на тераса към ЗХР за собствени нужди
303252/15/2023гр. Габрово-94 част ул. СлаваСграно водопроводно отклонение за ПИ с идент. 14218.534.54 по КККР на гр. Габрово, ул. Слава №6
304242/14/2023гр. Габрово-III етап, I част ул. Острец № 6Жилищна сграда
305222/10/2023гр. Габрово-45 част ул. Неофит Рилски № 17Физкултурен салон /към ОУ "Неофит Рилски"/
306212/7/2023гр. Габрово, II етап, III част ул. Иван Гюзелев №1 Б, ет.0Вътрешно преустройство на офис на ЗД "Орел" АД (с.о.с. 14218.505.672.2.7 по КККР) за обособяване на два офиса
307202/6/2023гр. Габрово-92 част бул. Столетов № 157Производствена база на "Цератицит България" АД: ЕТАП 1 - Складова база за суровини и готва прдукция, съчетана с многофункционално пространство за кантина, обучителен център и др. функции; ЕТАП 2 - Енергиен блок, КРУ 20 kV и компресори; ЕТАП 3 - Нова производствена сграда 1; ЕТАП 4 - Нова производствена сграда 2; ЕТАП 5 - Навес за стружки и отпадъци; ЕТАП 6 - Паркоустройство и благоустройство.
308191/31/2023гр. Габрово-89 част ул. Слънчева № 8Реконструкция и преизграждане на съществуваща жилищна сграда
309181/31/2023гр.Габрово м. ШениниЖилищна сграда
310171/31/2023гр. Габрово-III етап, II част ул. Камъка № 9Еднофамилна жилищна сграда
311161/31/2023гр. Габрово-III етап, II част ул. Стефана Богдан Генчева ул. БайкалУлична канализация към градска канализационна мрежа, ул. Байкал, гр. Габрово
312151/26/2023гр. Габрово, СЗ-III част ул. Георги Стефанов № 48Гараж
313141/26/2023гр. Габрово кв. Чехлевци № 1Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност до 15 kW на терена
314131/24/2023гр. Габрово, СЗ-II част ул. ИндустриалнаШоурум, център за тониране, лаборатория и сервиз
315121/24/2023с. ДрагиевциМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност 12 kW на покрива на заварена двуетажна жилищна сграда в имота
316111/24/2023с. Гарван м. Голяма оградаАвтосервиз с гараж и администрация, съгласно одобрен ПУП-ПП за трасе на водопровод, който започва от същ. водопроводен клон, преминава през ПИ 57675.85.136 /общински път/ и достига до ПИ 14533.16.11 по КККР на м. Голяма ограда
317101/24/2023с. ЗдравковецСградно водопроводно отклонение за стопанска постройка за инвентар в УПИ VIII-94б, 94в, кв.4
31891/23/2023гр. Габрово кв. Славовци № 1 Б1. Беседка /допълващо застрояване/ 2. Плочник върху подземен склад с Н до 0,60 м над терена
31981/18/2023с. Златевци-МилковциЖилищна сграда
32071/18/2022гр. Габрово - II етап, I част ул. Христо Конкилев № 8Жилищна сграда - преустройство, надстройка, пристройка
32161/11/2023с. Спанци1. Навес 2. Удължаване на съществуващ навес
32251/11/2023с. СпанциНадстройка на гараж /сграда с ид. 68165.505.23.3/ за склад със селскостопанско предназначение
32341/10/2022гр. Габрово-I етап, I част ул. Зорница № 6Жилищна сграда
32431/9/2023с. РаховциНавеси
32521/9/2023м. Гатевото с. Драгановци Едноетажна селскостопанска обслужваща постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар
32611/6/2023с. Костенковци Пристройки към съществуваща сграда за обитаване на две жилища /подобект 1 и подобект 2/
32728512/14/2022гр.Габрово-III ет., II част ул.Опълченска №16Преустройство и ремонт на" 1. Жилище / апартамент на етаж 1 /над партера, с идентиф. 14218.510.418.1.1/ за обособяване на санитарен възел и тераса; 2. Жилище / апартамент на етаж 0 /партер, с идентиф. 14218.510.418.1.3/ за фризьорски салон.
32828412/13/2022гр.Габрово-III ет., I част ул.Мир №2Реконструкция покрив на жилищна сграда
32928312/8/2022гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци ул.Никола Войновски 37Зимна градина /допълващо застрояване/
33028212/8/2022гр.Габрово, кв.Славовци №1 БНавес - гараж /допълващо застрояване/
33128112/2/2022гр.Габрово, кв.Тлъчници - II и V част ул.Орловска №162Монтаж на фотоволтаична електроцентрала с мощност 220 kW на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 14218.508.733.21 по КККР
33228012/1/2022гр.Габрово, кв.Водици №45Сградно водопроводно отклонение за присъединяване към ВиК мрежата на ПИ с идент. 14218.542.72
33327911/30/2022с.Поповци-Гледаци1.Гараж; 2.Навес за гариране; 3.Плътна ограда с височина до 2,20 м
33427811/25/2022гр.Габрово-46 част ул.Юрий Венелин №9аРеконструкция на подпорна стена откъм река Янтра по източната имотна граница на ПИ с идентификатор 14218.515.249
335277с.Яворец - ул.Славянска в участъка между о.т.65а - о.т.107Сградно водопроводно отклонение за УПИ V-208, кв.21, с.Яворец
33627611/23/2022гр.Габрово-43 част ул.Елин Пелин Жилищна сграда
33727511/23/2022гр.Габрово, 92 част ул.Негенска №2Монтаж на инсталация за производсво на ел.енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 30 kW включително на терена
33827411/22/2022гр.Габрово, кв.Гачевци /бивш стопански двор/Склад за инвентар
33927311/22/2022гр.Габрово-II етап, I част ил.Братя Миладинови 3Външно ел.захранване на жилищна сграда
34027211/22/2022с.Зелено дървоЖилищна сграда
34127111/21/2022м.Долна стърна, земл.ГабровоТрасе на кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с мощност 30 kW
34227011/21/2022гр.Габрово-II етап, I част ул.СтанционнаМагазин за промуишлени стоки Подобект 1 - Сграда 1 Подобект 2 - Сграда 2
34326911/14/2022с.ВраниловциЖилищна сграда
34426811/11/2022гр.Габрово, кв.Нова махала - Шумели, ул.Ножарска №27Навес - гараж (временен строеж)
34526711/11/2022гр.Габрово, СЗ - II част, ул.Бойката №43Плътна ограда по вътрешните регулационни линии /североизточна, северозападна и южна/
34626611/11/2022гр.Габрово, кв.ЧехлевциМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 30 kW към съществуващите сгради в имота
34726511/11/2022с.ГарванЖилищна сграда
34826411/10/2022с.Николчовци по плана на с.Гергини-Гарван-НиколчовциСградно водопроводно отклонение за УПИ VII, кв.32, с.Николчовци
34926311/10/2022с.ВраниловциМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 30 kW в имота
35026211/10/2022гр.Габрово, СЗ - II част ул.Индустриална Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с инст. мощност 16,74 kWp на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 14218.502.698.1 и в обхвата над самостоятелен обект с идент. 14218.502.698.2.1
35126111/9/2022с.ПецовциЛятна кухня
35226011/9/2022м.Копака, с.ПоповциМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност 110 kW върху покрива на навеса за автомобили
35325911/9/2022м.Копака, с РачевциМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност 110 kW по терена на иомота
35425811/9/2022с.Пъртевци, общ.ГабровоВторостепенна постройка-склад за инвентар
35525711/9/2022гр.Габрово-52 част, ул.Капитан Дядо Никола №83Фотоволтаична електроцентрала с мощност 19,80 kWр монтирана върху терена
35625611/9/2022гр.Габрово-52 част, ул.Капитан Дядо Никола №83Фотоволтаична електроцентрала с мощност 10 kWр монтирана върху покрива на съществуваща сграда
35725511/9/2022м.Мечи гъстак, зем.ГабровоВъншно ел. захранване НН за обект "Приемник на електрическа енергия"
35825411/9/2022с.Киевци, ул.Обединение №53Навес
35925311/7/2022гр.Габрово-кв.Етъра ул.СветлинаСклад с навес за музеен инвентар
36025211/3/2022м.Долна стърна, земл.ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с изх.мощност 30 kW на терен
36125111/3/2022м.Над Стефановци, земл.ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с изх.мощност 5 kW върху покрива на съществуваща сграда
36225011/3/2022гр.Габрово, СЗ-I част ул.Иван ХаджиберовИзграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с инст. мощност 32,40 kWp на покрива на съществуващи сгради с идентификатор 14218.502.554.1 и 14218.502.554.2
36324910/31/2022гр.Габрово-43, 44 част, кв.Радичевец, ул.Родопите №2Гараж - пристройка към жилищна сграда
36424810/31/2022гр.Габрово-III ет., I част ул.Градище-ул.Л.Каравелов-ул.П.БеронПодмяна кабел СрН между ТП "Любен Каравелов" - ТП "Здравец" извод "Независимост"- 10 kV, гр.Габрово
36524710/25/2022гр.Габрово, ул.Митко Палаузов от №15 до №27 включителноИзграждане на кабелни линии 0,4 kV от ТР „Басейна" по ул. „Митко Палаузов“, гр. Габрово; II етап: от ТР „Басейна“ към абонати с адресна регистр. №15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27
36624610/24/2022гр.Габрово, СЗ-I част, ул.ИндустриалнаБКТП към Складова база и Цех за металообработване
36724510/24/2022гр.Габрово, СЗ-I част, ул.ИндустриалнаСкладова база и Цех за металообработване
36824410/21/2022с.Гарван, м.Голяма оградаСклад за инвентар
36924310/20/2022с. Враниловци, м.РаилевоМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с мощност 82,62 kWp на покрива на заварени сгради с идентификатори: 12168.12.90.1; 12168.12.90.2; 12168.15.90.3 и в прилежащия имот
37024210/20/2022гр.Габрово-III ет., II част ул.Николай Палаузопв №22-АЖилищна сграда с навес
37124110/19/2022гр.Габрово-III ет., II част ул.Орловска №87Преустройство на приемно-предавателна станция №3535, разположена напокрива на сграда с идентифукатор 14218.509.205.1
37224010/19/2022гр.Габрово, кв.ВойновоЖилищни сгради - етап I: - Жилищна сграда 1 - Жилищна сграда 2
37323910/18/2022гр.Габрово-85 част бул.Хемус №23Преустройство на приемно-предавателна станция №3515
37423810/14/2022с.ПоповциЖилищна сграда
37523710/11/2022гр.Габрово - актуализ. Шиваров мост ул.Станимирова №1Автодиагностичен пункт
37623610/10/2022гр.Габрово-92 част ул.Никола Балканеца, ул.Хорото Благоустрояване пространство южно от Детска ясла "Първи юни" (ул. Никола Балканеца" и околните пространства
37723510/7/2022с.КопчелиитеЖилищна сграда
37823410/6/2022гр.Габрово, ул.Неофит Рилски; ул. Николаевска; ул. Тотю ИвановПодмяна кабел СрН между ТП "Синчец" - ТП "ДМЗ База"- извод "Цанко Дюстабанов" - 10 kV, Габрово (от ТП "ДМЗ База", сграда с идентификатор 14218.518.278.3, през имоти с идентификатори 14218.518.278, 14218.518.550 (ул.Неофит Рилски), 14218.518.551 (ул.Тотю Иванов), 14218.518.553 (ул.Николаевска), 14218.518.549 (уи. Тотю Иванов)
37923310/5/2022гр.Габрово, кв.Недевци, Склад за негорими материали в негорими опаковки
38023210/5/2022с.Драгиевци общ.ГабровоРемонт на улица в с.Драгиевци
38123110/5/2022гр.Габрово, ул.Никола Йонков Вапцаров, с.ЯворецРемонт на улица о.т.26-25-24-68 по плана на с.Яворец
38223010/5/2022с.ШараниФотоволтаична елекрическа централа с мощност 90 KW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 83034.512.26.10 - I етап 60 kW -II етап 30kW
38322910/4/2022м.Мрамора, с.Костенковци Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с мощност 30,3 kWр на покрива на заварена сграда с идентификатор 43339.94.235.1
38422810/3/2022гр.Габрово, етап, Vчаст ул.Свищовска-ул. Венера-ул.Напредък-ул.Златна нива-ул.Зелена ливада-ул.Петър МиховПодмяна кабелна линия 10 kV изв. "Голо бърдо-1" и изв. "Голо бърдо-2" ПС "Габрово" в участъка от ул."Свищовска" до ул."Зелена ливада"
38522710/3/2022гр.Габрово, СЗ-III част, ул.Карамфил №9Изгражане на фотоволтаична инсталация с мощност 4,95 kWр на покрива на съществуващи сгради
3862269/28/2022гр. Габрово, ул. Митко Палаузов №30 - №52 и №15 - №27Изграждане на кабелни линии 0,4 kV от ТР „Басейна" по ул. „Митко Палаузов“, гр. Габрово; I етап: от ТР „Басейна“ към абонати с адресна регистр. №30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 и 52
3872259/28/2022гр.Габрово, СЗ-II част, ул.ИндустриалнаМонтаж на фотоволтаична електроцентрала с мощност 15 kW върху покрива на съществуваща сграда с идент.14218.502.541.1
3882249/27/2022м.Синча, земл.БаланиПристрояване с реконструкция и преустройство на заварена сезонна постройка в жилищна сграда
3892239/27/2022гр.Габрово, СЗ-III част, ул.ПросветаЖилищна сграда с гараж и ограда
3902229/26/2022гр.Габрово-III ет., II част ул.Опълченска №42Преустройство и промяна предназначението на магазин в лекарски кабинет /С.О.С. с идентиф. 4218.510.511.1.5/
3912219/21/2022гр.Габрово, СЗ-I част, ул.Рекорд №7, ет.2Преустройство и промяна предназначението на част от производствена сграда - обект с идентиф. 14218.502.665.9.13 за обособяване на Цех за производство на зърнени храни - корнфлекс
3922209/21/2022гр.Габрово-51 част, кв.Радичевец, ул.Панчо Владигеров 2Преустройство и надстройка на заварена сграда /ид.14218.519.287.2/ за обособяване на жилище
3932199/21/2022гр.Габрово, СЗ-II част ул.Бойката №4 Изгрждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 25,81 Kwр върху покрив на сграда
3942189/19/2022с.Златевци, м.Руклите общ.ГабровоЕдноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар
3952179/16/2022с.МичковциСклад за инвентар - фургон
3962169/8/2022с.ЕзеротоГараж
3972159/8/2022гр.Габрово, бул.Н.Й.Вапцаров №104-№136Кабелизация и изнасяне на електромерни табла по бул.Н.Й.Вапцаров на имоти с адресна регистрация от №104 до №136 включително (в т.ч. нови подземни кабели НН, кабелни шкафове и ел.табла в 2 зони: първата - от №126 до №136 и втора - от №136 до №104)
3982149/8/2022гр.Габрово, II ет., III част ул.ЧардафонБлагоустрояване ул.Емануил Манолов, ул.Чардафон и прилежащи пространства -ЦГЧ Габрово; Подобект: УПИ "за жил.стр.,общ.обсл.и гаражи" в кв.162
3992139/8/2022с.СтоевциПристрийка към жилищна сграда за разширяване на тераса
4002129/8/2022с.АрменитеТрасе на кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с мощност 30 kW
4012119/8/2022гр.Габрово, бул.Трети мартПодмяна кабел СрН между ТП "Хидрострой" - ТП "БТР" - ЕП "Хидрострой" - 20 кV, гр. Габрово
4022109/7/2022гр.Габрово, кв.Етъра, ул.Средна №3Навес - гараж
4032099/7/2022с.АрменитеНавес - гараж
4042089/5/2022с.СтойчовциРемонт ипреустройство на съществуващи сгради и изграждане на склад и котелно в ПИ 69403.505.235 с попдобекти: 1. Ремонт, преустройство и пристройка на съществуваща жилищна и стопанска сгради; 2. Котелно; 3. Преустройство на съществуваща плевня в жилище и пристройка за склад
4052079/5/2022гр.Габрово, кв.Етъра, ул. Ген.Дерожински 144Преизграждане и преустройство на оранжерия към РЕМО "Етър" с идентификатор 14218.538.286.9 като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от ПЕМО "Етър"
4062069/5/2022с.Поповци-ГледациПристройка към жилищна сграда с идентификатор 57675.526.109.1
4072059/5/2022гр. ГабровоГазоснабдяване цна община Габрово; Подобект: Газоснабдителна мрежа на гр. Габрово - етап 2022 ТТР 24С 2022
4082049/5/2022с.Велковци, Цех за производство на стоманени конструкции
4092039/5/2022с.МалушаЛятна кухня
4102029/2/2022с.АрменитеБеседка
4112019/2/2022гр. Габрово-43 част, кв.Радичевец, ул.Елин Пелин Склад за инвентар
4122009/2/2022гр.Габрово, кв.Бакойци, ул.Бакойска №61Склад за инвентар
4131999/2/2022гр.Габрово, кв.Тлъчници - V част ул.ПанорамнаВъншно ел.захранване на жилищна сграда
4141989/2/2022гр.Габрово - И ет., I част ул.Орловска №78Многофамилна жилищна сграда с магазини
4151979/2/2022с.ВраниловциПлътна ограда изцяло в собствен имот с височина до 2,20 м
4161968/31/2022гр.Габрово - III ет., I част ул.Любен Каравелов №30Ремонт и преустройство на втори жилищен етаж на жилищна сграда
4171958/30/2022гр.Габрово I етап, I част ул.Найден Геров №52 ВМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с изх. мощност 5 Kw за собствени нужди върху покрива на съществуваща сграда
4181948/30/2022гр.Габрово, СЗ - II част ул.Индустриална №18Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с инст. мощност 149,24 Kwр на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 14218.502.583.1
4191938/30/2022гр.Габрово, кв.Ябълка, м.Драганчова градина 1Фотоволтаична елекрическа централа с мощност 15 KWр, монтирана върху терена
4201928/30/2022гр.Габрово, СЗ - II част ул.Индустриална №18Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с инст. мощност 199,67 Kwр на покрива на съществуващи сгради
4211918/29/2022гр.Габрово-92 част бул.Столетов №157Преустройство на сградата на цех "Термичен" в цех "Окончателна обработка на полупроводни-кови платки" и на цех "Твърдосплавно производство" в "Цех за термична обработка"
4221908/26/2022с.Поповци, м.Кръста (Метевото)Жилищна сграда
4231898/25/2022гр.Габрово, СЗ - II част ул.Индустриална №81Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с инст. мощност 46,41 Kwр на покрива на съществуващи сгради с идентификатор 14218.502.24.1 и 14218.502.24.2
4241888/25/2022с.КиевциПлътна ограда с пергола и складове за инвентар (два фупгона)
4251878/24/2022гр.Габрово, СЗ - II част ул.ИндустриалнаМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с инст. мощност 46,41 Kwр на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 14218.502.18.1
4261868/23/2022с.ДрагановциЕднофамилна жилищна сграда
4271858/19/2022гр.Габрово - I ет., II част ул.Свищовска №100, вх.АПреустройство на приемно-предавателна станция №3512, разположена на покрива на сграда с идентификатор 14218.501.422.1 по КККР
4281848/18/2022гр.Габрово, СЗ - II и I ч. ул.Рожен - ул.Рибарска ул.Съгласие - ул. Мак - ул. ЗюмбюлРемонт на улици в кв. Тончевци, гр.Габрово Подобект №1: Ремонт на ул.Рожен от о.т.394 до о.т.425 ПИ 14218.502.320; Подобект №2: Ремонт на ул.Рибарска от о.т116 до о.т.357 ПИ 14218.502.872; Подобект №3: Ремонт на ул.Съгласие от о.т.333 до о.т.358 ПИ 14218.502.871; Подобект №4: Ремонт на ул.Мак от о.т.334 до о.т.338 ПИ 14218.502.194; Подобект №5: Ремонт на ул.Зюмбюл от о.т.333 до о.т.315 ПИ 14218.502.167
4291838/18/2022гр.Габрово, СЗ - II част ул.Рибарска №1Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 99,900 Kwр върху покрива на съществуваща производствена сграда
4301828/16/2022с.КопчелиитеМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност до 8 кWр
4311818/16/2022гр.Габрово, в зеленмата площ и пешеходна улица между сгр. На библиотека "Априлов-Палаузов" и жил.сградиИзграждане на кабрлна линия НН, захранваща библиотека "Априлов - Палаузов"
4321808/16/2022Подмяна кабел СрН между ТП "Аула" - ТП "Хаджи Димитър", гр. Габрово
4331798/16/2022с.Поповци-Куката ул.Васил Левски №13Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност до 1 МW в прилежащия на заварените сгради терен
4341788/16/2022гр.Габрово-II ет., III част ул.Брянска №26Жилищна сграда със ЗОХ - сграда запад
4351778/16/2022гр.Габрово-II ет., III част ул.Брянска №26Жилищна сграда със ЗОХ - сграда изток
4361768/16/2022гр.Габрово, кв.Тлъчници - IV част ул.Градище №44Жилищна сграда
4371758/16/2022гр.Габрово-I ет., V част ул.Златна нива №27Пристройка към съществуваща жилищна сграда
4381748/10/2022с.АрменитеМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с мощност 30 Kw на покрива на сграда и на терен
4391738/10/2022гр.Габрово-I етап, I част ул.Найден Геров №52 ВМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 5 Kw за собствени нужди върху покрива на съществуваща сграда
4401728/10/2022с.ВраниловциЖилищна сграда
4411718/10/2022гр.Габрово, м.Пеевото, ул.Младост №5 ВМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 43,32 Kwр върху покрива на съществуващи сгради и на терен
4421708/10/2022с,ДониноЖилищна сграда
4431698/9/2022гр.Габрово кв.Борово-Велчевци, ул.Никола Войновски и ул.МалинаРеконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Никола Войновски“ от о.т.3067 до о.т.3047 и ул. „Малина“ от о.т.3058 до о.т.3053
4441688/5/2022Водоснабдяване група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Арменитв, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната страна на водоснабдителната мрежа на гр. Габрово ПОДОБЕКТ II: Отклонения за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга, община Габрово, включващ изпълнението на следните основни групи дейности: 1. Захранващ водопровод - отклонение за с. Драгановци и с. Яворец; 2. Захранващ водопровод - отклонение за с. Музга; 3. Ремонт напорни водоеми - НВ с. Драгановци, НВ с. Яворец и НВ с. Музга
4451678/5/2022гр.Габрово-II ет., III част ул.Емануил Манолов 14Трафопост тип БКТП за обект: ”Вътрешно преустройство и смяна предназначението на хотел „Балкан“ в сграда със смесено предназначение“
4461668/5/2022с.Поповци-КукатаАвтосервиз за диагностика и ремонт на електрически и електронни системи
4471658/5/2022с.ПоповциЖилищна сграда
4481648/3/2022с.РайновциЖилищна сграда
44916303.08.с.РайновциЖилищна сграда
4501628/3/2022с.Здравковец, м.Мочурака1.Основен ремонт покрив на обор за 260 овце и пристройка за мл;екосъбоирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите; 2. Реконструкция на сеновал и навес за животни
4511617/29/2022гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци IIIчаст, ул.Чрдафон №5Преустройство, реконструкция и надстрояване на склад в „Многогамилнажилищна сграда с търговски етаж и подземен паркинг“
4521607/29/2022РАЗШИРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО;
Подобект 1: „Видеонаблюдение с. Драгановци“, местонахождение: УПИ I, кв. 21 – за кметство и улица от О.Т.86 – О.Т. 102 – О.Т. 12 – за второстепенна улица, с. Драгановци;
Подобект 2: „Видеонаблюдение с. Яворец“, местонахождение: УПИ XI, кв. 21 – за парк, кметство, обществено обслужване, здравни дейности и ТП и улица от О.Т. 67 – О.Т. 60 – О.Т. 48 – за второстепенна улица, с. Яворец, общ. Габрово;
Подобект 3: „Видеонаблюдение предгаров площад“, местонахождение: площад „Марсел де Бископ“ (ПИ с идентификатор 14218.504.340 по КККР) заедно с кръговото кръстовище (ПИ с идентификатор 14218.504.565 по КККР), гр.Габрово, общ. Габрово
Подобект 4: „Видеонаблюдение зона на язовир Синкевица – алея до язовира и язовирна стена“, местонахождение: ПИ 14218.254.171; ПИ 14218.257.30; ПИ 14218.257.39; ПИ 14218.257.40; ПИ 14218.521.1; ПИ 14218.521.128
Етап 1 от подобект 4 - Видеонаблюдение язовирна стена
Етап 2 от подобект 4 - Видеонаблюдение алея до язовира
Подобект 5: „Видеонаблюдение кръстовище на ул. „Никола Войновски“ (ул. „Момина скала“) с ул. „Малина“, местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.520.50 за второстепенна улица.
4531597/29/2022с.АрменитеМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изходяща мощност 15 Kw на покрив на сграда
4541587/27/2022с.Мичковци Еднофамилна жилищна сграда
4551577/27/2022 с.Яворец, м.Баир мешеЕдноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар
4561567/27/2022гр.Габрово, Iiет., III част ул.Априловска №15Реконструкция, модернизация, оборудване на съществуваща многофункционална открита спортна площадка и благоустрояване на дворно пространство на Национална Априловск гимназия - Габрово; ПЪРВИ ЕТАП: Подземни комуникации, асфалтови насилки и игрища, включително ограда около тях и спортно оборудване; ВТОРИ ЕТАП:н Настилки с бетонни плочи, площадка за фитнес и триторията между новата учебна сграда и спортната сграда, парково обзавеждане; ТРЕТИ ЕТАП: Ограда по имотните граници и озеленяване
4571558/26/2022гр.Габрово, кв.Недевци, ул.Бръшлян №5Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда
4581547/26/2022гр.Габрово, кв.Гачевци /бивш стопански двор/Склад за негорими материали - стомани и инструменти /шприц форми/
4591537/26/2022гр.Габрово-III ет., II част ул.Николаевска № 11Преустройство на магазин за пакетирани хранителни стоки /СОС с ид. 14218.510.509.1.14 по КККР/ и магазин за пакетирани хранителни стоки /СОС с ид. 14218.510.509.1.15 по КККР/ за обособяване на един магазин за хранителни стоки
4601527/26/2022гр.Габрово, ул.Селимица, кв. Шенени, ул.Перущица Ремонт на общинска инфраструктура на територията на Община Габрово: Подобект №1: Ремонт на ул.Селимица от о.т. 20 до о.т. 24 /ПИ 14218.501.340 по КККР/; Подобект №2: Ремонт на улица в кв.Шенени от о.т. 829 през о.т. 810 и о. т. 811 до о. т. 823 /ПИ 14218.506.100 и ПИ 14218.503.61 по КККР/; Подобект №3: Ремонт на ул.Перущица от 4928 през о. т. 4921 до о.т. 4923 /ПИ 14218.519. 422 по КККР/.
4611517/26/2022гр.Габрово-85 част бул.Столетов №10Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за производство на макаронени изделия
4621507/26/2022с.АрменитеСклад за инвентар
4631497/25/2022с.НиколчовциГараж
4641487/21/2022гр.Габрово II етап, I част ул.Васил Неделчев №4Пристройка и реконструкция на търговски обект тип "LIDL"
4651477/21/2022с.ДумнициФотоволтаична електрическа инсталация с номинална мощност 29.7 Kw, монтирана на терена в имота
4661467/18/2022гр.Габрово-I етап, II част ул.Свищовска на кръстовище с ул.КортенИзграждане на светофарна уредба на пешеходна пътека на ул.Свищовска и на кръстовище с ул.Кортен в Габрово
4671457/15/2022с.Райновци Жилищна сграда
4681447/14/2022гр.Габрово - III ет. II част ул.Орловска № 3-5-7-9-11Реконструкция на компрометирана подпорна стена откъм река Янтра в участъка на ул.Орловска №5
4691437/13/2022гр.Габрово - III ет. II част ул.Николай Палаузов 7Външно ел.захранване на обект: "Жилищна сграда с ателие"
4701427/8/2022гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, I ч ул.ЧардафонОбоудване на съществуващ трафопост "Летен театър" - доставка и монтаж
4711417/8/2022гр. Габрово-92 част, бул.Столетов №157Фотоволтаична електрическа централа с мощност 308,94 kWр на покрива на заварени сгради с идентификатори 14218.533.130.1, 14218.533.130.2, 14218.533.130.3, 14218.533.130.4 и 14218.533.130.7
4721407/7/2022гр.Габрово, СЗ - I част ул.Ген. Николов №56Навес за гараж
4731397/6/2022гр.Габрово-III ет., I част ул.Градище - ул.Л.Каравелов - ул.ОрловскаПодмяна кабел СрН между ТП "Лъв"- ТП "Любен Каравелов"- извод "Независимост" - 10 kV, гр. Габрово
4741387/6/2022с.КметовциМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с мощност 15 Kw на конструкция на терен
4751377/6/2022с.КопчелиитеЖилищна сграда
4761367/6/2022м.Чукиля, с.ЧарковоКонтролно изпитвателна станция
4771357/5/2022гр.Габрово, II ет. III част ул.Стефан Караджа 53 в прилежащия тротоар /в дясно/ на РП II-44 /Севлиево-Габрово/ Аварийно укрепване на Републикански път II-44 на км 29+260, гр. Габрово, чрез подпорна стена в тротоара на ул. Стефан Караджа
4781347/5/2022земл. на гр.Габрово и на с.БаланиИзграждане на кабелна линия СрН между ТП "Кряковци" и ТП "Богданчовци"
4791337/4/2022с.ДумнициМонтиране на временен фургон
4801327/4/2022гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, III част ул.Никола Войновски №118Основен ремонт на покрива на съществуиваща сграда
4811316/30/2022гр.Габрово-81 част ул.Бодра мяна №21Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност до 1 МW върху покривите на заварените сгради в имота
4821306/29/2022с.Поповци, ул.Шипка №20Пристройка към съществуваща жилищна сграда чрез надстрояване на съществуващ гараж
4831296/29/2022гр.Габрово, м.Чукара-КряковциЖилищна сграда
4841286/28/2022гр.Габрово-II етап, I част ул. Христо Смирненски №42Преустройство и промяна предназначението на част от транжорна в закусвалня и кетъринг продукция
4851276/28/2022гр.Габрово-92 част бул.Столетов №157Стоманена конструкция на платформа за машини
4861266/23/2022с.Борики, общ.ГабровоЖилищна сграда с гараж
4871256/23/2022гр.Габрово, м.Хаджийска усойна-МЕМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с изх. мощност 5 кW върху покрива на заварена жилищна сграда
4881246/23/2022гр.Габрово, СЗ- II част ул.Василка БеневаФотоволтаична електроцентрала с мощност 29,7 kW на покрива на съществуващи сгради с идентиф. 14218.503.590.7 и 14218.503.590.8 по КККР
4891236/22/2022гр.Габрово, II ет., III част ул.Емануил Манолов №14Вътрешно преустройство и смяна предназначението на хотел "Балкан" в сграда със смесено предназначение
4901226/22/2022гр.Габрово, СЗ- II част ул.Батак №31Фотоволтаична електроцентрала с мощност 90 kW на покрива на съществуваща сграда с идентиф. 14218.503.624.6 по КККР
4911216/22/2022гр.Габрово, СЗ- II част ул.Батак №31Фотоволтаична електроцентрала с мощност 80 kW на покрива на съществуващите сгради
4921206/21/2022гр.Габрово, кв.Етъра ул.Светлина № 11Преустройство на хотел със ЗОХ във ведомствена база
4931196/20/2022м.Чукиля, с.Чарково Преустройство и промяна предназначението на част от сграда "ГБЧ 19 А" с идентификатор 81904.28.113.2 в "Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси"
4941186/20/2022гр.Габрово, III eт,.I част ул.Кръгозор №1-АРеконструкция и преустройство на дървен покрив с промяна височината на надзида на заварена сграда
4951176/20/2022с.Мрахори общ.ГабровоСградно водопроводно отклонение за ПИ с идент. 49237.517.116 по КККР на с.Мрахори
4961166/20/2022с.Бойновци, общ.ГабровоПреустройство, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда
4971156/20/2022гр.Габрово, III ет., II част ул.Николай Палаузов № 24Лятна кухня
4981146/17/2022гр.Габрово-II етап, I част ул. Патриарх Евтимий №10Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 5 кW за собствени нужди
4991136/16/2022гр.Габрово, кв.Пройновци №11Фотоволтаична електрическа централа с мощност 15 kW на покрива на заварена жилищна сграда с идент. 14218.536.89.3 по КККР
5001126/9/2022с.Райновци, общ.ГабровоЖилищна сграда
5011116/9/2022с.Златевци-Милковци, общ.ГабровоМонтаж на фотоволтаична електрическа инсталация върху покрива на съществуваща сграда с мощност до 3 kW
5021106/9/2022с.Драгановци, общ.ГабровоСклад за инвентар с навеси
5031096/9/2022с.Драгановци, общ.ГабровоЖилищна сграда
5041086/9/2022с.Чавеи общ.ГабровоОграда
5051076/6/2022с.Гъбене, общ.ГабровоФотоволтаична електрическа инсталация с мощност 15 kW върху покривите на съществуващи сгради
5061066/6/2022гр.Габрово-Iiет., III част ул. Ванче Михайлов №3Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда /търпим строеж/ за обособяване на Заведение за бързо хранене
5071056/6/2022гр.Габрово-II етап, I част ул. Христо Смирненски №15Преустройство и надстройка на заварена жилищна сграда и изграждане на трети жилищен етаж
5081046/6/2022с.Враниловци, общ.ГабровоНавес - гараж
5091036/3/2022гр.Габрово-III ет.,I част ул.ДунавВъншно ел.захранване от ТП "Дунав" на Офис сграда със ЗХР
5101026/3/2022гр.Габрово-III ет.,I част ул.ДунавВъншно ел.захранване от ТП "Дунав" на Офис сграда
5111016/3/2022гр.Габрово-III ет.,II част ул.Стефана Богдан Генчева №51Басейн до 100 куб.м и Обслужваща постройка към басейна
5121006/3/2022гр.Габрово, СЗ-I част ул.Рекорд №15Подпорни стени и плътна ограда
513996/2/2022гр.Габрово-44 част кв.Радичевец, ул.Червен макСградно водопроводно отклонение за присъединяване към водопроводната мрежа на ПИ 14218.518.91
514986/2/2022м.Шенени, гр.ГабровоГараж със склад
515976/2/2022гр.Габрово-74 част бул.Трети март №53Газификация на ремонтно-механични цехове на ОП "Благоустрояване"
516966/1/2022с.Стоевци, общ.ГабровоБеседка и стопанска постройка
517955/26/2022с.Велковци, общ.ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с обща инсталационна мощност до 1 МW, включителновърху покрива на сгради с идент. 10536.512.548.2 и 10536.512.548.16
518945/26/2022гр.Габрово, СЗ -I част ул.Индустриална №44Склад за негорими материали в негорими опаковки
519935/23/2022гр.Габрово, кв.Тлъчници-V част, ул.ПанорамнаОграда по източната, южната и северната имотни граници
520925/20/2022с.Кметовци, общ.ГабровоСградно водопроводно отклонение за УПИ V-263, кв.22, с.Кметовци
521915/20/2022с.Прахали, общ.ГабровоАтелие за хоби занимания
522905/20/2022с.Жълтеш, общ.ГабровоГараж
523895/20/2022гр.Габрово-84 част. кв.Хаджицонев мост, ул.Спортна №3, вх.ВПреустройство на приемно-предавателна станция GAB006.A004 "CHERKEZOV" с честотен обхват 900/180/2100 MHz, разположена на покрива на сграда с идентификатор 14218.525.78.3 по КККР
524885/18/2022гр.Габрово, III ет., II част ул.Радецка № 5Преустройство и промяна предназначението на жилищно-търговска сграда заведение за обществено хранене
525875/18/2022с.Кметовци, общ.ГабровоСклад за инвентар
526865/18/2022м.Синча, земл.БаланиЖилищна сграда
527855/18/2022гр.Габрово, II ет. I част ул.Генерал Николов №44Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност до 30 kW към съществуваща производствена сграда с идент. 14218.504.30.6
528845/17/2022гр.Габрово, II ет. II част ул.Цанко Церковски №18АПристройка към съществуваща жилищна сграда /търпим строеж/
529835/17/2022гр.Габрово, II ет. III част ул.Тракия №5Многофамилна жилищна сграда
530825/15/2022с.Борики, общ.ГабровоПлътна ограда и подпорни стени по западната, южната и източната регулационни линии на УПИ IV-55а, кв.19, с.Борики
531815/16/2022гр.Габрово-88 част ул.БеленскаЖилищна сграда
532805/10/2022с.Кметовци, общ.ГабровоЖилищна сграда
533795/10/2022с.Борики, общ.ГабровоСградно водопроводно отклонение за ПИ 05400.27.36, м.Кръстчин тпап
534785/10/2022с.Кметовци, общ.ГабровоЖилищна сграда
535775/9/2022гр.Габрово-45 част ул.Николаевска №113Вътрешно преустройство на заварена жилищна сграда с магазин за промишлени стоки /14218.518.238.1 и 14218.518.238.2/ за обособяване на две самостоятелни жилища
536765/9/2022гр.Габрово-44 част кв.Радичевец, ул.Прага №18Склад за инвентар
537755/5/2022гр.Габрово, СЗ-I част ул.Генерал Николов"Търговски диагностичен център за МПС и офис със склад за строителни материали" ЕТАП I - "Търговски диагностичен център за МПС"; II ЕТАП - "Офис със склад за строителни материали"
538745/3/2022м.Чукара, гр.ГабровоСградно водопроводно отклонение за ПО 14218.190.32
539735/3/2022с.Драгановци, общ.ГабровоВътрешно преустройство и реконструкция на покрива на съществуваща жилищна сграда и ремонт на лятна кухня /търпим строеж/
540725/3/2022гр.Габрово, СЗ-I част ул.Индустриална № 44 Етапно преустройство и промяна предназначе-нието на бивша "Нова камгарна предачница" в ЕТАП I - "Цех за металообрабитване" ЕТАП II "Склад за негорими материали в негорими опаковки"
541715/3/2022с.Враниловци, общ.ГабровоЖилищна сграда
542704/27/2022с.Гарван, общ.ГабровоЛятна кухня
543694/27/2022м. Шенини, общ.ГабровоСкладова постройка
544684/26/2022м.Крантията, гр.ГабровоУкрепване на стълб №13 на ВЛ 110кV "Сечен кламък"
545674/21/2022гр.Габрово-96 част ул.Черни връх №1-вДвуетажна пристройка към заварена жилищна сграда - временен строеж
546664/20/2022гр.Габрово, СЗ-II част ул.Бойката №19Фотоволтаична електроцентрала с мощност 15 kW върху покрива на същ. сграда с идент. 14218.502.386.2
547654/20/2022гр.Габрово-Iет., II частЖилищнацсграда
548644/19/2022гр.Габрово-46 частМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща мощност 110 kWp върху покрива на съществуваща сграда с идент. 14218.515.211.7
549634/18/2022гр.Габрово-44 част ул.Бенковска1. Жилищна сграда 2. Гараж 3. Ограда
550624/14/2022гр.Габрово-77 част бул.Трети март №Навес
551614/13/2022гр.Габрово, III ет., I част ул.Орловска №85, вх.АПреустройство и промяна предназначението на бивш магазин /ид.14218.509.209.1.23/ в цех и магазин за сладкарски изделия
552604/13/2022с. Междене общ.ГабровоСклад за инвентар
553594/13/2022м.До Рязковци, общ.ГабровоГараж
554584/11/2022с.Мрахори общ.ГабровоСклад за инвентар
555574/8/2022с. Междене общ.ГабровоСградно водопроводно отклонение
556564/6/2022с.Стоевци, общ.ГабровоЕднофамилна жилищна сграда
557554/6/2022с.Генчовци, общ.ГабровоЖилищна сграда
558544/4/2022с.Донино, м.Чукара, общ.ГабровоФотоволтаична инсталация да 90 kW
559534/1/2022гр.Габрово, м.Капината № 1Склад за негорими материали
560524/1/2022с.Смиловци, общ.ГабровоМалка фотоволтаична електроцентрала за производство на ел. енергия с мощност 15 kW
561513/31/2022гр.Габрово, II ет. III част ул.Св.Св.Кирил и МетодийЗа строеж: Ремонт на ул. Св.Св. Кирил и Методий в участъка от ул.Л.Донков до ул.Райчо Каролев, ЕТАП 1: от Куклен театър до ул.Райчо Каролев (о.т.993-94) ЕТАП 2: от Куклен театър до ул.Л.Донков (о.т. 973-974- 976-993)
562503/30/2022гр. Габрово,II ет.,III част, ул.Ем.Манолов №14,ет.1Преустройство на съществуващо кафе - аператив /с.о.с. 14218.505.475.1.4/ в ресторант
563493/30/2022с.Влайчовци, общ.ГабровоСклад за инветар
564483/29/2022с.Смиловци, общ.ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 1MW към заварена жилищна сграда с ид.67533.505.19.1
565473/25/2022гр.Габрово, кв.Тлъчници-V част ул.Мир № 45Жилищна сграда
566463/24/2022с.Съботковци, общ.ГабровоЖилищна сграда
567453/24/2022с.Трънето общ.ГабровоГараж
568443/23/2022с.Гъбене, общ.ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 30 Kw към заварена жилищна сграда
569433/23/2022с.Петровци, общ.ГабровоЖилищна сграда
570423/22/2022гр.Габрово, I етап, I част ул.Вишеград № 13Жилищна сгтрада с гараж
571413/21/2022 Обект: Подземна оптична кабелна разпределителна мрежа на "УНИКС" ЕООД, гр.Габрово, общ.Габрово. Подобект: Подземна оптична кабелна разпределителна мрежа на "УНИКС" ЕООД в СИЗ, кв.Стефановци, кв.Златари, кв.Бойката, кв.Тончевци, м.Мальова клада, кв.Чехлевци, кв.Гачевци, гр.Габрово и с.Трънето, общ.Габрово, с етапно изпълнение: I ЕТАП СИЗ , кв.Стефановци, кв.Златари, кв.Бойката и кв.Тончевци; II ЕТАП-м.Мальова клада: III ЕТАП-кв.Чехлевци, кв.Гачевци, гр.Габрово и с.Трънито, общ. Габрово
572403/21/2022 м.Чукара с.Донино, общ.ГабровоОграждащи стени на съществуващ сеновал с височина до 2.20 м
573393/21/2022с.Иванковци общ.ГабровоНавес за гараж
574383/16/2022м ."Чукиля " земл.с.Чарково общ.ГабровоПреустройство и промяна предназначението на сграда Д20 за демилитаризация на боеприпаси , съдържащи бял фосфор ( промишлени сгради с идентификатор 81904.28.185.7 и 81904.28.185.8 по КККР на с. Чарково) в цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси и пристройка
575373/15/2022гр.Габрово, СЗ-I част ул.Орловска № 166 А Скалад за метали и негорими строителни материали
576363/15/2022гр.Габрово ул.Орловска № 167Външно ел захранване на склад с идентификатор 14218.502.507.1.3 по КККР на гр. Габрово
5773511. март.гр.Габрово, кв.Етъра ул.Светлина № 15Основен ремонт с преустройство на сграда с идентификатор 14218.538.173.2 за обособяване на грънчарско ателие
5783411. март.гр.Габрово, III ет.,II част ул.Черни връх № 6Жилищна сграда
5793309.март. м-ст"Филска кория" с.ГарванНавес за животни
5803207.март.гр.Габрово, III ет.,I част ул.Роден край № 41Кабелно захранване НН за жилищна сграда
5813128.февр.гр.Габрово, СЗ -II част ул.Василка БеневаАвтодиагностичен център, автомивка, магазин и заведение за бързо хранене с етапно изпълнение: ЕТАП 1 - Автодиагностичен център и автомивка (кота + 0.00 и кота +2.55); ЕТАП 2 - Магазин и заведение за бързо хранене (кота +5.10)
5823028.февр.м.Хаджийска усойна-МЕ гр.ГабровоДоизграждане на заварена плътна ограда по югоизточната и югозападна имотни граници и прозирна ограда по североизточната имотна граница
5832928.февр.м.Хаджийска усойна-МЕ гр.ГабровоДоизграждане на заварена плътна ограда по северозападната и югозападна имотни граници и прозирна ограда по северната имотна граница
584282/25/2022гр.Габрово I етап, I част ул.Найден Геров № 79Жилищна сграда
585272/23/2022с.Иванковци общ.ГабровоРеконструкция на покрив с надзиждане на заварена сграда
586262/23/2022с.Вековци общ.ГабровоРемонт и преустройство на съществуваща еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 10536.512.554.2
587252/23/2022гр.Габрово-III ет., II част ул.Стефана Богдан Генчева № 51Плътна ограда с височина 3.00 м и с дължина 8.50 м по северозападната регулационна линия, изцяло в собствен имот
588242/21/2022с.Драгиевци общ.ГабровоНавес за гараж и ограда
589232/14/2022гр.Габрово, кв.Етъра ул.Светлина № 13РЕМОНТ С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА БИВШЕ УЧИЛИЩЕ "ЙОСИФ СОКОЛСКИ" - КВ. ЕТЪРА ЗА МУЗЕЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
590222/14/2022с.Новаковци, общ.ГабровоНавес - второстепенна постройка
591212/14/2022с.Враниловци общ.ГабровоГрадински кът със склад за инвентар /допълващо застрояване/
592202/9/2022гр.Габрово-СЗ II част ул.Индустриална №67 АФотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW на покрива на заваренa сграда с идентификатор 14218.502.415.1
593192/7/2022гр.Габрово-45 част ул.Николаевска № 135Навес за гараж и вход
594182/7/2022гр.Габрово-СЗ II част ул.Батак № 31Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 81.75 кWр на покрива на заварени сгради с идентификатори 14218.503.577.4 и 14218.503.577.5
595172/7/2022гр.Габрово, III ет.,II част ул.Стефана Богдан Генчева № 22Плътна ограда
596162/1/2022гр.Габрово,74 част, кв.Дядо Дянко, бул.Трети март и ул.Д-р Кирил ВъгленовПодмяна кабел СрН между ТП "ХИДРОСТРОЙ"- ТП "БКС юг"- ЕП "ХИДРОСТРОЙ"- 20 Кv,гр. Габрово
597151/31/2022гр.Габрово-III ет.,II част ул.Опълченска № 29Преустройство на съществуващ магазин за промошлени стоки в магазин за бира
598141/28/2022гр.Габрово кв.ШениниВходен навес
599131/28/2022гр.Габрово, III е.,II част ул.Кръгозор № 1 аГараж
600121/28/2022с.ЯнковциСклад за инвентар-лека второстепенна постройка
601111/28/2022гр.Габрово кв.Борово- Велчевци-II ул.Никола Войновски №218 Гараж
602101/17/2022с.ВраниловциСклад за резервни части за селскостопанска техника
60391/17/2022гр.Габрово-III ет., II част ул.Алекси Димов № 9Преустройство за промяна предназначението на магазин, кафене и фитнес зала за обособяване на две жилища, I етап - Жилище на кота - 3.20 и кота - 2.80 II етап - Жилище на кота 0.00
60481/14/2022с.Мичковци общ.Габрово Два броя броя басейни и детска площадка и поставяне на 6 броя преместваеми обекти/контейнери/
60571/14/2022гр.Габрово, СЗ- I част ул.Генерал Николов №33Работилница за изработване на метални изделия и склад за строителни материали,кофражи, инструменти и машини
60661/12/2022гр.Габрово-I етап, I част ул.Зорница №7Жилищна сграда
60751/12/2022гр.Габрово, 74,75 част кв.Дядо Дянко ул.Д-р Кирил Въгленов №1 Газификация на сграда "СБАЛ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ- ГАБРОВО" ЕООД
60841/10/2022с. Драганчета общ. ГабровоВътрешно преустройство на жилищна сграда -търпим строеж
60931/6/2022гр.Габрово-75 част бул.Трети март № 85 Пристройка - навес към съществуваща промишлена сграда с идентификатор 14218.550.239.5
61021/5/2022гр.Габрово, II етап I част ул.Станционна ВиК отклонения - водопровод и канал за УПИ XV-378 и УПИ XVI-395
61111/4/2022гр.Габрово III етап I чaст ул.Острец № 18 Жилищна сграда
61223712/15/2021сгради с идентификатор по КККР 14218.505.692.1 и 14218.505.692.3 гр. Габрово II етап, III часПреустройство на част от фоайе в партерен етаж от сградата на РЗИ - ГАБРОВО за обособяване на приемна и изграждане на рампа за осигуряване на достъпна архитектурна среда.
61323613.дек.ПИ 14218.504.416 гр. Габрово--II етап, I част, ул.Станционна Преустройство и разширение на съществаща обслужваща сграда в сграда за покрит пазар и обществено обслужване.
61423510.дек.ПИ 14218.502.507;14218.502.642, гр. Габрово ,СЗ -I част,ул Орловска №167Сградно водопроводно отклонение за сграда сидентификатор 14218.502.507.1.3
61523410.дек.сграда с идентификатор 14218.505.654.1 гр. Габрово -II етап III част, пл. Възраждане Газификация на сградата на Регионална библиотека "Априлов Палаузов"
61623308.дек.с. Междене,общ. ГабровоЛокална пречиоствателна станция за отпадни води,обслужваща УПИ V-56,57 от кв.7 с.Междене.
61723206.дек.ПИ 57675.80.48 по КК с. Поповци , м." Калайрана"Склад за авточасти и гуми
61823106.дек.с.АрмениЖилищна сграда
61923006.дек.ПИ 48605.101.140 по КК на с. МичковциСградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 48605.101.140 по КК на с. Мичковци
62022906.дек.ПИ 14218.510.143 гр. Габрово,ул. Йоан Предтеча №30Реконструкция и преустройство на дървен покрив с промяна на надзида на заварена жилищна сграда.
62122806.дек.ПИ 14218.538.72гр. Габрово,ул. Генерал Дерожински №51аРеконструкция на съществуващ плосък покрив на част от сграда ,представляваща СОС с идентификатор 14218.538.72.2 по КККР на гр. Габрово.
62222701. дек.ПИ 14218.538.161 гр. Габрово кв. Етъра ,ул Дерожински №73Временен строеж - двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда.
62322630. ноемвр.ПИ 14218.518.481;14218.518.586 гр. Габрово, ул. Иван ТончевПодмяна кабел СрН между ТП "Математик "- ТП "ЖБ КДН"- извод "Радичевц"- 10 Кv , гр. Габрово /от ТП "Математик"- сграда с идентификатор 14218.518.481.2 по КККР на гр. Габрово, през имоти с идентефикатори; 14218.518.481;14218.518.586/ул. Иван Тончев/ до ТП "ЖБ КДН"- попадащ в сграда с идентификатор 14218.518.481.8 по КККР на гр. Габрово.
62422530.ноемвр.ПИ 14218.518.481;14218.518.586;14218.518.602;14218.519.410;14218.519.447;14218.519.446;14218.519.415;14218.519.293 гр. Габрово,ул Иван Тончев,ул.Климент Охридски,ул Йосиф Соколски,ул.Добри Чинтулов,ул.Капитан Дядо НиколаПодмяна кабел СрН между ВС "Кантона"-ТП "Математик"-извод "Радичевец"-10 Кv , гр. Габрово/ от ТП "Математик"- сграда с идентификатор 14218.518.481.2 по КККР на гр.Габрово , през имоти с идентификатори 14218.518.481;14218.518.586 / ул. Иван Тончев/; 14218.518.602/ ул.Климент Охридски/; 14218.519.410/ул.Иван Тончев/;14218.519.447/ул. Йосиф Соклски/14218.519.446/ул. Добри Чинтулов/;14218.519.415/ул Капитан Дядо Никола/14218.519.293/УПИ I за озеленяване и ел.подстанция,кв.39а, Акуализация Шиваров мост/до ВС "Кантона"- сграда с идентификатор 14218.519.293.1 по КККР на гр. Габрово.
62522429.ноемв.14218.503.581 гр.Габрово,СЗ-II частПроизводствено- складова база за екструдиране на ПВЦ профили .Подобект:Производствено - складово хале за екструдиране на ПВЦ профили
62622329.ноемвр.ПИ 89904.28.109 м. Чукиля по КК с. ЧарковоПреустройство и промяна предназначението на склад специален отдел /промишлена сграда с идентификатор 89904.28.109.11 по КК/ в цех за производство на смес за присоване.
62722226.ноемвр.ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГРУПА СЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ГАБРОВО-ДУМНИЦИ,ГАЙТАНИ,ПРАХАЛИ,ГЛЕДАЦИ,МРАХОРИ,ЧАВЕИ,,ПЕЦЕВЦИ,ЗЛАТЕВЦИ,МИЛКОВЦИ,ЛОЗА,ПЕТРОВЦИ,АРМЕНИТЕ,ЗДРАВКОВЕЦ,ВЛАЙЧОВЦИ,ДРАГАНОВЦИ,МУЗГА И ЯВОРЕЦ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО. ПОДОБЕКТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА СЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ГАБРОВО- ДУМНИЦИ,ГАЙТАНИ,ГЛЕДАЦИ,ПРАХАЛИ,МРАХОРИ, ЧАВЕЙ,ПЕЦЕВЦИ,ЗЛАТЕВЦИ,МИЛКОВЦИ,ЛОЗА,ПЕТРОВЦИ,АРМЕНИТЕ,ЗДРАВКОВЕЦ,ВЛАЙЧОВЦИ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО.
62822126.ноемвр.ПИ 14218.509.551.2 гр. Габрово III етап ,I част ул. Орловска №3Преустройство и промяня предназначението на магазин за промишлени стоки в офис и дентален кабинет.
62922025.ноемвр.ПИ 14218.503.231, гр. Габрово ,СЗ III част , ул. Георги Стефанов №83Фотоволтаична електроцентрала с мощност 6.36 kWp , върху покривното пространство на съществуваща сграда с идентификатор 14218.503.231.1
63021924. ноемвр.ПИ 14218.503.231,14218.503.276 гр. Габрово ,СЗ III част , ул. Георги Стефанов №83Фотоволтаична електроцентрала с мощност 6.36 kWp , върху покривното пространство на съществуваща сграда с идентификатор 14218.503.231.1.Подобект: Кабелна линия ниско напрежение / до 1 Kv /
63121824.ноемвр.ПИ 14218.502.464 гр. Габрово ,СЗ-I част,ул.Индустриална №44Фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 kWp за собствени нужди ,върху покривното пространство на съществуващи сгради с идентификатор 14218.502.464.1 и 14218.502.464.2 по КККР на гр. Габрово.
63221723. ноемвр.ПИ 14218.511.7 гр. Габрово III етап II част ул. Стефана Богдан ГенчеваЖилищна сграда
63321619. ноемвр.ПИ 30764.603.175 по КК с. Зелено дърво.Пристройка към съществуваща жилищна сграда
63421515. ноемвр.ПИ 17991.160.51 по КК с. Гръблевци м. Стърнището.Фотоволтаична система с мощност 45 КWp върху покрива на сграда с идентификатор 17991.160.51.3
63521415.ноемвр.ПИ 30661.146.24 по КК на с. Здравковец Фотоволтаична система с мощност 30.6 КWp върху покрива на сграда с идентификатор 30661.146.24.4
63621312. ноемвр.14355.520.78 и 14355.520.29 по КК на с. Гайтаните.Жилищна сграда
63721211.ноемвр.ПИ14218.505.475.1.1 гр. Габрово II етап III част ул. Емануил Манолов №14Преустройство и смяна предназначението на ресторант в игрална зала за организиране на хазартни игри с игрални автомати-хотел"Балкан"
63821111. ноемвр.14218.501.494 гр. Габрово I етап II част ,ул.СвищовскаПреустройство и пристройка към съществуващ пазар за обособяване на ново заведение за обществено хранене, заведение за бързо хранене, два магазина за обществени стоки,магазин за хранитлни стоки и магазин за плодове и зеленчуци
63921010.ноемвр.ПИ 14218.504.29 гр. Габрово-II етап,I част ул. Антим I №1Въвеждане ма енергоефективни мерки в сградата на "ПБЗН"гр. Габрово,ул Антим I №1,ПИ 14218.504.29 по КККР на гр. Габрово
64020904.ноемвр.ПИ 14218.508.268,14218.508.677,14218.508.266,14218.508.267,14218.508.571 гр. Габрово кв. Тлъчници -V част ул. Смели хора ,ул. НадеждаЖилищна сграда
64120804.ноемвр.ПИ 14218.518.255;14218.518.533;14218.519.447 гр. Габрово ул.Николаевска и ул.Йосиф СоколскиПодмяна кабел СрН между ТП "Йосиф Соколски"-ТП"Лиляна"-извод "Радичевец"- 10 Kv,гр.Габрово/ от ТП "Лиляна" попадащ в сграда с идентификатор14218.518.255.1, през имоти с идентификатори:14218.518.255;14218.518.533/ ул.Николаевска/;14218.519.447/ул.Йосиф Соколски/ до ТП"Йосиф Соколски'-сграда с идентификатор 14218.519.44.4 по КККР на гр. Габрово.
64220704. ноемвр.ПИ 14218.514.69 гр. Габрово кв. Борово-Велчевци -I част ул.Д-р Илиев - детския №4Дървена беседка
64320603.ноемвр.ПИ 57675.69.233 по КК с. Поповци м. "Янкови ливади"Разширение на паркинг
64420502.ноемвр.ПИ 14218.515.118 гр. Габрово кв. Борово-Велчевци III част,ул.Братя Гъбенски №2Слклад за инвентар
64520401.ноемвр.ПИ 14218.505.631,14218.505.636,14218.505.642 по плана на гр. Габрово II етап III част ул. Св.Св.Кирил и МетодийПодмяна кабел СрН между ТП"Куклен театър"-ТП"Майчина грижа"-ЕП "Игото"-10 Kv,гр. Габрово / от ТП "Куклен театър"- сграда с идентификатор 14218.505.631.6,през имоти с идентификатори : 14218.505.631;14218.505.636/ ул.Св.Св. Кирил и Методий/;14218.505.642 до ТП"Майчина грижа "-сграда с идентификатор 14218.505.642 .5 по КККР на гр. Габрово.
64620301.ноемвр.ПИ 14218.505.568 ул. Ванче Михайлов №15 по плана на гр. Габрово II етап III част1. Плътна ограда /изцяло в собствен имот/ 2.Прозирна ограда /изцяло в собствен имот/
64720229.окт.ПИ с идентификатор 14218.518.397 гр. Габрово ул. Тотьо Иванов№63бЖилищна сграда с гаражи.
64820128.окт.ПИ 14218.503.332 гр. Габрово ,СЗ-II част ул. Батак Двуетажна пристройка и вътрешно преустройство на заварена жилищна сграда
64920022.окт.ПИ 49237.517.78 по КК на с.МрахориВторостепенна постройка -склад за инвентар и навес
65019922.окт.ПИ с идентификатор по КК 14218.66.14,с трасе през ПИ 14218.66.502и 14218.600.112 Сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 14218.66.14 по КККР на гр. Габрово.
65119821.окт.ПИ с идентификатор по КК на гр.Габрово 14218.502.83,14218.114.508Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул.Карамфил, кв. Тончевци.
65219718.окт.гр. Габрово ПИ 14218.518.278,14218.518.550Подмяна кабел СрН между ТП"ДМЗ База"-ТП "Финтекс 4"-извод "Цанко Дюстабанов ",гр. Габрово/ от "ДМЗ База", сгрсда с идентификатор14218.518.278.3,през имоти с идентификатори 14218.518.278,14218.518.550 /ул. Неофит Рилски/ до ТП "Финтекс 4" сграда с идентификатор 14218.518.292.7 по КККР на гр. Габрово
65319615.окт.КК на с. СтойчовциНавес и Басейн
65419515.окт.гр.Габрово,кв. Тлъчници -V частСградно водоппроводно и канализационно отклонение за ПИ 14218.508.435.и сграда с идентификатор 14218.508.435.5/гараж/ по КК на гр. Габрово.
65519410/10/2021КК на с.Донино,с.о.Миневци Второстепенна постройка- склад за инвентар
65619310/8/2021гр. Габрово, кв.Борово-Велчевци ,II частПреустройство на приемно-предавателна станция №3644, разположена на покрива на сграда с идентификатор 14218.520.173.2 по КККР на гр.Габрово, кв. Велчевци
6571927 окт.гр.Габрово,ул.Индустриална ПИ 14218.502.457Фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 kWp върху покривното пространство на съществуващи сгради с идентификатор 14218.502.457.1 и 14218.502.457.4 по КККР на гр. Габрово
6581916 окт. гр. Габрово, ул. Индустриална Сградно водопроводно отклонение за захранване на производствени сгради с идентификатор 14218.502.440.8 и 14218.502.440.9 в ПИ 14218.502.440 по КККР на ГР. Габрово
6591905 окт.гр.Габрово,в района на блок Дунав 1 и блок Дунав 2 ПИ 14218.509.207Електрозахранване на площадка за подземно разделно събиране на отпадъци
66018910/5/2021гр. Габрово,ул. Аврам Гачеви ул.Васил Левски 14218.504.368,14218.504.369,14218.504.364 Електрозахранване на площадка за подземно разделно събиране на отпадъци
6611881 окт.гр. Габрово, ул.Околчица 14218.501.109,14218.501.929,14218.501.73,14218.501.87Външно кабелно електрозахранване 0.4 kv от трафопост тип БКТП "Емине" до електромерно табло птрд УПИ I-160,кв.11 за захранване на жилищна сграда
66218710/1/2021гр. Габрово,ул. Найден Геров№60 14218.501.897, 14218.501 .929,14218.501.73,14218.501.56Външно кабелно електрозахранване на Магазин за промишлени стоки,магазин за хранителни стоки, офис,автомивка ,гаражи и жилища
66318610/1/2021гр. Габрово,ул. Хр. Ботев-ул.Ивайло-ул.Преслав 14218.504.353Площадка за подземно разделно събиране на отпадъци
66418530.сеп.гр. Габрово м. Капината №1 14218.22.94Склад за стружки и опасни отпадъци
66518430 сеп.гр. Габрово бул. Априлов №26,вхА,ет.6,ап.21 СОС 14218.505.631.13.21Преустройство и ремонт на лоджия с цел приобщаване на част от нея за разширяване на помещение и остъкляване
6661839/27/2021гр.Габрово ул. Аврам Гачев и ул.Васил Левски 14218.504.368 14218.504.369 14218.504.364Площадка за подземно разделно събиране на отпадъци и пейка с фотоволтаични панели
6671829/24/2021с. ГъбенеПристройка към съществуваща жилищна сграда
6681819/23/2021с.Киевци,общ. Габрово ПИ 36823.511.132Водопроводно отклонение за ПИ 36823.511.132
6691809/23/2021с.Гледаци , общ.Габрово ПИ 15059.507.414Жилищна сграда
6701799/23/2021с. Трънито ,общ.Габрово ПИ 73290.615.59Гараж и Склад
6711789/21/2021 м."Ръта-блока запад" , гр.Габрово,общ. Габрово ПИ 14218.192.224Жилищна сграда
6721779/21/2021гр.Габрово,в района на блок Дунав 1 и блок Дунав 2 ПИ 14218.509.207Площадка за подземно разделно събиране на отпадъци и пейка с фотоволтаични панели
6731769/21/2021гр. Габрово , ул Панорама №15 ПИ 14218.508.699НАВЕС-ГАРАЖ
67417520 сеп.гр. Габрово,ул Василка Бенева ПИ 14218.503.300 ПИ 14218.503.302Сградно водопроводно отклонение с цел присъединяване към водопроводната мрежа на ПИ 14218.503.302 по КККР на гр. Габрово
67517420 сеп.гр. Габрово,ул Индустриална ПИ 14218.502.537Пристройка -склад разтоварище към обособена складова база за строителство.
67617320 сеп.КК с. Поповци,общ. Габрово ПИ 57675.18.6 м."Терасите" Селскостопанска постройка за сушене на плодове и билки
67717220 сеп.КК с. Поповци,общ. Габрово ПИ 57675.17.12 ПИ 57675.18.6 м."Терасите"Външно кабелно захранване НН за обект " Селскостопанска постройка за сушене на плодове и билки"
67817120 сеп.с. Харачери,община ГабровоНавес към вилна сграда
67917020.сеп.с.Златевци-МилковциГараж
6801699/17/2021гр.Габрово,ул.Илевска №9А ПИ 14218.534.576Външно ел. захранване на обект:"Преустройство на складова база в цех за механична обработка на кабели"
68116816.сеп.гр. Габрово,ул. Бойката №6 ПИ 14218.503.12Фотоволтаична електроцентрала с мощност 19,92 kWp за производство на ел. енергия за собствени нужди с отдаване на излишната електроенергия в мрежата
68216708.сеп.гр. Габрово ,ул.Ген. Никола Рязков №6Склад за инвентар и плътна ограда по североизточната граница имотна граница на ПИ 14218.873.8 по КК на гр. Габрово.
68316607.сеп.ул Батак, гр. Габрово ,СЗ-II частПроизводствено-складова база за екструдиране на ПВЦ Подобект:Външно ел.захранване -БКТП- 630 kVA; 20/04 kv и кабелни линии Ср.Н
68416507.сеп.ул.Панорама №23 с. Киевци, общ. Габрово 1Полуподземен навес -гараж/допълващо застрояване / 2Подпорна стена в собствено място с височина до2.00м спрямо прилежащия терен.
68516407.сеп.с.Златевци общ. ГабровоЖилищна сграда и градински навес
6861639/1/2021гр.Габрово-79 част кв.Лисец, ул.Орехите №2Пристройка и надстройка на жилищна сграда /със статут на търпимост/гр.Габрово-44 част ул.Елин Пелин №16
6871628/30/2021гр.Габрово кв.Борово-Велчевци III ч ул.Клокотница №3Гараж
6881618/30/2021гр.Габрово-44 част ул.Елин Пелин №16Лятна кухня
6891608/30/2021гр.Габрово-44 част ул.Елин Пелин №Склад за инвентар
6901598/27/2021гр.Габрово, СЗ-I част ул.Индустриална №11Външно ел. захранване на сграда с идентификатор 14218.502.432.4 по КККР на гр.Габрово
6911588/27/2021гр.Габрово кв.Нова махала-Шумели ул.Нова махала №33Промяна предназначението на магазин за хранителни стоки и склад в еднофамилна жилищна сграда с пристройка и надстройка
6921578/25/2021гр.Габрово, кв.Тлъчници-V част ул.Мир №20Гараж
6931568/25/2021гр.Габрово-44 част ул.Прага №24Двуетажна пристройка към заварена жилищна сграда
6941558/24/2021с.Драгановци ул.Пчела №4Външна стълба и промяна на покрив за обособяване на използваем тавански етаж
6951548/18/2021с.БаланиПодпорни стени по вътршната регулационна линия към прилежащите УПИ I-1, XII-1 и IX-5,6, изцяло в собственото място
6961538/18/2021с.Поповци-Гледаци ул.НезабравкаСклад за инвентар
6971528/16/2021гр.Габрово кв.Борово-Велчевци, II ч ул. ЧардафонОсновен ремонт с преустройство на сградите и съоръженията на комплекс "Летен театър" за създаване на Младежки център в гр. Габрово /3 подобекта/
6981518/9/2021гр.Габрово, кв.ЕтъраДетска площадка кв. Ертъра, гр. Габрово
6991508/9/2021гр.Габрово, кв.Тлъчници-III част ул.СтроителЖилищна сграда
7001498/2/2021гр. Габрово, кв.Борово-Велчевци 1 ч. ул. Д-р Илиев-детския 5Основен ремонт, реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки на заварена сграда /Битова къща/
7011488/2/2021гр.Габрово-92 част бул.Столетов №157Стоманена конструкция за подкранов път в цех за студена металообработка
7021477/29/2021гр.Габрово кв.Борово-Велчевци, 3ч. ул.Ванче МихайловВъншно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП "Народен дом" до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от нов ШК-4 до електромерно табло пред ПИ 14218.515.130, ул. Ванче Михайлов №75, за захранвяне на сграда с идентификатор 14218.515.130.2 по КККР на гр .Габрово
7031467/29/2021гр.ГабровоГазоснабдяване на община Габрово Подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово - етап 2021 ТТР 24С 2021 /обектите-описани в приложението/
7041457/29/2021с.Поповци ул.Напредък №2АГараж
7051447/29/2021с.Драгановци, м.Влашка ливада1. Обслужваща сграда към тенискорт 2. Навес 3. Басейн до 100 куб.м
7061437/29/2021гр.Габрово, м.Крушака, ул.БаланскаЖилищна сграда
7071427/27/2021гр.Габрово-II етап, I част ул.Хр.Смирненски №35Ремонт, модернизация, внедтяване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на "ДКЦ 1 - Габрово" ЕООД - втора база
7081417/27/2021гр.Габрово, СЗ - II част ул.Индустриална №67ВФотоволтаична електроцентрала 80 kWp за производство на ел.енергия за собствени нужди
7091407/27/2021м.Райков трап земл.ГабровоПристройка към съществуваща жилищна сграда
7101397/23/2021с.Гергини-ГарванВторостепенна постройка - склад за инвентар
7111387/23/2021гр.Габрово-43 част ул.Руен Еднофамилна жилищна сграда /временен строеж/
7121377/21/2021гр.Габрово-I етап, V част ул.Пробуда №5Надстройка на съществуваща жилищна сграда
7131367/2/2021гр.Габрово, III eт., I част ул.Хан Крум №32Жилищна сграда
7141357/19/2021с.Яворец ул.Никола Й.Вапцаров 2Реконструкция и преустройство на сграда - база 2 на ДГ "Дъга" с. Яворец и благоутрояване на дворното пространство за осигуряване на две детски групи Етап 1: Реконструкция и преустройство на сграда - база 2 на ДГ "Дъга" за осигуряване на две детски групи Етап 2: Благоутрояване на дворното пространство - база 2 на ДГ "Дъга" за осигуряване на две детски групи
7151347/17/2021гр.Габрово - II ет. II част ул.Цанко Церковски 18АПодпорна стена
7161337/14/2021гр.Габрово кв.ПройновциНавес за инвентар
7171327/14/2021гр.Габрово кв.Нова махалаСградно водопроводно отклонение за присъединяване към ВиК мрежата на ПИ с идентификатор 14218.539.180 по кадастралната карта на гр. Габрово
7181317/13/2021с.Гергини ГарванЖилищна сграда
7191307/12/2021гр.Габрово кв.Борово-Велчевци, II чОсновен ремонт на покрива на жилищна сграда
7201297/12/2021с.Златевци-МилковциДопълващо застрояване - склад за инвентар /кемпер/
7211287/12/2021м.Юрта, с.ГарванСградно водопроводно отклонение за захранване на жилищна сграда в ПИ 14533.26.25
7221277/9/2021м.Свинаря, земл.с.ЛесичаркаЛокална пречиоствателна станция за отпадъчни води към млекопреработвателно предприятие с отклонения за ВиК и електрозахранване и канал за пречистени отпадни води
7231267/8/2021с.Яворец, м.Баир меше ул.Георги Димитров 47Преустройство и пристройка на съществуваща производствена сграда с идентификатор 87120.38.179.1 за цех за производство на метални кабини и конструкции за електрически съоръжения
7241257/8/2021гр.Габрово, СЗ-II част ул.ИндустриалнаПромяна предназначението на част от складова база на "Дикси"ООД в административно-битова
7251247/8/2021гр.Габрово-91 част ул.ПионерскаПреустройство и промяна предназначението на незавършен обект: "Стъкларско ателие, кафе-клуб и офиси" в "Жилищна сграда с гараж и ателие"
7261237/5/2021гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, II ч ул.Никола Войновски №230 Гараж /навес/ и стопанско помещение
7271227/5/2021с.ДрагановциПристройка склад към производствена сграда за диагностика и ремонт на електронни изделия
7281217/5/2021гр.Габрово, СЗ-III част ул.Георги Стефанов №63Пристройка към съществуваща жилищна сграда /търпим строеж/
7291207/5/2021с.Гергини - ГарванПристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда и гараж
7301197/5/2021с.АрменитеЛека второстепенна постройка склад за инвентар
7311186/30/2021гр.Габрово, кв.Тлъчници-IV част ул.Младежки жар №17Стопанска постройка
7321176/28/2021гр.Габрово, кв.ЧехлевциПристройка към съществуваща жилищгр.Габрово-III етап II част ул.Стефана Богдан Генчева на сграда
7331166/28/2021с.Драгановци, ул.Лайка №3Къща за гости
7341156/25/2021гр.Габрово-I етап IV част ул.Напредък №22Административна сграда
7351146/25/2021гр.Габрово-III етап II част ул.Стефана Богдан Генчева №51Плътна ограда /изцяло всобствен имот
7361136/23/2021гр.Габрово-II етап III част пл.Възраждане №7Ремонт, модернизация, внедтяване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда "Дом на културата "Емануил Манолов", включително благоустрояване на прилежащите площи - актуализация"
7371126/18/2021общ.ГабровоРеконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на кметство Кметовци - с. Боженците, с. Кметовци, с. Черневци, с. Трапесковци, общ. Габрово - IV-ти етап
7381116/18/2021земл.Габрово, м.Златари ул.Златарска в участъка на о.т. 501 - о.т. 502Сградно водопроводно и канализационно отклонение за ПИ 14218.116.503 по КККР на Габрово
7391106/16/2021гр.Габрово, м.АзмакаВиК захранване, детска площадка и навес
7401096/14/2021гр.Габрово кв.Борово-Велчевци-II чРеконструкция на водопроводната мрежа по ул.Урожай и ул. Звезда
7411086/14/2021гр.Габрово-Iетап, V част ул.Златна нива - ул.Зелена ливадаРеконструкция на водопровод и канализация по ул. Златна нива и ул. Зелена ливада
7421076/14/2021земл.гр.ГабровоГазоснабдяване на община Габрово Подобект: Разпределителен газопровод в извън урбанизираната териториянна гр. Габрово за захранване на ПИ 14218.19.10 - ТТР 24В.2021
7431066/14/2021с.Боженците м.Вехтата къщаПристройка към жилищна сграда
7441056/14/2021с.Баланите, м.РавнищетоЖилищна сграда
7451046/14/2021с.СтоевциРеконструкция и надстройка на заварена жилищна сграда
7461036/10/2021с.Лесичарка м.ЧобановецОбор за подрастващи крави
7471026/10/2021с.АрменитеЖилищна сграда и градински кът с барбекю
7481016/9/2021с.БоженциПодмяна на електронни табла, касети и кабелни връзки 1кV между тях от ТП "Боженци-1" в с. Боженци, община Габрово - I-ви, II-ри, III-ти, IV-ти, V-ти етап
7491006/9/2021с.Поповци м.Бончева лъкаСлкад
750996/9/2021гр.Габрово-III етап, I част ул.Шипка №9 ГРазкриване на прозорци в тавеански помещения на сграда за обществено обслужване и жилища
751986/8/2021гр.Габрово-I етап, част ул.Найден Геров №58Преустройство на "Базова станция - GAB 002 /Геров/" в "Приемно-предавателна станция - GAB 002 /Геров/" на "Булсатком"ЕАД и Приемно-предавателна станция - VT5498 на "БТК" ЕАД"
752976/8/2021м.ШениниСклад за селскостопански инвентар
753966/8/2021гр.Габрово, II ет., III част ул.Емануил Манолов №14Покриване на част от съществуваща тераса към редсторант и хотел "Балкан"
754956/4/2021с.ТрънитоДва броя складове зьа инвентар
755946/4/2021с.СпасовциРеконструкция, пристрояване и преустройство на търпима жилищна сграда
756936/3/2021гр.Габрово-72 част бул.Трети март №9Преустройство и промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в приземния етаж на съществуваща сграда в сладкарска работилница
757926/3/2021гр.Габрово-75 част бул.Трети мартСградно водопроводно отклонение за присъединяване към водопроводната мрежа на УПИ VII-6434а (ПИ 14218.550.354)
758916/3/2021гр.Габрово-77 част ул.Бодра смяна №9Две второстепенни постройки
759906/3/2021с.Златевци-МилковциДпълващо застрояване - лятна кухня
760895/28/2021с.Борики ул.Стара планина №601. Жилищна сграда 2. Плътна ограда по регулац. линия
761885/28/2021гр.Габрово - Акуализация Бичкиня ул.Иван АндрейчинЖилищна сграда и гараж
762875/28/2021с.Драгановци ул.Зора №9Пристройка към съществуваща жилищна сграда /търпим строеж/и надстройка на гараж със склад, за обособяване на жилищна част
763865/25/2021гр.Габрово-III етап, I част ул.Роден край №41Второстепенна постройка - лятна кухня
764855/25/2021гр.Габрово-II етап I част ул.Свищовска №9Склад за промишлени стоки - пристройка към съществуваща сграда
765845/23/2021с.ЗдравковецСклад за временно съхранение на тор
766835/21/2021с.Гергини-Гарван-НиколчовциЖилищна сграда
767825/21/2021гр.Габрово-III етап, I част ул.Стефана Богдан Генчева №40аГрадински навес с кът за барбекю
768815/19/2021с.Езерото ул.Езерото №23Реконструкция, надстройка и преустройство на търпима второстепенна постройка за обособяване на нова жилищна сграда
769805/17/2021с.Златевци-МилковциЖилищна сграда, гараж и обслужваща постройка
770795/17/2021с.КопчелиитеЖилищна сграда
771785/17/2021гр.Габрово, СЗ-II част ул.МакПодпорни стени, вътре в УПИ, с цел оформяне и планировка на двора с висичина до 2,00 м
772775/17/2021гр.Габрово-50 част бул.Трети мартАвтомивка
773765/5/2021гр.Габрово-72 част бул.Трети март №9Склад за промишлени стоки - пристройка към съществуваща сграда
774754/28/2021гр.Габрово-III етап IIчаст пл.Първи май №3Преустройство на банков офис в два самостоятелни обекта - банков офис и магазин за промишлени стоки
775744/28/2021м.Пряслапа, зем.с.КметовциДопълнително водоснабдяване на с.Харачери, общ. Габрово - напорен водоем
77673
777724/20/2021гр.Габрово-II етап, I част ул.Ивайло - ул.Васил Левски - ул.Аврам ГачевПодмяна кабел СрН между ТП "Ивайло" - ТП "Текстилен техникум" - извод "Падало" - 10 kV, гр. Габрово
778714/20/2021гр.Габрово-I етап, Iчаст ул.Охрид №15 АГараж
779704/20/2021гр.Габрово-III етап II част ул.Радецка №6 Смяна предназначението на фотоателие /ид. 14218. 510. 247.1.2 по КККР-обект на две нива/ в магазин за пакетирани хранителни стоки
780694/16/2021с.ПотокОсновен ремонт с реконструкция и енергоспестяващи мерки на почивна станция с. Поток
781684/16/2021с.Поповци - Куката ул.Васил Левски №8Жилищна сграда
782674/16/2021с.ГъбенеИзместване на СБС №3, част от клон "В" на въздушната мрежа ниско напрежение /НН/ на ТП "1Гъбене"
783664/8/2021с.БанковциВторостепенна постройка
784654/8/2021гр.Габрово-III етап II част ул.Стефана Богдан Генчева Жилищна сграда
785644/7/2021гр. Габрово, кв.Бакойци, кв.Беленци, кв.Бичкиня, кв.Бойката, кв.Борово-Велчевци, кв.Водици, кв.Варчевци, кв.Етъра, кв.Гачевци, кв.Голо бърдо, кв.Дядо Дянко, кв.Златари, кв.Илевци, кв.Кряковци, кв.Лисец, кв.Любово, кв.Младост, кв.Негенци, кв.Нова махала-Шумели, кв.Недевци, Северна зона, кв.Пройновци, кв.Радичевец, кв.Лютаци, кв.Русевци, кв.Сарани/бивш Стефановци/, кв.Тлъчници, кв.Трендафил I, кв.Трендафил II, кв.Тончевци, кв.Ябълка, кв.Хаджицонев мост, кв.Чехлевци, кв.Йовчевци, ЦГЧ, кв.Търсиите,кв.Шенини, кв.Славовци, кв.Радецки, Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Габрово, чрез договор с гарантиран резултат и подмяна на трасета захранващи кабели за улично осветление в частта опции
786634/7/2021с.Донино, местност Тод. път Чукара-ДониПриемно предавателна станция GAB0059.A Fenerite с честотен обхват 900/1800/2100 MHz Подобект: Външно ел.захранване - трафопост тип МКТП 20/0,4V, 25 W, кабелна линия 20 Kv от ВЕЛ ":Царева ливада" и кабел НН в поземлен имот с идентификатор 22959.17.26
787624/6/2021гр.Габрово, кв.Етъра ул.Генерал ДерожинскиИзграждане на паркоместа за нуждите на РЕМО"ЕТЪР", в рамките на проект: "РЕМО "ЕТЪР" - музей за креативен културен туризъм", финансиран по ОПРР 2014 - 2020 г."
788614/6/2021с.Гергини - ГарванЖилищна сграда
789604/5/2021с.Поповци ул.Партизанска №13Фотоволтаична инсталация с мощност 15 kW
790594/5/2021гр.Габрово, СЗ - I част ул.Индустриална №12Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди, върху покрива на хипермаркет "Технополис", с мощност 75,735 kWp
791583/31/2021с.МрахориЖилищна сграда и навес - гараж
792573/31/2021с.ИванковциЖилищна /вилна/ сграда
793563/31/2021гр.Габрово, СЗ - IIIчаст ул.Георги Стефанов №48Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW
794553/26/2021гр.Габрово-91 част бул.Хемус 45 А, вх.1 ап.1Преустройство на магазин за хранителни стоки в жилище /възстановяване на жилищното предназначение/
795543/24/2021гр.Габрово-III етап, I част ул.Роден край №41Пристройка към съществуваща жилищна сграда
796533/24/2021с.Армените, общ.ГабровоФотоволтаична инсталация до 30 kW
797523/23/2021гр.Габрово-72 част бул.Трети мартИзграждане на подпорна стена за укрепване на терена на подстанция "Балкан"
798513/23/2021гр.Габрово-II етап I част ул.Свищовска №18Магазин "Градински център"
799503/23/2021гр.Габрово, СЗ-I част ул.Индустриална №44Изграждане нафотоволтаична централа с мощност 29,7 kW
800493/18/2021гр.Габрово-III ет., I част ул.Орловска №71Многофамилна жилищна сграда с апартаменти, ателиета, магазини и гаражи
801483/18/2021гр.Габрово-95 част бул.Столетов №197Гараж
802473/15/2021с.ДрагановциЛятна кухня и склад за инвентар
803463/15/2021гр.Габрово-III ет., I част ул.РазцветнаЖилищна сграда
804453/12/2021гр.Габрово-II етап I част ул.Сан Стефано №27, ет.3, асп,7Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.324.1.7 по КККР - офис №7 за обособяване на жилище
805443/10/2021гр.Габрово-II ет. III част ул. Св.Св. Кирил и МетодийПодмяна кабел СрН между ТП "Куклен театър" - ТП "Кирил и Методий" - ЕП "Игото" - 10 kV, гр. Габрово
806433/10/2021с.Зелено дървоЖилищна сграда
807423/8/2021гр.Габрово-II ет. I част ул.Братя Миладинови - ул.Генерал Николов - ул.23 декемвриПодмяна кабел СрН между ТП "Локомотив" - ТП "Александър Стамболийски 2" - извод "Стефан Караджа" - 10 kV, гр. Габрово
808413/8/2021с.ЛозаПристройка към заварена жилищна сграда
809403/5/2021гр.Габрово-II ет. I част ул.Христо Ботев - ул.Ивайло - ул.ПресласвПодмяна кабел СрН между ТП "Васил Левски" - ТП "Христо Ботев", гр. Габрово
810393/4/2021м.Синча, земл.БаланиЖилищна сграда
811383/2/2021гр.Габрово-I етап, Iчаст ул.БрегалницаСклад за инвентар
812372/26/2021гр.Габрово, СЗ - II част ул.БатакПроизводствено-складова база за екструдиране на ПВЦ профили - Етап I с подобекти: 1.Административна сграда; 2.Производствено-складово хале; 3.Складово хале
813362/26/2021гр.Габрово-III ет., II част ул.Опълченска №14Основен ремонт на покрив над сграда с кадастрален идентификатор 14218.510.416.1, заедно с частична промяна на надзида
814352/24/2021гр.Габрово-52 част, кв.Радичевец ул.Св.Климент Охридски №40Гараж и навес за паркиране
815342/23/2021гр.Габрово м.Копаците-ГлушковоПреустройство и промяна предназначението на магазин за строителни материали, железария и промишлени стоки за обособяване на два отделни обекта - Автосрвиз и Магазин за промишлени стоки
816332/23/2021с.Поповци м.КопакаНавес за леки и товарни автомобили
817322/18/2021гр.Габрово-II ет. I част ул.Георги Кирков №4Сграда за машинно пране на килими
818312/18/2021гр.Габрово-IIIет. II част ул.РазцветнаЕднофамилна жилищна сграда с фирмен офис
819302/17/2021гр.Габрово-II ет. I част ул.Братя Миладинови 3 Жилищна сграда
820292/17/2021гр.Габрово-IIIет. II част ул.Петко Каравелов №10Преустройство на полуподземен етаж на обществено-обслужваща сграда в заведение за хранене и развлечение, благоустрояване на двора, реставрация на фасадите
821282/15/2021гр.Габрово-I ет. I част ул.БългаркаЖилищна сграда
822272/12/2021гр.Габрово-II ет. I част ул.Христо Ботев - ул.ПреславПодмяна кабел СрН между ТП "Обретенов" - ТП "Христо Ботев" - извод "Падало" - 10 kV, гр. Габрово
823262/9/2021с.Златевци-МилковциВодопроводно отклонение
824252/5/2021с.БорикиФотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW монтирана върху терена
825242/3/2021гр.Габрово-I ет., V ч. бул.Могильов №47Покривна фотоволтаична централа 29,44 kWp към "Комплекс за търговия и развлечения "ТЕРА ЦЕНТЪР"
826231/28/2021гр.Габрово-II ет. I част ул.Патриарх Евтимий 14Фотоволтаична електрическа централа с мощност 29,7 kW и външно ел.захранване
827221/28/2021с.ДрагоманиИзграждане на покривна мрежова фотоволтаична система с мощност 4,92 KWp монтирана върху покрив на съществуваща сграда
828211/26/2021гр.Габрово-IIIет. I част ул.Роден край №15Промяна на покрив с надзиждане за обособяване на използваем тавански етаж на съществуваща жилищна сграда
829201/25/2021с.МрахориЖилищна сграда
830191/21/2021гр.Габрово ул.Зелена ливадаБлагоустрояване и изграждане на урнови стени в централен гробищен парк гр.габрово
831181/20/2021гр.Габрово, кв.Бакойци ул.Антифашистка 40Пристройка към съществуваща жилищна сграда и плътна ограда по регулационната линия към УПИ VII-6
832171/20/2021с.Враниловци1. Жилищна сграда 2. Стопанска постройка
833161/20/2021с.НоваковциЖилищна сграда
834151/20/2021с.Яворец, м.Баир мешеОвчарник
835141/20/2021с.ЯсениЖилищна сграда
836131/20/2021с.СмиловциЕднофамилна жилищна сграда - за временно ползване
837121/18/2021гр.Габрово СЗ-I част ул.ИндустриалнаВъншно ел.захранване за ремонтно-механичен цех
838111/13/2021с.ЯворецВодовземно съоръжение от подземни води - шахтов кладенец
839101/13/2021гр.Габрово-44 част ул.Прага №24Сградно водопроводно и канализационно отклонение за присъединяване към ВиК мрежата на ПИ с идентификатор 14218.518.609 по КККР на Габрово
84091/12/2021гр.Габрово, СЗ-I част ул.ИндустриалнаИзместване на два броя кабелни електропроводни линии /КЕЛ/ 20 KV, както следва: КЕЛ 20 кV между БКТП "Селена" и ВС "ЦРП Финтекс"-тип АОСБ на извод "Финтекс 1" от п/ст "Габрово" 110/20/10 KV и КЕЛ 20 кV между п/ст "Габрово" 110/20/10 кV и ВС "ЦРП Финтекс"-тип АОСБ на извод "Финтекс 2" от ЕП "Габрово" 110/20/10 кV
84181/11/2021гр.Габрово-Iет. V част бул.Могильов №52АВъншно ел.захранване за преустройство и пристройка на офис сграда в медико-диагностичен център и аптека
84271/11/2021гр.Габрово-II ет. II част ул.Ангел Кънчев №51Жилищна сграда с магазин
84361/11/2021гр.Габрово , кв.Борово-Велчевци - 1 част ул.Студентска №70 бл.3Преустройство на приемно-предавателна станция №3531, разположена на покрива на сграда с идентификатор 14218.514.60.3 по КККР на гр.Габрово
84451/11/2021с.Янковци м.Гачкова лъкаАвтодиагностичен пункт и автосервиз
84541/11/2021гр.Габрово-I ет. I част ул.Вишеград №9Жилищна сграда
84631/8/2021с.КметовциЖилищна сграда
84721/8/2021гр.Габрово-I ет. IV част ул.Петър Падалски №1 ет.10 ап.37Преустройство на апартамент №37 от етаж 10 на жилищен блок ПИ 14218.501.829.2.37 по КККР, за обособяване на две самостоятелни жилища
84811/7/2021гр.Габрово-I ет. I част ул.Щастие №20Жилищна сграда с гараж
84917312/29/2021Преустройство с цел промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в гараж
85017212/29/2021Надстройка на жилищна сграда /с повдигане на покрива/
85117112/22/2021Благоустрояване на част от терена на Технически университет - Габрово, включително и паркинг, южно от учебен корпус №1 (сграда с идентификатор 14218.514.5.1 поКККР на гр.Габрово)
85217012/22/2021Фотоволтаична инсталация до 30 кW и подземно ел.захранване НН
85316912/21/2021Жулищна сграда
85416812/21/2021Гараж
85516712/21/2021Пристройка и преустройство на съществуваща складово-производствена сграда в млекопреработвателно предприятие
85616612/18/2021Реконструкция на ритуална зала към централен гробищен парк
85716512/14/2021Разширение на автомивка
85816412/14/2021Сградно водопроводно отклонение за ПИ 14218.530.67 по кадастралната карта на гр. Габрово
85916312/14/2021Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода. Подобект: Източен водопровод клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с.Буря - с. Добромирка, ЕТАП I , участък №3: водопровод от т.276.1 до т.352, с L=3513,91 м
86016212/11/2021Жилищна сграда
86116112/10/2021Фотожолтаична електроцентрала с мощност до 30 kW
86216012/9/2021Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ магазин в лекарски кабинет
86315912/7/2021Изграждане връзка ВЕЛ "Космос-Поповци", кабел 20 kV между МТП "Найден Геров" и ТП "Киевци"
86415812/4/2021Пристрояване, преустройство и реконструкция на сезонна постройка за жилищна сграда
86515712/4/2021Жилищна сграда - временен строеж
86615612/1/2021Автосервиз, офис и магазин за промишлени стоки
86715511/25/2021Ремонт и преустройство на заварена жилищна сграда /с идентификатор 14218.510.565/
86815411/25/2021Две селскостопански постройки - два навеса за животни
86915311/24/20211. Навес за сервиране на открито 2. Обслужващ навес към обект: "Реставрация и адаптация на Соколови къщи (НКЦ) за ЗХР и жилищна част (стаи за гости)
87015211/23/2021Гараж
87115111/17/2021Второстепенна постройка - покрит градински кът с височина до 3 м /било/
87215011/17/2021Реконструкция на съществувеаща бензиностанция и газстанция
87314911/13/2021Гараж и склад
87414811/13/2021Склад за пластмасови изделия, навес и фотоволтаична централа
87514711/13/2021Преустройство на част от производствено-битови сгради в "малка винарска изба до 100т/г"
87614611/13/2021Преустройство на приемно-предавателна станция №3510 с честотен обхват 900,1800 и 2100 Mhz, разположена на покрива на сграда на ул. Цанко Дюстабанов №22
87714511/13/2021Преустройство на приемно-предавателна станция №3645 с честотен обхват 900,1800 и 2100 Mhz, разположена на покрива на сграда на бул. Трети март №21 /бл."Мазалат"/
87814411/13/2021Пристройка към съществуваща жилищна сграда
87914311/13/2021Жилищна сграда
88014211/1/2021Преустройство на приемно-предавателна станция №3656 с честотен обхват 900,1800 и 2100 Mhz, разположена на покрива на сграда на ул. Иван Тончев №15
88114111/10/2020Спортен център
88214011/10/2020Преустройство и промяна предназначението на аптека в заведение за бързо хранене
88313911/10/2020Два гаража
88413811/10/2020Жилищна сграда
88513711/10/2020Преустройство на ППС №3511 на покрива на сграда
88613611/2/2020Склад за промишлени стоки
88713511/2/2020Жилищна сграда
88813410/28/2020Фотоволтаична електроцентрала
88913310/28/2020Преустройство на ППС №3745 на покрива на сграда
89013210/28/2020Склад за инвентар
89113110/27/2020Основен ремонт на покрива на сграда и надзиждане
89213010/27/2020Кабелно захранване НН на жилищна сграда
89312910/27/2020Жилищна сграда
89412810/27/2020Навес гараж
89512710/23/2020Жилищна сграда, външно ел. захранване и външен водопровод
89612610/20/2020Пристройка към заварена сграда за тераса
89712510/20/2020Преустройство на кафе-аператив в зъботехническа лаборатория
89812410/9/2020Склад за инвентар
89912310/8/2020Преустройство на складова база в цех за механична обработка на кабели
90012210/5/2020Пристройка към жилищна сграда
9011219/30/2020Градински навес
9021209/30/2020Гараж
9031199/30/2020Автодиагностичен пункт и търговски център
9041189/30/2020Навес гараж
9051179/28/2020Склад за инвентар
9061169/28/2020Жилищна сграда
9071159/25/2020Кабелно захранване средно напрежение и МТТ - 100kVa
9081149/25/2020Жилищна сграда с басейн и ограда
9091139/25/2020Жилищна сграда и гараж
9101129/21/2020ЕСИ - подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на гр. Габрово
9111119/21/2020БКТП и кабелна линия
9121109/11/2020Подобряване системата за градски транспорт чрез закупуване на 3 бр. зарядни станции, подобект: нова кабелна линия, зарядна станция и пилон за зареждане
9131099/11/2020Преустройство букмейкърски клуб с кафе в аптека
9141089/11/2020Преустройство и промяна предназначението част от производствена сграда в цех за производство на керамични изделия
9151079/8/2020фотоволтаична централа 30kW в паралел с ел. мрежа
9161069/8/2020Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки
9171059/3/2020Гараж
9181049/2/2020Жилищна сграда
9191039/1/2020Преустройство на част от бивш цех Финтекс обект 7 в пункт за сортиране и пакетиране на дрехи
9201028/28/2020Склад за инвентар
9211018/25/2020Благоустрояване на ул. Ем. Манолов и ул. Чардафон, подобект: Изгражданена новопредвидена улица между ул. Баждар, ул. Скобелевска и ул. Чардафон
9221008/24/2020Преустройство на промишлена сграда в офис сграда
923998/24/2020Склад за тор
924988/24/2020Подобряване системата за градски транспорт чрез закупуване на 3 бр. зарядни станции
925978/24/2020Подобряване системата за градски транспорт чрез закупуване на 3 бр. зарядни станции
926968/20/2020Плътна ограда
927958/18/2020Жилищна сграда
928948/14/2020Навес и стопанска постройка
929938/14/2020Преустройство и пристройка на жилищна сграда
930928/12/2020Детска площадка
931918/12/2020Цех за металообработване
932908/12/2020Преустройство и смяна предназначението на сгради в дом за стари хора и надстройка
933898/10/2020Склад за метали и офис
934888/6/2020Барбекю, плътна ограда
935878/6/2020Външно ел. захранване
936868/4/2020Склад за инвентар
937858/4/2020Ремонт покрив на сгради
938848/4/2020Газоснабдяване администрация футбол в спортен к-с Хр. Ботев
939837/30/2020ПП станция Фенерите
940827/29/2020Преустройство и промяна предназначението на офиси в заведение за бърза закуска
941817/29/2020Преустройство на магазин в сервиз за металообработващи машини, магазин за инструменти и офиси
942807/28/2020Преустройство на магазин в магазин за оптика с кът за рефракция
943797/28/2020Гараж
944787/28/20201. Склад за селскостоп. Продукция; 2. Външно ел. захранване
945777/22/2020Газоснабдяванена Община Габрово-подобект: Газоразпределителна мрежа Габрово, етап 2020-2030 ТТР24С.2020-2030
946767/15/2020Открит басейн до 100 кв.м
947757/13/2020Склад за търговия на едро и дребно с авточасти
948747/10/2020Пристройка към жилищна сграда
949737/10/2020Жилищна сграда с гараж
950727/10/2020Плътна ограда по северозападна, североизточна и югоизточна имотни граници с Н по-голяма от 2,20 м
951717/8/2020Жилищна сграда
952707/7/2020Плътна ограда по североизточната имотна граница /дъно на УПИ/
953696/29/2020Складова база
954686/26/20201. Жилищна сграда; 2.Навес за инструменти-допълващо застрояване; 3. Басейн - 100 м3
955676/12/2020Жилищна сграда
956666/12/2020Външно ел.захранване - кабел НН за жилищна сграда
957656/12/2020Външно ел.захранване на склад
958646/12/2020ЕСИ - подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на гр.Габрово
959636/9/2020Основен ремонт на водопроводна мрежа на улици Баба Зара и Митко Палаузов, гр.Габрово. Подобект: Водопроводна мрежа на ул. Баба Зара; Подобект: Водопроводна мрежа на ул. Митко Палаузов
960626/8/2020Външно ел.захранване на многофамилна жилищна сграда със ЗХР и магазин за промишлени стоки
961616/5/2020Площадка за подземо разделно събиране на отпадъци
962606/4/2020Основен ремонт на покрив на жилищна сграда
963596/4/2020Площадка за подземо разделно събиране на отпадъци
964586/4/2020Площадка за подземо разделно събиране на отпадъци
965576/4/2020Жилищна сграда
966566/4/2020Надстройка /промяна на покривната конструкция/ на жилищна сграда
967556/3/2020Площадка за подземо разделно събиране на отпадъци
968546/3/2020Гараж
969536/2/2020Склад за метали
970526/1/2020Проистройка към съществуваща жилищна сграда
971515/29/2020Жилищна сграда
972505/29/2020Преустройство на незавършена жилищна сграда и пристройка към нея
973495/27/2020Извънплощадков водопровод за захранване на производствено-складова база
974485/22/2020Фотоволтаична система върху покрива на съществуваща сграда и прилежащ терен - за 30 kw
975475/20/2020Прозирна ограда с Н до 2,20 м
976465/14/2020Сградно водопроводно отклонение за ПИ 14218.504.12 по кадастралната карта на гр. Габрово
977455/11/2020Пристройка към жилищна сграда в режим на търпим строеж
978445/4/20201. Навес за паркиране 2. Кът за барбекю
979434/27/2020Пристройка - II етап към съществуващ сервиз за сервиз, ЗХР и администрация
980424/27/2020Захранващ водопровод на сграда с кад.идентификатор 14218.502.655
981414/21/2020Градински навес - ветранда
982404/15/20201.Жилищна сграда 2.Ограда изцяло в собствен имот
983394/9/2020Жилищна сграда с ателие
984384/6/2020Външно ел.захранване 20kV и трафопост 20/0,4 kVA за Дърводелска работилница
985374/6/2020Многофамилна жилищна сграда с мазазин за промишлени стоки, аптека и студио за красота
986364/6/2020Жилищна сграда с гараж и басейн
987354/1/2020Жилищна сграда
988343/27/2020Фотоволтаична инсталация върху покрива на същ. жилищна сграда с обща инсталационна мощност до 1 МW за собствени нужди
989333/23/2020Жилищна сграда
990323/20/2020Преустройство с цел промяна предназначението на втория етаж /офиси/ на съществуваща сграда за жилище
991313/19/2020Градински навес към кафе-аперитив
992303/13/2020Фотоволтаична централа 30kW върху покрива на сгради с идентификатори 14218.503.576.1 и 14218.503.576.2
993293/9/2020Плътна ограда по североизточната граница
994283/9/2020Кабелна линия средно напрежение /КСрН/ 20kV до ПИ 14218.502.492 по КК на гр. Габрово и реконструкция на съществуващ трафопост /ТП/ 20/0,4 kV,1x1000kVA
995273/6/2020Автосервиз и плътна ограда до 2,20м
996263/5/2020Външно ел.захранване-кабел НН и преустройство на производствен цех и пристройка за обособяване на складова база за строителство
997252/28/2020Пристройка към съществуваща жилищна сграда /търпим строеж/ и реконструкция на покрив
998242/27/2020Монтаж на соларна инсталация за топла вода до 1 MW за битови нужди върху покрива на сгради с идентификатор 14218.505.575.30, 14218.505.575.43, 14218.505.575.47, 14218.505.575.63, 14218.505.575.65, 14218.505.575.67
999232/26/2020Стопанска постройка с р-ри 3,00/6,50м и височина до 3,00м
1000222/22/2020Навес
1001212/19/2020Жилищна сграда с гараж
1002202/18/2020Офис-сграда със ЗХР
1003192/18/2020Офис-сграда
1004182/18/2020Второстепенна обслужваща стопанска постройка с р-ри 6.50/2.50м и Н-било покрив до 3.00м, долепена до търпима жилищна сграда
1005172/18/2020Търговски, автодиагностичен и автосервизен център
1006162/11/2020Реконструкция на клон А от въздушна мрежа НН на ТП "Новаковци" на с.Новаковци
1007152/11/2020Плътна ограда
1008142/7/2020Гараж
1009131/30/2020Надстройка на съществуваща жилищна сграда, търпим строеж
1010121/23/2020Кабелно захранване средно напрежение и БКТП - 400kVa, 20/0,4kV към "Цех за металообработване и производство на електронни прибори"
1011111/16/2020Складови помещения
1012101/16/2020Цех за металообработване и производство на електронни прибори
101391/16/2020Преустройство на хотел "Станноприемница" за хотел, администрация и механа към РЕМО "Етър" - гр.Габрово
101481/15/2020Основен ремонт на съществуващ ведомствен път от о.т.154 до ПИ 87120.38.179 по кадастралната карта на с.Яворец
101571/13/2020Временна стопанска постройка /Склад за инвентар/
101661/10/20201. Преустройство на производствена сграда №2 в цех за монтаж на метални кабини и конструкции за ел.съоръжения 2. Водопроводно отклонение до ПИ 87120.38.179
101751/10/2020Трафопост БМКП 20/0.4 kVA, 1x630 kVA и кабел СрН
101841/10/2020Газоснабдяванена Община Габрово-подобект: Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с.Драгановци ТТР24В 3.2019; подобект: Газоразпределителна мрежа в урбанизираната територия на с.Драгановци, етап 2019-ТТР24С 3.2019
101931/8/2020Газификация на производствена сграда - предприятие за производство на макаронени изделия
10202Пристройка към обособена складова база за строителство
102111/7/2020Жилищна сграда
102218112/23/2020Преустройство на производствена сграда в предприятие за производство на макаронени изделия
102318012/19/2019Път III-5004 - Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 31+000 Подобект: Външно функционално осветление на п.в."Чехлевци" и п.в."Дядо Дянко"
102417912/19/2019Промяна предназначението на съществуваща сграда и пристройка към нея с цел обособяване на цех за производство на електроника
102517812/19/2019Благоустрояване дворни площи на ЦДГ "Младост" - I етап
102617712/19/2019Преустройство на ЗХР /бърза закуска/ в жилище
102717612/18/2019Жилищна сграда
102817512/18/2019Склад за консумативи
102917412/12/2019Паметник на загиналите и учатниците във войните 1912-1945г. от с.Костенковци
103017312/12/2019Плътна ограда с прозирни елементи
103117212/11/2019Второстепенна постройка за инвентар
103217112/5/2019Преустройство на подпокривно пространство в зали за тенис на маса и бойни спортове в спортното хале /за акробатика, лека атлетика и бокс/ в спортен комплекс "Христо Ботев'-Габрово
103317012/2/2019Гараж
103416912/2/2019Ателие - офис
103516812/2/2019Преустройство на ЗХР в магазин за промишлени стоки
103616712/2/2019Второстепенна постройка - лятна кухня
103716612/2/2019Жилищна сграда
103816511/29/2019Външно ел.захранване на жилищна сграда с офис
103916411/27/2019Жилищна сграда с гараж и допълващо застрояване склад и лятна кухня
104016311/25/2019Реконструкция и дооборудване на съществуващ трафопост 20/10/0,4 kW
104116211/25/2019Кабелна линия средно0 напрежение за захранване на съществуващ трафопост 20/10/0,4 kW
104216111/25/2019Преустройство на кафене в ателие за творческа дейност без наднормен шум и вредности
104316011/25/2019Ограда по северната имотна граница
104415911/21/2019Преустройство на съшествуваша сграда в работилница за производство на пластмасови детайли и изделия
104515811/21/20191.Подпорна стена 2.Навес-гараж
104615711/21/2019Надстройка на жилищна сграда и реконструкция на покрив в двускатен
104715611/20/2019Жилищна сграда
104815510/29/2019Стопанска постройка за отгфлеждане на животни /1 крава + 1 теле/ и помещение за фураж
104915410/28/2019Жилищна сграда
105015310/25/2019Пътна връзка от път III-4403 "Габрово-Рязковци-Козирог" при км 4+112, дясно за обект Жилищна сграда в ПИ 14218.13.12 по кадастралната карта на Габрово
105115210/25/20191.Лятна кухня-барбекю 2.Преустройство и пристройка на жилищна сграда 3.Ограда по имотни граници /северна, източна и западна/ 4.Вътрешни ПС с Н-2м
105215110/25/2019Временна стопанска постройка /склад за инвентар/
105315010/24/2019Слад инвентар
105414910/24/2019Стопанска постройка /навес и склад/
105514810/23/2019Реконструкция водопроводна мрежа ул.Радецка, гр. Габрово
105614710/23/2019Преустройство на първи етаж от жилищна сграда за обособяване на самостоятелно жилище
105714610/23/2019Плътна ограда по северната, източната и южната регулационни линии
105814510/16/2019Жилищна сграда
105914410/15/2019Преустройство на съществуваща сграда /вила №1/ в Научно-изследователски комплекс на Технически университет - Габрово
1060143
106114210/15/2019Жилищна сграда
106214110/10/2019Жилищна сграда
106314010/8/2019Автомивка
106413910/8/2019Пристройка към търпима жилищна сграда
106513810/7/2019Преустройство на жилищен етаж и на тавански етаж за жилище с основен ремонт на покрива на заварена жилищна сграда
106613710/7/2019Навес - гараж
106713610/7/2019Жилищна сграда
106813510/3/2019Жилищна сграда с навес за две паркоместа
10691349/30/2019Фотоволтаична система върху покрива на съществуваща жилищна сграда - 3,6 kW
10701339/26/2019Жилищна сграда
10711329/24/2019Подпорна стена и ограда по източната и западна имотни граници
10721319/20/2019Басейн
10731309/20/2019Промяна предназначението на част от дърводелска работилница в цех за металообработване
10741299/17/2019Обслужваща сграда /спорт и атракции/ за лични нужди
10751289/19/2019Жилищна сграда
10761279/11/2019Фотоволтаична система върху покрива на жилищна сграда и прилежащ терен - 30 kW
10771269/11/2019Преустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №23 в Автодиагностичен пункт
10781259/11/2019Преустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №26А в Склад за негорими материали и негорими опаковки
10791248/30/2019Площадка за подземно разделно събиране на отпадъци
10801238/30/2019Площадка за подземно разделно събиране на отпадъци
10811228/30/2019Склад за промишлени стоки
10821218/28/2019Пристройка склад за отремонтирани машини към съществуваща техническа работилница
10831208/27/2019Жилищна сграда
10841198/27/2019Временна стопанска постройка
10851188/22/2019Стопанска постройка за инвентар
10861178/21/2019Авариен ремонт на нмост над р. Козещица в района на кв. Радецки
10871168/20/2019Гараж
10881158/20/2019Газоснабдяване на Община Габрово - подобект:Газораз-пределителна мрежа на гр. Габрово - етап 2019-ТТР 24С.2019 - обектите изписани в приложението
10891148/19/2019Ограда
10901138/15/2019Жилищна сграда
10911128/7/2019Преустройство и пристройка на съществуваща сграда за обособяване на Работилница за металообработване
10921118/7/2019Смяна предназначение магазин за промишлени стоки в партера на заварена сграда в Студио за красота
10931108/2/2019Жилищна сграда
10941098/1/2019Смяна предназначението магазин за хранителни стоки и кафене в Манипулационна за пробовземания към СМДЛ Рамус
10951088/1/2019Плътна ограда
10961078/1/2019Реставрация и консервация на водни съоръжения в ЕМО "Етър"
10971067/29/2019Жилищна сграда
10981057/29/2019Подмяна дървен гредоред над първи етаж на заварена производствена сграда /бивша текстилно-производствена дейност/ със стоманобетонна плоча
10991047/29/2019Подпорна стена с Н до 1м по част от югозападната регулационна линия
11001037/29/2019Ремонр /рехабилитация/ на язовир "Синкевица" и съоръженията към него
11011027/29/2019Детска площадка
11021017/26/20191. Преустройство и пристройка към жилищна сграда /търпим строеж/ 2. Гараж със склад за инвентар
11031007/25/2019Реконструкция на кръстовище ул.Д-р Никола Василиади - ул.Орловска /до спортна зала/ и околните пространства
1104997/23/2019Ограда
1105987/22/2019Плътна ограда по част от южната регулационна линия
1106977/8/2019Автодиагностичен пункт със склад
1107960/8.07Жилищна сграда
1108957/8/2019Преустройство на част от съществуваща производствена сгрда - шивашки цех в Кожена галантерия
1109947/8/2019Жилищна сграда
1110937/8/2019Преустройство с надфстройка на жилищна сграда
1111927/5/2019Два броя гаражи
1112917/5/2019Гараж и склад
1113907/4/2019Преустройство с цел - делба на жилище на III етаж от жилищна сграда в Две жилища
1114897/3/2019Основен ремонт на горски път III степен "Тота Венкова - Равна гора"
1115887/2/2019Преустройство на магазин за промишлени стоки, работилница и магазин за закуски в ЗХР - Бистро
1116877/1/2019Автомивка
1117866/28/2019Стопанска постройка за инвентар
1118856/26/2019Плътна ограда по източната и западната регулационни линии
1119846/26/2019Преустройство на приемно-предавателна станция VT 5301 на "БТК"ЕАД, приемно-предавателна станция №3905 на "Теленор Билгария"ЕАД и приемно-предавателна станция GАВ0099 на "А 1 България"ЕАД
1120836/26/2019Жилищна сграда
1121826/26/2019Ограда по имотни граници на ПИ с идентификатор 57675.55.4 по КК на с.Поповци
1122816/21/2019Зала за хандбал и тежка атлетика в СК "Христо Ботев"- Габрово. Етап 1: Отопление на зала за хандбал /тенис/ с лъчисти газово-керамични излъчватели на природен заз. Етап 2 - Преработка на котелно за природен газ; вентилационна инсталация на зала за хандбал /тенис/, преработка на ел.инсталации за захранване на нови съоръжения от част ОВК, проектиране на мълниезащитна и заземителна инсталации.
1123806/21/2019Склад към съществуваща производствена сграда - фабрика за лепене на слоести детайли
1124796/21/2019Стопанска постройка за инвентар
1125786/21/2019Преустройстви и пристройка на офис-сграда в Медико-диагностичен център и аптека
1126776/18/2019Пристройка към жилищна сграда със статут на търпимост и промяна на покривната конструкция
1127766/18/2019Автомивка - I етап: с ползване на съществуващо мазе във временна сграда /чл.53 от ЗУТ/
1128756/18/20191/ Преустройство на съществуващ склад /сграда 1/ в административно-битова сграда; 2/ временно преустройство по чл.50, т.1 от ЗУТ на част от склад /сграда 2/ в административно-битова сграда
1129746/17/2019Гараж
1130736/17/2019Прозирна ограда
1131726/17/2019Сградно водопроводно отклонение за производствен обект с кадастрален идентификатор 14218.502.438.15 по кадастралната карта
1132716/14/2019Склад за метали
1133706/12/2019Жилищна сграда
1134696/11/2019Преустройство на съществуващ склад за алуминиева и РVC дограма за Автосервиз
1135686/10/2019Ограда по североизточната регулационна линия на УПИ XI-263, както следва: 1/ участък от мин. 2.20 м от жилищната сграда в УПИ XI-262 - 0,60 м плътна, а до 2,20 м - прозирна; 2/ следващия участък - плътна ограда с Н до 2,20 м
1136676/10/2019Център за компетентност-Интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии. Подобект: 3 Преустройство на производствено хале в Корпус 5 за лаборатория "СА / САМ системи за проектиране и производство на високи технологична продукция и "Адитивни технологии"
1137666/10/2019Център за компетентност-Интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии. Подобект: 2 Преустройство на лаборатрия в Корпус 1 /лаборатория 1013/ за лаборатория "Енерргоспестяващи технологии за удължаване жизнения цикъл и повишаване експлоатационната сигурност
1138656/10/2019Център за компетентност-Интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии. Подобект: 1 Преустройство на заварена сграда /Вила 2/ за изследователски лаборатории, семинарни зали и координационни офиси
1139646/10/2019Преустройство на магазин за промишлени стоки в самостоятелни обекти: Аптека за ГЛФ на I етаж; Офис на I и II етаж; Магазин за промишлени стоки на I етаж и Офис на II етаж
1140636/10/2019Плътна ограда по част от източната регулационна линия
1141626/7/2019Преустройство и пристройка към склад за строителни материали и авторемонтна работилницав "Цех за производство на хайвер и рибни деликатеси"
1142616/4/2019Гараж и склад за инвентар
1143606/3/2019Гараж и склад за инвентар
1144596/3/2019Преустройство на магазин за хранителни и промишлени стоки в Търговски център за гуми и диасгностика и магазин за промишлени стоки
1145586/3/2019Подмяна покривна конструкция на жилищна сграда
1146575/28/2019Жилищна сграда
1147565/28/20191/Плътна опграда с частични прозирни елементи по източна и североизточна имотни граници; 2/Плътна ограда по западна и северозападна имотни граници; 3/ Стопанска постройка - склад за инвентар с р-ри 5/6 м
1148555/27/2019Автодиагностичен център и жилище
1149545/23/2019Жилищна сграда
1150535/21/2019Жилищна сграда
1151525/21/2019Изграждане на детска площадка
1152515/21/2019Гараж и склад за инвентар
1153505/15/2019Временен гараж
1154495/13/2019Жилищна сграда
1155485/13/2019Реконструкция на кръстовище при улиците "Орловска", "Търновско шосе", "Лазурна" и бул."Бойката" в кръгово - гр. Габрово
1156475/13/2019Пристройка към заварена жилищна сграда
1157465/9/2019Магазин за промишлени стоки
1158455/9/2019Реставрация и адаптация на Соколови къщи /НКЦ/за ЗХР и жилищна част /стаи за гости/
1159444/30/2019Преустройство на сграда за социални дейности /част от корпус "А" и "Б"/ за Обособяване на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и център за грижа за лица с различна форма на деменция
1160434/30/2019Благоустрояване на дворни площи на ЦДГ "Явор"- I етап
1161424/30/2019Фотоволтаична система върху покрива на жилищна сграда - 5 kW
1162414/23/2019Смяна предназначението на съществуващ банков офис в Дентални кабинети и магазин за промишлени стоки
1163404/22/2019Преустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №22 в Склад за негорими материоали в негорими опаковки
1164394/15/2019Преустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №9 и №11 в Цех за метало-обработка и складова база за негорими материоали в негорими опаковки
1165384/15/2019Разделяне на съществуваща жилищна сграда на два самостоятелни дяла
1166374/9/2019Склад за инвентар
1167364/5/2019Преустройство на бивша столова в Офиси и на бивш склад в Пансион за временно настаняване на работници
1168354/2/2019Търговски комплекс за строителни материали
1169344/2/2019Сградно водопроводно и канализационно отклонение за ПИ с кадастрален идентификатор 14218.518.63 /УПИ VII-3860/
1170333/22/2019Канализационно отклонение за жилщни сгради в УПИ XXI и УПИ X
1171323/21/2019Преустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №8 в Цех за металообработка
1172313/20/2019Преустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №24 в Склад за негорими материоали в негорими опаковки
1173303/20/2019Паркинг за автобус и микробус
1174293/20/2019Паркинг
1175283/18/2019Пристройка и надстройка на жилищна сграда
1176273/18/2019Навес и барбекю
1177263/18/2019Пристройка към съществуваща автомивка
1178253/11/2019Преустройство на магазин за промишлени стоки и аптека в Магазин за промишлени стоки
1179243/6/2019Склад за материали- пристройка към печатница
1180232/19/2019Жилищна сграда
1181222/19/2019Плътна ограда
1182212/12/2019Пристройка към жилищна сграда - търпим строеж
1183202/12/2019Склад за промишлени стоки
1184192/6/2019Преустройство на хотел в Жилищна сграда
1185182/5/2019Пристройка към съществуващ склад за метали за склад за машини и съоръжения
1186171/31/2019Сезонен навес - пристройка кън ЗХР
1187161/28/20191. Плътна ограда 2. Прозирна ограда
1188151/25/2019Автосервиз, кафене и автокъща
1189141/24/2019Пристройка със закрит плувен басейн към хотел
1190131/22/2019Еднофамилна жилищна сграда
1191121/21/2019Жилищна сграда
1192111/15/2019Рибен проход на водохващане на МВЕЦ "ПЕЕВ"
1193101/15/2019Пристройка към жилищна сграда
119491/15/2019Вътрешно преустройство и смяна предназначението на къща "Кръстник Колчов хан" от административна в Многофункционална музейно-експозиционна сграда в ЕМО "Етър"-Габрово
119581/11/2019Жилищна сграда с гараж
119671/11/2019Преустройство и пристройка на жилищна сграда в Къща за гости
119761/8/2019Жилищна сграда със стаи за настаняване и магазин с кафене
119851/8/2019Плътна ограда
119941/8/2019Преустройство на втори жилищен етажи и тавански /складов/ в Жилищен етаж от заварена жилищна сграда със ЗХР, офис и магазин за промишлени стоки /в партера/
120031/8/2019Жилищна сграда
120121/4/2019Плътна ограда по северозападнатаи югозападна регулационни линии
120211/4/2019Складове за негорими материали /сграда 1 и сграда 2/ и навес за строителна техника
120318212/20/2019с.ДрагановциПлътна ограда
120418112/19/2019гр.Габрово - 50 ч. бул.АприловЗХР /временен търговски обект - тип павилион/
120518012/19/2019гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Мак №121Гараж
120617912/17/2018с.ГръблевциПреустройство и пристройка на бивш свинарник в птицеферма
120717812/17/2018гр.Габрово-актуализ. Шиваров мост ул.Кап. Дядо Никола №37Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда за обособяване на санитарен възел на втори етаж и удължаване на тераса
120817712/14/2018гр.Габрово, IIIет. II ч. ул.Софроний Врачански №7Преустройство на производствени помещения и офис /първи етаж от битов комбинат - надпартерен/ във фитнес зала
120917612/12/2018с. Гергини1.Навес-гараж 2.Басейн 3.Навес
121017512/7/2018гр.Габрово, I ет. I ч. ул.Дрен №10Пристройка и преустройство на жилищна сграда
121117412/7/2018с.ШараниПристройка към цех за производство на метални изделия - МТТ 20/0,4 кVA, 1x100 kVA
121217312/6/2018гр.Габрово - 99 ч. ул.Бук №5Временна пристройка към цъществуваща жилищна сграда
121317211/26/2018гр.Габрово, I ет. I ч. ул.Н.Геров №52АПристройка към съществуваща жилищна сграда разширяване на входно антре - сграда №3
121417111/22/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на Финтекс" - обект №26, в склад за негорими материали в негорими опаковки
121517011/16/2018гр.Габрово, I ет. I ч. ул.Охрид №211.Стопанска постройка за отглеждане на кокошки 2. Навес 3. Пергола
121616911/15/2018гр.Габрово, IIIет. I ч. ул.Шипка №1 ет.2Промяна на покривн конструкция на съществуваща покрита тераса към ЗХР
121716811/14/2018гр.Габрово, IIIет. II ч. ул.Николаевска №10Ремонт и преработка на газоснабдителна инсталация /котелно помещение/на Регионален исторически музей
121816711/13/2018гр.Габрово - 43 ч. ул.РуенЖилищна сграда
121916611/9/2018с.ДрагановциФотоволтаична ел.централа с мощност до 30 кW
122016511/9/2018с.ЛесичаркаЦех за складиране и производство /пакетиране/ на земеделска продукция
122116411/8/2018с.Гергини-ГарванЖилищна сграда
122216311/6/2018с.СмиловциКабелно захранване средно напрежение и МТТ /метално табло трансформатор/ 63 кVA, 20/0,4 кV на комплекс от сгради за стопанска постройка и жилищна сграда
122316211/2/2018гр.Габрово, IIIет. I ч. ул.Шипка №6аВъншно ел.захранване на комплексна обществено-обслужваща сграда
122416111/1/2018гр.Габрово, II ет.III ч. Ул.Брянска №1Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/-вътр. Преустройство на част от същ. четириетажна сграда с навес за линейки, дизел генератор и паркинг
122516010/31/2018с.ДрагановциЖилищна сграда
122615910/31/2018гр.Габрово, I ет. I ч.Жилищна сграда с гараж
122715810/30/2018Газоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Габрово - етап 2018 ТТР 24С 2018 /обектите-изписани в приложението/
122815710/29/2018с.ЖълтешПристройка към съществуваща жилищна сграда
122915610/23/2018Оптично кабелно захранване на фирма "ГАБИНВЕСТ" ЕООД
123015510/23/2018гр.Габрово, II eт. I ч. ул.Христо Ботев №11Разделяне на съществуващ магазин за промишлени стоки на 2 самосттоятелни магазина за промишл. стоки
123115410/22/2018гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Раковска №4Жилищна сграда - преустройство, пристройка и надстройка
123215310/12/2018гр.Габрово, II ет., III ч. ул.Емануил Манолов №9Преустройство на заварена сграда - ЗХР в Къща за гости и сладкарска работилница
123315210/12/2018с.ВраниловциАварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на мост на ул.Втора,в с.Враниловци, общ.Габрово
123415110/12/2018гр.Габрово, кв.Тлъчници-VI ч. ул.Орловска Аварийно укрепване на брега на р.Янтра в района на имот на ул.Орловска - о.т.10 - о.т.9, гр.Габрово
123515010/12/2018с.КиевциГараж
123614910/12/2018с.ВраниловциАварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на имот на ул.Първа, с.Враниловци, общ.Габрово
123714810/12/2018гр.ГабровоАварийно укрепване на общински път САВ 2029 Етъра - Чарково - Поток на р.Сивек, след ЕМО"Етър", община Габрово - II етап
123814710/11/2018с.ВелковциПлътна ограда
123914610/10/2018гр.Габрово кв.Тлъчници-Vч. Ул.Осми март №26Гараж /готова гаражнма клетка/
124014510/9/2018гр.Габрово кв.Борово -Велчевци ул.Самара Аварийно укрепване на брега на р.Синкевица при улица Самара №24
124114410/9/2018гр.Габрово, СЗ-II ч.Автомивка и ЗХР
124214310/9/2018гр.Габрово-92 ч. ул.ИлевскаАварийно укрепване на улица Илевска до част от източната регулационна линия на УПИ I-8149а
124314210/8/2018с.Враниловци1.Плътна и прозирна ограда 2.Стопанска постройка - склад за инвентар
124414110/8/2018гр.Габрово, III ет.,II ч. ул.Николай Палаузов №24Преустройство на първи етаж от двуетажна жилищна сграда /НКЦ/ и обслужваща постройка /търпим строеж/ за обопсобяване на жилище и офис
124514010/5/2018с.ЛесичаркаКъща за гости
124613910/5/2018ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Габрово - етап 1 - 2017 ТТР 24С 1-2017
124713810/5/2018гр.Габрово, II ет., I ч. ул.Ивайло №13аПреустройство, ремонт и модернизация на част от ет.2 в сграда на ул.Ивайло №13, гр.Габрово и изграждане на сезонна градина за целите на услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
124813710/2/2018с.ПоповциВодопроводно отклонение и кабелно захранване НН на "Работилница за производство на метални изделия и ветеринарно-амбулаторен блок", I етап
124913610/1/2018гр.Габрово, II ет., III ч. ул.Възраждане №7Многофамилна жилищна сграда със ЗХР и магазин за промишлени стоки
125013510/1/2018с.ПоповциПътна връзка от път II-44 Севлиево-Габрово при км.23+920 дясно към ПИ 080050 /проектен №080077/ и ПИ 080051 /проектен №080075/
12511349/28/2018гр.Габрово, кв.Тлъчници-II ч. ул.ОрловскаНавес, склад за дървен материал
12521339/28/2018гр.Габрово-Актуализ. Шиваров мост, ул.Капитан Дядо Никола №30Престройство на магазин във ветеринарен кабинет -без стационар
12531329/28/2018с.ЯворецГазоснабдяване на склад за кожи и животински мазнини
12541319/26/2018гр.Габрово, кв.ВойновоМонтаж на модулна пречиствателна биологична инсталация за битови отпадъчни води /готово заводско изделие/ "ПИПАЛ 5А BIOZONE"
12551309/26/2018м.кв.Войново, земл.ГабровоСкладове за безалкохолни напитки №1 и №2, навес и реконструкция на покрив на съществуващ склад: Етап I - Склад за безалкохолни напитки №1; Етап II - Склад за безалкохолни напитки №2; Етап III - Навес и реконструкция на покрив на съществуващ склад
12561299/26/2018гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Орловска №15Преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда с магазин за промишлени стоки
12571289/25/2018гр.Габрово, I eт. I ч. ул.Найден ГеровПокривни покрития на тераса и вход зареждане на ЗХР
12581279/25/2018с.РязковциПристройка /тераса/ към същ. жилищна сграда
12591269/25/2018с.ПоповциРекреационен навес - барбекю
12601259/25/2018гр.Габрово- Актуализ. Шиваров мостПреустройство на съществуваща производствена сграда за автодиагностичен пункт, магазин и склад за промишлени стоки
12611249/21/2018гр.Габрово ул.МестаПодпорна стена по източната регулационна линия
12621239/21/2018гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Ямбол №2Едноетажна еднофамилна жилищна сграда и гараж със склад и навес - подобекти, изписани на гърба
12631229/8/2018гр.Габрово, кв.Тлъчници-VI ч. ул.Орловска №154Промяна предназначение на съществуваща промишлена срада в база за производство на хранителни добавки
12641219/17/2018гр.Габрово кв.Борово-Велчевци ул.Д-р Илиев Детския 1Вътрешно преустройство на Спешно отделение - част от съществуваща сграда на МБАЛ "Д-р Тота Венкова"АД
12651209/14/2018гр.Габрово кв.Недевци ул.Мазалат №52бСтопанска постройка
12661199/14/2018гр.Габрово-44 ч. ул.РилаЖилищна сграда
12671189/10/2018с.НиколчовциСтопанска постройка за инвентар
12681179/5/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех "Финтекс" - обект №7 в Склад за негорими материали и негоримими опаковки
12691169/5/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех "Финтекс" - обект №17 в Склад за негорими материали и негоримими опаковки
12701159/3/2018с.АрменитеЖилищна сграда и гаражи
12711148/31/2018с.БорикиЖилищна сграда
12721138/31/2018с.БогданчовциНавес - гараж
12731128/31/2018с.ВраниловциЖилищна сграда с гараж
12741118/31/2018м.Ктъста с.КиевциПристройка и надстройка на търпима жилищна сграда
12751108/31/2018с.ЗдравковецЖилищна сграда и навес
12761098/31/2018гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Брянска №16Вътрешно преустройство на административен и търговски център за изместване на санитарни възли на кота 0,00 и кота +3,43.
12771088/28/2018гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Елисавета Попантонова №2Преустройство на съществуваща сграда в камерна репетиционна зала
12781078/28/2018с.ОрловциЖилищна сграда
12791068/28/2018гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. Навес /гараж/
12801058/28/2018гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Хан Крум №13Пристройка - склад към жилищна сграда
12811048/21/2018гр.Габрово-96 част ул.МестаОграда
12821038/21/2018гр.Габрово-96 част ул.МестаЖилищна сграда с гараж
12831028/21/2018гр.Габрово-45,44 ч. Ул.Гимназиална №31Плътна ограда
12841018/21/2018гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Братя Гъбенски №2 Два гаража
12851008/21/2018гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Н.Войновски №19 Гараж
1286998/9/2018гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул.ПанорамнаЖилищна сграда с гараж
1287988/8/2018гр.Габрово-актуал. Шиваров мост ул.Кап.Дядо Никола 9Ограда /изцяло в собствен имот/
1288978/8/2018гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.БойкатаПроизводствена сграда /производство на велпапе, опаковки и опаковъчни материали/
1289968/2/2018с.АрменитеПлътна ограда с прозирни елементи
1290958/2/2018гр.Габрово, II eт. I ч. ул.Шейново №14Временна постройка към съществуваща жилищна сграда и промяна на покивната конструкция
1291948/2/2018гр.Габрово, II eт. II ч. ул.Ангел Кънчев №34Рекреационен навес до съществуваща подпорна стена
1292938/1/2018гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Ал.Константинов 53 Площадка за паркиране и гараж с полувкопан склад
1293928/1/2018гр.Габрово -I ет. IV ч. ул.ВидимаРеконструкция на спортни игрища ул.Видима подобект: Метална прозирна ограда с височина 4,20м
1294917/26/2018ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Разпределителен газоптровод в извън урбанизираната територия за захранване на ПИ 14218.22.94 - етап 2018 ТТР 24В 2018
1295907/25/2018с.Драгановци Жилищна сграда
1296897/25/2018гр.Габрово, I eт. I ч. ул.Найден Геров №51Реконструкция на покрив на заварена сграда /магазин и ЗХР/ от плосък в трискатен
1297887/25/2018гр.Габрово-85 част ул.ПройновскаЖилищна сграда с гараж
1298877/24/2018гр.Габрово-84 част ул.ЯгодаДом за стари хора
1299867/19/2018гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Скобелевска №26Остъкляване на тераси на апартамент 12 от вх.А и апартамент 11 от вх.Б на жил.блок на ул.Скобелевска №26 и направа на преграда между терасите
1300857/19/2018Етъра - Чарково - Поток на р. СивекАварийно укрепване на общински път САВ 2029 Етъра - Чарково - Поток на р. Сивек, след ЕМО "Етър"
1301847/16/2018гр.Габрово, II eт. I ч. ул.Брянска №86Еднофамилна жилищна сграда с магазин
1302837/16/2018с.МалушаЖилищна сграда
1303827/16/2018гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Батак №31Преустройство на абонатна станция в котелно и газификация
1304817/16/2018гр.Габрово, СЗ-II ч. Подпорна стена за укрепване на скатен насип
1305807/13/2018с.ЛесичаркаБасейн за лично ползване
1306797/12/2018гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Орловска №39Преустройство и смяна предназначението на офис 17 в "Дентални кабинети и обслужващи помещения", находящи се на кота 9,15 в същ.сграда със смесено предназначение /офиси, жилища и магазини/
1307787/10/2018гр.Габрово кв.Недевци ул.Мазалат №1Преустройство, пристройка и надстройка на бивша столова за производствена сграда за индустриални покрития /бои, лакове, разредители/
1308777/10/2018гр.Габрово, IIeт. III ч. ул.Тракия №22Навес за рекреация
1309767/10/2018гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Опълченска №40Временно преустройство на заварена сграда в жилище, гараж и магазин за закуски от типа "бърза закуска" /приготвени на място/
1310757/9/2018с.ЯворецГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Отклонение от ГРМ на гр.Габрово извън урбаниз. терит. за захр.пром.зона с.Яворец-2018 ТТР 24В 2018; подобект: ГРМ на с.Яворец за захр.пром.зона с.Яворец ТТР 24С 2018
1311747/6/2018ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Габрово - етап 2018 ТТР 24С 2018 - с обекти, изписани на гърба на разреш.
1312737/4/2018гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Просвета №35Навес /рекреационен/
1313727/2/2018гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Ц.Дюстабанов №19Временно преустройство /смяна предназначение/ на офис-сграда в жилища
1314716/26/2018м.Семовско блато земл.С.ЛесичаркаПаркинг
1315706/21/2018кв.ЧехлевциВодоснабдяване на кв. Чехлевци и помпена станция в УПИ XVI, кв.14
1316696/19/2018гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Орловска №67Административно-търговска сграда с магазин за промишлени стоки, фризьорски салон и офиси
1317686/19/2018гр.Габрово II eт. III ч. ул.Емануил Манолов №26Преустройство и пристройка на съществуваща сграда за самостоятелни жилища и детски развлекателен център
1318676/15/2018Мобилен бетонов възел БС-"Ивена-35"
1319666/15/2018гр.Габрово II eт. III ч. ул.Константин Величков №2Преустройство на съществуваща северна маза за обособяване на самостоятелни мази за II и III етаж
1320656/15/2018с.ЛозаНавес между две стопански постройки
1321646/15/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от битов цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обекти №5 и №6 в складове на негорими материали в негорими опаковки
1322636/15/2018гр.Габрово, СЗ-II ч. Котелно помещение към съществуваща производствена сграда
1323626/15/2018гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Великотърн. шосеВременен охраняем паркинг - автокъща
1324616/11/2018гр.Габрово I ет. I ч. ул.Найден Геров Площадкова и извънплощадкова канализация на "Жилищна сграда №3"
1325606/6/2018гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Конст.Иречек №4Преустройство на магaзин във фризьорски и козметиочен салон
1326596/6/2018м.Брусовете III земл.ДониноПреустройство и пристройка на сграда със статут на търпуим строеж за жилищна сграда
1327585/29/2018гр.Габрово ул.Брегалница №24Навес
1328575/29/2018гр.Габрово-51 ч. ул.Марин Дамянов №23Офис-сграда с гаражи и тенекеджийска работилница
1329565/28/2018гр.Габрово-81 ч. ул.Бодра смяна №21Смяна предназначението на част от РМЦ и пристройка за обособяване на цех за пластмасови капачки
1330555/28/2018с.Драгановци ул.Изгрев Стопанска постройка за инвентар
1331545/18/2018гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Ц.Дюстабанов №20Преустройство на банков офис в магзин за промишлени стоки
1332535/18/2018с.ГергиниЖилищна сграда
1333525/18/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Генерал НиколовПлътна ограда
1334515/18/2018гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Априловска №15Основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието - I, II и III етап, описани на гърба
1335505/18/2018с.ГергиниОбслужваща стопанска постройка - барбекю
1336495/17/2018гр.Габрово, акт.Шив. мост ул.Калпазанов 10Преустройство на жилищна сграда с гараж и шивашка работилница в жилищна сграда
1337485/15/2018м.СинкевицаПреустройство на къща за гости и рехабилитационен център за хора с увреждания на Кооперация ТПКИ "Здравоход" в жилищна сграда
1338475/15/2018гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Просвета №35Жилищна сграда и гараж
1339465/15/2018м.Айвузов копакОптично кабелно захранване на фирма "Дзалли" и фирна "Марина" в кв.Войново
1340455/14/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Генерал НиколовI eтaп: Смяна предназначението на същ.сграда в цех за складиране и смилане на зърнени продукти и подправки; II етап: - описан на гърба
1341445/10/2018землище на с.ЛесичаркаРеконструкция кръстовище на път I-5 от км 138+179 до км 138+361 съгласно договор №973-УТ-17/22.12.2017г.
1342435/10/2018гр.Габрово II ет. I ч. ул.Ивайло №6Аптека за готови лекарствени продукти с фирмени надписи върху дасада
1343425/8/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Рекорд №4Автосервиз за ремонт на едрогабаритна строителна техника и техноческа работилница - I и II етап /описани на гърба/
1344415/8/2018гр.Габрово-44 ч. ул.РилаЖилищна сграда
1345405/4/2018гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Съзаклятие №10Прозирна ограда с Н до 1,60м по пегулац.линии на УПИ III-512
1346395/4/2018гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаГазоснабдяване на административно-битови сгради на "Инграстроежи" ООД в гр.Габрово
1347385/3/2018гр.Габрово, I eт. III ч. ул.Венец №11Газифициране на сградата на СУ "Отец Паисий"
1348375/2/2018с.ГергиниЖилищна сграда
1349365/2/2018с.РайновциВодоплътна изгребна яма
1350354/30/2018м.Капината-РавнищетоСгради с обслужващо предназначение - аспираторно, два склада и сушилни камери към предприятие за обработка на части за ловно оръжие
1351344/27/2018гр.Габрово-44 ч. ул.Елин Пелин №2Фотоволтаична инсталация до 30кWp за нуждите на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" върху покрива на сградата
1352334/24/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №20 и №21 в склад за негорими материали в негорими опаковки
1353324/24/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №18 и №19 в склад за негорими материали в негорими опаковки
1354314/24/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №16 в склад за негорими материали в негорими опаковки
1355304/24/2018с.ШараниПристройка към цех за производство на метални изделия /без ТП и външно ел.захранване/
1356294/23/2018с.МузгаНавес - барбекю
1357284/17/2018гр.Габрово, I eт. I ч. ул.Дрен №11Жилищна сграда
1358274/5/2018гр.Габрово, СЗ-II ч. Автосервиз
1359264/5/2018гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Карамфил №26Еднофамилна жилищна сграда
1360254/5/2018с. Гъбене ул.Професор Петър Бенев №17Базова станция GAB 0131.B /GABA/ с честотен обхват 900 МНz на "Мобилтел" ЕАД
1361243/30/2018кв.Етъра, м.КръстаПреустройство на базова приемно-предавателна станция "Любово-GAB0048" на "Mобилтел"ЕАД в базова станция Любово-GAB0048.A /LYBOVO/ …
1362233/30/2018гр.Габрово-76 ч бул.Трети март №126Пристройка към малка работилница за производство на сосове - кетчуп и майонеза /по чл.50 т.1 от ЗУТ/
1363223/30/2018м.КостадиницаБарбекю
1364213/27/2018гр.Габрово-44 ч. ул.Родопите №3Жилищна сграда с гараж
1365203/26/2018с.ПоповциМонтиране на метални сглобяеми оранжерии
1366193/23/2018гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаКабелна линия СпН между БКТП "Метал Иванов" и БКТП "Леярна"
1367183/23/2018гр.Габрово, кв.Тлъчници-II ч. ул.Осми мартЖилищна сграда
1368173/12/2018с.Златевци-МилковциЖилищна сграда
1369163/9/2018гр.Габрово, II eт. II ч. ул.Варовник №1Преустройство на апрека в магазин за промишлени стоки
1370153/8/2018гр.Габрово кв.Борово-Велчевци II ул.Върба №11Монтиране на 2 бр. фургони /тип "контейнер"/ готово заводско изделие с р-ри 2,40/6,00м - временно, до реализиране на предвид. застрояване - склад инвентар
1371143/6/2018с.ЯнковциГараж за селскостопанска техника
1372133/6/2018гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Д-р Заменхоф №2Смяна предназначението на магазин за хранителни стоки в магазин за декоративни животни и храни за тях
1373122/22/2018с.ВелковциНадстройка на заварена сграда - магазин, за жилище
1374112/16/2018гр.Габрово кв.Борово-ВелчевциПреустройство на част от I етаж на административна сграда в цех за производство на сухари
1375102/16/2018гр.Габрово кв.Борово-ВелчевциПлътна ограда по югоизточната регулационна линия, изцяло в собствен имот
137692/13/2018гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на навес-склад за чугун и пясък във формовъчен цех за чугунени отливки и пристройка за технологични съоръжения
137782/8/2018гр.Габрово II ет. III ч. ул.Лазар Донков №4Газоснабдяване на сграда на "Тексим банк" АД
137871/26/2018с.ГарванРеконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения
137961/26/2018гр.Габрово-52 ч. ул.Капитан Дядо Никола №42Външно захранване на сграда за научна и проектантска дейност - СОС с идентиф. 14218.550.359.3.2; 14218.550. 359.3.4 и 14218.550.359.3.5 по КК на Габрово
138051/26/2018гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Генерал НиколовАвтоцентър - магазин за авточасти, офиси, автосервиз, техническа работилница, пункт за КТП за автомобили, автомивка и бистро - I и II етап /описани на гърба/
138141/26/2018гр.Габрово II ет. I ч.Външно кабелно ектрозахранване 0,4 kV на гаражи от ТП "Аврам Гачев" до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 14218. 504 .362
138231/16/2018гр.Габрово-актуализ. Шиваров мост ул.Иван Калпазанов 7Жилищна сграда
138321/10/2018с.ПоповциЦех за производство на пластмасови изделия и склад
138411/5/2018гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №9Заведение за бързо хранене - Снек-бар - две звезди
138521612/18/2018гр.Габрово СЗ-II част ул.Батак БКТП 20/0,4кV, 1x400кVA и КСрН 20кV към "Производствен цех за металообработка и разкрой"
138621512/8/2017гр.Габрово III ет. I, ч. ул.Малуша №16Гараж и пристройка-тераса към заварена жилищна сграда
138721412/8/2017гр.Габрово СЗ-I част ул.Индустриална №44Автосервиз /автокозметика/ - сграда 2
138821312/8/2017гр.Габрово СЗ-I част ул.Индустриална №44Автосервиз /автокозметика/ - сграда 1
138921212/7/2017гр. Габрово кв.ЧехлевциГараж със склад за инвентар
139021112/7/2017с. АрменитеПреустройство и пристрояване на стопанска постройка за жилищна сграда
139121012/1/2017с. Драгиевци1. Навес-гараж 2.Навес-барбекю
139220912/1/2017гр.Габрово II ет. III ч. ул.Заменхоф №6Газоснабдяване на сградата на ОДБХ-Габрово
139320811/22/2017м.Кръста земл.СмирненскиПреустройство на базова станция №3622 на "Теленор България" ЕАД
139420711/22/2017гр.Габрово II ет. III ч. ул.Скобелевска №32Преустройство на магазин и кафетерия в лекарски кабинет
139520611/22/2017 гр.Габрово I ет.Благоустрояване на кв.Трендафил 1 - Габрово подобекти - описани в приложението
139620511/13/2017м. Айвузов копакПлътна ограда по всички вътрешни имотни граници, изцяло в собствен имот
139720411/10/2017с.ДумнициПреустройство и ремонт при условията на чл.53 от ЗУТ на жилищна сграда, при усливията на търпим строеж /без да се изменя външното очретание в хоризонтално и вретикално отношение и без да се укрепват съществено носещите конструкции/
139820311/2/2017гр.Габрово II ет. III ч. ул.Тодор Бурмов №18Подпорна стена, изцяло в общински имот и обща Н плътна част спрямо по-ниския терен /УПИ V/до 2.20м
139920211/2/2017гр.Габрово, кв.Недвци ул.Бръшлян №6Два броя гаражи
140020111/2/2017гр.Габрово III ет. I, ч. ул.Aл.Керков №36-38Аварийно укрепване на скат на ул. Александър Керков №36-38
140120011/2/2017гр.Габрово СЗ-II част ул.Бойката №19Смяна предназначението на част от съществуваща втомивка в център за гуми и навес
140219911/1/2017гр.Габрово кв.Тлъчници-Vчаст, ул.Мир №17Пристройка към жилищна сграда и реконструкция на покрив
140319810/24/2017гр.Габрово СЗ-II част ул.Индустриална №67Газоснабдителна инсталация - площадков газопровод и вътрешна газова инсталация на съществуващо котелно помещение на административна сграда
140419710/24/2017м.Капината - РавнищетоСгради с обслужващо предназначение - трафопостове, компресорни, котелно, аспираторни и портиерна към предприятие за обработка на части за ловно оръжие
140519610/23/2017гр.Габрово СЗ-III частРеконструкция на част от ул.Индустриална с о.т.233-232-231-230-229-228-227-226 и изграждане на продължение с о.т.226-225-224-219-220, завършващо с обръщало с о.т. 220-221-222-223
140619510/23/2017с.ЯнковциПреустройство на част от първи етаж на кафе-аперитив в магазин за хранителни стоки
140719410/23/2017м.Айвузов копакСпортно игрище и рекреационен навес
140819310/23/2017гр.Габрово II ет.II III ч. ул.Х.Димитър №41.Площадков газопровод 2.Преустройство на съществуващ гараж в котелно на газ за учебен корпус №3 - Ректорат и университетска библиотека
140919210/20/2017с.Гергини-Гарван-НиколчовциЖилищна сграда
141019110/17/2017с.ЯворецСклад за резервни части за МПС
141119010/17/2017гр.Габрово-44 ч. кв.Радичевец ул.Поп Андрей №15Подпорна стена и прозирна ограда /изцяло в собствен имот/
141218910/13/2017гр.Габрово СЗ-II част ул. Батак№31Производствен цех за металообработка и разкрой
141318810/11/2017гр.Габрово II ет. I ч. ул.СвищовскаПреустройство на временен магазин /тип павилион/ в снек - бар /временен/
141418710/11/2017гр.Габрово III ет. II ч. ул.К.Иречек №3Кабелно ел. захранване НН 1 kV на два самостоятелни обекта в сградата на ОС на БЧК - Габрово
141518610/9/2017гр.Габрово I ет. II ч. ул.Свищовска №89 ет.2Преустройство на съществуващ магазин в стоматологичен кабинет
141618510/9/2017с. ОрловциГараж за два броя автомобили
141718410/6/2017гр.Габрово II ет. I ч. Преустройство на част от I етаж от заварена сграда в ЗХР
141818310/6/2017с. Гъбене ул.Елха №32. Навес-барбекю; 3.Склад инвентар
141918210/5/2017гр.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово ТТР 24С2.1.2017- допълнение етап 2017-2 - обектите изписани в приложението
142018110/4/2017гр.Габрово-СЗ-I ч. ул.Индустриална 65Преустройство на съществуваща производствена сграда в цех за металообработване и битови помещения
142118010/2/2017с.ЯворецПреустройство, пристройка и надстройка на същ. жилищна сграда в режим на търпимост
142217910/2/2017гр.Габрово-III ет. ул.Л.Каравелов №48Пристройка и газификация на котелно на природен газ към СУ "Райчо Каролев"
14231789/27/2017гр.Габрово II ет. I ч. ул.П.Евтимий №2Газификация на сградата на ДГ "Явор"- стара база
14241779/27/2017гр.Габрово-73 ч. ул.Веселие №16аЖилищна сграда
14251769/12/2017гр.Габрово I ет. III ч. ул.Лазурна №2Пристройка към ДГ "Младост" за котелно на природен газ
14261759/12/2017гр.Габрово II етап ул.П.Евтимий №2Преустройство на част от суререна на ДГ "Явор" за котелно на природен газ /нова сграда/
14271749/8/2017с.Кози рогПлътна ограда по улично-регулационната линия
14281739/4/2017гр.Габрово II ет. I ч. ул.Г.Кирков №14Гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда
14291729/4/2017с.Гъбене ул.Проф.Бенев №17Склад за метални отливки
14301719/1/2017с.ПоповциЕдноетажна постройка за съхранение на селскосто- панска продукция и инвентар, в т.ч. помещение за обитаване
14311708/31/2017гр.Габрово-III ет. I ч. ул.Острец №22Барбекю
14321698/31/2017м.кв.ВойновоПодпорна стена по североизточната и югоизточна имотна граница
14331688/31/2017гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.БатакЦех за прикрепяне на стъклофибърна мрежа към ръбохранители и навес
14341678/31/2017с.Зелено дървоГараж и навес над вход на жилищна сграда
14351668/30/2017гр.Габрово II ет. II ч. ул.Евтим Дабев №2Преустройство на магазин и част от ЗХР в кафене
14361658/28/2017гр.Габрово-72 част ул. Митко Палаузов Газификация на сградата на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Маркотея"
14371648/28/2017гр.Габрово-II ет. I ч. ул.Хр.Смирненски 42Газификация на сградата на ДЯ "Славейче"
14381638/25/2017гр.Габрово-96 частАварийно укрепване на ул.Черни лом №9-11 /двустранно на улицата в единия участък/
14391628/25/2017гр.Габрово, кв.Тлъчници-V, VIАварийно укрепване на ул.Мир
14401618/25/2017с. ЯворецАварийно укрепване на мост с. Яворец
14411608/25/2017с. ПоповциНавес гараж
14421598/23/2017гр.ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово"от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 с подобекти, изписани в приложението
14431588/21/2017гр.Габрово-III ет. I ч. ул.Орловска №15Навес
14441578/21/2017гр.Габрово-I ет. I ч. ул.Селимица №23Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz GAB0027.А "Селимица"
14451568/21/2017гр.Габрово-II ет. II ч. кв.Шенини №19Ограда изцяло в собствен имот: 1.плътна с Ндо 2,20м по северната регулационна линия; 2.прозирна с плътна част до 60см по ул.рег.линия
14461558/21/2017гр.Габрово-III ет. II ч. ул.Николаевска №10Ремонт на покривите и дограмата на сградата на Регионален Исторически музей - НКЦ
14471548/21/2017гр.Габрово - 86 ч. ул.Коста Евтимов №23Преустройстъво и основен ремонт на съществуващи производствени помещения в работилница за дървообработка
14481538/17/2017гр.Габрово II ет. II ч. ул.Варовник №5Благоустрояване дворни площи на детски градини на 11 бр.детски заведения гр.Габрово, Подобект: Детска градина "Дъга"
14491528/17/2017с.ДрагиевциЖилищна сграда
14501518/17/2017с.ДрагиевциПлътна ограда
14511508/17/2017м.ГабровскотоСладкарски цех, външни проводи -кабелно захранване НН и извънплощадков водопровод
14521498/17/2017гр.Габрово, ул.Ген. Дерожински №40Преустройство на магазин за хранителни стоки в търговско-производствена сграда /търговия и преопаковане на храни/
14531488/16/2017гр.Габрово II ет. III ч. ул.Баждар №6Преустройство на офис в стоматологичен кабинет
14541478/14/2017гр.Габрово II ет. III ч. Административна сграда
14551468/9/2017м.ШениниПристройка и надстройка на жилищна сграда
14561458/3/2017гр.Габрово-73част ул.Марагидик №4Надстройка и пристройка на жилищна сграда
14571448/1/2017гр.Габрово II ет. III ч. ул.Априловска №15Газоснабдяване на Национална Априловска гимназия - Габрово
14581438/1/2017гр.ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка … Подобект: Реконструкция на Ел 20кV"Недевци" и Реконструкция кабели ТП"Вигона"
14591427/26/2017с.Поповци-ГледациПреустройство на магазин за хранителни стоки в електро-техническа работилница
14601417/26/2017гр.Габрово-46част ул.Райчо каролев №1Преустройство и промяна предназначението на заведение за хранене на 5 етаж от съществуваща административна сграда в Офиси
14611407/21/2017гр.Габрово III ет. I ч. ул.Орловска №129Многофамилна жилищна сграда, ул.Орловска №129, блок "Арда" - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
14621397/19/2017с. БорикиРаботилница за първична обработка на дървен материал и склад
14631387/19/2017с. ЯворецПлътна ограда по северната и източната регулационни /улични/ линии на УПИ X I-200
14641377/19/2017с. ЯворецПлътна ограда по северната регулационна линия /към улицта/на УПИ Х-200,202
14651367/19/2017м.КръстаБазова станция с честотен обхват 900-1800 МНz с №GAB 0083 "Недевци" на "Мобилтел"ЕАД
14661357/19/2017гр.Габрово I ет. II ч. ул.Морава 9,11,13,15Многофамилна жилищна сграда, ул.Морава бл.9, бл.11, бл.13, бл.15 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
14671347/18/2017м. Капината -РавнищетоНапорен канализационен колектор за битови отпадъчни води от предприятие за обработка на части за ловно оръжие
14681337/18/2017м. Капината -РавнищетоКабелно захранване средно напрежение на предприятие за обработка части за ловно оръжие
14691327/10/2017гр.Габрово III ет. I ч. ул.Орловска №51Многофамилна жилищна сграда с магазини и еднофамилна жилищна сграда
14701317/10/2017с. Велковци БКТП 20/0,4кV 630кVA от ТП "Елви" до ново-проектиран трафопост
14711307/6/2017гр.Габрово I ет. I ч. ул.Околчица №12Жилищна сграда
14721297/4/2017гр.Габрово II ет. III ч. ул.Тракия №3Благоустрояване дворни площи на детски градини на 11 бр. детски заведения гр.Габрово, Подобект: ЦДГ "Мечо Пух"
14731287/4/2017гр.Габрово СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на склад в автосервиз и автомивка
14741277/4/2017с.Донино кол.МиневциЖилищна сграда и гараж за товарни автомобили
14751267/3/2017с.ДрагиевциЖилищна сграда
14761256/26/2017с.Чавеи земл.с.ПоповциЗаведение за хранене и магазин за хранителни стоки, паркинг
14771246/26/2017с.СмиловциЖилищна сграда и стопанска постройка за инвентар
14781236/22/2017гр.Габрово-43част ул.Елин Пелин №58Жилищна сграда
14791226/20/2017път Габрово - Рязковци - КозирогПътна връзка при км 3+664,50-ляво на път III - 4403 "Габрово - Рязковци - Козирог"за предприятие за обработка на части за ловно оръжие
14801216/20/2017гр.Габрово-80част бул.Вапцаров №96Пристройка към съществуваща жилищна сграда с гараж и ЗХР
14811206/20/2017гр.Габрово-72част бул.Трети март №9МБАЛ Подобект: БКТП 1ь800кVA10(20)/0,4 кV и кабелно захранване 10 (20) кV - IIетап
14821196/20/2017гр.Габрово-72част бул.Трети март №9Газоснабдяване на МБАЛ "Свети Иван Рилски" - IIIетап
14831186/19/2017гр.Габрово II ет. II ч. ул.Брянска №3Газоснабдителна инсталация - площадков газопровод и вътрешна газова инсталация за учебен корпус №1 на ПТГ "Д-р Никола Василиади"
14841176/19/2017гр.Габрово СЗ-IIIч. ул.Георги ИлиевЖилищна сграда
14851166/19/2017гр.Габрово-III ет. I ч. ул.Орловска №81, 83 и 85Многофамилна жилищна сграда "Дунав II", ул.Орловска №81,83 и 85 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
14861156/19/2017гр.Габрово-II eт. I ч. ул.Хр.Смирненски №50 Многофамилна жилищна сграда, ул.Христо Смирненски №50 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
14871146/15/2017гр.Габрово II ет. II ч. ул.Ем.Манолов №24Промяна предназначението на бивш магазин за промишлени стоки в стоматологичен кабинет
14881136/13/2017гр.Габрово СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаЕл.захранване производствена срада на "Инима"ООД
14891126/12/2017гр.Габрово Жилищна сграда
14901116/9/2017с.ЧавеиЖилищна сграда
14911106/9/2017с.ВелковциПлътна ограда към улична регулационна линия /улица без осови точки/
14921096/9/2017с.СтоевциЖилищна сграда
14931086/6/2017гр.Габрово II ет. II ч. ул.Обзор №2Полувкопана обслужваща постройка /склад за инвентар/
14941076/6/2017кв.ВойновоЖилищна сграда
14951066/6/2017гр.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово- етап 2017-2-ТТР 24С 2.2017 /обектите-описани в прилож.
14961056/2/2017гр.Габрово I ет. II ч. ул.Свищовска №101,103,105Многофамилна жилищна сграда, ул.Свищовска №101,103,105 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
14971046/1/2017гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март 9Изместване на ВЕЛ 10кV "Ясен" и ВЕЛ 10кV "Негенска пътека" в подземно трасе в ПИ 14218.550.364
14981035/29/2017м. Синкевица Навес
14991025/22/2017гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март 10Стопанска обслужваща постройка /склад за инвентар/
15001015/22/2017гр.Габрово I ет. II ч. ул.Ген.Ник. РязковПокривна конструкция на кафе-аперитив
15011005/22/2017м.ШениниГрадински център и складова база
1502995/19/2017м.Хаджийска усойна-МЕОграда
1503985/18/2017гр.Габрово I ет. I ч. ул.Зорница 22Еднофамилна жилищна сграда
1504975/18/2017гр.Габрово-СЗ-I ч. ул.Индустриална 6Рехабилитация на канално отклонение от РШ1 до улична РШ
1505965/18/2017гр.Габрово-III ет. II ч. ул.Николаевска №10Газоснабдяване на котелно в сграда на Регионален исторически музей
1506955/18/2017м.ШениниБКТП 1x1000кV-20/0.4кV и външно ел.захранване 20кVA на Търговски кимплекс
1507945/16/2017м.Горните гробища земл.с.БоженциОграда и порта
1508935/15/2017гр.Габрово-СЗ-I ч.Автосервиз и автомивка
1509925/15/2017гр.Габрово-СЗ-I ч.Временна пътна връзка от ул.Василка Бенева за обект "Автосервиз и автомивка"
1510915/15/2017гр.Габрово-II eт. I ч. ул.Ивайло №15 вх.Б Преустройство на ап.3 от жил.блок в две самостоятелни жилища
1511905/15/2017гр.Габрово-III eт. II ч. ул.Николаевска №45Временен навес за покриване площ за сервиране на открито пред същ.павилион за закуски и безалкохолни напитки
1512895/11/2017гр.Габрово-76ч. ул.Латинка №1Навес - гараж
1513885/10/2017м.Стърната земл. Боженци1. Плътна ограда и порта; 2. Прозирна ограда
1514871/2/1900 м.Пармашко земл. гр. Габрово Плътна ограда
1515865/10/2017м.Ливадата земл.гр.Габрово Плътна ограда с прозирна част
1516855/10/2017гр. Габрово кв.ЕтъраПлътна ограда с прозирна част
1517845/10/2017гр. Габрово кв.Етъра1. Плътна ограда с прозирна част и порта; 2. Прозирна ограда
1518835/10/2017м.Хаджийска усойна-МеПлътна ограда
1519825/10/2017м.Хаджийска усойна-МеПлътна ограда
1520815/10/2017м.ГабровскотоПътна връзка при км 27+417.32-ляво на път II - 44 Севлиево - Габрово към обект "Сладкарски цех"
1521805/10/2017м.Петровото - ЧукатаПлътна и прозирна ограда
1522795/10/2017м.Войновска спиркаПодпорна стена и прозирна ограда
1523785/10/2017м.Войновска спиркаПодпорна стена и прозирна ограда
1524775/10/2017с. Костенковци м.Черната круша1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
1525765/10/2017с.Поповци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
1526755/10/2017с. Костенковци м.Черната круша1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
1527745/10/2017с.БорикиЖилищна сграда
1528735/10/2017с.КопчелииГараж
1529725/10/2017м.Белева ливада с.Кметовци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
1530715/10/2017с.Враниловци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
1531705/10/2017с.Враниловци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
1532695/10/2017с.Враниловци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
1533685/9/2017път Габрово -СевлиевоПътна връзка към обект "Търговски комплекс" на "Парос" локална лента и реконструкция на кръстовище при км 28+174, на път "Габрово - Севлиево"
1534675/9/2017м.Колева ливадаЕднофамилна жилищна сграда
1535665/9/2017с.Кметовци, м.В рекатаПлътна ограда по част от северна, западна, южна и част от източна имотни граници, останалите - прозирна
1536655/9/2017м.ШениниЖилищна сграда
1537645/9/2017гр.Габрово кв.Етъра м.Илеви ливадиПреустройство на склад зав цех за пакетиране на пчелни продукти
1538635/5/2017с.БорикиТеноскорт и обслужваща сграда - първи етап
1539625/5/2017с.Поповци с.ЧавеиПлътна ограда
1540615/3/2017гр.Габрово I ет. II ч. ул.Младост №8,10,12Многофамилна жилищна сграда, ул.Младост №8,10,12 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1541605/2/2017гр.Габрово I ет. V ч. ул.Златна нива №1Надстройка на еднофамилна жилищна сграда
1542594/28/2017с.Богданчовци Подпорни стени
1543584/28/2017с.НиколчовциАварийно укрепване и възстановяване мост с.Николчовци - изграждане на временен път , почистване дере, изкоп за дъно и др.подг.работи
1544574/27/2017гр.Габрово кв.Тлъчници-V ч. ул.Смели хора Жилищна сграда
1545564/27/2017м.Капината - РавнищетоПредприятие за обработка на части за ловно оръжие
1546554/26/2017с.Поповци - КукатаГазоснандяване на Община Габрово - "Газоразпределителна мрежа на с. Поповци - Куката - етап 2016 ТТР24С.2016"
1547544/26/2017гр.Габрово-44 част ул.Т.Иванов №47Жилищна сграда
1548534/26/2017гр.Габрово III ет. II ч. ул.Радецка№22Смяна предназначението на дневен бар в аптека за готови лекарствени форми
1549524/26/2017м-т "Чобановец" с.ЛесичаркаИнсталация за произв.на ел.и топл.енергия чрез индир.използв.на биомаса от разт.и жив.субстанции; III етап: подобект "Външен газопровод за биогаз" от ПИ 056029 до ПИ 005030
1550514/21/2017с.ДрагиевциПристройка към заварена жилищна сграда
1551504/21/2017с.Богданчовци с.БаланиПристройка и надстройка към съшествуваща сграда и преустройство за жилищна сграда
1552494/21/2017гр.Габрово-50 ч. ул.ПаничаркаПреустройство на газстанция в газстанция и бензиностанция
1553484/21/2017м.ШениниПътна връзка от път II - 44 при км 27+960, дясно по нарастване на километража към обект "Градински център и складова база"
1554474/11/2017гр.Габрово СЗ-I ч.Затваряне на калкана на цех за опаковки с панели, във връзка със събаряне на част от цеха и трафопост, конструктивно свързан с него
1555464/11/2017гр.Габрово, кв.Гачевци №24Разширение към същ. жилищна сграда
1556454/10/2017гр.Габрово I ет. II ч. ул.Младост №5 вх.А и ВМногофамилна жилищна сграда, ул.Младост №5, вх.А и Б - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1557444/7/2017м.Капината-РавнищетоОграда
1558434/6/2017с.Стоевци1. Пристройка към шивашко ателие; 2. Гараж
1559424/6/2017гр.Габрово, кв.НедевциПреустройство на заварена сграда - смесен магазин в работилница за ремонт на хидравлични и пневматични съоръжения и пристройка към нея
1560414/5/2017гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПристройка към цех за производство на метални изделия
1561404/4/2017гр.Габрово II ет. III ч. пл.Възраждане№23Реставрация на фасадите на сградата на регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
1562394/4/2017с.Поповци, м.Бончева лъкаЦех за производство на симулатори за шофиране
1563384/4/2017гр.Габрово м.ГатевотоОфис-сграда
1564374/4/2017гр.Габрово-72 ч.Плътна ограда по северната и западна рег.линии
1565364/3/2017с.НоваковциПараклис "Възкресение Христово"
1566354/3/2017м.Чобановец, земл.с.ЛесичаркаИнсталация за произв.на ел.и топл.енергия чрез индир.използв.на биомаса от разт.и жив.субстанции; II етап-външно ел.захранване
1567343/31/2017гр.Габрово - Iет. IV ч. ул.Зелена ливада №4, 6, 8Многофамилна жилищна сграда, ул. Зелена ливада №4, 6, 8 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1568333/31/2017гр.Габрово- ет. II ч.Многофамилна жилищна сграда, ул. Свищовска №70, 72, 74 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1569323/31/2017гр.ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка … Трети етап
1570313/30/2017гр.Габрово-I ет. I ч. ул.Селимица №9, 11, 13Многофамилна жилищна сграда, ул. Селимица №9, 11, 13 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1571303/28/2017гр.Габрово-94 ч. ул.БузлуджаТрафопост - БКТП
1572293/23/2017гр.Габрово-II ет. I ч. ул.Хр.Смирненски №33 вх.Б, ет.6, ап.22Преустройство на апартамент №22, ет. VI в две самостоятелни жилища
1573283/21/2017гр.Габрово-95 ч. бул.Столетов №207Плътна ограда по северната, източната и южна рег.линии; плътна ограда с прозоирни елементи към уличната рег.линия
1574273/21/2017с.Торбалъжи м."Равнището" земл.ЖълтешИнсталиране на ППС за глас и/или данни към съществуваща ППС на БТК ЕАД VT5295_B
1575263/20/2017гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №9Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ Свети Иван Рилски - Габрово /етапи и подобекти - описани в приложението/
1576253/6/2017гр.ГабровоКомуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за ВАС. Подобект: Изграждане на оптична кабелна линия между Областна администрация - Габрово /пл.Възраждане/ и Административен съд /ул. Райчо Каролев №4/
1577243/6/2017м.Костадиница1. Стопанска постройка за градински инвентар; 2. Плътна ограда с Н 2,20 м по западната граница
1578233/2/2017гр.Габрово кв.ЯбълкаПристройка и надстройка над гараж към съшествуваща жилищна сграда
1579222/28/2017гр.Габрово, кв.Тлъчници-II ч. ул.ОрловскаПодмяна стоманобетонови портали в п/ст "Габрово" ОРУ-110 kV
1580212/24/2017гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №7Укрепване на същ. производствена сграда, във връзка със събарянето на конструктивно свързана с нея произв.сграда /бивш плетачен цех/
1581202/20/2017м.Хаджийска усойна-МЕЖилищна сграда
1582192/20/2017с.Поповци - ГледациГараж за два автомобила
1583182/20/2017гр.Габрово-III ет. II ч. ул.Николай Палаузов №22 Реконструкция, реставрация и адаптация за осъвременяване на съществуваща жилищна сграда-недвижима културна ценност
1584172/17/2017гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, ул.Н.Войновски №92Преустройство на част от първи етаж на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
1585162/17/2017с.Гайтани, км.ДумнициПреустройство и пристройка на съществуващ магазин за обособяване на жилище
1586152/17/2017гр.Габрово-I ет. ч. ул.Петър Михов №59,61,63Многофамилна жилищна сграда, ул.Петър Михов №59,61,63 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1587142/15/2017гр.Габрово-52ч. ул.Даскал Алекси №2 вх.А, Б и ВМногофамилна жилищна сграда, ул.Даскал Алекси №2 вх.А,Б и В - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1588132/9/2017с.НиколчовциНавес
1589122/8/2017гр.Габрово III ет. I ч. ул.Л.Каравелов №8Преустройство на част от първи етаж на съществуваща производствена сграда в склад за пакетирани хранителни стоки
1590112/2/2017гр.Габрово кв.ВойновоПлътна ограда по всички вътрешни рег.линии, изцяло в собствен имот
1591101/30/2017гр.Габрово I ет. I ч. ул.ОколчицаЖилищна сграда с гараж и ограда
159291/30/2017гр.Габрово-II ет. I ч. ул.П.Евтимий №10Фотоволтаична електроцентрала с мощност 7.80 kWp за собствени нужди
159381/25/2017гр.Габрово-I ет. IV ч. ул.Видима №27-29Многофамилна жилищна сграда на ул. Видима №27-29- прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
159471/23/2017гр.Габрово-92 ч. бул.Столетов №135Многофамилна жилищна сграда бул. Столетов №135 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
159561/20/2017с.Поповци-Гледаци1.Жилищна сграда; 2.Пристройка към същ. жилищна сграда
159651/16/2017кв.ШениниСелскостопанска постройка за растителна продукция и инвентар
159741/16/2017гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, ул.Чардафон №7 вх.А,Б,ВМногофамилна жилищна сграда на ул. Чардафон №7 вх.А,Б,В - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
159831/16/2017с.Лоза Жилищна сграда
159921/12/2017с.Поповци1.Жилищна сграда 2.Стопанска постройка
160011/12/2017гр.Габрово-46 ч. бул.Априлов №40Газоснандяване на котелно в сграда на "МОЛ Габрово"