ДатаСобственикГрад / село, квартал/Обект
112.1.2017 г."М. Г." ООД гр. ГабровоГазоснандяване на котелно
212.1.2017 г.Георги Д. с. Поповци1.Жилищна сграда; 2.Стопанска постройка
316.1.2017 г.Иванел И.с. Лоза Жилищна сграда
416.1.2017 г.ОБЩИНА ГАБРОВО-довереник; СС "Пионер" гр. Габровогр. ГабровоМногофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
516.1.2017 г.Димитър Ц.гр. ГабровоСелскостопанска постройка за растителна продукция и инвентар
620.1.2017 г.Ангел Т. и Ангелика М.с. Поповци1.Жилищна сграда; 2.Пристройка към същ. жилищна сграда
723.1.2017 г.ОБЩИНА ГАБРОВО-довереник; СС "Блок Дъб" гр. Габровогр. ГабровоМногофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
825.1.2017 г.ОБЩИНА ГАБРОВО-довереник; СС "гр. Габрово, ул. Видима №27-29"гр. ГабровоМногофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
930.1.2017 г."М." ЕООД гр. ГабровоФотоволтаична електроцентрала за собствени нужди
1030.1.2017 г.Станислава Н. и Николай Д.гр. Габрово Жилищна сграда с гараж и ограда
1102.2.2017 г.Иванка В.гр. Габрово Плътна ограда
1208.2.2017 г."Е." ЕООД гр. Габрово Преустройство на част от първи етаж на същ.производствена сграда в склад
1309.2.2017 г.Райчо К., Янка Н. с. НиколчовциНавес
1415.2.2017 г.Община Габрово-довереник, СС "КДН гр.Габрово ул.Даскал Алекси №2 вх.А,Б и В"гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1517.2.2017 г.Община Габрово-довереник, СС "гр.Габрово ул.Петър Михов №59,61,63"гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1617.2.2017 г.Цветомира Г.с. ГайтаниПреустройство и пристройка за обособяване на жилище
1717.2.2017 г.Пламен Н.гр. Габрово Преустройство на част от първи етаж на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
1820.2.2017 г.Павлина А.гр. Габрово Реконструкция, реставрация и адаптация за осъвременяване на съществуваща жилищна сграда-недвижима културна ценност
1920.2.2017 г.Петър Р.с. Поповци Гараж за два автомобила
2020.2.2017 г.Константин Р.гр. Габрово Жилищна сграда
2124.2.2017 г."Б." АД ; Собственици, съгласно списъкгр. Габрово Укрепване на същ. производствена сграда, във връзка със събарянето на конструктивно свързана с нея произв.сграда
2228.2.2017 г."Е. С. О." ЕАДгр. Габрово Подмяна стоманобетонови портали в п/ст "Габрово"
2302.3.2017 г.Атанаска В., Ивайло Б.гр. Габрово Пристройка и надстройка над гараж към съшествуваща жилищна сграда
2406.3.2017 г.Кънчо Х.с. Костадиница1. Стопанска постройка за градински инвентар; 2. Плътна ограда
2506.3.2017 г.МТИТС; ДА "Електронно управление"гр. ГабровоКомуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за ВАС. Подобект: Изграждане на оптична кабелна линия
2620.3.2017 г."Д. Б. И." ООДгр. Габрово МБАЛ
2721.3.2017 г."Б." ЕАДс. ТорбалъжиИнсталиране на ППС
2821.3.2017 г.Богдан Ц. и Илка Ц.гр. Габрово Плътна ограда
2923.3.2017 г.Николай Г.гр. Габрово Преустройство на апартамент
3028.3.2017 г."С." АД гр. Габрово Трафопост - БКТП
3130.3.2017 г.ОБЩИНА ГАБРОВО; СС "гр. Габрово, кв. Русевци 1, ул. Селимица №9, 11, 13гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
3231.3.2017 г.МРРБ - Агенция "Пътна инфраструктура"гр. ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка
3331.3.2017 г.ОБЩИНА ГАБРОВО; СС "Плиска-блок Плиска"гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
3431.3.2017 г.ОБЩИНА ГАБРОВО; СС Габрово ул.Зелена ливада № 4, 6, 8гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
3503.4.2017 г."Е." ООД м. Чобановец, земл.с. ЛесичаркаИнсталация за произв.на ел.и топл.енергия
3603.4.2017 г.Архиерейско наместничество гр.Габрово с. НоваковциПараклис
3704.4.2017 г.Иван Д.гр. Габрово Плътна ограда
3804.4.2017 г.Лилия П.гр. ГабровоОфис-сграда
3904.4.2017 г."А."ООДс. ПоповциЦех
4004.4.2017 г.ОБЩИНА ГАБРОВОгр. Габрово Реставрация на фасадите на сградата на регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
4105.4.2017 г."М. к. Б." ООД гр. Габрово Пристройка към цех
4206.4.2017 г."В. М" ЕООД гр. Габрово Преустройство на заварена сграда
4306.4.2017 г.Веселин Т.с. Стоевци1. Пристройка към шивашко ателие; 2. Гараж
4407.4.2017 г."Г." ЕООД гр. Габрово Ограда
4510.4.2017 г.ОБЩИНА ГАБРОВО; СС "гр. Габрово-Младост 5"гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
4611.4.2017 г.Иван П.гр. Габрово Разширение към същ. жилищна сграда
4711.4.2017 г."П." АД гр. Габрово Затваряне на калкана на цех
4821.4.2017 г.Радослав П.гр. Габрово Пътна връзка от път II - 44 при км 27+960
4921.4.2017 г."Й."ЕООД гр. Габрово Преустройство на газстанция
5021.4.2017 г.Камен И.с. БогданчовциПристройка и надстройка към съшествуваща сграда
5121.4.2017 г.Пейчо Ц.с. ДрагиевциПристройка към заварена жилищна сграда