№ по редРазрепително №:От ДатаГрад /село, квартал/Обект
1112.1.2017гр.Габрово-46 ч. бул.Априлов №40Газоснандяване на котелно в сграда на "МОЛ Габрово"
2212.1.2017с.Поповци1.Жилищна сграда 2.Стопанска постройка
3316.1.2017с.Лоза Жилищна сграда
4416.1.2017гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, ул.Чардафон №7 вх.А,Б,ВМногофамилна жилищна сграда на ул. Чардафон №7 вх.А,Б,В - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
5516.1.2017Габрово, кв.ШениниСелскостопанска постройка за растителна продукция и инвентар
6620.1.2017с.Поповци-Гледаци1.Жилищна сграда; 2.Пристройка към същ. жилищна сграда
7723.1.2017гр.Габрово-92 ч. бул.Столетов №135Многофамилна жилищна сграда бул. Столетов №135 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
8825.1.2017гр.Габрово-I ет. IV ч. ул.Видима №27-29Многофамилна жилищна сграда на ул. Видима №27-29- прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
9930.1.2017гр.Габрово-II ет. I ч. ул.П.Евтимий №10Фотоволтаична електроцентрала с мощност 7.80 kWp за собствени нужди
101030.1.2017гр.Габрово I ет. I ч. ул.ОколчицаЖилищна сграда с гараж и ограда
11112.2.2017гр.Габрово кв.ВойновоПлътна ограда по всички вътрешни рег.линии, изцяло в собствен имот
12128.2.2017гр.Габрово III ет. I ч. ул.Л.Каравелов №8Преустройство на част от първи етаж на съществуваща производствена сграда в склад за пакетирани хранителни стоки
13139.2.2017с.НиколчовциНавес
141415.2.2017гр.Габрово-52ч. ул.Даскал Алекси №2 вх.А, Б и ВМногофамилна жилищна сграда, ул.Даскал Алекси №2 вх.А,Б и В - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
151517.2.2017гр.Габрово-I ет. ч. ул.Петър Михов №59,61,63Многофамилна жилищна сграда, ул.Петър Михов №59,61,63 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
161617.2.2017с.Гайтани, км.ДумнициПреустройство и пристройка на съществуващ магазин за обособяване на жилище
171717.2.2017гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, ул.Н.Войновски №92Преустройство на част от първи етаж на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
181820.2.2017гр.Габрово-III ет. II ч. ул.Николай Палаузов №22 Реконструкция, реставрация и адаптация за осъвременяване на съществуваща жилищна сграда-недвижима културна ценност
191920.2.2017с.Поповци - ГледациГараж за два автомобила
202020.2.2017м.Хаджийска усойна-МЕЖилищна сграда
212124.2.2017гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №7Укрепване на същ. производствена сграда, във връзка със събарянето на конструктивно свързана с нея произв.сграда /бивш плетачен цех/
222228.2.2017гр.Габрово, кв.Тлъчници-II ч. ул.ОрловскаПодмяна стоманобетонови портали в п/ст "Габрово" ОРУ-110 kV
23232.3.2017гр.Габрово кв.ЯбълкаПристройка и надстройка над гараж към съшествуваща жилищна сграда
24246.3.2017м.Костадиница1. Стопанска постройка за градински инвентар; 2. Плътна ограда с Н 2,20 м по западната граница
25256.3.2017гр.ГабровоКомуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за ВАС. Подобект: Изграждане на оптична кабелна линия между Областна администрация - Габрово /пл.Възраждане/ и Административен съд /ул. Райчо Каролев №4/
262620.3.2017гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №9Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ Свети Иван Рилски - Габрово /етапи и подобекти - описани в приложението/
272721.3.2017с.Торбалъжи м."Равнището" земл.ЖълтешИнсталиране на ППС за глас и/или данни към съществуваща ППС на БТК ЕАД VT5295_B
282821.3.2017гр.Габрово-95 ч. бул.Столетов №207Плътна ограда по северната, източната и южна рег.линии; плътна ограда с прозоирни елементи към уличната рег.линия
292923.3.2017гр.Габрово-II ет. I ч. ул.Хр.Смирненски №33 вх.Б, ет.6, ап.22Преустройство на апартамент №22, ет. VI в две самостоятелни жилища
303028.3.2017гр.Габрово-94 ч. ул.БузлуджаТрафопост - БКТП
313130.3.2017гр.Габрово-I ет. I ч. ул.Селимица №9, 11, 13Многофамилна жилищна сграда, ул. Селимица №9, 11, 13 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
323231.3.2017гр.ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка … Трети етап
333331.3.2017гр.Габрово- ет. II ч.Многофамилна жилищна сграда, ул. Свищовска №70, 72, 74 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
343431.3.2017гр.Габрово - Iет. IV ч. ул.Зелена ливада №4, 6, 8Многофамилна жилищна сграда, ул. Зелена ливада №4, 6, 8 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
35353.4.2017м.Чобановец, земл.с.ЛесичаркаИнсталация за произв.на ел.и топл.енергия чрез индир.използв.на биомаса от разт.и жив.субстанции; II етап-външно ел.захранване
36363.4.2017с.НоваковциПараклис "Възкресение Христово"
37374.4.2017гр.Габрово-72 ч.Плътна ограда по северната и западна рег.линии
38384.4.2017гр.Габрово м.ГатевотоОфис-сграда
39394.4.2017с.Поповци, м.Бончева лъкаЦех за производство на симулатори за шофиране
40404.4.2017гр.Габрово II ет. III ч. пл.Възраждане№23Реставрация на фасадите на сградата на регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
41415.4.2017гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПристройка към цех за производство на метални изделия
42426.4.2017гр.Габрово, кв.НедевциПреустройство на заварена сграда - смесен магазин в работилница за ремонт на хидравлични и пневматични съоръжения и пристройка към нея
43436.4.2017с.Стоевци1. Пристройка към шивашко ателие; 2. Гараж
44447.4.2017м.Капината-РавнищетоОграда
454510.4.2017гр.Габрово I ет. II ч. ул.Младост №5 вх.А и ВМногофамилна жилищна сграда, ул.Младост №5, вх.А и Б - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
464611.4.2017гр.Габрово, кв.Гачевци №24Разширение към същ. жилищна сграда
474711.4.2017гр.Габрово СЗ-I ч.Затваряне на калкана на цех за опаковки с панели, във връзка със събаряне на част от цеха и трафопост, конструктивно свързан с него
484821.4.2017м.ШениниПътна връзка от път II - 44 при км 27+960, дясно по нарастване на километража към обект "Градински център и складова база"
494921.4.2017гр.Габрово-50 ч. ул.ПаничаркаПреустройство на газстанция в газстанция и бензиностанция
505021.4.2017с.Богданчовци с.БаланиПристройка и надстройка към съшествуваща сграда и преустройство за жилищна сграда
515121.4.2017с.ДрагиевциПристройка към заварена жилищна сграда
525226.4.2017м-т "Чобановец" с.ЛесичаркаИнсталация за произв.на ел.и топл.енергия чрез индир.използв.на биомаса от разт.и жив.субстанции; III етап: подобект "Външен газопровод за биогаз" от ПИ 056029 до ПИ 005030
535326.4.2017гр.Габрово III ет. II ч. ул.Радецка№22Смяна предназначението на дневен бар в аптека за готови лекарствени форми
545426.4.2017гр.Габрово-44 част ул.Т.Иванов №47Жилищна сграда
555526.4.2017с.Поповци - КукатаГазоснандяване на Община Габрово - "Газоразпределителна мрежа на с. Поповци - Куката - етап 2016 ТТР24С.2016"
565627.4.2017м.Капината - РавнищетоПредприятие за обработка на части за ловно оръжие
575727.4.2017гр.Габрово кв.Тлъчници-V ч. ул.Смели хора Жилищна сграда
585828.4.2017с.НиколчовциАварийно укрепване и възстановяване мост с.Николчовци - изграждане на временен път , почистване дере, изкоп за дъно и др.подг.работи
595928.4.2017с.Богданчовци Подпорни стени
60602.5.2017гр.Габрово I ет. V ч. ул.Златна нива №1Надстройка на еднофамилна жилищна сграда
61613.5.2017гр.Габрово I ет. II ч. ул.Младост №8,10,12Многофамилна жилищна сграда, ул.Младост №8,10,12 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
62625.5.2017с.Поповци с.ЧавеиПлътна ограда
63635.5.2017с.БорикиТеноскорт и обслужваща сграда - първи етап
64649.5.2017гр.Габрово кв.Етъра м.Илеви ливадиПреустройство на склад зав цех за пакетиране на пчелни продукти
65659.5.2017м.ШениниЖилищна сграда
66669.5.2017с.Кметовци, м.В рекатаПлътна ограда по част от северна, западна, южна и част от източна имотни граници, останалите - прозирна
67679.5.2017м.Колева ливадаЕднофамилна жилищна сграда
68689.5.2017път Габрово -СевлиевоПътна връзка към обект "Търговски комплекс" на "Парос" локална лента и реконструкция на кръстовище при км 28+174, на път "Габрово - Севлиево"
696910.5.2017с.Враниловци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
707010.5.2017с.Враниловци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
717110.5.2017с.Враниловци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
727210.5.2017м.Белева ливада с.Кметовци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
737310.5.2017с.КопчелииГараж
747410.5.2017с.БорикиЖилищна сграда
757510.5.2017с. Костенковци м.Черната круша1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
767610.5.2017с.Поповци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
777710.5.2017с. Костенковци м.Черната круша1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
787810.5.2017м.Войновска спиркаПодпорна стена и прозирна ограда
797910.5.2017м.Войновска спиркаПодпорна стена и прозирна ограда
808010.5.2017м.Петровото - ЧукатаПлътна и прозирна ограда
818110.5.2017м.ГабровскотоПътна връзка при км 27+417.32-ляво на път II - 44 Севлиево - Габрово към обект "Сладкарски цех"
828210.5.2017м.Хаджийска усойна-МеПлътна ограда
838310.5.2017м.Хаджийска усойна-МеПлътна ограда
848410.5.2017гр. Габрово кв.Етъра1. Плътна ограда с прозирна част и порта; 2. Прозирна ограда
858510.5.2017гр. Габрово кв.ЕтъраПлътна ограда с прозирна част
868610.5.2017м.Ливадата земл.гр.Габрово Плътна ограда с прозирна част
87872.1.1900 м.Пармашко земл. гр. Габрово Плътна ограда
888810.5.2017м.Стърната земл. Боженци1. Плътна ограда и порта; 2. Прозирна ограда
898911.5.2017гр.Габрово-76ч. ул.Латинка №1Навес - гараж
909015.5.2017гр.Габрово-III eт. II ч. ул.Николаевска №45Временен навес за покриване площ за сервиране на открито пред същ.павилион за закуски и безалкохолни напитки
919115.5.2017гр.Габрово-II eт. I ч. ул.Ивайло №15 вх.Б Преустройство на ап.3 от жил.блок в две самостоятелни жилища
929215.5.2017гр.Габрово-СЗ-I ч.Временна пътна връзка от ул.Василка Бенева за обект "Автосервиз и автомивка"
939315.5.2017гр.Габрово-СЗ-I ч.Автосервиз и автомивка
949416.5.2017м.Горните гробища земл.с.БоженциОграда и порта
959518.5.2017м.ШениниБКТП 1x1000кV-20/0.4кV и външно ел.захранване 20кVA на Търговски кимплекс
969618.5.2017гр.Габрово-III ет. II ч. ул.Николаевска №10Газоснабдяване на котелно в сграда на Регионален исторически музей
979718.5.2017гр.Габрово-СЗ-I ч. ул.Индустриална 6Рехабилитация на канално отклонение от РШ1 до улична РШ
989818.5.2017гр.Габрово I ет. I ч. ул.Зорница 22Еднофамилна жилищна сграда
999919.5.2017м.Хаджийска усойна-МЕОграда
10010022.5.2017м.ШениниГрадински център и складова база
10110122/05/2017 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Ген.Ник. РязковПокривна конструкция на кафе-аперитив
10210222/05/2017 г.гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март 10Стопанска обслужваща постройка /склад за инвентар/
10310329/05/2017 г.м. Синкевица Навес
10410401/06/2017 г.гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март 9Изместване на ВЕЛ 10кV "Ясен" и ВЕЛ 10кV "Негенска пътека" в подземно трасе в ПИ 14218.550.364
10510502/06/2017 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Свищовска №101,103,105Многофамилна жилищна сграда, ул.Свищовска №101,103,105 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
10610606/06/2017 г.гр.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово- етап 2017-2-ТТР 24С 2.2017 /обектите-описани в прилож.
10710706/06/2017 г.кв.ВойновоЖилищна сграда
10810806/06/2017 г.гр.Габрово II ет. II ч. ул.Обзор №2Полувкопана обслужваща постройка /склад за инвентар/
10910909/06/2017 г.с.СтоевциЖилищна сграда
11011009/06/2017 г.с.ВелковциПлътна ограда към улична регулационна линия /улица без осови точки/
11111109/06/2017 г.с.ЧавеиЖилищна сграда
11211212/06/2017 г.гр.Габрово Жилищна сграда
11311313/06/2017 г.гр.Габрово СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаЕл.захранване производствена срада на "Инима"ООД
11411415/06/2017 г.гр.Габрово II ет. II ч. ул.Ем.Манолов №24Промяна предназначението на бивш магазин за промишлени стоки в стоматологичен кабинет
11511519/06/2017 г.гр.Габрово-II eт. I ч. ул.Хр.Смирненски №50 Многофамилна жилищна сграда, ул.Христо Смирненски №50 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
11611619/06/2017 г.гр.Габрово-III ет. I ч. ул.Орловска №81, 83 и 85Многофамилна жилищна сграда "Дунав II", ул.Орловска №81,83 и 85 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
11711719/06/2017 г.гр.Габрово СЗ-IIIч. ул.Георги ИлиевЖилищна сграда
11811819/06/2017 г.гр.Габрово II ет. II ч. ул.Брянска №3Газоснабдителна инсталация - площадков газопровод и вътрешна газова инсталация за учебен корпус №1 на ПТГ "Д-р Никола Василиади"
11911920/06/2017 г.гр.Габрово-72част бул.Трети март №9Газоснабдяване на МБАЛ "Свети Иван Рилски" - IIIетап
12012020/06/2017 г.гр.Габрово-72част бул.Трети март №9МБАЛ Подобект: БКТП 1ь800кVA10(20)/0,4 кV и кабелно захранване 10 (20) кV - IIетап
12112120/06/2017 г.гр.Габрово-80част бул.Вапцаров №96Пристройка към съществуваща жилищна сграда с гараж и ЗХР
12212220/06/2017 г.път Габрово - Рязковци - КозирогПътна връзка при км 3+664,50-ляво на път III - 4403 "Габрово - Рязковци - Козирог"за предприятие за обработка на части за ловно оръжие
12312322/06/2017 г.гр.Габрово-43част ул.Елин Пелин №58Жилищна сграда
12412426/06/2017 г.с.СмиловциЖилищна сграда и стопанска постройка за инвентар
12512526/06/2017 г.с.Чавеи земл.с.ПоповциЗаведение за хранене и магазин за хранителни стоки, паркинг
12612603/07/2017 г.с.ДрагиевциЖилищна сграда
12712704/07/2017 г.с.Донино кол.МиневциЖилищна сграда и гараж за товарни автомобили
12812804/07/2017 г.гр.Габрово СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на склад в автосервиз и автомивка
12912904/07/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Тракия №3Благоустрояване дворни площи на детски градини на 11 бр. детски заведения гр.Габрово, Подобект: ЦДГ "Мечо Пух"
13013006/07/2017 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Околчица №12Жилищна сграда
13113110/07/2017 г.с. Велковци БКТП 20/0,4кV 630кVA от ТП "Елви" до ново-проектиран трафопост
13213210/07/2017 г.гр.Габрово III ет. I ч. ул.Орловска №51Многофамилна жилищна сграда с магазини и еднофамилна жилищна сграда
13313318/07/2017 г.м. Капината -РавнищетоКабелно захранване средно напрежение на предприятие за обработка части за ловно оръжие
13413418/07/2017 г.м. Капината -РавнищетоНапорен канализационен колектор за битови отпадъчни води от предприятие за обработка на части за ловно оръжие
13513519/07/2017 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Морава 9,11,13,15Многофамилна жилищна сграда, ул.Морава бл.9, бл.11, бл.13, бл.15 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
13613619/07/2017 г.м.КръстаБазова станция с честотен обхват 900-1800 МНz с №GAB 0083 "Недевци" на "Мобилтел"ЕАД
13713719/07/2017 г.с. ЯворецПлътна ограда по северната регулационна линия /към улицта/на УПИ Х-200,202
13813819/07/2017 г.с. ЯворецПлътна ограда по северната и източната регулационни /улични/ линии на УПИ X I-200
13913919/07/2017 г.с. БорикиРаботилница за първична обработка на дървен материал и склад
14014021/07/2017 г.гр.Габрово III ет. I ч. ул.Орловска №129Многофамилна жилищна сграда, ул.Орловска №129, блок "Арда" - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
14114126/07/2017 г.гр.Габрово-46част ул.Райчо каролев №1Преустройство и промяна предназначението на заведение за хранене на 5 етаж от съществуваща административна сграда в Офиси
14214226/07/2017 г.с.Поповци-ГледациПреустройство на магазин за хранителни стоки в електро-техническа работилница
14314301/08/2017 г.гр.ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка … Подобект: Реконструкция на Ел 20кV"Недевци" и Реконструкция кабели ТП"Вигона"
14414401/08/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Априловска №15Газоснабдяване на Национална Априловска гимназия - Габрово
14514503/08/2017 г.гр.Габрово-73част ул.Марагидик №4Надстройка и пристройка на жилищна сграда
14614609/08/2017 г.м.ШениниПристройка и надстройка на жилищна сграда
14714714/08/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. Административна сграда
14814816/08/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Баждар №6Преустройство на офис в стоматологичен кабинет
14914917/08/2017 г.гр.Габрово, ул.Ген. Дерожински №40Преустройство на магазин за хранителни стоки в търговско-производствена сграда /търговия и преопаковане на храни/
15015017/08/2017 г.м.ГабровскотоСладкарски цех, външни проводи -кабелно захранване НН и извънплощадков водопровод
15115117/08/2017 г.с.ДрагиевциПлътна ограда
15215217/08/2017 г.с.ДрагиевциЖилищна сграда
15315317/08/2017 г.гр.Габрово II ет. II ч. ул.Варовник №5Благоустрояване дворни площи на детски градини на 11 бр.детски заведения гр.Габрово, Подобект: Детска градина "Дъга"
15415421/08/2017 г.гр.Габрово - 86 ч. ул.Коста Евтимов №23Преустройстъво и основен ремонт на съществуващи производствени помещения в работилница за дървообработка
15515521/08/2017 г.гр.Габрово-III ет. II ч. ул.Николаевска №10Ремонт на покривите и дограмата на сградата на Регионален Исторически музей - НКЦ
15615621/08/2017 г.гр.Габрово-II ет. II ч. кв.Шенини №19Ограда изцяло в собствен имот: 1.плътна с Ндо 2,20м по северната регулационна линия; 2.прозирна с плътна част до 60см по ул.рег.линия
15715721/08/2017 г.гр.Габрово-I ет. I ч. ул.Селимица №23Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz GAB0027.А "Селимица"
15815821/08/2017 г.гр.Габрово-III ет. I ч. ул.Орловска №15Навес
15915923/08/2017 г.гр.ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово"от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 с подобекти, изписани в приложението
16016025/08/2017 г.с. ПоповциНавес гараж
16116125/08/2017 г.с. ЯворецАварийно укрепване на мост с. Яворец
16216225/08/2017 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V, VIАварийно укрепване на ул.Мир
16316325/08/2017 г.гр.Габрово-96 частАварийно укрепване на ул.Черни лом №9-11 /двустранно на улицата в единия участък/
16416428/08/2017 г.гр.Габрово-II ет. I ч. ул.Хр.Смирненски 42Газификация на сградата на ДЯ "Славейче"
16516528/08/2017 г.гр.Габрово-72 част ул. Митко Палаузов Газификация на сградата на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Маркотея"
16616630/08/2017 г.гр.Габрово II ет. II ч. ул.Евтим Дабев №2Преустройство на магазин и част от ЗХР в кафене
16716731/08/2017 г.с.Зелено дървоГараж и навес над вход на жилищна сграда
16816831/08/2017 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.БатакЦех за прикрепяне на стъклофибърна мрежа към ръбохранители и навес
16916931/08/2017 г.м.кв.ВойновоПодпорна стена по североизточната и югоизточна имотна граница
17017031/08/2017 г.гр.Габрово-III ет. I ч. ул.Острец №22Барбекю
17117101/09/2017 г.с.ПоповциЕдноетажна постройка за съхранение на селскосто- панска продукция и инвентар, в т.ч. помещение за обитаване
17217204/09/2017 г.с.Гъбене ул.Проф.Бенев №17Склад за метални отливки
17317304/09/2017 г.гр.Габрово II ет. I ч. ул.Г.Кирков №14Гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда
17417408/09/2017 г.с.Кози рогПлътна ограда по улично-регулационната линия
17517512/09/2017 г.гр.Габрово II етап ул.П.Евтимий №2Преустройство на част от суререна на ДГ "Явор" за котелно на природен газ /нова сграда/
17617612/09/2017 г.гр.Габрово I ет. III ч. ул.Лазурна №2Пристройка към ДГ "Младост" за котелно на природен газ
17717727/09/2017 г.гр.Габрово-73 ч. ул.Веселие №16аЖилищна сграда
17817827/09/2017 г.гр.Габрово II ет. I ч. ул.П.Евтимий №2Газификация на сградата на ДГ "Явор"- стара база
17917902/10/2017 г.гр.Габрово-III ет. ул.Л.Каравелов №48Пристройка и газификация на котелно на природен газ към СУ "Райчо Каролев"
18018002/10/2017 г.с.ЯворецПреустройство, пристройка и надстройка на същ. жилищна сграда в режим на търпимост
18118104/10/2017 г.гр.Габрово-СЗ-I ч. ул.Индустриална 65Преустройство на съществуваща производствена сграда в цех за металообработване и битови помещения
18218205/10/2017 г.гр.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово ТТР 24С2.1.2017- допълнение етап 2017-2 - обектите изписани в приложението
18318306/10/2017 г.с. Гъбене ул.Елха №32. Навес-барбекю; 3.Склад инвентар
18418406/10/2017 г.гр.Габрово II ет. I ч. Преустройство на част от I етаж от заварена сграда в ЗХР
18518509/10/2017 г.с. ОрловциГараж за два броя автомобили
18618609/10/2017 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Свищовска №89 ет.2Преустройство на съществуващ магазин в стоматологичен кабинет
18718711/10/2017 г.гр.Габрово III ет. II ч. ул.К.Иречек №3Кабелно ел. захранване НН 1 kV на два самостоятелни обекта в сградата на ОС на БЧК - Габрово
18818811/10/2017 г.гр.Габрово II ет. I ч. ул.СвищовскаПреустройство на временен магазин /тип павилион/ в снек - бар /временен/
18918913/10/2017 г.гр.Габрово СЗ-II част ул. Батак№31Производствен цех за металообработка и разкрой
19019017/10/2017 г.гр.Габрово-44 ч. кв.Радичевец ул.Поп Андрей №15Подпорна стена и прозирна ограда /изцяло в собствен имот/
19119117/10/2017 г.с.ЯворецСклад за резервни части за МПС
19219220/10/2017 г.с.Гергини-Гарван-НиколчовциЖилищна сграда
19319323/10/2017 г.гр.Габрово II ет.II III ч. ул.Х.Димитър №41.Площадков газопровод 2.Преустройство на съществуващ гараж в котелно на газ за учебен корпус №3 - Ректорат и университетска библиотека
19419423/10/2017 г.м.Айвузов копакСпортно игрище и рекреационен навес
19519523/10/2017 г.с.ЯнковциПреустройство на част от първи етаж на кафе-аперитив в магазин за хранителни стоки
19619623/10/2017 г.гр.Габрово СЗ-III частРеконструкция на част от ул.Индустриална с о.т.233-232-231-230-229-228-227-226 и изграждане на продължение с о.т.226-225-224-219-220, завършващо с обръщало с о.т. 220-221-222-223
19719724/10/2017 г.м.Капината - РавнищетоСгради с обслужващо предназначение - трафопостове, компресорни, котелно, аспираторни и портиерна към предприятие за обработка на части за ловно оръжие
19819824/10/2017 г.гр.Габрово СЗ-II част ул.Индустриална №67Газоснабдителна инсталация - площадков газопровод и вътрешна газова инсталация на съществуващо котелно помещение на административна сграда
19919901/11/2017 г.гр.Габрово кв.Тлъчници-Vчаст, ул.Мир №17Пристройка към жилищна сграда и реконструкция на покрив
20020002/11/2017 г.гр.Габрово СЗ-II част ул.Бойката №19Смяна предназначението на част от съществуваща втомивка в център за гуми и навес
20120102/11/2017 г.гр.Габрово III ет. I, ч. ул.Aл.Керков №36-38Аварийно укрепване на скат на ул. Александър Керков №36-38
20220202/11/2017 г.гр.Габрово, кв.Недвци ул.Бръшлян №6Два броя гаражи
20320302/11/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Тодор Бурмов №18Подпорна стена, изцяло в общински имот и обща Н плътна част спрямо по-ниския терен /УПИ V/до 2.20м
20420410/11/2017 г.с.ДумнициПреустройство и ремонт при условията на чл.53 от ЗУТ на жилищна сграда, при усливията на търпим строеж /без да се изменя външното очретание в хоризонтално и вретикално отношение и без да се укрепват съществено носещите конструкции/
20520513/11/2017 г.м. Айвузов копакПлътна ограда по всички вътрешни имотни граници, изцяло в собствен имот
20620622/11/2017 г. гр.Габрово I ет.Благоустрояване на кв.Трендафил 1 - Габрово подобекти - описани в приложението
20720722/11/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Скобелевска №32Преустройство на магазин и кафетерия в лекарски кабинет
20820822/11/2017 г.м.Кръста земл.СмирненскиПреустройство на базова станция №3622 на "Теленор България" ЕАД
20920901/12/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Заменхоф №6Газоснабдяване на сградата на ОДБХ-Габрово
21021001/12/2017 г.с. Драгиевци1. Навес-гараж 2.Навес-барбекю
21121107/12/2017 г.с. АрменитеПреустройство и пристрояване на стопанска постройка за жилищна сграда
21221207/12/2017 г.гр. Габрово кв.ЧехлевциГараж със склад за инвентар
21321308/12/2017 г.гр.Габрово СЗ-I част ул.Индустриална №44Автосервиз /автокозметика/ - сграда 1
21421408/12/2017 г.гр.Габрово СЗ-I част ул.Индустриална №44Автосервиз /автокозметика/ - сграда 2
21521508/12/2017 г.гр.Габрово III ет. I, ч. ул.Малуша №16Гараж и пристройка-тераса към заварена жилищна сграда
21621618/12/2018 г.гр.Габрово СЗ-II част ул.Батак БКТП 20/0,4кV, 1x400кVA и КСрН 20кV към "Производствен цех за металообработка и разкрой"
217105/01/2018 г.гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №9Заведение за бързо хранене - Снек-бар - две звезди
218210/01/2018 г.с.ПоповциЦех за производство на пластмасови изделия и склад
219316/01/2018 г.гр.Габрово-актуализ. Шиваров мост ул.Иван Калпазанов 7Жилищна сграда
220426/01/2018 г.гр.Габрово II ет. I ч.Външно кабелно ектрозахранване 0,4 kV на гаражи от ТП "Аврам Гачев" до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 14218. 504 .362
221526/01/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Генерал НиколовАвтоцентър - магазин за авточасти, офиси, автосервиз, техническа работилница, пункт за КТП за автомобили, автомивка и бистро - I и II етап /описани на гърба/
222626/01/2018 г.гр.Габрово-52 ч. ул.Капитан Дядо Никола №42Външно захранване на сграда за научна и проектантска дейност - СОС с идентиф. 14218.550.359.3.2; 14218.550. 359.3.4 и 14218.550.359.3.5 по КК на Габрово
223726/01/2018 г.с.ГарванРеконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения
224808/02/2018 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Лазар Донков №4Газоснабдяване на сграда на "Тексим банк" АД
225913/02/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на навес-склад за чугун и пясък във формовъчен цех за чугунени отливки и пристройка за технологични съоръжения
2261016/02/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-ВелчевциПлътна ограда по югоизточната регулационна линия, изцяло в собствен имот
2271116/02/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-ВелчевциПреустройство на част от I етаж на административна сграда в цех за производство на сухари
2281222/02/2018 г.с.ВелковциНадстройка на заварена сграда - магазин, за жилище
2291306/03/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Д-р Заменхоф №2Смяна предназначението на магазин за хранителни стоки в магазин за декоративни животни и храни за тях
2301406/03/2018 г.с.ЯнковциГараж за селскостопанска техника
2311508/03/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци II ул.Върба №11Монтиране на 2 бр. фургони /тип "контейнер"/ готово заводско изделие с р-ри 2,40/6,00м - временно, до реализиране на предвид. застрояване - склад инвентар
2321609/03/2018 г.гр.Габрово, II eт. II ч. ул.Варовник №1Преустройство на апрека в магазин за промишлени стоки
2331712/03/2018 г.с.Златевци-МилковциЖилищна сграда
2341823/03/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-II ч. ул.Осми мартЖилищна сграда
2351923/03/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаКабелна линия СпН между БКТП "Метал Иванов" и БКТП "Леярна"
2362026/03/2018 г.с.ПоповциМонтиране на метални сглобяеми оранжерии
2372127/03/2018 г.гр.Габрово-44 ч. ул.Родопите №3Жилищна сграда с гараж
2382230/03/2018 г.м.КостадиницаБарбекю
2392330/03/2018 г.гр.Габрово-76 ч бул.Трети март №126Пристройка към малка работилница за производство на сосове - кетчуп и майонеза /по чл.50 т.1 от ЗУТ/
2402430/03/2018 г.кв.Етъра, м.КръстаПреустройство на базова приемно-предавателна станция "Любово-GAB0048" на "Mобилтел"ЕАД в базова станция Любово-GAB0048.A /LYBOVO/ …
2412505/04/2018 г.с. Гъбене ул.Професор Петър Бенев №17Базова станция GAB 0131.B /GABA/ с честотен обхват 900 МНz на "Мобилтел" ЕАД
2422605/04/2018 г.гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Карамфил №26Еднофамилна жилищна сграда
2432705/04/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. Автосервиз
2442817/04/2018 г.гр.Габрово, I eт. I ч. ул.Дрен №11Жилищна сграда
2452923/04/2018 г.с.МузгаНавес - барбекю
2463024/04/2018 г.с.ШараниПристройка към цех за производство на метални изделия /без ТП и външно ел.захранване/
2473124/04/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №16 в склад за негорими материали в негорими опаковки
2483224/04/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №18 и №19 в склад за негорими материали в негорими опаковки
2493324/04/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №20 и №21 в склад за негорими материали в негорими опаковки
2503427/04/2018 г.гр.Габрово-44 ч. ул.Елин Пелин №2Фотоволтаична инсталация до 30кWp за нуждите на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" върху покрива на сградата
2513530/04/2018 г.м.Капината-РавнищетоСгради с обслужващо предназначение - аспираторно, два склада и сушилни камери към предприятие за обработка на части за ловно оръжие
2523602/05/2018 г.с.РайновциВодоплътна изгребна яма
2533702/05/2018 г.с.ГергиниЖилищна сграда
2543803/05/2018 г.гр.Габрово, I eт. III ч. ул.Венец №11Газифициране на сградата на СУ "Отец Паисий"
2553904/05/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаГазоснабдяване на административно-битови сгради на "Инграстроежи" ООД в гр.Габрово
2564004/05/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Съзаклятие №10Прозирна ограда с Н до 1,60м по пегулац.линии на УПИ III-512
2574108/05/2018 г.гр.Габрово-44 ч. ул.РилаЖилищна сграда
2584208/05/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Рекорд №4Автосервиз за ремонт на едрогабаритна строителна техника и техноческа работилница - I и II етап /описани на гърба/
2594310/05/2018 г.гр.Габрово II ет. I ч. ул.Ивайло №6Аптека за готови лекарствени продукти с фирмени надписи върху дасада
2604410/05/2018 г.землище на с.ЛесичаркаРеконструкция кръстовище на път I-5 от км 138+179 до км 138+361 съгласно договор №973-УТ-17/22.12.2017г.
2614514/05/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Генерал НиколовI eтaп: Смяна предназначението на същ.сграда в цех за складиране и смилане на зърнени продукти и подправки; II етап: - описан на гърба
2624615/05/2018 г.м.Айвузов копакОптично кабелно захранване на фирма "Дзалли" и фирна "Марина" в кв.Войново
2634715/05/2018 г.гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Просвета №35Жилищна сграда и гараж
2644815/05/2018 г.м.СинкевицаПреустройство на къща за гости и рехабилитационен център за хора с увреждания на Кооперация ТПКИ "Здравоход" в жилищна сграда
2654917/05/2018 г.гр.Габрово, акт.Шив. мост ул.Калпазанов 10Преустройство на жилищна сграда с гараж и шивашка работилница в жилищна сграда
2665018/05/2018 г.с.ГергиниОбслужваща стопанска постройка - барбекю
2675118/05/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Априловска №15Основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието - I, II и III етап, описани на гърба
2685218/05/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Генерал НиколовПлътна ограда
2695318/05/2018 г.с.ГергиниЖилищна сграда
2705418/05/2018 г.гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Ц.Дюстабанов №20Преустройство на банков офис в магзин за промишлени стоки
2715528/05/2018 г.с.Драгановци ул.Изгрев Стопанска постройка за инвентар
2725628/05/2018 г.гр.Габрово-81 ч. ул.Бодра смяна №21Смяна предназначението на част от РМЦ и пристройка за обособяване на цех за пластмасови капачки
2735729/05/2018 г.гр.Габрово-51 ч. ул.Марин Дамянов №23Офис-сграда с гаражи и тенекеджийска работилница
2745829/05/2018 г.гр.Габрово ул.Брегалница №24Навес
2755906/06/2018 г.м.Брусовете III земл.ДониноПреустройство и пристройка на сграда със статут на търпуим строеж за жилищна сграда
2766006/06/2018 г.гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Конст.Иречек №4Преустройство на магaзин във фризьорски и козметиочен салон
2776111/06/2018 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Найден Геров Площадкова и извънплощадкова канализация на "Жилищна сграда №3"
2786215/06/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Великотърн. шосеВременен охраняем паркинг - автокъща
2796315/06/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. Котелно помещение към съществуваща производствена сграда
2806415/06/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от битов цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обекти №5 и №6 в складове на негорими материали в негорими опаковки
2816515/06/2018 г.с.ЛозаНавес между две стопански постройки
2826615/06/2018 г.гр.Габрово II eт. III ч. ул.Константин Величков №2Преустройство на съществуваща северна маза за обособяване на самостоятелни мази за II и III етаж
2836715/06/2018 г.Мобилен бетонов възел БС-"Ивена-35"
2846819/06/2018 г.гр.Габрово II eт. III ч. ул.Емануил Манолов №26Преустройство и пристройка на съществуваща сграда за самостоятелни жилища и детски развлекателен център
2856919/06/2018 г.гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Орловска №67Административно-търговска сграда с магазин за промишлени стоки, фризьорски салон и офиси
2867021/06/2018 г.кв.ЧехлевциВодоснабдяване на кв. Чехлевци и помпена станция в УПИ XVI, кв.14
2877126/06/2018 г.м.Семовско блато земл.С.ЛесичаркаПаркинг
2887202/07/2018 г.гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Ц.Дюстабанов №19Временно преустройство /смяна предназначение/ на офис-сграда в жилища
2897304/07/2018 г.гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Просвета №35Навес /рекреационен/
2907406/07/2018 г.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Габрово - етап 2018 ТТР 24С 2018 - с обекти, изписани на гърба на разреш.
2917509/07/2018 г.с.ЯворецГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Отклонение от ГРМ на гр.Габрово извън урбаниз. терит. за захр.пром.зона с.Яворец-2018 ТТР 24В 2018; подобект: ГРМ на с.Яворец за захр.пром.зона с.Яворец ТТР 24С 2018
2927610/07/2018 г.гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Опълченска №40Временно преустройство на заварена сграда в жилище, гараж и магазин за закуски от типа "бърза закуска" /приготвени на място/
2937710/07/2018 г.гр.Габрово, IIeт. III ч. ул.Тракия №22Навес за рекреация
2947810/07/2018 г.гр.Габрово кв.Недевци ул.Мазалат №1Преустройство, пристройка и надстройка на бивша столова за производствена сграда за индустриални покрития /бои, лакове, разредители/
2957912/07/2018 г.гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Орловска №39Преустройство и смяна предназначението на офис 17 в "Дентални кабинети и обслужващи помещения", находящи се на кота 9,15 в същ.сграда със смесено предназначение /офиси, жилища и магазини/
2968013/07/2018 г.с.ЛесичаркаБасейн за лично ползване
2978116/07/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. Подпорна стена за укрепване на скатен насип
2988216/07/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Батак №31Преустройство на абонатна станция в котелно и газификация
2998316/07/2018 г.с.МалушаЖилищна сграда
3008416/07/2018 г.гр.Габрово, II eт. I ч. ул.Брянска №86Еднофамилна жилищна сграда с магазин
3018519/07/2018 г.Етъра - Чарково - Поток на р. СивекАварийно укрепване на общински път САВ 2029 Етъра - Чарково - Поток на р. Сивек, след ЕМО "Етър"
3028619/07/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Скобелевска №26Остъкляване на тераси на апартамент 12 от вх.А и апартамент 11 от вх.Б на жил.блок на ул.Скобелевска №26 и направа на преграда между терасите
3038724/07/2018 г.гр.Габрово-84 част ул.ЯгодаДом за стари хора
3048825/07/2018 г.гр.Габрово-85 част ул.ПройновскаЖилищна сграда с гараж
3058925/07/2018 г.гр.Габрово, I eт. I ч. ул.Найден Геров №51Реконструкция на покрив на заварена сграда /магазин и ЗХР/ от плосък в трискатен
3069025/07/2018 г.с.Драгановци Жилищна сграда
3079126/07/2018 г.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Разпределителен газоптровод в извън урбанизираната територия за захранване на ПИ 14218.22.94 - етап 2018 ТТР 24В 2018
3089201/08/2018 г.гр.Габрово -I ет. IV ч. ул.ВидимаРеконструкция на спортни игрища ул.Видима подобект: Метална прозирна ограда с височина 4,20м
3099301/08/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Ал.Константинов 53 Площадка за паркиране и гараж с полувкопан склад
3109402/08/2018 г.гр.Габрово, II eт. II ч. ул.Ангел Кънчев №34Рекреационен навес до съществуваща подпорна стена
3119502/08/2018 г.гр.Габрово, II eт. I ч. ул.Шейново №14Временна постройка към съществуваща жилищна сграда и промяна на покивната конструкция
3129602/08/2018 г.с.АрменитеПлътна ограда с прозирни елементи
3139708/08/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.БойкатаПроизводствена сграда /производство на велпапе, опаковки и опаковъчни материали/
3149808/08/2018 г.гр.Габрово-актуал. Шиваров мост ул.Кап.Дядо Никола 9Ограда /изцяло в собствен имот/
3159909/08/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул.ПанорамнаЖилищна сграда с гараж
31610021/08/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Н.Войновски №19 Гараж
31710121/08/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Братя Гъбенски №2 Два гаража
31810221/08/2018 г.гр.Габрово-45,44 ч. Ул.Гимназиална №31Плътна ограда
31910321/08/2018 г.гр.Габрово-96 част ул.МестаЖилищна сграда с гараж
32010421/08/2018 г.гр.Габрово-96 част ул.МестаОграда
32110528/08/2018 г.гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Хан Крум №13Пристройка - склад към жилищна сграда
32210628/08/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. Навес /гараж/
32310728/08/2018 г.с.ОрловциЖилищна сграда
32410828/08/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Елисавета Попантонова №2Преустройство на съществуваща сграда в камерна репетиционна зала
32510931/08/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Брянска №16Вътрешно преустройство на административен и търговски център за изместване на санитарни възли на кота 0,00 и кота +3,43.
32611031/08/2018 г.с.ЗдравковецЖилищна сграда и навес
32711131/08/2018 г.м.Ктъста с.КиевциПристройка и надстройка на търпима жилищна сграда
32811231/08/2018 г.с.ВраниловциЖилищна сграда с гараж
32911331/08/2018 г.с.БогданчовциНавес - гараж
33011431/08/2018 г.с.БорикиЖилищна сграда
33111503/09/2018 г.с.АрменитеЖилищна сграда и гаражи
33211605/09/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех "Финтекс" - обект №17 в Склад за негорими материали и негоримими опаковки
33311705/09/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех "Финтекс" - обект №7 в Склад за негорими материали и негоримими опаковки
33411810/09/2018 г.с.НиколчовциСтопанска постройка за инвентар
33511914/09/2018 г.гр.Габрово-44 ч. ул.РилаЖилищна сграда
33612014/09/2018 г.гр.Габрово кв.Недевци ул.Мазалат №52бСтопанска постройка
33712117/09/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци ул.Д-р Илиев Детския 1Вътрешно преустройство на Спешно отделение - част от съществуваща сграда на МБАЛ "Д-р Тота Венкова"АД
33812208/09/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-VI ч. ул.Орловска №154Промяна предназначение на съществуваща промишлена срада в база за производство на хранителни добавки
33912321/09/2018 г.гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Ямбол №2Едноетажна еднофамилна жилищна сграда и гараж със склад и навес - подобекти, изписани на гърба
34012421/09/2018 г.гр.Габрово ул.МестаПодпорна стена по източната регулационна линия
34112525/09/2018 г.гр.Габрово- Актуализ. Шиваров мостПреустройство на съществуваща производствена сграда за автодиагностичен пункт, магазин и склад за промишлени стоки
34212625/09/2018 г.с.ПоповциРекреационен навес - барбекю
34312725/09/2018 г.с.РязковциПристройка /тераса/ към същ. жилищна сграда
34412825/09/2018 г.гр.Габрово, I eт. I ч. ул.Найден ГеровПокривни покрития на тераса и вход зареждане на ЗХР
34512926/09/2018 г.гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Орловска №15Преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда с магазин за промишлени стоки
34613026/09/2018 г.м.кв.Войново, земл.ГабровоСкладове за безалкохолни напитки №1 и №2, навес и реконструкция на покрив на съществуващ склад: Етап I - Склад за безалкохолни напитки №1; Етап II - Склад за безалкохолни напитки №2; Етап III - Навес и реконструкция на покрив на съществуващ склад
34713126/09/2018 г.гр.Габрово, кв.ВойновоМонтаж на модулна пречиствателна биологична инсталация за битови отпадъчни води /готово заводско изделие/ "ПИПАЛ 5А BIOZONE"
34813228/09/2018 г.с.ЯворецГазоснабдяване на склад за кожи и животински мазнини
34913328/09/2018 г.гр.Габрово-Актуализ. Шиваров мост, ул.Капитан Дядо Никола №30Престройство на магазин във ветеринарен кабинет -без стационар
35013428/09/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-II ч. ул.ОрловскаНавес, склад за дървен материал
35113501/10/2018 г.с.ПоповциПътна връзка от път II-44 Севлиево-Габрово при км.23+920 дясно към ПИ 080050 /проектен №080077/ и ПИ 080051 /проектен №080075/
35213601/10/2018 г.гр.Габрово, II ет., III ч. ул.Възраждане №7Многофамилна жилищна сграда със ЗХР и магазин за промишлени стоки
35313702/10/2018 г.с.ПоповциВодопроводно отклонение и кабелно захранване НН на "Работилница за производство на метални изделия и ветеринарно-амбулаторен блок", I етап
35413805/10/2018 г.гр.Габрово, II ет., I ч. ул.Ивайло №13аПреустройство, ремонт и модернизация на част от ет.2 в сграда на ул.Ивайло №13, гр.Габрово и изграждане на сезонна градина за целите на услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
35513905/10/2018 г.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Габрово - етап 1 - 2017 ТТР 24С 1-2017
35614005/10/2018 г.с.ЛесичаркаКъща за гости
35714108/10/2018 г.гр.Габрово, III ет.,II ч. ул.Николай Палаузов №24Преустройство на първи етаж от двуетажна жилищна сграда /НКЦ/ и обслужваща постройка /търпим строеж/ за обопсобяване на жилище и офис
35814208/10/2018 г.с.Враниловци1.Плътна и прозирна ограда 2.Стопанска постройка - склад за инвентар
35914309/10/2018 г.гр.Габрово-92 ч. ул.ИлевскаАварийно укрепване на улица Илевска до част от източната регулационна линия на УПИ I-8149а
36014409/10/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч.Автомивка и ЗХР
36114509/10/2018 г.гр.Габрово кв.Борово -Велчевци ул.Самара Аварийно укрепване на брега на р.Синкевица при улица Самара №24
36214610/10/2018 г.гр.Габрово кв.Тлъчници-Vч. Ул.Осми март №26Гараж /готова гаражнма клетка/
36314711/10/2018 г.с.ВелковциПлътна ограда
36414812/10/2018 г.гр.ГабровоАварийно укрепване на общински път САВ 2029 Етъра - Чарково - Поток на р.Сивек, след ЕМО"Етър", община Габрово - II етап
36514912/10/2018 г.с.ВраниловциАварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на имот на ул.Първа, с.Враниловци, общ.Габрово
36615012/10/2018 г.с.КиевциГараж
36715112/10/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-VI ч. ул.Орловска Аварийно укрепване на брега на р.Янтра в района на имот на ул.Орловска - о.т.10 - о.т.9, гр.Габрово
36815212/10/2018 г.с.ВраниловциАварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на мост на ул.Втора,в с.Враниловци, общ.Габрово
36915312/10/2018 г.гр.Габрово, II ет., III ч. ул.Емануил Манолов №9Преустройство на заварена сграда - ЗХР в Къща за гости и сладкарска работилница
37015422/10/2018 г.гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Раковска №4Жилищна сграда - преустройство, пристройка и надстройка
37115523/10/2018 г.гр.Габрово, II eт. I ч. ул.Христо Ботев №11Разделяне на съществуващ магазин за промишлени стоки на 2 самосттоятелни магазина за промишл. стоки
37215623/10/2018 г.Оптично кабелно захранване на фирма "ГАБИНВЕСТ" ЕООД
37315729/10/2018 г.с.ЖълтешПристройка към съществуваща жилищна сграда
37415830/10/2018 г.Газоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Габрово - етап 2018 ТТР 24С 2018 /обектите-изписани в приложението/
37515931/10/2018 г.гр.Габрово, I ет. I ч.Жилищна сграда с гараж
37616031/10/2018 г.с.ДрагановциЖилищна сграда
37716101/11/2018 г.гр.Габрово, II ет.III ч. Ул.Брянска №1Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/-вътр. Преустройство на част от същ. четириетажна сграда с навес за линейки, дизел генератор и паркинг
37816202/11/2018 г.гр.Габрово, IIIет. I ч. ул.Шипка №6аВъншно ел.захранване на комплексна обществено-обслужваща сграда
37916306/11/2018 г.с.СмиловциКабелно захранване средно напрежение и МТТ /метално табло трансформатор/ 63 кVA, 20/0,4 кV на комплекс от сгради за стопанска постройка и жилищна сграда
38016408/11/2018 г.с.Гергини-ГарванЖилищна сграда
38116509/11/2018 г.с.ЛесичаркаЦех за складиране и производство /пакетиране/ на земеделска продукция
38216609/11/2018 г.с.ДрагановциФотоволтаична ел.централа с мощност до 30 кW
38316713/11/2018 г.гр.Габрово - 43 ч. ул.РуенЖилищна сграда
38416814/11/2018 г.гр.Габрово, IIIет. II ч. ул.Николаевска №10Ремонт и преработка на газоснабдителна инсталация /котелно помещение/на Регионален исторически музей
38516915/11/2018 г.гр.Габрово, IIIет. I ч. ул.Шипка №1 ет.2Промяна на покривн конструкция на съществуваща покрита тераса към ЗХР
38617016/11/2018 г.гр.Габрово, I ет. I ч. ул.Охрид №211.Стопанска постройка за отглеждане на кокошки 2. Навес 3. Пергола
38717122/11/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на Финтекс" - обект №26, в склад за негорими материали в негорими опаковки
38817226/11/2018 г.гр.Габрово, I ет. I ч. ул.Н.Геров №52АПристройка към съществуваща жилищна сграда разширяване на входно антре - сграда №3
38917306/12/2018 г.гр.Габрово - 99 ч. ул.Бук №5Временна пристройка към цъществуваща жилищна сграда
39017407/12/2018 г.с.ШараниПристройка към цех за производство на метални изделия - МТТ 20/0,4 кVA, 1x100 kVA
39117507/12/2018 г.гр.Габрово, I ет. I ч. ул.Дрен №10Пристройка и преустройство на жилищна сграда
39217612/12/2018 г.с. Гергини1.Навес-гараж 2.Басейн 3.Навес
39317714/12/2018 г.гр.Габрово, IIIет. II ч. ул.Софроний Врачански №7Преустройство на производствени помещения и офис /първи етаж от битов комбинат - надпартерен/ във фитнес зала
39417817/12/2018 г.гр.Габрово-актуализ. Шиваров мост ул.Кап. Дядо Никола №37Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда за обособяване на санитарен възел на втори етаж и удължаване на тераса
39517917/12/2018 г.с.ГръблевциПреустройство и пристройка на бивш свинарник в птицеферма
39618019/12/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Мак №121Гараж
39718119/12/2018 г.гр.Габрово - 50 ч. бул.АприловЗХР /временен търговски обект - тип павилион/
39818220/12/2018 г.с.ДрагановциПлътна ограда
399104/01/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Василна БеневаСкладове за негорими материали /сграда 1 и сграда 2/ и навес за строителна техника
400204/01/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци II, ул.Звезда №15Плътна ограда по северозападнатаи югозападна регулационни линии
401308/01/2019 г.гр.Габрово-44 ч. ул.Поп Андрей №157Жилищна сграда
402408/01/2019 г.гр.Габрово II ет.II ч. ул.Епископ Софроний №30Преустройство на втори жилищен етажи и тавански /складов/ в Жилищен етаж от заварена жилищна сграда със ЗХР, офис и магазин за промишлени стоки /в партера/
403508/01/2019 г.с.НоваковциПлътна ограда
404608/01/2019 г.с.БоженциЖилищна сграда със стаи за настаняване и магазин с кафене
405711/01/2019 г.с.БорикиПреустройство и пристройка на жилищна сграда в Къща за гости
406811/01/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II Iч. ул.ПросветаЖилищна сграда с гараж
407915/01/2019 г.гр.Габрово ул.Дерожински №144Вътрешно преустройство и смяна предназначението на къща "Кръстник Колчов хан" от административна в Многофункционална музейно-експозиционна сграда в ЕМО "Етър"-Габрово
4081015/01/2019 г.гр.Габрово II ет. II ч. кв.Шенини №32БПристройка към жилищна сграда
4091115/01/2019 г.м.Подстанция "Иван Беров"зем.МичковциРибен проход на водохващане на МВЕЦ "ПЕЕВ"
4101221/01/2019 г.с.ЧавеиЖилищна сграда
4111322/01/2019 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Брегалница №24Еднофамилна жилищна сграда
4121424/01/2019 г.с.ПоповциПристройка със закрит плувен басейн към хотел
4131525/01/2019 г.гр.Габрово I ет. III ч. ул.ВенецАвтосервиз, кафене и автокъща
4141628/01/2019 г.с.Стойковци1. Плътна ограда 2. Прозирна ограда
4151731/01/2019 г.м. Войновска спиркаСезонен навес - пристройка кън ЗХР
4161805/02/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул. Индустриална №63АПристройка към съществуващ склад за метали за склад за машини и съоръжения
4171906/02/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Станционна №12Преустройство на хотел в Жилищна сграда
4182012/02/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Индустриална№81Склад за промишлени стоки
4192112/02/2019 г.с.ЧерневциПристройка към жилищна сграда - търпим строеж
4202219/02/2019 г.с.БорикиПлътна ограда
4212319/02/2019 г.с.ДумнициЖилищна сграда
4222406/03/2019 г.м.Драганчева корияСклад за материали- пристройка към печатница
4232511/03/2019 г.гр.Габрово II ет.II ч. ул.Eм. Манолов №23Преустройство на магазин за промишлени стоки и аптека в Магазин за промишлени стоки
4242618/03/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Бойката №19Пристройка към съществуваща автомивка
4252718/03/2019 г.с.РайновциНавес и барбекю
4262818/03/2019 г.м.До Чехлевци Пристройка и надстройка на жилищна сграда
4272920/03/2019 г.с.Лесичарка м.До с.РаховциПаркинг
4283020/03/2019 г.с.Лесичарка м.Семовско блатоПаркинг за автобус и микробус
4293120/03/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул. ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №24 в Склад за негорими материоали в негорими опаковки
4303221/03/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул. ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №8 в Цех за металообработка
4313322/03/2019 г.гр.Габрово-44 ч. ул.РилаКанализационно отклонение за жилщни сгради в УПИ XXI и УПИ X
4323402/04/2019 г.гр.Габрово,44 ч. ул.Тригьово кладенче №7Сградно водопроводно и канализационно отклонение за ПИ с кадастрален идентификатор 14218.518.63 /УПИ VII-3860/
4333502/04/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул. ОрловскаТърговски комплекс за строителни материали
4343605/04/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул. ИндустриалнаПреустройство на бивша столова в Офиси и на бивш склад в Пансион за временно настаняване на работници
4353709/04/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул. Мир №20Склад за инвентар
4363815/04/2019 г.с.Торбалъжи стр.полигонРазделяне на съществуваща жилищна сграда на два самостоятелни дяла
4373915/04/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул. ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №9 и №11 в Цех за метало-обработка и складова база за негорими материоали в негорими опаковки
4384022/04/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул. ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №22 в Склад за негорими материоали в негорими опаковки
4394123/04/2019 г.гр.Габрово III ет. I ч. ул.Орловска №3Смяна предназначението на съществуващ банков офис в Дентални кабинети и магазин за промишлени стоки
4404230/04/2019 г.с.Поповци м.ТрапаФотоволтаична система върху покрива на жилищна сграда - 5 kW
4414330/04/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Патриарх Евтимий №1 Благоустрояване на дворни площи на ЦДГ "Явор"- I етап
4424430/04/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-ВелчевциПреустройство на сграда за социални дейности /част от корпус "А" и "Б"/ за Обособяване на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и център за грижа за лица с различна форма на деменция
4434509/05/2019 г.гр.Габрово III ет. II ч. ул.Н.Палаузов №3Реставрация и адаптация на Соколови къщи /НКЦ/за ЗХР и жилищна част /стаи за гости/
4444609/05/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Братя Миладинови №11Магазин за промишлени стоки
4454713/05/2019 г.с.Поповци-ГледациПристройка към заварена жилищна сграда
4464813/05/2019 г.Реконструкция на кръстовище при улиците "Орловска", "Търновско шосе", "Лазурна" и бул."Бойката" в кръгово - гр. Габрово
4474913/05/2019 г.гр.Габрово кв.Пройновци №21Жилищна сграда
4485015/05/2019 г.гр.Габрово 76 част бул.Вапцаров №24Временен гараж
4495121/05/2019 г.с.БорикиГараж и склад за инвентар
4505221/05/2019 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.МораваИзграждане на детска площадка
4515321/05/2019 г.с.Червена локваЖилищна сграда
4525423/05/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул. ПанорамнаЖилищна сграда
4535527/05/2019 г.с.КиевциАвтодиагностичен център и жилище
4545628/05/2019 г.м.Зоопарка гр.Габрово1/Плътна опграда с частични прозирни елементи по източна и североизточна имотни граници; 2/Плътна ограда по западна и северозападна имотни граници; 3/ Стопанска постройка - склад за инвентар с р-ри 5/6 м
4555728/05/2019 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Вишеград №13аЖилищна сграда
4565803/06/2019 г.гр.Габрово II ет.IIIч. ул.Драва №3Подмяна покривна конструкция на жилищна сграда
4575903/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци,3 ул.Н.Войновски 124аПреустройство на магазин за хранителни и промишлени стоки в Търговски център за гуми и диасгностика и магазин за промишлени стоки
4586003/06/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул. Мир №21Гараж и склад за инвентар
4596104/06/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Патриарх Евтимий №10Гараж и склад за инвентар
4606207/06/2019 г.м.Бончева лъка земл.с.ПоповциПреустройство и пристройка към склад за строителни материали и авторемонтна работилницав "Цех за производство на хайвер и рибни деликатеси"
4616310/06/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Василка БеневаПлътна ограда по част от източната регулационна линия
4626410/06/2019 г.гр.Габрово III ет.II ч. ул.Константин Иречек №1Преустройство на магазин за промишлени стоки в самостоятелни обекти: Аптека за ГЛФ на I етаж; Офис на I и II етаж; Магазин за промишлени стоки на I етаж и Офис на II етаж
4636510/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци,1 ул.Д-р Илиев детския №5Център за компетентност-Интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии. Подобект: 1 Преустройство на заварена сграда /Вила 2/ за изследователски лаборатории, семинарни зали и координационни офиси
4646610/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци,1 ул.Д-р Илиев детския №3Център за компетентност-Интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии. Подобект: 2 Преустройство на лаборатрия в Корпус 1 /лаборатория 1013/ за лаборатория "Енерргоспестяващи технологии за удължаване жизнения цикъл и повишаване експлоатационната сигурност
4656710/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци,1 ул.Д-р Илиев детския №3Център за компетентност-Интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии. Подобект: 3 Преустройство на производствено хале в Корпус 5 за лаборатория "СА / САМ системи за проектиране и производство на високи технологична продукция и "Адитивни технологии"
4666810/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци3 ул.Никола Войновски №120 аОграда по североизточната регулационна линия на УПИ XI-263, както следва: 1/ участък от мин. 2.20 м от жилищната сграда в УПИ XI-262 - 0,60 м плътна, а до 2,20 м - прозирна; 2/ следващия участък - плътна ограда с Н до 2,20 м
4676911/06/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул. Консервна №13Преустройство на съществуващ склад за алуминиева и РVC дограма за Автосервиз
4687012/06/2019 г.кв.Шенини, земл. ГабровоЖилищна сграда
4697114/06/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул. ИндустриалнаСклад за метали
4707217/06/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Индустриална №9Сградно водопроводно отклонение за производствен обект с кадастрален идентификатор 14218.502.438.15 по кадастралната карта
4717317/06/2019 г.м.Испиревото-Пазарева земл.ГабровоПрозирна ограда
4727417/06/2019 г.с. МичковциГараж
4737518/06/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Патриарх Евтимий №141/ Преустройство на съществуващ склад /сграда 1/ в административно-битова сграда; 2/ временно преустройство по чл.50, т.1 от ЗУТ на част от склад /сграда 2/ в административно-битова сграда
4747618/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Никола Войновски №19Автомивка - I етап: с ползване на съществуващо мазе във временна сграда /чл.53 от ЗУТ/
4757718/06/2019 г.гр.Габрово I ет. I част ул.Щастие №24Пристройка към жилищна сграда със статут на търпимост и промяна на покривната конструкция
4767821/06/2019 г.гр.Габрово I ет. V част бул.Могильов №52аПреустройстви и пристройка на офис-сграда в Медико-диагностичен център и аптека
4777921/06/2019 г.с.ЗдравковецСтопанска постройка за инвентар
4788021/06/2019 г.с.Поповци ул.Бончева лъка №1Склад към съществуваща производствена сграда - фабрика за лепене на слоести детайли
4798121/06/2019 г.гр.Габрово, 50 частЗала за хандбал и тежка атлетика в СК "Христо Ботев"- Габрово. Етап 1: Отопление на зала за хандбал /тенис/ с лъчисти газово-керамични излъчватели на природен заз. Етап 2 - Преработка на котелно за природен газ; вентилационна инсталация на зала за хандбал /тенис/, преработка на ел.инсталации за захранване на нови съоръжения от част ОВК, проектиране на мълниезащитна и заземителна инсталации.
4808226/06/2019 г.с.ПоповциОграда по имотни граници на ПИ с идентификатор 57675.55.4 по КК на с.Поповци
4818326/06/2019 г.с.ДрагановциЖилищна сграда
4828426/06/2019 г.м.Колибата земл.ГачевциПреустройство на приемно-предавателна станция VT 5301 на "БТК"ЕАД, приемно-предавателна станция №3905 на "Теленор Билгария"ЕАД и приемно-предавателна станция GАВ0099 на "А 1 България"ЕАД
4838526/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци ул.Никола Войновски №97Плътна ограда по източната и западната регулационни линии
4848628/06/2019 г.с.Златевци-МилковциСтопанска постройка за инвентар
4858701/07/2019 г.гр.Габрово II ет.Iч. ул.Генерал Николов №23Автомивка
4868802/07/2019 г.гр.Габрово, м.Копаците - Глушково ул.Найден Геров №13Преустройство на магазин за промишлени стоки, работилница и магазин за закуски в ЗХР - Бистро
4878903/07/2019 г.ГабровоОсновен ремонт на горски път III степен "Тота Венкова - Равна гора"
4889004/07/2019 г.гр.Габрово II ет.IIIч. ул.Емануил Манолов №15Преустройство с цел - делба на жилище на III етаж от жилищна сграда в Две жилища
4899105/07/2019 г.м.Матевото, с.ПоповциГараж и склад
4909205/07/2019 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Найден Геров №52жДва броя гаражи
4919308/07/2019 г.гр.Габрово I ет. V част бул.Могильов №30Преустройство с надфстройка на жилищна сграда
4929408/07/2019 г.с.Дебел ДялЖилищна сграда
4939508/07/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-VI частПреустройство на част от съществуваща производствена сгрда - шивашки цех в Кожена галантерия
494960/8.07гр.Габрово. м.Ръта-Блока-ИзтокЖилищна сграда
4959708/07/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул. Търновско шосе №38Автодиагностичен пункт със склад
4969822/07/2019 г.гр.Габрово-86 част бул.Столетов №87Плътна ограда по част от южната регулационна линия
4979923/07/2019 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Вишеград №5Ограда
49810025/07/2019 г.гр.Габрово III ет. I ч. ул.Орловска ул.Д-р ВасилиадиРеконструкция на кръстовище ул.Д-р Никола Василиади - ул.Орловска /до спортна зала/ и околните пространства
49910126/07/2019 г.с.Донино м.Брусовете1. Преустройство и пристройка към жилищна сграда /търпим строеж/ 2. Гараж със склад за инвентар
50010229/07/2019 г.гр.Габрово кв.Борово - Велчевци-2 част ул.СтудентскаДетска площадка
50110329/07/2019 г.гр.Габрово кв.Борово - Велчевци м.СинкевицаРемонр /рехабилитация/ на язовир "Синкевица" и съоръженията към него
50210429/07/2019 г.гр.габрово-73 част ул.Марагидик №14Подпорна стена с Н до 1м по част от югозападната регулационна линия
50310529/07/2019 г.гр.Габрово-85 част гул.Столетов №10Подмяна дървен гредоред над първи етаж на заварена производствена сграда /бивша текстилно-производствена дейност/ със стоманобетонна плоча
50410629/07/2019 г.с.ВраниливциЖилищна сграда
50510701/08/2019 г.гр.Габрово бул.Ген. Дерожински №144Реставрация и консервация на водни съоръжения в ЕМО "Етър"
50610801/08/2019 г.с.Мичковци м.Узунски чигарецПлътна ограда
50710901/08/2019 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Свищовска №75Смяна предназначението магазин за хранителни стоки и кафене в Манипулационна за пробовземания към СМДЛ Рамус
50811002/08/2019 г.гр.Габрово II ет.Iч. ул.Шейново №16Жилищна сграда
50911107/08/2019 г.гр.Габрово III ет. I ч. ул.Радион Умников №21Смяна предназначение магазин за промишлени стоки в партера на заварена сграда в Студио за красота
51011207/08/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПреустройство и пристройка на съществуваща сграда за обособяване на Работилница за металообработване
51111315/08/2019 г.с.Богданчовци, земл.с.БаланиЖилищна сграда
51211419/08/2019 г.с.РязковциОграда
51311520/08/2019 г.гр.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект:Газораз-пределителна мрежа на гр. Габрово - етап 2019-ТТР 24С.2019 - обектите изписани в приложението
51411620/08/2019 г.гр.Габрово 75 част ул.Радост №20Гараж
51511721/08/2019 г.гр.Габрово кв.РадецкиАвариен ремонт на нмост над р. Козещица в района на кв. Радецки
51611822/08/2019 г.с.ГергиниСтопанска постройка за инвентар
51711927/08/2019 г.с.КиевциВременна стопанска постройка
51812027/08/2019 г.с.БорикиЖилищна сграда
51912128/08/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Индустриална №44Пристройка склад за отремонтирани машини към съществуваща техническа работилница
52012230/08/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Индустриална №67аСклад за промишлени стоки
52112330/08/2019 г.гр.Габрово I етапПлощадка за подземно разделно събиране на отпадъци
52212430/08/2019 г.гр.Габрово I етап II ч.Площадка за подземно разделно събиране на отпадъци
52312511/09/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №26А в Склад за негорими материали и негорими опаковки
52412611/09/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №23 в Автодиагностичен пункт
52512711/09/2019 г.с. НоваковциФотоволтаична система върху покрива на жилищна сграда и прилежащ терен - 30 kW
52612819/09/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул. Надежда Жилищна сграда
52712917/09/2019 г.с.СпасовциОбслужваща сграда /спорт и атракции/ за лични нужди
52813020/09/2019 г.гр.Габрово-92 ч. ул.Баланска №6Промяна предназначението на част от дърводелска работилница в цех за металообработване
52913120/09/2019 г.с.МичковциБасейн
53013224/09/2019 г. м.Чукара земл.с.ДониноПодпорна стена и ограда по източната и западна имотни граници
53113326/09/2019 г.с.ПоповциЖилищна сграда
53213430/09/2019 г.с.ЖълтешФотоволтаична система върху покрива на съществуваща жилищна сграда - 3,6 kW
53313503/10/2019 г.м.Ръта-блока-запад земл.ГабровоЖилищна сграда с навес за две паркоместа
53413607/10/2019 г.с.ТрънитоЖилищна сграда
53513707/10/2019 г.с.ДрагоманиНавес - гараж
53613807/10/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци, I част ул.Чардафон №32Преустройство на жилищен етаж и на тавански етаж за жилище с основен ремонт на покрива на заварена жилищна сграда
53713908/10/2019 г.с.РайновциПристройка към търпима жилищна сграда
53814008/10/2019 г.с.ЯнковциАвтомивка
53914110/10/2019 г.с.Гергини-ГарванЖилищна сграда
54014215/10/2019 г.с.ГайтанитеЖилищна сграда
541143
54214415/10/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци,1 ул.Д-р Илиев детския №5Преустройство на съществуваща сграда /вила №1/ в Научно-изследователски комплекс на Технически университет - Габрово
54314516/10/2019 г.гр.Габрово ул.Веселие №2Жилищна сграда
54414623/10/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Брянска №86Плътна ограда по северната, източната и южната регулационни линии
54514723/10/2019 г.гр.Габрово III ет. II ч. ул.Захари Стоянов №2Преустройство на първи етаж от жилищна сграда за обособяване на самостоятелно жилище
54614823/10/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.РекордРеконструкция водопроводна мрежа ул.Радецка, гр. Габрово
54714924/10/2019 г.с.МичковциСтопанска постройка /навес и склад/
54815024/10/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Василка БеневаСлад инвентар
54915125/10/2019 г.с.ЗдравковецВременна стопанска постройка /склад за инвентар/
55015225/10/2019 г.м.Костадиница1.Лятна кухня-барбекю 2.Преустройство и пристройка на жилищна сграда 3.Ограда по имотни граници /северна, източна и западна/ 4.Вътрешни ПС с Н-2м
55115325/10/2019 г.м.Паевото-ГладичкаПътна връзка от път III-4403 "Габрово-Рязковци-Козирог" при км 4+112, дясно за обект Жилищна сграда в ПИ 14218.13.12 по кадастралната карта на Габрово
55215428/10/2019 г.м.Паевото-ГладичкаЖилищна сграда
55315529/10/2019 г.с.НиколчовциСтопанска постройка за отгфлеждане на животни /1 крава + 1 теле/ и помещение за фураж
55415620/11/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул. Смели хораЖилищна сграда
55515721/11/2019 г.гр.Габрово III ет. II ч. ул.Стефана Богдан Генчева №22Надстройка на жилищна сграда и реконструкция на покрив в двускатен
55615821/11/2019 г.гр.Габрово, кв.Нова махала №581.Подпорна стена 2.Навес-гараж
55715921/11/2019 г.гр.Габрово IIет. Iч. ул.Свищовска №18Преустройство на съшествуваша сграда в работилница за производство на пластмасови детайли и изделия
55816025/11/2019 г.с.ЗлатевциОграда по северната имотна граница
55916125/11/2019 г.гр.Габрово Iет. IIч. ул.Морава №1АПреустройство на кафене в ателие за творческа дейност без наднормен шум и вредности
56016225/11/2019 г.гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №7Кабелна линия средно0 напрежение за захранване на съществуващ трафопост 20/10/0,4 kW
56116325/11/2019 г.гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №7Реконструкция и дооборудване на съществуващ трафопост 20/10/0,4 kW
56216427/11/2019 г.гр.Габрово Iет. Iч. ул.Брегалница №22Жилищна сграда с гараж и допълващо застрояване склад и лятна кухня
56316529/11/2019 г.гр.Габрово III ет. II ч. ул.Йоан Предтеча №11Външно ел.захранване на жилищна сграда с офис
56416602/12/2019 г.с.НиколчовциЖилищна сграда
56516702/12/2019 г.м.ШениниВторостепенна постройка - лятна кухня
56616802/12/2019 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Евтим Дабев №2Преустройство на ЗХР в магазин за промишлени стоки
56716902/12/2019 г.с.НоваковциАтелие - офис
56817002/12/2019 г.с.ДумнициГараж
56917105/12/2019 г.гр.Габрово-50 ч. бул.АприловПреустройство на подпокривно пространство в зали за тенис на маса и бойни спортове в спортното хале /за акробатика, лека атлетика и бокс/ в спортен комплекс "Христо Ботев'-Габрово
57017211/12/2019 г.с.МузгаВторостепенна постройка за инвентар
57117312/12/2019 г.с.ДрагановциПлътна ограда с прозирни елементи
57217412/12/2019 г.с.КостенковциПаметник на загиналите и учатниците във войните 1912-1945г. от с.Костенковци
57317518/12/2019 г.с.ВелковциСклад за консумативи
57417618/12/2019 г.с.НоваковциЖилищна сграда
57517719/12/2019 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Д-р Тота Венкова №12Преустройство на ЗХР /бърза закуска/ в жилище
57617819/12/2019 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Лазурна №2 Благоустрояване дворни площи на ЦДГ "Младост" - I етап
57717919/12/2019 г.с.ЧарковоПромяна предназначението на съществуваща сграда и пристройка към нея с цел обособяване на цех за производство на електроника
57818019/12/2019 г.гр.ГабровоПът III-5004 - Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 31+000 Подобект: Външно функционално осветление на п.в."Чехлевци" и п.в."Дядо Дянко"
57918123/12/2019 г.гр.Габрово-72 част бул.Трети март №7 Преустройство на производствена сграда в предприятие за производство на макаронени изделия
580107/01/2020 г.с.Златевци-МилковциЖилищна сграда
5812гр.Габрово, СЗ-II част ул.ИндустриалнаПристройка към обособена складова база за строителство
582308/01/2020 г.гр.Габрово-72 част бул.Трети март №7Газификация на производствена сграда - предприятие за производство на макаронени изделия
583410/01/2020 г.с.ДрагановциГазоснабдяванена Община Габрово-подобект: Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с.Драгановци ТТР24В 3.2019; подобект: Газоразпределителна мрежа в урбанизираната територия на с.Драгановци, етап 2019-ТТР24С 3.2019
584510/01/2020 г.с.ЯворецТрафопост БМКП 20/0.4 kVA, 1x630 kVA и кабел СрН
585610/01/2020 г.с.Яворец1. Преустройство на производствена сграда №2 в цех за монтаж на метални кабини и конструкции за ел.съоръжения 2. Водопроводно отклонение до ПИ 87120.38.179
586713/01/2020 г.с.ДониноВременна стопанска постройка /Склад за инвентар/
587815/01/2020 г.с.ЯворецОсновен ремонт на съществуващ ведомствен път от о.т.154 до ПИ 87120.38.179 по кадастралната карта на с.Яворец
588916/01/2020 г.гр.Габрово кв.Етъра ул.Генерал Дерожински №144Преустройство на хотел "Станноприемница" за хотел, администрация и механа към РЕМО "Етър" - гр.Габрово
5891016/01/2020 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.ИндустриалнаЦех за металообработване и производство на електронни прибори
5901116/01/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Бойката №4Складови помещения
5911223/01/2020 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.ИндустриалнаКабелно захранване средно напрежение и БКТП - 400kVa, 20/0,4kV към "Цех за металообработване и производство на електронни прибори"
5921330/01/2020 г.с. ЧерневциНадстройка на съществуваща жилищна сграда, търпим строеж