№ по редРазрепително №:От ДатаГрад /село, квартал/Обект
1112.1.2017гр.Габрово-46 ч. бул.Априлов №40Газоснандяване на котелно в сграда на "МОЛ Габрово"
2212.1.2017с.Поповци1.Жилищна сграда 2.Стопанска постройка
3316.1.2017с.Лоза Жилищна сграда
4416.1.2017гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, ул.Чардафон №7 вх.А,Б,ВМногофамилна жилищна сграда на ул. Чардафон №7 вх.А,Б,В - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
5516.1.2017Габрово, кв.ШениниСелскостопанска постройка за растителна продукция и инвентар
6620.1.2017с.Поповци-Гледаци1.Жилищна сграда; 2.Пристройка към същ. жилищна сграда
7723.1.2017гр.Габрово-92 ч. бул.Столетов №135Многофамилна жилищна сграда бул. Столетов №135 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
8825.1.2017гр.Габрово-I ет. IV ч. ул.Видима №27-29Многофамилна жилищна сграда на ул. Видима №27-29- прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
9930.1.2017гр.Габрово-II ет. I ч. ул.П.Евтимий №10Фотоволтаична електроцентрала с мощност 7.80 kWp за собствени нужди
101030.1.2017гр.Габрово I ет. I ч. ул.ОколчицаЖилищна сграда с гараж и ограда
11112.2.2017гр.Габрово кв.ВойновоПлътна ограда по всички вътрешни рег.линии, изцяло в собствен имот
12128.2.2017гр.Габрово III ет. I ч. ул.Л.Каравелов №8Преустройство на част от първи етаж на съществуваща производствена сграда в склад за пакетирани хранителни стоки
13139.2.2017с.НиколчовциНавес
141415.2.2017гр.Габрово-52ч. ул.Даскал Алекси №2 вх.А, Б и ВМногофамилна жилищна сграда, ул.Даскал Алекси №2 вх.А,Б и В - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
151517.2.2017гр.Габрово-I ет. ч. ул.Петър Михов №59,61,63Многофамилна жилищна сграда, ул.Петър Михов №59,61,63 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
161617.2.2017с.Гайтани, км.ДумнициПреустройство и пристройка на съществуващ магазин за обособяване на жилище
171717.2.2017гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, ул.Н.Войновски №92Преустройство на част от първи етаж на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
181820.2.2017гр.Габрово-III ет. II ч. ул.Николай Палаузов №22 Реконструкция, реставрация и адаптация за осъвременяване на съществуваща жилищна сграда-недвижима културна ценност
191920.2.2017с.Поповци - ГледациГараж за два автомобила
202020.2.2017м.Хаджийска усойна-МЕЖилищна сграда
212124.2.2017гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №7Укрепване на същ. производствена сграда, във връзка със събарянето на конструктивно свързана с нея произв.сграда /бивш плетачен цех/
222228.2.2017гр.Габрово, кв.Тлъчници-II ч. ул.ОрловскаПодмяна стоманобетонови портали в п/ст "Габрово" ОРУ-110 kV
23232.3.2017гр.Габрово кв.ЯбълкаПристройка и надстройка над гараж към съшествуваща жилищна сграда
24246.3.2017м.Костадиница1. Стопанска постройка за градински инвентар; 2. Плътна ограда с Н 2,20 м по западната граница
25256.3.2017гр.ГабровоКомуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за ВАС. Подобект: Изграждане на оптична кабелна линия между Областна администрация - Габрово /пл.Възраждане/ и Административен съд /ул. Райчо Каролев №4/
262620.3.2017гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №9Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ Свети Иван Рилски - Габрово /етапи и подобекти - описани в приложението/
272721.3.2017с.Торбалъжи м."Равнището" земл.ЖълтешИнсталиране на ППС за глас и/или данни към съществуваща ППС на БТК ЕАД VT5295_B
282821.3.2017гр.Габрово-95 ч. бул.Столетов №207Плътна ограда по северната, източната и южна рег.линии; плътна ограда с прозоирни елементи към уличната рег.линия
292923.3.2017гр.Габрово-II ет. I ч. ул.Хр.Смирненски №33 вх.Б, ет.6, ап.22Преустройство на апартамент №22, ет. VI в две самостоятелни жилища
303028.3.2017гр.Габрово-94 ч. ул.БузлуджаТрафопост - БКТП
313130.3.2017гр.Габрово-I ет. I ч. ул.Селимица №9, 11, 13Многофамилна жилищна сграда, ул. Селимица №9, 11, 13 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
323231.3.2017гр.ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка … Трети етап
333331.3.2017гр.Габрово- ет. II ч.Многофамилна жилищна сграда, ул. Свищовска №70, 72, 74 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
343431.3.2017гр.Габрово - Iет. IV ч. ул.Зелена ливада №4, 6, 8Многофамилна жилищна сграда, ул. Зелена ливада №4, 6, 8 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
35353.4.2017м.Чобановец, земл.с.ЛесичаркаИнсталация за произв.на ел.и топл.енергия чрез индир.използв.на биомаса от разт.и жив.субстанции; II етап-външно ел.захранване
36363.4.2017с.НоваковциПараклис "Възкресение Христово"
37374.4.2017гр.Габрово-72 ч.Плътна ограда по северната и западна рег.линии
38384.4.2017гр.Габрово м.ГатевотоОфис-сграда
39394.4.2017с.Поповци, м.Бончева лъкаЦех за производство на симулатори за шофиране
40404.4.2017гр.Габрово II ет. III ч. пл.Възраждане№23Реставрация на фасадите на сградата на регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
41415.4.2017гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПристройка към цех за производство на метални изделия
42426.4.2017гр.Габрово, кв.НедевциПреустройство на заварена сграда - смесен магазин в работилница за ремонт на хидравлични и пневматични съоръжения и пристройка към нея
43436.4.2017с.Стоевци1. Пристройка към шивашко ателие; 2. Гараж
44447.4.2017м.Капината-РавнищетоОграда
454510.4.2017гр.Габрово I ет. II ч. ул.Младост №5 вх.А и ВМногофамилна жилищна сграда, ул.Младост №5, вх.А и Б - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
464611.4.2017гр.Габрово, кв.Гачевци №24Разширение към същ. жилищна сграда
474711.4.2017гр.Габрово СЗ-I ч.Затваряне на калкана на цех за опаковки с панели, във връзка със събаряне на част от цеха и трафопост, конструктивно свързан с него
484821.4.2017м.ШениниПътна връзка от път II - 44 при км 27+960, дясно по нарастване на километража към обект "Градински център и складова база"
494921.4.2017гр.Габрово-50 ч. ул.ПаничаркаПреустройство на газстанция в газстанция и бензиностанция
505021.4.2017с.Богданчовци с.БаланиПристройка и надстройка към съшествуваща сграда и преустройство за жилищна сграда
515121.4.2017с.ДрагиевциПристройка към заварена жилищна сграда
525226.4.2017м-т "Чобановец" с.ЛесичаркаИнсталация за произв.на ел.и топл.енергия чрез индир.използв.на биомаса от разт.и жив.субстанции; III етап: подобект "Външен газопровод за биогаз" от ПИ 056029 до ПИ 005030
535326.4.2017гр.Габрово III ет. II ч. ул.Радецка№22Смяна предназначението на дневен бар в аптека за готови лекарствени форми
545426.4.2017гр.Габрово-44 част ул.Т.Иванов №47Жилищна сграда
555526.4.2017с.Поповци - КукатаГазоснандяване на Община Габрово - "Газоразпределителна мрежа на с. Поповци - Куката - етап 2016 ТТР24С.2016"
565627.4.2017м.Капината - РавнищетоПредприятие за обработка на части за ловно оръжие
575727.4.2017гр.Габрово кв.Тлъчници-V ч. ул.Смели хора Жилищна сграда
585828.4.2017с.НиколчовциАварийно укрепване и възстановяване мост с.Николчовци - изграждане на временен път , почистване дере, изкоп за дъно и др.подг.работи
595928.4.2017с.Богданчовци Подпорни стени
60602.5.2017гр.Габрово I ет. V ч. ул.Златна нива №1Надстройка на еднофамилна жилищна сграда
61613.5.2017гр.Габрово I ет. II ч. ул.Младост №8,10,12Многофамилна жилищна сграда, ул.Младост №8,10,12 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
62625.5.2017с.Поповци с.ЧавеиПлътна ограда
63635.5.2017с.БорикиТеноскорт и обслужваща сграда - първи етап
64649.5.2017гр.Габрово кв.Етъра м.Илеви ливадиПреустройство на склад зав цех за пакетиране на пчелни продукти
65659.5.2017м.ШениниЖилищна сграда
66669.5.2017с.Кметовци, м.В рекатаПлътна ограда по част от северна, западна, южна и част от източна имотни граници, останалите - прозирна
67679.5.2017м.Колева ливадаЕднофамилна жилищна сграда
68689.5.2017път Габрово -СевлиевоПътна връзка към обект "Търговски комплекс" на "Парос" локална лента и реконструкция на кръстовище при км 28+174, на път "Габрово - Севлиево"
696910.5.2017с.Враниловци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
707010.5.2017с.Враниловци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
717110.5.2017с.Враниловци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
727210.5.2017м.Белева ливада с.Кметовци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
737310.5.2017с.КопчелииГараж
747410.5.2017с.БорикиЖилищна сграда
757510.5.2017с. Костенковци м.Черната круша1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
767610.5.2017с.Поповци1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
777710.5.2017с. Костенковци м.Черната круша1. Плътна ограда; 2. Прозирна ограда
787810.5.2017м.Войновска спиркаПодпорна стена и прозирна ограда
797910.5.2017м.Войновска спиркаПодпорна стена и прозирна ограда
808010.5.2017м.Петровото - ЧукатаПлътна и прозирна ограда
818110.5.2017м.ГабровскотоПътна връзка при км 27+417.32-ляво на път II - 44 Севлиево - Габрово към обект "Сладкарски цех"
828210.5.2017м.Хаджийска усойна-МеПлътна ограда
838310.5.2017м.Хаджийска усойна-МеПлътна ограда
848410.5.2017гр. Габрово кв.Етъра1. Плътна ограда с прозирна част и порта; 2. Прозирна ограда
858510.5.2017гр. Габрово кв.ЕтъраПлътна ограда с прозирна част
868610.5.2017м.Ливадата земл.гр.Габрово Плътна ограда с прозирна част
87872.1.1900 м.Пармашко земл. гр. Габрово Плътна ограда
888810.5.2017м.Стърната земл. Боженци1. Плътна ограда и порта; 2. Прозирна ограда
898911.5.2017гр.Габрово-76ч. ул.Латинка №1Навес - гараж
909015.5.2017гр.Габрово-III eт. II ч. ул.Николаевска №45Временен навес за покриване площ за сервиране на открито пред същ.павилион за закуски и безалкохолни напитки
919115.5.2017гр.Габрово-II eт. I ч. ул.Ивайло №15 вх.Б Преустройство на ап.3 от жил.блок в две самостоятелни жилища
929215.5.2017гр.Габрово-СЗ-I ч.Временна пътна връзка от ул.Василка Бенева за обект "Автосервиз и автомивка"
939315.5.2017гр.Габрово-СЗ-I ч.Автосервиз и автомивка
949416.5.2017м.Горните гробища земл.с.БоженциОграда и порта
959518.5.2017м.ШениниБКТП 1x1000кV-20/0.4кV и външно ел.захранване 20кVA на Търговски кимплекс
969618.5.2017гр.Габрово-III ет. II ч. ул.Николаевска №10Газоснабдяване на котелно в сграда на Регионален исторически музей
979718.5.2017гр.Габрово-СЗ-I ч. ул.Индустриална 6Рехабилитация на канално отклонение от РШ1 до улична РШ
989818.5.2017гр.Габрово I ет. I ч. ул.Зорница 22Еднофамилна жилищна сграда
999919.5.2017м.Хаджийска усойна-МЕОграда
10010022.5.2017м.ШениниГрадински център и складова база
10110122/05/2017 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Ген.Ник. РязковПокривна конструкция на кафе-аперитив
10210222/05/2017 г.гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март 10Стопанска обслужваща постройка /склад за инвентар/
10310329/05/2017 г.м. Синкевица Навес
10410401/06/2017 г.гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март 9Изместване на ВЕЛ 10кV "Ясен" и ВЕЛ 10кV "Негенска пътека" в подземно трасе в ПИ 14218.550.364
10510502/06/2017 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Свищовска №101,103,105Многофамилна жилищна сграда, ул.Свищовска №101,103,105 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
10610606/06/2017 г.гр.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово- етап 2017-2-ТТР 24С 2.2017 /обектите-описани в прилож.
10710706/06/2017 г.кв.ВойновоЖилищна сграда
10810806/06/2017 г.гр.Габрово II ет. II ч. ул.Обзор №2Полувкопана обслужваща постройка /склад за инвентар/
10910909/06/2017 г.с.СтоевциЖилищна сграда
11011009/06/2017 г.с.ВелковциПлътна ограда към улична регулационна линия /улица без осови точки/
11111109/06/2017 г.с.ЧавеиЖилищна сграда
11211212/06/2017 г.гр.Габрово Жилищна сграда
11311313/06/2017 г.гр.Габрово СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаЕл.захранване производствена срада на "Инима"ООД
11411415/06/2017 г.гр.Габрово II ет. II ч. ул.Ем.Манолов №24Промяна предназначението на бивш магазин за промишлени стоки в стоматологичен кабинет
11511519/06/2017 г.гр.Габрово-II eт. I ч. ул.Хр.Смирненски №50 Многофамилна жилищна сграда, ул.Христо Смирненски №50 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
11611619/06/2017 г.гр.Габрово-III ет. I ч. ул.Орловска №81, 83 и 85Многофамилна жилищна сграда "Дунав II", ул.Орловска №81,83 и 85 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
11711719/06/2017 г.гр.Габрово СЗ-IIIч. ул.Георги ИлиевЖилищна сграда
11811819/06/2017 г.гр.Габрово II ет. II ч. ул.Брянска №3Газоснабдителна инсталация - площадков газопровод и вътрешна газова инсталация за учебен корпус №1 на ПТГ "Д-р Никола Василиади"
11911920/06/2017 г.гр.Габрово-72част бул.Трети март №9Газоснабдяване на МБАЛ "Свети Иван Рилски" - IIIетап
12012020/06/2017 г.гр.Габрово-72част бул.Трети март №9МБАЛ Подобект: БКТП 1ь800кVA10(20)/0,4 кV и кабелно захранване 10 (20) кV - IIетап
12112120/06/2017 г.гр.Габрово-80част бул.Вапцаров №96Пристройка към съществуваща жилищна сграда с гараж и ЗХР
12212220/06/2017 г.път Габрово - Рязковци - КозирогПътна връзка при км 3+664,50-ляво на път III - 4403 "Габрово - Рязковци - Козирог"за предприятие за обработка на части за ловно оръжие
12312322/06/2017 г.гр.Габрово-43част ул.Елин Пелин №58Жилищна сграда
12412426/06/2017 г.с.СмиловциЖилищна сграда и стопанска постройка за инвентар
12512526/06/2017 г.с.Чавеи земл.с.ПоповциЗаведение за хранене и магазин за хранителни стоки, паркинг
12612603/07/2017 г.с.ДрагиевциЖилищна сграда
12712704/07/2017 г.с.Донино кол.МиневциЖилищна сграда и гараж за товарни автомобили
12812804/07/2017 г.гр.Габрово СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на склад в автосервиз и автомивка
12912904/07/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Тракия №3Благоустрояване дворни площи на детски градини на 11 бр. детски заведения гр.Габрово, Подобект: ЦДГ "Мечо Пух"
13013006/07/2017 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Околчица №12Жилищна сграда
13113110/07/2017 г.с. Велковци БКТП 20/0,4кV 630кVA от ТП "Елви" до ново-проектиран трафопост
13213210/07/2017 г.гр.Габрово III ет. I ч. ул.Орловска №51Многофамилна жилищна сграда с магазини и еднофамилна жилищна сграда
13313318/07/2017 г.м. Капината -РавнищетоКабелно захранване средно напрежение на предприятие за обработка части за ловно оръжие
13413418/07/2017 г.м. Капината -РавнищетоНапорен канализационен колектор за битови отпадъчни води от предприятие за обработка на части за ловно оръжие
13513519/07/2017 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Морава 9,11,13,15Многофамилна жилищна сграда, ул.Морава бл.9, бл.11, бл.13, бл.15 - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
13613619/07/2017 г.м.КръстаБазова станция с честотен обхват 900-1800 МНz с №GAB 0083 "Недевци" на "Мобилтел"ЕАД
13713719/07/2017 г.с. ЯворецПлътна ограда по северната регулационна линия /към улицта/на УПИ Х-200,202
13813819/07/2017 г.с. ЯворецПлътна ограда по северната и източната регулационни /улични/ линии на УПИ X I-200
13913919/07/2017 г.с. БорикиРаботилница за първична обработка на дървен материал и склад
14014021/07/2017 г.гр.Габрово III ет. I ч. ул.Орловска №129Многофамилна жилищна сграда, ул.Орловска №129, блок "Арда" - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
14114126/07/2017 г.гр.Габрово-46част ул.Райчо каролев №1Преустройство и промяна предназначението на заведение за хранене на 5 етаж от съществуваща административна сграда в Офиси
14214226/07/2017 г.с.Поповци-ГледациПреустройство на магазин за хранителни стоки в електро-техническа работилница
14314301/08/2017 г.гр.ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка … Подобект: Реконструкция на Ел 20кV"Недевци" и Реконструкция кабели ТП"Вигона"
14414401/08/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Априловска №15Газоснабдяване на Национална Априловска гимназия - Габрово
14514503/08/2017 г.гр.Габрово-73част ул.Марагидик №4Надстройка и пристройка на жилищна сграда
14614609/08/2017 г.м.ШениниПристройка и надстройка на жилищна сграда
14714714/08/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. Административна сграда
14814816/08/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Баждар №6Преустройство на офис в стоматологичен кабинет
14914917/08/2017 г.гр.Габрово, ул.Ген. Дерожински №40Преустройство на магазин за хранителни стоки в търговско-производствена сграда /търговия и преопаковане на храни/
15015017/08/2017 г.м.ГабровскотоСладкарски цех, външни проводи -кабелно захранване НН и извънплощадков водопровод
15115117/08/2017 г.с.ДрагиевциПлътна ограда
15215217/08/2017 г.с.ДрагиевциЖилищна сграда
15315317/08/2017 г.гр.Габрово II ет. II ч. ул.Варовник №5Благоустрояване дворни площи на детски градини на 11 бр.детски заведения гр.Габрово, Подобект: Детска градина "Дъга"
15415421/08/2017 г.гр.Габрово - 86 ч. ул.Коста Евтимов №23Преустройстъво и основен ремонт на съществуващи производствени помещения в работилница за дървообработка
15515521/08/2017 г.гр.Габрово-III ет. II ч. ул.Николаевска №10Ремонт на покривите и дограмата на сградата на Регионален Исторически музей - НКЦ
15615621/08/2017 г.гр.Габрово-II ет. II ч. кв.Шенини №19Ограда изцяло в собствен имот: 1.плътна с Ндо 2,20м по северната регулационна линия; 2.прозирна с плътна част до 60см по ул.рег.линия
15715721/08/2017 г.гр.Габрово-I ет. I ч. ул.Селимица №23Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz GAB0027.А "Селимица"
15815821/08/2017 г.гр.Габрово-III ет. I ч. ул.Орловска №15Навес
15915923/08/2017 г.гр.ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово"от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 с подобекти, изписани в приложението
16016025/08/2017 г.с. ПоповциНавес гараж
16116125/08/2017 г.с. ЯворецАварийно укрепване на мост с. Яворец
16216225/08/2017 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V, VIАварийно укрепване на ул.Мир
16316325/08/2017 г.гр.Габрово-96 частАварийно укрепване на ул.Черни лом №9-11 /двустранно на улицата в единия участък/
16416428/08/2017 г.гр.Габрово-II ет. I ч. ул.Хр.Смирненски 42Газификация на сградата на ДЯ "Славейче"
16516528/08/2017 г.гр.Габрово-72 част ул. Митко Палаузов Газификация на сградата на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Маркотея"
16616630/08/2017 г.гр.Габрово II ет. II ч. ул.Евтим Дабев №2Преустройство на магазин и част от ЗХР в кафене
16716731/08/2017 г.с.Зелено дървоГараж и навес над вход на жилищна сграда
16816831/08/2017 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.БатакЦех за прикрепяне на стъклофибърна мрежа към ръбохранители и навес
16916931/08/2017 г.м.кв.ВойновоПодпорна стена по североизточната и югоизточна имотна граница
17017031/08/2017 г.гр.Габрово-III ет. I ч. ул.Острец №22Барбекю
17117101/09/2017 г.с.ПоповциЕдноетажна постройка за съхранение на селскосто- панска продукция и инвентар, в т.ч. помещение за обитаване
17217204/09/2017 г.с.Гъбене ул.Проф.Бенев №17Склад за метални отливки
17317304/09/2017 г.гр.Габрово II ет. I ч. ул.Г.Кирков №14Гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда
17417408/09/2017 г.с.Кози рогПлътна ограда по улично-регулационната линия
17517512/09/2017 г.гр.Габрово II етап ул.П.Евтимий №2Преустройство на част от суререна на ДГ "Явор" за котелно на природен газ /нова сграда/
17617612/09/2017 г.гр.Габрово I ет. III ч. ул.Лазурна №2Пристройка към ДГ "Младост" за котелно на природен газ
17717727/09/2017 г.гр.Габрово-73 ч. ул.Веселие №16аЖилищна сграда
17817827/09/2017 г.гр.Габрово II ет. I ч. ул.П.Евтимий №2Газификация на сградата на ДГ "Явор"- стара база
17917902/10/2017 г.гр.Габрово-III ет. ул.Л.Каравелов №48Пристройка и газификация на котелно на природен газ към СУ "Райчо Каролев"
18018002/10/2017 г.с.ЯворецПреустройство, пристройка и надстройка на същ. жилищна сграда в режим на търпимост
18118104/10/2017 г.гр.Габрово-СЗ-I ч. ул.Индустриална 65Преустройство на съществуваща производствена сграда в цех за металообработване и битови помещения
18218205/10/2017 г.гр.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово ТТР 24С2.1.2017- допълнение етап 2017-2 - обектите изписани в приложението
18318306/10/2017 г.с. Гъбене ул.Елха №32. Навес-барбекю; 3.Склад инвентар
18418406/10/2017 г.гр.Габрово II ет. I ч. Преустройство на част от I етаж от заварена сграда в ЗХР
18518509/10/2017 г.с. ОрловциГараж за два броя автомобили
18618609/10/2017 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Свищовска №89 ет.2Преустройство на съществуващ магазин в стоматологичен кабинет
18718711/10/2017 г.гр.Габрово III ет. II ч. ул.К.Иречек №3Кабелно ел. захранване НН 1 kV на два самостоятелни обекта в сградата на ОС на БЧК - Габрово
18818811/10/2017 г.гр.Габрово II ет. I ч. ул.СвищовскаПреустройство на временен магазин /тип павилион/ в снек - бар /временен/
18918913/10/2017 г.гр.Габрово СЗ-II част ул. Батак№31Производствен цех за металообработка и разкрой
19019017/10/2017 г.гр.Габрово-44 ч. кв.Радичевец ул.Поп Андрей №15Подпорна стена и прозирна ограда /изцяло в собствен имот/
19119117/10/2017 г.с.ЯворецСклад за резервни части за МПС
19219220/10/2017 г.с.Гергини-Гарван-НиколчовциЖилищна сграда
19319323/10/2017 г.гр.Габрово II ет.II III ч. ул.Х.Димитър №41.Площадков газопровод 2.Преустройство на съществуващ гараж в котелно на газ за учебен корпус №3 - Ректорат и университетска библиотека
19419423/10/2017 г.м.Айвузов копакСпортно игрище и рекреационен навес
19519523/10/2017 г.с.ЯнковциПреустройство на част от първи етаж на кафе-аперитив в магазин за хранителни стоки
19619623/10/2017 г.гр.Габрово СЗ-III частРеконструкция на част от ул.Индустриална с о.т.233-232-231-230-229-228-227-226 и изграждане на продължение с о.т.226-225-224-219-220, завършващо с обръщало с о.т. 220-221-222-223
19719724/10/2017 г.м.Капината - РавнищетоСгради с обслужващо предназначение - трафопостове, компресорни, котелно, аспираторни и портиерна към предприятие за обработка на части за ловно оръжие
19819824/10/2017 г.гр.Габрово СЗ-II част ул.Индустриална №67Газоснабдителна инсталация - площадков газопровод и вътрешна газова инсталация на съществуващо котелно помещение на административна сграда
19919901/11/2017 г.гр.Габрово кв.Тлъчници-Vчаст, ул.Мир №17Пристройка към жилищна сграда и реконструкция на покрив
20020002/11/2017 г.гр.Габрово СЗ-II част ул.Бойката №19Смяна предназначението на част от съществуваща втомивка в център за гуми и навес
20120102/11/2017 г.гр.Габрово III ет. I, ч. ул.Aл.Керков №36-38Аварийно укрепване на скат на ул. Александър Керков №36-38
20220202/11/2017 г.гр.Габрово, кв.Недвци ул.Бръшлян №6Два броя гаражи
20320302/11/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Тодор Бурмов №18Подпорна стена, изцяло в общински имот и обща Н плътна част спрямо по-ниския терен /УПИ V/до 2.20м
20420410/11/2017 г.с.ДумнициПреустройство и ремонт при условията на чл.53 от ЗУТ на жилищна сграда, при усливията на търпим строеж /без да се изменя външното очретание в хоризонтално и вретикално отношение и без да се укрепват съществено носещите конструкции/
20520513/11/2017 г.м. Айвузов копакПлътна ограда по всички вътрешни имотни граници, изцяло в собствен имот
20620622/11/2017 г. гр.Габрово I ет.Благоустрояване на кв.Трендафил 1 - Габрово подобекти - описани в приложението
20720722/11/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Скобелевска №32Преустройство на магазин и кафетерия в лекарски кабинет
20820822/11/2017 г.м.Кръста земл.СмирненскиПреустройство на базова станция №3622 на "Теленор България" ЕАД
20920901/12/2017 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Заменхоф №6Газоснабдяване на сградата на ОДБХ-Габрово
21021001/12/2017 г.с. Драгиевци1. Навес-гараж 2.Навес-барбекю
21121107/12/2017 г.с. АрменитеПреустройство и пристрояване на стопанска постройка за жилищна сграда
21221207/12/2017 г.гр. Габрово кв.ЧехлевциГараж със склад за инвентар
21321308/12/2017 г.гр.Габрово СЗ-I част ул.Индустриална №44Автосервиз /автокозметика/ - сграда 1
21421408/12/2017 г.гр.Габрово СЗ-I част ул.Индустриална №44Автосервиз /автокозметика/ - сграда 2
21521508/12/2017 г.гр.Габрово III ет. I, ч. ул.Малуша №16Гараж и пристройка-тераса към заварена жилищна сграда
21621618/12/2018 г.гр.Габрово СЗ-II част ул.Батак БКТП 20/0,4кV, 1x400кVA и КСрН 20кV към "Производствен цех за металообработка и разкрой"
217105/01/2018 г.гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №9Заведение за бързо хранене - Снек-бар - две звезди
218210/01/2018 г.с.ПоповциЦех за производство на пластмасови изделия и склад
219316/01/2018 г.гр.Габрово-актуализ. Шиваров мост ул.Иван Калпазанов 7Жилищна сграда
220426/01/2018 г.гр.Габрово II ет. I ч.Външно кабелно ектрозахранване 0,4 kV на гаражи от ТП "Аврам Гачев" до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 14218. 504 .362
221526/01/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Генерал НиколовАвтоцентър - магазин за авточасти, офиси, автосервиз, техническа работилница, пункт за КТП за автомобили, автомивка и бистро - I и II етап /описани на гърба/
222626/01/2018 г.гр.Габрово-52 ч. ул.Капитан Дядо Никола №42Външно захранване на сграда за научна и проектантска дейност - СОС с идентиф. 14218.550.359.3.2; 14218.550. 359.3.4 и 14218.550.359.3.5 по КК на Габрово
223726/01/2018 г.с.ГарванРеконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения
224808/02/2018 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Лазар Донков №4Газоснабдяване на сграда на "Тексим банк" АД
225913/02/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на навес-склад за чугун и пясък във формовъчен цех за чугунени отливки и пристройка за технологични съоръжения
2261016/02/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-ВелчевциПлътна ограда по югоизточната регулационна линия, изцяло в собствен имот
2271116/02/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-ВелчевциПреустройство на част от I етаж на административна сграда в цех за производство на сухари
2281222/02/2018 г.с.ВелковциНадстройка на заварена сграда - магазин, за жилище
2291306/03/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Д-р Заменхоф №2Смяна предназначението на магазин за хранителни стоки в магазин за декоративни животни и храни за тях
2301406/03/2018 г.с.ЯнковциГараж за селскостопанска техника
2311508/03/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци II ул.Върба №11Монтиране на 2 бр. фургони /тип "контейнер"/ готово заводско изделие с р-ри 2,40/6,00м - временно, до реализиране на предвид. застрояване - склад инвентар
2321609/03/2018 г.гр.Габрово, II eт. II ч. ул.Варовник №1Преустройство на апрека в магазин за промишлени стоки
2331712/03/2018 г.с.Златевци-МилковциЖилищна сграда
2341823/03/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-II ч. ул.Осми мартЖилищна сграда
2351923/03/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаКабелна линия СпН между БКТП "Метал Иванов" и БКТП "Леярна"
2362026/03/2018 г.с.ПоповциМонтиране на метални сглобяеми оранжерии
2372127/03/2018 г.гр.Габрово-44 ч. ул.Родопите №3Жилищна сграда с гараж
2382230/03/2018 г.м.КостадиницаБарбекю
2392330/03/2018 г.гр.Габрово-76 ч бул.Трети март №126Пристройка към малка работилница за производство на сосове - кетчуп и майонеза /по чл.50 т.1 от ЗУТ/
2402430/03/2018 г.кв.Етъра, м.КръстаПреустройство на базова приемно-предавателна станция "Любово-GAB0048" на "Mобилтел"ЕАД в базова станция Любово-GAB0048.A /LYBOVO/ …
2412505/04/2018 г.с. Гъбене ул.Професор Петър Бенев №17Базова станция GAB 0131.B /GABA/ с честотен обхват 900 МНz на "Мобилтел" ЕАД
2422605/04/2018 г.гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Карамфил №26Еднофамилна жилищна сграда
2432705/04/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. Автосервиз
2442817/04/2018 г.гр.Габрово, I eт. I ч. ул.Дрен №11Жилищна сграда
2452923/04/2018 г.с.МузгаНавес - барбекю
2463024/04/2018 г.с.ШараниПристройка към цех за производство на метални изделия /без ТП и външно ел.захранване/
2473124/04/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №16 в склад за негорими материали в негорими опаковки
2483224/04/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №18 и №19 в склад за негорими материали в негорими опаковки
2493324/04/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №20 и №21 в склад за негорими материали в негорими опаковки
2503427/04/2018 г.гр.Габрово-44 ч. ул.Елин Пелин №2Фотоволтаична инсталация до 30кWp за нуждите на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" върху покрива на сградата
2513530/04/2018 г.м.Капината-РавнищетоСгради с обслужващо предназначение - аспираторно, два склада и сушилни камери към предприятие за обработка на части за ловно оръжие
2523602/05/2018 г.с.РайновциВодоплътна изгребна яма
2533702/05/2018 г.с.ГергиниЖилищна сграда
2543803/05/2018 г.гр.Габрово, I eт. III ч. ул.Венец №11Газифициране на сградата на СУ "Отец Паисий"
2553904/05/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаГазоснабдяване на административно-битови сгради на "Инграстроежи" ООД в гр.Габрово
2564004/05/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Съзаклятие №10Прозирна ограда с Н до 1,60м по пегулац.линии на УПИ III-512
2574108/05/2018 г.гр.Габрово-44 ч. ул.РилаЖилищна сграда
2584208/05/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Рекорд №4Автосервиз за ремонт на едрогабаритна строителна техника и техноческа работилница - I и II етап /описани на гърба/
2594310/05/2018 г.гр.Габрово II ет. I ч. ул.Ивайло №6Аптека за готови лекарствени продукти с фирмени надписи върху дасада
2604410/05/2018 г.землище на с.ЛесичаркаРеконструкция кръстовище на път I-5 от км 138+179 до км 138+361 съгласно договор №973-УТ-17/22.12.2017г.
2614514/05/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Генерал НиколовI eтaп: Смяна предназначението на същ.сграда в цех за складиране и смилане на зърнени продукти и подправки; II етап: - описан на гърба
2624615/05/2018 г.м.Айвузов копакОптично кабелно захранване на фирма "Дзалли" и фирна "Марина" в кв.Войново
2634715/05/2018 г.гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Просвета №35Жилищна сграда и гараж
2644815/05/2018 г.м.СинкевицаПреустройство на къща за гости и рехабилитационен център за хора с увреждания на Кооперация ТПКИ "Здравоход" в жилищна сграда
2654917/05/2018 г.гр.Габрово, акт.Шив. мост ул.Калпазанов 10Преустройство на жилищна сграда с гараж и шивашка работилница в жилищна сграда
2665018/05/2018 г.с.ГергиниОбслужваща стопанска постройка - барбекю
2675118/05/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Априловска №15Основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието - I, II и III етап, описани на гърба
2685218/05/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Генерал НиколовПлътна ограда
2695318/05/2018 г.с.ГергиниЖилищна сграда
2705418/05/2018 г.гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Ц.Дюстабанов №20Преустройство на банков офис в магзин за промишлени стоки
2715528/05/2018 г.с.Драгановци ул.Изгрев Стопанска постройка за инвентар
2725628/05/2018 г.гр.Габрово-81 ч. ул.Бодра смяна №21Смяна предназначението на част от РМЦ и пристройка за обособяване на цех за пластмасови капачки
2735729/05/2018 г.гр.Габрово-51 ч. ул.Марин Дамянов №23Офис-сграда с гаражи и тенекеджийска работилница
2745829/05/2018 г.гр.Габрово ул.Брегалница №24Навес
2755906/06/2018 г.м.Брусовете III земл.ДониноПреустройство и пристройка на сграда със статут на търпуим строеж за жилищна сграда
2766006/06/2018 г.гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Конст.Иречек №4Преустройство на магaзин във фризьорски и козметиочен салон
2776111/06/2018 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Найден Геров Площадкова и извънплощадкова канализация на "Жилищна сграда №3"
2786215/06/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Великотърн. шосеВременен охраняем паркинг - автокъща
2796315/06/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. Котелно помещение към съществуваща производствена сграда
2806415/06/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от битов цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обекти №5 и №6 в складове на негорими материали в негорими опаковки
2816515/06/2018 г.с.ЛозаНавес между две стопански постройки
2826615/06/2018 г.гр.Габрово II eт. III ч. ул.Константин Величков №2Преустройство на съществуваща северна маза за обособяване на самостоятелни мази за II и III етаж
2836715/06/2018 г.Мобилен бетонов възел БС-"Ивена-35"
2846819/06/2018 г.гр.Габрово II eт. III ч. ул.Емануил Манолов №26Преустройство и пристройка на съществуваща сграда за самостоятелни жилища и детски развлекателен център
2856919/06/2018 г.гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Орловска №67Административно-търговска сграда с магазин за промишлени стоки, фризьорски салон и офиси
2867021/06/2018 г.кв.ЧехлевциВодоснабдяване на кв. Чехлевци и помпена станция в УПИ XVI, кв.14
2877126/06/2018 г.м.Семовско блато земл.С.ЛесичаркаПаркинг
2887202/07/2018 г.гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Ц.Дюстабанов №19Временно преустройство /смяна предназначение/ на офис-сграда в жилища
2897304/07/2018 г.гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Просвета №35Навес /рекреационен/
2907406/07/2018 г.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Габрово - етап 2018 ТТР 24С 2018 - с обекти, изписани на гърба на разреш.
2917509/07/2018 г.с.ЯворецГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Отклонение от ГРМ на гр.Габрово извън урбаниз. терит. за захр.пром.зона с.Яворец-2018 ТТР 24В 2018; подобект: ГРМ на с.Яворец за захр.пром.зона с.Яворец ТТР 24С 2018
2927610/07/2018 г.гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Опълченска №40Временно преустройство на заварена сграда в жилище, гараж и магазин за закуски от типа "бърза закуска" /приготвени на място/
2937710/07/2018 г.гр.Габрово, IIeт. III ч. ул.Тракия №22Навес за рекреация
2947810/07/2018 г.гр.Габрово кв.Недевци ул.Мазалат №1Преустройство, пристройка и надстройка на бивша столова за производствена сграда за индустриални покрития /бои, лакове, разредители/
2957912/07/2018 г.гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Орловска №39Преустройство и смяна предназначението на офис 17 в "Дентални кабинети и обслужващи помещения", находящи се на кота 9,15 в същ.сграда със смесено предназначение /офиси, жилища и магазини/
2968013/07/2018 г.с.ЛесичаркаБасейн за лично ползване
2978116/07/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. Подпорна стена за укрепване на скатен насип
2988216/07/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Батак №31Преустройство на абонатна станция в котелно и газификация
2998316/07/2018 г.с.МалушаЖилищна сграда
3008416/07/2018 г.гр.Габрово, II eт. I ч. ул.Брянска №86Еднофамилна жилищна сграда с магазин
3018519/07/2018 г.Етъра - Чарково - Поток на р. СивекАварийно укрепване на общински път САВ 2029 Етъра - Чарково - Поток на р. Сивек, след ЕМО "Етър"
3028619/07/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Скобелевска №26Остъкляване на тераси на апартамент 12 от вх.А и апартамент 11 от вх.Б на жил.блок на ул.Скобелевска №26 и направа на преграда между терасите
3038724/07/2018 г.гр.Габрово-84 част ул.ЯгодаДом за стари хора
3048825/07/2018 г.гр.Габрово-85 част ул.ПройновскаЖилищна сграда с гараж
3058925/07/2018 г.гр.Габрово, I eт. I ч. ул.Найден Геров №51Реконструкция на покрив на заварена сграда /магазин и ЗХР/ от плосък в трискатен
3069025/07/2018 г.с.Драгановци Жилищна сграда
3079126/07/2018 г.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Разпределителен газоптровод в извън урбанизираната територия за захранване на ПИ 14218.22.94 - етап 2018 ТТР 24В 2018
3089201/08/2018 г.гр.Габрово -I ет. IV ч. ул.ВидимаРеконструкция на спортни игрища ул.Видима подобект: Метална прозирна ограда с височина 4,20м
3099301/08/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Ал.Константинов 53 Площадка за паркиране и гараж с полувкопан склад
3109402/08/2018 г.гр.Габрово, II eт. II ч. ул.Ангел Кънчев №34Рекреационен навес до съществуваща подпорна стена
3119502/08/2018 г.гр.Габрово, II eт. I ч. ул.Шейново №14Временна постройка към съществуваща жилищна сграда и промяна на покивната конструкция
3129602/08/2018 г.с.АрменитеПлътна ограда с прозирни елементи
3139708/08/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.БойкатаПроизводствена сграда /производство на велпапе, опаковки и опаковъчни материали/
3149808/08/2018 г.гр.Габрово-актуал. Шиваров мост ул.Кап.Дядо Никола 9Ограда /изцяло в собствен имот/
3159909/08/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул.ПанорамнаЖилищна сграда с гараж
31610021/08/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Н.Войновски №19 Гараж
31710121/08/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Братя Гъбенски №2 Два гаража
31810221/08/2018 г.гр.Габрово-45,44 ч. Ул.Гимназиална №31Плътна ограда
31910321/08/2018 г.гр.Габрово-96 част ул.МестаЖилищна сграда с гараж
32010421/08/2018 г.гр.Габрово-96 част ул.МестаОграда
32110528/08/2018 г.гр.Габрово, III eт. II ч. ул.Хан Крум №13Пристройка - склад към жилищна сграда
32210628/08/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. Навес /гараж/
32310728/08/2018 г.с.ОрловциЖилищна сграда
32410828/08/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Елисавета Попантонова №2Преустройство на съществуваща сграда в камерна репетиционна зала
32510931/08/2018 г.гр.Габрово, II eт. III ч. ул.Брянска №16Вътрешно преустройство на административен и търговски център за изместване на санитарни възли на кота 0,00 и кота +3,43.
32611031/08/2018 г.с.ЗдравковецЖилищна сграда и навес
32711131/08/2018 г.м.Ктъста с.КиевциПристройка и надстройка на търпима жилищна сграда
32811231/08/2018 г.с.ВраниловциЖилищна сграда с гараж
32911331/08/2018 г.с.БогданчовциНавес - гараж
33011431/08/2018 г.с.БорикиЖилищна сграда
33111503/09/2018 г.с.АрменитеЖилищна сграда и гаражи
33211605/09/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех "Финтекс" - обект №17 в Склад за негорими материали и негоримими опаковки
33311705/09/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех "Финтекс" - обект №7 в Склад за негорими материали и негоримими опаковки
33411810/09/2018 г.с.НиколчовциСтопанска постройка за инвентар
33511914/09/2018 г.гр.Габрово-44 ч. ул.РилаЖилищна сграда
33612014/09/2018 г.гр.Габрово кв.Недевци ул.Мазалат №52бСтопанска постройка
33712117/09/2018 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци ул.Д-р Илиев Детския 1Вътрешно преустройство на Спешно отделение - част от съществуваща сграда на МБАЛ "Д-р Тота Венкова"АД
33812208/09/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-VI ч. ул.Орловска №154Промяна предназначение на съществуваща промишлена срада в база за производство на хранителни добавки
33912321/09/2018 г.гр.Габрово, СЗ-III ч. ул.Ямбол №2Едноетажна еднофамилна жилищна сграда и гараж със склад и навес - подобекти, изписани на гърба
34012421/09/2018 г.гр.Габрово ул.МестаПодпорна стена по източната регулационна линия
34112525/09/2018 г.гр.Габрово- Актуализ. Шиваров мостПреустройство на съществуваща производствена сграда за автодиагностичен пункт, магазин и склад за промишлени стоки
34212625/09/2018 г.с.ПоповциРекреационен навес - барбекю
34312725/09/2018 г.с.РязковциПристройка /тераса/ към същ. жилищна сграда
34412825/09/2018 г.гр.Габрово, I eт. I ч. ул.Найден ГеровПокривни покрития на тераса и вход зареждане на ЗХР
34512926/09/2018 г.гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Орловска №15Преустройство и надстройка на съществуваща жилищна сграда с магазин за промишлени стоки
34613026/09/2018 г.м.кв.Войново, земл.ГабровоСкладове за безалкохолни напитки №1 и №2, навес и реконструкция на покрив на съществуващ склад: Етап I - Склад за безалкохолни напитки №1; Етап II - Склад за безалкохолни напитки №2; Етап III - Навес и реконструкция на покрив на съществуващ склад
34713126/09/2018 г.гр.Габрово, кв.ВойновоМонтаж на модулна пречиствателна биологична инсталация за битови отпадъчни води /готово заводско изделие/ "ПИПАЛ 5А BIOZONE"
34813228/09/2018 г.с.ЯворецГазоснабдяване на склад за кожи и животински мазнини
34913328/09/2018 г.гр.Габрово-Актуализ. Шиваров мост, ул.Капитан Дядо Никола №30Престройство на магазин във ветеринарен кабинет -без стационар
35013428/09/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-II ч. ул.ОрловскаНавес, склад за дървен материал
35113501/10/2018 г.с.ПоповциПътна връзка от път II-44 Севлиево-Габрово при км.23+920 дясно към ПИ 080050 /проектен №080077/ и ПИ 080051 /проектен №080075/
35213601/10/2018 г.гр.Габрово, II ет., III ч. ул.Възраждане №7Многофамилна жилищна сграда със ЗХР и магазин за промишлени стоки
35313702/10/2018 г.с.ПоповциВодопроводно отклонение и кабелно захранване НН на "Работилница за производство на метални изделия и ветеринарно-амбулаторен блок", I етап
35413805/10/2018 г.гр.Габрово, II ет., I ч. ул.Ивайло №13аПреустройство, ремонт и модернизация на част от ет.2 в сграда на ул.Ивайло №13, гр.Габрово и изграждане на сезонна градина за целите на услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
35513905/10/2018 г.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Габрово - етап 1 - 2017 ТТР 24С 1-2017
35614005/10/2018 г.с.ЛесичаркаКъща за гости
35714108/10/2018 г.гр.Габрово, III ет.,II ч. ул.Николай Палаузов №24Преустройство на първи етаж от двуетажна жилищна сграда /НКЦ/ и обслужваща постройка /търпим строеж/ за обопсобяване на жилище и офис
35814208/10/2018 г.с.Враниловци1.Плътна и прозирна ограда 2.Стопанска постройка - склад за инвентар
35914309/10/2018 г.гр.Габрово-92 ч. ул.ИлевскаАварийно укрепване на улица Илевска до част от източната регулационна линия на УПИ I-8149а
36014409/10/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч.Автомивка и ЗХР
36114509/10/2018 г.гр.Габрово кв.Борово -Велчевци ул.Самара Аварийно укрепване на брега на р.Синкевица при улица Самара №24
36214610/10/2018 г.гр.Габрово кв.Тлъчници-Vч. Ул.Осми март №26Гараж /готова гаражнма клетка/
36314711/10/2018 г.с.ВелковциПлътна ограда
36414812/10/2018 г.гр.ГабровоАварийно укрепване на общински път САВ 2029 Етъра - Чарково - Поток на р.Сивек, след ЕМО"Етър", община Габрово - II етап
36514912/10/2018 г.с.ВраниловциАварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на имот на ул.Първа, с.Враниловци, общ.Габрово
36615012/10/2018 г.с.КиевциГараж
36715112/10/2018 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-VI ч. ул.Орловска Аварийно укрепване на брега на р.Янтра в района на имот на ул.Орловска - о.т.10 - о.т.9, гр.Габрово
36815212/10/2018 г.с.ВраниловциАварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на мост на ул.Втора,в с.Враниловци, общ.Габрово
36915312/10/2018 г.гр.Габрово, II ет., III ч. ул.Емануил Манолов №9Преустройство на заварена сграда - ЗХР в Къща за гости и сладкарска работилница
37015422/10/2018 г.гр.Габрово, III eт. I ч. ул.Раковска №4Жилищна сграда - преустройство, пристройка и надстройка
37115523/10/2018 г.гр.Габрово, II eт. I ч. ул.Христо Ботев №11Разделяне на съществуващ магазин за промишлени стоки на 2 самосттоятелни магазина за промишл. стоки
37215623/10/2018 г.Оптично кабелно захранване на фирма "ГАБИНВЕСТ" ЕООД
37315729/10/2018 г.с.ЖълтешПристройка към съществуваща жилищна сграда
37415830/10/2018 г.Газоснабдяване на Община Габрово - подобект: Газоразпределителна мрежа на гр.Габрово - етап 2018 ТТР 24С 2018 /обектите-изписани в приложението/
37515931/10/2018 г.гр.Габрово, I ет. I ч.Жилищна сграда с гараж
37616031/10/2018 г.с.ДрагановциЖилищна сграда
37716101/11/2018 г.гр.Габрово, II ет.III ч. Ул.Брянска №1Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/-вътр. Преустройство на част от същ. четириетажна сграда с навес за линейки, дизел генератор и паркинг
37816202/11/2018 г.гр.Габрово, IIIет. I ч. ул.Шипка №6аВъншно ел.захранване на комплексна обществено-обслужваща сграда
37916306/11/2018 г.с.СмиловциКабелно захранване средно напрежение и МТТ /метално табло трансформатор/ 63 кVA, 20/0,4 кV на комплекс от сгради за стопанска постройка и жилищна сграда
38016408/11/2018 г.с.Гергини-ГарванЖилищна сграда
38116509/11/2018 г.с.ЛесичаркаЦех за складиране и производство /пакетиране/ на земеделска продукция
38216609/11/2018 г.с.ДрагановциФотоволтаична ел.централа с мощност до 30 кW
38316713/11/2018 г.гр.Габрово - 43 ч. ул.РуенЖилищна сграда
38416814/11/2018 г.гр.Габрово, IIIет. II ч. ул.Николаевска №10Ремонт и преработка на газоснабдителна инсталация /котелно помещение/на Регионален исторически музей
38516915/11/2018 г.гр.Габрово, IIIет. I ч. ул.Шипка №1 ет.2Промяна на покривн конструкция на съществуваща покрита тераса към ЗХР
38617016/11/2018 г.гр.Габрово, I ет. I ч. ул.Охрид №211.Стопанска постройка за отглеждане на кокошки 2. Навес 3. Пергола
38717122/11/2018 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на Финтекс" - обект №26, в склад за негорими материали в негорими опаковки
38817226/11/2018 г.гр.Габрово, I ет. I ч. ул.Н.Геров №52АПристройка към съществуваща жилищна сграда разширяване на входно антре - сграда №3
38917306/12/2018 г.гр.Габрово - 99 ч. ул.Бук №5Временна пристройка към цъществуваща жилищна сграда
39017407/12/2018 г.с.ШараниПристройка към цех за производство на метални изделия - МТТ 20/0,4 кVA, 1x100 kVA
39117507/12/2018 г.гр.Габрово, I ет. I ч. ул.Дрен №10Пристройка и преустройство на жилищна сграда
39217612/12/2018 г.с. Гергини1.Навес-гараж 2.Басейн 3.Навес
39317714/12/2018 г.гр.Габрово, IIIет. II ч. ул.Софроний Врачански №7Преустройство на производствени помещения и офис /първи етаж от битов комбинат - надпартерен/ във фитнес зала
39417817/12/2018 г.гр.Габрово-актуализ. Шиваров мост ул.Кап. Дядо Никола №37Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда за обособяване на санитарен възел на втори етаж и удължаване на тераса
39517917/12/2018 г.с.ГръблевциПреустройство и пристройка на бивш свинарник в птицеферма
39618019/12/2018 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Мак №121Гараж
39718119/12/2018 г.гр.Габрово - 50 ч. бул.АприловЗХР /временен търговски обект - тип павилион/
39818220/12/2018 г.с.ДрагановциПлътна ограда
399104/01/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Василна БеневаСкладове за негорими материали /сграда 1 и сграда 2/ и навес за строителна техника
400204/01/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци II, ул.Звезда №15Плътна ограда по северозападнатаи югозападна регулационни линии
401308/01/2019 г.гр.Габрово-44 ч. ул.Поп Андрей №157Жилищна сграда
402408/01/2019 г.гр.Габрово II ет.II ч. ул.Епископ Софроний №30Преустройство на втори жилищен етажи и тавански /складов/ в Жилищен етаж от заварена жилищна сграда със ЗХР, офис и магазин за промишлени стоки /в партера/
403508/01/2019 г.с.НоваковциПлътна ограда
404608/01/2019 г.с.БоженциЖилищна сграда със стаи за настаняване и магазин с кафене
405711/01/2019 г.с.БорикиПреустройство и пристройка на жилищна сграда в Къща за гости
406811/01/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II Iч. ул.ПросветаЖилищна сграда с гараж
407915/01/2019 г.гр.Габрово ул.Дерожински №144Вътрешно преустройство и смяна предназначението на къща "Кръстник Колчов хан" от административна в Многофункционална музейно-експозиционна сграда в ЕМО "Етър"-Габрово
4081015/01/2019 г.гр.Габрово II ет. II ч. кв.Шенини №32БПристройка към жилищна сграда
4091115/01/2019 г.м.Подстанция "Иван Беров"зем.МичковциРибен проход на водохващане на МВЕЦ "ПЕЕВ"
4101221/01/2019 г.с.ЧавеиЖилищна сграда
4111322/01/2019 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Брегалница №24Еднофамилна жилищна сграда
4121424/01/2019 г.с.ПоповциПристройка със закрит плувен басейн към хотел
4131525/01/2019 г.гр.Габрово I ет. III ч. ул.ВенецАвтосервиз, кафене и автокъща
4141628/01/2019 г.с.Стойковци1. Плътна ограда 2. Прозирна ограда
4151731/01/2019 г.м. Войновска спиркаСезонен навес - пристройка кън ЗХР
4161805/02/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул. Индустриална №63АПристройка към съществуващ склад за метали за склад за машини и съоръжения
4171906/02/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Станционна №12Преустройство на хотел в Жилищна сграда
4182012/02/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Индустриална№81Склад за промишлени стоки
4192112/02/2019 г.с.ЧерневциПристройка към жилищна сграда - търпим строеж
4202219/02/2019 г.с.БорикиПлътна ограда
4212319/02/2019 г.с.ДумнициЖилищна сграда
4222406/03/2019 г.м.Драганчева корияСклад за материали- пристройка към печатница
4232511/03/2019 г.гр.Габрово II ет.II ч. ул.Eм. Манолов №23Преустройство на магазин за промишлени стоки и аптека в Магазин за промишлени стоки
4242618/03/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Бойката №19Пристройка към съществуваща автомивка
4252718/03/2019 г.с.РайновциНавес и барбекю
4262818/03/2019 г.м.До Чехлевци Пристройка и надстройка на жилищна сграда
4272920/03/2019 г.с.Лесичарка м.До с.РаховциПаркинг
4283020/03/2019 г.с.Лесичарка м.Семовско блатоПаркинг за автобус и микробус
4293120/03/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул. ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №24 в Склад за негорими материоали в негорими опаковки
4303221/03/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул. ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №8 в Цех за металообработка
4313322/03/2019 г.гр.Габрово-44 ч. ул.РилаКанализационно отклонение за жилщни сгради в УПИ XXI и УПИ X
4323402/04/2019 г.гр.Габрово,44 ч. ул.Тригьово кладенче №7Сградно водопроводно и канализационно отклонение за ПИ с кадастрален идентификатор 14218.518.63 /УПИ VII-3860/
4333502/04/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул. ОрловскаТърговски комплекс за строителни материали
4343605/04/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул. ИндустриалнаПреустройство на бивша столова в Офиси и на бивш склад в Пансион за временно настаняване на работници
4353709/04/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул. Мир №20Склад за инвентар
4363815/04/2019 г.с.Торбалъжи стр.полигонРазделяне на съществуваща жилищна сграда на два самостоятелни дяла
4373915/04/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул. ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №9 и №11 в Цех за метало-обработка и складова база за негорими материоали в негорими опаковки
4384022/04/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул. ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Фитнес" /в ликвидация/ - обект №22 в Склад за негорими материоали в негорими опаковки
4394123/04/2019 г.гр.Габрово III ет. I ч. ул.Орловска №3Смяна предназначението на съществуващ банков офис в Дентални кабинети и магазин за промишлени стоки
4404230/04/2019 г.с.Поповци м.ТрапаФотоволтаична система върху покрива на жилищна сграда - 5 kW
4414330/04/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Патриарх Евтимий №1 Благоустрояване на дворни площи на ЦДГ "Явор"- I етап
4424430/04/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-ВелчевциПреустройство на сграда за социални дейности /част от корпус "А" и "Б"/ за Обособяване на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и център за грижа за лица с различна форма на деменция
4434509/05/2019 г.гр.Габрово III ет. II ч. ул.Н.Палаузов №3Реставрация и адаптация на Соколови къщи /НКЦ/за ЗХР и жилищна част /стаи за гости/
4444609/05/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Братя Миладинови №11Магазин за промишлени стоки
4454713/05/2019 г.с.Поповци-ГледациПристройка към заварена жилищна сграда
4464813/05/2019 г.Реконструкция на кръстовище при улиците "Орловска", "Търновско шосе", "Лазурна" и бул."Бойката" в кръгово - гр. Габрово
4474913/05/2019 г.гр.Габрово кв.Пройновци №21Жилищна сграда
4485015/05/2019 г.гр.Габрово 76 част бул.Вапцаров №24Временен гараж
4495121/05/2019 г.с.БорикиГараж и склад за инвентар
4505221/05/2019 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.МораваИзграждане на детска площадка
4515321/05/2019 г.с.Червена локваЖилищна сграда
4525423/05/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул. ПанорамнаЖилищна сграда
4535527/05/2019 г.с.КиевциАвтодиагностичен център и жилище
4545628/05/2019 г.м.Зоопарка гр.Габрово1/Плътна опграда с частични прозирни елементи по източна и североизточна имотни граници; 2/Плътна ограда по западна и северозападна имотни граници; 3/ Стопанска постройка - склад за инвентар с р-ри 5/6 м
4555728/05/2019 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Вишеград №13аЖилищна сграда
4565803/06/2019 г.гр.Габрово II ет.IIIч. ул.Драва №3Подмяна покривна конструкция на жилищна сграда
4575903/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци,3 ул.Н.Войновски 124аПреустройство на магазин за хранителни и промишлени стоки в Търговски център за гуми и диасгностика и магазин за промишлени стоки
4586003/06/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул. Мир №21Гараж и склад за инвентар
4596104/06/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Патриарх Евтимий №10Гараж и склад за инвентар
4606207/06/2019 г.м.Бончева лъка земл.с.ПоповциПреустройство и пристройка към склад за строителни материали и авторемонтна работилницав "Цех за производство на хайвер и рибни деликатеси"
4616310/06/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Василка БеневаПлътна ограда по част от източната регулационна линия
4626410/06/2019 г.гр.Габрово III ет.II ч. ул.Константин Иречек №1Преустройство на магазин за промишлени стоки в самостоятелни обекти: Аптека за ГЛФ на I етаж; Офис на I и II етаж; Магазин за промишлени стоки на I етаж и Офис на II етаж
4636510/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци,1 ул.Д-р Илиев детския №5Център за компетентност-Интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии. Подобект: 1 Преустройство на заварена сграда /Вила 2/ за изследователски лаборатории, семинарни зали и координационни офиси
4646610/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци,1 ул.Д-р Илиев детския №3Център за компетентност-Интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии. Подобект: 2 Преустройство на лаборатрия в Корпус 1 /лаборатория 1013/ за лаборатория "Енерргоспестяващи технологии за удължаване жизнения цикъл и повишаване експлоатационната сигурност
4656710/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци,1 ул.Д-р Илиев детския №3Център за компетентност-Интелигентни мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии. Подобект: 3 Преустройство на производствено хале в Корпус 5 за лаборатория "СА / САМ системи за проектиране и производство на високи технологична продукция и "Адитивни технологии"
4666810/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци3 ул.Никола Войновски №120 аОграда по североизточната регулационна линия на УПИ XI-263, както следва: 1/ участък от мин. 2.20 м от жилищната сграда в УПИ XI-262 - 0,60 м плътна, а до 2,20 м - прозирна; 2/ следващия участък - плътна ограда с Н до 2,20 м
4676911/06/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул. Консервна №13Преустройство на съществуващ склад за алуминиева и РVC дограма за Автосервиз
4687012/06/2019 г.кв.Шенини, земл. ГабровоЖилищна сграда
4697114/06/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул. ИндустриалнаСклад за метали
4707217/06/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Индустриална №9Сградно водопроводно отклонение за производствен обект с кадастрален идентификатор 14218.502.438.15 по кадастралната карта
4717317/06/2019 г.м.Испиревото-Пазарева земл.ГабровоПрозирна ограда
4727417/06/2019 г.с. МичковциГараж
4737518/06/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Патриарх Евтимий №141/ Преустройство на съществуващ склад /сграда 1/ в административно-битова сграда; 2/ временно преустройство по чл.50, т.1 от ЗУТ на част от склад /сграда 2/ в административно-битова сграда
4747618/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци 3 ул.Никола Войновски №19Автомивка - I етап: с ползване на съществуващо мазе във временна сграда /чл.53 от ЗУТ/
4757718/06/2019 г.гр.Габрово I ет. I част ул.Щастие №24Пристройка към жилищна сграда със статут на търпимост и промяна на покривната конструкция
4767821/06/2019 г.гр.Габрово I ет. V част бул.Могильов №52аПреустройстви и пристройка на офис-сграда в Медико-диагностичен център и аптека
4777921/06/2019 г.с.ЗдравковецСтопанска постройка за инвентар
4788021/06/2019 г.с.Поповци ул.Бончева лъка №1Склад към съществуваща производствена сграда - фабрика за лепене на слоести детайли
4798121/06/2019 г.гр.Габрово, 50 частЗала за хандбал и тежка атлетика в СК "Христо Ботев"- Габрово. Етап 1: Отопление на зала за хандбал /тенис/ с лъчисти газово-керамични излъчватели на природен заз. Етап 2 - Преработка на котелно за природен газ; вентилационна инсталация на зала за хандбал /тенис/, преработка на ел.инсталации за захранване на нови съоръжения от част ОВК, проектиране на мълниезащитна и заземителна инсталации.
4808226/06/2019 г.с.ПоповциОграда по имотни граници на ПИ с идентификатор 57675.55.4 по КК на с.Поповци
4818326/06/2019 г.с.ДрагановциЖилищна сграда
4828426/06/2019 г.м.Колибата земл.ГачевциПреустройство на приемно-предавателна станция VT 5301 на "БТК"ЕАД, приемно-предавателна станция №3905 на "Теленор Билгария"ЕАД и приемно-предавателна станция GАВ0099 на "А 1 България"ЕАД
4838526/06/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци ул.Никола Войновски №97Плътна ограда по източната и западната регулационни линии
4848628/06/2019 г.с.Златевци-МилковциСтопанска постройка за инвентар
4858701/07/2019 г.гр.Габрово II ет.Iч. ул.Генерал Николов №23Автомивка
4868802/07/2019 г.гр.Габрово, м.Копаците - Глушково ул.Найден Геров №13Преустройство на магазин за промишлени стоки, работилница и магазин за закуски в ЗХР - Бистро
4878903/07/2019 г.ГабровоОсновен ремонт на горски път III степен "Тота Венкова - Равна гора"
4889004/07/2019 г.гр.Габрово II ет.IIIч. ул.Емануил Манолов №15Преустройство с цел - делба на жилище на III етаж от жилищна сграда в Две жилища
4899105/07/2019 г.м.Матевото, с.ПоповциГараж и склад
4909205/07/2019 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Найден Геров №52жДва броя гаражи
4919308/07/2019 г.гр.Габрово I ет. V част бул.Могильов №30Преустройство с надфстройка на жилищна сграда
4929408/07/2019 г.с.Дебел ДялЖилищна сграда
4939508/07/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-VI частПреустройство на част от съществуваща производствена сгрда - шивашки цех в Кожена галантерия
494960/8.07гр.Габрово. м.Ръта-Блока-ИзтокЖилищна сграда
4959708/07/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул. Търновско шосе №38Автодиагностичен пункт със склад
4969822/07/2019 г.гр.Габрово-86 част бул.Столетов №87Плътна ограда по част от южната регулационна линия
4979923/07/2019 г.гр.Габрово I ет. I ч. ул.Вишеград №5Ограда
49810025/07/2019 г.гр.Габрово III ет. I ч. ул.Орловска ул.Д-р ВасилиадиРеконструкция на кръстовище ул.Д-р Никола Василиади - ул.Орловска /до спортна зала/ и околните пространства
49910126/07/2019 г.с.Донино м.Брусовете1. Преустройство и пристройка към жилищна сграда /търпим строеж/ 2. Гараж със склад за инвентар
50010229/07/2019 г.гр.Габрово кв.Борово - Велчевци-2 част ул.СтудентскаДетска площадка
50110329/07/2019 г.гр.Габрово кв.Борово - Велчевци м.СинкевицаРемонр /рехабилитация/ на язовир "Синкевица" и съоръженията към него
50210429/07/2019 г.гр.габрово-73 част ул.Марагидик №14Подпорна стена с Н до 1м по част от югозападната регулационна линия
50310529/07/2019 г.гр.Габрово-85 част гул.Столетов №10Подмяна дървен гредоред над първи етаж на заварена производствена сграда /бивша текстилно-производствена дейност/ със стоманобетонна плоча
50410629/07/2019 г.с.ВраниливциЖилищна сграда
50510701/08/2019 г.гр.Габрово бул.Ген. Дерожински №144Реставрация и консервация на водни съоръжения в ЕМО "Етър"
50610801/08/2019 г.с.Мичковци м.Узунски чигарецПлътна ограда
50710901/08/2019 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Свищовска №75Смяна предназначението магазин за хранителни стоки и кафене в Манипулационна за пробовземания към СМДЛ Рамус
50811002/08/2019 г.гр.Габрово II ет.Iч. ул.Шейново №16Жилищна сграда
50911107/08/2019 г.гр.Габрово III ет. I ч. ул.Радион Умников №21Смяна предназначение магазин за промишлени стоки в партера на заварена сграда в Студио за красота
51011207/08/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.ИндустриалнаПреустройство и пристройка на съществуваща сграда за обособяване на Работилница за металообработване
51111315/08/2019 г.с.Богданчовци, земл.с.БаланиЖилищна сграда
51211419/08/2019 г.с.РязковциОграда
51311520/08/2019 г.гр.ГабровоГазоснабдяване на Община Габрово - подобект:Газораз-пределителна мрежа на гр. Габрово - етап 2019-ТТР 24С.2019 - обектите изписани в приложението
51411620/08/2019 г.гр.Габрово 75 част ул.Радост №20Гараж
51511721/08/2019 г.гр.Габрово кв.РадецкиАвариен ремонт на нмост над р. Козещица в района на кв. Радецки
51611822/08/2019 г.с.ГергиниСтопанска постройка за инвентар
51711927/08/2019 г.с.КиевциВременна стопанска постройка
51812027/08/2019 г.с.БорикиЖилищна сграда
51912128/08/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.Индустриална №44Пристройка склад за отремонтирани машини към съществуваща техническа работилница
52012230/08/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Индустриална №67аСклад за промишлени стоки
52112330/08/2019 г.гр.Габрово I етапПлощадка за подземно разделно събиране на отпадъци
52212430/08/2019 г.гр.Габрово I етап II ч.Площадка за подземно разделно събиране на отпадъци
52312511/09/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №26А в Склад за негорими материали и негорими опаковки
52412611/09/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.ИндустриалнаПреустройство на част от бивш цех на "Финтекс" /в ликвидация/ - обект №23 в Автодиагностичен пункт
52512711/09/2019 г.с. НоваковциФотоволтаична система върху покрива на жилищна сграда и прилежащ терен - 30 kW
52612819/09/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул. Надежда Жилищна сграда
52712917/09/2019 г.с.СпасовциОбслужваща сграда /спорт и атракции/ за лични нужди
52813020/09/2019 г.гр.Габрово-92 ч. ул.Баланска №6Промяна предназначението на част от дърводелска работилница в цех за металообработване
52913120/09/2019 г.с.МичковциБасейн
53013224/09/2019 г. м.Чукара земл.с.ДониноПодпорна стена и ограда по източната и западна имотни граници
53113326/09/2019 г.с.ПоповциЖилищна сграда
53213430/09/2019 г.с.ЖълтешФотоволтаична система върху покрива на съществуваща жилищна сграда - 3,6 kW
53313503/10/2019 г.м.Ръта-блока-запад земл.ГабровоЖилищна сграда с навес за две паркоместа
53413607/10/2019 г.с.ТрънитоЖилищна сграда
53513707/10/2019 г.с.ДрагоманиНавес - гараж
53613807/10/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци, I част ул.Чардафон №32Преустройство на жилищен етаж и на тавански етаж за жилище с основен ремонт на покрива на заварена жилищна сграда
53713908/10/2019 г.с.РайновциПристройка към търпима жилищна сграда
53814008/10/2019 г.с.ЯнковциАвтомивка
53914110/10/2019 г.с.Гергини-ГарванЖилищна сграда
54014215/10/2019 г.с.ГайтанитеЖилищна сграда
541143
54214415/10/2019 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци,1 ул.Д-р Илиев детския №5Преустройство на съществуваща сграда /вила №1/ в Научно-изследователски комплекс на Технически университет - Габрово
54314516/10/2019 г.гр.Габрово ул.Веселие №2Жилищна сграда
54414623/10/2019 г.гр.Габрово II ет.I ч. ул.Брянска №86Плътна ограда по северната, източната и южната регулационни линии
54514723/10/2019 г.гр.Габрово III ет. II ч. ул.Захари Стоянов №2Преустройство на първи етаж от жилищна сграда за обособяване на самостоятелно жилище
54614823/10/2019 г.гр.Габрово, СЗ-I ч. ул.РекордРеконструкция водопроводна мрежа ул.Радецка, гр. Габрово
54714924/10/2019 г.с.МичковциСтопанска постройка /навес и склад/
54815024/10/2019 г.гр.Габрово, СЗ-II ч. ул.Василка БеневаСлад инвентар
54915125/10/2019 г.с.ЗдравковецВременна стопанска постройка /склад за инвентар/
55015225/10/2019 г.м.Костадиница1.Лятна кухня-барбекю 2.Преустройство и пристройка на жилищна сграда 3.Ограда по имотни граници /северна, източна и западна/ 4.Вътрешни ПС с Н-2м
55115325/10/2019 г.м.Паевото-ГладичкаПътна връзка от път III-4403 "Габрово-Рязковци-Козирог" при км 4+112, дясно за обект Жилищна сграда в ПИ 14218.13.12 по кадастралната карта на Габрово
55215428/10/2019 г.м.Паевото-ГладичкаЖилищна сграда
55315529/10/2019 г.с.НиколчовциСтопанска постройка за отгфлеждане на животни /1 крава + 1 теле/ и помещение за фураж
55415620/11/2019 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V ч. ул. Смели хораЖилищна сграда
55515721/11/2019 г.гр.Габрово III ет. II ч. ул.Стефана Богдан Генчева №22Надстройка на жилищна сграда и реконструкция на покрив в двускатен
55615821/11/2019 г.гр.Габрово, кв.Нова махала №581.Подпорна стена 2.Навес-гараж
55715921/11/2019 г.гр.Габрово IIет. Iч. ул.Свищовска №18Преустройство на съшествуваша сграда в работилница за производство на пластмасови детайли и изделия
55816025/11/2019 г.с.ЗлатевциОграда по северната имотна граница
55916125/11/2019 г.гр.Габрово Iет. IIч. ул.Морава №1АПреустройство на кафене в ателие за творческа дейност без наднормен шум и вредности
56016225/11/2019 г.гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №7Кабелна линия средно0 напрежение за захранване на съществуващ трафопост 20/10/0,4 kW
56116325/11/2019 г.гр.Габрово-72 ч. бул.Трети март №7Реконструкция и дооборудване на съществуващ трафопост 20/10/0,4 kW
56216427/11/2019 г.гр.Габрово Iет. Iч. ул.Брегалница №22Жилищна сграда с гараж и допълващо застрояване склад и лятна кухня
56316529/11/2019 г.гр.Габрово III ет. II ч. ул.Йоан Предтеча №11Външно ел.захранване на жилищна сграда с офис
56416602/12/2019 г.с.НиколчовциЖилищна сграда
56516702/12/2019 г.м.ШениниВторостепенна постройка - лятна кухня
56616802/12/2019 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Евтим Дабев №2Преустройство на ЗХР в магазин за промишлени стоки
56716902/12/2019 г.с.НоваковциАтелие - офис
56817002/12/2019 г.с.ДумнициГараж
56917105/12/2019 г.гр.Габрово-50 ч. бул.АприловПреустройство на подпокривно пространство в зали за тенис на маса и бойни спортове в спортното хале /за акробатика, лека атлетика и бокс/ в спортен комплекс "Христо Ботев'-Габрово
57017211/12/2019 г.с.МузгаВторостепенна постройка за инвентар
57117312/12/2019 г.с.ДрагановциПлътна ограда с прозирни елементи
57217412/12/2019 г.с.КостенковциПаметник на загиналите и учатниците във войните 1912-1945г. от с.Костенковци
57317518/12/2019 г.с.ВелковциСклад за консумативи
57417618/12/2019 г.с.НоваковциЖилищна сграда
57517719/12/2019 г.гр.Габрово I ет. II ч. ул.Д-р Тота Венкова №12Преустройство на ЗХР /бърза закуска/ в жилище
57617819/12/2019 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Лазурна №2 Благоустрояване дворни площи на ЦДГ "Младост" - I етап
57717919/12/2019 г.с.ЧарковоПромяна предназначението на съществуваща сграда и пристройка към нея с цел обособяване на цех за производство на електроника
57818019/12/2019 г.гр.ГабровоПът III-5004 - Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 31+000 Подобект: Външно функционално осветление на п.в."Чехлевци" и п.в."Дядо Дянко"
57918123/12/2019 г.гр.Габрово-72 част бул.Трети март №7 Преустройство на производствена сграда в предприятие за производство на макаронени изделия
580107/01/2020 г.с.Златевци-МилковциЖилищна сграда
5812гр.Габрово, СЗ-II част ул.ИндустриалнаПристройка към обособена складова база за строителство
582308/01/2020 г.гр.Габрово-72 част бул.Трети март №7Газификация на производствена сграда - предприятие за производство на макаронени изделия
583410/01/2020 г.с.ДрагановциГазоснабдяванена Община Габрово-подобект: Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с.Драгановци ТТР24В 3.2019; подобект: Газоразпределителна мрежа в урбанизираната територия на с.Драгановци, етап 2019-ТТР24С 3.2019
584510/01/2020 г.с.ЯворецТрафопост БМКП 20/0.4 kVA, 1x630 kVA и кабел СрН
585610/01/2020 г.с.Яворец1. Преустройство на производствена сграда №2 в цех за монтаж на метални кабини и конструкции за ел.съоръжения 2. Водопроводно отклонение до ПИ 87120.38.179
586713/01/2020 г.с.ДониноВременна стопанска постройка /Склад за инвентар/
587815/01/2020 г.с.ЯворецОсновен ремонт на съществуващ ведомствен път от о.т.154 до ПИ 87120.38.179 по кадастралната карта на с.Яворец
588916/01/2020 г.гр.Габрово кв.Етъра ул.Генерал Дерожински №144Преустройство на хотел "Станноприемница" за хотел, администрация и механа към РЕМО "Етър" - гр.Габрово
5891016/01/2020 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.ИндустриалнаЦех за металообработване и производство на електронни прибори
5901116/01/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Бойката №4Складови помещения
5911223/01/2020 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.ИндустриалнаКабелно захранване средно напрежение и БКТП - 400kVa, 20/0,4kV към "Цех за металообработване и производство на електронни прибори"
5921330/01/2020 г.с. ЧерневциНадстройка на съществуваща жилищна сграда, търпим строеж
5931407/02/2020 г.гр.Габрово II етап III ч. ул.Алеко Богориди 3Гараж
5941511/02/2020 г.с.НоваковциПлътна ограда
5951611/02/2020 г.с.НоваковциРеконструкция на клон А от въздушна мрежа НН на ТП "Новаковци" на с.Новаковци
5961718/02/2020 г.м. Габровското, общ.ГабровоТърговски, автодиагностичен и автосервизен център
5971818/02/2020 г.гр.Габрово-80 част ул.Здравна №31Второстепенна обслужваща стопанска постройка с р-ри 6.50/2.50м и Н-било покрив до 3.00м, долепена до търпима жилищна сграда
5981918/02/2020 г.гр.Габрово III етап I ч. ул.ДунавОфис-сграда
5992018/02/2020 г.гр.Габрово III етап I ч. ул.ДунавОфис-сграда със ЗХР
6002119/02/2020 г.с.ДрагановциЖилищна сграда с гараж
6012222/02/2020 г.с.Поповци-ГледациНавес
6022326/02/2020 г.гр.Габрово-73 част ул.Марагидик №14Стопанска постройка с р-ри 3,00/6,50м и височина до 3,00м
6032427/02/2020 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-I, II, V, VI частМонтаж на соларна инсталация за топла вода до 1 MW за битови нужди върху покрива на сгради с идентификатор 14218.505.575.30, 14218.505.575.43, 14218.505.575.47, 14218.505.575.63, 14218.505.575.65, 14218.505.575.67
6042528/02/2020 г.с.МрахориПристройка към съществуваща жилищна сграда /търпим строеж/ и реконструкция на покрив
6052605/03/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.ИндустриалнаВъншно ел.захранване-кабел НН и преустройство на производствен цех и пристройка за обособяване на складова база за строителство
6062706/03/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Бойката №29ААвтосервиз и плътна ограда до 2,20м
6072809/03/2020 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.Генерал НиколовКабелна линия средно напрежение /КСрН/ 20kV до ПИ 14218.502.492 по КК на гр. Габрово и реконструкция на съществуващ трафопост /ТП/ 20/0,4 kV,1x1000kVA
6082909/03/2020 г.гр.Габрово-II ет. III ч. ул.Омуртаг №6Плътна ограда по североизточната граница
6093013/03/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.БатакФотоволтаична централа 30kW върху покрива на сгради с идентификатори 14218.503.576.1 и 14218.503.576.2
6103119/03/2020 г.гр.Габрово III етап IIч. ул.П.Славейков №7-АГрадински навес към кафе-аперитив
6113220/03/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Съгласие №25Преустройство с цел промяна предназначението на втория етаж /офиси/ на съществуваща сграда за жилище
6123323/03/2020 г.гр.Габрово, кв.ВойновоЖилищна сграда
6133427/03/2020 г.гр.Габрово-87 част ул.Равнера №7Фотоволтаична инсталация върху покрива на същ. жилищна сграда с обща инсталационна мощност до 1 МW за собствени нужди
6143501/04/2020 г.с.СтойковциЖилищна сграда
6153606/04/2020 г.м.СтенатаЖилищна сграда с гараж и басейн
6163706/04/2020 г.гр.Габрово I етап III ч. ул.ЛазурнаМногофамилна жилищна сграда с мазазин за промишлени стоки, аптека и студио за красота
6173806/04/2020 г.с.Поповци м.Бончева лъкаВъншно ел.захранване 20kV и трафопост 20/0,4 kVA за Дърводелска работилница
6183909/04/2020 г.гр.Габрово III етап IIч. ул.М.Палаузов №7Жилищна сграда с ателие
6194015/04/2020 г.гр.Габрово III етап IIч. ул.Стефана Б.Генчева1.Жилищна сграда 2.Ограда изцяло в собствен имот
6204121/04/2020 г.с. Дебел дялГрадински навес - ветранда
6214227/04/2020 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул. Ген. Николов №7Захранващ водопровод на сграда с кад.идентификатор 14218.502.655
6224327/04/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Бойката №12Пристройка - II етап към съществуващ сервиз за сервиз, ЗХР и администрация
6234404/05/2020 г.гр.Габрово III етап IIч. ул.Стефана Б.Генчева №38-Б1. Навес за паркиране 2. Кът за барбекю
6244511/05/2020 г.с. Червена локваПристройка към жилищна сграда в режим на търпим строеж
6254614/05/2020 г.гр.Габрово II етап I ч. ул.Свищовска №9Сградно водопроводно отклонение за ПИ 14218.504.12 по кадастралната карта на гр. Габрово
6264720/05/2020 г.гр. Габрово кв.ВойновоПрозирна ограда с Н до 2,20 м
6274822/05/2020 г.с. НоваковциФотоволтаична система върху покрива на съществуваща сграда и прилежащ терен - за 30 kw
6284927/05/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Василка Бенева, ул.Консервна, ул.БатакИзвънплощадков водопровод за захранване на производствено-складова база
6295029/05/2020 г.гр.Габрово III етап IIч. ул.БайкалПреустройство на незавършена жилищна сграда и пристройка към нея
6305129/05/2020 г.гр.Габрово м.ШениниЖилищна сграда
6315201/06/2020 г.гр.Габрово-45 част ул.Иван Люцканов 4Проистройка към съществуваща жилищна сграда
6325302/06/2020 г.гр.Габрово м.кв.Войново ул.Винпромна №1Склад за метали
6335403/06/2020 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници- IV част ул.Осми март №13Гараж
6345503/06/2020 г.гр.Габрово I етап II ч. Площадка за подземо разделно събиране на отпадъци
6355604/06/2020 г.с.РайновциНадстройка /промяна на покривната конструкция/ на жилищна сграда
6365704/06/2020 г.гр.Габрово, СЗ-III частЖилищна сграда
6375804/06/2020 г.гр.Габрово I етап II ч. ул.МладостПлощадка за подземо разделно събиране на отпадъци
6385904/06/2020 г.гр.Габрово I етап II ч. ул.СвищовскаПлощадка за подземо разделно събиране на отпадъци
6396004/06/2020 г.гр.Габрово II ет., III ч. ул.Алеко Богориди №10Основен ремонт на покрив на жилищна сграда
6406105/06/2020 г.гр.Габрово I етап II ч. Площадка за подземо разделно събиране на отпадъци
6416208/06/2020 г.гр.Габрово-II ет. III ч. ул.Възраждане №7Външно ел.захранване на многофамилна жилищна сграда със ЗХР и магазин за промишлени стоки
6426309/06/2020 г.гр.Габрово кв.Дядо ДянкоОсновен ремонт на водопроводна мрежа на улици Баба Зара и Митко Палаузов, гр.Габрово. Подобект: Водопроводна мрежа на ул. Баба Зара; Подобект: Водопроводна мрежа на ул. Митко Палаузов
6436412/06/2020 г.гр.Габрово III етап IIч.ЕСИ - подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на гр.Габрово
6446512/06/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Индустриална Външно ел.захранване на склад
6456612/06/2020 г.гр.Габрово-II ет. III ч. ул.Гоце Делчев №10Външно ел.захранване - кабел НН за жилищна сграда
6466712/06/2020 г.с.ЯворецЖилищна сграда
6476826/06/2020 г.с.Драгиевци1. Жилищна сграда; 2.Навес за инструменти-допълващо застрояване; 3. Басейн - 100 м3
6486929/06/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Индустриална Складова база
6497007/07/2020 г.с.Гергини - ГарванПлътна ограда по североизточната имотна граница /дъно на УПИ/
6507108/07/2020 г.гр.Габрово-44 част ул.Тригьово кладенче №7Жилищна сграда
6517210/07/2020 г.с.ДрагиевциПлътна ограда по северозападна, североизточна и югоизточна имотни граници с Н по-голяма от 2,20 м
6527310/07/2020 г.гр.Габрово-51 част ул.Ясен №2Жилищна сграда с гараж
6537410/07/2020 г.гр.Габрово-75 част бул.Трети март №80Пристройка към жилищна сграда
6547513/07/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II частСклад за търговия на едро и дребно с авточасти
6557615/07/2020 г.гр.Габрово-84 1аст ул.ЯгодаОткрит басейн до 100 кв.м
6567722/07/2020 г.гр. Габрово Газоснабдяванена Община Габрово-подобект: Газоразпределителна мрежа Габрово, етап 2020-2030 ТТР24С.2020-2030
6577828/07/2020 г.с. Поповци1. Склад за селскостоп. Продукция; 2. Външно ел. захранване
6587928/07/2020 г.с. КопчелиитеГараж
6598028/07/2020 г.гр. Габрово, ул. Орловска №20Преустройство на магазин в магазин за оптика с кът за рефракция
6608129/07/2020 г.гр. Габрово, бул. Столетов №82Преустройство на магазин в сервиз за металообработващи машини, магазин за инструменти и офиси
6618229/07/2020 г.гр. Габрово, ул. Орловска №148Преустройство и промяна предназначението на офиси в заведение за бърза закуска
6628330/07/2020 г.с. Донино, местн. Тод. Път Чукара-ДониПП станция Фенерите
6638404/08/2020 г.гр. Габрово, бул. АприловГазоснабдяване администрация футбол в спортен к-с Хр. Ботев
6648504/08/2020 г.гр. ГабровоРемонт покрив на сгради
6658604/08/2020 г.с. ДрагановциСклад за инвентар
6668706/08/2020 г.гр. Габрово, ул. БатакВъншно ел. захранване
6678806/08/2020 г.бул. Н. Й. Вапцаров №33Барбекю, плътна ограда
6688910/08/2020 г.гр. ГабровоСклад за метали и офис
6699012/08/2020 г.кв. ВодициПреустройство и смяна предназначението на сгради в дом за стари хора и надстройка
6709112/08/2020 г.с. Лесичарка, местн. ВърбаЦех за металообработване
6719212/08/2020 г.гр. Габрово, ул. ЧайкаДетска площадка
6729314/08/2020 г.гр. Габрово, ул. Мадара №9Преустройство и пристройка на жилищна сграда
6739414/08/2020 г.с. МрахориНавес и стопанска постройка
6749518/08/2020 г.с. МрахориЖилищна сграда
6759620/08/2020 г.с. Балани, местн. СинчаПлътна ограда
6769724/08/2020 г.гр. Габрово, бул. СтолетовПодобряване системата за градски транспорт чрез закупуване на 3 бр. зарядни станции
6779824/08/2020 г.гр. Габрово, ул. Н. ГеровПодобряване системата за градски транспорт чрез закупуване на 3 бр. зарядни станции
6789924/08/2020 г.с. Гръблевци, местн. СтърнищетоСклад за тор
67910024/08/2020 г.гр. Габрово, ул. Индустриална №44Преустройство на промишлена сграда в офис сграда
68010125/08/2020 г.гр. ГабровоБлагоустрояване на ул. Ем. Манолов и ул. Чардафон, подобект: Изгражданена новопредвидена улица между ул. Баждар, ул. Скобелевска и ул. Чардафон
68110228/08/2020 г.с. Зелено дървоСклад за инвентар
68210301/09/2020 г.гр. Габрово, ул. Индустриална Преустройство на част от бивш цех Финтекс обект 7 в пункт за сортиране и пакетиране на дрехи
68310402/09/2020 г.с. ЗлатевциЖилищна сграда
68410503/09/2020 г.гр. Габрово, ул. Омуртаг №6Гараж
68510608/09/2020 г.гр. Габрово, ул. Й. Соколски №18Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки
68610708/09/2020 г.гр. Габрово, ул. В. Беневафотоволтаична централа 30kW в паралел с ел. мрежа
68710811/09/2020 г.гр. Габрово, ул. Рекорд №7Преустройство и промяна предназначението част от производствена сграда в цех за производство на керамични изделия
68810911/09/2020 г.гр. Габрово, ул. Свищовска №91Преустройство букмейкърски клуб с кафе в аптека
68911011/09/2020 г.гр. Габрово, ул. МазалтПодобряване системата за градски транспорт чрез закупуване на 3 бр. зарядни станции, подобект: нова кабелна линия, зарядна станция и пилон за зареждане
69011121/09/2020 г.с. Лесичарка, местн. ВърбаБКТП и кабелна линия
69111221/09/2020 г.гр. ГабровоЕСИ - подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на гр. Габрово
69211325/09/2020 г.гр. Габрово, ул. Орлово гнздо №33Жилищна сграда и гараж
69311425/09/2020 г.гр. Габрово, ул. Стефана Богдан Генчева №40аЖилищна сграда с басейн и ограда
69411525/09/2020 г.гр. Габрово, местн. АзмакаКабелно захранване средно напрежение и МТТ - 100kVa
69511628/09/2020 г.с. РайновциЖилищна сграда
69611728/09/2020 г.с. ПоповциСклад за инвентар
69711830/09/2020 г.гр. Габрово, ул. Сан Стефано №21Навес гараж
69811930/09/2020 г.гр. Габрово, м. Копаците-ГлушковоАвтодиагностичен пункт и търговски център
69912030/09/2020 г.с. БорикиГараж
70012130/09/2020 г.с. ДрагановциГрадински навес
70112205/10/2020 г.с. ЯнковциПристройка към жилищна сграда
70212308/10/2020 г.ул. Илевска №9Преустройство на складова база в цех за механична обработка на кабели
70312409/10/2020 г.гр. ГабровоСклад за инвентар
70412520/10/2020 г.ул. Осми март №6Преустройство на кафе-аператив в зъботехническа лаборатория
70512620/10/2020 г.ул. Найден Геров №51Пристройка към заварена сграда за тераса
70612723/10/2020 г.с. БорикиЖилищна сграда, външно ел. захранване и външен водопровод
70712827/10/2020 г.с. РаховциНавес гараж
70812927/10/2020 г.с. ДумнициЖилищна сграда
70913027/10/2020 г.гр. Габрово, м. Хаджийска усойна- МЕКабелно захранване НН на жилищна сграда
71013127/10/2020 г.гр. Габрово, ул. Ал. Стамболийски №19Основен ремонт на покрива на сграда и надзиждане
71113228/10/2020 г.гр. Габрово, ул. ИзтокСклад за инвентар
71213328/10/2020 г.гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №45Преустройство на ППС №3745 на покрива на сграда
71313428/10/2020 г.гр. Габрово, бул. Могильов Фотоволтаична електроцентрала
71413502/11/2020 г.гр. Габрово, ул. Разцветна №2Жилищна сграда
71513602/11/2020 г.гр. Габрово, ул. ИндустриалнаСклад за промишлени стоки
71613710/11/2020 г.гр. Габрово, ул. Христо Ботев №29Преустройство на ППС №3511 на покрива на сграда
71713810/11/2020 г.ГР. Габрово, ул. ОколчицаЖилищна сграда
71813910/11/2020 г.гр. Габрово, ул. Братя Гъбенски №2Два гаража
71914010/11/2020 г.гр. Габрово, ул. Съзаклятие №8Преустройство и промяна предназначението на аптека в заведение за бързо хранене
72014110/11/2020 г.ГР. Габрово, бул. Третни мартСпортен център
72114201/11/2020 г.гр.Габрово-44 част ул.Иван Тончев №15Преустройство на приемно-предавателна станция №3656 с честотен обхват 900,1800 и 2100 Mhz, разположена на покрива на сграда на ул. Иван Тончев №15
72214313/11/2020 г.с.АрменитеЖилищна сграда
72314413/11/2020 г.с.Златевци-МилковциПристройка към съществуваща жилищна сграда
72414513/11/2020 г.гр.Габрово-72 част, бул.Трети март №21Преустройство на приемно-предавателна станция №3645 с честотен обхват 900,1800 и 2100 Mhz, разположена на покрива на сграда на бул. Трети март №21 /бл."Мазалат"/
72514613/11/2020 г.гр.Габрово-III етап II ч. ул.Цанко Дюстабанов №22Преустройство на приемно-предавателна станция №3510 с честотен обхват 900,1800 и 2100 Mhz, разположена на покрива на сграда на ул. Цанко Дюстабанов №22
72614713/11/2020 г.гр.Габрово,кв.Борово- Велчевци ул.Никола Войновски №87Преустройство на част от производствено-битови сгради в "малка винарска изба до 100т/г"
72714813/11/2020 г.земл.Габрово м.Драганчева КорияСклад за пластмасови изделия, навес и фотоволтаична централа
72814913/11/2020 г.гр.Габрово-I ет. I част ул.Селимица №8Гараж и склад
72915017/11/2020 г.гр.Габрово м.Войновска спиркаРеконструкция на съществувеаща бензиностанция и газстанция
73015117/11/2020 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Василка Бенева 2Второстепенна постройка - покрит градински кът с височина до 3 м /било/
73115223/11/2020 г.с.СмиловциГараж
73215324/11/2020 г.гр.Габрово-II етап III ч. 1. Навес за сервиране на открито 2. Обслужващ навес към обект: "Реставрация и адаптация на Соколови къщи (НКЦ) за ЗХР и жилищна част (стаи за гости)
73315425/11/2020 г.с.Гарван, м.Филска корияДве селскостопански постройки - два навеса за животни
73415525/11/2020 г.гр.Габрово-IIIетап II ч. ул.Николаевска №18Ремонт и преустройство на заварена жилищна сграда /с идентификатор 14218.510.565/
73515601/12/2020 г.гр.Габрово кв.Борово- Велчевци, 3 част ул.В.Михайлов №25Автосервиз, офис и магазин за промишлени стоки
73615704/12/2020 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-III част ул.Осми март Жилищна сграда - временен строеж
73715804/12/2020 г.земл.Габрово м.ШениниПристрояване, преустройство и реконструкция на сезонна постройка за жилищна сграда
73815907/12/2020 г.с.КиевциИзграждане връзка ВЕЛ "Космос-Поповци", кабел 20 kV между МТП "Найден Геров" и ТП "Киевци"
73916009/12/2020 г.гр.Габрово-45 част ул.Николаевска №157Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ магазин в лекарски кабинет
74016110/12/2020 г.гр.Габрово-82 част ул.Козещица №2Фотожолтаична електроцентрала с мощност до 30 kW
74116211/12/2020 г.гр.Габрово кв.Тлъчници-V част ул.ПанорамнаЖилищна сграда
74216314/12/2020 г.с.Гъбене, с.ДрагановциРеконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода. Подобект: Източен водопровод клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с.Буря - с. Добромирка, ЕТАП I , участък №3: водопровод от т.276.1 до т.352, с L=3513,91 м
74316414/12/2020 г.гр.Габрово ул.Лютаци №35Сградно водопроводно отклонение за ПИ 14218.530.67 по кадастралната карта на гр. Габрово
74416514/12/2020 г.гр.Габрово-85 част бул.Хемус №2АРазширение на автомивка
74516618/12/2020 г.гр.Габрово ул.Зелена ливадаРеконструкция на ритуална зала към централен гробищен парк
74616721/12/2020 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.Рекорд №23Пристройка и преустройство на съществуваща складово-производствена сграда в млекопреработвателно предприятие
74716821/12/2020 г.ц.ГъбенеГараж
74816921/12/2020 г.с.КаралиЖулищна сграда
74917022/12/2020 г.с.АрменитеФотоволтаична инсталация до 30 кW и подземно ел.захранване НН
75017122/12/2020 г.гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци 1 част ул.Д-р Илиев-детския №3Благоустрояване на част от терена на Технически университет - Габрово, включително и паркинг, южно от учебен корпус №1 (сграда с идентификатор 14218.514.5.1 поКККР на гр.Габрово)
75117229/12/2020 г.гр.Габрово-50 част ул.Слави Ангелов №5аНадстройка на жилищна сграда /с повдигане на покрива/
75217329/12/2020 г.гр.Габрово II ет. III ч. ул.Св.св.Кирил и Методий №2 вх.Б ет.0Преустройство с цел промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в гараж
753107/01/2021 г.гр.Габрово-I ет. I част ул.Щастие №20Жилищна сграда с гараж
754208/01/2021 г.гр.Габрово-I ет. IV част ул.Петър Падалски №1 ет.10 ап.37Преустройство на апартамент №37 от етаж 10 на жилищен блок ПИ 14218.501.829.2.37 по КККР, за обособяване на две самостоятелни жилища
755308/01/2021 г.с.КметовциЖилищна сграда
756411/01/2021 г.гр.Габрово-I ет. I част ул.Вишеград №9Жилищна сграда
757511/01/2021 г.с.Янковци м.Гачкова лъкаАвтодиагностичен пункт и автосервиз
758611/01/2021 г.гр.Габрово , кв.Борово-Велчевци - 1 част ул.Студентска №70 бл.3Преустройство на приемно-предавателна станция №3531, разположена на покрива на сграда с идентификатор 14218.514.60.3 по КККР на гр.Габрово
759711/01/2021 г.гр.Габрово-II ет. II част ул.Ангел Кънчев №51Жилищна сграда с магазин
760811/01/2021 г.гр.Габрово-Iет. V част бул.Могильов №52АВъншно ел.захранване за преустройство и пристройка на офис сграда в медико-диагностичен център и аптека
761912/01/2021 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.ИндустриалнаИзместване на два броя кабелни електропроводни линии /КЕЛ/ 20 KV, както следва: КЕЛ 20 кV между БКТП "Селена" и ВС "ЦРП Финтекс"-тип АОСБ на извод "Финтекс 1" от п/ст "Габрово" 110/20/10 KV и КЕЛ 20 кV между п/ст "Габрово" 110/20/10 кV и ВС "ЦРП Финтекс"-тип АОСБ на извод "Финтекс 2" от ЕП "Габрово" 110/20/10 кV
7621013/01/2021 г.гр.Габрово-44 част ул.Прага №24Сградно водопроводно и канализационно отклонение за присъединяване към ВиК мрежата на ПИ с идентификатор 14218.518.609 по КККР на Габрово
7631113/01/2021 г.с.ЯворецВодовземно съоръжение от подземни води - шахтов кладенец
7641218/01/2021 г.гр.Габрово СЗ-I част ул.ИндустриалнаВъншно ел.захранване за ремонтно-механичен цех
7651320/01/2021 г.с.СмиловциЕднофамилна жилищна сграда - за временно ползване
7661420/01/2021 г.с.ЯсениЖилищна сграда
7671520/01/2021 г.с.Яворец, м.Баир мешеОвчарник
7681620/01/2021 г.с.НоваковциЖилищна сграда
7691720/01/2021 г.с.Враниловци1. Жилищна сграда 2. Стопанска постройка
7701820/01/2021 г.гр.Габрово, кв.Бакойци ул.Антифашистка 40Пристройка към съществуваща жилищна сграда и плътна ограда по регулационната линия към УПИ VII-6
7711921/01/2021 г.гр.Габрово ул.Зелена ливадаБлагоустрояване и изграждане на урнови стени в централен гробищен парк гр.габрово
7722025/01/2021 г.с.МрахориЖилищна сграда
7732126/01/2021 г.гр.Габрово-IIIет. I част ул.Роден край №15Промяна на покрив с надзиждане за обособяване на използваем тавански етаж на съществуваща жилищна сграда
7742228/01/2021 г.с.ДрагоманиИзграждане на покривна мрежова фотоволтаична система с мощност 4,92 KWp монтирана върху покрив на съществуваща сграда
7752328/01/2021 г.гр.Габрово-II ет. I част ул.Патриарх Евтимий 14Фотоволтаична електрическа централа с мощност 29,7 kW и външно ел.захранване
7762403/02/2021 г.гр.Габрово-I ет., V ч. бул.Могильов №47Покривна фотоволтаична централа 29,44 kWp към "Комплекс за търговия и развлечения "ТЕРА ЦЕНТЪР"
7772505/02/2021 г.с.БорикиФотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW монтирана върху терена
7782609/02/2021 г.с.Златевци-МилковциВодопроводно отклонение
7792712/02/2021 г.гр.Габрово-II ет. I част ул.Христо Ботев - ул.ПреславПодмяна кабел СрН между ТП "Обретенов" - ТП "Христо Ботев" - извод "Падало" - 10 kV, гр. Габрово
7802815/02/2021 г.гр.Габрово-I ет. I част ул.БългаркаЖилищна сграда
7812917/02/2021 г.гр.Габрово-IIIет. II част ул.Петко Каравелов №10Преустройство на полуподземен етаж на обществено-обслужваща сграда в заведение за хранене и развлечение, благоустрояване на двора, реставрация на фасадите
7823017/02/2021 г.гр.Габрово-II ет. I част ул.Братя Миладинови 3 Жилищна сграда
7833118/02/2021 г.гр.Габрово-IIIет. II част ул.РазцветнаЕднофамилна жилищна сграда с фирмен офис
7843218/02/2021 г.гр.Габрово-II ет. I част ул.Георги Кирков №4Сграда за машинно пране на килими
7853323/02/2021 г.с.Поповци м.КопакаНавес за леки и товарни автомобили
7863423/02/2021 г.гр.Габрово м.Копаците-ГлушковоПреустройство и промяна предназначението на магазин за строителни материали, железария и промишлени стоки за обособяване на два отделни обекта - Автосрвиз и Магазин за промишлени стоки
7873524/02/2021 г.гр.Габрово-52 част, кв.Радичевец ул.Св.Климент Охридски №40Гараж и навес за паркиране
7883626/02/2021 г.гр.Габрово-III ет., II част ул.Опълченска №14Основен ремонт на покрив над сграда с кадастрален идентификатор 14218.510.416.1, заедно с частична промяна на надзида
7893726/02/2021 г.гр.Габрово, СЗ - II част ул.БатакПроизводствено-складова база за екструдиране на ПВЦ профили - Етап I с подобекти: 1.Административна сграда; 2.Производствено-складово хале; 3.Складово хале
7903802/03/2021 г.гр.Габрово-I етап, Iчаст ул.БрегалницаСклад за инвентар
7913904/03/2021 г.м.Синча, земл.БаланиЖилищна сграда
7924005/03/2021 г.гр.Габрово-II ет. I част ул.Христо Ботев - ул.Ивайло - ул.ПресласвПодмяна кабел СрН между ТП "Васил Левски" - ТП "Христо Ботев", гр. Габрово
7934108/03/2021 г.с.ЛозаПристройка към заварена жилищна сграда
7944208/03/2021 г.гр.Габрово-II ет. I част ул.Братя Миладинови - ул.Генерал Николов - ул.23 декемвриПодмяна кабел СрН между ТП "Локомотив" - ТП "Александър Стамболийски 2" - извод "Стефан Караджа" - 10 kV, гр. Габрово
7954310/03/2021 г.с.Зелено дървоЖилищна сграда
7964410/03/2021 г.гр.Габрово-II ет. III част ул. Св.Св. Кирил и МетодийПодмяна кабел СрН между ТП "Куклен театър" - ТП "Кирил и Методий" - ЕП "Игото" - 10 kV, гр. Габрово
7974512/03/2021 г.гр.Габрово-II етап I част ул.Сан Стефано №27, ет.3, асп,7Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.324.1.7 по КККР - офис №7 за обособяване на жилище
7984615/03/2021 г.гр.Габрово-III ет., I част ул.РазцветнаЖилищна сграда
7994715/03/2021 г.с.ДрагановциЛятна кухня и склад за инвентар
8004818/03/2021 г.гр.Габрово-95 част бул.Столетов №197Гараж
8014918/03/2021 г.гр.Габрово-III ет., I част ул.Орловска №71Многофамилна жилищна сграда с апартаменти, ателиета, магазини и гаражи
8025023/03/2021 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.Индустриална №44Изграждане нафотоволтаична централа с мощност 29,7 kW
8035123/03/2021 г.гр.Габрово-II етап I част ул.Свищовска №18Магазин "Градински център"
8045223/03/2021 г.гр.Габрово-72 част бул.Трети мартИзграждане на подпорна стена за укрепване на терена на подстанция "Балкан"
8055324/03/2021 г.с.Армените, общ.ГабровоФотоволтаична инсталация до 30 kW
8065424/03/2021 г.гр.Габрово-III етап, I част ул.Роден край №41Пристройка към съществуваща жилищна сграда
8075526/03/2021 г.гр.Габрово-91 част бул.Хемус 45 А, вх.1 ап.1Преустройство на магазин за хранителни стоки в жилище /възстановяване на жилищното предназначение/
8085631/03/2021 г.гр.Габрово, СЗ - IIIчаст ул.Георги Стефанов №48Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW
8095731/03/2021 г.с.ИванковциЖилищна /вилна/ сграда
8105831/03/2021 г.с.МрахориЖилищна сграда и навес - гараж
8115905/04/2021 г.гр.Габрово, СЗ - I част ул.Индустриална №12Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди, върху покрива на хипермаркет "Технополис", с мощност 75,735 kWp
8126005/04/2021 г.с.Поповци ул.Партизанска №13Фотоволтаична инсталация с мощност 15 kW
8136106/04/2021 г.с.Гергини - ГарванЖилищна сграда
8146206/04/2021 г.гр.Габрово, кв.Етъра ул.Генерал ДерожинскиИзграждане на паркоместа за нуждите на РЕМО"ЕТЪР", в рамките на проект: "РЕМО "ЕТЪР" - музей за креативен културен туризъм", финансиран по ОПРР 2014 - 2020 г."
8156307/04/2021 г.с.Донино, местност Тод. път Чукара-ДониПриемно предавателна станция GAB0059.A Fenerite с честотен обхват 900/1800/2100 MHz Подобект: Външно ел.захранване - трафопост тип МКТП 20/0,4V, 25 W, кабелна линия 20 Kv от ВЕЛ ":Царева ливада" и кабел НН в поземлен имот с идентификатор 22959.17.26
8166407/04/2021 г.гр. Габрово, кв.Бакойци, кв.Беленци, кв.Бичкиня, кв.Бойката, кв.Борово-Велчевци, кв.Водици, кв.Варчевци, кв.Етъра, кв.Гачевци, кв.Голо бърдо, кв.Дядо Дянко, кв.Златари, кв.Илевци, кв.Кряковци, кв.Лисец, кв.Любово, кв.Младост, кв.Негенци, кв.Нова махала-Шумели, кв.Недевци, Северна зона, кв.Пройновци, кв.Радичевец, кв.Лютаци, кв.Русевци, кв.Сарани/бивш Стефановци/, кв.Тлъчници, кв.Трендафил I, кв.Трендафил II, кв.Тончевци, кв.Ябълка, кв.Хаджицонев мост, кв.Чехлевци, кв.Йовчевци, ЦГЧ, кв.Търсиите,кв.Шенини, кв.Славовци, кв.Радецки, Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Габрово, чрез договор с гарантиран резултат и подмяна на трасета захранващи кабели за улично осветление в частта опции
8176508/04/2021 г.гр.Габрово-III етап II част ул.Стефана Богдан Генчева Жилищна сграда
8186608/04/2021 г.с.БанковциВторостепенна постройка
8196716/04/2021 г.с.ГъбенеИзместване на СБС №3, част от клон "В" на въздушната мрежа ниско напрежение /НН/ на ТП "1Гъбене"
8206816/04/2021 г.с.Поповци - Куката ул.Васил Левски №8Жилищна сграда
8216916/04/2021 г.с.ПотокОсновен ремонт с реконструкция и енергоспестяващи мерки на почивна станция с. Поток
8227020/04/2021 г.гр.Габрово-III етап II част ул.Радецка №6 Смяна предназначението на фотоателие /ид. 14218. 510. 247.1.2 по КККР-обект на две нива/ в магазин за пакетирани хранителни стоки
8237120/04/2021 г.гр.Габрово-I етап, Iчаст ул.Охрид №15 АГараж
8247220/04/2021 г.гр.Габрово-II етап, I част ул.Ивайло - ул.Васил Левски - ул.Аврам ГачевПодмяна кабел СрН между ТП "Ивайло" - ТП "Текстилен техникум" - извод "Падало" - 10 kV, гр. Габрово
82573
8267428/04/2021 г.м.Пряслапа, зем.с.КметовциДопълнително водоснабдяване на с.Харачери, общ. Габрово - напорен водоем
8277528/04/2021 г.гр.Габрово-III етап IIчаст пл.Първи май №3Преустройство на банков офис в два самостоятелни обекта - банков офис и магазин за промишлени стоки
8287605/05/2021 г.гр.Габрово-72 част бул.Трети март №9Склад за промишлени стоки - пристройка към съществуваща сграда
8297717/05/2021 г.гр.Габрово-50 част бул.Трети мартАвтомивка
8307817/05/2021 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.МакПодпорни стени, вътре в УПИ, с цел оформяне и планировка на двора с висичина до 2,00 м
8317917/05/2021 г.с.КопчелиитеЖилищна сграда
8328017/05/2021 г.с.Златевци-МилковциЖилищна сграда, гараж и обслужваща постройка
8338119/05/2021 г.с.Езерото ул.Езерото №23Реконструкция, надстройка и преустройство на търпима второстепенна постройка за обособяване на нова жилищна сграда
8348221/05/2021 г.гр.Габрово-III етап, I част ул.Стефана Богдан Генчева №40аГрадински навес с кът за барбекю
8358321/05/2021 г.с.Гергини-Гарван-НиколчовциЖилищна сграда
8368423/05/2021 г.с.ЗдравковецСклад за временно съхранение на тор
8378525/05/2021 г.гр.Габрово-II етап I част ул.Свищовска №9Склад за промишлени стоки - пристройка към съществуваща сграда
8388625/05/2021 г.гр.Габрово-III етап, I част ул.Роден край №41Второстепенна постройка - лятна кухня
8398728/05/2021 г.с.Драгановци ул.Зора №9Пристройка към съществуваща жилищна сграда /търпим строеж/и надстройка на гараж със склад, за обособяване на жилищна част
8408828/05/2021 г.гр.Габрово - Акуализация Бичкиня ул.Иван АндрейчинЖилищна сграда и гараж
8418928/05/2021 г.с.Борики ул.Стара планина №601. Жилищна сграда 2. Плътна ограда по регулац. линия
8429003/06/2021 г.с.Златевци-МилковциДпълващо застрояване - лятна кухня
8439103/06/2021 г.гр.Габрово-77 част ул.Бодра смяна №9Две второстепенни постройки
8449203/06/2021 г.гр.Габрово-75 част бул.Трети мартСградно водопроводно отклонение за присъединяване към водопроводната мрежа на УПИ VII-6434а (ПИ 14218.550.354)
8459303/06/2021 г.гр.Габрово-72 част бул.Трети март №9Преустройство и промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в приземния етаж на съществуваща сграда в сладкарска работилница
8469404/06/2021 г.с.СпасовциРеконструкция, пристрояване и преустройство на търпима жилищна сграда
8479504/06/2021 г.с.ТрънитоДва броя складове зьа инвентар
8489608/06/2021 г.гр.Габрово, II ет., III част ул.Емануил Манолов №14Покриване на част от съществуваща тераса към редсторант и хотел "Балкан"
8499708/06/2021 г.м.ШениниСклад за селскостопански инвентар
8509808/06/2021 г.гр.Габрово-I етап, част ул.Найден Геров №58Преустройство на "Базова станция - GAB 002 /Геров/" в "Приемно-предавателна станция - GAB 002 /Геров/" на "Булсатком"ЕАД и Приемно-предавателна станция - VT5498 на "БТК" ЕАД"
8519909/06/2021 г.гр.Габрово-III етап, I част ул.Шипка №9 ГРазкриване на прозорци в тавеански помещения на сграда за обществено обслужване и жилища
85210009/06/2021 г.с.Поповци м.Бончева лъкаСлкад
85310109/06/2021 г.с.БоженциПодмяна на електронни табла, касети и кабелни връзки 1кV между тях от ТП "Боженци-1" в с. Боженци, община Габрово - I-ви, II-ри, III-ти, IV-ти, V-ти етап
85410210/06/2021 г.с.АрменитеЖилищна сграда и градински кът с барбекю
85510310/06/2021 г.с.Лесичарка м.ЧобановецОбор за подрастващи крави
85610414/06/2021 г.с.СтоевциРеконструкция и надстройка на заварена жилищна сграда
85710514/06/2021 г.с.Баланите, м.РавнищетоЖилищна сграда
85810614/06/2021 г.с.Боженците м.Вехтата къщаПристройка към жилищна сграда
85910714/06/2021 г.земл.гр.ГабровоГазоснабдяване на община Габрово Подобект: Разпределителен газопровод в извън урбанизираната териториянна гр. Габрово за захранване на ПИ 14218.19.10 - ТТР 24В.2021
86010814/06/2021 г.гр.Габрово-Iетап, V част ул.Златна нива - ул.Зелена ливадаРеконструкция на водопровод и канализация по ул. Златна нива и ул. Зелена ливада
86110914/06/2021 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци-II чРеконструкция на водопроводната мрежа по ул.Урожай и ул. Звезда
86211016/06/2021 г.гр.Габрово, м.АзмакаВиК захранване, детска площадка и навес
86311118/06/2021 г.земл.Габрово, м.Златари ул.Златарска в участъка на о.т. 501 - о.т. 502Сградно водопроводно и канализационно отклонение за ПИ 14218.116.503 по КККР на Габрово
86411218/06/2021 г.общ.ГабровоРеконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на кметство Кметовци - с. Боженците, с. Кметовци, с. Черневци, с. Трапесковци, общ. Габрово - IV-ти етап
86511323/06/2021 г.гр.Габрово-II етап III част пл.Възраждане №7Ремонт, модернизация, внедтяване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда "Дом на културата "Емануил Манолов", включително благоустрояване на прилежащите площи - актуализация"
86611425/06/2021 г.гр.Габрово-III етап II част ул.Стефана Богдан Генчева №51Плътна ограда /изцяло всобствен имот
86711525/06/2021 г.гр.Габрово-I етап IV част ул.Напредък №22Административна сграда
86811628/06/2021 г.с.Драгановци, ул.Лайка №3Къща за гости
86911728/06/2021 г.гр.Габрово, кв.ЧехлевциПристройка към съществуваща жилищгр.Габрово-III етап II част ул.Стефана Богдан Генчева на сграда
87011830/06/2021 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-IV част ул.Младежки жар №17Стопанска постройка
87111905/07/2021 г.с.АрменитеЛека второстепенна постройка склад за инвентар
87212005/07/2021 г.с.Гергини - ГарванПристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда и гараж
87312105/07/2021 г.гр.Габрово, СЗ-III част ул.Георги Стефанов №63Пристройка към съществуваща жилищна сграда /търпим строеж/
87412205/07/2021 г.с.ДрагановциПристройка склад към производствена сграда за диагностика и ремонт на електронни изделия
87512305/07/2021 г.гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, II ч ул.Никола Войновски №230 Гараж /навес/ и стопанско помещение
87612408/07/2021 г.гр.Габрово-91 част ул.ПионерскаПреустройство и промяна предназначението на незавършен обект: "Стъкларско ателие, кафе-клуб и офиси" в "Жилищна сграда с гараж и ателие"
87712508/07/2021 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.ИндустриалнаПромяна предназначението на част от складова база на "Дикси"ООД в административно-битова
87812608/07/2021 г.с.Яворец, м.Баир меше ул.Георги Димитров 47Преустройство и пристройка на съществуваща производствена сграда с идентификатор 87120.38.179.1 за цех за производство на метални кабини и конструкции за електрически съоръжения
87912709/07/2021 г.м.Свинаря, земл.с.ЛесичаркаЛокална пречиоствателна станция за отпадъчни води към млекопреработвателно предприятие с отклонения за ВиК и електрозахранване и канал за пречистени отпадни води
88012812/07/2021 г.м.Юрта, с.ГарванСградно водопроводно отклонение за захранване на жилищна сграда в ПИ 14533.26.25
88112912/07/2021 г.с.Златевци-МилковциДопълващо застрояване - склад за инвентар /кемпер/
88213012/07/2021 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци, II чОсновен ремонт на покрива на жилищна сграда
88313113/07/2021 г.с.Гергини ГарванЖилищна сграда
88413214/07/2021 г.гр.Габрово кв.Нова махалаСградно водопроводно отклонение за присъединяване към ВиК мрежата на ПИ с идентификатор 14218.539.180 по кадастралната карта на гр. Габрово
88513314/07/2021 г.гр.Габрово кв.ПройновциНавес за инвентар
88613417/07/2021 г.гр.Габрово - II ет. II част ул.Цанко Церковски 18АПодпорна стена
88713519/07/2021 г.с.Яворец ул.Никола Й.Вапцаров 2Реконструкция и преустройство на сграда - база 2 на ДГ "Дъга" с. Яворец и благоутрояване на дворното пространство за осигуряване на две детски групи Етап 1: Реконструкция и преустройство на сграда - база 2 на ДГ "Дъга" за осигуряване на две детски групи Етап 2: Благоутрояване на дворното пространство - база 2 на ДГ "Дъга" за осигуряване на две детски групи
88813602/07/2021 г.гр.Габрово, III eт., I част ул.Хан Крум №32Жилищна сграда
88913721/07/2021 г.гр.Габрово-I етап, V част ул.Пробуда №5Надстройка на съществуваща жилищна сграда
89013823/07/2021 г.гр.Габрово-43 част ул.Руен Еднофамилна жилищна сграда /временен строеж/
89113923/07/2021 г.с.Гергини-ГарванВторостепенна постройка - склад за инвентар
89214027/07/2021 г.м.Райков трап земл.ГабровоПристройка към съществуваща жилищна сграда
89314127/07/2021 г.гр.Габрово, СЗ - II част ул.Индустриална №67ВФотоволтаична електроцентрала 80 kWp за производство на ел.енергия за собствени нужди
89414227/07/2021 г.гр.Габрово-II етап, I част ул.Хр.Смирненски №35Ремонт, модернизация, внедтяване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на "ДКЦ 1 - Габрово" ЕООД - втора база
89514329/07/2021 г.гр.Габрово, м.Крушака, ул.БаланскаЖилищна сграда
89614429/07/2021 г.с.Драгановци, м.Влашка ливада1. Обслужваща сграда към тенискорт 2. Навес 3. Басейн до 100 куб.м
89714529/07/2021 г.с.Поповци ул.Напредък №2АГараж
89814629/07/2021 г.гр.ГабровоГазоснабдяване на община Габрово Подобект: Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово - етап 2021 ТТР 24С 2021 /обектите-описани в приложението/
89914729/07/2021 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци, 3ч. ул.Ванче МихайловВъншно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП "Народен дом" до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от нов ШК-4 до електромерно табло пред ПИ 14218.515.130, ул. Ванче Михайлов №75, за захранвяне на сграда с идентификатор 14218.515.130.2 по КККР на гр .Габрово
90014802/08/2021 г.гр.Габрово-92 част бул.Столетов №157Стоманена конструкция за подкранов път в цех за студена металообработка
90114902/08/2021 г.гр. Габрово, кв.Борово-Велчевци 1 ч. ул. Д-р Илиев-детския 5Основен ремонт, реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки на заварена сграда /Битова къща/
90215009/08/2021 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-III част ул.СтроителЖилищна сграда
90315109/08/2021 г.гр.Габрово, кв.ЕтъраДетска площадка кв. Ертъра, гр. Габрово
90415216/08/2021 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци, II ч ул. ЧардафонОсновен ремонт с преустройство на сградите и съоръженията на комплекс "Летен театър" за създаване на Младежки център в гр. Габрово /3 подобекта/
90515318/08/2021 г.с.Поповци-Гледаци ул.НезабравкаСклад за инвентар
90615418/08/2021 г.с.БаланиПодпорни стени по вътршната регулационна линия към прилежащите УПИ I-1, XII-1 и IX-5,6, изцяло в собственото място
90715524/08/2021 г.с.Драгановци ул.Пчела №4Външна стълба и промяна на покрив за обособяване на използваем тавански етаж
90815625/08/2021 г.гр.Габрово-44 част ул.Прага №24Двуетажна пристройка към заварена жилищна сграда
90915725/08/2021 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V част ул.Мир №20Гараж
91015827/08/2021 г.гр.Габрово кв.Нова махала-Шумели ул.Нова махала №33Промяна предназначението на магазин за хранителни стоки и склад в еднофамилна жилищна сграда с пристройка и надстройка
91115927/08/2021 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.Индустриална №11Външно ел. захранване на сграда с идентификатор 14218.502.432.4 по КККР на гр.Габрово
91216030/08/2021 г.гр.Габрово-44 част ул.Елин Пелин №Склад за инвентар
91316130/08/2021 г.гр.Габрово-44 част ул.Елин Пелин №16Лятна кухня
91416230/08/2021 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци III ч ул.Клокотница №3Гараж
91516301/09/2021 г.гр.Габрово-79 част кв.Лисец, ул.Орехите №2Пристройка и надстройка на жилищна сграда /със статут на търпимост/гр.Габрово-44 част ул.Елин Пелин №16
91616407/09/2021 г.с.Златевци общ. ГабровоЖилищна сграда и градински навес
91716507/09/2021 г.ул.Панорама №23 с. Киевци, общ. Габрово 1Полуподземен навес -гараж/допълващо застрояване / 2Подпорна стена в собствено място с височина до2.00м спрямо прилежащия терен.
91816607/09/2021 г.ул Батак, гр. Габрово ,СЗ-II частПроизводствено-складова база за екструдиране на ПВЦ Подобект:Външно ел.захранване -БКТП- 630 kVA; 20/04 kv и кабелни линии Ср.Н
91916708/09/2021 г.гр. Габрово ,ул.Ген. Никола Рязков №6Склад за инвентар и плътна ограда по североизточната граница имотна граница на ПИ 14218.873.8 по КК на гр. Габрово.
92016816/09/2021 г.гр. Габрово,ул. Бойката №6 ПИ 14218.503.12Фотоволтаична електроцентрала с мощност 19,92 kWp за производство на ел. енергия за собствени нужди с отдаване на излишната електроенергия в мрежата
92116917/09/2021 г.гр.Габрово,ул.Илевска №9А ПИ 14218.534.576Външно ел. захранване на обект:"Преустройство на складова база в цех за механична обработка на кабели"
92217020/09/2021 г.с.Златевци-МилковциГараж
92317120/09/2021 г.с. Харачери,община ГабровоНавес към вилна сграда
92417220/09/2021 г.КК с. Поповци,общ. Габрово ПИ 57675.17.12 ПИ 57675.18.6 м."Терасите"Външно кабелно захранване НН за обект " Селскостопанска постройка за сушене на плодове и билки"
92517320/09/2021 г.КК с. Поповци,общ. Габрово ПИ 57675.18.6 м."Терасите" Селскостопанска постройка за сушене на плодове и билки
92617420/09/2021 г.гр. Габрово,ул Индустриална ПИ 14218.502.537Пристройка -склад разтоварище към обособена складова база за строителство.
92717520/09/2021 г.гр. Габрово,ул Василка Бенева ПИ 14218.503.300 ПИ 14218.503.302Сградно водопроводно отклонение с цел присъединяване към водопроводната мрежа на ПИ 14218.503.302 по КККР на гр. Габрово
92817621/09/2021 г.гр. Габрово , ул Панорама №15 ПИ 14218.508.699НАВЕС-ГАРАЖ
92917721/09/2021 г.гр.Габрово,в района на блок Дунав 1 и блок Дунав 2 ПИ 14218.509.207Площадка за подземно разделно събиране на отпадъци и пейка с фотоволтаични панели
93017821/09/2021 г. м."Ръта-блока запад" , гр.Габрово,общ. Габрово ПИ 14218.192.224Жилищна сграда
93117923/09/2021 г.с. Трънито ,общ.Габрово ПИ 73290.615.59Гараж и Склад
93218023/09/2021 г.с.Гледаци , общ.Габрово ПИ 15059.507.414Жилищна сграда
93318123/09/2021 г.с.Киевци,общ. Габрово ПИ 36823.511.132Водопроводно отклонение за ПИ 36823.511.132
93418224/09/2021 г.с. ГъбенеПристройка към съществуваща жилищна сграда
93518327/09/2021 г.гр.Габрово ул. Аврам Гачев и ул.Васил Левски 14218.504.368 14218.504.369 14218.504.364Площадка за подземно разделно събиране на отпадъци и пейка с фотоволтаични панели
93618430/09/2021 г.гр. Габрово бул. Априлов №26,вхА,ет.6,ап.21 СОС 14218.505.631.13.21Преустройство и ремонт на лоджия с цел приобщаване на част от нея за разширяване на помещение и остъкляване
93718530/09/2021 г.гр. Габрово м. Капината №1 14218.22.94Склад за стружки и опасни отпадъци
93818601/10/2021 г.гр. Габрово,ул. Хр. Ботев-ул.Ивайло-ул.Преслав 14218.504.353Площадка за подземно разделно събиране на отпадъци
93918701/10/2021 г.гр. Габрово,ул. Найден Геров№60 14218.501.897, 14218.501 .929,14218.501.73,14218.501.56Външно кабелно електрозахранване на Магазин за промишлени стоки,магазин за хранителни стоки, офис,автомивка ,гаражи и жилища
94018801/10/2021 г.гр. Габрово, ул.Околчица 14218.501.109,14218.501.929,14218.501.73,14218.501.87Външно кабелно електрозахранване 0.4 kv от трафопост тип БКТП "Емине" до електромерно табло птрд УПИ I-160,кв.11 за захранване на жилищна сграда
94118905/10/2021 г.гр. Габрово,ул. Аврам Гачеви ул.Васил Левски 14218.504.368,14218.504.369,14218.504.364 Електрозахранване на площадка за подземно разделно събиране на отпадъци
94219005/10/2021 г.гр.Габрово,в района на блок Дунав 1 и блок Дунав 2 ПИ 14218.509.207Електрозахранване на площадка за подземно разделно събиране на отпадъци
94319106/10/2021 г. гр. Габрово, ул. Индустриална Сградно водопроводно отклонение за захранване на производствени сгради с идентификатор 14218.502.440.8 и 14218.502.440.9 в ПИ 14218.502.440 по КККР на ГР. Габрово
94419207/10/2021 г.гр.Габрово,ул.Индустриална ПИ 14218.502.457Фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 kWp върху покривното пространство на съществуващи сгради с идентификатор 14218.502.457.1 и 14218.502.457.4 по КККР на гр. Габрово
94519308/10/2021 г.гр. Габрово, кв.Борово-Велчевци ,II частПреустройство на приемно-предавателна станция №3644, разположена на покрива на сграда с идентификатор 14218.520.173.2 по КККР на гр.Габрово, кв. Велчевци
94619410/10/2021 г.КК на с.Донино,с.о.Миневци Второстепенна постройка- склад за инвентар
94719515/10/2021 г.гр.Габрово,кв. Тлъчници -V частСградно водоппроводно и канализационно отклонение за ПИ 14218.508.435.и сграда с идентификатор 14218.508.435.5/гараж/ по КК на гр. Габрово.
94819615/10/2021 г.КК на с. СтойчовциНавес и Басейн
94919718/10/2021 г.гр. Габрово ПИ 14218.518.278,14218.518.550Подмяна кабел СрН между ТП"ДМЗ База"-ТП "Финтекс 4"-извод "Цанко Дюстабанов ",гр. Габрово/ от "ДМЗ База", сгрсда с идентификатор14218.518.278.3,през имоти с идентификатори 14218.518.278,14218.518.550 /ул. Неофит Рилски/ до ТП "Финтекс 4" сграда с идентификатор 14218.518.292.7 по КККР на гр. Габрово
95019821/10/2021 г.ПИ с идентификатор по КК на гр.Габрово 14218.502.83,14218.114.508Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул.Карамфил, кв. Тончевци.
95119922/10/2021 г.ПИ с идентификатор по КК 14218.66.14,с трасе през ПИ 14218.66.502и 14218.600.112 Сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 14218.66.14 по КККР на гр. Габрово.
95220022/10/2021 г.ПИ 49237.517.78 по КК на с.МрахориВторостепенна постройка -склад за инвентар и навес
95320128/10/2021 г.ПИ 14218.503.332 гр. Габрово ,СЗ-II част ул. Батак Двуетажна пристройка и вътрешно преустройство на заварена жилищна сграда
95420229/10/2021 г.ПИ с идентификатор 14218.518.397 гр. Габрово ул. Тотьо Иванов№63бЖилищна сграда с гаражи.
95520301/11/2021 г.ПИ 14218.505.568 ул. Ванче Михайлов №15 по плана на гр. Габрово II етап III част1. Плътна ограда /изцяло в собствен имот/ 2.Прозирна ограда /изцяло в собствен имот/
95620401/11/2021 г.ПИ 14218.505.631,14218.505.636,14218.505.642 по плана на гр. Габрово II етап III част ул. Св.Св.Кирил и МетодийПодмяна кабел СрН между ТП"Куклен театър"-ТП"Майчина грижа"-ЕП "Игото"-10 Kv,гр. Габрово / от ТП "Куклен театър"- сграда с идентификатор 14218.505.631.6,през имоти с идентификатори : 14218.505.631;14218.505.636/ ул.Св.Св. Кирил и Методий/;14218.505.642 до ТП"Майчина грижа "-сграда с идентификатор 14218.505.642 .5 по КККР на гр. Габрово.
95720502/11/2021 г.ПИ 14218.515.118 гр. Габрово кв. Борово-Велчевци III част,ул.Братя Гъбенски №2Слклад за инвентар
95820603/11/2021 г.ПИ 57675.69.233 по КК с. Поповци м. "Янкови ливади"Разширение на паркинг
95920704/11/2021 г.ПИ 14218.514.69 гр. Габрово кв. Борово-Велчевци -I част ул.Д-р Илиев - детския №4Дървена беседка
96020804/11/2021 г.ПИ 14218.518.255;14218.518.533;14218.519.447 гр. Габрово ул.Николаевска и ул.Йосиф СоколскиПодмяна кабел СрН между ТП "Йосиф Соколски"-ТП"Лиляна"-извод "Радичевец"- 10 Kv,гр.Габрово/ от ТП "Лиляна" попадащ в сграда с идентификатор14218.518.255.1, през имоти с идентификатори:14218.518.255;14218.518.533/ ул.Николаевска/;14218.519.447/ул.Йосиф Соколски/ до ТП"Йосиф Соколски'-сграда с идентификатор 14218.519.44.4 по КККР на гр. Габрово.
96120904/11/2021 г.ПИ 14218.508.268,14218.508.677,14218.508.266,14218.508.267,14218.508.571 гр. Габрово кв. Тлъчници -V част ул. Смели хора ,ул. НадеждаЖилищна сграда
96221010/11/2021 г.ПИ 14218.504.29 гр. Габрово-II етап,I част ул. Антим I №1Въвеждане ма енергоефективни мерки в сградата на "ПБЗН"гр. Габрово,ул Антим I №1,ПИ 14218.504.29 по КККР на гр. Габрово
96321111/11/2021 г.14218.501.494 гр. Габрово I етап II част ,ул.СвищовскаПреустройство и пристройка към съществуващ пазар за обособяване на ново заведение за обществено хранене, заведение за бързо хранене, два магазина за обществени стоки,магазин за хранитлни стоки и магазин за плодове и зеленчуци
96421211/11/2021 г.ПИ14218.505.475.1.1 гр. Габрово II етап III част ул. Емануил Манолов №14Преустройство и смяна предназначението на ресторант в игрална зала за организиране на хазартни игри с игрални автомати-хотел"Балкан"
96521312/11/2021 г.14355.520.78 и 14355.520.29 по КК на с. Гайтаните.Жилищна сграда
96621415/11/2021 г.ПИ 30661.146.24 по КК на с. Здравковец Фотоволтаична система с мощност 30.6 КWp върху покрива на сграда с идентификатор 30661.146.24.4
96721515/11/2021 г.ПИ 17991.160.51 по КК с. Гръблевци м. Стърнището.Фотоволтаична система с мощност 45 КWp върху покрива на сграда с идентификатор 17991.160.51.3
96821619/11/2021 г.ПИ 30764.603.175 по КК с. Зелено дърво.Пристройка към съществуваща жилищна сграда
96921723/11/2021 г.ПИ 14218.511.7 гр. Габрово III етап II част ул. Стефана Богдан ГенчеваЖилищна сграда
97021824/11/2021 г.ПИ 14218.502.464 гр. Габрово ,СЗ-I част,ул.Индустриална №44Фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 kWp за собствени нужди ,върху покривното пространство на съществуващи сгради с идентификатор 14218.502.464.1 и 14218.502.464.2 по КККР на гр. Габрово.
97121924/11/2021 г.ПИ 14218.503.231,14218.503.276 гр. Габрово ,СЗ III част , ул. Георги Стефанов №83Фотоволтаична електроцентрала с мощност 6.36 kWp , върху покривното пространство на съществуваща сграда с идентификатор 14218.503.231.1.Подобект: Кабелна линия ниско напрежение / до 1 Kv /
97222025/11/2021 г.ПИ 14218.503.231, гр. Габрово ,СЗ III част , ул. Георги Стефанов №83Фотоволтаична електроцентрала с мощност 6.36 kWp , върху покривното пространство на съществуваща сграда с идентификатор 14218.503.231.1
97322126/11/2021 г.ПИ 14218.509.551.2 гр. Габрово III етап ,I част ул. Орловска №3Преустройство и промяня предназначението на магазин за промишлени стоки в офис и дентален кабинет.
97422226/11/2021 г.ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГРУПА СЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ГАБРОВО-ДУМНИЦИ,ГАЙТАНИ,ПРАХАЛИ,ГЛЕДАЦИ,МРАХОРИ,ЧАВЕИ,,ПЕЦЕВЦИ,ЗЛАТЕВЦИ,МИЛКОВЦИ,ЛОЗА,ПЕТРОВЦИ,АРМЕНИТЕ,ЗДРАВКОВЕЦ,ВЛАЙЧОВЦИ,ДРАГАНОВЦИ,МУЗГА И ЯВОРЕЦ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО. ПОДОБЕКТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА СЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. ГАБРОВО- ДУМНИЦИ,ГАЙТАНИ,ГЛЕДАЦИ,ПРАХАЛИ,МРАХОРИ, ЧАВЕЙ,ПЕЦЕВЦИ,ЗЛАТЕВЦИ,МИЛКОВЦИ,ЛОЗА,ПЕТРОВЦИ,АРМЕНИТЕ,ЗДРАВКОВЕЦ,ВЛАЙЧОВЦИ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО.
97522329/11/2021 г.ПИ 89904.28.109 м. Чукиля по КК с. ЧарковоПреустройство и промяна предназначението на склад специален отдел /промишлена сграда с идентификатор 89904.28.109.11 по КК/ в цех за производство на смес за присоване.
97622429/11/2021 г.14218.503.581 гр.Габрово,СЗ-II частПроизводствено- складова база за екструдиране на ПВЦ профили .Подобект:Производствено - складово хале за екструдиране на ПВЦ профили
97722530/11/2021 г.ПИ 14218.518.481;14218.518.586;14218.518.602;14218.519.410;14218.519.447;14218.519.446;14218.519.415;14218.519.293 гр. Габрово,ул Иван Тончев,ул.Климент Охридски,ул Йосиф Соколски,ул.Добри Чинтулов,ул.Капитан Дядо НиколаПодмяна кабел СрН между ВС "Кантона"-ТП "Математик"-извод "Радичевец"-10 Кv , гр. Габрово/ от ТП "Математик"- сграда с идентификатор 14218.518.481.2 по КККР на гр.Габрово , през имоти с идентификатори 14218.518.481;14218.518.586 / ул. Иван Тончев/; 14218.518.602/ ул.Климент Охридски/; 14218.519.410/ул.Иван Тончев/;14218.519.447/ул. Йосиф Соклски/14218.519.446/ул. Добри Чинтулов/;14218.519.415/ул Капитан Дядо Никола/14218.519.293/УПИ I за озеленяване и ел.подстанция,кв.39а, Акуализация Шиваров мост/до ВС "Кантона"- сграда с идентификатор 14218.519.293.1 по КККР на гр. Габрово.
97822630/11/2021 г.ПИ 14218.518.481;14218.518.586 гр. Габрово, ул. Иван ТончевПодмяна кабел СрН между ТП "Математик "- ТП "ЖБ КДН"- извод "Радичевц"- 10 Кv , гр. Габрово /от ТП "Математик"- сграда с идентификатор 14218.518.481.2 по КККР на гр. Габрово, през имоти с идентефикатори; 14218.518.481;14218.518.586/ул. Иван Тончев/ до ТП "ЖБ КДН"- попадащ в сграда с идентификатор 14218.518.481.8 по КККР на гр. Габрово.
97922701/12/2021 г.ПИ 14218.538.161 гр. Габрово кв. Етъра ,ул Дерожински №73Временен строеж - двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда.
98022806/12/2021 г.ПИ 14218.538.72гр. Габрово,ул. Генерал Дерожински №51аРеконструкция на съществуващ плосък покрив на част от сграда ,представляваща СОС с идентификатор 14218.538.72.2 по КККР на гр. Габрово.
98122906/12/2021 г.ПИ 14218.510.143 гр. Габрово,ул. Йоан Предтеча №30Реконструкция и преустройство на дървен покрив с промяна на надзида на заварена жилищна сграда.
98223006/12/2021 г.ПИ 48605.101.140 по КК на с. МичковциСградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 48605.101.140 по КК на с. Мичковци
98323106/12/2021 г.с.АрмениЖилищна сграда
98423206/12/2021 г.ПИ 57675.80.48 по КК с. Поповци , м." Калайрана"Склад за авточасти и гуми
98523308/12/2021 г.с. Междене,общ. ГабровоЛокална пречиоствателна станция за отпадни води,обслужваща УПИ V-56,57 от кв.7 с.Междене.
98623410/12/2021 г.сграда с идентификатор 14218.505.654.1 гр. Габрово -II етап III част, пл. Възраждане Газификация на сградата на Регионална библиотека "Априлов Палаузов"
98723510/12/2021 г.ПИ 14218.502.507;14218.502.642, гр. Габрово ,СЗ -I част,ул Орловска №167Сградно водопроводно отклонение за сграда сидентификатор 14218.502.507.1.3
98823613/12/2021 г.ПИ 14218.504.416 гр. Габрово--II етап, I част, ул.Станционна Преустройство и разширение на съществаща обслужваща сграда в сграда за покрит пазар и обществено обслужване.
98923715/12/2021 г.сгради с идентификатор по КККР 14218.505.692.1 и 14218.505.692.3 гр. Габрово II етап, III часПреустройство на част от фоайе в партерен етаж от сградата на РЗИ - ГАБРОВО за обособяване на приемна и изграждане на рампа за осигуряване на достъпна архитектурна среда.
990104/01/2022 г.гр.Габрово III етап I чaст ул.Острец № 18 Жилищна сграда
991205/01/2022 г.гр.Габрово, II етап I част ул.Станционна ВиК отклонения - водопровод и канал за УПИ XV-378 и УПИ XVI-395
992306/01/2022 г.гр.Габрово-75 част бул.Трети март № 85 Пристройка - навес към съществуваща промишлена сграда с идентификатор 14218.550.239.5
993410/01/2022 г.с. Драганчета общ. ГабровоВътрешно преустройство на жилищна сграда -търпим строеж
994512/01/2022 г.гр.Габрово, 74,75 част кв.Дядо Дянко ул.Д-р Кирил Въгленов №1 Газификация на сграда "СБАЛ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ- ГАБРОВО" ЕООД
995612/01/2022 г.гр.Габрово-I етап, I част ул.Зорница №7Жилищна сграда
996714/01/2022 г.гр.Габрово, СЗ- I част ул.Генерал Николов №33Работилница за изработване на метални изделия и склад за строителни материали,кофражи, инструменти и машини
997814/01/2022 г.с.Мичковци общ.Габрово Два броя броя басейни и детска площадка и поставяне на 6 броя преместваеми обекти/контейнери/
998917/01/2022 г.гр.Габрово-III ет., II част ул.Алекси Димов № 9Преустройство за промяна предназначението на магазин, кафене и фитнес зала за обособяване на две жилища, I етап - Жилище на кота - 3.20 и кота - 2.80 II етап - Жилище на кота 0.00
9991017/01/2022 г.с.ВраниловциСклад за резервни части за селскостопанска техника
10001128/01/2022 г.гр.Габрово кв.Борово- Велчевци-II ул.Никола Войновски №218 Гараж
10011228/01/2022 г.с.ЯнковциСклад за инвентар-лека второстепенна постройка
10021328/01/2022 г.гр.Габрово, III е.,II част ул.Кръгозор № 1 аГараж
10031428/01/2022 г.гр.Габрово кв.ШениниВходен навес
10041531/01/2022 г.гр.Габрово-III ет.,II част ул.Опълченска № 29Преустройство на съществуващ магазин за промошлени стоки в магазин за бира
10051601/02/2022 г.гр.Габрово,74 част, кв.Дядо Дянко, бул.Трети март и ул.Д-р Кирил ВъгленовПодмяна кабел СрН между ТП "ХИДРОСТРОЙ"- ТП "БКС юг"- ЕП "ХИДРОСТРОЙ"- 20 Кv,гр. Габрово
10061707/02/2022 г.гр.Габрово, III ет.,II част ул.Стефана Богдан Генчева № 22Плътна ограда
10071807/02/2022 г.гр.Габрово-СЗ II част ул.Батак № 31Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 81.75 кWр на покрива на заварени сгради с идентификатори 14218.503.577.4 и 14218.503.577.5
10081907/02/2022 г.гр.Габрово-45 част ул.Николаевска № 135Навес за гараж и вход
10092009/02/2022 г.гр.Габрово-СЗ II част ул.Индустриална №67 АФотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW на покрива на заваренa сграда с идентификатор 14218.502.415.1
10102114/02/2022 г.с.Враниловци общ.ГабровоГрадински кът със склад за инвентар /допълващо застрояване/
10112214/02/2022 г.с.Новаковци, общ.ГабровоНавес - второстепенна постройка
10122314/02/2022 г.гр.Габрово, кв.Етъра ул.Светлина № 13РЕМОНТ С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА БИВШЕ УЧИЛИЩЕ "ЙОСИФ СОКОЛСКИ" - КВ. ЕТЪРА ЗА МУЗЕЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
10132421/02/2022 г.с.Драгиевци общ.ГабровоНавес за гараж и ограда
10142523/02/2022 г.гр.Габрово-III ет., II част ул.Стефана Богдан Генчева № 51Плътна ограда с височина 3.00 м и с дължина 8.50 м по северозападната регулационна линия, изцяло в собствен имот
10152623/02/2022 г.с.Вековци общ.ГабровоРемонт и преустройство на съществуваща еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 10536.512.554.2
10162723/02/2022 г.с.Иванковци общ.ГабровоРеконструкция на покрив с надзиждане на заварена сграда
10172825/02/2022 г.гр.Габрово I етап, I част ул.Найден Геров № 79Жилищна сграда
10182928/02/2022 г.м.Хаджийска усойна-МЕ гр.ГабровоДоизграждане на заварена плътна ограда по северозападната и югозападна имотни граници и прозирна ограда по северната имотна граница
10193028/02/2022 г.м.Хаджийска усойна-МЕ гр.ГабровоДоизграждане на заварена плътна ограда по югоизточната и югозападна имотни граници и прозирна ограда по североизточната имотна граница
10203128/02/2022 г.гр.Габрово, СЗ -II част ул.Василка БеневаАвтодиагностичен център, автомивка, магазин и заведение за бързо хранене с етапно изпълнение: ЕТАП 1 - Автодиагностичен център и автомивка (кота + 0.00 и кота +2.55); ЕТАП 2 - Магазин и заведение за бързо хранене (кота +5.10)
10213207/03/2022 г.гр.Габрово, III ет.,I част ул.Роден край № 41Кабелно захранване НН за жилищна сграда
10223309/03/2022 г. м-ст"Филска кория" с.ГарванНавес за животни
10233411/03/2022 г.гр.Габрово, III ет.,II част ул.Черни връх № 6Жилищна сграда
10243511/03/2022 г.гр.Габрово, кв.Етъра ул.Светлина № 15Основен ремонт с преустройство на сграда с идентификатор 14218.538.173.2 за обособяване на грънчарско ателие
10253615/03/2022 г.гр.Габрово ул.Орловска № 167Външно ел захранване на склад с идентификатор 14218.502.507.1.3 по КККР на гр. Габрово
10263715/03/2022 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.Орловска № 166 А Скалад за метали и негорими строителни материали
10273816/03/2022 г.м ."Чукиля " земл.с.Чарково общ.ГабровоПреустройство и промяна предназначението на сграда Д20 за демилитаризация на боеприпаси , съдържащи бял фосфор ( промишлени сгради с идентификатор 81904.28.185.7 и 81904.28.185.8 по КККР на с. Чарково) в цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси и пристройка
10283921/03/2022 г.с.Иванковци общ.ГабровоНавес за гараж
10294021/03/2022 г. м.Чукара с.Донино, общ.ГабровоОграждащи стени на съществуващ сеновал с височина до 2.20 м
10304121/03/2022 г. Обект: Подземна оптична кабелна разпределителна мрежа на "УНИКС" ЕООД, гр.Габрово, общ.Габрово. Подобект: Подземна оптична кабелна разпределителна мрежа на "УНИКС" ЕООД в СИЗ, кв.Стефановци, кв.Златари, кв.Бойката, кв.Тончевци, м.Мальова клада, кв.Чехлевци, кв.Гачевци, гр.Габрово и с.Трънето, общ.Габрово, с етапно изпълнение: I ЕТАП СИЗ , кв.Стефановци, кв.Златари, кв.Бойката и кв.Тончевци; II ЕТАП-м.Мальова клада: III ЕТАП-кв.Чехлевци, кв.Гачевци, гр.Габрово и с.Трънито, общ. Габрово
10314222/03/2022 г.гр.Габрово, I етап, I част ул.Вишеград № 13Жилищна сгтрада с гараж
10324323/03/2022 г.с.Петровци, общ.ГабровоЖилищна сграда
10334423/03/2022 г.с.Гъбене, общ.ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 30 Kw към заварена жилищна сграда
10344524/03/2022 г.с.Трънето общ.ГабровоГараж
10354624/03/2022 г.с.Съботковци, общ.ГабровоЖилищна сграда
10364725/03/2022 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V част ул.Мир № 45Жилищна сграда
10374829/03/2022 г.с.Смиловци, общ.ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 1MW към заварена жилищна сграда с ид.67533.505.19.1
10384930/03/2022 г.с.Влайчовци, общ.ГабровоСклад за инветар
10395030/03/2022 г.гр. Габрово,II ет.,III част, ул.Ем.Манолов №14,ет.1Преустройство на съществуващо кафе - аператив /с.о.с. 14218.505.475.1.4/ в ресторант
10405131/03/2022 г.гр.Габрово, II ет. III част ул.Св.Св.Кирил и МетодийЗа строеж: Ремонт на ул. Св.Св. Кирил и Методий в участъка от ул.Л.Донков до ул.Райчо Каролев, ЕТАП 1: от Куклен театър до ул.Райчо Каролев (о.т.993-94) ЕТАП 2: от Куклен театър до ул.Л.Донков (о.т. 973-974- 976-993)
10415201/04/2022 г.с.Смиловци, общ.ГабровоМалка фотоволтаична електроцентрала за производство на ел. енергия с мощност 15 kW
10425301/04/2022 г.гр.Габрово, м.Капината № 1Склад за негорими материали
10435404/04/2022 г.с.Донино, м.Чукара, общ.ГабровоФотоволтаична инсталация да 90 kW
10445506/04/2022 г.с.Генчовци, общ.ГабровоЖилищна сграда
10455606/04/2022 г.с.Стоевци, общ.ГабровоЕднофамилна жилищна сграда
10465708/04/2022 г.с. Междене общ.ГабровоСградно водопроводно отклонение
10475811/04/2022 г.с.Мрахори общ.ГабровоСклад за инвентар
10485913/04/2022 г.м.До Рязковци, общ.ГабровоГараж
10496013/04/2022 г.с. Междене общ.ГабровоСклад за инвентар
10506113/04/2022 г.гр.Габрово, III ет., I част ул.Орловска №85, вх.АПреустройство и промяна предназначението на бивш магазин /ид.14218.509.209.1.23/ в цех и магазин за сладкарски изделия
10516214/04/2022 г.гр.Габрово-77 част бул.Трети март №Навес
10526318/04/2022 г.гр.Габрово-44 част ул.Бенковска1. Жилищна сграда 2. Гараж 3. Ограда
10536419/04/2022 г.гр.Габрово-46 частМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща мощност 110 kWp върху покрива на съществуваща сграда с идент. 14218.515.211.7
10546520/04/2022 г.гр.Габрово-Iет., II частЖилищнацсграда
10556620/04/2022 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Бойката №19Фотоволтаична електроцентрала с мощност 15 kW върху покрива на същ. сграда с идент. 14218.502.386.2
10566721/04/2022 г.гр.Габрово-96 част ул.Черни връх №1-вДвуетажна пристройка към заварена жилищна сграда - временен строеж
10576826/04/2022 г.м.Крантията, гр.ГабровоУкрепване на стълб №13 на ВЛ 110кV "Сечен кламък"
10586927/04/2022 г.м. Шенини, общ.ГабровоСкладова постройка
10597027/04/2022 г.с.Гарван, общ.ГабровоЛятна кухня
10607103/05/2022 г.с.Враниловци, общ.ГабровоЖилищна сграда
10617203/05/2022 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.Индустриална № 44 Етапно преустройство и промяна предназначе-нието на бивша "Нова камгарна предачница" в ЕТАП I - "Цех за металообрабитване" ЕТАП II "Склад за негорими материали в негорими опаковки"
10627303/05/2022 г.с.Драгановци, общ.ГабровоВътрешно преустройство и реконструкция на покрива на съществуваща жилищна сграда и ремонт на лятна кухня /търпим строеж/
10637403/05/2022 г.м.Чукара, гр.ГабровоСградно водопроводно отклонение за ПО 14218.190.32
10647505/05/2022 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.Генерал Николов"Търговски диагностичен център за МПС и офис със склад за строителни материали" ЕТАП I - "Търговски диагностичен център за МПС"; II ЕТАП - "Офис със склад за строителни материали"
10657609/05/2022 г.гр.Габрово-44 част кв.Радичевец, ул.Прага №18Склад за инвентар
10667709/05/2022 г.гр.Габрово-45 част ул.Николаевска №113Вътрешно преустройство на заварена жилищна сграда с магазин за промишлени стоки /14218.518.238.1 и 14218.518.238.2/ за обособяване на две самостоятелни жилища
10677810/05/2022 г.с.Кметовци, общ.ГабровоЖилищна сграда
10687910/05/2022 г.с.Борики, общ.ГабровоСградно водопроводно отклонение за ПИ 05400.27.36, м.Кръстчин тпап
10698010/05/2022 г.с.Кметовци, общ.ГабровоЖилищна сграда
10708116/05/2022 г.гр.Габрово-88 част ул.БеленскаЖилищна сграда
10718215/05/2022 г.с.Борики, общ.ГабровоПлътна ограда и подпорни стени по западната, южната и източната регулационни линии на УПИ IV-55а, кв.19, с.Борики
10728317/05/2022 г.гр.Габрово, II ет. III част ул.Тракия №5Многофамилна жилищна сграда
10738417/05/2022 г.гр.Габрово, II ет. II част ул.Цанко Церковски №18АПристройка към съществуваща жилищна сграда /търпим строеж/
10748518/05/2022 г.гр.Габрово, II ет. I част ул.Генерал Николов №44Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност до 30 kW към съществуваща производствена сграда с идент. 14218.504.30.6
10758618/05/2022 г.м.Синча, земл.БаланиЖилищна сграда
10768718/05/2022 г.с.Кметовци, общ.ГабровоСклад за инвентар
10778818/05/2022 г.гр.Габрово, III ет., II част ул.Радецка № 5Преустройство и промяна предназначението на жилищно-търговска сграда заведение за обществено хранене
10788920/05/2022 г.гр.Габрово-84 част. кв.Хаджицонев мост, ул.Спортна №3, вх.ВПреустройство на приемно-предавателна станция GAB006.A004 "CHERKEZOV" с честотен обхват 900/180/2100 MHz, разположена на покрива на сграда с идентификатор 14218.525.78.3 по КККР
10799020/05/2022 г.с.Жълтеш, общ.ГабровоГараж
10809120/05/2022 г.с.Прахали, общ.ГабровоАтелие за хоби занимания
10819220/05/2022 г.с.Кметовци, общ.ГабровоСградно водопроводно отклонение за УПИ V-263, кв.22, с.Кметовци
10829323/05/2022 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници-V част, ул.ПанорамнаОграда по източната, южната и северната имотни граници
10839426/05/2022 г.гр.Габрово, СЗ -I част ул.Индустриална №44Склад за негорими материали в негорими опаковки
10849526/05/2022 г.с.Велковци, общ.ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с обща инсталационна мощност до 1 МW, включителновърху покрива на сгради с идент. 10536.512.548.2 и 10536.512.548.16
10859601/06/2022 г.с.Стоевци, общ.ГабровоБеседка и стопанска постройка
10869702/06/2022 г.гр.Габрово-74 част бул.Трети март №53Газификация на ремонтно-механични цехове на ОП "Благоустрояване"
10879802/06/2022 г.м.Шенени, гр.ГабровоГараж със склад
10889902/06/2022 г.гр.Габрово-44 част кв.Радичевец, ул.Червен макСградно водопроводно отклонение за присъединяване към водопроводната мрежа на ПИ 14218.518.91
108910003/06/2022 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.Рекорд №15Подпорни стени и плътна ограда
109010103/06/2022 г.гр.Габрово-III ет.,II част ул.Стефана Богдан Генчева №51Басейн до 100 куб.м и Обслужваща постройка към басейна
109110203/06/2022 г.гр.Габрово-III ет.,I част ул.ДунавВъншно ел.захранване от ТП "Дунав" на Офис сграда
109210303/06/2022 г.гр.Габрово-III ет.,I част ул.ДунавВъншно ел.захранване от ТП "Дунав" на Офис сграда със ЗХР
109310406/06/2022 г.с.Враниловци, общ.ГабровоНавес - гараж
109410506/06/2022 г.гр.Габрово-II етап, I част ул. Христо Смирненски №15Преустройство и надстройка на заварена жилищна сграда и изграждане на трети жилищен етаж
109510606/06/2022 г.гр.Габрово-Iiет., III част ул. Ванче Михайлов №3Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда /търпим строеж/ за обособяване на Заведение за бързо хранене
109610706/06/2022 г.с.Гъбене, общ.ГабровоФотоволтаична електрическа инсталация с мощност 15 kW върху покривите на съществуващи сгради
109710809/06/2022 г.с.Чавеи общ.ГабровоОграда
109810909/06/2022 г.с.Драгановци, общ.ГабровоЖилищна сграда
109911009/06/2022 г.с.Драгановци, общ.ГабровоСклад за инвентар с навеси
110011109/06/2022 г.с.Златевци-Милковци, общ.ГабровоМонтаж на фотоволтаична електрическа инсталация върху покрива на съществуваща сграда с мощност до 3 kW
110111209/06/2022 г.с.Райновци, общ.ГабровоЖилищна сграда
110211316/06/2022 г.гр.Габрово, кв.Пройновци №11Фотоволтаична електрическа централа с мощност 15 kW на покрива на заварена жилищна сграда с идент. 14218.536.89.3 по КККР
110311417/06/2022 г.гр.Габрово-II етап, I част ул. Патриарх Евтимий №10Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 5 кW за собствени нужди
110411520/06/2022 г.гр.Габрово, III ет., II част ул.Николай Палаузов № 24Лятна кухня
110511620/06/2022 г.с.Бойновци, общ.ГабровоПреустройство, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда
110611720/06/2022 г.с.Мрахори общ.ГабровоСградно водопроводно отклонение за ПИ с идент. 49237.517.116 по КККР на с.Мрахори
110711820/06/2022 г.гр.Габрово, III eт,.I част ул.Кръгозор №1-АРеконструкция и преустройство на дървен покрив с промяна височината на надзида на заварена сграда
110811920/06/2022 г.м.Чукиля, с.Чарково Преустройство и промяна предназначението на част от сграда "ГБЧ 19 А" с идентификатор 81904.28.113.2 в "Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси"
110912021/06/2022 г.гр.Габрово, кв.Етъра ул.Светлина № 11Преустройство на хотел със ЗОХ във ведомствена база
111012122/06/2022 г.гр.Габрово, СЗ- II част ул.Батак №31Фотоволтаична електроцентрала с мощност 80 kW на покрива на съществуващите сгради
111112222/06/2022 г.гр.Габрово, СЗ- II част ул.Батак №31Фотоволтаична електроцентрала с мощност 90 kW на покрива на съществуваща сграда с идентиф. 14218.503.624.6 по КККР
111212322/06/2022 г.гр.Габрово, II ет., III част ул.Емануил Манолов №14Вътрешно преустройство и смяна предназначението на хотел "Балкан" в сграда със смесено предназначение
111312423/06/2022 г.гр.Габрово, СЗ- II част ул.Василка БеневаФотоволтаична електроцентрала с мощност 29,7 kW на покрива на съществуващи сгради с идентиф. 14218.503.590.7 и 14218.503.590.8 по КККР
111412523/06/2022 г.гр.Габрово, м.Хаджийска усойна-МЕМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с изх. мощност 5 кW върху покрива на заварена жилищна сграда
111512623/06/2022 г.с.Борики, общ.ГабровоЖилищна сграда с гараж
111612728/06/2022 г.гр.Габрово-92 част бул.Столетов №157Стоманена конструкция на платформа за машини
111712828/06/2022 г.гр.Габрово-II етап, I част ул. Христо Смирненски №42Преустройство и промяна предназначението на част от транжорна в закусвалня и кетъринг продукция
111812929/06/2022 г.гр.Габрово, м.Чукара-КряковциЖилищна сграда
111913029/06/2022 г.с.Поповци, ул.Шипка №20Пристройка към съществуваща жилищна сграда чрез надстрояване на съществуващ гараж
112013130/06/2022 г.гр.Габрово-81 част ул.Бодра мяна №21Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност до 1 МW върху покривите на заварените сгради в имота
112113204/07/2022 г.гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, III част ул.Никола Войновски №118Основен ремонт на покрива на съществуиваща сграда
112213304/07/2022 г.с.ДумнициМонтиране на временен фургон
112313405/07/2022 г.земл. на гр.Габрово и на с.БаланиИзграждане на кабелна линия СрН между ТП "Кряковци" и ТП "Богданчовци"
112413505/07/2022 г.гр.Габрово, II ет. III част ул.Стефан Караджа 53 в прилежащия тротоар /в дясно/ на РП II-44 /Севлиево-Габрово/ Аварийно укрепване на Републикански път II-44 на км 29+260, гр. Габрово, чрез подпорна стена в тротоара на ул. Стефан Караджа
112513606/07/2022 г.м.Чукиля, с.ЧарковоКонтролно изпитвателна станция
112613706/07/2022 г.с.КопчелиитеЖилищна сграда
112713806/07/2022 г.с.КметовциМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с мощност 15 Kw на конструкция на терен
112813906/07/2022 г.гр.Габрово-III ет., I част ул.Градище - ул.Л.Каравелов - ул.ОрловскаПодмяна кабел СрН между ТП "Лъв"- ТП "Любен Каравелов"- извод "Независимост" - 10 kV, гр. Габрово
112914007/07/2022 г.гр.Габрово, СЗ - I част ул.Ген. Николов №56Навес за гараж
113014108/07/2022 г.гр. Габрово-92 част, бул.Столетов №157Фотоволтаична електрическа централа с мощност 308,94 kWр на покрива на заварени сгради с идентификатори 14218.533.130.1, 14218.533.130.2, 14218.533.130.3, 14218.533.130.4 и 14218.533.130.7
113114208/07/2022 г.гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, I ч ул.ЧардафонОбоудване на съществуващ трафопост "Летен театър" - доставка и монтаж
113214313/07/2022 г.гр.Габрово - III ет. II част ул.Николай Палаузов 7Външно ел.захранване на обект: "Жилищна сграда с ателие"
113314414/07/2022 г.гр.Габрово - III ет. II част ул.Орловска № 3-5-7-9-11Реконструкция на компрометирана подпорна стена откъм река Янтра в участъка на ул.Орловска №5
113414515/07/2022 г.с.Райновци Жилищна сграда
113514618/07/2022 г.гр.Габрово-I етап, II част ул.Свищовска на кръстовище с ул.КортенИзграждане на светофарна уредба на пешеходна пътека на ул.Свищовска и на кръстовище с ул.Кортен в Габрово
113614721/07/2022 г.с.ДумнициФотоволтаична електрическа инсталация с номинална мощност 29.7 Kw, монтирана на терена в имота
113714821/07/2022 г.гр.Габрово II етап, I част ул.Васил Неделчев №4Пристройка и реконструкция на търговски обект тип "LIDL"
113814925/07/2022 г.с.НиколчовциГараж
113915026/07/2022 г.с.АрменитеСклад за инвентар
114015126/07/2022 г.гр.Габрово-85 част бул.Столетов №10Промяна предназначението на съществуващ склад в цех за производство на макаронени изделия
114115226/07/2022 г.гр.Габрово, ул.Селимица, кв. Шенени, ул.Перущица Ремонт на общинска инфраструктура на територията на Община Габрово: Подобект №1: Ремонт на ул.Селимица от о.т. 20 до о.т. 24 /ПИ 14218.501.340 по КККР/; Подобект №2: Ремонт на улица в кв.Шенени от о.т. 829 през о.т. 810 и о. т. 811 до о. т. 823 /ПИ 14218.506.100 и ПИ 14218.503.61 по КККР/; Подобект №3: Ремонт на ул.Перущица от 4928 през о. т. 4921 до о.т. 4923 /ПИ 14218.519. 422 по КККР/.
114215326/07/2022 г.гр.Габрово-III ет., II част ул.Николаевска № 11Преустройство на магазин за пакетирани хранителни стоки /СОС с ид. 14218.510.509.1.14 по КККР/ и магазин за пакетирани хранителни стоки /СОС с ид. 14218.510.509.1.15 по КККР/ за обособяване на един магазин за хранителни стоки
114315426/07/2022 г.гр.Габрово, кв.Гачевци /бивш стопански двор/Склад за негорими материали - стомани и инструменти /шприц форми/
114415526/08/2022 г.гр.Габрово, кв.Недевци, ул.Бръшлян №5Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда
114515627/07/2022 г.гр.Габрово, Iiет., III част ул.Априловска №15Реконструкция, модернизация, оборудване на съществуваща многофункционална открита спортна площадка и благоустрояване на дворно пространство на Национална Априловск гимназия - Габрово; ПЪРВИ ЕТАП: Подземни комуникации, асфалтови насилки и игрища, включително ограда около тях и спортно оборудване; ВТОРИ ЕТАП:н Настилки с бетонни плочи, площадка за фитнес и триторията между новата учебна сграда и спортната сграда, парково обзавеждане; ТРЕТИ ЕТАП: Ограда по имотните граници и озеленяване
114615727/07/2022 г. с.Яворец, м.Баир мешеЕдноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар
114715827/07/2022 г.с.Мичковци Еднофамилна жилищна сграда
114815929/07/2022 г.с.АрменитеМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изходяща мощност 15 Kw на покрив на сграда
114916029/07/2022 г.РАЗШИРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО;
Подобект 1: „Видеонаблюдение с. Драгановци“, местонахождение: УПИ I, кв. 21 – за кметство и улица от О.Т.86 – О.Т. 102 – О.Т. 12 – за второстепенна улица, с. Драгановци;
Подобект 2: „Видеонаблюдение с. Яворец“, местонахождение: УПИ XI, кв. 21 – за парк, кметство, обществено обслужване, здравни дейности и ТП и улица от О.Т. 67 – О.Т. 60 – О.Т. 48 – за второстепенна улица, с. Яворец, общ. Габрово;
Подобект 3: „Видеонаблюдение предгаров площад“, местонахождение: площад „Марсел де Бископ“ (ПИ с идентификатор 14218.504.340 по КККР) заедно с кръговото кръстовище (ПИ с идентификатор 14218.504.565 по КККР), гр.Габрово, общ. Габрово
Подобект 4: „Видеонаблюдение зона на язовир Синкевица – алея до язовира и язовирна стена“, местонахождение: ПИ 14218.254.171; ПИ 14218.257.30; ПИ 14218.257.39; ПИ 14218.257.40; ПИ 14218.521.1; ПИ 14218.521.128
Етап 1 от подобект 4 - Видеонаблюдение язовирна стена
Етап 2 от подобект 4 - Видеонаблюдение алея до язовира
Подобект 5: „Видеонаблюдение кръстовище на ул. „Никола Войновски“ (ул. „Момина скала“) с ул. „Малина“, местонахождение: ПИ с идентификатор 14218.520.50 за второстепенна улица.
115016129/07/2022 г.гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци IIIчаст, ул.Чрдафон №5Преустройство, реконструкция и надстрояване на склад в „Многогамилнажилищна сграда с търговски етаж и подземен паркинг“
115116203/08/2022 г.с.Здравковец, м.Мочурака1.Основен ремонт покрив на обор за 260 овце и пристройка за мл;екосъбоирателен пункт, малка мандра и битови помещения за овчарите; 2. Реконструкция на сеновал и навес за животни
115216303.08.с.РайновциЖилищна сграда
115316403/08/2022 г.с.РайновциЖилищна сграда
115416505/08/2022 г.с.ПоповциЖилищна сграда
115516605/08/2022 г.с.Поповци-КукатаАвтосервиз за диагностика и ремонт на електрически и електронни системи
115616705/08/2022 г.гр.Габрово-II ет., III част ул.Емануил Манолов 14Трафопост тип БКТП за обект: ”Вътрешно преустройство и смяна предназначението на хотел „Балкан“ в сграда със смесено предназначение“
115716805/08/2022 г.Водоснабдяване група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Арменитв, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната страна на водоснабдителната мрежа на гр. Габрово ПОДОБЕКТ II: Отклонения за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга, община Габрово, включващ изпълнението на следните основни групи дейности: 1. Захранващ водопровод - отклонение за с. Драгановци и с. Яворец; 2. Захранващ водопровод - отклонение за с. Музга; 3. Ремонт напорни водоеми - НВ с. Драгановци, НВ с. Яворец и НВ с. Музга
115816909/08/2022 г.гр.Габрово кв.Борово-Велчевци, ул.Никола Войновски и ул.МалинаРеконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Никола Войновски“ от о.т.3067 до о.т.3047 и ул. „Малина“ от о.т.3058 до о.т.3053
115917010/08/2022 г.с,ДониноЖилищна сграда
116017110/08/2022 г.гр.Габрово, м.Пеевото, ул.Младост №5 ВМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 43,32 Kwр върху покрива на съществуващи сгради и на терен
116117210/08/2022 г.с.ВраниловциЖилищна сграда
116217310/08/2022 г.гр.Габрово-I етап, I част ул.Найден Геров №52 ВМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 5 Kw за собствени нужди върху покрива на съществуваща сграда
116317410/08/2022 г.с.АрменитеМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с мощност 30 Kw на покрива на сграда и на терен
116417516/08/2022 г.гр.Габрово-I ет., V част ул.Златна нива №27Пристройка към съществуваща жилищна сграда
116517616/08/2022 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници - IV част ул.Градище №44Жилищна сграда
116617716/08/2022 г.гр.Габрово-II ет., III част ул.Брянска №26Жилищна сграда със ЗОХ - сграда изток
116717816/08/2022 г.гр.Габрово-II ет., III част ул.Брянска №26Жилищна сграда със ЗОХ - сграда запад
116817916/08/2022 г.с.Поповци-Куката ул.Васил Левски №13Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност до 1 МW в прилежащия на заварените сгради терен
116918016/08/2022 г.Подмяна кабел СрН между ТП "Аула" - ТП "Хаджи Димитър", гр. Габрово
117018116/08/2022 г.гр.Габрово, в зеленмата площ и пешеходна улица между сгр. На библиотека "Априлов-Палаузов" и жил.сградиИзграждане на кабрлна линия НН, захранваща библиотека "Априлов - Палаузов"
117118216/08/2022 г.с.КопчелиитеМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност до 8 кWр
117218318/08/2022 г.гр.Габрово, СЗ - II част ул.Рибарска №1Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 99,900 Kwр върху покрива на съществуваща производствена сграда
117318418/08/2022 г.гр.Габрово, СЗ - II и I ч. ул.Рожен - ул.Рибарска ул.Съгласие - ул. Мак - ул. ЗюмбюлРемонт на улици в кв. Тончевци, гр.Габрово Подобект №1: Ремонт на ул.Рожен от о.т.394 до о.т.425 ПИ 14218.502.320; Подобект №2: Ремонт на ул.Рибарска от о.т116 до о.т.357 ПИ 14218.502.872; Подобект №3: Ремонт на ул.Съгласие от о.т.333 до о.т.358 ПИ 14218.502.871; Подобект №4: Ремонт на ул.Мак от о.т.334 до о.т.338 ПИ 14218.502.194; Подобект №5: Ремонт на ул.Зюмбюл от о.т.333 до о.т.315 ПИ 14218.502.167
117418519/08/2022 г.гр.Габрово - I ет., II част ул.Свищовска №100, вх.АПреустройство на приемно-предавателна станция №3512, разположена на покрива на сграда с идентификатор 14218.501.422.1 по КККР
117518623/08/2022 г.с.ДрагановциЕднофамилна жилищна сграда
117618724/08/2022 г.гр.Габрово, СЗ - II част ул.ИндустриалнаМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с инст. мощност 46,41 Kwр на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 14218.502.18.1
117718825/08/2022 г.с.КиевциПлътна ограда с пергола и складове за инвентар (два фупгона)
117818925/08/2022 г.гр.Габрово, СЗ - II част ул.Индустриална №81Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с инст. мощност 46,41 Kwр на покрива на съществуващи сгради с идентификатор 14218.502.24.1 и 14218.502.24.2
117919026/08/2022 г.с.Поповци, м.Кръста (Метевото)Жилищна сграда
118019129/08/2022 г.гр.Габрово-92 част бул.Столетов №157Преустройство на сградата на цех "Термичен" в цех "Окончателна обработка на полупроводни-кови платки" и на цех "Твърдосплавно производство" в "Цех за термична обработка"
118119230/08/2022 г.гр.Габрово, СЗ - II част ул.Индустриална №18Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с инст. мощност 199,67 Kwр на покрива на съществуващи сгради
118219330/08/2022 г.гр.Габрово, кв.Ябълка, м.Драганчова градина 1Фотоволтаична елекрическа централа с мощност 15 KWр, монтирана върху терена
118319430/08/2022 г.гр.Габрово, СЗ - II част ул.Индустриална №18Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с инст. мощност 149,24 Kwр на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 14218.502.583.1
118419530/08/2022 г.гр.Габрово I етап, I част ул.Найден Геров №52 ВМонтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с изх. мощност 5 Kw за собствени нужди върху покрива на съществуваща сграда
118519631/08/2022 г.гр.Габрово - III ет., I част ул.Любен Каравелов №30Ремонт и преустройство на втори жилищен етаж на жилищна сграда
118619702/09/2022 г.с.ВраниловциПлътна ограда изцяло в собствен имот с височина до 2,20 м
118719802/09/2022 г.гр.Габрово - И ет., I част ул.Орловска №78Многофамилна жилищна сграда с магазини
118819902/09/2022 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници - V част ул.ПанорамнаВъншно ел.захранване на жилищна сграда
118920002/09/2022 г.гр.Габрово, кв.Бакойци, ул.Бакойска №61Склад за инвентар
119020102/09/2022 г.гр. Габрово-43 част, кв.Радичевец, ул.Елин Пелин Склад за инвентар
119120202/09/2022 г.с.АрменитеБеседка
119220305/09/2022 г.с.МалушаЛятна кухня
119320405/09/2022 г.с.Велковци, Цех за производство на стоманени конструкции
119420505/09/2022 г.гр. ГабровоГазоснабдяване цна община Габрово; Подобект: Газоснабдителна мрежа на гр. Габрово - етап 2022 ТТР 24С 2022
119520605/09/2022 г.с.Поповци-ГледациПристройка към жилищна сграда с идентификатор 57675.526.109.1
119620705/09/2022 г.гр.Габрово, кв.Етъра, ул. Ген.Дерожински 144Преизграждане и преустройство на оранжерия към РЕМО "Етър" с идентификатор 14218.538.286.9 като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от ПЕМО "Етър"
119720805/09/2022 г.с.СтойчовциРемонт ипреустройство на съществуващи сгради и изграждане на склад и котелно в ПИ 69403.505.235 с попдобекти: 1. Ремонт, преустройство и пристройка на съществуваща жилищна и стопанска сгради; 2. Котелно; 3. Преустройство на съществуваща плевня в жилище и пристройка за склад
119820907/09/2022 г.с.АрменитеНавес - гараж
119921007/09/2022 г.гр.Габрово, кв.Етъра, ул.Средна №3Навес - гараж
120021108/09/2022 г.гр.Габрово, бул.Трети мартПодмяна кабел СрН между ТП "Хидрострой" - ТП "БТР" - ЕП "Хидрострой" - 20 кV, гр. Габрово
120121208/09/2022 г.с.АрменитеТрасе на кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с мощност 30 kW
120221308/09/2022 г.с.СтоевциПристрийка към жилищна сграда за разширяване на тераса
120321408/09/2022 г.гр.Габрово, II ет., III част ул.ЧардафонБлагоустрояване ул.Емануил Манолов, ул.Чардафон и прилежащи пространства -ЦГЧ Габрово; Подобект: УПИ "за жил.стр.,общ.обсл.и гаражи" в кв.162
120421508/09/2022 г.гр.Габрово, бул.Н.Й.Вапцаров №104-№136Кабелизация и изнасяне на електромерни табла по бул.Н.Й.Вапцаров на имоти с адресна регистрация от №104 до №136 включително (в т.ч. нови подземни кабели НН, кабелни шкафове и ел.табла в 2 зони: първата - от №126 до №136 и втора - от №136 до №104)
120521608/09/2022 г.с.ЕзеротоГараж
120621716/09/2022 г.с.МичковциСклад за инвентар - фургон
120721819/09/2022 г.с.Златевци, м.Руклите общ.ГабровоЕдноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар
120821921/09/2022 г.гр.Габрово, СЗ-II част ул.Бойката №4 Изгрждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с изх. мощност 25,81 Kwр върху покрив на сграда
120922021/09/2022 г.гр.Габрово-51 част, кв.Радичевец, ул.Панчо Владигеров 2Преустройство и надстройка на заварена сграда /ид.14218.519.287.2/ за обособяване на жилище
121022121/09/2022 г.гр.Габрово, СЗ-I част, ул.Рекорд №7, ет.2Преустройство и промяна предназначението на част от производствена сграда - обект с идентиф. 14218.502.665.9.13 за обособяване на Цех за производство на зърнени храни - корнфлекс
121122226/09/2022 г.гр.Габрово-III ет., II част ул.Опълченска №42Преустройство и промяна предназначението на магазин в лекарски кабинет /С.О.С. с идентиф. 4218.510.511.1.5/
121222327/09/2022 г.гр.Габрово, СЗ-III част, ул.ПросветаЖилищна сграда с гараж и ограда
121322427/09/2022 г.м.Синча, земл.БаланиПристрояване с реконструкция и преустройство на заварена сезонна постройка в жилищна сграда
121422528/09/2022 г.гр.Габрово, СЗ-II част, ул.ИндустриалнаМонтаж на фотоволтаична електроцентрала с мощност 15 kW върху покрива на съществуваща сграда с идент.14218.502.541.1
121522628/09/2022 г.гр. Габрово, ул. Митко Палаузов №30 - №52 и №15 - №27Изграждане на кабелни линии 0,4 kV от ТР „Басейна" по ул. „Митко Палаузов“, гр. Габрово; I етап: от ТР „Басейна“ към абонати с адресна регистр. №30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 и 52
121622703/10/2022 г.гр.Габрово, СЗ-III част, ул.Карамфил №9Изгражане на фотоволтаична инсталация с мощност 4,95 kWр на покрива на съществуващи сгради
121722803/10/2022 г.гр.Габрово, етап, Vчаст ул.Свищовска-ул. Венера-ул.Напредък-ул.Златна нива-ул.Зелена ливада-ул.Петър МиховПодмяна кабелна линия 10 kV изв. "Голо бърдо-1" и изв. "Голо бърдо-2" ПС "Габрово" в участъка от ул."Свищовска" до ул."Зелена ливада"
121822904/10/2022 г.м.Мрамора, с.Костенковци Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия с мощност 30,3 kWр на покрива на заварена сграда с идентификатор 43339.94.235.1
121923005/10/2022 г.с.ШараниФотоволтаична елекрическа централа с мощност 90 KW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 83034.512.26.10 - I етап 60 kW -II етап 30kW
122023105/10/2022 г.гр.Габрово, ул.Никола Йонков Вапцаров, с.ЯворецРемонт на улица о.т.26-25-24-68 по плана на с.Яворец
122123205/10/2022 г.с.Драгиевци общ.ГабровоРемонт на улица в с.Драгиевци
122223305/10/2022 г.гр.Габрово, кв.Недевци, Склад за негорими материали в негорими опаковки
122323406/10/2022 г.гр.Габрово, ул.Неофит Рилски; ул. Николаевска; ул. Тотю ИвановПодмяна кабел СрН между ТП "Синчец" - ТП "ДМЗ База"- извод "Цанко Дюстабанов" - 10 kV, Габрово (от ТП "ДМЗ База", сграда с идентификатор 14218.518.278.3, през имоти с идентификатори 14218.518.278, 14218.518.550 (ул.Неофит Рилски), 14218.518.551 (ул.Тотю Иванов), 14218.518.553 (ул.Николаевска), 14218.518.549 (уи. Тотю Иванов)
122423507/10/2022 г.с.КопчелиитеЖилищна сграда
122523610/10/2022 г.гр.Габрово-92 част ул.Никола Балканеца, ул.Хорото Благоустрояване пространство южно от Детска ясла "Първи юни" (ул. Никола Балканеца" и околните пространства
122623711/10/2022 г.гр.Габрово - актуализ. Шиваров мост ул.Станимирова №1Автодиагностичен пункт
122723814/10/2022 г.с.ПоповциЖилищна сграда
122823918/10/2022 г.гр.Габрово-85 част бул.Хемус №23Преустройство на приемно-предавателна станция №3515
122924019/10/2022 г.гр.Габрово, кв.ВойновоЖилищни сгради - етап I: - Жилищна сграда 1 - Жилищна сграда 2
123024119/10/2022 г.гр.Габрово-III ет., II част ул.Орловска №87Преустройство на приемно-предавателна станция №3535, разположена напокрива на сграда с идентифукатор 14218.509.205.1
123124220/10/2022 г.гр.Габрово-III ет., II част ул.Николай Палаузопв №22-АЖилищна сграда с навес
123224320/10/2022 г.с. Враниловци, м.РаилевоМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с мощност 82,62 kWp на покрива на заварени сгради с идентификатори: 12168.12.90.1; 12168.12.90.2; 12168.15.90.3 и в прилежащия имот
123324421/10/2022 г.с.Гарван, м.Голяма оградаСклад за инвентар
123424524/10/2022 г.гр.Габрово, СЗ-I част, ул.ИндустриалнаСкладова база и Цех за металообработване
123524624/10/2022 г.гр.Габрово, СЗ-I част, ул.ИндустриалнаБКТП към Складова база и Цех за металообработване
123624725/10/2022 г.гр.Габрово, ул.Митко Палаузов от №15 до №27 включителноИзграждане на кабелни линии 0,4 kV от ТР „Басейна" по ул. „Митко Палаузов“, гр. Габрово; II етап: от ТР „Басейна“ към абонати с адресна регистр. №15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27
123724831/10/2022 г.гр.Габрово-III ет., I част ул.Градище-ул.Л.Каравелов-ул.П.БеронПодмяна кабел СрН между ТП "Любен Каравелов" - ТП "Здравец" извод "Независимост"- 10 kV, гр.Габрово
123824931/10/2022 г.гр.Габрово-43, 44 част, кв.Радичевец, ул.Родопите №2Гараж - пристройка към жилищна сграда
123925003/11/2022 г.гр.Габрово, СЗ-I част ул.Иван ХаджиберовИзграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с инст. мощност 32,40 kWp на покрива на съществуващи сгради с идентификатор 14218.502.554.1 и 14218.502.554.2
124025103/11/2022 г.м.Над Стефановци, земл.ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с изх.мощност 5 kW върху покрива на съществуваща сграда
124125203/11/2022 г.м.Долна стърна, земл.ГабровоМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с изх.мощност 30 kW на терен
124225307/11/2022 г.гр.Габрово-кв.Етъра ул.СветлинаСклад с навес за музеен инвентар
124325409/11/2022 г.с.Киевци, ул.Обединение №53Навес
124425509/11/2022 г.м.Мечи гъстак, зем.ГабровоВъншно ел. захранване НН за обект "Приемник на електрическа енергия"
124525609/11/2022 г.гр.Габрово-52 част, ул.Капитан Дядо Никола №83Фотоволтаична електроцентрала с мощност 10 kWр монтирана върху покрива на съществуваща сграда
124625709/11/2022 г.гр.Габрово-52 част, ул.Капитан Дядо Никола №83Фотоволтаична електроцентрала с мощност 19,80 kWр монтирана върху терена
124725809/11/2022 г.с.Пъртевци, общ.ГабровоВторостепенна постройка-склад за инвентар
124825909/11/2022 г.м.Копака, с РачевциМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност 110 kW по терена на иомота
124926009/11/2022 г.м.Копака, с.ПоповциМонтаж на инсталация за производство на ел.енергия с обща мощност 110 kW върху покрива на навеса за автомобили
125026109/11/2022 г.с.ПецовциЛятна кухня
125126210/11/2022 г.гр.Габрово, СЗ - II част ул.Индустриална Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с инст. мощност 16,74 kWp на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 14218.502.698.1 и в обхвата над самостоятелен обект с идент. 14218.502.698.2.1
125226310/11/2022 г.с.ВраниловциМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия с обща мощност до 30 kW в имота
125326410/11/2022 г.с.Николчовци по плана на с.Гергини-Гарван-НиколчовциСградно водопроводно отклонение за УПИ VII, кв.32, с.Николчовци
125426511/11/2022 г.с.ГарванЖилищна сграда
125526611/11/2022 г.гр.Габрово, кв.ЧехлевциМонтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 30 kW към съществуващите сгради в имота
125626711/11/2022 г.гр.Габрово, СЗ - II част, ул.Бойката №43Плътна ограда по вътрешните регулационни линии /североизточна, северозападна и южна/
125726811/11/2022 г.гр.Габрово, кв.Нова махала - Шумели, ул.Ножарска №27Навес - гараж (временен строеж)
125826914/11/2022 г.с.ВраниловциЖилищна сграда
125927021/11/2022 г.гр.Габрово-II етап, I част ул.СтанционнаМагазин за промуишлени стоки Подобект 1 - Сграда 1 Подобект 2 - Сграда 2
126027121/11/2022 г.м.Долна стърна, земл.ГабровоТрасе на кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия с мощност 30 kW
126127222/11/2022 г.с.Зелено дървоЖилищна сграда
126227322/11/2022 г.гр.Габрово-II етап, I част ил.Братя Миладинови 3Външно ел.захранване на жилищна сграда
126327422/11/2022 г.гр.Габрово, кв.Гачевци /бивш стопански двор/Склад за инвентар
126427523/11/2022 г.гр.Габрово, 92 част ул.Негенска №2Монтаж на инсталация за производсво на ел.енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 30 kW включително на терена
126527623/11/2022 г.гр.Габрово-43 част ул.Елин Пелин Жилищна сграда
1266277с.Яворец - ул.Славянска в участъка между о.т.65а - о.т.107Сградно водопроводно отклонение за УПИ V-208, кв.21, с.Яворец
126727825/11/2022 г.гр.Габрово-46 част ул.Юрий Венелин №9аРеконструкция на подпорна стена откъм река Янтра по източната имотна граница на ПИ с идентификатор 14218.515.249
126827930/11/2022 г.с.Поповци-Гледаци1.Гараж; 2.Навес за гариране; 3.Плътна ограда с височина до 2,20 м
126928 001/12/2022 г.гр.Габрово, кв.Водици №45Сградно водопроводно отклонение за присъединяване към ВиК мрежата на ПИ с идент. 14218.542.72
127028102/12/2022 г.гр.Габрово, кв.Тлъчници - II и V част ул.Орловска №162Монтаж на фотоволтаична електроцентрала с мощност 220 kW на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 14218.508.733.21 по КККР
127128208/12/2022 г.гр.Габрово, кв.Славовци №1 БНавес - гараж /допълващо застрояване/
127228308/12/2022 г.гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци ул.Никола Войновски 37Зимна градина /допълващо застрояване/
127328413/12/2022 г.гр.Габрово-III ет., I част ул.Мир №2Реконструкция покрив на жилищна сграда
127428514/12/2022 г.гр.Габрово-III ет., II част ул.Опълченска №16Преустройство и ремонт на" 1. Жилище / апартамент на етаж 1 /над партера, с идентиф. 14218.510.418.1.1/ за обособяване на санитарен възел и тераса; 2. Жилище / апартамент на етаж 0 /партер, с идентиф. 14218.510.418.1.3/ за фризьорски салон.