ДатаГрад / село, квартал/Обект
112.1.2017 г.гр. ГабровоГазоснандяване на котелно
212.1.2017 г.с. Поповци1.Жилищна сграда; 2.Стопанска постройка
316.1.2017 г.с. Лоза Жилищна сграда
416.1.2017 г.гр. ГабровоМногофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
516.1.2017 г.гр. ГабровоСелскостопанска постройка за растителна продукция и инвентар
620.1.2017 г.с. Поповци1.Жилищна сграда; 2.Пристройка към същ. жилищна сграда
723.1.2017 г.гр. ГабровоМногофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
825.1.2017 г.гр. ГабровоМногофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
930.1.2017 г.гр. ГабровоФотоволтаична електроцентрала за собствени нужди
1030.1.2017 г.гр. Габрово Жилищна сграда с гараж и ограда
1102.2.2017 г.гр. Габрово Плътна ограда
1208.2.2017 г.гр. Габрово Преустройство на част от първи етаж на същ.производствена сграда в склад
1309.2.2017 г.с. НиколчовциНавес
1415.2.2017 г.гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1517.2.2017 г.гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
1617.2.2017 г.с. ГайтаниПреустройство и пристройка за обособяване на жилище
1717.2.2017 г.гр. Габрово Преустройство на част от първи етаж на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки
1820.2.2017 г.гр. Габрово Реконструкция, реставрация и адаптация за осъвременяване на съществуваща жилищна сграда-недвижима културна ценност
1920.2.2017 г.с. Поповци Гараж за два автомобила
2020.2.2017 г.гр. Габрово Жилищна сграда
2124.2.2017 г.гр. Габрово Укрепване на същ. производствена сграда, във връзка със събарянето на конструктивно свързана с нея произв.сграда
2228.2.2017 г.гр. Габрово Подмяна стоманобетонови портали в п/ст "Габрово"
2302.3.2017 г.гр. Габрово Пристройка и надстройка над гараж към съшествуваща жилищна сграда
2406.3.2017 г.с. Костадиница1. Стопанска постройка за градински инвентар; 2. Плътна ограда
2506.3.2017 г.гр. ГабровоКомуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за ВАС. Подобект: Изграждане на оптична кабелна линия
2620.3.2017 г.гр. Габрово МБАЛ
2721.3.2017 г.с. ТорбалъжиИнсталиране на ППС
2821.3.2017 г.гр. Габрово Плътна ограда
2923.3.2017 г.гр. Габрово Преустройство на апартамент
3028.3.2017 г.гр. Габрово Трафопост - БКТП
3130.3.2017 г.гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
3231.3.2017 г.гр. ГабровоПът III-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км.20+124.50 и етапна връзка
3331.3.2017 г.гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
3431.3.2017 г.гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
3503.4.2017 г.м. Чобановец, земл.с. ЛесичаркаИнсталация за произв.на ел.и топл.енергия
3603.4.2017 г.с. НоваковциПараклис
3704.4.2017 г.гр. Габрово Плътна ограда
3804.4.2017 г.гр. ГабровоОфис-сграда
3904.4.2017 г.с. ПоповциЦех
4004.4.2017 г.гр. Габрово Реставрация на фасадите на сградата на регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
4105.4.2017 г.гр. Габрово Пристройка към цех
4206.4.2017 г.гр. Габрово Преустройство на заварена сграда
4306.4.2017 г.с. Стоевци1. Пристройка към шивашко ателие; 2. Гараж
4407.4.2017 г.гр. Габрово Ограда
4510.4.2017 г.гр. Габрово Многофамилна жилищна сграда - прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС
4611.4.2017 г.гр. Габрово Разширение към същ. жилищна сграда
4711.4.2017 г.гр. Габрово Затваряне на калкана на цех
4821.4.2017 г.гр. Габрово Пътна връзка от път II - 44 при км 27+960
4921.4.2017 г.гр. Габрово Преустройство на газстанция
5021.4.2017 г.с. БогданчовциПристройка и надстройка към съшествуваща сграда
5121.4.2017 г.с. ДрагиевциПристройка към заварена жилищна сграда