ВХ. № И ДАТА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯИНИЦИАЛИ НА ЛИЦЕТОНОМЕР НА ЕР НА ТЕЛК, НЕЛК ИЛИ ДЕЛК СЕРИЕН НОМЕР НА КАРТАТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
АУ-06-07-1/03.01.2017 г.ЦСЦЕР на ТЕЛК 0305 /27.01.2015г. 0705 1590
АУ-06-07-2/05.01.2017 г.ДНКЕР на ТЕЛК 0340 /01.02.2005г. 0705 1591
АУ-06-07-3/04.01.2017 г.ККМЕР на ТЕЛК 4225 /09.12.2016г. 0705 1592
АУ-06-07-4/04.01.2017 г.ПКСЕР на ТЕЛК 2542 /28.07.2005г. 0705 1593
АУ-06-07-5/05.01.2017 г.МГСЕР на ТЕЛК 4088 /28.11.2016г. 0705 1594
АУ-06-07-6/05.01.2017 г.ВЦЦЕР на ТЕЛК 4295 /14.12.2016г. 0705 1595
АУ-06-07-7/05.01.2017 г.ЕМАЕР на ТЕЛК 2046 /23.06.2016г. 0705 1596
АУ-06-07-8/09.01.2017 г.МДКЕР на ТЕЛК 4320 /16.12.2016г. 0705 1597
АУ-06-07-9/10.01.2017 г.НССЕР на ТЕЛК 0763 /08.03.2016г. 0705 1598
АУ-06-07-10/11.01.2017 г.ВЦТЕР на ТЕЛК 2682 /16.09.2016г. 0705 1599
АУ-06-07-11/12.01.2017 г.БИБЕР на ТЕЛК 0008 /09.01.2017г. 0705 1600
АУ-06-07-12/12.01.2017 г.ФСАЕР на ТЕЛК 2856 /24.09.2014г. 0705 1601
АУ-06-07-13/13.01.2017 г.ЕДМЕР на ТЕЛК 0636 /20.02.2014г. 0705 1602
АУ-06-07-14/13.01.2017 г.ИДИЕР на ТЕЛК 1549 /08.05.2015г. 0705 1604
АУ-06-07-16/13.01.2017 г.ЦХКЕР на ТЕЛК 4325 /16.12.2016г. 0705 1605
АУ-06-07-15/13.01.2017 г.ВАКЕР на ТЕЛК 2852 /23.09.2014г. 0705 1606
АУ-06-07-17/24.01.2017 г.ТИТЕР на ТЕЛК 4315 /15.12.2016г. 0705 1607
АУ-06-07-18/24.01.2017 г.ВГДЕР на ТЕЛК 4199 /07.12.2016г. 0705 1608
АУ-06-07-19/24.01.2017 г.НБНЕР на ТЕЛК 4254 /21.12.2015г. 0705 1609
АУ-06-07-20/24.01.2017 г.НАВЕР на ТЕЛК 4245 /16.12.2016г. 0705 1610
АУ-06-07-21/26.01.2017 г.БВНЕР на ТЕЛК 2811 /28.09.2016г. 0705 1611
АУ-06-07-118#1/26.01.2017 г.СНКЕР на ТЕЛК 4391 /21.12.2016г. 0705 1612
АУ-06-07-22/27.01.2017 г.ЙСЙЕР на ТЕЛК 4423 /23.12.2016г. 0705 1613
АУ-06-07-23/31.01.2017 г.ПИДЕР на ТЕЛК 3377 /30.10.2014г. 0705 1614
АУ-06-07-24/31.01.2017 г.НВКЕР на ТЕЛК 0070 /12.01.2017г. 0705 1615
АУ-06-07-25/31.01.2017 г.ДММЕР на ТЕЛК 3998 /21.11.2016г. 0705 1616
АУ-06-07-26/01.02.2017 г.СБТЕР на ТЕЛК 1385 /25.04.2016г. 0705 1617
АУ-06-07-32/03.02.2017 г.МТРЕР на ТЕЛК 0160 /20.01.2017г.0705 1618
АУ-06-07-33/06.02.2017 г.МКДЕР на ТЕЛК 4131 /02.12.2016г. 0705 1619
АУ-06-07-27/02.02.2017 г.ИАИЕР на ТЕЛК 3165 /24.10.2016г. 0705 1620
АУ-06-07-28/02.02.2017 г.ИВГЕР на ТЕЛК 2576 /19.12.2016г. 0705 1621
АУ-06-07-29/02.02.2017 г.ИИКЕР на ТЕЛК 4291 /14.12.2016г. 0705 1622
АУ-06-07-30/02.02.2017 г.БГТЕР на ТЕЛК 0232 /26.01.2017г. 0705 1623
АУ-06-07-31/02.02.2017 г.ХПХЕР на ТЕЛК 3974 /01.12.2015г.0705 1624
АУ-06-07-34/06.02.2017 г.ГИМЕР на ТЕЛК 3028 /13.10.2016г. 0705 1625
АУ-06-07-39/08.02.2017 г.МПГЕР на ТЕЛК 1766 /02.06.2016г. 0705 1626
АУ-06-07-40/08.02.2017 г.ПЛПЕР на ТЕЛК 0134 /19.01.2017г.0705 1627
АУ-06-07-38/08.02.2017 г.ТЕДЕР на ТЕЛК 0395 /04.02.2016г. 0705 1628
АУ-06-07-41/09.02.2017 г.СПМЕР на ТЕЛК 3018 /12.10.2016г. 0705 1629
АУ-06-07-42/09.02.2017 г.ИАДЕР на ТЕЛК 3172 /24.10.2016г.0705 1630
АУ-06-07-43/09.02.2017 г.БХБЕР на ТЕЛК 1776 /29.04.2004г. 0705 1631
АУ-06-07-44/09.02.2017 г.НХБЕР на ТЕЛК 2206 /11.07.2016г. 0705 1632
АУ-06-07-45/09.02.2017 г.ТПТЕР на ТЕЛК 0262 /27.01.2017г. 0705 1633
АУ-06-07-46/13.02.2017 г.СПНЕР на ТЕЛК 1524 /09.05.2014г. 0705 1634
АУ-06-07-36/07.02.2017 г.ИДЯЕР на ТЕЛК 3908 /14.11.2016г. 0705 1635
АУ-06-07-35/07.02.2017 г.ДДПЕР на ТЕЛК 4269 /13.12.2016г.0705 1636
АУ-06-07-37/07.02.2017 г.ББМЕР на ТЕЛК 2867 /30.09.2016г. 0705 1637
АУ-06-07-48/15.02.2017 г.ЛЛГЕР на ТЕЛК 2867 /30.09.2016г. 0705 1638
АУ-06-07-47/13.02.2017 г.ДППЕР на ТЕЛК 4235 /09.12.2016г. 0705 1639
АУ-06-07-49/20.02.2017 г.КДВЕР на ТЕЛК 3497 /30.11.2012г.0705 1640
АУ-06-07-50/20.02.2017 г.АААЕР на ТЕЛК 2255 /06.07.2015г. 0705 1641
АУ-06-07-51/20.02.2017 г.ПРХЕР на ТЕЛК 0163 /20.01.2017г. 0705 1642
АУ-06-07-52/20.02.2017 г.СТМЕР на ТЕЛК 3777 /13.11.2015г. 0705 1643
АУ-06-07-53/21.02.2017 г.ИИРЕР на ТЕЛК 1512 /10.05.2016г. 0705 1644
АУ-06-07-54/21.02.2017 г.ПИИДЕР на ТЕЛК 3233 /28.10.2016г. 0705 1645
АУ-06-07-55/22.02.2017 г.СИМЕР на ТЕЛК 0492 /20.02.2017г. 0705 1646
АУ-06-07-56/22.02.2017 г.ДППЕР на ТЕЛК 0410 /13.02.2017г. 0705 1647
АУ-06-07-57/23.02.2017 г.СЦСЕР на ТЕЛК 0268 /23.01.2017г. 0705 1648
АУ-06-07-58/23.02.2017 г.ИПДЕР на ТЕЛК 0481 /20.02.2017г. 0705 1649
АУ-06-07-59/23.02.2017 г.ММДЕР на ТЕЛК 3045 /13.10.2016г. 0705 165
АУ-06-07-60/24.02.2017 г.КЦМЕР на ТЕЛК 1069 /27.03.2015г. 0705 1651
АУ-06-07-61/27.02.2017 г.АПАЕР на ТЕЛК 1395 /26.04.2016г. 0705 1652
АУ-06-07-62/27.02.2017 г.КДВЕР на ТЕЛК 0498 /21.02.2017г. 0705 1653
АУ-06-07-63/27.02.2017 г.МКВЕР на ТЕЛК 2127 /05.07.2016г. 0705 1654
АУ-06-07-64/27.02.2017 г.ГХДЕР на ТЕЛК 0297 /28.01.2014г. 0705 1656
АУ-06-07-65/28.02.2017 г.ТБКЕР на ТЕЛК 2175 /07.07.2016г. 0705 1657
АУ-06-07-66/28.02.2017 г.ВАЛ ЕР на ТЕЛК 3257 /31.10.2016г. 0705 1658
АУ-06-07-67/01.03.2017 г.ВХХЕР на ТЕЛК 0768 /09.03.2015г. 0705 1659
АУ-06-07-68/02.03.2017 г.ЕФРЕР на ТЕЛК 4059 /24.11.2016г. 0705 1655
АУ-06-07-69/06.03.2017 г.САСЕР на ТЕЛК 1764 /26.05.2015г. 0705 1661
АУ-06-07-70/06.03.2017 г.РКДЕР на ТЕЛК 197 /08.05.2003г. 0705 1662
АУ-06-07-71/06.03.2017 г.ЕНКЕР на ТЕЛК 2045 /29.06.2016г. 0705 1663
АУ-06-07-72/08.03.2017 г.МИНЕР на ТЕЛК 3636 /15.11.2016г. 0705 1664
АУ-06-07-73/08.03.2017 г.АИСЕР на ТЕЛК 0554 /23.02.2017г. 0705 1665
АУ-06-07-74/09.03.2017 г.ГКДЕР на ТЕЛК 4274 /13.12.2016г. 0705 1666
АУ-06-07-75/09.03.2017 г.ИХВЕР на ТЕЛК 0696 /26.02.2015г.0705 1667
АУ-06-07-76/09.03.2017 г.СИСЕР на ТЕЛК 0920 /21.03.2016г. 0705 1668
АУ-06-07-77/13.03.2017 г.РЛГЕР на ТЕЛК 0615 /28.02.2017г. 0705 1669
АУ-06-07-78/14.03.2017 г.ГИСЕР на ТЕЛК 0579 /27.02.2017г. 0705 1670
АУ-06-07-79/14.03.2017 г.КЛЙЕР на ТЕЛК 0224 /25.01.2017г. 0705 1671
АУ-06-07-80/16.03.2017 г.НДИЕР на ТЕЛК 0639 /02.03.2017г. 0705 1672
АУ-06-07-81/16.03.2017 г.ХЦБЕР на ТЕЛК 3007 /29.09.2015г. 0705 1673
АУ-06-07-82/16.03.2017 г.НИИЕР на ТЕЛК 0246 /26.01.2017г. 0705 1674
АУ-06-07-84/16.03.2017 г.ДХГЕР на ТЕЛК 0175 /23.01.2017г. 0705 1675
АУ-06-07-83/16.03.2017 г.ХССЕР на ТЕЛК 0548 /23.02.2017г. 0705 1676
АУ-06-07-85/16.03.2017 г.ИСДЕР на ТЕЛК 0509 /21.02.2017г. 0705 1677
АУ-06-07-86/20.03.2017 г.КГТЕР на ТЕЛК 0019 /10.01.2017г. 0705 1678
АУ-06-07-87/21.03.2017 г.ЗКГЕР на ТЕЛК 0564 /24.02.2017г. 0705 1679
АУ-06-07-88/22.03.2017 г.ЙГМЕР на ТЕЛК 1701 /30.05.2016г. 0705 1680
АУ-06-07-89/22.03.2017 г.ТДТЕР на ТЕЛК 0705 /13.03.2017г. 0705 1681
АУ-06-07-90/23.03.2017 г.КИТЕР на ТЕЛК 1929 /03.10.2016г. 0705 1682
АУ-06-07-91/23.03.2017 г.СИВЕР на ТЕЛК 3497 /11.11.2014г. 0705 1683
АУ-06-07-92/23.03.2017 г.ВСВЕР на ТЕЛК 0511 /21.02.2017г. 0705 1684
АУ-06-07-93/24.03.2017 г.АДДЕР на ТЕЛК 3339 /26.10.2015г. 0705 1685
АУ-06-07-94/24.03.2017 г.ПМПЕР на ТЕЛК 0814 /21.03.2017г. 0705 1686
АУ-06-07-96/28.03.2017 г.ИПКЕР на ТЕЛК 0394 /10.02.2017г. 0705 1687
АУ-06-07-97/28.03.2017 г.ВМГЕР на ТЕЛК 0178 /23.01.2017г.0705 1688
АУ-06-07-98/28.03.2017 г.ДДСЕР на ТЕЛК 3808 /03.11.2016г. 0705 1689
АУ-06-07-99/28.03.2017 г.ЗХАЕР на ТЕЛК 0079 /12.01.2017г. 0705 1690
АУ-06-07-100/28.03.2017 г.ЛЛБЕР на ТЕЛК 2791 /27.09.2016г. 0705 1691
АУ-06-07-95/27.03.2017 г.РНЛЕР на ТЕЛК 0204 /24.01.2017г. 0705 1692
АУ-06-07-101/30.03.2017 г.ДВЦЕР на ТЕЛК 2635 /02.09.2010г. 0705 1693
АУ-06-07-102/30.03.2017 г.СПДЕР на ТЕЛК 3769 /03.12.2014г. 0705 1694
АУ-06-07-103/30.03.2017 г.ЛСМЕР на ТЕЛК 3692 /06.11.2015г. 0705 1695
АУ-06-07-104/03.04.2017 г.НЯЯЕР на ТЕЛК 0735 /14.03.2017г. 0705 1696
АУ-06-07-105/05.04.2017 г.БВБЕР на ТЕЛК 3880 /14.03.2017г. 0705 1697
АУ-06-07-106/05.04.2017 г.ГКПЕР на ТЕЛК 0695 /10.03.2017г. 0705 1698
АУ-06-07-107/06.04.2017 г.НПНЕР на ТЕЛК 0867 /23.03.2017г. 0705 1699
АУ-06-07-108/06.04.2017 г.ИВИЕР на ТЕЛК 2505 /29.07.2014г. 0705 1700
АУ-06-07-109/07.04.2017 г.СПКЕР на ТЕЛК 2702 /10.09.2014г.0705 1701
АУ-06-07-110/07.04.2017 г.ЦЦЦЕР на ТЕЛК 1085 /07.04.2017г. 0705 1702
АУ-06-07-111/11.04.2017 г.КДСЕР на ТЕЛК 0294 /31.01.2017г. 0705 1703
АУ-06-07-112/11.04.2017 г.ПГПЕР на ТЕЛК 0321 /02.02.2017г. 0705 1704
АУ-06-07-113/11.04.2017 г.НСТЕР на ТЕЛК 2013 /15.06.2009г. 0705 1705
АУ-06-07-114/12.04.2017 г.ГДЧЕР на ТЕЛК 3796 /08.12.2011г.0705 1706
АУ-06-07-115/12.04.2017 г.СММЕР на ТЕЛК 3276 /20.10.2015г. 0705 1707
АУ-06-07-116/12.04.2017 г.МАТЕР на ТЕЛК 0747 /15.03.2017г. 0705 1708
АУ-06-07-117/13.04.2017 г.ГГМЕР на ТЕЛК 2921/04.10.2016г. 0705 1709
АУ-06-07-118/19.04.2017 г.ХНХЕР на ТЕЛК 2977 /16.10.2012г. 0705 1710
АУ-06-07-119/20.04.2017 г.ПСПЕР на ТЕЛК 0594 /28.02.2017г. 0705 1711
АУ-06-07-121/20.04.2017 г.ЗТАЕР на ТЕЛК 0892 /24.03.2017г. 0705 1712
АУ-06-07-120/20.04.2017 г.ИААЕР на ТЕЛК 1086/07.04.2017г. 0705 1713
АУ-06-07-122/20.04.2017 г.СПХЕР на ТЕЛК 2625 /23.10.2017г. 0705 1714
АУ-06-07-123/24.04.2017 г.ТБХЕР на ТЕЛК 0853 /28.03.2017г. 0705 1715
АУ-06-07-124/24.04.2017 г.БДПЕР на ТЕЛК 1026/04.04.2017г. 0705 1716
АУ-06-07-125/24.04.2017 г.НХИЕР на ТЕЛК 2340/13.07.2015г. 0705 1717
АУ-06-07-126/26.04.2017 г.СПВЕР на ТЕЛК 1091/10.04.2017г. 0705 1718
АУ-06-07-127/26.04.2017 г.ДКАЕР на ТЕЛК 2848 /29.09.2014г. 0705 1719
АУ-06-07-128/26.04.2017 г.ИНВЕР на ТЕЛК 1193/25.04.2020г. 0705 1720
АУ-06-07-129/26.04.2017 г.ПЛПЕР на ТЕЛК 0783 /04.03.2010г. 0705 1721
АУ-06-07-130/27.04.2017 г.ММИЕР на ТЕЛК 1019 /04.04.2017г. 0705 1722
АУ-06-07-131/28.04.2017 г.ВМШЕР на ТЕЛК 1982/18.06.2014г. 0705 1724
АУ-06-07-132/28.04.2017 г.ЛИПЕР на ТЕЛК 0627 /24.02.2016г. 0705 1725
АУ-06-07-133/02.05.2017 г.СППЕР на ТЕЛК 1149 /13.04.2017г.0705 1726
АУ-06-07-134/03.05.2017 г.ВЛМЕР на ТЕЛК 0982/31.03.2017г.0705 1727
АУ-06-07-135/05.05.2017 г.СИСЕР на ТЕЛК 1293/04.05.2017г. 0705 1728
АУ-06-07-136/05.05.2017 г.ГХГЕР на ТЕЛК 1918/20.06.2016г. 0705 1729
АУ-06-07-137/09.05.2017 г.ИГГЕР на ТЕЛК 1310/05.05.2017г. 0705 1730
АУ-06-07-138/09.05.2017 г.ТСХЕР на ТЕЛК 2242 /10.07.2014г. 0705 1731
АУ-06-07-139/09.05.2017 г.НГСЕР на ТЕЛК 1313/05.05.2017г. 0705 1732
АУ-06-07-140/10.05.2017 г.РПКЕР на ТЕЛК 0904/27.03.2017г. 0705 1733
АУ-06-07-141/11.05.2017 г.АМАЕР на ТЕЛК 0051/11.01.2016г. 0705 1734
АУ-06-07-142/12.05.2017 г.БИПЕР на ТЕЛК 1386/12.05.2017г. 0705 1735
АУ-06-07-143/13.05.2017 г.ТГГЕР на ТЕЛК 1075/07.04.2017г. 0705 1736
АУ-06-07-144/15.05.2017 г.ИВКЕР на ТЕЛК 1159/13.04.2017г. 0705 1737
АУ-06-07-145/16.05.2017 г.РМГЕР на ТЕЛК 1345/10.05.2017г. 0705 1738
АУ-06-07-146/17.05.2017 г.САГЕР на ТЕЛК 1386/12.05.2017г. 0705 1739
АУ-06-07-147/18.05.2017 г.СЦНЕР на ТЕЛК 1408/15.05.2017г. 0705 1740
АУ-06-07-148/18.05.2017 г.МХГЕР на ТЕЛК 0334/03.02.2017г.0705 1741
АУ-06-07-149/19.05.2017 г.ИИЙЕР на ТЕЛК 2160/07.07.2016г. 0705 1742
АУ-06-07-150/19.05.2017 г.ПАИЕР на ТЕЛК 1652 /19.05.2011г. 0705 1743
АУ-06-07-151/22.05.2017 г.АРАЕР на ТЕЛК 1368/11.05.2017г. 0705 1744
АУ-06-07-152/22.05.2017 г.АПКЕР на ТЕЛК 1101/10.04.2017г. 0705 1745
АУ-06-07-154/23.05.2017 г.АКТЕР на ТЕЛК 2639/14.09.2016г. 0705 1746
АУ-06-07-153/23.05.2017 г.ИИИЕР на ТЕЛК 0239/09.05.2017г. 0705 1747
АУ-06-07-155/29.05.2017 г.ДЙЙЕР на ТЕЛК 2845/29.09.2016г. 0705 1748
АУ-06-07-156/29.05.2017 г.СККГЕР на ТЕЛК 1240/27.04.2017г. 0705 1749
АУ-06-07-157/29.05.2017 г.ЛХГЕР на ТЕЛК 0329 /03.02.2017г. 0705 1750
АУ-06-07-158/31.05.2017 г.ДЖТЕР на ТЕЛК 2172 /07.07.2016г. 0705 1751
АУ-06-07-159/01.06.2017 г.СХВЕР на ТЕЛК 1424/16.05.2017г.0705 1752
АУ-06-07-160/01.06.2017 г.ГГВЕР на ТЕЛК 1536/23.05.2017г. 0705 1753
АУ-06-07-161/01.06.2017 г.КСМЕР на ТЕЛК 0373 /09.02.2016г. 0705 1754
АУ-06-07-162/02.06.2017 г.КСГЕР на ТЕЛК 1481/19.05.2017г. 0705 1755
АУ-06-07-163/02.06.2017 г.ДПАЕР на ТЕЛК 1278/03.05.2017г. 0705 1756
АУ-06-07-164/06.06.2017 г.ГХХЕР на ТЕЛК 1283/03.05.2017г. 0705 1757
АУ-06-07-165/09.06.2017 г.ВЦИЕР на ТЕЛК 1205/25.04.2017г. 0705 1758
АУ-06-07-166/09.06.2017 г.ИМСЕР на ТЕЛК 0486/20.02.2017г.0705 1759
АУ-06-07-167/13.06.2017 г.КДВЕР на ТЕЛК 2762/26.09.2016г. 0705 1760
АУ-06-07-168/13.06.2017 г.ВДКЕР на ТЕЛК 1335/09.05.2017г. 07051761
АУ-06-07-169/14.06.2017 г.НСНЕР на ТЕЛК 0848/12.03.2015г. 0705 1762
АУ-06-07-170/14.06.2017 г.ММИЕР на ТЕЛК 0039/10.01.2017г. 0705 1766
АУ-06-07-171/15.06.2017 г.НДИЕР на ТЕЛК 2129/05.07.2016г. 0705 1764
АУ-06-07-172/16.06.2017 г.ДППЕР на ТЕЛК 2673/27.09.2013г. 0705 1765
АУ-06-07-173/16.06.2017 г.ГАРЕР на ТЕЛК 1371/11.05.2017г. 0705 1767
АУ-06-07-174/20.06.2017 г.ВЛИЕР на ТЕЛК 1548/13.05.2016г. 0705 1768
АУ-06-07-175/21.06.2017 г.ЙПБЕР на ТЕЛК 0128/18.01.2017г. 0705 1769
АУ-06-07-176/21.06.2017 г.ЙТТЕР на ТЕЛК 0150/17.05.2017г. 0705 1770
АУ-06-07-177/23.06.2017 г.ПВКЕР на ТЕЛК 1270/02.05.2017г.0705 1771
АУ-06-07-178/23.06.2017 г.МДИМ ЕР на ТЕЛК 1277/03.05.2017г. 0705 1772
АУ-06-07-179/10.07.2017 г.ХИНЕР на ТЕЛК 1897/07.07.2017г. 0705 1773
АУ-06-07-180/11.07.2017 г.КВВЕР на ТЕЛК 1899/17.06.2016г. 0705 1774
АУ-06-07-181/11.07.2017 г.КДМЕР на ТЕЛК 1126/09.10.2008г. 0705 1775
АУ-06-07-182/12.07.2017 г.МСГЕР на ТЕЛК 0095/16.01.2017г. 0705 1776
АУ-06-07-183/12.07.2017 г.ДТТЕР на ТЕЛК 0955/30.03.2017г.0705 1777
АУ-06-07-184/13.07.2017 г.ГХВЕР на ТЕЛК 1946/12.07.2017г. 0705 1778
АУ-06-07-185/14.07.2017 г.МППЕР на ТЕЛК 2510/12.12.2016г. 0705 1779
АУ-06-07-186/14.07.2017 г.ЕМАЕР на ТЕЛК 0295/04.05.2017г.0705 1780
АУ-06-07-187/14.07.2017 г.ТСПЕР на ТЕЛК 1930/11.07.2017г. 0705 1781
АУ-06-07-188/17.07.2017 г.МНЙЕР на ТЕЛК 1801/07.07.2017г. 0705 1782
АУ-06-07-189/19.07.2017 г.СПОЕР на ТЕЛК 0435 /02.02.2010г. 0705 1783
АУ-06-07-190/21.07.2017 г.ГЖТЕР на ТЕЛК 1485/09.05.2016г. 0705 1784
АУ-06-07-191/21.07.2017 г.СРРЕР на ТЕЛК 2140/20.07.2017г. 0705 1785
АУ-06-07-192/24.07.2017 г.МВДЕР на ТЕЛК 1834/10.06.2016г. 0705 1786
АУ-06-07-193/26.07.2017 г.ГМСЕР на ТЕЛК 0762/08.03.2016г. 0705 1787
АУ-06-07-194/28.07.2017 г.РИКЕР на ТЕЛК 0596/28.02.2017г. 0705 1788
АУ-06-07-195/28.07.2017 г.АККЕР на ТЕЛК 1670/18.05.2016г. 0705 1789
АУ-06-07-196/31.07.2017 г.ИКСЕР на ТЕЛК 0157/18.01.2016г. 0705 1790
АУ-06-07-197/31.07.2017 г.ППМЕР на ТЕЛК 1138/12.04.2017г. 0705 1791
АУ-06-07-198/01.08.2017 г.ИВТЕР на ТЕЛК 1155/21.05.2015г. 0705 1792
АУ-06-07-199/01.08.2017 г.КПБЕР на ТЕЛК 2332/31.07.2017г. 0705 1793
АУ-06-07-200/02.08.2017 г.ПГХЕР на ТЕЛК 2108/20.07.2017г. 0705 1794
АУ-06-07-202/04.08.2017г.МССВЕР на ТЕЛК № 0975/30.03.2017г.07051795
АУ-06-07-201/03.08.2017г.ОЙКЕР на ТЕЛК №2201/24.07.2017г. 0705 1796
АУ-06-07-203/07.08.2017г.ТСДЕР на ТЕЛК №0736/07.03.2016г. 0705 1797
АУ-06-07-204/07.08.2017г.ТБДЕР на ТЕЛК №1344/10.05.2017г. 0705 1798
АУ-06-07-205/07.08.2017г.КААЕР на ТЕЛК №1297/04.05.2017г. 0705 1799
АУ -06-07-206/08.08.2017г.РВДЕР на ТЕЛК №2000/17.07.2017г. 0705 2000
АУ-06-07-208/08.08.2017г.ДПТЕР на ТЕЛК №2463/28.07.2016г. 0705 1800
АУ-06-07-209/08.08.2017г.НРДЕР на ТЕЛК №2190/24.07.2017г. 0705 1801
АУ-06-07-210/11.08.2017г.МСАЕР на ТЕЛК №1968/13.07.2017г. 0705 1802
АУ-06-07-211/14.08.2017г.РВКЕР на ТЕЛК №0234/26.01.2017г. 0705 1803
АУ-06-07-212/14.08.2017г.ЛИСЕР на ТЕЛК №2313/28.07.2017г. 0705 1804
АУ-06-07-213/15.08.2017г.ДНДЕР на ТЕЛК №0679/08.03.2017г. 0705 1805
АУ-06-07-214/15.08.2017г.БТИЕР на ТЕЛК №1115/01.04.2015г. 0705 1806
АУ-06-07-215/15.08.2017г.СЦДЕР на ТЕЛК №2203/24.07.2017г. 0705 1807
АУ-06-07-216/16.08.2017г.СИТЕР на ТЕЛК №1837/05.07.2017г. 0705 1808
АУ-06-07-217/17.08.2017г.ДПДЕР на ТЕЛК №0214/18.01.2013г. 0705 1809
АУ-06-07-218/18.08.2017г.ТКБЕР на ТЕЛК №4099/29.11.2016г. 07051810
АУ-06-07-219/18.08.2017г.ПММЕР на ТЕЛК №1485/30.04.2010г. 0705 1811
АУ-06-07-221/22.08.2017г.МДДЕР на ТЕЛК №2245/26.07.2017г. 0705 1812
АУ-06-07-222/22.08.2017г.КНГЕР на ТЕЛК №2186/24.07.2017г. 0705 1813
АУ-06-07-310#1/22.08.2017г.ДМДЕР на ТЕЛК №3437/29.07.2001г.0705 1814
АУ-06-07-220/22.08.2017г.ТМЛЕР на ТЕЛК №1495/22.10.2007г. 0705 1815
АУ-06-07-223/22.08.2017г.ИППЕР на ТЕЛК №0580/27.02.2017г. 0705 1816
АУ-06-07-225/25.08.2017г.АГГЕР на ТЕЛК №2109/20.07.2017г. 0705 1819
АУ-06-07-226/25.08.2017г.ПИКЕР на ТЕЛК №2101/20.07.2017г. 0705 1820
АУ-06-07-227/25.08.2017г.НСХЕР на ТЕЛК №2512/02.09.2016г. 0705 1821
АУ-06-07-228/29.08.2017г.ММИЕР на ТЕЛК №2788/27.07.2017г. 0705 1822
АУ-06-07-229/29.08.2017г.ТТГЕР на ТЕЛК №0342/01.02.2016г. 0705 1823
АУ-06-07-230/29.08.2017г.НЛУЕР на ТЕЛК №2363/27.07.2012г. 0705 1824
АУ-06-07-231/31.08.2017г.АМАЕР на ТЕЛК №0051/11.01.2016г. 0705 1825
АУ-06-07-232/31.08.2017г.ИСДЕР на ТЕЛК №2292/24.07.2017г. 0705 1826
АУ-06-07-233/01.09.2017г.МДСЕР на ТЕЛК №2223/25.07.2017г. 0705 1831
АУ-06-07-234/01.09.2017г.КСБЕР на ТЕЛК №2134/20.07.2017г. 0705 1828
АУ-06-07-235/01.09.2017г.ПТПЕР на ТЕЛК №2126/20.07.2017г. 0705 1829
АУ-06-07-236/07.09.2017г.БСЧЕР на ТЕЛК №2600/12.09.2016г. 0705 1832
АУ-06-07-237/08.09.2017г.НХМЕР на ТЕЛК №3343/26.10.2015г. 0705 1833
АУ-06-07-238/08.09.2017г.ГМГЕР на ТЕЛК №2371/04.09.2017г. 0705 1834
АУ-06-07-239/14.09.2017г.РГКЕР на ТЕЛК №0328/02.02.2017г. 0705 1835
АУ-06-07-240/15.09.2017г.РСКЕР на ТЕЛК №0827/21.03.2017г. 0705 1836
АУ-06-07-241/18.09.2017г.ВЛЛЕР на ТЕЛК №1849/05.07.2017г. 0705 1837
АУ-06-07-242/18.09.2017г.ПХЧЕР на ТЕЛК №1086/30.03.2015г. 0705 1838
АУ-06-07-243/19.09.2017г.ВХДЕР на ТЕЛК №2394/05.09.2017г.0705 1839
АУ-06-07-244/25.09.2017г.ДЙГЕР на ТЕЛК №2592/30.07.2015г. 0705 1840
АУ-06-07-245/25.09.2017г.КМПЕР на ТЕЛК №3128/20.10.2016г. 0705 1841
АУ-06-07-246/26.09.2017г.МИХ ЕР на ТЕЛК №3127/20.10.2016г.0705 1842
АУ-06-07-247/27.09.2017г.ХНГЕР на ТЕЛК №2516/13.09.2017г. 0705 1843
АУ-06-07-248/28.09.2017г.ДИДЕР на ТЕЛК №4009/13.12.2010г. 0705 1844
АУ-06-07-249/28.09.2017г.БПБЕР на ТЕЛК №1842/05.07.2017г.0705 1845
АУ-06-07-250/02.10.2017г.НННЕР на ТЕЛК №3655/25.11.2014г. 0705 1846
АУ-06-07-251/03.10.2017г.ГЦГЕР на ТЕЛК №0690/07.03.2005г. 0705 1847
АУ-06-07-252/05.10.2017г.ГЦТЕР на ТЕЛК №1780/30.06.2017г. 0705 1848 - изгубена
АУ-06-07-253/06.10.2017г.ВМИЕР на ТЕЛК №2778/29.09.2017г. 0705 1849
АУ-06-07-254/10.10.2017г.ЦИЙЕР на ТЕЛК №0001/02.01.2013г. 0705 1850
АУ-06-07-255/10.10.2017г.МЦНЕР на ТЕЛК №2626/19.09.2017г. 0705 1851
АУ-06-07-256/10.10.2017г.ККЦЕР на ТЕЛК №1409/15.05.2017г. 0705 1852
АУ-06-07-257/11.10.2017г.ВЖВЕР на ТЕЛК №2643/20.09.2017г. 0705 1853
АУ-06-07-258/11.10.2017г.ВНИЕР на ТЕЛК №2262/12.07.2011г. 0705 1854
АУ-06-07-259/11.10.2017г.МЙМЕР на ТЕЛК №2941/11.10.2017г. 0705 1855
АУ-06-07-260/12.10.2017г.ИСИЕР на ТЕЛК №2616/19.09.2017г. 0705 1856
АУ-06-07-261/16.10.2017г.МХВЕР на ТЕЛК №3072/23.10.2012г. 0705 1857
АУ-06-07-262/16.10.2017г.ДБПЕР на ТЕЛК №0479/10.02.2016г. 0705 1858
АУ-06-07-263/17.10.2017г.СИИЕР на ТЕЛК №2730/27.09.2017г. 0705 1859
АУ-06-07-264/18.10.2017г.БГПЕР на ТЕЛК №4178/15.12.2015г. 0705 1860
АУ-06-07-265/18.10.2017г.ППСИЕР на ТЕЛК №2697/25.09.2017г. 0705 1861
АУ-06-07-266/19.10.2017г.ПЛЛЕР на ТЕЛК №2279/27.07.2017г. 0705 1862
АУ-06-07-267/19.10.2017г.НСМЕР на ТЕЛК №2807/03.10.2017г. 0705 1863
АУ-06-07-268/19.10.2017г.СЦПЕР на ТЕЛК №0344/30.01.2014г. 0705 1864
АУ-06-07-269/19.10.2017г.ЙГЙЕР на ТЕЛК №1725/31.05.2016г.0705 1865
АУ-06-07-270/20.10.2017г.ВДПЕР на ТЕЛК №1879/11.10.2017г. 0705 1868
АУ-06-07-252#1/20.10.2017г.ГЦТЕР на ТЕЛК №1780/30.06.2017г. 0705 1867
АУ-06-07-271/23.10.2017г.РПМЕР на ТЕЛК №2557/14.09.2017г. 0705 1869
АУ- 06-07-272/25.10.2017 г.СККЕР на ТЕЛК №2402/05.09.2017г. 0705 1871
АУ- 06-07-273/25.10.2017 г.СГАЕР на ТЕЛК № 1516/05.05.2015г. 0705 1872
АУ-06-07-274/26.10.2017г.ДАЛЕР на ТЕЛК №1362/22.04.2015г. 0705 1877
АУ-06-07-275/30.10.2017г.ВСГЕР на ТЕЛК №0319/30.01.2007г. 0705 1873
АУ-06-07-276/30.10.2017г.СГПЕР на ТЕЛК №2104/22.06.2015г. 0705 1874
АУ-06-07-277/31.10.2017г.ДЦСЕР на ТЕЛК №2642/20.09.2017г. 0705 1875
АУ-06-07-278/01.11.2017г.НТСЕР на ТЕЛК №2686/25.09.2017г. 0705 1876
АУ-06-07-279/02.11.2017г.ИДИЕР на ТЕЛК №0787/26.11.2014г. 0705 1878
АУ-06-07-280/02.11.2017г.ДССЕР на ТЕЛК №3210/31.10.2017г. 0705 1879
АУ-06-07-281/03.11.2017г.ЛНКЕР на ТЕЛК №2200/11.07.2016г. 0705 1880
АУ-06-07-282/03.11.2017г.ХНСЕР на ТЕЛК №2678/21.09.2017г. 0705 1881
АУ-06-07-283/07.11.2017г.ВНПЕР на ТЕЛК №2699/19.09.2016г. 0705 1882
АУ-06-07-285/08.11.2017г.ИИИЕР на ТЕЛК №3510/03.12.2012г. 0705 1883
АУ-06-07-286/09.11.2017г.ИМХЕР на ТЕЛК №2571/15.09.2017г. 0705 1884
АУ-06-07-287/09.11.2017г.СДСЕР на ТЕЛК №2523/27.07.2017г. 0705 1885
АУ-06-07-288/09.11.2017г.МИХ ЕР на ТЕЛК №3064/19.10.2017г. 0705 1886
АУ-06-07-289/10.11.2017г.ВТТЕР на ТЕЛК №2921/10.10.2017г. 0705 1887
АУ-06-07-290/10.11.2017г.ЛИИЕР на ТЕЛК №3118/19.10.2016г. 0705 1888
АУ-06-07-291/10.11.2017г.ИПКЕР на ТЕЛК №0527/26.10.2017г. 0705 1889
АУ-06-07-292/10.11.2017г.РСНЕР на ТЕЛК №2771/29.09.2017г. 0705 1890
АУ-06-07-293/10.11.2017г.КИСЕР на ТЕЛК №0170/23.01.2017г. 0705 1891
АУ-06-07-294/13.11.2017г.НДГЕР на ТЕЛК №2319/20.07.2016г. 0705 1893
АУ-06-07-295/14.11.2017г.СССЕР на ТЕЛК №3245/28.10.2011г. 0705 1892
АУ-06-07-296/16.11.2017г.КСКЕР на ТЕЛК №2706/26.09.2017г. 0705 1894
АУ-06-07-297/17.11.2017г.ТСГЕР на ТЕЛК №2498/01.09.2016г.0705 1895
АУ-06-07-298/20.11.2017г.ПГСЕР на ТЕЛК №3038/18.10.2017г. 0705 1896
АУ-06-07-299/20.11.2017г.ПАГЕР на ТЕЛК №3187/30.10.2017г. 0705 1897
АУ-06-07-300/22.11.2017г.МТНЕР на ТЕЛК №3308/09.11.2017г. 0705 1898
АУ-06-07-301/22.11.2017г.ПДАЕР на ТЕЛК №2956/12.10.2017г. 0705 1899
АУ-06-07-302/22.11.2017г.ДЦРЕР на ТЕЛК №3390/15.11.2017г. 0705 1900
АУ-06-07-303/22.11.2017г.КНЛЕР на ТЕЛК №0072/12.01.2017г.0705 1901
АУ-06-07-304/22.11.2017г.ИТИЕР на ТЕЛК №2514/13.09.2017г. 0705 1902
АУ-06-07-305/23.11.2017г.НДЦЕР на ТЕЛК №1337/10.05.2017г. 0705 1903
АУ-06-07-306/23.11.2017г.ПККЕР на ТЕЛК №3147/26.10.2017г. 0705 1904
АУ-06-07-307/23.11.2017г.НРТЕР на ТЕЛК №3136/25.10.2017г. 0705 1905
АУ-06-07-308/24.11.2017г.КМКЕР на ТЕЛК №2665/03.09.2015г. 0705 1906
АУ-06-07-309/24.11.2017г.МСГЕР на ТЕЛК №2528/13.09.2017г. 0705 1907
АУ-06-07-310/27.11.2017г.ПИМЕР на ТЕЛК №3292/08.10.2017г. 0705 1908
АУ-06-07-311/28.11.2017г.ПИРЕР на ТЕЛК №1921/17.10.2017г. 0705 1909
АУ-06-07-312/28.11.2017г.РПКЕР на ТЕЛК №1803/01.06.2000г. 0705 1910
АУ-06-07-313/28.11.2017г.КИКЕР на ТЕЛК №3350/10.11.2017г. 0705 1911
АУ-06-07-314/30.11.2017г.СААЕР на ТЕЛК №0586/27.02.2017г. 0705 1912
АУ-06-07-315/01.12.2017г.ЖКДЕР на ТЕЛК №3400/10.11.2017г. 0705 1913
АУ-06-07-316/04.12.2017г.ЯКЯЕР на ТЕЛК №2308/20.07.2016г. 0705 1914
АУ-06-07-317/05.12.2017г.ТСТЕР на ТЕЛК №2129/20.07.2017г. 0705 1915
АУ-06-07-318/07.12.2017г.КДКЕР на ТЕЛК №2866/30.09.2016г.0705 1916
АУ-06-07-319/08.12.2017г.ИССЕР на ТЕЛК №3378/14.11.2017г. 0705 1917
АУ-06-07-320/12.12.2017г.БГТЕР на ТЕЛК №2183/24.07.2017г. 0705 1918
АУ-06-07-321/12.12.2017г.ДДНЕР на ТЕЛК №3970/28.11.2017г. 0705 1919
АУ-06-07-322/12.12.2017г.СДПЕР на ТЕЛК №4083/05.12.2017г. 0705 1920
АУ-06-07-323/12.12.2017г.ЦСХЕР на ТЕЛК №2981/13.10.2017г. 0705 1921
АУ-06-07-324/13.12.2017г.НСКЕР на ТЕЛК №4177/18.12.2009г. 0705 1922
АУ-06-07-325/14.12.2017г.АМЦЕР на ТЕЛК №3107/24.10.2017г. 0705 1923
АУ-06-07-326/14.12.2017г.ГТГЕР на ТЕЛК №3445/20.11.2017г. 0705 1924
АУ-06-07-327/14.12.2017г.СРБЕР на ТЕЛК №3463/07.11.2014г. 0705 1925
АУ-06-07-328/15.12.2017г.РИТД ЕР на ТЕЛК №3493/23.11.2017г.0705 1926
АУ-06-07-329/18.12.2017г.ДГИЕР на ТЕЛК №2335/26.09.2006г. 0705 1927
АУ-06-07-330/18.12.2017г.МВЛЕР на ТЕЛК №4014/30.11.2017г. 0705 1928
АУ-06-07-331/18.12.2017г.МПМЕР на ТЕЛК №3942/27.11.2017г. 0705 1929
АУ-06-07-332/20.12.2017г.МКХЕР на ТЕЛК №4001/30.11.2017г. 0705 1930
АУ-06-07-333/20.12.2017г.ПГГЕР на ТЕЛК №4157/11.12.2017г. 0705 1931
АУ-06-07-334/20.12.2017г.МДГЕР на ТЕЛК №3259/02.11.2017г. 0705 1932
АУ-06-07-335/22.12.2017г.АИИЕР на ТЕЛК №4062/05.12.2017г. 0705 1933
АУ-06-07-336/22.12.2017г.АХМЕР на ТЕЛК №3224/27.10.2016г. 0705 1934
АУ-06-07-337/28.12.2017г.АТМЕР на ТЕЛК №3260/02.11.2017г. 0705 1935
АУ-06-07-338/28.12.2017г.ХВДЕР на ТЕЛК №0037/04.01.2013г. 0705 1936
АУ-06-07-339/29.12.2017г.СЙМЕР на ТЕЛК №3921/24.11.2017г. 0705 1937
АУ-06-07-1/03.01.2018 г.ИЦБЕР на ТЕЛК №0787/10.03.2016г. 0705 1938
АУ-06-07-2/04.01.2018 г.ВЙПЕР на ТЕЛК №4071/05.12.2017г. 0705 1939
АУ-06-07-3/04.01.2018 г.НЙТЕР на ТЕЛК №3418/16.11.2017г. 0705 1940
АУ-06-07-4/04.01.2018 г.ДСИЕР на ТЕЛК №0555/18.02.2016г. 0705 1948
АУ-06-07-5/05.01.2018 г.ДГКЕР на ТЕЛК №4389/21.12.2016г. 0705 1942
АУ-06-07-6/05.01.2018 г.ТИТЕР на ТЕЛК №4261/18.12.2017г. 0705 1943
АУ-06-07-7/05.01.2018 г.ТННЕР на ТЕЛК №4238/15.12.2017г. 0705 1944
АУ-06-07-8/05.01.2018 г.ИМПЕР на ТЕЛК №4143/08.12.2017г. 0705 1945
АУ-06-07-9/05.01.2018 г.ЕРИЕР на ТЕЛК №2204/02.07.2002г. 0705 1946
АУ-06-07-10/08.01.2018 г.ЦЙКЕР на ТЕЛК №1015/24.03.2015г. 0705 1947
АУ-06-07-11/08.01.2018 г.БМХЕР на ТЕЛК №4078/05.12.2017г. 0705 1949
АУ-06-07-12/10.01.2018 г.АХДЕР на ТЕЛК №2812/28.09.2016г. 0705 1950
АУ-06-07-13/10.01.2018 г.ДТТЕР на ТЕЛК №4116/07.12.2017г. 0705 1951
АУ-06-07-14/11.01.2018 г.ДТКЕР на ТЕЛК №4230/14.12.2017г. 0705 1952
АУ-06-07-15/12.01.2018 г.ЙТПЕР на ТЕЛК №2393/15.07.2015г.0705 1953
АУ-06-07-16/12.01.2018 г.ЦДМЕР на ТЕЛК №1292/17.04.2015г. 0705 1954
АУ-06-07-17/12.01.2018 г.ВТТЕР на ТЕЛК №4193/07.12.2016г. 0705 1955
АУ-06-07-18/12.01.2018 г.КИНЕР на ТЕЛК №1969/13.07.2017г.0705 1956
АУ-06-07-19/17.01.2018 г.ВСМЕР на ТЕЛК №0142/19.01.2017г. 0705 1957
АУ-06-07-20/18.01.2018 г.ГГДЕР на ТЕЛК №2920/10.10.2017г. 0705 1958
АУ-06-07-21/19.01.2018 г.ДССЕР на ТЕЛК №4264/22.12.2015г. 0705 1959
АУ-06-07-22/23.01.2018 г.ДССЕР на ТЕЛК №0209/22.01.2018г.0705 1960
АУ-06-07-24/23.01.2018 г.ИЕПЕР на ТЕЛК №0189/19.01.2016г. 0705 1961
АУ-06-07-25/24.01.2018 г.НССЕР на ТЕЛК №4188/12.12.2017г. 0705 1962
АУ-06-07-23/23.01.2018 г.ИТБЕР на ТЕЛК №2616/01.09.2015г. 0705 1969
АУ-06-07-26/25.01.2018 г.ЙМИЕР на ТЕЛК №2461/11.09.2017г. 0705 1963
АУ-06-07-27/26.01.2018 г.ДБТЕР на ТЕЛК №3912/23.11.2017г. 0705 1964
АУ-06-07-28/26.01.2018 г.МВГЕР на ТЕЛК №0041/09.01.2018г.0705 1965
АУ-06-07-29/26.01.2018 г.ХДХЕР на ТЕЛК №4048/04.12.2017г. 0705 1966
АУ-06-07-30/26.01.2018 г.АПМЕР на ТЕЛК №3218/27.10.2016г. 0705 1967
АУ-06-07-31/26.01.2018 г.ИССЕР на ТЕЛК №4326/21.12.2017г. 0705 1968
АУ-06-07-32/29.01.2018 г.ГПСЕР на ТЕЛК №2122/23.06.2015г. 0705 1970
АУ-06-07-33/29.01.2018 г.МГАЕР на ТЕЛК №1535/23.05.2017г. 0705 1971
АУ-06-07-34/30.01.2018 г.ИКСЕР на ТЕЛК №4240/15.12.2017г.0705 1972
АУ-06-07-35/31.01.2018 г.КГПЕР на ТЕЛК №1236/27.04.2017г. 0705 1973
АУ-06-07-36/31.01.2018 г.МНКЕР на ТЕЛК №2450/11.09.2017г.0705 1974
АУ-06-07-37/02.02.2018 г.ПНСЕР на ТЕЛК №0543/17.02.2016г. 0705 1975
АУ-06-07-38/02.02.2018 г.НЙКЕР на ТЕЛК №1082/07.04.2017г. 0705 1976
АУ-06-07-39/02.02.2018 г.ИННЕР на ТЕЛК №0234/23.01.2018г. 0705 1977
АУ-06-07-40/02.02.2018 г.НГСЕР на ТЕЛК №4029/01.12.2017г. 0705 1978
АУ-06-07-41/05.02.2018 г.ИСАЕР на ТЕЛК №3974/29.11.2017г. 0705 1979
АУ-06-07-42/06.02.2018 г.ИПИЕР на ТЕЛК №5254/29.12.2008г. 0705 1980
АУ-06-07-43/07.02.2018 г.ПГГЕР на ТЕЛК №3125/20.10.2016г. 0705 1981
АУ-06-07-44/07.02.2018 г.ВХНЕР на ТЕЛК №1268/12.04.2011г. 0705 1982
АУ-06-07-45/07.02.2018 г.ПГГЕР на ТЕЛК №1922/26.11.1996г. 0705 1983
АУ-06-07-46/08.02.2018 г.СИТЕР на ТЕЛК №3295/08.11.2017г .0705 1984
АУ-06-07-47/08.02.2018 г.СПНЕР на ТЕЛК №1009/03.04.2017г. 0705 1985
АУ-06-07-48/08.02.2018 г.БЮСЕР на ТЕЛК №0393/20.02.2017г.0705 1986
АУ-06-07-49/08.02.2018 г.НДДЕР на ТЕЛК №1905/29.09.2016г. 0705 1987
АУ-06-07-50/08.02.2018 г.АНГЕР на ТЕЛК №0611/28.02.2017г. 0705 1988
АУ-06-07-51/09.02.2018 г.МПИЕР на ТЕЛК №2692/25.09.2017г. 0705 1989
АУ-06-07-52/09.02.2018 г.РИИЕР на ТЕЛК №4358/22.12.2017г. 0705 1990
АУ-06-07-53/12.02.2018 г.НПГЕР на ТЕЛК №0213/22.12.2018г. 0705 1991
АУ-06-07-54/13.02.2018 г.ЛПЛЕР на ТЕЛК №0416/06.02.2018г. 0705 1992
АУ-06-07-55/13.02.2018 г.ПННЕР на ТЕЛК №0243/23.01.2018г. 0705 1993
АУ-06-07-56/14.02.2018 г.ДЛБЕР на ТЕЛК №1036/05.04.2017г. 0705 1994
АУ-06-07-58/15.02.2018 г.ВИПЕР на ТЕЛК №0357/31.08.2018г. 0705 1997
АУ-06-07-57/15.02.2018 г.ЛИСЕР на ТЕЛК №3549/22.11.2011г. 0705 1998
АУ-06-07-59/15.02.2018 г.СБГЕР на ТЕЛК №3196/30.10.2017г. 0705 1999
АУ-06-07-60/15.02.2018 г.ХДНЕР на ТЕЛК №0081/09.01.2015г. 0705 1996
АУ-06-07-61/16.02.2018 г.ДРРЕР на ТЕЛК №1756/28.06.2017г. 0705 2000
АУ-06-07-62/19.02.2018 г.ЕМДЕР на ТЕЛК №0399/02.02.2018г.0705 2001
АУ-06-07-63/20.02.2018 г.ВИГЕР на ТЕЛК №1191/25.04.2017г. 0705 2002
АУ-06-07-64/20.02.2018 г.ККДЕР на ТЕЛК №3816/04.11.2016г. 0705 2003
АУ-06-07-65/20.02.2018 г.НХЙЕР на ТЕЛК №0233/23.01.2018г. 0705 2004
АУ-06-07-66/21.02.2018 г.ВЦЛЕР на ТЕЛК №1053/30.04.2016г. 0705 2005
АУ-06-07-67/21.02.2018 г.ТИИЕР на ТЕЛК №4279/19.12.2017г. 0705 2006
АУ-06-07-68/22.02.2018 г.ЖЙДЕР на ТЕЛК №0388/02.02.2018г. 0705 2007
АУ-06-07-69/22.02.2018 г.АТАЕР на ТЕЛК №1850/05.07.2017г. 0705 2008
АУ-06-07-70/22.02.2018 г.АСМЕР на ТЕЛК №0411/05.02.2018г. 0705 2009
АУ-06-07-71/23.02.2018 г.ХИПЕР на ТЕЛК №4349/19.12.2016г. 0705 2010
АУ-06-07-72/23.02.2018 г.ЦЙКЕР на ТЕЛК №0647/23.02.2018г. 0705 2011
АУ-06-07-74/26.02.2018 г.МПВЕР на ТЕЛК №0134/15.01.2016г. 0705 2012
АУ-06-07-75/26.02.2018 г.ТННЕР на ТЕЛК №0392/02.02.2018г. 0705 2013
АУ-06-07-76/02.03.2018 г.ДАЛЕР на ТЕЛК №2710/20.09.2016г.0705 2014
АУ-06-07-77/06.03.2018 г.ЙСИЕР на ТЕЛК №0499/12.02.2018г.0705 2015
АУ-06-07-78/06.03.2018 г.КННЕР на ТЕЛК №0606/20.02.2018г. 0705 2016
АУ-06-07-79/07.03.2018 г.ВНКЕР на ТЕЛК №4197/13.12.2017г. 0705 2017
АУ-06-07-80/07.03.2018 г.ТЕМЕР на ТЕЛК №3113/07.10.2015г. 0705 2018
АУ-06-07-81/07.03.2018 г.РПВЕР на ТЕЛК №4053/24.11.2016г. 0705 2019
АУ-06-07-82/08.03.2018 г.ЦВСЕР на ТЕЛК №1914/10.07.2017г. 0705 2020
АУ-06-07-83/09.03.2018 г.ИПГЕР на ТЕЛК №4149/05.12.2016г. 0705 2021
АУ-06-07-84/09.03.2018 г.СПМЕР на ТЕЛК №0374/01.02.2018г. 0705 2022
АУ-06-07-85/12.03.2018 г.КМПБ ЕР на ТЕЛК №0250/24.01.2018г. 0705 2023
АУ-06-07-86/14.03.2018 г.ЙМУЕР на ТЕЛК №1471/19.05.2017г.0705 2024
АУ-06-07-87/15.03.2018 г.НСНЕР на ТЕЛК №0719/01.03.2018г. 0705 2026
АУ-06-07-88/16.03.2018 г.РИСЕР на ТЕЛК №0579/19.02.2018г. 0705 2025
АУ-06-07-89/16.03.2018 г.МНДЕР на ТЕЛК №0674/27.02.2018г. 0705 2027
АУ-06-07-90/19.03.2018 г.ЛИПЕР на ТЕЛК №0442/07.02.2018г. 0705 2028
АУ-06-07-91/21.03.2018 г.БХКЕР на ТЕЛК №0785/17.03.2017г. 0705 2029
АУ-06-07-92/22.03.2018 г.ППКЕР на ТЕЛК №2586/24.07.2009г. 0705 2030
АУ-06-07-93/22.03.2018 г.БАПЕР на ТЕЛК №0764/07.03.2018г. 0705 2031
АУ-06-07-94/26.03.2018 г.ТТПЕР на ТЕЛК №0232/23.01.2018г. 0705 2032
АУ-06-07-95/26.03.2018 г.МЕИЕР на ТЕЛК №0232/23.01.2018г. 0705 2033
АУ-06-07-96/27.03.2018г.КДБЕР на ТЕЛК №0705 2034
АУ-06-07-97/27.03.2018г.ЦДМЕР на ТЕЛК №0707/01.03.2018г. 0705 2035
АУ-06-07-98/27.03.2018г.ГМУЕР на ТЕЛК№0360/02.02.2016г. 0705 2036
АУ-06-07-99/28.03.2018г.ТТКЕР на ТЕЛК №0782/08.03.2018г. 0705 2037
АУ-06-07-100/29.03.2018г.ННБЕР на ТЕЛК №2179/08.07.2016г. 0705 2038
АУ-06-07-101/29.03.2018г.ДССЕР на ТЕЛК№0828/12.03.2018г. 0705 2039
АУ-06-07-102/30.03.2018г.МТНЕР на ТЕЛК№2797/27.09.2017г. 0705 2040
АУ-06-07-103/02.04.2018г.ВСЕЕР на ТЕЛК№1032/27.03.2018г. 0705 2041
АУ-06-07-104/03.04.2018г.БСНЕР на ТЕЛК №1093/31.03.2015г. 0705 2042
АУ-06-07-105/03.04.2018г.БТМЕР на ТЕЛК №2545/14.09.2017г. 0705 2043
АУ-06-07-106/04.04.2018г.БДПЕР на ТЕЛК №0204/22.01.2018г. 0705 2044
АУ-06-07-107/04.04.2018г.КЦМЕР на ТЕЛК №0848/13.03.2018г. 0705 2045
АУ-06-07-108/10.04.2018г.ДХПЕР на ТЕЛК №0892/15.03.2018г. 0705 2046
АУ-06-07-109/10.04.2018г.ВХЙЕР на ТЕЛК №3170/09.10.2015г. 0705 2047
АУ-06-07-110/10.04.2018г.КППЕР на ТЕЛК №1133/03.04.2018г. 0705 2048
АУ-06-07-111/10.04.2018г.ЛПСЕР на ТЕЛК № 1057/28.03.2018г. 0705 2049
АУ-06-07-112/.04.2018г.ПКЙЕР на ТЕЛК № 3153/26.01.2017г. 0705 2050
АУ-06-07-120/17.04.2018г.ИВТЕР на ТЕЛК №0667/13.04.2018г. 0705 2051
АУ-06-07-113/12.04.2018г.ИССЕР на ТЕЛК № 3378/14.11.2017г. 0705 2052
АУ-06-07-114/12.04.2018г.АДМЕР на ТЕЛК №2342/22.07.2016г. 0705 2053
АУ-06-07-115/12.04.2018г.ИКИЕР на ТЕЛК №0171/18.01.2018г. 0705 2054
АУ-06-07-116/13.04.2018г.ИПИЕР на ТЕЛК №0387/31.01.2013г. 0705 2055
АУ-06-07-117/13.04.2018г.РАПЕР на ТЕЛК № 1145/12.04.2017г. 0705 2056
АУ-06-07-118/17.04.2018г.ПХПЕР на ТЕЛК №0563/16.02.2018г. 0705 2057
АУ-06-07-119/17.04.2018г.ЖИВ ЕР на ТЕЛК №1117/05.04.2016г. 0705 2058
АУ-06-07-121/18.04.2018г.САГЕР на ТЕЛК №0727/14.03.2017г. 0705 2059
АУ-06-07-123/19.04.2018г.МГАЕР на ТЕЛК №0043/10.01.2006г. 0705 2060
АУ-06-07-125/20.04.2018г.НСКЕР на ТЕЛК №2036/13.10.2016г. 0705 2061
АУ-06-07-126/20.04.2018г.РДДЕР на ТЕЛК №0527/13.02.2018г. 0705 2062
АУ-06-07-127/20.04.2018г.РХХЕР на ТЕЛК № 1945/12.07.2017г. 0705 2063
АУ-06-07-128/24.04.2018г.АПАЕР на ТЕЛК № 1192/05.04.2011г. 0705 2064
АУ-06-07-130/26.04.2018г.ДКТЕР на ТЕЛК №0937/20.03.2018г. 0705 2066
АУ-06-07-122/19.04.2018г.ХИПЕР на ТЕЛК №1091/30.03.2018г.0705 2067
АУ-06-07-124/19.04.2018г.СГАЕР на ТЕЛК №1150/05.04.2018г. 0705 2068
АУ-06-07-131/30.04.2018г.МКДЕР на ТЕЛК №2416/23.07.2014г. 0705 2084
АУ-06-07-132/02.05.2018г.ГНДЕР на ТЕЛК №0937/20.03.2018г. 0705 2069
АУ-06-07-133/03.05.2018г.НИНЕР на ТЕЛК №1164/30.05.2000г.0705 2070
АУ-06-07-134/04.05.2018г.МННЕР на ТЕЛК №3943/16.12.2014г.0705 2071
АУ-06-07-135/04.05.2018г.ДНПЕР на ТЕЛК №1088/30.03.2018г. 0705 2072
АУ-06-07-136/04.05.2018г.ПВПЕР на ТЕЛК №1280/18.04.2018г. 0705 2073
АУ-06-07-137/10.05.2018г.РЛАЕР на ТЕЛК №0200/20.04.2018г. 0705 2074
АУ-06-07-138/10.05.2018г.КДВЕР на ТЕЛК №1107/03.04.2018г. 0705 2075
АУ-06-07-139/10.05.2018г.ССБТЕР на ТЕЛК №1120/03.04.2018г. 0705 2076
АУ-06-07-140/10.05.2018г.АМКЕР на ТЕЛК №0185/19.01.2015г. 0705 2077
АУ-06-07-141/10.05.2018г.ВАМЕР на ТЕЛК №3362/13.11.2017г. 0705 2078
АУ-06-07-142/11.05.2018г.СХЦЕР на ТЕЛК №1227/27.04.2017г. 0705 2079
АУ-06-07-143/11.05.2018г.БИАЕР на ТЕЛК №2016/27.06.2016г. 0705 2080
АУ-06-07-144/14.05.2018г.ИЖСЕР на ТЕЛК №2633/14.09.2016г. 0705 2081
АУ-06-07-145/14.05.2018г.РАПЕР на ТЕЛК №4126/14.12.2002г. 0705 2082
АУ-06-07-146/15.05.2018г.КИДЕР на ТЕЛК №1409/26.04.2018г. 0705 2083
АУ-06-07-147/15.05.2018г.ПДМЕР на ТЕЛК №0091/12.01.2018г. 0705 2085
АУ-06-07-148/18.05.2018г.ГЖТЕР на ТЕЛК№1310/19.04.2018г. 0705 2087
АУ-06-07-149/18.05.2018г.ЙИДЕР на ТЕЛК №1478/26.07.2017г. 0705 2088
АУ-06-07-150/21.05.2018г.ДПРЕР на ТЕЛК №0555/15.02.2018г. 0705 2089
АУ-06-07-151/21.05.2018г.НГКЕР на ТЕЛК№ 3647/29.11.2011г. 0705 2090
АУ-06-07-152/21.05.2018г.ХЦРЕР на ТЕЛК №0693/17.04.2018г. 0705 2091
АУ-06-07-153/21.05.2018г.ДПАЕР на ТЕЛК №0435/12.02.2002г.0705 2092
АУ-06-07-154/21.05.2018г.АХВЕР на ТЕЛК №0240/23.01.2018г. 0705 2093
AУ-06-07-155/22.05.2018г.ИДЕЕР на ТЕЛК№0412/21.08.2017г.0705 2094
АУ-06-07-156/22.05.2018г.ДККЕР на ТЕЛК №1180/10.04.2018г. 0705 2095
АУ-06-07-157/23.05.2018г.ПКДЕР на ТЕЛК№1382/24.04.2018г. 0705 2096
АУ-06-07-158/23.05.2018г.СЦСЕР на ТЕЛК №2907/04.10.2016г.0705 2097
АУ-06-07-159/23.05.2018г.ДВГЕР на ТЕЛК№ 1433/27.04.2018г. 0705 2098
АУ-06-07-160/25.05.2018г.ХИКЕР на ТЕЛК №3102/24.-10.2017г. 0705 2099
АУ-06-07-161/28.05.2018г.ТДДМЕР на ТЕЛК №0656/24.02.2015г. 0705 2100
AУ-06-07-162/29.05.2018г.НЦМЕР на ТЕЛК №1302/19.04.2018г. 0705 2101
AУ-06-07-163/29.05.2018г.ВТМЕР на ТЕЛК №3341/10.11.2017г. 0705 2102
AУ-06-07-164/30.05.2018г.НИБЕР на ТЕЛК №1581/14.05.2018г. 0705 2103
AУ-06-07-166/31.05.2018г.РХАЕР на ТЕЛК №0985/23.03.2018г. 0705 2104
AУ-06-07-165/31.05.2018г.ЙГМЕР на ТЕЛК №1346/23.04.2018г. 0705 2105
АУ-06-07-167/01.06.2018г.МПГЕР на ТЕЛК №1768/18.05.2018г. 0705 2106
АУ-06-07-168/04.06.2018г.КВИЕР на ТЕЛК 1649/17.05.2018 г.0705 2107
АУ-06-07-169/04.06.2018г.ДХДЕР на ТЕЛК №2071/30.06.2016г. 0705 2108
АУ-06-07-170/05.06.2018г.ВСРЕР на ТЕЛК №3841/13.12.2011г. 0705 2109
АУ-06-07-171/05.06.2018г.ИМХЕР на ТЕЛК №1242/16.04.2018г. 0705 2110
АУ-06-07-172/05.06.2018г.РИИЕР на ТЕЛК №1474/03.05.2018г. 0705 2111
АУ-06-07-173/08.06.2018г.РПСЕР на ТЕЛК №4329/16.12.2016г. 0705 2112
АУ-06-07-174/11.06.2018г.ЛДГЕР на ТЕЛК №0137/16.01.2018г. 0705 2113
АУ-06-07-176/11.06.2018г.КСПЕР на ТЕЛК№0681/27.02.2018г. 0705 2114
АУ-06-07-177/11.06.2018г.ЦТВЕР на ТЕЛК №0918/23.05.2018г. 0705 2115
АУ-06-07-178/11.06.2018г.МГРЕР на ТЕЛК №0069/29.02.2016г. 0705 2116
АУ-06-07-179/11.06.2018г.МШВЕР на ТЕЛК №1313/19.04.2018г. 0705 2117
АУ-06-07-180/11.06.2018г.ВБИЕР на ТЕЛК № 3353/26.10.2015г. 0705 2118
АУ-06-07-181/12.06.2018г.ВКВЕР на ТЕЛК №1838/31.05.2018г. 0705 2120
АУ-06-07-183/14.06.2018г.ГМИЕР на ТЕЛК №2561/08.09.2016г. 0705 2121
АУ-06-07-182/13.06.2018г.НРПЕР на ТЕЛК № 1741/22.05.2018г. 0705 2122
АУ-06-07-184/15.06.2018г.ВДДЕР на ТЕЛК № 2103/20.07.2017г. 0705 2123
АУ-06-07-185/15.06.2018г.ДККЕР на ТЕЛК № 1783/30.06.2017г. 0705 2124
АУ-06-07-186/18.06.2018АДАЕР на ТЕЛК №0954/30.03.2017г. 0705 2127
АУ-06-07-187/20.06.2018г.СНМЕР на ТЕЛК №2676/18.06.2003г. 0705 2128
АУ-06-07-188/20.06.2018г.КХДЕР на ТЕЛК № 0755/06.03.2018г. 0705 2129
АУ-06-07-189/22.06.2018г.ЦВЦЕР на ТЕЛК № 1605/15.05.2018г. 0705 2130
АУ-06-07-190/22.06.2018г.СКПЕР на ТЕЛК № 0790/10.03.2015г. 0705 2131
АУ-06-07-191/22.06.2018г.ТНКЕР на ТЕЛК № 3860/28.11.2002г. 0705 2132
АУ-06-07-192/25.06.2018г.ССИЕР на ТЕЛК №1332/09.05.2017г.0705 2134
АУ-06-07-193/26.06.2018г.НННЕР на ТЕЛК №4287/19.12.2017г. 0705 2135
АУ-06-07-194/26.06.2018г.ПИПЕР на ТЕЛК №1539/15.06.2006г. 0705 2136
АУ-06-07-195/27.06.2018г.БССЕР на ТЕЛК №1436/27.04.2018г. 0705 2137
АУ-06-07-196/27.06.2018г.КЙРЕР на ТЕЛК №0151/23.01.2018г. 0705 2138
АУ-06-07-197/28.06.2018г.СДСЕР на ТЕЛК №2206/27.06.2018г. 0705 2139
АУ-06-07-198/29.06.2018г.ЗСКЕР на ТЕЛК №0258/30.05.2018г. 0705 2140
АУ-06-07-200/02.07.2018г.ТБХЕР на ТЕЛК №0853/23.03.2017г. 0705 2141
АУ-06-07-199/02.07.2018г.ТСПЕР на ТЕЛК №1930/11.07.2017г. 0705 2142
АУ-06-07-201/02.07.2018г.КПКЕР на ТЕЛК №0691/25.02.2014г. 0705 2143
АУ -06-07-202/02.07.2018г.СЦВЕР на ТЕЛК №0376/01.02.2018г. 0705 2144
АУ-06-07-203/02.07.2018г.ЦМЦЕР на ТЕЛК №1809/04.06.2018г. 0705 2145
АУ-06-07-204/03.07.2018г.РКПШЕР на ТЕЛК №2060/15.06.2018г. 0705 2146
АУ-06-07-206/04.07.2018г.БЛХЕР на ТЕЛК №1823/30.05.2018г.0705 2147
АУ-06-07-207/05.07.2018г.ИНХЕР на ТЕЛК №1908/05.06.2018г. 0705 2148
АУ-06-07-208/06.07.2018г.ХГКЕР на ТЕЛК №2119/20.06.2018г.0705 2149
АУ-06-07-205/04.07.2018г.ЦМГЕР на ТЕЛК №2145/12.07.2012г. 0705 2133
АУ-06-07-209/06.07.2018г.ГНТЕР на ТЕЛК №2697/19.09.2016г. 0705 2169
АУ-06-07-210/09.07.2018г.ДМЯЕР на ТЕЛК №0244/01.02.2018г. 0705 2151
АУ-06-07-211/10.07.2018г.ЯКЯЕР на ТЕЛК №2143/21.06.2018г. 0705 2152
АУ-06-07-212/11.07.2018г.ИИЙЕР на ТЕЛК №0809/09.03.2018г. 0705 2153
АУ-06-07-213/12.07.2018г.ГПСЕР на ТЕЛК №1652/17.05.2018г. 0705 2154
АУ-06-07-214/12.07.2018г.ВКСЕР на ТЕЛК №2161/25.06.2018г. 0705 2155
АУ-06-07-215/12.07.2018г.ДИТЕР на ТЕЛК №0954/21.03.2018г. 0705 2156
АУ-06-07-216/13.07.2018г.МХБЕР на ТЕЛК №2083/01.07.2016г. 0705 2157
АУ-06-07-217/13.07.2018г.ТМРЕР на ТЕЛК №2183/26.06.2018г. 0705 2158
АУ-06-07-218/13.07.2018г.НПКЕР на ТЕЛК №0403/05.02.2018г. 0705 2159
АУ-06-07-219/13.07.2018г.ПППЕР на ТЕЛК №1714/21.05.2018г. 0705 2160
АУ-06-07-220/16.07.2018г.РГЯЕР на ТЕЛК №0863/16.05.2018г. 0705 2161
АУ-06-07-221/16.07.2018г.ТСГЕР на ТЕЛК № 0795/08.03.2018г. 0705 2162
АУ-06-07-222/16.07.2018г.КППЕР на ТЕЛК №2012/13.06.2018г. 0705 2163
АУ-06-07-223/16.07.2018г.ИХГЕР на ТЕЛК №1240/16.04.2018г. 0705 2164
АУ-06-07-224/17.07.2018г.ЯИДЕР на ТЕЛК №0044/09.01.2018г.0705 2165
АУ-06-07-225/17.07.2018г.ИИПЕР на ТЕЛК №2267/03.07.2018г. 0705 2166
АУ-06-07-226/17.07.2018г.ПМУЕР на ТЕЛК №1185/11.04.2018г. 0705 2167
АУ-06-07-227/18.07.2018г.КСТЕР на ТЕЛК №2090/22.05.2017г. 0705 2168
АУ-06-07-228/18.07.2018г.ЗНГЕР на ТЕЛК №2638/17.07.2018г. 0705 2170
АУ-06-07-229/18.07.2018г.ИХГЕР на ТЕЛК №3136/20.10.2016г. 0705 2171
АУ-06-07-230/19.07.2018г.ПДРЕР на ТЕЛК №1957/08.06.2018г. 0705 2172
АУ-06-07-231/19.07.2018г.ЕГЕЕР на ТЕЛК №2231/29.06.2018г. 0705 2173
АУ-06-07-232/19.07.2018г.РМЧЕР на ТЕЛК №2224/28.06.2018г. 0705 2174
АУ-06-07-233/19.07.2018г.МХСЕР на ТЕЛК №2003/12.06.2018г.0705 2175
АУ-06-07-234/20.07.2018г.ТДДЕР на ТЕЛК №0555/17.02.2015г.0705 2176
АУ-06-07-235/24.07.2018г.АНЙЕР на ТЕЛК №0915/19.03.2018г.0705 2177
АУ-06-07-236/27.07.2018г.ПВБЕР на ТЕЛК №2326/09.07.2018г. 0705 2178
АУ-06-07-237/27.07.2018г.СИМЕР на ТЕЛК №0424/01.02.2011г.0705 2179
АУ-06-07-238/27.07.2018г.СМРЕР на ТЕЛК №1843/31.05.2018г. 0705 2180
АУ-06-07-239/27.07.2018г.БАТЕР на ТЕЛК №2617/13.07.2018г.0705 2181
АУ-06-07-240/30.07.2018г.ИАРЕР на ТЕЛК №0713/24.02.2011г. 0705 2182
АУ-06-07-241/31.07.2018г.ТПИЕР на ТЕЛК №0634/22.02.2018г. 0705 2183
АУ-06-07-242/01.08.2018г.СГХЕР на ТЕЛК №0726/04.03.2015г. 0705 2184
АУ-06-07-243/01.08.2018г.ТСТЕР на ТЕЛК №2180/26.06.2018г. 0705 2185
АУ-06-07-244/02.08.2018г.МММЕР на ТЕЛК №2375/17.07.2018г. 0705 2186
АУ-06-07-245/03.08.2018г.ИААЕР на ТЕЛК №0267/02.03.2018г. 0705 2187
АУ-06-07-246/06.08.2018г.ЙККЕР на ТЕЛК №0994/05.03.2003г. 0705 2188
АУ-06-07-247/07.08.2018г.ТДПЕР на ТЕЛК №1617/11.08.2005г. 0705 2189
АУ-06-07-248/08.08.2018г.ТСХЕР на ТЕЛК №1743/27.05.2014г. 0705 2190
АУ-06-07-249/08.08.2018г.ЕДПЕР на ТЕЛК №1370/24.04.2018г. 0705 2191
АУ-06-07-250/08.08.2018г.ИДПЕР на ТЕЛК №0715/10.04.2017г. отказана услуга
АУ-06-07-251/08.08.2018г.НЗКЕР на ТЕЛК №0482/08.02.2013г. 0705 2192
АУ-06-07-252/09.08.2018г.ПСПЕР на ТЕЛК №3991/30.11.2017г. 0705 2193
АУ-06-07-253/10.08.2018г.МССЕР на ТЕЛК №2510/26.07.2018г. 0705 2194
АУ-06-07-254/10.08.2018г.ЕХСЕР на ТЕЛК №1519/02.05.2012г. 0705 2195
АУ-06-07-255/13.08.2018г.ХДЧЕР на ТЕЛК №2602/12.07.2018г. 0705 2196
АУ-06-07-256/13.08.2018г.ДНПЕР на ТЕЛК №2110/20.06.2018г. 0705 2197
АУ-06-07-257/13.08.2018г.РККЕР на ТЕЛК №2520/13.09.2017г. 0705 2198
АУ-06-07-258/17.08.2018г.МПЯЕР на ТЕЛК №1223/26.04.2012г. 0705 2199
АУ-06-07-259/20.08.2018г.СГЛЕР на ТЕЛК №3834/02.12.2010г.0705 2200
АУ-06-07-260/20.08.2018г.ИПИЕР на ТЕЛК №0250/22.01.2015г.0705 2201
АУ-06-07-261/20.08.2018г.ДБПЕР на ТЕЛК №0187/19.01.2018г. 0705 2202
АУ-06-07-262/21.08.2018г.ВЦТЕР на ТЕЛК №2501/26.07.2018г. 0705 2203
АУ-06-07-263/23.08.2018г.ЕИЖЕР на ТЕЛК №2823/03.10.2017г. 0705 2204
АУ-06-07-264/23.08.2018г.ДИТЕР на ТЕЛК №2620/19.09.2017г.0705 2205
АУ-06-07-265/24.08.2018г.МРСЕР на ТЕЛК № 2550/31.07.2018г. 0705 2206
АУ-06-07-266/24.08.2018г.ЦЙТЕР на ТЕЛК № 1477/03.05.2018г. 0705 2207
АУ-06-07-267/27.08.2018г.ИГКЕР на ТЕЛК № 0961/26.03.2013г. 0705 2208
АУ-06-07-268/27.08.2018г.ДИКЕР на ТЕЛК №2439/23.07.2018г. 0705 2209
АУ-06-07-269/27.08.2018г.НССЕР на ТЕЛК №1977/11.06.2018г. 0705 2210
АУ-06-07-270/28.08.2018г.ГДЛЕР на ТЕЛК № 4233/09.12.2016г. 0705 2211
АУ-06-07-271/30.08.2018г.НДДЕР на ТЕЛК №1291/20.07.2018г. 0705 2212
АУ-06-07-272/30.08.2018г.КМПЕР на ТЕЛК № 2027/14.06.2018г. 0705 2213
АУ-06-07-273/30.08.2018г.ВПГЕР на ТЕЛК №3967/28.11.2017г. 0705 2214
АУ-06-07-274/30.08.2018г.НЯРЕР на ТЕЛК №1210/09.07.2018г. 0705 2215
АУ-06-07-275/31.08.2018г.МГУЕР на ТЕЛК №2640/20.09.2017г.0705 2216
АУ-06-07-278/03.09.2018г.МСНЕР на ТЕЛК №2182/26.06.2018г. 0705 2224
АУ-06-07-279/03.09.2018г.НЙКЕР на ТЕЛК № 0248/23.01.2014г.0705 2220
АУ-06-07-280/03.09.2018г.АПМЕР на ТЕЛК №1379/24.04.2018г. 0705 2221
АУ-06-07-281/04.09.2018г.КРРЕР на ТЕЛК №2137/21.06.2018г. 0705 2222
АУ-06-07-282/04.09.2018г.СААЕР на ТЕЛК №4266/18.12.2017г. 0705 2223
АУ-06-07-290/10.09.2018г.ХДГЕР на ТЕЛК №3642/02.11.2016г. 0705 2225
АУ-06-07-283/05.09.2018г.СПСЕР на ТЕЛК №2074/18.06.2018г.0705 2226
АУ-06-07-284/05.09.2018г.ЗКГЕР на ТЕЛК №0564/24.02.2017г. 0705 2227
АУ-06-07-285/05.09.2018г.ЛНАЕР на ТЕЛК №0430/06.02.2018г.0705 2228
АУ-06-07-286/07.09.2018г.ВИРЕР на ТЕЛК № 2499/00.09.2016г. 0705 2229
АУ-06-07-287/07.09.2018г.ВЛИЕР на ТЕЛК №1411/26.04.2018г. 0705 2230
АУ-06-07-288/07.09.2018г.МГКЕР на ТЕЛК № 1590/15.09.2018г. 0705 2231-анул. 0705 2233 - нова
АУ-06-07-289/10.09.2018г.БКБЕР на ТЕЛК № 2342/10.07.2018г. 0705 2232
АУ-06-07-291/12.09.2018г.ДДГЕР на ТЕЛК №2714/26.09.2017г. 0705 2234
АУ-06-07-292/13.09.2018г.ДЗПЕР на ТЕЛК №3960/28.11.2017г. 0705 2235
АУ-06-07-293/14.09.2018г.МГКЕР на ТЕЛК № 1590/15.05.2018г.0705 2233
АУ-06-07-294/14.09.2018г.КВСЕР на ТЕЛК № 1396/25.04.2018г. 0705 2236
АУ-06-07-295/18.09.2018г.ВДМЕР на ТЕЛК № 2508/02.09.2016г.0705 2237
АУ-06-07-296/21.09.2018г.КЙКЕР на ТЕЛК №1771/25.05.2018г. 0705 2238
АУ-06-07-297/21.09.2018г.ЦСЦЕР на ТЕЛК № 0714/09.03.2018г. 0705 2239
АУ-06-07-298/26.09.2018г.СВКЕР на ТЕЛК № 1844/05.12.2007г. 0705 2240
АУ-06-07-299/27.09.2018г.ЦСЦЕР на ТЕЛК № 0305/27.01.2015г. 0705 2241
АУ-06-07-300/27.09.2018г.АКТЕР на ТЕЛК №2334/09.07.2018г. 0705 2242
АУ-06-07-301/27.09.2018г.АМНЕР на ТЕЛК №22241/29.06.2018г. 0705 2243
АУ-06-07-302/28.09.2018г.СППКЕР на ТЕЛК №4033/01.12.2017г. 0705 2244
АУ-06-07-303/01.10.2018г.ПЕПЕР на ТЕЛК №2870/25.09.2018г.0705 2245
АУ-06-07-304/03.10.2018г.ВЦЛЕР на ТЕЛК № 0461/08.02.2018г. 0705 2246
АУ-06-07-305/03.10.2018г.РИРЕР на ТЕЛК №2328/09.07.2018г.0705 2247
АУ-06-07-306/03.10.2018г.ЛИИЕР на ТЕЛК №2896/26.09.2021г.0705 2250
АУ-06-07-307/04.10.2018г.МИДЕР на ТЕЛК №2794/18.09.2018г. 0705 2249
АУ-06-07-308/08.10.2018г.ЯЗЯЕР на ТЕЛК №2323/09.07.2018г.0705 2251
АУ-06-07-309/08.10.2018г.ГМАЕР на ТЕЛК №2673/11.09.2018г.0705 2252
АУ-06-07-310/08.10.2018г.ННБЕР на ТЕЛК № 1991/12.06.2018 г. 0705 2253
АУ-06-07-311/08.10.2018г.ЦМАЕР на ТЕЛК № 1187/11.04.2018 г. 0705 2254
АУ-06-07-312/08.10.2018г.СИАЕР на ТЕЛК № 0052/10.01.2018 г.0705 2255
АУ-06-07-313/08.10.2018г.ГДГЕР на ТЕЛК № 2900/04.10.2016 г.0705 2256
АУ-06-07-314/09.10.2018г.НХИЕР на ТЕЛК № 2293/04.07.2018 г. 0705 2257
АУ-06-07-315/09.10.2018г.ХГБЕР на ТЕЛК № 2728/13.09.2018 г.0705 2258
АУ-06-07-316/09.10.2018г.ТИТЕР на ТЕЛК № 4421/23.12.2016 г. 0705 2259
АУ-06-07-317/10.10.2018г.МХПЕР на ТЕЛК № 4154/14.12.2015 г.0705 2248
АУ-06-07-318/10.10.2018г.ПВКЕР на ТЕЛК №5314/28.12.2004г.0705 2260
АУ-06-07-319/10.10.2018г.ВММЕР на ТЕЛК № 2877/25.09.2018 г. 0705 2261
АУ-06-07-320/11.10.2018г.МХАЕР на ТЕЛК №5314/11.09.2018г. 0705 2262
АУ-06-07-321/11.10.2018г.МИИЕР на ТЕЛК № 0446/19.09.2018 г.0705 2263
АУ-06-07-322/12.10.2018г.АИГЕР на ТЕЛК № 2841/04.10.2017 г. 0705 2264
АУ-06-07-323/15.10.2018г.КНИЕР на ТЕЛК № 2868/25.09.2018 г. 0705 2265
АУ-06-07-324/16.10.2018г.АДДЕР на ТЕЛК № 2829/26.09.2018 г. 0705 2266
АУ-06-07-325/16.10.2018г.ЕНКЕР на ТЕЛК № 1717/21.05.2018 г. 0705 2267
АУ-06-07-326/17.10.2018г.ЦИИЕР на ТЕЛК № 2122/20.06.2018 г. 0705 2268
АУ-06-07-327/17.10.2018г.МВВЕР на ТЕЛК № 1340/20.04.2018 г. 0705 2269
АУ-06-07-328/18.10.2018г.ВТТЕР на ТЕЛК № 2922/28.09.2018 г. 0705 2270
АУ-06-07-329/18.10.2018г.ДЙЙЕР на ТЕЛК № 2811/19.09.2018 г. 0705 2271
АУ-06-07-330/19.10.2018г.ДБКЕР на ТЕЛК № 1457/02.05.2018 г. 0705 2272
АУ-06-07-331/19.10.2018г.ЕЦЕЕР на ТЕЛК №2674/11.09.2018г. 0705 2273
АУ-06-07-332/22.10.2018г.ВИМЕР на ТЕЛК № 2459/24.07.2018 г. 0705 2274
АУ-06-07-333/23.10.2018г.ПДПЕР на ТЕЛК № 0446/03.02.2011г. 0705 2275
АУ-06-07-334/23.10.2018г.ЦКНЕР на ТЕЛК № 3442/06.11.2014г. 0705 2276
АУ-06-07-335/25.10.2018г.ВХПЕР на ТЕЛК № 3102/11.10.2018 г. 0705 2277
АУ-06-07-336/29.10.2018г.СПМЕР на ТЕЛК № 2751/14.09.2018 г. 0705 2278
АУ-06-07-337/30.10.2018г.ДИХЕР на ТЕЛК № 4353/19.12.2016г. 0705 2279
АУ-06-07-338/31.10.2018г.ЛДТЕР на ТЕЛК № 0761/07.03.2018 г. 0705 2280
АУ-06-07-339/01.11.2018г.ИДЯЕР на ТЕЛК № 3267/23.10.2018 г.0705 2281
АУ-06-07-340/01.11.2018г.СССЕР на ТЕЛК № 3124/24.10.2017г. 0705 2282
АУ-06-07-341/01.11.2018г.ХСХЕР на ТЕЛК № 0034/08.01.2018 г. 0705 2283
АУ-06-07-342/02.11.2018г.МПОЕР на ТЕЛК № 2192/26.06.2018 г. 0705 2284
АУ-06-07-343/02.11.2018г.ПТГГЕР на ТЕЛК № 2930/28.09.2018 г. 0705 2285
АУ-06-07-344/06.11.2018г.ГГКЕР на ТЕЛК № 1849/31.05.2018 г. 0705 2286
АУ-06-07-345/08.11.2018г.ССНЕР на ТЕЛК № 3271/23.10.2018 г. 0705 2287
АУ-06-07-346/08.11.2018г.ХКШЕР на ТЕЛК № 0372/31.01.2013г.0705 2288
АУ-06-07-347/08.11.2018г.ГХМЕР на ТЕЛК № 3003/04.10.2018г. 0705 2289
АУ-06-07-348/08.11.2018г.ПБМЕР на ТЕЛК № 2971/13.10.2017 г. 0705 2290
АУ-06-07-349/08.11.2018г.ГСМЕР на ТЕЛК № 0774/06.03.2018 г. 0705 2291
АУ-06-07-350/09.11.2018г.РВКЕР на ТЕЛК № 1091/20.06.2018 г.0705 2292
АУ-06-07-351/09.11.2018г.ТААЕР на ТЕЛК № 1912/05.06.2018 г. 0705 2293
АУ-06-07-352/09.11.2018г.СКПЕР на ТЕЛК № 1271/15.04.2018 г. 0705 2294
АУ-06-07-353/12.11.2018г.ИДАЕР на ТЕЛК № 3289/01.10.2021 г. 0705 2295
АУ-06-07-354/12.11.2018г.ХИНЕР на ТЕЛК № 2991/16.10.2017 г.0705 2296
АУ-06-07-355/12.11.2018г.МДДЕР на ТЕЛК № 3477/22.11.2017 г.0705 2297
АУ-06-07-356/13.11.2018г.КВРЕР на ТЕЛК № 3496/09.11.2018 г. 0705 2298
АУ-06-07-357/14.11.2018г.ИССЕР на ТЕЛК № 3876/11.12.2014г. 0705 2299
АУ-06-07-358/14.11.2018г.ПКПЕР на ТЕЛК № 2861/21.09.2018г.0705 2300
АУ-06-07-359/15.11.2018г.ХХШЕР на ТЕЛК № 3357/30.10.2018 г. 0705 2301
АУ-06-07-360/15.11.2018г.СКДЕР на ТЕЛК № 2754/28.09.2017 г.0705 2302
АУ-06-07-361/19.11.2018г.ДПШЕР на ТЕЛК № 2215/12.07.2016г.0705 2303
АУ-06-07-4#1/19.11.2018г.АНМЕР на ТЕЛК № 1742/01.06.2016 г.0705 2304
АУ-06-07-362/20.11.2018г.ВЦЦЕР на ТЕЛК № 3448/06.11.2018 г.0705 2305
АУ-06-07-363/20.11.2018г.ГПМЕР на ТЕЛК № 3127/12.10.2018 г.0705 2306
АУ-06-07-365/22.11.2018г.ПТХЕР на ТЕЛК № 3400/01.11.2018 г.0705 2307
АУ-06-07-364/22.11.2018г.НПНЕР на ТЕЛК № 0867/23.03.2017 г.0705 2308
АУ-06-07-366/22.11.2018г.МГСЕР на ТЕЛК № 3335/29.10.2018 г.0705 2309
АУ-06-07-367/23.11.2018г.РИНЕР на ТЕЛК № 1961/08.06.2018г. 0705 2310
АУ-06-07-368/23.11.2018г.ВЛЛЕР на ТЕЛК № 4303/20.12.2017 г.0705 2311
АУ-06-07-369/23.11.2018г.МТПЕР на ТЕЛК № 0838/09.11.1999г. 0705 2312
АУ-06-07-370/26.11.2018г.ДСДЕР на ТЕЛК № 0130/11.01.2011г.0705 2313
АУ-06-07-371/26.11.2018г.ИЛДЕР на ТЕЛК № 0190/26.01.2018 г.0705 2314
АУ-06-07-372/26.11.2018г.БИНЕР на ТЕЛК № 3090/23.10.2017 г.0705 2315
АУ-06-07-373/26.11.2018г.ББЛЕР на ТЕЛК № 3421/16.11.2017 г.0705 2316
АУ-06-07-374/26.11.2018г.ПХХЕР на ТЕЛК № 2832/20.09.2018 г.0705 2317
АУ-06-07-375/27.11.2018г.ЮВИЕР на ТЕЛК № 2851/21.09.2018г.0705 2318
АУ-06-07-376/27.11.2018г.СПТЕР на ТЕЛК № 1188/25.04.2017 г.0705 2319
АУ-06-07-377/27.11.2018г.ПТВЕР на ТЕЛК № 3946/28.11.2017г.0705 2320
АУ-06-07-378/27.11.2018г.НИСЕР на ТЕЛК № 2505/26.07.2018 г0705 2321
АУ-06-07-379/27.11.2018г.КГЗЕР на ТЕЛК № 2278/27.07.2017 г.0705 2322
АУ-06-07-380/27.11.2018г.СХЛЕР на ТЕЛК № 2690/11.09.2018 г.0705 2323
АУ-06-07-381/27.11.2018г.АХСЕР на ТЕЛК №3137/12.10.20180705 2324
АУ-06-07-382/28.11.2018г.ДГПЕР на ТЕЛК № 3807/05.12.2014г.0705 2325
АУ-06-07-383/30.11.2018г.ПСЧЕР на ТЕЛК №0951/21.03.2018 0705 2326
АУ-06-07-384/03.12.2018г.ННР ЕР на ТЕЛК №2804/12.09.20150705 2327
АУ-06-07-385/03.11.2018г.АСГЕР на ТЕЛК № 3004/04.10.2018г.0705 2328
АУ-06-07-386/04.12.2018г.ГЙДЕР на ТЕЛК № 1804/02.06.2011г. 0705 2329
АУ-06-07-387/06.12.2018г.СИКЕР на ТЕЛК № 1844/31.05.2018г. 0705 2330
АУ-06-07-388/06.12.2018г.ААПЕР на ТЕЛК №3537/04.11.20180705 2331
АУ-06-07-389/07.12.2018г.МПЧЕР на ТЕЛК № 0909/16.03.2018г. 0705 2332
АУ-06-07-390/07.12.2018г.ИМПЕР на ТЕЛК № 3623/22.11.2018г. 0705 2333
АУ-06-07-391/07.12.2018г.СГСЕР на ТЕЛК № 3542/15.11.2018г. 0705 2334
АУ-06-07-392/10.12.2018г.АМЦЕР на ТЕЛК № 2839/20.09.2018г. 0705 2335
АУ-06-07-393/10.12.2018г.ММАЕР на ТЕЛК № 0223/23.01.2018г. 0705 2336
АУ-06-07-394/10.12.2018г.ЖВБЕР на ТЕЛК №0748/15.03.20170705 2337
АУ-06-07-395/10.12.2018г.МХПЕР на ТЕЛК №3820/06.12.20180705 2338
АУ-06-07-396/10.12.2018г.РИДЕР на ТЕЛК №3257/23.10.20180705 2339
АУ-06-07-397/11.12.2018г.ТПМЕР на ТЕЛК №3651/23.11.20180705 2340
АУ-06-07-398/11.12.2018г.ВВНЕР на ТЕЛК №3678/27.11.20180705 2341
АУ-06-07-399/13.12.2018г.ПАГЕР на ТЕЛК №3715/29.11.20180705 2342
АУ-06-07-400/13.12.2018г.ХТТЕР на ТЕЛК №3381/14.11.20170705 2343
АУ-06-07-401/14.12.2018г.РПШЕР на ТЕЛК №3226/19.10.20180705 2344
АУ-06-07-402/17.12.2018г.РСРЕР на ТЕЛК №3621/21.11.20180705 2345
АУ-06-07-403/17.12.2018г.МЯДЕР на ТЕЛК № 0359/28.01.2009г. 0705 2346
АУ-06-07-404/18.12.2018г.ПСЦЕР на ТЕЛК № 3777/04.12.2018г. 0705 2347
АУ-06-07-405/18.12.2018г.НССЕР на ТЕЛК №0566/24.02.20170705 2348
АУ-06-07-406/28.12.2018г.МТНЕР на ТЕЛК №1004/03.04.20170705 2349
АУ-06-07-407/28.12.2018г.МГКЕР на ТЕЛК №3819/06.12.20180705 2350
АУ-06-07-408/31.12.2018г.ЛНЦЕР на ТЕЛК №1522/08.05.20180705 2351
2019г.
АУ-06-07-1/30.01.2019г.ХИХЕР на ТЕЛК №3836/07.12.2018 0705 2352
АУ-06-07-2/02.01.2019г.РМКЕР на ТЕЛК №4366/20.12.2016 0705 2353
АУ-06-07-3/02.01.2019г.ИВГ ЕР на ТЕЛК №1222/26.04.2017 0705 2354
АУ-06-07-4/02.01.2019г.ИЛС ЕР на ТЕЛК №3971/01.12.2015 0705 2355
АУ-06-07-5/03.01.2019г.МССЕР на ТЕЛК № 1430/11.05.2002г. 0705 2356
АУ-06-07-6/03.01.2019г.ИККЕР на ТЕЛК №3300/08.11.2017 г.0705 2357
АУ-06-07-7/03.01.2019г.МКДЕР на ТЕЛК № 3760/04.12.2018г. 0705 2358
АУ-06-07-8/03.01.2019г.ХВДЕР на ТЕЛК №0100/26.01.2018г.0705 2359
АУ-06-07-9/04.01.2019г.ТППЕР на ТЕЛК №4015/19.12.2018г.0705 2360
АУ-06-07-10/04.01.2019г.ВЕЧЕР на ТЕЛК №3066/10.10.2018г.0705 2361
АУ-06-07-11/04.01.2019г.СПИЕР на ТЕЛК № 4195/13.12.2017г. 0705 2362
АУ-06-07-12/04.01.2019г.АСФЕР на ТЕЛК № 3089/23.10.2017г. 0705 2363
АУ-06-07-13/07.01.2019г.ГСГЕР на ТЕЛК №3089/23.10.2017г.0705 2364
АУ-06-07-14/08.01.2019г.РКИЕР на ТЕЛК №3547/15.11.2018 г.0705 2405
АУ-06-07-15/09.01.2019г.НСКЕР на ТЕЛК № 0054/08.01.2015г. 0705 2365
АУ-06-07-16/09.01.2019г.ВИГЕР на ТЕЛК №1157/13.04.2017г.0705 2366
АУ-06-07-17/10.01.2019г.РГДЕР на ТЕЛК №2219/28.06.2018г.0705 2367
АУ-06-07-18/10.01.2019г.РХНЕР на ТЕЛК №2135/20.07.2017г.0705 2368
АУ-06-07-19/10.01.2019г.РХНЕР на ТЕЛК №3317/25.10.2018г.0705 2369
АУ-06-07-20/14.01.2019г.СИЙЕР на ТЕЛК № 2897/04.10.2016г. 0705 2370
АУ-06-07-21/14.01.2019г.СВВЕР на ТЕЛК № 2207/20.12.2018г. 0705 2371
АУ-06-07-22/16.01.2019г.ИПЙЕР на ТЕЛК № 3490/30.11.2012г. 0705 2372
АУ-06-07-23/17.01.2019г.КПАЕР на ТЕЛК №0806/09.03.2018 г.0705 2373
АУ-06-07-24/18.01.2019г.САБЕР на ТЕЛК № 2826/04.10.2017г. 0705 2374
АУ-06-07-25/18.01.2019г.ККАЕР на ТЕЛК №3939/13.12.2018г.0705 2375
АУ-06-07-26/18.01.2019г.ИАДЕР на ТЕЛК №2881/25.09.2018г.0705 2376
АУ-06-07-27/18.01.2019г.НАВЕР на ТЕЛК №3698/28.11.2018 г.0705 2377
АУ-06-07-28/21.01.2019г.КСДЕР на ТЕЛК №3580/19.11.2018 г.0705 2378
АУ-06-07-29/22.01.2019г.ТИТЕР на ТЕЛК №3633/22.11.2018 г.0705 2379
АУ-06-07-30/28.01.2019г.ККДЕР на ТЕЛК №3111/11.10.2018 г.0705 2380
АУ-06-07-31/29.01.2019г.МАПЕР на ТЕЛК № 0102/11.01.2019г. 0705 2381
АУ-06-07-32/30.01.2019г.ИХКЕР на ТЕЛК №3910/12.12.2018 г.0705 2382
АУ-06-07-33/31.01.2019г.ММДЕР на ТЕЛК №3156/16.10.2018 г.0705 2383
АУ-06-07-34/31.01.2019г.ДКЕЕР на ТЕЛК №3526/13.11.2018 г.0705 2384
АУ-06-07-35/01.02.2019г.СХСЕР на ТЕЛК № 3956/14.12.2018г. 0705 2385
АУ-06-07-36/01.02.2019г.БКСЕР на ТЕЛК № 1843/05.07.2017г. 0705 2386
АУ-06-07-37/01.02.2019г.НССЕР на ТЕЛК №0113/14.01.2019 г.0705 2387
АУ-06-07-38/04.02.2019г.АИСЕР на ТЕЛК №0004/07.01.2019 г.0705 2388
АУ-06-07-39/04.02.2019г.МАЧЕР на ТЕЛК № 2542/13.12.2005г. 0705 2389
АУ-06-07-40/04.02.2019г.МДХЕР на ТЕЛК № 2999/29.10.2013г. 0705 2390
АУ-06-07-41/04.02.2019г.ПКСЕР на ТЕЛК №2609/13.07.2018 г.0705 2391
АУ-06-07-42/05.02.2019г.ЕЯЕЕР на ТЕЛК №3477/08.11.2018 г.0705 2392
АУ-06-07-43/06.02.2019г.ВИСЕР на ТЕЛК № 2692/11.09.2018г. 0705 2393
АУ-06-07-44/06.02.2019г.ХБЕЕР на ТЕЛК № 1954/15.06.2011г. 07052394
АУ-06-07-45/07.02.2019г.ДППЕР на ТЕЛК №0176/16.01.2019 г.0705 2395
АУ-06-07-46/08.02.2019г.ИДИЕР на ТЕЛК № 2013/18.07.2017г. 0705 2396
АУ-06-07-47/08.02.2019г.ВДЦЕР на ТЕЛК №2798/27.09.2016 г.0705 2397
АУ-06-07-48/11.02.2019г.НСХЕР на ТЕЛК № 2063/05.07.2012г. 0705 2403
АУ-06-07-49/11.02.2019г.ГМДЕР на ТЕЛК №3687/27.11.2018 г.0705 2404
АУ-06-07-50/12.02.2019г.ХССЕР на ТЕЛК №0115/14.01.2019 г.0705 2398
АУ-06-07-51/12.02.2019г.ПРХЕР на ТЕЛК №0151/15.01.2019 г.0705 2399
АУ-06-07-52/12.02.2019г.ТТГЕР на ТЕЛК №0233/21.01.2019 г.0705 2400
АУ-06-07-53/13.02.2019г.ТИТЕР на ТЕЛК №3503/12.11.2018 г.0705 2401
АУ-06-07-54/12.02.2019г.ЗКГЕР на ТЕЛК №0177/16.01.2019 г.0705 2402
АУ-06-07-55/15.02.2019г.АПЧЕР на ТЕЛК №1262/17.04.2018 г.0705 2406
АУ-06-07-56/15.02.2019г.РЛНЕР на ТЕЛК №0037/08.01.2019 г.0705 2407
АУ-06-07-57/18.02.2019г.КИТЕР на ТЕЛК №1544/21.09.2018 г.0705 2408
АУ-06-07-58/18.02.2019г.ДГГЕР на ТЕЛК №3182/17.10.2018 г.0705 2409
АУ-06-07-59/18.02.2019г.ВПВЕР на ТЕЛК №1789/03.07.2017 г.0705 2410
АУ-06-07-60/19.02.2019г.МВВЕР на ТЕЛК №1971/11.06.2018 г.0705 2411
АУ-06-07-61/19.02.2019г.РНПЕР на ТЕЛК №0108/11.01.2019 г.0705 2412
АУ-06-07-62/19.02.2019г.НСПЕР на ТЕЛК № 1955/02.07.2013г.0705 2413
АУ-06-07-63/19.02.2019г.КИИЕР на ТЕЛК №0323/25.01.2019 г.0705 2414
АУ-06-07-64/19.02.2019г.ККХЕР на ТЕЛК №2908/27.09.2018 г.0705 2415
АУ-06-07-65/20.02.2019г.МИНЕР на ТЕЛК №3779/04.12.2018 г.0705 2416
АУ-06-07-66/21.02.2019г. ИНПЕР на ТЕЛК № 2304/05.07.2018г.0705 2417
АУ-06-07-67/21.02.2019г.КТТЕР на ТЕЛК №0348/28.01.2019 г.0705 2418
АУ-06-07-68/21.02.2019г.МССЕР на ТЕЛК №0347/28.01.2019 г.0705 2419
АУ-06-07-69/21.02.2019г.СПНЕР на ТЕЛК №2567/15.09.2017 г.0705 2420
АУ-06-07-70/21.02.2019г.ЛГЛЕР на ТЕЛК № 0771/15.03.2012г. 0705 2421
АУ-06-07-71/22.02.2019г.СССЕР на ТЕЛК №0445/04.02.2019г.0705 2422
АУ-06-07-72/25.02.2019г.НЙВЕР на ТЕЛК № 1591/15.05.2014г. 0705 2423
АУ-06-07-73/25.02.2019г.ТСДЕР на ТЕЛК № 2481/12.09.2017г. 0705 2424
АУ-06-07-74/25.02.2019г.ВАВЕР на ТЕЛК № 4267/22.12.2015г. 0705 2425
АУ-06-07-75/25.02.2019г.ЙИХЕР на ТЕЛК № 1462/29.04.2015г. 0705 2426
АУ-06-07-76/26.02.2019г.БЙГЕР на ТЕЛК № 0461/05.02.2019г. 0705 2427
АУ-06-07-77/27.02.2019г.ПЕДЕР на ТЕЛК № 2157/22.06.2018г. 0705 2428
АУ-06-07-78/28.02.2019г.МММЕР на ТЕЛК № 1503/04.05.2015г. 0705 2429
АУ-06-07-79/28.02.2019г.НСНЕР на ТЕЛК №0569/13.02.2019 г.0705 2430
АУ-06-07-80/28.02.2019г.МПЧЕР на ТЕЛК №0150/20.07.2017 г.0705 2431
АУ-06-07-81/01.03.2019г.ПЦАЕР на ТЕЛК №2496/01.09.2016 г.0705 2432
АУ-06-07-83/01.03.2019г.ВЛМЕР на ТЕЛК №0747/27.02.2019 г.0705 2434
АУ-06-07-82/01.03.2019г.ВеркаЕР на ТЕЛК №/, % инв., срок: г.0705 2433
АУ-06-07-84/06.03.2019г.ИПКЕР на ТЕЛК №0317/25.01.2019 г.0705 2435
АУ-06-07-85/06.03.2019г.ЦПНЕР на ТЕЛК №0589/14.02.2019 г.0705 2436
АУ-06-07-86/07.03.2019г.МСМЕР на ТЕЛК № 2039/14.06.2018г. 0705 2437
АУ-06-07-87/07.03.2019г.БИМЕР на ТЕЛК №2372/20.07.2017 г.0705 2438
АУ-06-07-88/07.03.2019г.ЛМПЕР на ТЕЛК №0400/30.01.2019 г.0705 2439
АУ-06-07-89/07.03.2019г.НЙКЕР на ТЕЛК № 1082/07.04.2017г. 0705 2440
АУ-06-07-90/07.03.2019г.ИИПЕР на ТЕЛК № 2435/23.07.2018г. 0705 2441
АУ-06-07-91/07.03.2019г.ВХНЕР на ТЕЛК № 1268/12.04.2011г. 0705 2442
АУ-06-07-92/08.03.2019г.ЙИКЕР на ТЕЛК № 3583/19.11.2018г. 0705 2443
АУ-06-07-93/08.03.2019г.КПТЕР на ТЕЛК № 0254/22.01.2019г. 0705 2444
АУ-06-07-94/11.03.2019г.ГБЙЕР на ТЕЛК № 0982/21.03.2019г. 0705 2445
АУ-06-07-95/11.03.2019г.МЕИЕР на ТЕЛК № 0558/12.02.2019г. 0705 2446
АУ-06-07-96/12.03.2019г.ХДХЕР на ТЕЛК № 1049/28.03.2019г.0705 2447
АУ-06-07-97/13.03.2019г.БВГЕР на ТЕЛК № 0581/14.02.2019г. 0705 2453
АУ-06-07-98/15.03.2019г.КХИЕР на ТЕЛК № 0467/28.09.2018г. 0705 2454
АУ-06-07-99/15.03.2019г.ИВПЕР на ТЕЛК № 0887/12.03.2019г. 0705 2455
АУ-06-07-100/15.03.2019г.ССВЕР на ТЕЛК № 2098/19.06.2018г. 0705 2448
АУ-06-07-101/18.03.2019г.ВМРЕР на ТЕЛК № 3255/02.11.2017г. 0705 2449
АУ-06-07-102/18.03.2019г.КЗЯЕР на ТЕЛК № 2256/02.07.2018г. 0705 2450
АУ-06-07-103/18.03.2019г.ИГКЕР на ТЕЛК № 1336/20.04.2018г. 0705 2451
АУ-06-07-104/18.03.2019г.ВКДЕР на ТЕЛК № 0691/22.02.2019г. 0705 2452
АУ-06-07-105/19.03.2019г.МСКЕР на ТЕЛК № 0772/28.02.2019г. 0705 2456
АУ-06-07-106/19.03.2019г.РСТЕР на ТЕЛК № 2202/07.11.2016г. 0705 2459
АУ-06-07-107/21.03.2019г.ПМХЕР на ТЕЛК № 3496/11.11.2014г. 0705 2463
АУ-06-07-108/22.03.2019г.ХИЧЕР на ТЕЛК № 2841/20.09.2018г. 0705 2464
АУ-06-07-109/22.03.2019г.БТБЕР на ТЕЛК № 3119/11.10.2018г. 0705 2460
АУ-06-07-110/22.03.2019г.ДГГЕР на ТЕЛК № 2691/19.11.2016г.0705 2461
АУ-06-07-111/25.03.2019г.ЕМДЕР на ТЕЛК № 0399/02.02.2018г. 0705 2462
АУ-06-07-112/27.03.2019г.АНШЕР на ТЕЛК № 4174/12.12.2018г. 0705 2465
АУ-06-07-113/27.03.2019г.НГВЕР на ТЕЛК № 0399/02.02.2018г. 0705 2466
АУ-06-07-114/28.03.2019г.ТПТЕР на ТЕЛК № 3856/10.12.2018г.0705 2467
АУ-06-07-115/29.03.2019г.РПМЕР на ТЕЛК № 2557/14.09.2017г. 0705 2468
АУ-06-07-116/01.04.2019г.БДПЕР на ТЕЛК № 0841/07.03.2019г.0705 2469
АУ-06-07-117/01.04.2019г.ВСМЕР на ТЕЛК № 1480/03.05.2018г. 0705 2470
АУ-06-07-118/01.04.2019г.ВВШЕР на ТЕЛК № 0815/05.03.2019г.0705 2471
АУ-06-07-119/01.04.2019г.ЦИИЕР на ТЕЛК № 0767/28.02.2019г. 0705 2472
АУ-06-07-120/02.04.2019г.ДИДЕР на ТЕЛК № 0923/15.03.2019г.0705 2473
АУ-06-07-121/03.04.2019г.НГЙЕР на ТЕЛК № 0017/09.01.2018г. 0705 2474
АУ-06-07-122/03.04.2019г.КККЕР на ТЕЛК № 0824/10.03.2014г. 0705 2475
АУ-06-07-123/03.04.2019г.КККЕР на ТЕЛК № 0543/12.02.2019г. 0705 2476
АУ-06-07-124/03.04.2019г.СТЙЕР на ТЕЛК № 0598/15.02.2019г.0705 2477
АУ-06-07-125/03.04.2019г.ВДЦЕР на ТЕЛК № 0901/13.03.2019г. 0705 2478
АУ-06-07-126/03.04.2019г.НПКЕР на ТЕЛК № 0931/18.03.2014г. 0705 2479
АУ-06-07-127/04.04.2019г.0705 2480
АУ-06-07-128/04.04.2019г.ДЦДЕР на ТЕЛК № 1703/18.05.2018г. 0705 2481
АУ-06-07-129/04.04.2019г.ЛГИЕР на ТЕЛК № 1813/29.05.2018г. 0705 2482
АУ-06-07-130/04.04.2019г.НПНЕР на ТЕЛК № 0837/07.03.2019г. 0705 2483
АУ-06-07-131/05.04.2019г.НГДЕР на ТЕЛК № 0832/06.03.2019г. 0705 2484
АУ-06-07-132/05.04.2019г.СББЕР на ТЕЛК № 0950/10.06.1988г.0705 2485
АУ-06-07-133/09.04.2019г.НИКЕР на ТЕЛК № 3174/21.11.2013г. 0705 2486
АУ-06-07-134/09.04.2019г.КГКЕР на ТЕЛК № 0408/31.01.2019г. 0705 2487
АУ-06-07-135/09.04.2019г.СРХЕР на ТЕЛК № 2960/06.10.2016г. 0705 2488
АУ-06-07-138/10.04.2019г.ДИПЕР на ТЕЛК № 0988/21.03.2019г. 0705 2489
АУ-06-07-136/09.04.2019г.ВХКЕР на ТЕЛК № 0984/21.03.2019г. 0705 2490
АУ-06-07-137/09.04.2019г.ИВКЕР на ТЕЛК № 0951/19.03.2019г. 0705 2491
АУ-06-07-139/10.04.2019г.МСРЕР на ТЕЛК № 1197/11.04.2019г. 0705 2492
АУ-06-07-140/12.04.2019г.ПСЧЕР на ТЕЛК № 0976/20.03.2019г. 0705 2493
АУ-06-07-141/15.04.2019г.ПХДЕР на ТЕЛК № 0883/15.03.2018г. 0705 2494
АУ-06-07-142/15.04.2019г.РИТЕР на ТЕЛК № 3824/06.12.2018г. 0705 2495
АУ-06-07-147/17.04.2019г.ГММЕР на ТЕЛК № 1099/02.04.2019г.0705 2496
АУ-06-07-143/16.04.2019г.СИГЕР на ТЕЛК № 3745/03.12.2018г. 0705 2497
АУ-06-07-144/16.04.2019г.РАПЕР на ТЕЛК № 1070/29.03.2019г.0705 2498
АУ-06-07-145/16.04.2019г.ППМЕР на ТЕЛК № 0943/18.03.2019г. 0705 2499
АУ-06-07-146/16.04.2019г.ЕСДЕР на ТЕЛК № 0468/08.02.2018г. 0705 2500
АУ-06-07-148/17.04.2019г.КААЕР на ТЕЛК № 1270/17.04.2019г. 0705 2501
АУ-06-07-149/18.04.2019г.ВБВЕР на ТЕЛК № 0362/01.02.2018г. 0705 2502
АУ-06-07-150/18.04.2019г.АПКЕР на ТЕЛК № 1071/29.03.2019г. 0705 2503
АУ-06-07-151/23.04.2019г.ДМИЕР на ТЕЛК № 0054/09.01.2019г. 0705 2504
АУ-06-07-152/23.04.2019г.МИМЕР на ТЕЛК № 0036/08.01.2019г. 0705 2505
АУ-06-07-153/23.04.2019г.ЗХАЕР на ТЕЛК № 1977/22.11.2018г. 0705 2506
АУ-06-07-154/23.04.2019г.ГИПЕР на ТЕЛК № 0385/30.01.2019г. 0705 2507
АУ-06-07-155/24.04.2019г.ИТИЕР на ТЕЛК № 3952/14.12.2018г. 0705 2508
АУ-06-07-156/24.04.2019г.ПИЧЕР на ТЕЛК № 1176/09.04.2019г. 0705 2509
АУ-06-07-157/25.04.2019г.ПИГЕР на ТЕЛК № 1159/08.04.2019г.0705 2510
АУ-06-07-158/30.04.2019г.СМДЕР на ТЕЛК № 0709/25.02.2019г. 0705 2511
АУ-06-07-159/30.04.2019г.ВДДЕР на ТЕЛК № 1226/14.04.2019г. 0705 2512
АУ-06-07-160/30.04.2019г.ВЦИЕР на ТЕЛК № 1213/12.04.2019г. 0705 2513
АУ-06-07-161/30.04.2019г.ИБЗЕР на ТЕЛК № 0469/08.02.2018г. 0705 2514
АУ-06-07-162/02.05.2019г.САГЕР на ТЕЛК № 1388/25.04.2019г. 0705 2515
АУ-06-07-163/02.05.2019г.ПИВЕР на ТЕЛК № 3491/09.11.2018г. 0705 2516
АУ-06-07-164/02.05.2019г.МИМЕР на ТЕЛК № 0610/18.02.2019г.0705 2517
АУ-06-07-165/03.05.2019г.ЖАПЕР на ТЕЛК № 1209/11.04.2019г. 0705 2518
АУ-06-07-166/07.05.2019г.ВТВЕР на ТЕЛК № 3899/26.11.2015г. 0705 2519
АУ-06-07-167/07.05.2019г.ВРХЕР на ТЕЛК № 0286/31.01.2019г. 0705 2520
АУ-06-07-168/08.05.2019г.ВВВЕР на ТЕЛК № 1138/05.04.2019г. 0705 2521
АУ-06-07-169/08.05.2019г.ВНДЕР на ТЕЛК № 3124/12.10.2018г. 0705 2522
АУ-06-07-170/09.05.2019г.БКБЕР на ТЕЛК № 1357/24.04.2019г. 0705 2523
АУ-06-07-171/09.05.2019г.СНБЕР на ТЕЛК № 1286/18.04.2019г. 0705 2524
АУ-06-07-172/09.05.2019г.ПХВЕР на ТЕЛК № 3529/14.11.2018г. 0705 2525
АУ-06-07-173/10.05.2019г.ГИКЕР на ТЕЛК № 2969/12.10.2017г. 0705 2526
АУ-06-07-174/10.05.2019г.ГХГЕР на ТЕЛК № 1453/10.05.2019г. 0705 2527
АУ-06-07-175/13.05.2019г.АРАЕР на ТЕЛК № 1148/05.04.2019г. 0705 2528
АУ-06-07-176/14.05.2019г.ПКСЕР на ТЕЛК № 1053/05.04.2017г. 0705 2529
АУ-06-07-177/15.05.2019г.МПМЕР на ТЕЛК № 0358/02.02.2016г.0705 2530
АУ-06-07-178/16.05.2019г.ТПГЕР на ТЕЛК № 1615/28.05.2019г. 0705 2531
АУ-06-07-179/16.05.2019г.СИГЕР на ТЕЛК № 1839/02.06.2010г. 0705 2532
АУ-06-07-180/16.05.2019г.ИЛХЕР на ТЕЛК № 1215/22.09.1995г. 0705 2533
АУ-06-07-181/16.05.2019г.КНКЕР на ТЕЛК № 4023/01.12.2017г. 0705 2534
АУ-06-07-182/17.05.2019г.НСГЕР на ТЕЛК № 1838/02.06.2010г. 0705 2535
АУ-06-07-183/17.05.2019г.ГГМЕР на ТЕЛК № 1203/11.04.2019г. 0705 2536
АУ-06-07-184/21.05.2019г.НЙКЕР на ТЕЛК № 0939/18.03.2019г. 0705 2537
АУ-06-07-185/22.05.2019г.ГИРЕР на ТЕЛК № 0631/19.02.2019г. 0705 2538
АУ-06-07-186/22.05.2019г.ИЕПЕР на ТЕЛК № 3993/18.12.2018г. 0705 2539
АУ-06-07-187/23.05.2019г.НКВЕР на ТЕЛК № 1392/07.05.2019г. 0705 2540
АУ-06-07-189/23.05.2019г.БТСЕР на ТЕЛК № 2324/09.07.2018г. 0705 2541
АУ-06-07-190/28.05.2019г.ВНМЕР на ТЕЛК № 2279/03.07.2018г. 0705 2542
АУ-06-07-191/28.05.2019г.ИКСЕР на ТЕЛК № 2212/25.07.2017г. 0705 2543
АУ-06-07-192/29.05.2019г.ХБДЕР на ТЕЛК № 3250/23.10.2018г. 0705 2544
АУ-06-07-193/30.05.2019г.ДИКЕР на ТЕЛК № 1037/27.03.2018г.0705 2545
АУ-06-07-194/30.05.2019г.ПБВЕР на ТЕЛК № 3031/05.10.2018г. 0705 2546
АУ-06-07-195/31.05.2019г.ННРЕР на ТЕЛК № 2282/04.07.2018г. 0705 2547
АУ-06-07-196/31.05.2019г.КНГЕР на ТЕЛК № 0665/21.02.2019г. 0705 2548
АУ-06-07-198/31.05.2019г.СМШЕР на ТЕЛК № 0998/26.03.2018г. 0705 2549
АУ-06-07-197/03.06.2019г.БЮСЕР на ТЕЛК № 0280/23.01.2019г.0705 2550
АУ-06-07-200/04.06.2019г.ГНРЕР на ТЕЛК № 0473/17.02.2017г. 0705 2551
АУ-06-07-201/05.06.2019г.ПАГЕР на ТЕЛК № 3187/30.10.2017г. 0705 2552
АУ-06-07-202/05.06.2019г.БДПЕР на ТЕЛК № 1465/18.05.2017г. 0705 2553
АУ-06-07-203/05.06.2019г.ДПМЕР на ТЕЛК № 1328/23.04.2019г. 0705 2555
АУ-06-07-204/06.06.2019г.ТТДЕР на ТЕЛК № 1969/11.06.2015г. 0705 2554
АУ-06-07-205/06.06.2019г.ЛНИЕР на ТЕЛК № 0299/28.01.2014г. 0705 2556
АУ-06-07-206/06.06.2019г.РСМЕР на ТЕЛК № 1428/09.05.2019г.0705 2557
АУ-06-07-207/07.06.2019г.КВВЕР на ТЕЛК № 1575/22.05.2019г. 0705 2558
АУ-06-07-208/07.06.2019г.НТЙЕР на ТЕЛК № 1106/03.04.2019г. 0705 2559
АУ-06-07-209/07.06.2019г.ПЙЙЕР на ТЕЛК № 1510/08.05.2018г. 0705 2560
АУ-06-07-210/10.06.2019г.ГГВЕР на ТЕЛК № 1644/29.05.2019г. 0705 2561
АУ-06-07-211/10.06.2019г.ЙХКЕР на ТЕЛК № 0969/16.06.1987г. 0705 2562
АУ-06-07-212/11.06.2019г.БСАЕР на ТЕЛК № 2865/15.09.2015г. 0705 2563
АУ-06-07-213/11.06.2019г.ГЛГЕР на ТЕЛК № 1820/30.05.2018г. 0705 2564
АУ-06-07-214/13.06.2019г.ИТТЕР на ТЕЛК № 2893/09.10.2017г. 0705 2565
АУ-06-07-215/13.06.2019г.ВДСЕР на ТЕЛК № 1652/30.05.2019г. 0705 2566
АУ-06-07-216/14.06.2019г.ЦДПКЕР на ТЕЛК № 2654/21.09.2017г. 0705 2567
АУ-06-07-217/14.06.2019г.ПББЕР на ТЕЛК № 1308/19.04.2019г.0705 2568
АУ-06-07-218/14.06.2019г.МДЦЕР на ТЕЛК № 0879/15.03.2018г. 0705 2569
АУ-06-07-219/17.06.2019г.СЙАЕР на ТЕЛК № 0430/05.02.2013г.0705 2570
АУ-06-07-220/18.06.2019г.ИИРЕР на ТЕЛК № 1681/31.05.2019г. 0705 2571
АУ-06-07-221/18.06.2019г.КБГЕР на ТЕЛК № 0653/20.02.2019г. 0705 2572
АУ-06-07-222/18.06.2019г.КГКЕР на ТЕЛК № 2675/11.09.2018г. 0705 2573
АУ-06-07-223/19.06.2019г.НЙСЕР на ТЕЛК № 1596/23.05.2019г. 0705 2574
АУ-06-07-224/19.06.2019г.ЯПЯЕР на ТЕЛК № 3806/05.12.2018г. 0705 2575
АУ-06-07-225/20.06.2019г.ММВЕР на ТЕЛК № 1038/27.03.2019г. 0705 2576
АУ-06-07-226/20.06.2019г.ГЦТЕР на ТЕЛК № 1636/29.05.2019г.0705 2577
АУ-06-07-227/21.06.2019г.НРДЕР на ТЕЛК № 1845/14.06.2019г. 0705 2578
АУ-06-07-228/21.06.2019г.СДМЕР на ТЕЛК № 0659/26.02.2018г. 0705 2579
АУ-06-07-229/24.06.2019г.ТИПЕР на ТЕЛК № 3488/22.11.2017г. 0705 2580
АУ-06-07-230/24.06.2019г.МНЙЕР на ТЕЛК № 1877/17.06.2019г. 0705 2581
АУ-06-07-231/25.06.2019г.МДДЕР на ТЕЛК № 1746/06.06.2019г. 0705 2582
АУ-06-07-232/25.06.2019г.ВДВЕР на ТЕЛК № 1745/06.06.2019г. 0705 2583
АУ-06-07-233/26.06.2019г.ПЛЛЕР на ТЕЛК № 1969/26.06.2019г. 0705 2584
АУ-06-07-234/26.06.2019г.ЙИДЕР на ТЕЛК № 0866/08.03.2019г. 0705 2585
АУ-06-07-235/27.06.2019г.ММИЕР на ТЕЛК № 1768/07.06.2019г. 0705 2586
АУ-06-07-236/27.06.2019г.АНМЕР на ТЕЛК № 1678/31.05.2019г. 0705 2587
АУ-06-07-237/27.06.2019г.ПХИЕР на ТЕЛК № 1525/16.05.2019г. 0705 2588
АУ-06-07-238/28.06.2019г.ЙДВЕР на ТЕЛК № 0979/22.03.2018г. 0705 2589
АУ-06-07-239/01.07.2019г.ПРРЕР на ТЕЛК № 2006/29.06.2019г. 0705 2589
АУ-06-07-240/01.07.2019г.АСПЕР на ТЕЛК № 1567/21.05.2019г. 0705 2590
АУ-06-07-242/01.07.2019г.ДВДСЕР на ТЕЛК № 2399/21.07.2011г.0705 2591
АУ-06-07-241/01.07.2019г.ДЙКЕР на ТЕЛК № 1336/09.05.2017г. 0705 2592
АУ-06-07-243/01.07.2019г.ЕЙСЕР на ТЕЛК № 1725/05.06.2019г. 0705 2593
АУ-06-07-244/02.07.2019г.ГХВЕР на ТЕЛК № 1812/12.06.2019г. 0705 2594
АУ-06-07-245/03.07.2019г.ВИМЕР на ТЕЛК № 1793/11.06.2019г. 0705 2595
АУ-06-07-246/04.07.2019г. СРРЕР на ТЕЛК № 1804/12.06.2019г. 0705 2596
АУ-06-07-247/04.07.2019г.СКДЕР на ТЕЛК № 1915/20.06.2019г. 0705 2597
АУ-06-07-248/04.07.2019г.ПККЕР на ТЕЛК № 4031/01.12.2017г. 0705 2598
АУ-06-07-249/04.07.2019г.МИРЕР на ТЕЛК № 0973/22.03.2018г. 0705 2599
АУ-06-07-250/08.07.2019г.ВПСЕР на ТЕЛК № 1763/07.06.2019г. 0705 2600
АУ-06-07-251/08.07.2019г.ДКАЕР на ТЕЛК № 1512/15.05.2019г. 0705 2601
АУ-06-07-252/08.07.2019г.КТПЕР на ТЕЛК № 3963/28.11.2017г. 0705 2602
АУ-06-07-253/08.07.2019г.ВКМЕР на ТЕЛК № 1304/19.04.2019г.0705 2603
АУ-06-07-254/09.07.2019г.БДДЕР на ТЕЛК № 1945/24.06.2019г. 0705 2604
АУ-06-07-255/09.07.2019г.ИВВЕР на ТЕЛК № 1438/09.05.2019г.0705 2605
АУ-06-07-256/09.07.2019г.СААЕР на ТЕЛК № 3439/15.11.2011г. 0705 2606
АУ-06-07-257/09.07.2019г.ДВХЕР на ТЕЛК № 0667/22.02.2011г. 0705 2607