ВХ. № И ДАТА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯТРИТЕ ИМЕНА НА ЛИЦЕТОНОМЕР НА ЕР НА ТЕЛК, ДАТА, % ИНВАЛИДНОСТ И СРОК НА ВАЛИДНОСТСЕРИЕН НОМЕР НА КАРТАТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
АУ-06-07-1/03.01.2017 г.Цоньо Стоянов ЦоневЕР на ТЕЛК 0305 /27.01.2015г., 60 % инв., срок: пожизнен0705 1590
АУ-06-07-2/05.01.2017 г.Димитър Ненов Кротов ЕР на ТЕЛК 0340 /01.02.2005г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1591
АУ-06-07-3/04.01.2017 г.Костадин Кирилов МилановЕР на ТЕЛК 4225 /09.12.2016г., 72 % инв., срок: 01.12.2019 г.0705 1592
АУ-06-07-4/04.01.2017 г.Пенка Колева СтаменоваЕР на ТЕЛК 2542 /28.07.2005г., 82 % инв., срок: пожизнен0705 1593
АУ-06-07-5/05.01.2017 г.Момчил Георгиев Симеонов ЕР на ТЕЛК 4088 /28.11.2016г., 72 % инв., срок: 01.11.2018 г.0705 1594
АУ-06-07-6/05.01.2017 г.Виктор Цонев Цонев ЕР на ТЕЛК 4295 /14.12.2016г., 77 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1595
АУ-06-07-7/05.01.2017 г.Емил Михайлов Александров ЕР на ТЕЛК 2046 /23.06.2016г., 74 % инв., срок: 01.06.2017 г.0705 1596
АУ-06-07-8/09.01.2017 г.Милка Димитрова КьошеваЕР на ТЕЛК 4320 /16.12.2016г., 94 % инв., срок: 01.12.2019 г.0705 1597
АУ-06-07-9/10.01.2017 г.Николай Стефанов Стоянов ЕР на ТЕЛК 0763 /08.03.2016г., 81 % инв., срок: 01.03.2018 г.0705 1598
АУ-06-07-10/11.01.2017 г.Валентин Цанков Тинчев ЕР на ТЕЛК 2682 /16.09.2016г., 52 % инв., срок: 01.09.2018 г.0705 1599
АУ-06-07-11/12.01.2017 г.Борис Илиев Беров ЕР на ТЕЛК 0008 /09.01.2017г., 78 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1600
АУ-06-07-12/12.01.2017 г.Фердес Селявидин Ашим ЕР на ТЕЛК 2856 /24.09.2014г., 74 % инв., срок: пожизнен0705 1601
АУ-06-07-13/13.01.2017 г.Елисавета Дошева Маринова ЕР на ТЕЛК 0636 /20.02.2014г., 58 % инв., срок: пожизнен0705 1602
АУ-06-07-14/13.01.2017 г.Иван Димов Илиев ЕР на ТЕЛК 1549 /08.05.2015г., 92 % инв., срок: 01.05.2018 г.0705 1604
АУ-06-07-16/13.01.2017 г.Цветана Христова Карамфилова ЕР на ТЕЛК 4325 /16.12.2016г., 80 % инв., срок: 01.12.2019 г.0705 1605
АУ-06-07-15/13.01.2017 г.Васил Асенов Колев ЕР на ТЕЛК 2852 /23.09.2014г., 77 % инв., срок: пожизнен0705 1606
АУ-06-07-17/24.01.2017 г.Тодор Иванов Тинков ЕР на ТЕЛК 4315 /15.12.2016г., 61 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1607
АУ-06-07-18/24.01.2017 г.Веско Генов Деливлаев ЕР на ТЕЛК 4199 /07.12.2016г., 74 % инв., срок: пожизнен0705 1608
АУ-06-07-19/24.01.2017 г.Николай Баев Николов ЕР на ТЕЛК 4254 /21.12.2015г., 80 % инв., срок: пожизнен0705 1609
АУ-06-07-20/24.01.2017 г.Николина Александрова Василева ЕР на ТЕЛК 4245 /16.12.2016г., 100 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1610
АУ-06-07-21/26.01.2017 г.Борис Владимиров Новиков ЕР на ТЕЛК 2811 /28.09.2016г., 80 % инв., срок: 01.09.2019 г.0705 1611
АУ-06-07-118#1/26.01.2017 г.Стефан Николов Казаков ЕР на ТЕЛК 4391 /21.12.2016г., 78 % инв., срок: 01.12.2019 г.0705 1612
АУ-06-07-22/27.01.2017 г.Йордан Славчев Йорданов ЕР на ТЕЛК 4423 /23.12.2016г., 52 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1613
АУ-06-07-23/31.01.2017 г.Пламен Иванов Димитров ЕР на ТЕЛК 3377 /30.10.2014г., 61 % инв., срок: пожизнен0705 1614
АУ-06-07-24/31.01.2017 г.Нарцис Валентинов Кузев ЕР на ТЕЛК 0070 /12.01.2017г., 98 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1615
АУ-06-07-25/31.01.2017 г.Дончо Минчев Минчев ЕР на ТЕЛК 3998 /21.11.2016г., 92 % инв., срок: 01.11.2019 г.0705 1616
АУ-06-07-26/01.02.2017 г.Стефка Борисова Тишевска ЕР на ТЕЛК 1385 /25.04.2016г., 60 % инв., срок: 01.04.2018 г.0705 1617
АУ-06-07-32/03.02.2017 г.Магдалена Тодорова Радилова ЕР на ТЕЛК 0160 /20.01.2017г., 66 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1618
АУ-06-07-33/06.02.2017 г.Мирьо Колев Деевски ЕР на ТЕЛК 4131 /02.12.2016г., 86 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1619
АУ-06-07-27/02.02.2017 г.Иля Ангелов Илиев ЕР на ТЕЛК 3165 /24.10.2016г., 88 % инв., срок: 01.10.2019 г.0705 1620
АУ-06-07-28/02.02.2017 г.Илия Василев Георгиев ЕР на ТЕЛК 2576 /19.12.2016г., 83 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1621
АУ-06-07-29/02.02.2017 г.Ивайло Иванов Костов ЕР на ТЕЛК 4291 /14.12.2016г., 78 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1622
АУ-06-07-30/02.02.2017 г.Бойко Георгиев Телбис ЕР на ТЕЛК 0232 /26.01.2017г., 71 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1623
АУ-06-07-31/02.02.2017 г.Христо Петров Христов ЕР на ТЕЛК 3974 /01.12.2015г., 96 % инв., срок: пожизнен0705 1624
АУ-06-07-34/06.02.2017 г.Георги Иванов Миланов ЕР на ТЕЛК 3028 /13.10.2016г., 54 % инв., срок: пожизнен0705 1625
АУ-06-07-39/08.02.2017 г.Марин Пенчев Ганев ЕР на ТЕЛК 1766 /02.06.2016г., 84 % инв., срок: 01.06.2018 г.0705 1626
АУ-06-07-40/08.02.2017 г.Пламен Лалев Първов ЕР на ТЕЛК 0134 /19.01.2017г., 64 % инв., срок: пожизнен0705 1627
АУ-06-07-38/08.02.2017 г.Тихомир Емилов Дачев ЕР на ТЕЛК 0395 /04.02.2016г., 78 % инв., срок: 01.02.2018 г.0705 1628
АУ-06-07-41/09.02.2017 г.Стоянка Пенчева Маринова ЕР на ТЕЛК 3018 /12.10.2016г., 80 % инв., срок: 01.10.2018 г.0705 1629
АУ-06-07-42/09.02.2017 г.Ивелина Андреева Димитрова ЕР на ТЕЛК 3172 /24.10.2016г., 60 % инв., срок: 01.10.2018 г.0705 1630
АУ-06-07-43/09.02.2017 г.Боряна Христова Бишкарова ЕР на ТЕЛК 1776 /29.04.2004г., 72,8 % инв., срок: пожизнен0705 1631
АУ-06-07-44/09.02.2017 г.Ненчо Христов Богданов ЕР на ТЕЛК 2206 /11.07.2016г., 50 % инв., срок: пожизнен0705 1632
АУ-06-07-45/09.02.2017 г.Тихомир Петков Трифонов ЕР на ТЕЛК 0262 /27.01.2017г., 52 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1633
АУ-06-07-46/13.02.2017 г.Сашо Пачов Ников ЕР на ТЕЛК 1524 /09.05.2014г., 57 % инв., срок: 01.05.2017 г.0705 1634
АУ-06-07-36/07.02.2017 г.Илиян Димитров Янков ЕР на ТЕЛК 3908 /14.11.2016г., 56 % инв., срок: 01.11.2018 г.0705 1635
АУ-06-07-35/07.02.2017 г.Даниел Димитров Попандреев ЕР на ТЕЛК 4269 /13.12.2016г., 50 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1636
АУ-06-07-37/07.02.2017 г.Борислав Благоев Матов ЕР на ТЕЛК 2867 /30.09.2016г., 89 % инв., срок: 01.09.2019 г.0705 1637
АУ-06-07-48/15.02.2017 г.Лъчезар Любенов Гицов ЕР на ТЕЛК 2867 /30.09.2016г., 89 % инв., срок: 01.09.2019 г.0705 1638
АУ-06-07-47/13.02.2017 г.Димитър Петров Петров ЕР на ТЕЛК 4235 /09.12.2016г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1639
АУ-06-07-49/20.02.2017 г.Калинка Дойнова Василева ЕР на ТЕЛК 3497 /30.11.2012г., 68 % инв., срок: пожизнен0705 1640
АУ-06-07-50/20.02.2017 г.Ангел Александров Александров ЕР на ТЕЛК 2255 /06.07.2015г., 87 % инв., срок: 01.07.2017 г.0705 1641
АУ-06-07-51/20.02.2017 г.Пресиана Росенова Христова -дете /законен представител- Ралица Пейкова Пейкова - майка/ЕР на ТЕЛК 0163 /20.01.2017г., 80 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1642
АУ-06-07-52/20.02.2017 г.Сержьожа Тодоров Маринчев ЕР на ТЕЛК 3777 /13.11.2015г., 60 % инв., срок: 01.11.2018 г.0705 1643
АУ-06-07-53/21.02.2017 г.Илия Иванов Рачев ЕР на ТЕЛК 1512 /10.05.2016г., 51 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1644
АУ-06-07-54/21.02.2017 г.Петя Илиева Илиева - Деренцева ЕР на ТЕЛК 3233 /28.10.2016г., 76 % инв., срок: 01.10.2019 г.0705 1645
АУ-06-07-55/22.02.2017 г.Стоян Иванов Минчев ЕР на ТЕЛК 0492 /20.02.2017г., 74 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1646
АУ-06-07-56/22.02.2017 г.Димитър Петков Петърчев ЕР на ТЕЛК 0410 /13.02.2017г., 76 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1647
АУ-06-07-57/23.02.2017 г.Стоян Цонев Стоянов ЕР на ТЕЛК 0268 /23.01.2017г., 80 % инв., срок: пожизнен0705 1648
АУ-06-07-58/23.02.2017 г.Илия Пенчев Дамянов ЕР на ТЕЛК 0481 /20.02.2017г., 60 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1649
АУ-06-07-59/23.02.2017 г.Михаил Манев Димитров ЕР на ТЕЛК 3045 /13.10.2016г., 74 % инв., срок: 01.10.2018 г.0705 165
АУ-06-07-60/24.02.2017 г.Кристиян Цветанов Марев - дете /законен представител - Мариана Маринова Минчева - майка/ЕР на ТЕЛК 1069 /27.03.2015г., 50 % инв., срок: 01.03.2018 г.0705 1651
АУ-06-07-61/27.02.2017 г.Ангел Петров Ангелов ЕР на ТЕЛК 1395 /26.04.2016г., 76 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1652
АУ-06-07-62/27.02.2017 г.Колчо Дечев Вачев ЕР на ТЕЛК 0498 /21.02.2017г., 80 % инв., срок: пожизнен0705 1653
АУ-06-07-63/27.02.2017 г.Мирослав Колев Василев ЕР на ТЕЛК 2127 /05.07.2016г., 95 % инв., срок: 01.07.2019 г.0705 1654
АУ-06-07-64/27.02.2017 г.Гергана Хрисандова Димитрова ЕР на ТЕЛК 0297 /28.01.2014г., 86 % инв., срок: пожизнен0705 1656
АУ-06-07-65/28.02.2017 г.Тончо Бонев Карагьозов ЕР на ТЕЛК 2175 /07.07.2016г., 88 % инв., срок: пожизнен0705 1657
АУ-06-07-66/28.02.2017 г.Валентина Ангелова Логофетова ЕР на ТЕЛК 3257 /31.10.2016г., 96 % инв., срок: пожизнен0705 1658
АУ-06-07-67/01.03.2017 г.Васил Христов Христов ЕР на ТЕЛК 0768 /09.03.2015г., 76 % инв., срок: пожизнен0705 1659
АУ-06-07-68/02.03.2017 г.Ембие Фаик Реджеб ЕР на ТЕЛК 4059 /24.11.2016г., 75 % инв., срок: 01.11.2019 г.0705 1655
АУ-06-07-69/06.03.2017 г.Станка Ангелова Савчева ЕР на ТЕЛК 1764 /26.05.2015г., 55 % инв., срок: 01.05.2018 г.0705 1661
АУ-06-07-70/06.03.2017 г.Руксана Крумова Димитрова ЕР на ТЕЛК 197 /08.05.2003г., 93,5 % инв., срок: пожизнен0705 1662
АУ-06-07-71/06.03.2017 г.Елена Недялкова Ковачева ЕР на ТЕЛК 2045 /29.06.2016г., 72 % инв., срок: 01.06.2018 г.0705 1663
АУ-06-07-72/08.03.2017 г.Мария Илиянова Николаева - дете / законен предтсавител - Илиян Пламенов Николаев - баща/ЕР на ТЕЛК 3636 /15.11.2016г., 50 % инв., срок: 01.11.2018 г.0705 1664
АУ-06-07-73/08.03.2017 г.Асен Иванов Смилков ЕР на ТЕЛК 0554 /23.02.2017г., 74 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1665
АУ-06-07-74/09.03.2017 г.Георги Колев Дянков ЕР на ТЕЛК 4274 /13.12.2016г., 74 % инв., срок: 01.12.2019 г.0705 1666
АУ-06-07-75/09.03.2017 г.Иван Христов Венков ЕР на ТЕЛК 0696 /26.02.2015г., 76 % инв., срок: пожизнен0705 1667
АУ-06-07-76/09.03.2017 г.Стефан Иванов Стефанов ЕР на ТЕЛК 0920 /21.03.2016г., 75 % инв., срок: пожизнен0705 1668
АУ-06-07-77/13.03.2017 г.Радослав Любенов Георгиев - дете / законен представител - Росица Маринова Узунова - майка/ЕР на ТЕЛК 0615 /28.02.2017г., 86 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1669
АУ-06-07-78/14.03.2017 г.Галина Иванова Сурева ЕР на ТЕЛК 0579 /27.02.2017г., 53 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1670
АУ-06-07-79/14.03.2017 г.Красимир Любомиров Йончев ЕР на ТЕЛК 0224 /25.01.2017г., 83 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1671
АУ-06-07-80/16.03.2017 г.Николай Дончев Иванов ЕР на ТЕЛК 0639 /02.03.2017г., 74 % инв., срок: 01.03.2019 г.0705 1672
АУ-06-07-81/16.03.2017 г.Христофор Цонев Бисолнаков ЕР на ТЕЛК 3007 /29.09.2015г., 58 % инв., срок: 01.09.2017 г.0705 1673
АУ-06-07-82/16.03.2017 г.Наско Илиев Илиев ЕР на ТЕЛК 0246 /26.01.2017г., 100 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1674
АУ-06-07-84/16.03.2017 г.Данчо Христов Генев ЕР на ТЕЛК 0175 /23.01.2017г., 100 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1675
АУ-06-07-83/16.03.2017 г.Христо Стефанов Савчев ЕР на ТЕЛК 0548 /23.02.2017г., 56 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1676
АУ-06-07-85/16.03.2017 г.Иван Симеонов Димитров ЕР на ТЕЛК 0509 /21.02.2017г., 57 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1677
АУ-06-07-86/20.03.2017 г.Кирил Георгиев Тодорояв ЕР на ТЕЛК 0019 /10.01.2017г., % инв., срок: пожизнен0705 1678
АУ-06-07-87/21.03.2017 г.Здравка Кунева Гичева ЕР на ТЕЛК 0564 /24.02.2017г., 52 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1679
АУ-06-07-88/22.03.2017 г.Йордан гоев Митев ЕР на ТЕЛК 1701 /30.05.2016г., 62 % инв., срок: 01.06.2018 г.0705 1680
АУ-06-07-89/22.03.2017 г.Тодор Дончев Тодоров ЕР на ТЕЛК 0705 /13.03.2017г., 74 % инв., срок: пожизнен0705 1681
АУ-06-07-90/23.03.2017 г.Кольо Илиев Трифонов ЕР на ТЕЛК 1929 /03.10.2016г., 62 % инв., срок: 01.10.2018 г.0705 1682
АУ-06-07-91/23.03.2017 г.Стефка Иванова Венкова ЕР на ТЕЛК 3497 /11.11.2014г., 82 % инв., срок: 01.11.2017 г.0705 1683
АУ-06-07-92/23.03.2017 г.Владимир Славов Вачев ЕР на ТЕЛК 0511 /21.02.2017г., 72 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1684
АУ-06-07-93/24.03.2017 г.Асен Дафинов Димитров ЕР на ТЕЛК 3339 /26.10.2015г., 60 % инв., срок: 01.10.2018 г.0705 1685
АУ-06-07-94/24.03.2017 г.Пламен Мийков Петров ЕР на ТЕЛК 0814 /21.03.2017г., 56 % инв., срок: 01.03.2020 г.0705 1686
АУ-06-07-96/28.03.2017 г.Ивайло Петков Кирилов ЕР на ТЕЛК 0394 /10.02.2017г., 51 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1687
АУ-06-07-97/28.03.2017 г.Веселин Мишев Георгиев ЕР на ТЕЛК 0178 /23.01.2017г., 73 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1688
АУ-06-07-98/28.03.2017 г.Дончо Дончев Станоев ЕР на ТЕЛК 3808 /03.11.2016г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1689
АУ-06-07-99/28.03.2017 г.Златко Христов Александров ЕР на ТЕЛК 0079 /12.01.2017г., 80 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1690
АУ-06-07-100/28.03.2017 г.Лоренцо Лъчезаров Благоев - дете/ законен представител - Лъчезар Благоев Благоев - баща/ЕР на ТЕЛК 2791 /27.09.2016г., 60 % инв., срок: 01.09.2019 г.0705 1691
АУ-06-07-95/27.03.2017 г.Радослав Недев Любенов ЕР на ТЕЛК 0204 /24.01.2017г., 56 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1692
АУ-06-07-101/30.03.2017 г.Дора Василева Цонева ЕР на ТЕЛК 2635 /02.09.2010г., 78 % инв., срок: пожизнен0705 1693
АУ-06-07-102/30.03.2017 г.Стоян Павлов Димитров ЕР на ТЕЛК 3769 /03.12.2014г., 72 % инв., срок: 01.12.2017 г.0705 1694
АУ-06-07-103/30.03.2017 г.Лидия Стоянова Манавска ЕР на ТЕЛК 3692 /06.11.2015г., 78 % инв., срок: 01.11.2018 г.0705 1695
АУ-06-07-104/03.04.2017 г.Николай Янчев Янчев ЕР на ТЕЛК 0735 /14.03.2017г., 64 % инв., срок: 01.03.2020 г.0705 1696
АУ-06-07-105/05.04.2017 г.Борислав Величков Борисов ЕР на ТЕЛК 3880 /14.03.2017г., 81 % инв., срок: 01.11.2019 г.0705 1697
АУ-06-07-106/05.04.2017 г.Георги Климентов Пасков ЕР на ТЕЛК 0695 /10.03.2017г., 81 % инв., срок: пожизнен0705 1698
АУ-06-07-107/06.04.2017 г.Николай Пламенов Николаев ЕР на ТЕЛК 0867 /23.03.2017г., 53 % инв., срок: 01.03.2019 г.0705 1699
АУ-06-07-108/06.04.2017 г.Иван Велчев Иванов ЕР на ТЕЛК 2505 /29.07.2014г., 98 % инв., срок: пожизнен0705 1700
АУ-06-07-109/07.04.2017 г.Стефан Петков Колев ЕР на ТЕЛК 2702 /10.09.2014г., 81 % инв., срок: пожизнен0705 1701
АУ-06-07-110/07.04.2017 г.Цветелин Цвятков Цвятков ЕР на ТЕЛК 1085 /07.04.2017г., 52 % инв., срок: 01.04.2020 г.0705 1702
АУ-06-07-111/11.04.2017 г.Калоян Димитров Станчев - дете / законен представител - Даниела Димитрова Трифонова - майка /ЕР на ТЕЛК 0294 /31.01.2017г., 88 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1703
АУ-06-07-112/11.04.2017 г.Пейо Генев Пеев ЕР на ТЕЛК 0321 /02.02.2017г., 73 % инв., срок: пожизнен0705 1704
АУ-06-07-113/11.04.2017 г.Надежда Стефанова Тухладжиева ЕР на ТЕЛК 2013 /15.06.2009г., 94 % инв., срок: пожизнен0705 1705
АУ-06-07-114/12.04.2017 г.Генка Димитрова Чобанова ЕР на ТЕЛК 3796 /08.12.2011г., 72 % инв., срок: пожизнен0705 1706
АУ-06-07-115/12.04.2017 г.Събчо Михов Мазев ЕР на ТЕЛК 3276 /20.10.2015г., 86 % инв., срок: 01.10.2017 г.0705 1707
АУ-06-07-116/12.04.2017 г.Минчо Ангелов Тотев ЕР на ТЕЛК 0747 /15.03.2017г., 73 % инв., срок: 01.03.2020 г.0705 1708
АУ-06-07-117/13.04.2017 г.Георги Генчев Мъглов ЕР на ТЕЛК 2921/04.10.2016г., 52 % инв., срок: 01.10.2019 г.0705 1709
АУ-06-07-118/19.04.2017 г.Християна Недялкова Хубанова ЕР на ТЕЛК 2977 /16.10.2012г., 54 % инв., срок: пожизнен0705 1710
АУ-06-07-119/20.04.2017 г.Панко Стефанов Панков ЕР на ТЕЛК 0594 /28.02.2017г., 83 % инв., срок: пожизнен0705 1711
АУ-06-07-121/20.04.2017 г.Здравко Тодоров Ангелов ЕР на ТЕЛК 0892 /24.03.2017г., 69 % инв., срок: пожизнен0705 1712
АУ-06-07-120/20.04.2017 г.Ирена Асенова Ангелова ЕР на ТЕЛК 1086/07.04.2017г., 52 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1713
АУ-06-07-122/20.04.2017 г.Симеонка Павлова Христова ЕР на ТЕЛК 2625 /23.10.2017г., 93 % инв., срок: пожизнен0705 1714
АУ-06-07-123/24.04.2017 г.Теменуга Борисова Христова ЕР на ТЕЛК 0853 /28.03.2017г., 74 % инв., срок: пожизнен0705 1715
АУ-06-07-124/24.04.2017 г.Борислав Дянков Петков ЕР на ТЕЛК 1026/04.04.2017г., 54 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1716
АУ-06-07-125/24.04.2017 г.Николай Христов Илев ЕР на ТЕЛК 2340/13.07.2015г., 56 % инв., срок: 01.07.2018 г.0705 1717
АУ-06-07-126/26.04.2017 г.Сийка Петкова Василева ЕР на ТЕЛК 1091/10.04.2017г., 66 % инв., срок: 01.04.2020 г.0705 1718
АУ-06-07-127/26.04.2017 г.Димка Койчева Ангелова ЕР на ТЕЛК 2848 /29.09.2014г., 50 % инв., срок: пожизнен0705 1719
АУ-06-07-128/26.04.2017 г.Иван Николов Вълев ЕР на ТЕЛК 1193/25.04.2020г., 84 % инв., срок: 01.04.2020 г.0705 1720
АУ-06-07-129/26.04.2017 г.Петър Лазаров Петров ЕР на ТЕЛК 0783 /04.03.2010г., 75 % инв., срок: пожизнен0705 1721
АУ-06-07-130/27.04.2017 г.Марин Марков Иванов ЕР на ТЕЛК 1019 /04.04.2017г., 60 % инв., срок: пожизнен0705 1722
АУ-06-07-131/28.04.2017 г.Владимир Митков Шопов - дете / законен представител - Митков Ангелов Шопов - баща/ЕР на ТЕЛК 1982/18.06.2014г., 100 % инв., срок: 01.06.2017 г.0705 1724
АУ-06-07-132/28.04.2017 г.Любен Иванов Петков ЕР на ТЕЛК 0627 /24.02.2016г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1725
АУ-06-07-133/02.05.2017 г.Стефан Петков Подскочиев ЕР на ТЕЛК 1149 /13.04.2017г., 81 % инв., срок: пожизнен0705 1726
АУ-06-07-134/03.05.2017 г.Веселин Лалев Мичев ЕР на ТЕЛК 0982/31.03.2017г., 59 % инв., срок: 01.03.2019 г.0705 1727
АУ-06-07-135/05.05.2017 г.Светла Искренопва Стоянова ЕР на ТЕЛК 1293/04.05.2017г., 76 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1728
АУ-06-07-136/05.05.2017 г.Георги Христов Георгиев ЕР на ТЕЛК 1918/20.06.2016г., 87 % инв., срок: 01.06.2019 г.0705 1729
АУ-06-07-137/09.05.2017 г.Иван Генчев Генчев ЕР на ТЕЛК 1310/05.05.2017г., 50 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1730
АУ-06-07-138/09.05.2017 г.Тотка Симеонова Христова ЕР на ТЕЛК 2242 /10.07.2014г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1731
АУ-06-07-139/09.05.2017 г.Николай Георгиев Савчев ЕР на ТЕЛК 1313/05.05.2017г., 72 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1732
АУ-06-07-140/10.05.2017 г.Радостинка Панайотова Колева ЕР на ТЕЛК 0904/27.03.2017г., 100 % инв., срок: 01.03.2020 г.0705 1733
АУ-06-07-141/11.05.2017 г.Асен Михайлов Александров ЕР на ТЕЛК 0051/11.01.2016г., 72 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1734
АУ-06-07-142/12.05.2017 г.Бойко Иванов Пенов ЕР на ТЕЛК 1386/12.05.2017г., 50 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1735
АУ-06-07-143/13.05.2017 г.Тодор Георгиев Георгиев ЕР на ТЕЛК 1075/07.04.2017г., 68 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1736
АУ-06-07-144/15.05.2017 г.Иван Василев Кинчев ЕР на ТЕЛК 1159/13.04.2017г., 54 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1737
АУ-06-07-145/16.05.2017 г.Радослав Михайлов Георгиев ЕР на ТЕЛК 1345/10.05.2017г., 55 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1738
АУ-06-07-146/17.05.2017 г.Сотир Александров Гавраилович ЕР на ТЕЛК 1386/12.05.2017г., 50 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1739
АУ-06-07-147/18.05.2017 г.Свилен Цанев Недялков ЕР на ТЕЛК 1408/15.05.2017г., 52 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1740
АУ-06-07-148/18.05.2017 г.Митко Христов Георгиев ЕР на ТЕЛК 0334/03.02.2017г., 78 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1741
АУ-06-07-149/19.05.2017 г.Илия Иванов Йотов ЕР на ТЕЛК 2160/07.07.2016г., 75 % инв., срок: 01.07.2018 г.0705 1742
АУ-06-07-150/19.05.2017 г.Петър Александров Иванов ЕР на ТЕЛК 1652 /19.05.2011г., 52 % инв., срок: пожизнен0705 1743
АУ-06-07-151/22.05.2017 г.Атанас Радев Атанасов ЕР на ТЕЛК 1368/11.05.2017г., 80 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1744
АУ-06-07-152/22.05.2017 г.Ана Пенчева Карлова ЕР на ТЕЛК 1101/10.04.2017г., 60 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1745
АУ-06-07-154/23.05.2017 г.Аделина Красимирова Тодорова ЕР на ТЕЛК 2639/14.09.2016г., 58 % инв., срок: 01.09.2018 г.0705 1746
АУ-06-07-153/23.05.2017 г.Ивелин Иванов Иванов ЕР на ТЕЛК 0239/09.05.2017г., 60 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1747
АУ-06-07-155/29.05.2017 г.Даниел Йорданов Йорданов ЕР на ТЕЛК 2845/29.09.2016г., 60 % инв., срок: 01.09.2018 г.0705 1748
АУ-06-07-156/29.05.2017 г.Стефка Кирилова Куцарова - Георгиева ЕР на ТЕЛК 1240/27.04.2017г., 80 % инв., срок: 01.04.2020 г.0705 1749
АУ-06-07-157/29.05.2017 г.Лальо Христов Георгиев ЕР на ТЕЛК 0329 /03.02.2017г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1750
АУ-06-07-158/31.05.2017 г.Добринка Жекова Тотева ЕР на ТЕЛК 2172 /07.07.2016г., 93 % инв., срок: пожизнен0705 1751
АУ-06-07-159/01.06.2017 г.Стефка Христова Велева ЕР на ТЕЛК 1424/16.05.2017г., 100 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1752
АУ-06-07-160/01.06.2017 г.Георги Григоров Веселинов ЕР на ТЕЛК 1536/23.05.2017г., 54 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1753
АУ-06-07-161/01.06.2017 г.Къньо Стефанов Мирчев ЕР на ТЕЛК 0373 /09.02.2016г., 94 % инв., срок: пожизнен0705 1754
АУ-06-07-162/02.06.2017 г.Красимир Стефанов Георгиев ЕР на ТЕЛК 1481/19.05.2017г., 59 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1755
АУ-06-07-163/02.06.2017 г.Даниела Пенчева Александрова ЕР на ТЕЛК 1278/03.05.2017г., 56 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1756
АУ-06-07-164/06.06.2017 г.Георги Христов Христов ЕР на ТЕЛК 1283/03.05.2017г., 72 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1757
АУ-06-07-165/09.06.2017 г.Виолета Цончева Иванова ЕР на ТЕЛК 1205/25.04.2017г., 72 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1758
АУ-06-07-166/09.06.2017 г.Иван Минчев Спасов ЕР на ТЕЛК 0486/20.02.2017г., 80 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1759
АУ-06-07-167/13.06.2017 г.Красимир Димитров Варджиев ЕР на ТЕЛК 2762/26.09.2016г., 100 % инв., срок: 01.09.2019 г.0705 1760
АУ-06-07-168/13.06.2017 г.Веселин Даниел Колев - дете / законен представител - Татяна Петкова Кочанкова - майка/ЕР на ТЕЛК 1335/09.05.2017г., 100 % инв., срок: 01.05.2020 г.07051761
АУ-06-07-169/14.06.2017 г.Николина Славова Ненова ЕР на ТЕЛК 0848/12.03.2015г., 76 % инв., срок: 01.03.2018 г.0705 1762
АУ-06-07-170/14.06.2017 г.Михаела Методиева Игнатова - дете / законен представител - Ивилина Николаева Ангелова - майка/ЕР на ТЕЛК 0039/10.01.2017г., 91 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1766
АУ-06-07-171/15.06.2017 г.Нина Димитрова Иванова ЕР на ТЕЛК 2129/05.07.2016г., 56 % инв., срок: 01.06.2019 г.0705 1764
АУ-06-07-172/16.06.2017 г.Дешка Петрова Петрова ЕР на ТЕЛК 2673/27.09.2013г., 81 % инв., срок: пожизнена0705 1765
АУ-06-07-173/16.06.2017 г.Галилей Атанасов Ризов ЕР на ТЕЛК 1371/11.05.2017г., 56 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1767
АУ-06-07-174/20.06.2017 г.Венцислав Любенов Иванов ЕР на ТЕЛК 1548/13.05.2016г., 60 % инв., срок: 01.05.2018 г.0705 1768
АУ-06-07-175/21.06.2017 г.Ивайло Петков Барабарски ЕР на ТЕЛК 0128/18.01.2017г., 54 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1769
АУ-06-07-176/21.06.2017 г.Йовчо Трифонов Трифонов ЕР на ТЕЛК 0150/17.05.2017г., 50 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1770
АУ-06-07-177/23.06.2017 г.Петър Вълков Колев ЕР на ТЕЛК 1270/02.05.2017г., 76 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1771
АУ-06-07-178/23.06.2017 г.Милена Димитрова Илиева - Михайлова ЕР на ТЕЛК 1277/03.05.2017г., 64 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1772
АУ-06-07-179/10.07.2017 г.Христо Иванов Найденов ЕР на ТЕЛК 1897/07.07.2017г., 58 % инв., срок: 01.07.2020 г.0705 1773
АУ-06-07-180/11.07.2017 г.Койчо Венков Венков ЕР на ТЕЛК 1899/17.06.2016г., 78 % инв., срок: 01.06.2019 г.0705 1774
АУ-06-07-181/11.07.2017 г.Къна Димитрова Маринова ЕР на ТЕЛК 1126/09.10.2008г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1775
АУ-06-07-182/12.07.2017 г.Милена Савова Георгиева ЕР на ТЕЛК 0095/16.01.2017г., 97 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1776
АУ-06-07-183/12.07.2017 г.Добрин Тодоров Тодоров ЕР на ТЕЛК 0955/30.03.2017г., 80 % инв., срок: 01.03.2020 г.0705 1777
АУ-06-07-184/13.07.2017 г.Георги Христов Василев ЕР на ТЕЛК 1946/12.07.2017г., 50 % инв., срок: 01.07.2019 г.0705 1778
АУ-06-07-185/14.07.2017 г.Мирела Пенкова Пенкова - дете / законен представител - Тодорка Станчева Пенкова - майка/ЕР на ТЕЛК 2510/12.12.2016г., 100 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1779
АУ-06-07-186/14.07.2017 г.Емил Михайлов Александров ЕР на ТЕЛК 0295/04.05.2017г., 100 % инв., срок: 01.06.2020 г.0705 1780
АУ-06-07-187/14.07.2017 г.Тодор Стооянов Павлов ЕР на ТЕЛК 1930/11.07.2017г., 64 % инв., срок: 01.07.2020 г.0705 1781
АУ-06-07-188/17.07.2017 г.Мими Неделчева Йовчева ЕР на ТЕЛК 1801/07.07.2017г., 71 % инв., срок: 01.07.2019 г.0705 1782
АУ-06-07-189/19.07.2017 г.Стоян Панайотов Орманджиев ЕР на ТЕЛК 0435 /02.02.2010г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1783
АУ-06-07-190/21.07.2017 г.Георги Живков Томов ЕР на ТЕЛК 1485/09.05.2016г., 75 % инв., срок: 01.05.2018 г.0705 1784
АУ-06-07-191/21.07.2017 г.Събчо Радилов Радилов ЕР на ТЕЛК 2140/20.07.2017г., 64 % инв., срок: 01.07.2019 г.0705 1785
АУ-06-07-192/24.07.2017 г.Марияна Владимирова Димитрова ЕР на ТЕЛК 1834/10.06.2016г., 75 % инв., срок: 01.06.2018 г.0705 1786
АУ-06-07-193/26.07.2017 г.Георги Минчев Симеонов ЕР на ТЕЛК 0762/08.03.2016г., 86 % инв., срок: пожизнен0705 1787
АУ-06-07-194/28.07.2017 г.Росица Иванова Колева ЕР на ТЕЛК 0596/28.02.2017г., 80 % инв., срок: пожизнен0705 1788
АУ-06-07-195/28.07.2017 г.Ана Костова Кръстева ЕР на ТЕЛК 1670/18.05.2016г., 50 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1789
АУ-06-07-196/31.07.2017 г.Ирена Кирилова Станчева ЕР на ТЕЛК 0157/18.01.2016г., 74 % инв., срок: 01.01.2018 г.0705 1790
АУ-06-07-197/31.07.2017 г.Пенка Петкова Матева ЕР на ТЕЛК 1138/12.04.2017г., 80 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1791
АУ-06-07-198/01.08.2017 г.Иван Василев Ташев ЕР на ТЕЛК 1155/21.05.2015г., 95 % инв., срок: 01.05.2018 г.0705 1792
АУ-06-07-199/01.08.2017 г.Красимира Петкова Бондарева ЕР на ТЕЛК 2332/31.07.2017г., 60 % инв., срок: 01.07.2020 г.0705 1793
АУ-06-07-200/02.08.2017 г.Пенко Георгиев Христов ЕР на ТЕЛК 2108/20.07.2017г., 82 % инв., срок: пожизнен0705 1794
АУ-06-07-202/04.08.2017г.Мариана Стефанова Стефанова-ВълеваЕР на ТЕЛК № 0975/30.03.2017, 82% инв., срок01.03.2020г.07051795
АУ-06-07-201/03.08.2017г.Огнян Йорданов Конов ЕР на ТЕЛК №2201/24.07.2017г., 72% инв., срок 01.07.20200705 1796
АУ-06-07-203/07.08.2017г.Тодор Стефанов Димов ЕР на ТЕЛК №0736/07.03.2016г., 86%инв., срок 01.03.2019г.0705 1797
АУ-06-07-204/07.08.2017г.Таня Борисова Донева ЕР на ТЕЛК №1344/10.05.2017г., 100% инв., срок 01.05.2020г.0705 1798
АУ-06-07-205/07.08.2017г.Колоян Анев Анев ЕР на ТЕЛК №1297/04.05.2017г., 53% инв., срок 01.05.2019г.0705 1799
АУ -06-07-206/08.08.2017г.Росица Владимирова Даракчиева ЕР на ТЕЛК №2000/17.07.2017г., 77% инв. , срок 01.07.2019г.0705 2000
АУ-06-07-208/08.08.2017г.Добрин Петров Трифонов ЕР на ТЕЛК №2463/28.07.2016г., 78% инв. , срок 01.07.2019г.0705 1800
АУ-06-07-209/08.08.2017г.Николай Рудин Донев ЕР на ТЕЛК №2190/24.07.2017г., 62% инв., срок 01.07.2019г.0705 1801
АУ-06-07-210/11.08.2017г.Милчо Сидеров Ангелов ЕР на ТЕЛК №1968/13.07.2017г., 53% инв., срок пожизнен0705 1802
АУ-06-07-211/14.08.2017г.Румяна Василева Кадиева ЕР на ТЕЛК №0234/26.01.2017г., 72% инв., срок 01.01.2020г.0705 1803
АУ-06-07-212/14.08.2017г.Лиляна Илиева Събева ЕР на ТЕЛК №2313/28.07.2017г., 58% инв., срок 01.07.2019г.0705 1804
АУ-06-07-213/15.08.2017г.Дончо Недялков Дончев ЕР на ТЕЛК №0679/08.03.2017г., 80% инв., срок 01.03.2019г.0705 1805
АУ-06-07-214/15.08.2017г.Богдан Тодоров Иванов ЕР на ТЕЛК №1115/01.04.2015г., 95% инв., срок 01.04.2018г.0705 1806
АУ-06-07-215/15.08.2017г.Силвия Цвяткова Димитрова ЕР на ТЕЛК №2203/24.07.2017г., 50% инв., срок 01.07.2020г.0705 1807
АУ-06-07-216/16.08.2017г.Сталиян Иванов Тодоров ЕР на ТЕЛК №1837/05.07.2017г., 80% инв., срок 01.07.2020г.0705 1808
АУ-06-07-217/17.08.2017г.Димо Петков Димов ЕР на ТЕЛК №0214/18.01.2013г., 71,5% инв., срок: пожизнен0705 1809
АУ-06-07-218/18.08.2017г.Теменужка Крумова Берчева ЕР на ТЕЛК №4099/29.11.2016г., 52% инв., срок пожизнен07051810
АУ-06-07-219/18.08.2017г.Пенчо Маринов Маринов ЕР на ТЕЛК №1485/30.04.2010г., 78% инв., срок пожизнен0705 1811
АУ-06-07-221/22.08.2017г.Милчо Димитров Димитров ЕР на ТЕЛК №2245/26.07.2017г., 71% инв., срок 01.07.2019г.0705 1812
АУ-06-07-222/22.08.2017г.Кольо Нанев Гатев ЕР на ТЕЛК №2186/24.07.2017г., 66% инв., срок 01.07.2019г.0705 1813
АУ-06-07-310#1/22.08.2017г.Дончо Метев Дончев ЕР на ТЕЛК №3437/29.07.2001г., 74,1% инв., срок пожизнен0705 1814
АУ-06-07-220/22.08.2017г.Тодор Маринов Лазаров ЕР на ТЕЛК №1495/22.10.2007г., 86% инв., срок пожизнен0705 1815
АУ-06-07-223/22.08.2017г.Ирина Петкова Петкова ЕР на ТЕЛК №0580/27.02.2017г., 61% инв., срок 01.02.2020г.0705 1816
АУ-06-07-225/25.08.2017г.Александър Георгиев Георгиев ЕР на ТЕЛК №2109/20.07.2017г., 92% инв., срок 01.07.2020г.0705 1819
АУ-06-07-226/25.08.2017г.Павлина Иванова КостадиноваЕР на ТЕЛК №2101/20.07.2017г., 62% инв., срок 01.07.2020 г.0705 1820
АУ-06-07-227/25.08.2017г.Николай Стефанов ХристовЕР на ТЕЛК №2512/02.09.2016г., 100% инв., срок пожизнен0705 1821
АУ-06-07-228/29.08.2017г.Минчо Маринов ИвановЕР на ТЕЛК №2788/27.07.2017г., 52% инв., срок 01.07.2019 г.0705 1822
АУ-06-07-229/29.08.2017г.Татяна Трифонова ГайчеваЕР на ТЕЛК №0342/01.02.2016г., 50% инв., срок 01.02.2019 г.0705 1823
АУ-06-07-230/29.08.2017г.Нели Любомирова УзуноваЕР на ТЕЛК №2363/27.07.2012г., 74% инв., срок пожизнен0705 1824
АУ-06-07-231/31.08.2017г.Асен Михайлов АлександровЕР на ТЕЛК №0051/11.01.2016г., 72% инв., срок 01.01.2019 г.0705 1825
АУ-06-07-232/31.08.2017г.Иван Стефанов Драгнев ЕР на ТЕЛК №2292/24.07.2017г., 74% инв., срок пожизнен0705 1826
АУ-06-07-233/01.09.2017г.Мария Димитрова СтаневаЕР на ТЕЛК №2223/25.07.2017г., 80% инв., срок 01.07.2019 г.0705 1831
АУ-06-07-234/01.09.2017г.Красимир Стефанов БенешкиЕР на ТЕЛК №2134/20.07.2017г., 100% инв., срок 01.07.2020 г.0705 1828
АУ-06-07-235/01.09.2017г.Пламен Тодоров ПетровЕР на ТЕЛК №2126/20.07.2017г., 94% инв., срок пожизнен0705 1829
АУ-06-07-236/07.09.2017г.Борис Станчев ЧерневЕР на ТЕЛК №2600/12.09.2016г., 98% инв., срок пожизнен0705 1832
АУ-06-07-237/08.09.2017г.Николай Христов Минчев ЕР на ТЕЛК №3343/26.10.2015г., 75% инв., срок пожизнен0705 1833
АУ-06-07-238/08.09.2017г.Георги Минчев Георгиев ЕР на ТЕЛК №2371/04.09.2017г., 50% инв., срок 01.09.2020 г.0705 1834
АУ-06-07-239/14.09.2017г.Рашко Георгиев Калицов ЕР на ТЕЛК №0328/02.02.2017г., 84% инв., срок пожизнен0705 1835
АУ-06-07-240/15.09.2017г.Радинка Симеонова Кубатова ЕР на ТЕЛК №0827/21.03.2017г., 84% инв., срок 01.03.2019 г.0705 1836
АУ-06-07-241/18.09.2017г.Валерий Лазаревич ЛалевЕР на ТЕЛК №1849/05.07.2017г., 54% инв., срок 01.07.2019 г.0705 1837
АУ-06-07-242/18.09.2017г.Преслава Христова Червенска ЕР на ТЕЛК №1086/30.03.2015г., 70% инв., срок 01.03.2018 г.0705 1838
АУ-06-07-243/19.09.2017г.Владимир Христов ДимитровЕР на ТЕЛК №2394/05.09.2017г., 74% инв., срок 01.09.2020 г.0705 1839
АУ-06-07-244/25.09.2017г.Донка Йовкова Гатева ЕР на ТЕЛК №2592/30.07.2015г., 86% инв., срок 01.07.2018 г.0705 1840
АУ-06-07-245/25.09.2017г.Красимир Методиев Петров ЕР на ТЕЛК №3128/20.10.2016г., 72% инв., срок 01.10.2018 г.0705 1841
АУ-06-07-246/26.09.2017г.Марин Иванов Хаджиникифоров ЕР на ТЕЛК №3127/20.10.2016г., 100% инв., срок пожизнен0705 1842
АУ-06-07-247/27.09.2017г.Христо Недков Генев ЕР на ТЕЛК №2516/13.09.2017г., 53% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1843
АУ-06-07-248/28.09.2017г.Дянко Иванов Дучев ЕР на ТЕЛК №4009/13.12.2010г., 94% инв., срок пожизнен0705 1844
АУ-06-07-249/28.09.2017г.Борислав Петков Божинов ЕР на ТЕЛК №1842/05.07.2017г., 66% инв., срок 01.07.2019 г.0705 1845
АУ-06-07-250/02.10.2017г.Николина Ненова Николова ЕР на ТЕЛК №3655/25.11.2014г., 60% инв., срок пожизнен0705 1846
АУ-06-07-251/03.10.2017г.Георги Цонев Георгиев ЕР на ТЕЛК №0690/07.03.2005г., 75,7% инв., срок пожизнен0705 1847
АУ-06-07-252/05.10.2017г.Григорий Цветанов Тодоров ЕР на ТЕЛК №1780/30.06.2017г., 68% инв., срок 01.06.2019 г.0705 1848 - изгубена
АУ-06-07-253/06.10.2017г.Веселин Михов Иванов ЕР на ТЕЛК №2778/29.09.2017г., 84% инв., срок 01.09.2020 г.0705 1849
АУ-06-07-254/10.10.2017г.Цецка Иванова Йонкова ЕР на ТЕЛК №0001/02.01.2013г., 74% инв., срок пожизнен0705 1850
АУ-06-07-255/10.10.2017г.Митко Цанков Николов ЕР на ТЕЛК №2626/19.09.2017г., 55% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1851
АУ-06-07-256/10.10.2017г.Красимир Колев Цонев ЕР на ТЕЛК №1409/15.05.2017г., 50% инв., срок 01.05.2020 г.0705 1852
АУ-06-07-257/11.10.2017г.Венцеслав Желев Видев ЕР на ТЕЛК №2643/20.09.2017г., 74% инв., срок пожизнен0705 1853
АУ-06-07-258/11.10.2017г.Веселин Ненов Иванов ЕР на ТЕЛК №2262/12.07.2011г., 72% инв., срок пожизнен0705 1854
АУ-06-07-259/11.10.2017г.Марин Йорданов Маринов ЕР на ТЕЛК №2941/11.10.2017г., 55% инв., срок пожизнен0705 1855
АУ-06-07-260/12.10.2017г.Иванина Станиславова Иванова ЕР на ТЕЛК №2616/19.09.2017г., 64% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1856
АУ-06-07-261/16.10.2017г.Мария Христова Венкова ЕР на ТЕЛК №3072/23.10.2012г., 60.9% инв., срок пожизнен0705 1857
АУ-06-07-262/16.10.2017г.Даниела Благоева Платиканова ЕР на ТЕЛК №0479/10.02.2016г., 61% инв., срок 01.02.2018 г.0705 1858
АУ-06-07-263/17.10.2017г.Симеон Иванов Иванов ЕР на ТЕЛК №2730/27.09.2017г., 76% инв., срок 01.10.2019 г.0705 1859
АУ-06-07-264/18.10.2017г.Бисерка Георгиева Пеева ЕР на ТЕЛК №4178/15.12.2015г., 53% инв., срок 01.12.2017 г.0705 1860
АУ-06-07-265/18.10.2017г.Петя Пенчева Скакалова - Илева ЕР на ТЕЛК №2697/25.09.2017г., 88% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1861
АУ-06-07-266/19.10.2017г.Полина Луканова ЛукановаЕР на ТЕЛК №2279/27.07.2017г., 70% инв., срок 01.07.2019 г.0705 1862
АУ-06-07-267/19.10.2017г.Николай Стефанов Марчев ЕР на ТЕЛК №2807/03.10.2017г., 100% инв., срок пожизнен0705 1863
АУ-06-07-268/19.10.2017г.Стефан Цвятков Петков ЕР на ТЕЛК №0344/30.01.2014г., 95% инв., срок пожизнен0705 1864
АУ-06-07-269/19.10.2017г.Йонко Георгиев Йонков ЕР на ТЕЛК №1725/31.05.2016г., 98% инв., срок пожизнен0705 1865
АУ-06-07-270/20.10.2017г.Велислава Денчева ПееваЕР на ТЕЛК №1879/11.10.2017г., 76% инв., срок 01.10.2019 г.0705 1868
АУ-06-07-252#1/20.10.2017г.Григорий Цветанов ТодоровЕР на ТЕЛК №1780/30.06.2017г., 68% инв., срок 01.06.2019 г.0705 1867
АУ-06-07-271/23.10.2017г.Ростислав Пенчев Маринов ЕР на ТЕЛК №2557/14.09.2017г., 50% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1869
АУ- 06-07-272/25.10.2017 г.Седат Кабилов КабиловЕР на ТЕЛК №2402/05.09.2017г., 60% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1871
АУ- 06-07-273/25.10.2017 г.Стоян Георгиев АтанасовЕР на ТЕЛК № 1516/05.05.2015г., 82% инв., срок 01.05.2018 г.0705 1872
АУ-06-07-274/26.10.2017г.Делчо Ангелов Лазаров ЕР на ТЕЛК №1362/22.04.2015г., 76% инв., срок 01.04.2018 г.0705 1877
АУ-06-07-275/30.10.2017г.Веселина Спасова Гатева ЕР на ТЕЛК №0319/30.01.2007г., 72% инв., срок пожизнен0705 1873
АУ-06-07-276/30.10.2017г.Снежанка Георгиева Бонева ЕР на ТЕЛК №2104/22.06.2015г., 95% инв., срок пожизнен0705 1874
АУ-06-07-277/31.10.2017г.Димитър Цонев Станев ЕР на ТЕЛК №2642/20.09.2017г., 90% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1875
АУ-06-07-278/01.11.2017г.Надя Тотева Стефанова ЕР на ТЕЛК №2686/25.09.2017г., 80% инв., срок пожизнен0705 1876
АУ-06-07-279/02.11.2017г.Иван Донев Иванов ЕР на ТЕЛК №0787/26.11.2014г., 53% инв., срок пожизнен0705 1878
АУ-06-07-280/02.11.2017г.Драгомир Стефанов Станев ЕР на ТЕЛК №3210/31.10.2017г., 78% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1879
АУ-06-07-281/03.11.2017г.Лазарина Николова Кушева ЕР на ТЕЛК №2200/11.07.2016г., 74% инв., срок пожизнен0705 1880
АУ-06-07-282/03.11.2017г.Християн Николаев Стоянов ЕР на ТЕЛК №2678/21.09.2017г., 91% инв., срок пожизнен0705 1881
АУ-06-07-283/07.11.2017г.Веселин Ненов Петков ЕР на ТЕЛК №2699/19.09.2016г., 82% инв., срок пожизнен0705 1882
АУ-06-07-285/08.11.2017г.Иван Иванов Иванов ЕР на ТЕЛК №3510/03.12.2012г., 76% инв., срок пожизнен0705 1883
АУ-06-07-286/09.11.2017г.Иваничка Михайлова Христова ЕР на ТЕЛК №2571/15.09.2017г., 80% инв., срок 01.09.2020 г.0705 1884
АУ-06-07-287/09.11.2017г.Светослав Димов Стоев ЕР на ТЕЛК №2523/27.07.2017г., 100% инв., срок 01.07.2018 г.0705 1885
АУ-06-07-288/09.11.2017г.Митко Иванов Христов ЕР на ТЕЛК №3064/19.10.2017г., 78% инв., срок пожизнен0705 1886
АУ-06-07-289/10.11.2017г.Виолина Тихомирова Тодорова ЕР на ТЕЛК №2921/10.10.2017г., 78% инв., срок 01.10.2018 г.0705 1887
АУ-06-07-290/10.11.2017г.Лъчезар Иванов Иванов ЕР на ТЕЛК №3118/19.10.2016г., 72% инв., срок 01.10.2018 г.0705 1888
АУ-06-07-291/10.11.2017г.Илиян Петков Кънев ЕР на ТЕЛК №0527/26.10.2017г., 60% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1889
АУ-06-07-292/10.11.2017г.Румен Славов Николов ЕР на ТЕЛК №2771/29.09.2017г., 60% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1890
АУ-06-07-293/10.11.2017г.Кунка Иванова Серву ЕР на ТЕЛК №0170/23.01.2017г., 55% инв., срок 01.01.2019 г.0705 1891
АУ-06-07-294/13.11.2017г.Николай Денчев Георгиев ЕР на ТЕЛК №2319/20.07.2016г., 74% инв., срок пожизнен0705 1893
АУ-06-07-295/14.11.2017г.Стефан Стефанов Симеонов ЕР на ТЕЛК №3245/28.10.2011г., 72% инв., срок пожизнен0705 1892
АУ-06-07-296/16.11.2017г.Куна Стоянова Колева ЕР на ТЕЛК №2706/26.09.2017г., 80% инв., срок пожизнен0705 1894
АУ-06-07-297/17.11.2017г.Тодор Стефанов Георгиев ЕР на ТЕЛК №2498/01.09.2016г., 100% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1895
АУ-06-07-298/20.11.2017г.Пепа Георгиева Славова ЕР на ТЕЛК №3038/18.10.2017г., 72% инв., срок 01.10.2019 г.0705 1896
АУ-06-07-299/20.11.2017г.Петър Антонов Георгиев ЕР на ТЕЛК №3187/30.10.2017г., 74% инв., срок пожизнен0705 1897
АУ-06-07-300/22.11.2017г.Митко Тодоров Наумов ЕР на ТЕЛК №3308/09.11.2017г., 80% инв., срок пожизнен0705 1898
АУ-06-07-301/22.11.2017г.Павлина Димитрова Анастасиаду ЕР на ТЕЛК №2956/12.10.2017г., 90% инв., срок 01.10.2019 г.0705 1899
АУ-06-07-302/22.11.2017г.Димитринка Цонева Радева ЕР на ТЕЛК №3390/15.11.2017г., 56% инв., срок 01.11.2020 г.0705 1900
АУ-06-07-303/22.11.2017г.Красимир Николов Лазаров ЕР на ТЕЛК №0072/12.01.2017г., 73% инв., срок пожизнен0705 1901
АУ-06-07-304/22.11.2017г.Иван Тодоров Иванов ЕР на ТЕЛК №2514/13.09.2017г., 80% инв., срок пожизнен0705 1902
АУ-06-07-305/23.11.2017г.Николай Дончев Цанев ЕР на ТЕЛК №1337/10.05.2017г., 73% инв., срок 01.06.2020 г.0705 1903
АУ-06-07-306/23.11.2017г.Петър Колев Койчев ЕР на ТЕЛК №3147/26.10.2017г., 57% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1904
АУ-06-07-307/23.11.2017г.Николай Руменов Тихолов ЕР на ТЕЛК №3136/25.10.2017г., 100% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1905
АУ-06-07-308/24.11.2017г.Коста Михайлов Костов ЕР на ТЕЛК №2665/03.09.2015г., 96% инв., срок пожизнен0705 1906
АУ-06-07-309/24.11.2017г.Марчо Стефанов Герджиков ЕР на ТЕЛК №2528/13.09.2017г., 66% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1907
АУ-06-07-310/27.11.2017г.Петър Иванов Маринов ЕР на ТЕЛК №3292/08.10.2017г., 56% инв., срок 01.11.2019г.0705 1908
АУ-06-07-311/28.11.2017г.Пенчо Иванов Рачев ЕР на ТЕЛК №1921/17.10.2017г., 76% инв., срок 01.10.2019г.0705 1909
АУ-06-07-312/28.11.2017г.Руска Пенчева Каварджикова ЕР на ТЕЛК №1803/01.06.2000г., % инв., срок пожизнен0705 1910
АУ-06-07-313/28.11.2017г.Кольо Иванов Колев ЕР на ТЕЛК №3350/10.11.2017г., 91% инв., срок пожизнен0705 1911