ВХ. № И ДАТА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯТРИТЕ ИМЕНА НА ЛИЦЕТОНОМЕР НА ЕР НА ТЕЛК, ДАТА, % ИНВАЛИДНОСТ И СРОК НА ВАЛИДНОСТСЕРИЕН НОМЕР НА КАРТАТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
АУ-06-07-1/03.01.2017 г.Цоньо Стоянов ЦоневЕР на ТЕЛК 0305 /27.01.2015г., 60 % инв., срок: пожизнен0705 1590
АУ-06-07-2/05.01.2017 г.Димитър Ненов Кротов ЕР на ТЕЛК 0340 /01.02.2005г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1591
АУ-06-07-3/04.01.2017 г.Костадин Кирилов МилановЕР на ТЕЛК 4225 /09.12.2016г., 72 % инв., срок: 01.12.2019 г.0705 1592
АУ-06-07-4/04.01.2017 г.Пенка Колева СтаменоваЕР на ТЕЛК 2542 /28.07.2005г., 82 % инв., срок: пожизнен0705 1593
АУ-06-07-5/05.01.2017 г.Момчил Георгиев Симеонов ЕР на ТЕЛК 4088 /28.11.2016г., 72 % инв., срок: 01.11.2018 г.0705 1594
АУ-06-07-6/05.01.2017 г.Виктор Цонев Цонев ЕР на ТЕЛК 4295 /14.12.2016г., 77 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1595
АУ-06-07-7/05.01.2017 г.Емил Михайлов Александров ЕР на ТЕЛК 2046 /23.06.2016г., 74 % инв., срок: 01.06.2017 г.0705 1596
АУ-06-07-8/09.01.2017 г.Милка Димитрова КьошеваЕР на ТЕЛК 4320 /16.12.2016г., 94 % инв., срок: 01.12.2019 г.0705 1597
АУ-06-07-9/10.01.2017 г.Николай Стефанов Стоянов ЕР на ТЕЛК 0763 /08.03.2016г., 81 % инв., срок: 01.03.2018 г.0705 1598
АУ-06-07-10/11.01.2017 г.Валентин Цанков Тинчев ЕР на ТЕЛК 2682 /16.09.2016г., 52 % инв., срок: 01.09.2018 г.0705 1599
АУ-06-07-11/12.01.2017 г.Борис Илиев Беров ЕР на ТЕЛК 0008 /09.01.2017г., 78 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1600
АУ-06-07-12/12.01.2017 г.Фердес Селявидин Ашим ЕР на ТЕЛК 2856 /24.09.2014г., 74 % инв., срок: пожизнен0705 1601
АУ-06-07-13/13.01.2017 г.Елисавета Дошева Маринова ЕР на ТЕЛК 0636 /20.02.2014г., 58 % инв., срок: пожизнен0705 1602
АУ-06-07-14/13.01.2017 г.Иван Димов Илиев ЕР на ТЕЛК 1549 /08.05.2015г., 92 % инв., срок: 01.05.2018 г.0705 1604
АУ-06-07-16/13.01.2017 г.Цветана Христова Карамфилова ЕР на ТЕЛК 4325 /16.12.2016г., 80 % инв., срок: 01.12.2019 г.0705 1605
АУ-06-07-15/13.01.2017 г.Васил Асенов Колев ЕР на ТЕЛК 2852 /23.09.2014г., 77 % инв., срок: пожизнен0705 1606
АУ-06-07-17/24.01.2017 г.Тодор Иванов Тинков ЕР на ТЕЛК 4315 /15.12.2016г., 61 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1607
АУ-06-07-18/24.01.2017 г.Веско Генов Деливлаев ЕР на ТЕЛК 4199 /07.12.2016г., 74 % инв., срок: пожизнен0705 1608
АУ-06-07-19/24.01.2017 г.Николай Баев Николов ЕР на ТЕЛК 4254 /21.12.2015г., 80 % инв., срок: пожизнен0705 1609
АУ-06-07-20/24.01.2017 г.Николина Александрова Василева ЕР на ТЕЛК 4245 /16.12.2016г., 100 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1610
АУ-06-07-21/26.01.2017 г.Борис Владимиров Новиков ЕР на ТЕЛК 2811 /28.09.2016г., 80 % инв., срок: 01.09.2019 г.0705 1611
АУ-06-07-118#1/26.01.2017 г.Стефан Николов Казаков ЕР на ТЕЛК 4391 /21.12.2016г., 78 % инв., срок: 01.12.2019 г.0705 1612
АУ-06-07-22/27.01.2017 г.Йордан Славчев Йорданов ЕР на ТЕЛК 4423 /23.12.2016г., 52 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1613
АУ-06-07-23/31.01.2017 г.Пламен Иванов Димитров ЕР на ТЕЛК 3377 /30.10.2014г., 61 % инв., срок: пожизнен0705 1614
АУ-06-07-24/31.01.2017 г.Нарцис Валентинов Кузев ЕР на ТЕЛК 0070 /12.01.2017г., 98 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1615
АУ-06-07-25/31.01.2017 г.Дончо Минчев Минчев ЕР на ТЕЛК 3998 /21.11.2016г., 92 % инв., срок: 01.11.2019 г.0705 1616
АУ-06-07-26/01.02.2017 г.Стефка Борисова Тишевска ЕР на ТЕЛК 1385 /25.04.2016г., 60 % инв., срок: 01.04.2018 г.0705 1617
АУ-06-07-32/03.02.2017 г.Магдалена Тодорова Радилова ЕР на ТЕЛК 0160 /20.01.2017г., 66 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1618
АУ-06-07-33/06.02.2017 г.Мирьо Колев Деевски ЕР на ТЕЛК 4131 /02.12.2016г., 86 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1619
АУ-06-07-27/02.02.2017 г.Иля Ангелов Илиев ЕР на ТЕЛК 3165 /24.10.2016г., 88 % инв., срок: 01.10.2019 г.0705 1620
АУ-06-07-28/02.02.2017 г.Илия Василев Георгиев ЕР на ТЕЛК 2576 /19.12.2016г., 83 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1621
АУ-06-07-29/02.02.2017 г.Ивайло Иванов Костов ЕР на ТЕЛК 4291 /14.12.2016г., 78 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1622
АУ-06-07-30/02.02.2017 г.Бойко Георгиев Телбис ЕР на ТЕЛК 0232 /26.01.2017г., 71 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1623
АУ-06-07-31/02.02.2017 г.Христо Петров Христов ЕР на ТЕЛК 3974 /01.12.2015г., 96 % инв., срок: пожизнен0705 1624
АУ-06-07-34/06.02.2017 г.Георги Иванов Миланов ЕР на ТЕЛК 3028 /13.10.2016г., 54 % инв., срок: пожизнен0705 1625
АУ-06-07-39/08.02.2017 г.Марин Пенчев Ганев ЕР на ТЕЛК 1766 /02.06.2016г., 84 % инв., срок: 01.06.2018 г.0705 1626
АУ-06-07-40/08.02.2017 г.Пламен Лалев Първов ЕР на ТЕЛК 0134 /19.01.2017г., 64 % инв., срок: пожизнен0705 1627
АУ-06-07-38/08.02.2017 г.Тихомир Емилов Дачев ЕР на ТЕЛК 0395 /04.02.2016г., 78 % инв., срок: 01.02.2018 г.0705 1628
АУ-06-07-41/09.02.2017 г.Стоянка Пенчева Маринова ЕР на ТЕЛК 3018 /12.10.2016г., 80 % инв., срок: 01.10.2018 г.0705 1629
АУ-06-07-42/09.02.2017 г.Ивелина Андреева Димитрова ЕР на ТЕЛК 3172 /24.10.2016г., 60 % инв., срок: 01.10.2018 г.0705 1630
АУ-06-07-43/09.02.2017 г.Боряна Христова Бишкарова ЕР на ТЕЛК 1776 /29.04.2004г., 72,8 % инв., срок: пожизнен0705 1631
АУ-06-07-44/09.02.2017 г.Ненчо Христов Богданов ЕР на ТЕЛК 2206 /11.07.2016г., 50 % инв., срок: пожизнен0705 1632
АУ-06-07-45/09.02.2017 г.Тихомир Петков Трифонов ЕР на ТЕЛК 0262 /27.01.2017г., 52 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1633
АУ-06-07-46/13.02.2017 г.Сашо Пачов Ников ЕР на ТЕЛК 1524 /09.05.2014г., 57 % инв., срок: 01.05.2017 г.0705 1634
АУ-06-07-36/07.02.2017 г.Илиян Димитров Янков ЕР на ТЕЛК 3908 /14.11.2016г., 56 % инв., срок: 01.11.2018 г.0705 1635
АУ-06-07-35/07.02.2017 г.Даниел Димитров Попандреев ЕР на ТЕЛК 4269 /13.12.2016г., 50 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1636
АУ-06-07-37/07.02.2017 г.Борислав Благоев Матов ЕР на ТЕЛК 2867 /30.09.2016г., 89 % инв., срок: 01.09.2019 г.0705 1637
АУ-06-07-48/15.02.2017 г.Лъчезар Любенов Гицов ЕР на ТЕЛК 2867 /30.09.2016г., 89 % инв., срок: 01.09.2019 г.0705 1638
АУ-06-07-47/13.02.2017 г.Димитър Петров Петров ЕР на ТЕЛК 4235 /09.12.2016г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1639
АУ-06-07-49/20.02.2017 г.Калинка Дойнова Василева ЕР на ТЕЛК 3497 /30.11.2012г., 68 % инв., срок: пожизнен0705 1640
АУ-06-07-50/20.02.2017 г.Ангел Александров Александров ЕР на ТЕЛК 2255 /06.07.2015г., 87 % инв., срок: 01.07.2017 г.0705 1641
АУ-06-07-51/20.02.2017 г.Пресиана Росенова Христова -дете /законен представител- Ралица Пейкова Пейкова - майка/ЕР на ТЕЛК 0163 /20.01.2017г., 80 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1642
АУ-06-07-52/20.02.2017 г.Сержьожа Тодоров Маринчев ЕР на ТЕЛК 3777 /13.11.2015г., 60 % инв., срок: 01.11.2018 г.0705 1643
АУ-06-07-53/21.02.2017 г.Илия Иванов Рачев ЕР на ТЕЛК 1512 /10.05.2016г., 51 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1644
АУ-06-07-54/21.02.2017 г.Петя Илиева Илиева - Деренцева ЕР на ТЕЛК 3233 /28.10.2016г., 76 % инв., срок: 01.10.2019 г.0705 1645
АУ-06-07-55/22.02.2017 г.Стоян Иванов Минчев ЕР на ТЕЛК 0492 /20.02.2017г., 74 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1646
АУ-06-07-56/22.02.2017 г.Димитър Петков Петърчев ЕР на ТЕЛК 0410 /13.02.2017г., 76 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1647
АУ-06-07-57/23.02.2017 г.Стоян Цонев Стоянов ЕР на ТЕЛК 0268 /23.01.2017г., 80 % инв., срок: пожизнен0705 1648
АУ-06-07-58/23.02.2017 г.Илия Пенчев Дамянов ЕР на ТЕЛК 0481 /20.02.2017г., 60 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1649
АУ-06-07-59/23.02.2017 г.Михаил Манев Димитров ЕР на ТЕЛК 3045 /13.10.2016г., 74 % инв., срок: 01.10.2018 г.0705 165
АУ-06-07-60/24.02.2017 г.Кристиян Цветанов Марев - дете /законен представител - Мариана Маринова Минчева - майка/ЕР на ТЕЛК 1069 /27.03.2015г., 50 % инв., срок: 01.03.2018 г.0705 1651
АУ-06-07-61/27.02.2017 г.Ангел Петров Ангелов ЕР на ТЕЛК 1395 /26.04.2016г., 76 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1652
АУ-06-07-62/27.02.2017 г.Колчо Дечев Вачев ЕР на ТЕЛК 0498 /21.02.2017г., 80 % инв., срок: пожизнен0705 1653
АУ-06-07-63/27.02.2017 г.Мирослав Колев Василев ЕР на ТЕЛК 2127 /05.07.2016г., 95 % инв., срок: 01.07.2019 г.0705 1654
АУ-06-07-64/27.02.2017 г.Гергана Хрисандова Димитрова ЕР на ТЕЛК 0297 /28.01.2014г., 86 % инв., срок: пожизнен0705 1656
АУ-06-07-65/28.02.2017 г.Тончо Бонев Карагьозов ЕР на ТЕЛК 2175 /07.07.2016г., 88 % инв., срок: пожизнен0705 1657
АУ-06-07-66/28.02.2017 г.Валентина Ангелова Логофетова ЕР на ТЕЛК 3257 /31.10.2016г., 96 % инв., срок: пожизнен0705 1658
АУ-06-07-67/01.03.2017 г.Васил Христов Христов ЕР на ТЕЛК 0768 /09.03.2015г., 76 % инв., срок: пожизнен0705 1659
АУ-06-07-68/02.03.2017 г.Ембие Фаик Реджеб ЕР на ТЕЛК 4059 /24.11.2016г., 75 % инв., срок: 01.11.2019 г.0705 1655
АУ-06-07-69/06.03.2017 г.Станка Ангелова Савчева ЕР на ТЕЛК 1764 /26.05.2015г., 55 % инв., срок: 01.05.2018 г.0705 1661
АУ-06-07-70/06.03.2017 г.Руксана Крумова Димитрова ЕР на ТЕЛК 197 /08.05.2003г., 93,5 % инв., срок: пожизнен0705 1662
АУ-06-07-71/06.03.2017 г.Елена Недялкова Ковачева ЕР на ТЕЛК 2045 /29.06.2016г., 72 % инв., срок: 01.06.2018 г.0705 1663
АУ-06-07-72/08.03.2017 г.Мария Илиянова Николаева - дете / законен предтсавител - Илиян Пламенов Николаев - баща/ЕР на ТЕЛК 3636 /15.11.2016г., 50 % инв., срок: 01.11.2018 г.0705 1664
АУ-06-07-73/08.03.2017 г.Асен Иванов Смилков ЕР на ТЕЛК 0554 /23.02.2017г., 74 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1665
АУ-06-07-74/09.03.2017 г.Георги Колев Дянков ЕР на ТЕЛК 4274 /13.12.2016г., 74 % инв., срок: 01.12.2019 г.0705 1666
АУ-06-07-75/09.03.2017 г.Иван Христов Венков ЕР на ТЕЛК 0696 /26.02.2015г., 76 % инв., срок: пожизнен0705 1667
АУ-06-07-76/09.03.2017 г.Стефан Иванов Стефанов ЕР на ТЕЛК 0920 /21.03.2016г., 75 % инв., срок: пожизнен0705 1668
АУ-06-07-77/13.03.2017 г.Радослав Любенов Георгиев - дете / законен представител - Росица Маринова Узунова - майка/ЕР на ТЕЛК 0615 /28.02.2017г., 86 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1669
АУ-06-07-78/14.03.2017 г.Галина Иванова Сурева ЕР на ТЕЛК 0579 /27.02.2017г., 53 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1670
АУ-06-07-79/14.03.2017 г.Красимир Любомиров Йончев ЕР на ТЕЛК 0224 /25.01.2017г., 83 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1671
АУ-06-07-80/16.03.2017 г.Николай Дончев Иванов ЕР на ТЕЛК 0639 /02.03.2017г., 74 % инв., срок: 01.03.2019 г.0705 1672
АУ-06-07-81/16.03.2017 г.Христофор Цонев Бисолнаков ЕР на ТЕЛК 3007 /29.09.2015г., 58 % инв., срок: 01.09.2017 г.0705 1673
АУ-06-07-82/16.03.2017 г.Наско Илиев Илиев ЕР на ТЕЛК 0246 /26.01.2017г., 100 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1674
АУ-06-07-84/16.03.2017 г.Данчо Христов Генев ЕР на ТЕЛК 0175 /23.01.2017г., 100 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1675
АУ-06-07-83/16.03.2017 г.Христо Стефанов Савчев ЕР на ТЕЛК 0548 /23.02.2017г., 56 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1676
АУ-06-07-85/16.03.2017 г.Иван Симеонов Димитров ЕР на ТЕЛК 0509 /21.02.2017г., 57 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1677
АУ-06-07-86/20.03.2017 г.Кирил Георгиев Тодорояв ЕР на ТЕЛК 0019 /10.01.2017г., % инв., срок: пожизнен0705 1678
АУ-06-07-87/21.03.2017 г.Здравка Кунева Гичева ЕР на ТЕЛК 0564 /24.02.2017г., 52 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1679
АУ-06-07-88/22.03.2017 г.Йордан гоев Митев ЕР на ТЕЛК 1701 /30.05.2016г., 62 % инв., срок: 01.06.2018 г.0705 1680
АУ-06-07-89/22.03.2017 г.Тодор Дончев Тодоров ЕР на ТЕЛК 0705 /13.03.2017г., 74 % инв., срок: пожизнен0705 1681
АУ-06-07-90/23.03.2017 г.Кольо Илиев Трифонов ЕР на ТЕЛК 1929 /03.10.2016г., 62 % инв., срок: 01.10.2018 г.0705 1682
АУ-06-07-91/23.03.2017 г.Стефка Иванова Венкова ЕР на ТЕЛК 3497 /11.11.2014г., 82 % инв., срок: 01.11.2017 г.0705 1683
АУ-06-07-92/23.03.2017 г.Владимир Славов Вачев ЕР на ТЕЛК 0511 /21.02.2017г., 72 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1684
АУ-06-07-93/24.03.2017 г.Асен Дафинов Димитров ЕР на ТЕЛК 3339 /26.10.2015г., 60 % инв., срок: 01.10.2018 г.0705 1685
АУ-06-07-94/24.03.2017 г.Пламен Мийков Петров ЕР на ТЕЛК 0814 /21.03.2017г., 56 % инв., срок: 01.03.2020 г.0705 1686
АУ-06-07-96/28.03.2017 г.Ивайло Петков Кирилов ЕР на ТЕЛК 0394 /10.02.2017г., 51 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1687
АУ-06-07-97/28.03.2017 г.Веселин Мишев Георгиев ЕР на ТЕЛК 0178 /23.01.2017г., 73 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1688
АУ-06-07-98/28.03.2017 г.Дончо Дончев Станоев ЕР на ТЕЛК 3808 /03.11.2016г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1689
АУ-06-07-99/28.03.2017 г.Златко Христов Александров ЕР на ТЕЛК 0079 /12.01.2017г., 80 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1690
АУ-06-07-100/28.03.2017 г.Лоренцо Лъчезаров Благоев - дете/ законен представител - Лъчезар Благоев Благоев - баща/ЕР на ТЕЛК 2791 /27.09.2016г., 60 % инв., срок: 01.09.2019 г.0705 1691
АУ-06-07-95/27.03.2017 г.Радослав Недев Любенов ЕР на ТЕЛК 0204 /24.01.2017г., 56 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1692
АУ-06-07-101/30.03.2017 г.Дора Василева Цонева ЕР на ТЕЛК 2635 /02.09.2010г., 78 % инв., срок: пожизнен0705 1693
АУ-06-07-102/30.03.2017 г.Стоян Павлов Димитров ЕР на ТЕЛК 3769 /03.12.2014г., 72 % инв., срок: 01.12.2017 г.0705 1694
АУ-06-07-103/30.03.2017 г.Лидия Стоянова Манавска ЕР на ТЕЛК 3692 /06.11.2015г., 78 % инв., срок: 01.11.2018 г.0705 1695
АУ-06-07-104/03.04.2017 г.Николай Янчев Янчев ЕР на ТЕЛК 0735 /14.03.2017г., 64 % инв., срок: 01.03.2020 г.0705 1696
АУ-06-07-105/05.04.2017 г.Борислав Величков Борисов ЕР на ТЕЛК 3880 /14.03.2017г., 81 % инв., срок: 01.11.2019 г.0705 1697
АУ-06-07-106/05.04.2017 г.Георги Климентов Пасков ЕР на ТЕЛК 0695 /10.03.2017г., 81 % инв., срок: пожизнен0705 1698
АУ-06-07-107/06.04.2017 г.Николай Пламенов Николаев ЕР на ТЕЛК 0867 /23.03.2017г., 53 % инв., срок: 01.03.2019 г.0705 1699
АУ-06-07-108/06.04.2017 г.Иван Велчев Иванов ЕР на ТЕЛК 2505 /29.07.2014г., 98 % инв., срок: пожизнен0705 1700
АУ-06-07-109/07.04.2017 г.Стефан Петков Колев ЕР на ТЕЛК 2702 /10.09.2014г., 81 % инв., срок: пожизнен0705 1701
АУ-06-07-110/07.04.2017 г.Цветелин Цвятков Цвятков ЕР на ТЕЛК 1085 /07.04.2017г., 52 % инв., срок: 01.04.2020 г.0705 1702
АУ-06-07-111/11.04.2017 г.Калоян Димитров Станчев - дете / законен представител - Даниела Димитрова Трифонова - майка /ЕР на ТЕЛК 0294 /31.01.2017г., 88 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1703
АУ-06-07-112/11.04.2017 г.Пейо Генев Пеев ЕР на ТЕЛК 0321 /02.02.2017г., 73 % инв., срок: пожизнен0705 1704
АУ-06-07-113/11.04.2017 г.Надежда Стефанова Тухладжиева ЕР на ТЕЛК 2013 /15.06.2009г., 94 % инв., срок: пожизнен0705 1705
АУ-06-07-114/12.04.2017 г.Генка Димитрова Чобанова ЕР на ТЕЛК 3796 /08.12.2011г., 72 % инв., срок: пожизнен0705 1706
АУ-06-07-115/12.04.2017 г.Събчо Михов Мазев ЕР на ТЕЛК 3276 /20.10.2015г., 86 % инв., срок: 01.10.2017 г.0705 1707
АУ-06-07-116/12.04.2017 г.Минчо Ангелов Тотев ЕР на ТЕЛК 0747 /15.03.2017г., 73 % инв., срок: 01.03.2020 г.0705 1708
АУ-06-07-117/13.04.2017 г.Георги Генчев Мъглов ЕР на ТЕЛК 2921/04.10.2016г., 52 % инв., срок: 01.10.2019 г.0705 1709
АУ-06-07-118/19.04.2017 г.Християна Недялкова Хубанова ЕР на ТЕЛК 2977 /16.10.2012г., 54 % инв., срок: пожизнен0705 1710
АУ-06-07-119/20.04.2017 г.Панко Стефанов Панков ЕР на ТЕЛК 0594 /28.02.2017г., 83 % инв., срок: пожизнен0705 1711
АУ-06-07-121/20.04.2017 г.Здравко Тодоров Ангелов ЕР на ТЕЛК 0892 /24.03.2017г., 69 % инв., срок: пожизнен0705 1712
АУ-06-07-120/20.04.2017 г.Ирена Асенова Ангелова ЕР на ТЕЛК 1086/07.04.2017г., 52 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1713
АУ-06-07-122/20.04.2017 г.Симеонка Павлова Христова ЕР на ТЕЛК 2625 /23.10.2017г., 93 % инв., срок: пожизнен0705 1714
АУ-06-07-123/24.04.2017 г.Теменуга Борисова Христова ЕР на ТЕЛК 0853 /28.03.2017г., 74 % инв., срок: пожизнен0705 1715
АУ-06-07-124/24.04.2017 г.Борислав Дянков Петков ЕР на ТЕЛК 1026/04.04.2017г., 54 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1716
АУ-06-07-125/24.04.2017 г.Николай Христов Илев ЕР на ТЕЛК 2340/13.07.2015г., 56 % инв., срок: 01.07.2018 г.0705 1717
АУ-06-07-126/26.04.2017 г.Сийка Петкова Василева ЕР на ТЕЛК 1091/10.04.2017г., 66 % инв., срок: 01.04.2020 г.0705 1718
АУ-06-07-127/26.04.2017 г.Димка Койчева Ангелова ЕР на ТЕЛК 2848 /29.09.2014г., 50 % инв., срок: пожизнен0705 1719
АУ-06-07-128/26.04.2017 г.Иван Николов Вълев ЕР на ТЕЛК 1193/25.04.2020г., 84 % инв., срок: 01.04.2020 г.0705 1720
АУ-06-07-129/26.04.2017 г.Петър Лазаров Петров ЕР на ТЕЛК 0783 /04.03.2010г., 75 % инв., срок: пожизнен0705 1721
АУ-06-07-130/27.04.2017 г.Марин Марков Иванов ЕР на ТЕЛК 1019 /04.04.2017г., 60 % инв., срок: пожизнен0705 1722
АУ-06-07-131/28.04.2017 г.Владимир Митков Шопов - дете / законен представител - Митков Ангелов Шопов - баща/ЕР на ТЕЛК 1982/18.06.2014г., 100 % инв., срок: 01.06.2017 г.0705 1724
АУ-06-07-132/28.04.2017 г.Любен Иванов Петков ЕР на ТЕЛК 0627 /24.02.2016г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1725
АУ-06-07-133/02.05.2017 г.Стефан Петков Подскочиев ЕР на ТЕЛК 1149 /13.04.2017г., 81 % инв., срок: пожизнен0705 1726
АУ-06-07-134/03.05.2017 г.Веселин Лалев Мичев ЕР на ТЕЛК 0982/31.03.2017г., 59 % инв., срок: 01.03.2019 г.0705 1727
АУ-06-07-135/05.05.2017 г.Светла Искренопва Стоянова ЕР на ТЕЛК 1293/04.05.2017г., 76 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1728
АУ-06-07-136/05.05.2017 г.Георги Христов Георгиев ЕР на ТЕЛК 1918/20.06.2016г., 87 % инв., срок: 01.06.2019 г.0705 1729
АУ-06-07-137/09.05.2017 г.Иван Генчев Генчев ЕР на ТЕЛК 1310/05.05.2017г., 50 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1730
АУ-06-07-138/09.05.2017 г.Тотка Симеонова Христова ЕР на ТЕЛК 2242 /10.07.2014г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1731
АУ-06-07-139/09.05.2017 г.Николай Георгиев Савчев ЕР на ТЕЛК 1313/05.05.2017г., 72 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1732
АУ-06-07-140/10.05.2017 г.Радостинка Панайотова Колева ЕР на ТЕЛК 0904/27.03.2017г., 100 % инв., срок: 01.03.2020 г.0705 1733
АУ-06-07-141/11.05.2017 г.Асен Михайлов Александров ЕР на ТЕЛК 0051/11.01.2016г., 72 % инв., срок: 01.01.2019 г.0705 1734
АУ-06-07-142/12.05.2017 г.Бойко Иванов Пенов ЕР на ТЕЛК 1386/12.05.2017г., 50 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1735
АУ-06-07-143/13.05.2017 г.Тодор Георгиев Георгиев ЕР на ТЕЛК 1075/07.04.2017г., 68 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1736
АУ-06-07-144/15.05.2017 г.Иван Василев Кинчев ЕР на ТЕЛК 1159/13.04.2017г., 54 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1737
АУ-06-07-145/16.05.2017 г.Радослав Михайлов Георгиев ЕР на ТЕЛК 1345/10.05.2017г., 55 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1738
АУ-06-07-146/17.05.2017 г.Сотир Александров Гавраилович ЕР на ТЕЛК 1386/12.05.2017г., 50 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1739
АУ-06-07-147/18.05.2017 г.Свилен Цанев Недялков ЕР на ТЕЛК 1408/15.05.2017г., 52 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1740
АУ-06-07-148/18.05.2017 г.Митко Христов Георгиев ЕР на ТЕЛК 0334/03.02.2017г., 78 % инв., срок: 01.02.2020 г.0705 1741
АУ-06-07-149/19.05.2017 г.Илия Иванов Йотов ЕР на ТЕЛК 2160/07.07.2016г., 75 % инв., срок: 01.07.2018 г.0705 1742
АУ-06-07-150/19.05.2017 г.Петър Александров Иванов ЕР на ТЕЛК 1652 /19.05.2011г., 52 % инв., срок: пожизнен0705 1743
АУ-06-07-151/22.05.2017 г.Атанас Радев Атанасов ЕР на ТЕЛК 1368/11.05.2017г., 80 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1744
АУ-06-07-152/22.05.2017 г.Ана Пенчева Карлова ЕР на ТЕЛК 1101/10.04.2017г., 60 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1745
АУ-06-07-154/23.05.2017 г.Аделина Красимирова Тодорова ЕР на ТЕЛК 2639/14.09.2016г., 58 % инв., срок: 01.09.2018 г.0705 1746
АУ-06-07-153/23.05.2017 г.Ивелин Иванов Иванов ЕР на ТЕЛК 0239/09.05.2017г., 60 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1747
АУ-06-07-155/29.05.2017 г.Даниел Йорданов Йорданов ЕР на ТЕЛК 2845/29.09.2016г., 60 % инв., срок: 01.09.2018 г.0705 1748
АУ-06-07-156/29.05.2017 г.Стефка Кирилова Куцарова - Георгиева ЕР на ТЕЛК 1240/27.04.2017г., 80 % инв., срок: 01.04.2020 г.0705 1749
АУ-06-07-157/29.05.2017 г.Лальо Христов Георгиев ЕР на ТЕЛК 0329 /03.02.2017г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1750
АУ-06-07-158/31.05.2017 г.Добринка Жекова Тотева ЕР на ТЕЛК 2172 /07.07.2016г., 93 % инв., срок: пожизнен0705 1751
АУ-06-07-159/01.06.2017 г.Стефка Христова Велева ЕР на ТЕЛК 1424/16.05.2017г., 100 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1752
АУ-06-07-160/01.06.2017 г.Георги Григоров Веселинов ЕР на ТЕЛК 1536/23.05.2017г., 54 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1753
АУ-06-07-161/01.06.2017 г.Къньо Стефанов Мирчев ЕР на ТЕЛК 0373 /09.02.2016г., 94 % инв., срок: пожизнен0705 1754
АУ-06-07-162/02.06.2017 г.Красимир Стефанов Георгиев ЕР на ТЕЛК 1481/19.05.2017г., 59 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1755
АУ-06-07-163/02.06.2017 г.Даниела Пенчева Александрова ЕР на ТЕЛК 1278/03.05.2017г., 56 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1756
АУ-06-07-164/06.06.2017 г.Георги Христов Христов ЕР на ТЕЛК 1283/03.05.2017г., 72 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1757
АУ-06-07-165/09.06.2017 г.Виолета Цончева Иванова ЕР на ТЕЛК 1205/25.04.2017г., 72 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1758
АУ-06-07-166/09.06.2017 г.Иван Минчев Спасов ЕР на ТЕЛК 0486/20.02.2017г., 80 % инв., срок: 01.02.2019 г.0705 1759
АУ-06-07-167/13.06.2017 г.Красимир Димитров Варджиев ЕР на ТЕЛК 2762/26.09.2016г., 100 % инв., срок: 01.09.2019 г.0705 1760
АУ-06-07-168/13.06.2017 г.Веселин Даниел Колев - дете / законен представител - Татяна Петкова Кочанкова - майка/ЕР на ТЕЛК 1335/09.05.2017г., 100 % инв., срок: 01.05.2020 г.07051761
АУ-06-07-169/14.06.2017 г.Николина Славова Ненова ЕР на ТЕЛК 0848/12.03.2015г., 76 % инв., срок: 01.03.2018 г.0705 1762
АУ-06-07-170/14.06.2017 г.Михаела Методиева Игнатова - дете / законен представител - Ивилина Николаева Ангелова - майка/ЕР на ТЕЛК 0039/10.01.2017г., 91 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1766
АУ-06-07-171/15.06.2017 г.Нина Димитрова Иванова ЕР на ТЕЛК 2129/05.07.2016г., 56 % инв., срок: 01.06.2019 г.0705 1764
АУ-06-07-172/16.06.2017 г.Дешка Петрова Петрова ЕР на ТЕЛК 2673/27.09.2013г., 81 % инв., срок: пожизнена0705 1765
АУ-06-07-173/16.06.2017 г.Галилей Атанасов Ризов ЕР на ТЕЛК 1371/11.05.2017г., 56 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1767
АУ-06-07-174/20.06.2017 г.Венцислав Любенов Иванов ЕР на ТЕЛК 1548/13.05.2016г., 60 % инв., срок: 01.05.2018 г.0705 1768
АУ-06-07-175/21.06.2017 г.Ивайло Петков Барабарски ЕР на ТЕЛК 0128/18.01.2017г., 54 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1769
АУ-06-07-176/21.06.2017 г.Йовчо Трифонов Трифонов ЕР на ТЕЛК 0150/17.05.2017г., 50 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1770
АУ-06-07-177/23.06.2017 г.Петър Вълков Колев ЕР на ТЕЛК 1270/02.05.2017г., 76 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1771
АУ-06-07-178/23.06.2017 г.Милена Димитрова Илиева - Михайлова ЕР на ТЕЛК 1277/03.05.2017г., 64 % инв., срок: 01.05.2020 г.0705 1772
АУ-06-07-179/10.07.2017 г.Христо Иванов Найденов ЕР на ТЕЛК 1897/07.07.2017г., 58 % инв., срок: 01.07.2020 г.0705 1773
АУ-06-07-180/11.07.2017 г.Койчо Венков Венков ЕР на ТЕЛК 1899/17.06.2016г., 78 % инв., срок: 01.06.2019 г.0705 1774
АУ-06-07-181/11.07.2017 г.Къна Димитрова Маринова ЕР на ТЕЛК 1126/09.10.2008г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1775
АУ-06-07-182/12.07.2017 г.Милена Савова Георгиева ЕР на ТЕЛК 0095/16.01.2017г., 97 % инв., срок: 01.01.2020 г.0705 1776
АУ-06-07-183/12.07.2017 г.Добрин Тодоров Тодоров ЕР на ТЕЛК 0955/30.03.2017г., 80 % инв., срок: 01.03.2020 г.0705 1777
АУ-06-07-184/13.07.2017 г.Георги Христов Василев ЕР на ТЕЛК 1946/12.07.2017г., 50 % инв., срок: 01.07.2019 г.0705 1778
АУ-06-07-185/14.07.2017 г.Мирела Пенкова Пенкова - дете / законен представител - Тодорка Станчева Пенкова - майка/ЕР на ТЕЛК 2510/12.12.2016г., 100 % инв., срок: 01.12.2018 г.0705 1779
АУ-06-07-186/14.07.2017 г.Емил Михайлов Александров ЕР на ТЕЛК 0295/04.05.2017г., 100 % инв., срок: 01.06.2020 г.0705 1780
АУ-06-07-187/14.07.2017 г.Тодор Стооянов Павлов ЕР на ТЕЛК 1930/11.07.2017г., 64 % инв., срок: 01.07.2020 г.0705 1781
АУ-06-07-188/17.07.2017 г.Мими Неделчева Йовчева ЕР на ТЕЛК 1801/07.07.2017г., 71 % инв., срок: 01.07.2019 г.0705 1782
АУ-06-07-189/19.07.2017 г.Стоян Панайотов Орманджиев ЕР на ТЕЛК 0435 /02.02.2010г., 100 % инв., срок: пожизнен0705 1783
АУ-06-07-190/21.07.2017 г.Георги Живков Томов ЕР на ТЕЛК 1485/09.05.2016г., 75 % инв., срок: 01.05.2018 г.0705 1784
АУ-06-07-191/21.07.2017 г.Събчо Радилов Радилов ЕР на ТЕЛК 2140/20.07.2017г., 64 % инв., срок: 01.07.2019 г.0705 1785
АУ-06-07-192/24.07.2017 г.Марияна Владимирова Димитрова ЕР на ТЕЛК 1834/10.06.2016г., 75 % инв., срок: 01.06.2018 г.0705 1786
АУ-06-07-193/26.07.2017 г.Георги Минчев Симеонов ЕР на ТЕЛК 0762/08.03.2016г., 86 % инв., срок: пожизнен0705 1787
АУ-06-07-194/28.07.2017 г.Росица Иванова Колева ЕР на ТЕЛК 0596/28.02.2017г., 80 % инв., срок: пожизнен0705 1788
АУ-06-07-195/28.07.2017 г.Ана Костова Кръстева ЕР на ТЕЛК 1670/18.05.2016г., 50 % инв., срок: 01.05.2019 г.0705 1789
АУ-06-07-196/31.07.2017 г.Ирена Кирилова Станчева ЕР на ТЕЛК 0157/18.01.2016г., 74 % инв., срок: 01.01.2018 г.0705 1790
АУ-06-07-197/31.07.2017 г.Пенка Петкова Матева ЕР на ТЕЛК 1138/12.04.2017г., 80 % инв., срок: 01.04.2019 г.0705 1791
АУ-06-07-198/01.08.2017 г.Иван Василев Ташев ЕР на ТЕЛК 1155/21.05.2015г., 95 % инв., срок: 01.05.2018 г.0705 1792
АУ-06-07-199/01.08.2017 г.Красимира Петкова Бондарева ЕР на ТЕЛК 2332/31.07.2017г., 60 % инв., срок: 01.07.2020 г.0705 1793
АУ-06-07-200/02.08.2017 г.Пенко Георгиев Христов ЕР на ТЕЛК 2108/20.07.2017г., 82 % инв., срок: пожизнен0705 1794
АУ-06-07-202/04.08.2017г.Мариана Стефанова Стефанова-ВълеваЕР на ТЕЛК № 0975/30.03.2017, 82% инв., срок01.03.2020г.07051795
АУ-06-07-201/03.08.2017г.Огнян Йорданов Конов ЕР на ТЕЛК №2201/24.07.2017г., 72% инв., срок 01.07.20200705 1796
АУ-06-07-203/07.08.2017г.Тодор Стефанов Димов ЕР на ТЕЛК №0736/07.03.2016г., 86%инв., срок 01.03.2019г.0705 1797
АУ-06-07-204/07.08.2017г.Таня Борисова Донева ЕР на ТЕЛК №1344/10.05.2017г., 100% инв., срок 01.05.2020г.0705 1798
АУ-06-07-205/07.08.2017г.Колоян Анев Анев ЕР на ТЕЛК №1297/04.05.2017г., 53% инв., срок 01.05.2019г.0705 1799
АУ -06-07-206/08.08.2017г.Росица Владимирова Даракчиева ЕР на ТЕЛК №2000/17.07.2017г., 77% инв. , срок 01.07.2019г.0705 2000
АУ-06-07-208/08.08.2017г.Добрин Петров Трифонов ЕР на ТЕЛК №2463/28.07.2016г., 78% инв. , срок 01.07.2019г.0705 1800
АУ-06-07-209/08.08.2017г.Николай Рудин Донев ЕР на ТЕЛК №2190/24.07.2017г., 62% инв., срок 01.07.2019г.0705 1801
АУ-06-07-210/11.08.2017г.Милчо Сидеров Ангелов ЕР на ТЕЛК №1968/13.07.2017г., 53% инв., срок пожизнен0705 1802
АУ-06-07-211/14.08.2017г.Румяна Василева Кадиева ЕР на ТЕЛК №0234/26.01.2017г., 72% инв., срок 01.01.2020г.0705 1803
АУ-06-07-212/14.08.2017г.Лиляна Илиева Събева ЕР на ТЕЛК №2313/28.07.2017г., 58% инв., срок 01.07.2019г.0705 1804
АУ-06-07-213/15.08.2017г.Дончо Недялков Дончев ЕР на ТЕЛК №0679/08.03.2017г., 80% инв., срок 01.03.2019г.0705 1805
АУ-06-07-214/15.08.2017г.Богдан Тодоров Иванов ЕР на ТЕЛК №1115/01.04.2015г., 95% инв., срок 01.04.2018г.0705 1806
АУ-06-07-215/15.08.2017г.Силвия Цвяткова Димитрова ЕР на ТЕЛК №2203/24.07.2017г., 50% инв., срок 01.07.2020г.0705 1807
АУ-06-07-216/16.08.2017г.Сталиян Иванов Тодоров ЕР на ТЕЛК №1837/05.07.2017г., 80% инв., срок 01.07.2020г.0705 1808
АУ-06-07-217/17.08.2017г.Димо Петков Димов ЕР на ТЕЛК №0214/18.01.2013г., 71,5% инв., срок: пожизнен0705 1809
АУ-06-07-218/18.08.2017г.Теменужка Крумова Берчева ЕР на ТЕЛК №4099/29.11.2016г., 52% инв., срок пожизнен07051810
АУ-06-07-219/18.08.2017г.Пенчо Маринов Маринов ЕР на ТЕЛК №1485/30.04.2010г., 78% инв., срок пожизнен0705 1811
АУ-06-07-221/22.08.2017г.Милчо Димитров Димитров ЕР на ТЕЛК №2245/26.07.2017г., 71% инв., срок 01.07.2019г.0705 1812
АУ-06-07-222/22.08.2017г.Кольо Нанев Гатев ЕР на ТЕЛК №2186/24.07.2017г., 66% инв., срок 01.07.2019г.0705 1813
АУ-06-07-310#1/22.08.2017г.Дончо Метев Дончев ЕР на ТЕЛК №3437/29.07.2001г., 74,1% инв., срок пожизнен0705 1814
АУ-06-07-220/22.08.2017г.Тодор Маринов Лазаров ЕР на ТЕЛК №1495/22.10.2007г., 86% инв., срок пожизнен0705 1815
АУ-06-07-223/22.08.2017г.Ирина Петкова Петкова ЕР на ТЕЛК №0580/27.02.2017г., 61% инв., срок 01.02.2020г.0705 1816
АУ-06-07-225/25.08.2017г.Александър Георгиев Георгиев ЕР на ТЕЛК №2109/20.07.2017г., 92% инв., срок 01.07.2020г.0705 1819
АУ-06-07-226/25.08.2017г.Павлина Иванова КостадиноваЕР на ТЕЛК №2101/20.07.2017г., 62% инв., срок 01.07.2020 г.0705 1820
АУ-06-07-227/25.08.2017г.Николай Стефанов ХристовЕР на ТЕЛК №2512/02.09.2016г., 100% инв., срок пожизнен0705 1821
АУ-06-07-228/29.08.2017г.Минчо Маринов ИвановЕР на ТЕЛК №2788/27.07.2017г., 52% инв., срок 01.07.2019 г.0705 1822
АУ-06-07-229/29.08.2017г.Татяна Трифонова ГайчеваЕР на ТЕЛК №0342/01.02.2016г., 50% инв., срок 01.02.2019 г.0705 1823
АУ-06-07-230/29.08.2017г.Нели Любомирова УзуноваЕР на ТЕЛК №2363/27.07.2012г., 74% инв., срок пожизнен0705 1824
АУ-06-07-231/31.08.2017г.Асен Михайлов АлександровЕР на ТЕЛК №0051/11.01.2016г., 72% инв., срок 01.01.2019 г.0705 1825
АУ-06-07-232/31.08.2017г.Иван Стефанов Драгнев ЕР на ТЕЛК №2292/24.07.2017г., 74% инв., срок пожизнен0705 1826
АУ-06-07-233/01.09.2017г.Мария Димитрова СтаневаЕР на ТЕЛК №2223/25.07.2017г., 80% инв., срок 01.07.2019 г.0705 1831
АУ-06-07-234/01.09.2017г.Красимир Стефанов БенешкиЕР на ТЕЛК №2134/20.07.2017г., 100% инв., срок 01.07.2020 г.0705 1828
АУ-06-07-235/01.09.2017г.Пламен Тодоров ПетровЕР на ТЕЛК №2126/20.07.2017г., 94% инв., срок пожизнен0705 1829
АУ-06-07-236/07.09.2017г.Борис Станчев ЧерневЕР на ТЕЛК №2600/12.09.2016г., 98% инв., срок пожизнен0705 1832
АУ-06-07-237/08.09.2017г.Николай Христов Минчев ЕР на ТЕЛК №3343/26.10.2015г., 75% инв., срок пожизнен0705 1833
АУ-06-07-238/08.09.2017г.Георги Минчев Георгиев ЕР на ТЕЛК №2371/04.09.2017г., 50% инв., срок 01.09.2020 г.0705 1834
АУ-06-07-239/14.09.2017г.Рашко Георгиев Калицов ЕР на ТЕЛК №0328/02.02.2017г., 84% инв., срок пожизнен0705 1835
АУ-06-07-240/15.09.2017г.Радинка Симеонова Кубатова ЕР на ТЕЛК №0827/21.03.2017г., 84% инв., срок 01.03.2019 г.0705 1836
АУ-06-07-241/18.09.2017г.Валерий Лазаревич ЛалевЕР на ТЕЛК №1849/05.07.2017г., 54% инв., срок 01.07.2019 г.0705 1837
АУ-06-07-242/18.09.2017г.Преслава Христова Червенска ЕР на ТЕЛК №1086/30.03.2015г., 70% инв., срок 01.03.2018 г.0705 1838
АУ-06-07-243/19.09.2017г.Владимир Христов ДимитровЕР на ТЕЛК №2394/05.09.2017г., 74% инв., срок 01.09.2020 г.0705 1839
АУ-06-07-244/25.09.2017г.Донка Йовкова Гатева ЕР на ТЕЛК №2592/30.07.2015г., 86% инв., срок 01.07.2018 г.0705 1840
АУ-06-07-245/25.09.2017г.Красимир Методиев Петров ЕР на ТЕЛК №3128/20.10.2016г., 72% инв., срок 01.10.2018 г.0705 1841
АУ-06-07-246/26.09.2017г.Марин Иванов Хаджиникифоров ЕР на ТЕЛК №3127/20.10.2016г., 100% инв., срок пожизнен0705 1842
АУ-06-07-247/27.09.2017г.Христо Недков Генев ЕР на ТЕЛК №2516/13.09.2017г., 53% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1843
АУ-06-07-248/28.09.2017г.Дянко Иванов Дучев ЕР на ТЕЛК №4009/13.12.2010г., 94% инв., срок пожизнен0705 1844
АУ-06-07-249/28.09.2017г.Борислав Петков Божинов ЕР на ТЕЛК №1842/05.07.2017г., 66% инв., срок 01.07.2019 г.0705 1845
АУ-06-07-250/02.10.2017г.Николина Ненова Николова ЕР на ТЕЛК №3655/25.11.2014г., 60% инв., срок пожизнен0705 1846
АУ-06-07-251/03.10.2017г.Георги Цонев Георгиев ЕР на ТЕЛК №0690/07.03.2005г., 75,7% инв., срок пожизнен0705 1847
АУ-06-07-252/05.10.2017г.Григорий Цветанов Тодоров ЕР на ТЕЛК №1780/30.06.2017г., 68% инв., срок 01.06.2019 г.0705 1848 - изгубена
АУ-06-07-253/06.10.2017г.Веселин Михов Иванов ЕР на ТЕЛК №2778/29.09.2017г., 84% инв., срок 01.09.2020 г.0705 1849
АУ-06-07-254/10.10.2017г.Цецка Иванова Йонкова ЕР на ТЕЛК №0001/02.01.2013г., 74% инв., срок пожизнен0705 1850
АУ-06-07-255/10.10.2017г.Митко Цанков Николов ЕР на ТЕЛК №2626/19.09.2017г., 55% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1851
АУ-06-07-256/10.10.2017г.Красимир Колев Цонев ЕР на ТЕЛК №1409/15.05.2017г., 50% инв., срок 01.05.2020 г.0705 1852
АУ-06-07-257/11.10.2017г.Венцеслав Желев Видев ЕР на ТЕЛК №2643/20.09.2017г., 74% инв., срок пожизнен0705 1853
АУ-06-07-258/11.10.2017г.Веселин Ненов Иванов ЕР на ТЕЛК №2262/12.07.2011г., 72% инв., срок пожизнен0705 1854
АУ-06-07-259/11.10.2017г.Марин Йорданов Маринов ЕР на ТЕЛК №2941/11.10.2017г., 55% инв., срок пожизнен0705 1855
АУ-06-07-260/12.10.2017г.Иванина Станиславова Иванова ЕР на ТЕЛК №2616/19.09.2017г., 64% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1856
АУ-06-07-261/16.10.2017г.Мария Христова Венкова ЕР на ТЕЛК №3072/23.10.2012г., 60.9% инв., срок пожизнен0705 1857
АУ-06-07-262/16.10.2017г.Даниела Благоева Платиканова ЕР на ТЕЛК №0479/10.02.2016г., 61% инв., срок 01.02.2018 г.0705 1858
АУ-06-07-263/17.10.2017г.Симеон Иванов Иванов ЕР на ТЕЛК №2730/27.09.2017г., 76% инв., срок 01.10.2019 г.0705 1859
АУ-06-07-264/18.10.2017г.Бисерка Георгиева Пеева ЕР на ТЕЛК №4178/15.12.2015г., 53% инв., срок 01.12.2017 г.0705 1860
АУ-06-07-265/18.10.2017г.Петя Пенчева Скакалова - Илева ЕР на ТЕЛК №2697/25.09.2017г., 88% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1861
АУ-06-07-266/19.10.2017г.Полина Луканова ЛукановаЕР на ТЕЛК №2279/27.07.2017г., 70% инв., срок 01.07.2019 г.0705 1862
АУ-06-07-267/19.10.2017г.Николай Стефанов Марчев ЕР на ТЕЛК №2807/03.10.2017г., 100% инв., срок пожизнен0705 1863
АУ-06-07-268/19.10.2017г.Стефан Цвятков Петков ЕР на ТЕЛК №0344/30.01.2014г., 95% инв., срок пожизнен0705 1864
АУ-06-07-269/19.10.2017г.Йонко Георгиев Йонков ЕР на ТЕЛК №1725/31.05.2016г., 98% инв., срок пожизнен0705 1865
АУ-06-07-270/20.10.2017г.Велислава Денчева ПееваЕР на ТЕЛК №1879/11.10.2017г., 76% инв., срок 01.10.2019 г.0705 1868
АУ-06-07-252#1/20.10.2017г.Григорий Цветанов ТодоровЕР на ТЕЛК №1780/30.06.2017г., 68% инв., срок 01.06.2019 г.0705 1867
АУ-06-07-271/23.10.2017г.Ростислав Пенчев Маринов ЕР на ТЕЛК №2557/14.09.2017г., 50% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1869
АУ- 06-07-272/25.10.2017 г.Седат Кабилов КабиловЕР на ТЕЛК №2402/05.09.2017г., 60% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1871
АУ- 06-07-273/25.10.2017 г.Стоян Георгиев АтанасовЕР на ТЕЛК № 1516/05.05.2015г., 82% инв., срок 01.05.2018 г.0705 1872
АУ-06-07-274/26.10.2017г.Делчо Ангелов Лазаров ЕР на ТЕЛК №1362/22.04.2015г., 76% инв., срок 01.04.2018 г.0705 1877
АУ-06-07-275/30.10.2017г.Веселина Спасова Гатева ЕР на ТЕЛК №0319/30.01.2007г., 72% инв., срок пожизнен0705 1873
АУ-06-07-276/30.10.2017г.Снежанка Георгиева Бонева ЕР на ТЕЛК №2104/22.06.2015г., 95% инв., срок пожизнен0705 1874
АУ-06-07-277/31.10.2017г.Димитър Цонев Станев ЕР на ТЕЛК №2642/20.09.2017г., 90% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1875
АУ-06-07-278/01.11.2017г.Надя Тотева Стефанова ЕР на ТЕЛК №2686/25.09.2017г., 80% инв., срок пожизнен0705 1876
АУ-06-07-279/02.11.2017г.Иван Донев Иванов ЕР на ТЕЛК №0787/26.11.2014г., 53% инв., срок пожизнен0705 1878
АУ-06-07-280/02.11.2017г.Драгомир Стефанов Станев ЕР на ТЕЛК №3210/31.10.2017г., 78% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1879
АУ-06-07-281/03.11.2017г.Лазарина Николова Кушева ЕР на ТЕЛК №2200/11.07.2016г., 74% инв., срок пожизнен0705 1880
АУ-06-07-282/03.11.2017г.Християн Николаев Стоянов ЕР на ТЕЛК №2678/21.09.2017г., 91% инв., срок пожизнен0705 1881
АУ-06-07-283/07.11.2017г.Веселин Ненов Петков ЕР на ТЕЛК №2699/19.09.2016г., 82% инв., срок пожизнен0705 1882
АУ-06-07-285/08.11.2017г.Иван Иванов Иванов ЕР на ТЕЛК №3510/03.12.2012г., 76% инв., срок пожизнен0705 1883
АУ-06-07-286/09.11.2017г.Иваничка Михайлова Христова ЕР на ТЕЛК №2571/15.09.2017г., 80% инв., срок 01.09.2020 г.0705 1884
АУ-06-07-287/09.11.2017г.Светослав Димов Стоев ЕР на ТЕЛК №2523/27.07.2017г., 100% инв., срок 01.07.2018 г.0705 1885
АУ-06-07-288/09.11.2017г.Митко Иванов Христов ЕР на ТЕЛК №3064/19.10.2017г., 78% инв., срок пожизнен0705 1886
АУ-06-07-289/10.11.2017г.Виолина Тихомирова Тодорова ЕР на ТЕЛК №2921/10.10.2017г., 78% инв., срок 01.10.2018 г.0705 1887
АУ-06-07-290/10.11.2017г.Лъчезар Иванов Иванов ЕР на ТЕЛК №3118/19.10.2016г., 72% инв., срок 01.10.2018 г.0705 1888
АУ-06-07-291/10.11.2017г.Илиян Петков Кънев ЕР на ТЕЛК №0527/26.10.2017г., 60% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1889
АУ-06-07-292/10.11.2017г.Румен Славов Николов ЕР на ТЕЛК №2771/29.09.2017г., 60% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1890
АУ-06-07-293/10.11.2017г.Кунка Иванова Серву ЕР на ТЕЛК №0170/23.01.2017г., 55% инв., срок 01.01.2019 г.0705 1891
АУ-06-07-294/13.11.2017г.Николай Денчев Георгиев ЕР на ТЕЛК №2319/20.07.2016г., 74% инв., срок пожизнен0705 1893
АУ-06-07-295/14.11.2017г.Стефан Стефанов Симеонов ЕР на ТЕЛК №3245/28.10.2011г., 72% инв., срок пожизнен0705 1892
АУ-06-07-296/16.11.2017г.Куна Стоянова Колева ЕР на ТЕЛК №2706/26.09.2017г., 80% инв., срок пожизнен0705 1894
АУ-06-07-297/17.11.2017г.Тодор Стефанов Георгиев ЕР на ТЕЛК №2498/01.09.2016г., 100% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1895
АУ-06-07-298/20.11.2017г.Пепа Георгиева Славова ЕР на ТЕЛК №3038/18.10.2017г., 72% инв., срок 01.10.2019 г.0705 1896
АУ-06-07-299/20.11.2017г.Петър Антонов Георгиев ЕР на ТЕЛК №3187/30.10.2017г., 74% инв., срок пожизнен0705 1897
АУ-06-07-300/22.11.2017г.Митко Тодоров Наумов ЕР на ТЕЛК №3308/09.11.2017г., 80% инв., срок пожизнен0705 1898
АУ-06-07-301/22.11.2017г.Павлина Димитрова Анастасиаду ЕР на ТЕЛК №2956/12.10.2017г., 90% инв., срок 01.10.2019 г.0705 1899
АУ-06-07-302/22.11.2017г.Димитринка Цонева Радева ЕР на ТЕЛК №3390/15.11.2017г., 56% инв., срок 01.11.2020 г.0705 1900
АУ-06-07-303/22.11.2017г.Красимир Николов Лазаров ЕР на ТЕЛК №0072/12.01.2017г., 73% инв., срок пожизнен0705 1901
АУ-06-07-304/22.11.2017г.Иван Тодоров Иванов ЕР на ТЕЛК №2514/13.09.2017г., 80% инв., срок пожизнен0705 1902
АУ-06-07-305/23.11.2017г.Николай Дончев Цанев ЕР на ТЕЛК №1337/10.05.2017г., 73% инв., срок 01.06.2020 г.0705 1903
АУ-06-07-306/23.11.2017г.Петър Колев Койчев ЕР на ТЕЛК №3147/26.10.2017г., 57% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1904
АУ-06-07-307/23.11.2017г.Николай Руменов Тихолов ЕР на ТЕЛК №3136/25.10.2017г., 100% инв., срок 01.10.2020 г.0705 1905
АУ-06-07-308/24.11.2017г.Коста Михайлов Костов ЕР на ТЕЛК №2665/03.09.2015г., 96% инв., срок пожизнен0705 1906
АУ-06-07-309/24.11.2017г.Марчо Стефанов Герджиков ЕР на ТЕЛК №2528/13.09.2017г., 66% инв., срок 01.09.2019 г.0705 1907
АУ-06-07-310/27.11.2017г.Петър Иванов Маринов ЕР на ТЕЛК №3292/08.10.2017г., 56% инв., срок 01.11.2019г.0705 1908
АУ-06-07-311/28.11.2017г.Пенчо Иванов Рачев ЕР на ТЕЛК №1921/17.10.2017г., 76% инв., срок 01.10.2019г.0705 1909
АУ-06-07-312/28.11.2017г.Руска Пенчева Каварджикова ЕР на ТЕЛК №1803/01.06.2000г., % инв., срок пожизнен0705 1910
АУ-06-07-313/28.11.2017г.Кольо Иванов Колев ЕР на ТЕЛК №3350/10.11.2017г., 91% инв., срок пожизнен0705 1911
АУ-06-07-314/30.11.2017г.Светлана Атанасова Анчева ЕР на ТЕЛК №0586/27.02.2017г., 60% инв., срок 01.02.2019г.0705 1912
АУ-06-07-315/01.12.2017г.Желязко Койнов Димитров ЕР на ТЕЛК №3400/10.11.2017г., 93% инв., срок пожизнен0705 1913
АУ-06-07-316/04.12.2017г.Янко Кирилов Янев ЕР на ТЕЛК №2308/20.07.2016г., 50% инв., срок 01.07.2018г.0705 1914
АУ-06-07-317/05.12.2017г.Тихомир Симеонов Томов ЕР на ТЕЛК №2129/20.07.2017г., 52% инв., срок 01.07.2018г.0705 1915
АУ-06-07-318/07.12.2017г.Камен Дончев Костадинов ЕР на ТЕЛК №2866/30.09.2016г., 84% инв., срок 01.09.2018г.0705 1916
АУ-06-07-319/08.12.2017г.Ивелин Спасов Събчев ЕР на ТЕЛК №3378/14.11.2017г., 66% инв., срок 01.11.2019г.0705 1917
АУ-06-07-320/12.12.2017г.Боньо Георгиев Тодоров ЕР на ТЕЛК №2183/24.07.2017г., 62% инв., срок 01.07.2019г.0705 1918
АУ-06-07-321/12.12.2017г.Даниела Димитрова Начева ЕР на ТЕЛК №3970/28.11.2017г., 76% инв., срок 01.11.2019г.0705 1919
АУ-06-07-322/12.12.2017г.Станислав Диянов Пръвчев ЕР на ТЕЛК №4083/05.12.2017г., 95% инв., срок пожизнен0705 1920
АУ-06-07-323/12.12.2017г.Цветомир Светославов Христов ЕР на ТЕЛК №2981/13.10.2017г., 66% инв., срок 01.10.2019г.0705 1921
АУ-06-07-324/13.12.2017г.Нейко Стефанов Камбуров ЕР на ТЕЛК №4177/18.12.2009г., 91,7% инв., срок пожизнен0705 1922
АУ-06-07-325/14.12.2017г.Ангел Маринов Цветанов ЕР на ТЕЛК №3107/24.10.2017г., 60% инв., срок 01.10.2018г.0705 1923
АУ-06-07-326/14.12.2017г.Георги Талев Георгиев ЕР на ТЕЛК №3445/20.11.2017г., 92% инв., срок пожизнен0705 1924
АУ-06-07-327/14.12.2017г.Серафим Румянов Бобев ЕР на ТЕЛК №3463/07.11.2014г., 80% инв., срок пожизнен0705 1925
АУ-06-07-328/15.12.2017г.Руска Илиева Тодорова - Динкова ЕР на ТЕЛК №3493/23.11.2017г., 80% инв., срок 01.11.2019г.0705 1926
АУ-06-07-329/18.12.2017г.Даринка Георгиева Иванова ЕР на ТЕЛК №2335/26.09.2006г., 74% инв., срок пожизнен0705 1927
АУ-06-07-330/18.12.2017г.Марин Владимиров Лалев ЕР на ТЕЛК №4014/30.11.2017г., 100% инв., срок пожизнен0705 1928
АУ-06-07-331/18.12.2017г.Мийко Петров Митев ЕР на ТЕЛК №3942/27.11.2017г., 92% инв., срок пожизнен0705 1929
АУ-06-07-332/20.12.2017г.Михаил Колев Христов ЕР на ТЕЛК №4001/30.11.2017г., 100% инв., срок пожизнен0705 1930
АУ-06-07-333/20.12.2017г.Пламен Георгиев Георгиев ЕР на ТЕЛК №4157/11.12.2017г., 58% инв., срок 01.12.2020г.0705 1931
АУ-06-07-334/20.12.2017г.Методи Димитров Георгиев ЕР на ТЕЛК №3259/02.11.2017г., 54% инв., срок пожизнен0705 1932
АУ-06-07-335/22.12.2017г.Атанас Илиев Илиев ЕР на ТЕЛК №4062/05.12.2017г., 85% инв., срок пожизнен0705 1933
АУ-06-07-336/22.12.2017г.Ангел Христов Малчев ЕР на ТЕЛК №3224/27.10.2016г., 62% инв., срок 01.10.2019г.0705 1934
АУ-06-07-337/28.12.2017г.Атанас Тотев Митков ЕР на ТЕЛК №3260/02.11.2017г., 95% инв., срок 01.11.2020г.0705 1935
АУ-06-07-338/28.12.2017г.Христина Василева Дръндарева ЕР на ТЕЛК №0037/04.01.2013г., 80% инв., срок пожизнен0705 1936
АУ-06-07-339/29.12.2017г.Симеон Йонков Мотев ЕР на ТЕЛК №3921/24.11.2017г., 72% инв., срок 01.11.2019г.0705 1937
АУ-06-07-1/03.01.2018 г.Иван Цанев Бойчинов ЕР на ТЕЛК №0787/10.03.2016г., 99% инв., срок пожизнен0705 1938
АУ-06-07-2/04.01.2018 г.Велизар Йорданов Панов ЕР на ТЕЛК №4071/05.12.2017г., 56% инв., срок 01.12.2019г.0705 1939
АУ-06-07-3/04.01.2018 г.Недка Йорданова Тодорова ЕР на ТЕЛК №3418/16.11.2017г., 76% инв., срок 01.11.2020г.0705 1940
АУ-06-07-4/04.01.2018 г.Десислава Спасова Игнатова ЕР на ТЕЛК №0555/18.02.2016г., 95% инв., срок пожизнен0705 1948
АУ-06-07-5/05.01.2018 г.Димитрия Георгиева Косова ЕР на ТЕЛК №4389/21.12.2016г., 57,6% инв., срок 01.12.2019г.0705 1942
АУ-06-07-6/05.01.2018 г.Тодор Иванов Тодоров ЕР на ТЕЛК №4261/18.12.2017г., 92% инв., срок пожизнен0705 1943
АУ-06-07-7/05.01.2018 г.Тодор Недков Недков ЕР на ТЕЛК №4238/15.12.2017г., 81% инв., срок 01.12.2020г.0705 1944
АУ-06-07-8/05.01.2018 г.Иван Митев Пенчев ЕР на ТЕЛК №4143/08.12.2017г., 84% инв., срок 01.12.2020г.0705 1945
АУ-06-07-9/05.01.2018 г.Елена Райкова Иванова ЕР на ТЕЛК №2204/02.07.2002г., 95,6 % инв., срок пожизнен0705 1946
АУ-06-07-10/08.01.2018 г.Цветомир Йорданов Колев ЕР на ТЕЛК №1015/24.03.2015г., 52% инв., срок 01.03.2018г.0705 1947
АУ-06-07-11/08.01.2018 г.Биляна Милчева Христова ЕР на ТЕЛК №4078/05.12.2017г., 80% инв., срок 01.12.2019г.0705 1949
АУ-06-07-12/10.01.2018 г.Александър Христов ДимитровЕР на ТЕЛК №2812/28.09.2016г., 80% инв., срок 01.09.2019г.0705 1950
АУ-06-07-13/10.01.2018 г.Димитър Тодоров ТодоровкаЕР на ТЕЛК №4116/07.12.2017г., 84% инв., срок 01.12.2019г.0705 1951
АУ-06-07-14/11.01.2018 г.Донка Тодорова Коева ЕР на ТЕЛК №4230/14.12.2017г., 82% инв., срок 01.12.2020г.0705 1952
АУ-06-07-15/12.01.2018 г.Йордан Тодоров Панова ЕР на ТЕЛК №2393/15.07.2015г., 94 % инв., срок пожизнен0705 1953
АУ-06-07-16/12.01.2018 г.Цветанка Данчева Митева ЕР на ТЕЛК №1292/17.04.2015г., 86 % инв., срок пожизнен0705 1954
АУ-06-07-17/12.01.2018 г.Владимир Тотев Тапов ЕР на ТЕЛК №4193/07.12.2016г., 72% инв., срок 01.12.2019г.0705 1955
АУ-06-07-18/12.01.2018 г.Красимир Иванов Неновски ЕР на ТЕЛК №1969/13.07.2017г., 76% инв., срок 01.07.2020г.0705 1956
АУ-06-07-19/17.01.2018 г.Васил Стоянов Маджаров ЕР на ТЕЛК №0142/19.01.2017г., 75% инв., срок 01.01.2019г.0705 1957
АУ-06-07-20/18.01.2018 г.Господин Георгиев Данчев ЕР на ТЕЛК №2920/10.10.2017г., 95% инв., срок 01.10.2019г.0705 1958
АУ-06-07-21/19.01.2018 г.Димитър Симеонов Сурджийски ЕР на ТЕЛК №4264/22.12.2015г., 50 % инв., срок пожизнен0705 1959
АУ-06-07-22/23.01.2018 г.Димитър Стефанов Стефанов ЕР на ТЕЛК №0209/22.01.2018г., 60% инв., срок 01.01.2021г.0705 1960
АУ-06-07-24/23.01.2018 г.Ивелина Емилова Пиналова ЕР на ТЕЛК №0189/19.01.2016г., 87% инв., срок 01.01.2019г.0705 1961
АУ-06-07-25/24.01.2018 г.Николай Стоянов Спасов ЕР на ТЕЛК №4188/12.12.2017г., 54% инв., срок 01.12.2019г.0705 1962
АУ-06-07-23/23.01.2018 г.Иван Тодоров Балабанов ЕР на ТЕЛК №2616/01.09.2015г., 80 % инв., срок пожизнен0705 1969
АУ-06-07-26/25.01.2018 г.Йовка Миткова Иванова ЕР на ТЕЛК №2461/11.09.2017г., 62% инв., срок 01.09.2019г.0705 1963
АУ-06-07-27/26.01.2018 г.Даниела Бончева Тухладжиева ЕР на ТЕЛК №3912/23.11.2017г., 75% инв., срок 01.11.2019г.0705 1964
АУ-06-07-28/26.01.2018 г.Мариела Вескова Ганчева ЕР на ТЕЛК №0041/09.01.2018г., 96% инв., срок 01.07.2021г.0705 1965
АУ-06-07-29/26.01.2018 г.Христо Добрев Христов ЕР на ТЕЛК №4048/04.12.2017г., 72% инв., срок 01.12.2020г.0705 1966
АУ-06-07-30/26.01.2018 г.Александър Пенков Маринов ЕР на ТЕЛК №3218/27.10.2016г., 84% инв., срок 01.10.2019г.0705 1967
АУ-06-07-31/26.01.2018 г.Ивелин Стефанов Стойчев ЕР на ТЕЛК №4326/21.12.2017г., 51% инв., срок 01.12.2019г.0705 1968
АУ-06-07-32/29.01.2018 г.Галина Пенчева Стойчева ЕР на ТЕЛК №2122/23.06.2015г., 58% инв., срок 01.06.2018г.0705 1970
АУ-06-07-33/29.01.2018 г.Митко Георгиеев Андрееев ЕР на ТЕЛК №1535/23.05.2017г., 74% инв., срок 01.05.2019г.0705 1971
АУ-06-07-34/30.01.2018 г.Ирена Кирилова Станчева ЕР на ТЕЛК №4240/15.12.2017г., 74% инв., срок 01.12.2020г.0705 1972
АУ-06-07-35/31.01.2018 г.Красимир Георгиев Пенчев ЕР на ТЕЛК №1236/27.04.2017г., 80% инв., срок 01.04.2020г.0705 1973
АУ-06-07-36/31.01.2018 г.Митко Николов Кънчев ЕР на ТЕЛК №2450/11.09.2017г., 100 % инв., срок пожизнен0705 1974
АУ-06-07-37/02.02.2018 г.Пламен Николов Стяонов ЕР на ТЕЛК №0543/17.02.2016г., 100% инв., срок 01.02.2019г.0705 1975
АУ-06-07-38/02.02.2018 г.Надежда Йорданова Койчева ЕР на ТЕЛК №1082/07.04.2017г., 97 % инв., срок пожизнен0705 1976
АУ-06-07-39/02.02.2018 г.Ивелин Николаев Николов ЕР на ТЕЛК №0234/23.01.2018г., 51% инв., срок 01.01.2021г.0705 1977
АУ-06-07-40/02.02.2018 г.Наталия Георгиева Симеонова ЕР на ТЕЛК №4029/01.12.2017г., 54% инв., срок 01.12.2019г.0705 1978
АУ-06-07-41/05.02.2018 г.Иван Стефанов Абаджиев ЕР на ТЕЛК №3974/29.11.2017г., 79% инв., срок 01.11.2020г.0705 1979
АУ-06-07-42/06.02.2018 г.Иванка Първанова Иванова ЕР на ТЕЛК №5254/29.12.2008г., 92,8 % инв., срок пожизнен0705 1980
АУ-06-07-43/07.02.2018 г.Пенчо Генев Гачев ЕР на ТЕЛК №3125/20.10.2016г., 55 % инв., срок пожизнен0705 1981
АУ-06-07-44/07.02.2018 г.Васил Христов Недев ЕР на ТЕЛК №1268/12.04.2011г., 74 % инв., срок пожизнен0705 1982
АУ-06-07-45/07.02.2018 г.Панталей Герасимов Геров ЕР на ТЕЛК №1922/26.11.1996г., 66 % инв., срок пожизнен0705 1983
АУ-06-07-46/08.02.2018 г.Стефан Илиев Тумбалов ЕР на ТЕЛК №3295/08.11.2017г., 56% инв., срок 01.11.2020г.0705 1984
АУ-06-07-47/08.02.2018 г.Сашо Пачов Ников ЕР на ТЕЛК №1009/03.04.2017г., 57 % инв., срок пожизнен0705 1985
АУ-06-07-48/08.02.2018 г.Басри Юсеин Сюлейман ЕР на ТЕЛК №0393/20.02.2017г., 74% инв., срок 01.02.2019г.0705 1986
АУ-06-07-49/08.02.2018 г.Никола Димитров Данев ЕР на ТЕЛК №1905/29.09.2016г., 78% инв., срок 01.09.2018г.0705 1987
АУ-06-07-50/08.02.2018 г.Александър Николаев Георгиев ЕР на ТЕЛК №0611/28.02.2017г., 50% инв., срок 01.02.2019г.0705 1988
АУ-06-07-51/09.02.2018 г.Мариана Петева Илиева ЕР на ТЕЛК №2692/25.09.2017г., 80% инв., срок 01.09.2019г.0705 1989
АУ-06-07-52/09.02.2018 г.Радослав Иванов Иванов ЕР на ТЕЛК №4358/22.12.2017г., 94% инв., срок 01.12.2020г.0705 1990
АУ-06-07-53/12.02.2018 г.Николай Петров Галов ЕР на ТЕЛК №0213/22.12.2018г., 72% инв., срок 01.12.2021г.0705 1991
АУ-06-07-54/13.02.2018 г.Любомир Петков Лалев ЕР на ТЕЛК №0416/06.02.2018г., 79 % инв., срок пожизнен0705 1992
АУ-06-07-55/13.02.2018 г.Петя Неделчева Неделчева ЕР на ТЕЛК №0243/23.01.2018г., 50% инв., срок 01.12.2020г.0705 1993
АУ-06-07-56/14.02.2018 г.Деян Лазаров БоевскиЕР на ТЕЛК №1036/05.04.2017г., 82 % инв., срок пожизнен0705 1994
АУ-06-07-58/15.02.2018 г.Валентина Иванова Петкова ЕР на ТЕЛК №0357/31.08.2018г., 50% инв., срок 01.01.2021г.0705 1997
АУ-06-07-57/15.02.2018 г.Лазаринка Иванова Стоянова ЕР на ТЕЛК №3549/22.11.2011г., 85 % инв., срок пожизнен0705 1998
АУ-06-07-59/15.02.2018 г.Стефан Божанов Георгиев ЕР на ТЕЛК №3196/30.10.2017г., 75 % инв., срок пожизнен0705 1999
АУ-06-07-60/15.02.2018 г.Христа Димитрова Ненкова ЕР на ТЕЛК №0081/09.01.2015г., 80 % инв., срок пожизнен0705 1996
АУ-06-07-61/16.02.2018 г.Дарин Рачев Рачев ЕР на ТЕЛК №1756/28.06.2017г., 78% инв., срок 01.06.2020г.0705 2000
АУ-06-07-62/19.02.2018 г.Ефросина Москова Джокович ЕР на ТЕЛК №0399/02.02.2018г., 100% инв., срок 01.02.2021г.0705 2001
АУ-06-07-63/20.02.2018 г.Веско Иванов Ганчев ЕР на ТЕЛК №1191/25.04.2017г., 78% инв., срок 01.04.2020г.0705 2002
АУ-06-07-64/20.02.2018 г.Красимир Колев Добрев ЕР на ТЕЛК №3816/04.11.2016г., 50% инв., срок 01.11.2018г.0705 2003
АУ-06-07-65/20.02.2018 г.Невена Христова Йорданова ЕР на ТЕЛК №0233/23.01.2018г., 83% инв., срок 01.01.2021г.0705 2004
АУ-06-07-66/21.02.2018 г.Валентин Цанков Луканов ЕР на ТЕЛК №1053/30.04.2016г., 64% инв., срок 01.03.2018г.0705 2005
АУ-06-07-67/21.02.2018 г.Тодор Иванов Иванов ЕР на ТЕЛК №4279/19.12.2017г., 91 % инв., срок пожизнен0705 2006
АУ-06-07-68/22.02.2018 г.Живко Йорданов Димитров ЕР на ТЕЛК №0388/02.02.2018г., 80% инв., срок 01.02.2020г.0705 2007
АУ-06-07-69/22.02.2018 г.Аврам Танев Аврамов ЕР на ТЕЛК №1850/05.07.2017г., 60% инв., срок 01.07.2019г.0705 2008
АУ-06-07-70/22.02.2018 г.Антоанета Станчева Милчева ЕР на ТЕЛК №0411/05.02.2018г., 74% инв., срок 01.02.2021г.0705 2009
АУ-06-07-71/23.02.2018 г.Христо Илев Пеев ЕР на ТЕЛК №4349/19.12.2016г., 73 % инв., срок пожизнен0705 2010
АУ-06-07-72/23.02.2018 г.Цветомир Йорданов Колев ЕР на ТЕЛК №0647/23.02.2018г., 52% инв., срок 01.02.2021г.0705 2011
АУ-06-07-74/26.02.2018 г.Марийка Пейкова Василева ЕР на ТЕЛК №0134/15.01.2016г., 50% инв., срок 01.01.2019г.0705 2012
АУ-06-07-75/26.02.2018 г.Тони Николаев Николов ЕР на ТЕЛК №0392/02.02.2018г., 75% инв., срок 01.02.2020г.0705 2013
АУ-06-07-76/02.03.2018 г.Делчо Ангелов Лазаров ЕР на ТЕЛК №2710/20.09.2016г., 76 % инв., срок пожизнен0705 2014
АУ-06-07-77/06.03.2018 г.Йордан Славчев Иванов ЕР на ТЕЛК №0499/12.02.2018г., 56% инв., срок 01.02.2020г.0705 2015
АУ-06-07-78/06.03.2018 г.Красимира Ненкова Ненкова ЕР на ТЕЛК №0606/20.02.2018г., 88% инв., срок 01.02.2021г.0705 2016
АУ-06-07-79/07.03.2018 г.Велко Неделчев Кадиев ЕР на ТЕЛК №4197/13.12.2017г., 80% инв., срок 01.12.2019г.0705 2017
АУ-06-07-80/07.03.2018 г.Тяна Енчева Маринова ЕР на ТЕЛК №3113/07.10.2015г., 100 % инв., срок пожизнен0705 2018
АУ-06-07-81/07.03.2018 г.Румен Пенчев Велев ЕР на ТЕЛК №4053/24.11.2016г., 66% инв., срок 01.11.2019г.0705 2019
АУ-06-07-82/08.03.2018 г.Цанка Василева Стоянова ЕР на ТЕЛК №1914/10.07.2017г., 100 % инв., срок пожизнен0705 2020
АУ-06-07-83/09.03.2018 г.Иван Пенчев Ганчев ЕР на ТЕЛК №4149/05.12.2016г., 52 % инв., срок пожизнен0705 2021
АУ-06-07-84/09.03.2018 г.Стефка Петрова Михайлова ЕР на ТЕЛК №0374/01.02.2018г., 98 % инв., срок пожизнен0705 2022
АУ-06-07-85/12.03.2018 г.Калина Михайлова Пантева - Байданова ЕР на ТЕЛК №0250/24.01.2018г., 80% инв., срок 01.01.2020г.0705 2023
АУ-06-07-86/14.03.2018 г.Йорданка Михова Узунова ЕР на ТЕЛК №1471/19.05.2017г., 80% инв., срок 01.05.2020г.0705 2024
АУ-06-07-87/15.03.2018 г.Николина Славова Ненова ЕР на ТЕЛК №0719/01.03.2018г., 76% инв., срок 01.03.2021г.0705 2026
АУ-06-07-88/16.03.2018 г.Румяна Иванова Стоянова ЕР на ТЕЛК №0579/19.02.2018г., 52% инв., срок 01.02.2021г.0705 2025
АУ-06-07-89/16.03.2018 г.Мария Николова Дойнова ЕР на ТЕЛК №0674/27.02.2018г., 50% инв., срок 01.02.2021г.0705 2027
АУ-06-07-90/19.03.2018 г.Лиляна Илиева Петрова ЕР на ТЕЛК №0442/07.02.2018г., 66 % инв., срок пожизнен0705 2028
АУ-06-07-91/21.03.2018 г.Борка Христова Китанчева ЕР на ТЕЛК №0785/17.03.2017г., 80% инв., срок 01.03.2020г.0705 2029
АУ-06-07-92/22.03.2018 г.Петко Петров Колев ЕР на ТЕЛК №2586/24.07.2009г., 74 % инв., срок пожизнен0705 2030
АУ-06-07-93/22.03.2018 г.Борис Ангелов Петканова ЕР на ТЕЛК №0764/07.03.2018г., 87 % инв., срок пожизнен0705 2031
АУ-06-07-94/26.03.2018 г.Тотьо Тенев Попов ЕР на ТЕЛК №0232/23.01.2018г., 80 % инв., срок пожизнен0705 2032
АУ-06-07-95/26.03.2018 г.Максимилиан Емилов Иванов ЕР на ТЕЛК №0232/23.01.2018г., 80% инв., срок 01.01.2019г.0705 2033
АУ-06-07-96/27.03.2018г.Кирил Димитров Ботев 75%Т.Н.Р, срок пожизнен0705 2034
АУ-06-07-97/27.03.2018г.Цветанка Данчева Митева ЕР на ТЕЛК №0707/01.03.2018г., 86% инв., срок пожизнен0705 2035
АУ-06-07-98/27.03.2018г.Георги Михов Узунов ЕР на ТЕЛК№0360/02.02.2016г., 71% инв., срок 01.02.2019г.0705 2036
АУ-06-07-99/28.03.2018г.Тодор Тотев Ковачев ЕР на ТЕЛК №0782/08.03.2018г., срок пожизнен0705 2037
АУ-06-07-100/29.03.2018г.Недка Николаева Богданова ЕР на ТЕЛК №2179/08.07.2016г., 56% инв., срок 01.09.2018г.0705 2038
АУ-06-07-101/29.03.2018г.Динко Стоилов Сербезов ЕР на ТЕЛК№0828/12.03.2018г., 72% инв., срок 01.03.2021г.0705 2039
АУ-06-07-102/30.03.2018г.Мартин Тодоров Нешев ЕР на ТЕЛК№2797/27.09.2017г., 75% инв., срок 01.09.2019г.0705 2040
АУ-06-07-103/02.04.2018г.Василена Стефанова Енчева ЕР на ТЕЛК№1032/27.03.2018г., 60% инв., срок 01.03.2021г.0705 2041
АУ-06-07-104/03.04.2018г.Борис Стийнев Ников ЕР на ТЕЛК №1093/31.03.2015г., 100 %инв., срок пожизнен0705 2042
АУ-06-07-105/03.04.2018г.Бахрие Тахирюмер Мустафа ЕР на ТЕЛК №2545/14.09.2017г., 81% инв., срок 01.10.2020г.0705 2043
АУ-06-07-106/04.04.2018г.Бонка Димитрова Петкова ЕР на ТЕЛК №0204/22.01.2018г., 64% инв., срок 01.01.2020г.0705 2044
АУ-06-07-107/04.04.2018г.Кристиян Цветанов Марев ЕР на ТЕЛК №0848/13.03.2018г., 100% инв.,срок 01.03.2021г. 0705 2045
АУ-06-07-108/10.04.2018г.Донка Христова Петрова ЕР на ТЕЛК №0892/15.03.2018г.,58% Т.Н.Р., срок: 01.03.2020г.0705 2046
АУ-06-07-109/10.04.2018г.Ваньо Христов Йончев ЕР на ТЕЛК №3170/09.10.2015г., 99,6% Т.Н.Р., срок: пожизнен0705 2047
АУ-06-07-110/10.04.2018г.Кристина Петева Пенчева ЕР на ТЕЛК №1133/03.04.2018г., 56% Т.Н.Р., срок 01.04.2021г.0705 2048
АУ-06-07-111/10.04.2018г.Люба Петрова Станчева ЕР на ТЕЛК № 1057/28.03.2018г., 72% инв., срок 01.03.2020г. 0705 2049
АУ-06-07-112/.04.2018г.Петко Киров Йорданов ЕР на ТЕЛК № 3153/26.01.2017г., 74% инв., срок: 01.10.2020г.0705 2050
АУ-06-07-120/17.04.2018г.Иван Василев Ташев ЕР на ТЕЛК №0667/13.04.2018г., 95% инв., срок: 01.04.2021г.0705 2051
АУ-06-07-113/12.04.2018г.Ивелин Спасов Събчев ЕР на ТЕЛК № 3378/14.11.2017г., 66% инв., срок : 01.11.2019г.0705 2052
АУ-06-07-114/12.04.2018г.Атанас Димитров Манолов ЕР на ТЕЛК №2342/22.07.2016г., 53% инв., срок: 01.07.2019г.0705 2053
АУ-06-07-115/12.04.2018г.Иван Костадинов Иванов ЕР на ТЕЛК №0171/18.01.2018г., 100% инв., срок: пожизнено0705 2054
АУ-06-07-116/13.04.2018г.Ирина Пенева Илиева ЕР на ТЕЛК №0387/31.01.2013г., 80% инв., срок пожизнен0705 2055
АУ-06-07-117/13.04.2018г.Румен Антонов Паскалев ЕР на ТЕЛК № 1145/12.04.2017г., 74% инв., срок 01.04.2019г.0705 2056
АУ-06-07-118/17.04.2018г.Петър Христов Петров ЕР на ТЕЛК №0563/16.02.2018г., 73% инв., срок: 01.02.2021г.0705 2057
АУ-06-07-119/17.04.2018г.Жанета Илиева Василева ЕР на ТЕЛК №1117/05.04.2016г., 88% инв., срок: пожизнено0705 2058
АУ-06-07-121/18.04.2018г.Стефан Атанасов Граматиков ЕР на ТЕЛК №0727/14.03.2017г., 50%инв., срок: 01.03.2019г.0705 2059
АУ-06-07-123/19.04.2018г.Мария Георгиева Аврамова ЕР на ТЕЛК №0043/10.01.2006г., 72% инв., срок: пожизнено0705 2060
АУ-06-07-125/20.04.2018г.Николай Стефанов Колев ЕР на ТЕЛК №2036/13.10.2016г., 88% инв., срок: пожизнено0705 2061
АУ-06-07-126/20.04.2018г.Румен Дянков Дянков ЕР на ТЕЛК №0527/13.02.2018г., 72% инв., срок:01.02.2020г.0705 2062
АУ-06-07-127/20.04.2018г.Румян Христов Христов ЕР на ТЕЛК № 1945/12.07.2017г., 56% инв., срок: 01.07.2020г.0705 2063
АУ-06-07-128/24.04.2018г.Андрея Петков Андреев ЕР на ТЕЛК № 1192/05.04.2011г., 78% инв., срок: пожизнен0705 2064
АУ-06-07-130/26.04.2018г.Донка Коева Тропчева ЕР на ТЕЛК №0937/20.03.2018г., 76% инв., срок:01.03.2021г.0705 2066
АУ-06-07-122/19.04.2018г.Христо Иванов Пеев ЕР на ТЕЛК №1091/30.03.2018г., 72% инв., срок: пожизнен0705 2067
АУ-06-07-124/19.04.2018г.Стоян Георгиев Атанасов ЕР на ТЕЛК №1150/05.04.2018г., 82% инв., срок: пожизнен0705 2068
АУ-06-07-131/30.04.2018г.Маргарита Косева Димитрова ЕР на ТЕЛК №2416/23.07.2014г., 73% инв., срок:пожизнен
АУ-06-07-132/02.05.2018г.Ганка Недкова Данева ЕР на ТЕЛК №0937/20.03.2018г., 76% инв., срок:01.10.2020г.0705 2069
АУ-06-07-133/03.05.2018г.Никола Иванов Николов ЕР на ТЕЛК №1164/30.05.2000г., срок:пожизнен0705 2070
АУ-06-07-134/04.05.2018г.Митко Найденов Нешев ЕР на ТЕЛК №3943/16.12.2014г., 77% инв., срок: пожизнен0705 2071
АУ-06-07-135/04.05.2018г.Данаил Недев Пенев ЕР на ТЕЛК №1088/30.03.2018г., 50% инв., срок:01.03.2021г.0705 2072
АУ-06-07-136/04.05.2018г.Петър Веселинов Петров ЕР на ТЕЛК №1280/18.04.2018г., 75% инв., срок:01.04.2021г.0705 2073
АУ-06-07-137/10.05.2018г.Росен Любенов Ататанасов ЕР на ТЕЛК №0200/20.04.2018г., 66% инв., срок:01.04.2021г.0705 2074
АУ-06-07-138/10.05.2018г.Катя Димова Велчева ЕР на ТЕЛК №1107/03.04.2018г., 74% инв., срок:01.03.2021г.0705 2075
АУ-06-07-139/10.05.2018г.Снежанка Стефанова Барболова - Трашлиева ЕР на ТЕЛК №1120/03.04.2018г., 50% инв., срок:01.04.2021г.0705 2076
АУ-06-07-140/10.05.2018г.Ангел Миланов Каменов ЕР на ТЕЛК №0185/19.01.2015г., 75% инв., срок: пожизнен0705 2077
АУ-06-07-141/10.05.2018г.Валери Анатолиев Морозов ЕР на ТЕЛК №3362/13.11.2017г., 80% инв., срок:01.11.2019г.0705 2078
АУ-06-07-142/11.05.2018г.Стефан Христов Цонев ЕР на ТЕЛК №1227/27.04.2017г., 72% инв., срок: пожизнен0705 2079
АУ-06-07-143/11.05.2018г.Бонка Иванова Ангелова ЕР на ТЕЛК №2016/27.06.2016г., 58% инв., срок:01.06.2018г.0705 2080
АУ-06-07-144/14.05.2018г.Илиян Жечков Сиромахов ЕР на ТЕЛК №2633/14.09.2016г., 100% инв., срок:01.09.2019г.0705 2081
АУ-06-07-145/14.05.2018г.Радка Ангелова Пенчева ЕР на ТЕЛК №4126/14.12.2002г., 58% инв., срок: пожизнен0705 2082
АУ-06-07-146/15.05.2018г.Красимир Иванов Доков ЕР на ТЕЛК №1409/26.04.2018г., 62% инв., срок:01.04.2021г.0705 2083
АУ-06-07-147/15.05.2018г.Пепа Денева Минкова ЕР на ТЕЛК №0091/12.01.2018г., 78% инв., срок:01.01.2021г.0705 2085
АУ-06-07-148/18.05.2018г.Георги Живков Томов ЕР на ТЕЛК№1310/19.04.2018г., 72% инв., срок: 01.04.2021г.0705 2087
АУ-06-07-149/18.05.2018г.Йонислава Иванова Дончева, ЕР на ТЕЛК №1478/26.07.2017г., 50% инв., срок:01.07.2019г.0705 2088
АУ-06-07-150/21.05.2018г.Даниел Петков Радков ЕР на ТЕЛК №0555/15.02.2018г., 100% инв., срок:01.02.2021г.0705 2089
АУ-06-07-151/21.05.2018г.Николай Гатев Колев ЕР на ТЕЛК№ 3647/29.11.2011г., 94% инв., срок:пожизнен0705 2090
АУ-06-07-152/21.05.2018г.Христо Цветанов Радев ЕР на ТЕЛК №0693/17.04.2018г., 52% инв., срок:01.04.2020г.0705 2091
АУ-06-07-153/21.05.2018г.Деша Петкова Атанасова ЕР на ТЕЛК №0435/12.02.2002г., 78% инв., срок:пожизнено0705 2092
АУ-06-07-154/21.05.2018г.Антоанета Христова Василева ЕР на ТЕЛК №0240/23.01.2018г., 80% инв., срок:01.01.2021г.0705 2093
AУ-06-07-155/22.05.2018г.Ивелин Димитров Екимов ЕР на ТЕЛК№0412/21.08.2017г., 91% инв., срок :01.08.2019г.0705 2094
АУ-06-07-156/22.05.2018г.Донка Кънчева Кашавелова ЕР на ТЕЛК №1180/10.04.2018г., 100% инв., срок:пожизнено0705 2095
АУ-06-07-157/23.05.2018г.Полина Красимирова Димова ЕР на ТЕЛК№1382/24.04.2018г., 100% инв., срок: пожизнено0705 2096
АУ-06-07-158/23.05.2018г.Стефан Цокев Стефанов ЕР на ТЕЛК №2907/04.10.2016г., 74% инв., срок: пожизнено0705 2097
АУ-06-07-159/23.05.2018г.Дарина Василева Гуджева ЕР на ТЕЛК№ 1433/27.04.2018г., 100% инв., срок: 01.04.2021г.0705 2098
АУ-06-07-160/25.05.2018г.Христофор Иванов Кушлев ЕР на ТЕЛК №3102/24.-10.2017г., 54% инв., срок пожизнен0705 2099
АУ-06-07-161/28.05.2018г.Татяна Димитрова Димитрова-Михайлова ЕР на ТЕЛК №0656/24.02.2015г., 74% инв., срок: пожизнен0705 2100
AУ-06-07-162/29.05.2018г.Николай Цанев Метев ЕР на ТЕЛК №1302/19.04.2018г., 60% инв., срок: 01.04.2020г.0705 21010705 2101
AУ-06-07-163/29.05.2018г.Валентин Тотев Милчев ЕР на ТЕЛК №3341/10.11.2017г., 57% инв., срок: 01.11.2019г.0705 2102
AУ-06-07-164/30.05.2018г.Николай Иванов Баръмов ЕР на ТЕЛК №1581/14.05.2018г., 100% инв., срок: пожизнен0705 2103
AУ-06-07-166/31.05.2018г.Румен Христов Ананиев ЕР на ТЕЛК №0985/23.03.2018г., 100% инв., срок: 01.03.2021г.0705 2104
AУ-06-07-165/31.05.2018г.Йордан Гоев Митев ЕР на ТЕЛК №1346/23.04.2018г., 62% инв., срок: 01.04.2021г.0705 2105
АУ-06-07-167/01.06.2018г.Марин Пенчев ГаневЕР на ТЕЛК №1768/18.05.2018г., 84% инв.,срок 01.05.2021г.0705 2106
АУ-06-07-168/04.06.2018г.Красимир Василев Иванов ЕР на ТЕЛК 1649/17.05.2018, 76% инв.срок: 01.05.2021г.0705 2107
АУ-06-07-169/04.06.2018г.Дешка Хрисова Дечева ЕР на ТЕЛК №2071/30.06.2016г.,76%инв., срок: пожизнен0705 2108
АУ-06-07-170/05.06.2018г.Валентин Стефанов Райков ЕР на ТЕЛК №3841/13.12.2011г., 81%инв, срок:пожизнен0705 2109
АУ-06-07-171/05.06.2018г.Илия Минчев Христов ЕР на ТЕЛК №1242/16.04.2018г., 80%инв, срок:01.04.2020.0705 2110
АУ-06-07-172/05.06.2018г.Росица Илиева Иванова ЕР на ТЕЛК №1474/03.05.2018г., 80%инв, срок:01.05.2020г.0705 2111
АУ-06-07-173/08.06.2018г.Румен Петков Станчев ЕР на ТЕЛК №4329/16.12.2016г.,95%инв, срок:01.12.2019г.0705 2112
АУ-06-07-174/11.06.2018г.Любомир Дианов Господинов ЕР на ТЕЛК №0137/16.01.2018г.,100%инв, срок:01.01.2021г.0705 2113
АУ-06-07-176/11.06.2018г.Красимира Стефанова Панайотова ЕР на ТЕЛК№0681/27.02.2018г., 78%инв, срок:01.02.2021г.0705 2114
АУ-06-07-177/11.06.2018г.Цветан Тодоров Великов ЕР на ТЕЛК №0918/23.05.2018г., 100%инв, срок:01.05.2020г.0705 2115
АУ-06-07-178/11.06.2018г.Митко Григоров Рашков ЕР на ТЕЛК №0069/29.02.2016г., 72 %инв, срок:01.02.2019г.0705 2116
АУ-06-07-179/11.06.2018г.Мелекбер Шевки Велева ЕР на ТЕЛК №1313/19.04.2018г., 50%инв, срок:01.04.2021г.0705 2117
АУ-06-07-180/11.06.2018г.Василка Байчева Иванова ЕР на ТЕЛК № 3353/26.10.2015г., 91 %инв, срок:01.10.2018г.0705 2118
АУ-06-07-181/12.06.2018г.Велизар Крумов Велчев ЕР на ТЕЛК №1838/31.05.2018г., 50%инв, срок:пожизнен0705 2120
АУ-06-07-183/14.06.2018г.Галя Маргаритова Илиева ЕР на ТЕЛК №2561/08.09.2016г., 80%инв, срок: 01.09.2019г.0705 2121
АУ-06-07-182/13.06.2018г.Нели Радославова Пенева ЕР на ТЕЛК № 1741/22.05.2018г., 75%инв, срок: 01.05.2020г.0705 2122
АУ-06-07-184/15.06.2018г.Венета Денева Денева ЕР на ТЕЛК № 2103/20.07.2017г., 59%инв, срок: пожизнен0705 2123
АУ-06-07-185/15.06.2018г.Дамян Кирилов Костадинов ЕР на ТЕЛК № 1783/30.06.2017г., 94%инв, срок: 01.06.2020г.0705 2124
АУ-06-07-186/18.06.2018Андрей Димитров Андреев ЕР на ТЕЛК №0954/30.03.2017г., 58%инв, срок: пожизнен0705 2127
АУ-06-07-187/20.06.2018г.Стефана Ненкова Минкова ЕР на ТЕЛК №2676/18.06.2003г.75%инв, срок: пожизнен0705 2128
АУ-06-07-188/20.06.2018г.Красимир Христов Димитров ЕР на ТЕЛК № 0755/06.03.2018г.,82%инв, срок: 01.03.2021г.0705 2129
АУ-06-07-189/22.06.2018г.Ценка Василева Цонева ЕР на ТЕЛК № 1605/15.05.2018г.,64%инв, срок: 01.05.2020г.0705 2130
АУ-06-07-190/22.06.2018г.Стефанка Кънчева Петрова ЕР на ТЕЛК № 0790/10.03.2015г., 52%инв, срок: пожизнен0705 2131
АУ-06-07-191/22.06.2018г.Тодорка Николова Куманова ЕР на ТЕЛК № 3860/28.11.2002г., 82,5%инв, срок: пожизнен0705 2132
АУ-06-07-192/25.06.2018г.Светослав Стефанов Иванов ЕР на ТЕЛК №1332/09.05.2017г., 92%инв, срок:01.05.2020г.0705 2134
АУ-06-07-193/26.06.2018г.Николай Недялков Недков ЕР на ТЕЛК №4287/19.12.2017г.,92%инв, срок:01.12.2019г.0705 2135
АУ-06-07-194/26.06.2018г.Петко Иванов Пеев ЕР на ТЕЛК №1539/15.06.2006г.,58%инв, срок:пожизнен0705 2136
АУ-06-07-195/27.06.2018г.Борислав Стефанов Станчев ЕР на ТЕЛК №1436/27.04.2018г.,53%инв, срок:01.04.2020г.0705 2137
АУ-06-07-196/27.06.2018г.Константин Йорданов Рачев ЕР на ТЕЛК №0151/23.01.2018г.,96 %инв, срок:01.04.2020г.0705 2138
АУ-06-07-197/28.06.2018г.Светослав Димов Стоев ЕР на ТЕЛК №2206/27.06.2018г.,72 %инв, срок:01.06.2021г.0705 2139
АУ-06-07-198/29.06.2018г.Здравко Стефанов Колев ЕР на ТЕЛК №0258/30.05.2018г.,68 %инв, срок:01.05.2020г.0705 2140
АУ-06-07-200/02.07.2018г.Теменуга Борисова Христова ЕР на ТЕЛК №0853/23.03.2017г.,74 %инв, срок:пожизнен0705 2141
АУ-06-07-199/02.07.2018г.Тодор Стоянов Павлов ЕР на ТЕЛК №1930/11.07.2017г., 64%инв, срок: 01.07.20200705 2142
АУ-06-07-201/02.07.2018г.Корнелия Пелова Картункова ЕР на ТЕЛК №0691/25.02.2014г., 72%инв, срок:пожизнен0705 2143
АУ -06-07-202/02.07.2018г.Стефан Цанов Вълчев ЕР на ТЕЛК №0376/01.02.2018г., 100%инв, срок: 01.02.20210705 2144
АУ-06-07-203/02.07.2018г.Цонко Михов Цочев ЕР на ТЕЛК №1809/04.06.2018г., 60 %инв, срок:01.06.2021г.0705 2145
АУ-06-07-204/03.07.2018г.Райнхард Клаус Паул Шуберт ЕР на ТЕЛК №2060/15.06.2018г., 60%инв, срок: 01.06.2020г.0705 2146
АУ-06-07-206/04.07.2018г.Благородна Лазарова Христова ЕР на ТЕЛК №1823/30.05.2018г., 56 %инв, срок: 01.05.2021г.0705 2147
АУ-06-07-207/05.07.2018г.Иван Николов Христов ЕР на ТЕЛК №1908/05.06.2018г., 86%инв, срок: 01.06.2021г.0705 2148
АУ-06-07-208/06.07.2018г.Христо Ганчев Кирацов ЕР на ТЕЛК №2119/20.06.2018г., 67%инв, срок: 01.06.2021г.0705 2149
АУ-06-07-205/04.07.2018г.Цанка Михайлова Георгиева ЕР на ТЕЛК №2145/12.07.2012г., 71%инв, срок:пожизнен0705 2133
АУ-06-07-209/06.07.2018г.Галин Николаев Тотев ЕР на ТЕЛК №2697/19.09.2016г., 74%инв, срок: 01.09.2019г.0705 2169
АУ-06-07-210/09.07.2018г.Десислава Маргаритова Янева ЕР на ТЕЛК №0244/01.02.2018г., 55%инв, срок: 01.02.2020г.0705 2151
АУ-06-07-211/10.07.2018г.Янко Кирилов Янев ЕР на ТЕЛК №2143/21.06.2018г., 50%инв, срок: 01.06.2021г.0705 2152
АУ-06-07-212/11.07.2018г.Илия Иванов Йотов ЕР на ТЕЛК №0809/09.03.2018г., 75%инв, срок: 01.03.2020г.0705 2153
АУ-06-07-213/12.07.2018г.Галина Пенчева Стойчева ЕР на ТЕЛК №1652/17.05.2018г., 59%инв, срок: 01.05.2021г.0705 2154
АУ-06-07-214/12.07.2018г.Веселинка Кънчева Спасова ЕР на ТЕЛК №2161/25.06.2018г., 86%инв, срок:пожизнен0705 2155
АУ-06-07-215/12.07.2018г.Димитринка Иванова Трифонова ЕР на ТЕЛК №0954/21.03.2018г., 72%инв, срок: 01.03.2021г.0705 2156
АУ-06-07-216/13.07.2018г.Мирослав Христов Бенев ЕР на ТЕЛК №2083/01.07.2016г., 100%инв, срок: 01.07.2019г.0705 2157
АУ-06-07-217/13.07.2018г.Туджай Мехмед Рамадан ЕР на ТЕЛК №2183/26.06.2018г., 80%инв, срок: 01.06.2021г.0705 2158
АУ-06-07-218/13.07.2018г.Николай Пеев Караколев ЕР на ТЕЛК №0403/05.02.2018г., 84%инв, срок: 01.02.2020г.0705 2159
АУ-06-07-219/13.07.2018г.Петър Пламенов Петров ЕР на ТЕЛК №1714/21.05.2018г., 100%инв, срок: 01.05.2019г.0705 2160
АУ-06-07-220/16.07.2018г.Румяна Ганчева Якимова ЕР на ТЕЛК №0863/16.05.2018г., 68%инв, срок: 01.05.2020г.0705 2161
АУ-06-07-221/16.07.2018г.Тодор Славов Гавраилов ЕР на ТЕЛК № 0795/08.03.2018г.,75%инв, срок: 01.03.2020г.0705 2162
АУ-06-07-222/16.07.2018г.Красимир Петков Пенчев ЕР на ТЕЛК №2012/13.06.2018г., 87%инв, срок: 01.06.2019г.0705 2163
АУ-06-07-223/16.07.2018г.Иванка Христова Гатева ЕР на ТЕЛК №1240/16.04.2018г.,92%инв, срок:пожизнен0705 2164
АУ-06-07-224/17.07.2018г.Янко Иванов Димитров ЕР на ТЕЛК №0044/09.01.2018г., 74%инв, срок: 01.01.2021г.0705 2165
АУ-06-07-225/17.07.2018г.Иванела Иванова Пенчева ЕР на ТЕЛК №2267/03.07.2018г., 70%инв, срок: 01.07.2020г.0705 2166
АУ-06-07-226/17.07.2018г.Петър Милков Узунов ЕР на ТЕЛК №1185/11.04.2018г., 60%инв, срок: 01.04.2021г.0705 2167
АУ-06-07-227/18.07.2018г.Красимир Стефанова Тодоров ЕР на ТЕЛК №2090/22.05.2017г., 81,2%инв, срок: 01.05.2019г.0705 2168
АУ-06-07-228/18.07.2018г.Зоя Николова Гатева ЕР на ТЕЛК №2638/17.07.2018г., 60 %инв, срок: 01.07.2021г.0705 2170
АУ-06-07-229/18.07.2018г.Иванка Христова Георгиева ЕР на ТЕЛК №3136/20.10.2016г., 100 %инв, срок: пожизнен0705 2171
АУ-06-07-230/19.07.2018г.Пламен Диманов Русанов ЕР на ТЕЛК №1957/08.06.2018г., 62 %инв, срок: 01.06.2021г.0705 2172
АУ-06-07-231/19.07.2018г.Емил Гатев Енчев ЕР на ТЕЛК №2231/29.06.2018г., 54 %инв, срок: 01.06.2021г.0705 2173
АУ-06-07-232/19.07.2018г.Розалия Малинова Чанкова ЕР на ТЕЛК №2224/28.06.2018г., 78 %инв, срок: 01.06.2021г.0705 2174
АУ-06-07-233/19.07.2018г.Мирослав Христов Славов ЕР на ТЕЛК №2003/12.06.2018г., 87%инв, срок: 01.06.2021г.0705 2175
АУ-06-07-234/20.07.2018г.Тихомир Димитров Димитров ЕР на ТЕЛК №0555/17.02.2015г.,54 %инв, срок:пожизнен0705 2176
АУ-06-07-235/24.07.2018г.Александър Николаев Йонов ЕР на ТЕЛК №0915/19.03.2018г., 73%инв, срок: 01.03.2021г.0705 2177
АУ-06-07-236/27.07.2018г.Павлинка Василева Бахчеванова ЕР на ТЕЛК №2326/09.07.2018г., 80%инв, срок: 01.07.2021г.0705 2178
АУ-06-07-237/27.07.2018г.Симеон Иванов Митев ЕР на ТЕЛК №0424/01.02.2011г.,73 %инв, срок:пожизнен0705 2179
АУ-06-07-238/27.07.2018г.Стефан Митев Рачев ЕР на ТЕЛК №1843/31.05.2018г.,60 %инв, срок:пожизнен0705 2180
АУ-06-07-239/27.07.2018г.Бойка Антонова Третякова ЕР на ТЕЛК №2617/13.07.2018г., 100%инв, срок: 01.07.2020г.0705 2181
АУ-06-07-240/30.07.2018г.Иван Атанасов Русев ЕР на ТЕЛК №0713/24.02.2011г.,60 %инв, срок:пожизнен0705 2182
АУ-06-07-241/31.07.2018г.Таня Панайотова Иванова ЕР на ТЕЛК №0634/22.02.2018г., 51%инв, срок: 01.02.2020г.0705 2183
АУ-06-07-242/01.08.2018г.Стойка Гатева Христова ЕР на ТЕЛК №0726/04.03.2015г.,56 %инв, срок:пожизнен0705 2184
АУ-06-07-243/01.08.2018г.Тихомир Симеонов Томов ЕР на ТЕЛК №2180/26.06.2018г., 52%инв, срок: 01.06.2021г.0705 2185
АУ-06-07-244/02.08.2018г.Магдалена Миткова Михова ЕР на ТЕЛК №2375/17.07.2018г., 96%инв, срок: 01.07.2021г.0705 2186
АУ-06-07-245/03.08.2018г.Ивайло Андреев Андреев ЕР на ТЕЛК №0267/02.03.2018г., 54%инв, срок: 01.01.2021г.0705 2187
АУ-06-07-246/06.08.2018г.Йорданка Колева Колева ЕР на ТЕЛК №0994/05.03.2003г., 78,4 %инв, срок:пожизнен0705 2188
АУ-06-07-247/07.08.2018г.Тодор Денчев Пенев ЕР на ТЕЛК №1617/11.08.2005г., 66 %инв, срок:пожизнен0705 2189
АУ-06-07-248/08.08.2018г.Тотка Стефанова Христова ЕР на ТЕЛК №1743/27.05.2014г., 100 %инв, срок:пожизнен0705 2190
АУ-06-07-249/08.08.2018г.Евгени Димитров Пенчев ЕР на ТЕЛК №1370/24.04.2018г., 74%инв, срок: 01.04.2021г.0705 2191
АУ-06-07-250/08.08.2018г.Иван Димитров Пенчев ЕР на ТЕЛК №0715/10.04.2017г., 42%инв, срок: 01.04.2019г.отказана услуга
АУ-06-07-251/08.08.2018г.Николай Златев Колев ЕР на ТЕЛК №0482/08.02.2013г., 74 %инв, срок:пожизнен0705 2192
АУ-06-07-252/09.08.2018г.Пейчо Стоянов Пеев ЕР на ТЕЛК №3991/30.11.2017г., 76 %инв, срок:пожизнен0705 2193
АУ-06-07-253/10.08.2018г.Милка Сласвчева Стоянова ЕР на ТЕЛК №2510/26.07.2018г., 53%инв, срок: 01.07.2021г.0705 2194
АУ-06-07-254/10.08.2018г.Евстрати Христов Спасов ЕР на ТЕЛК №1519/02.05.2012г.,52 %инв, срок:пожизнен0705 2195
АУ-06-07-255/13.08.2018г.Христо Димитров Чернев ЕР на ТЕЛК №2602/12.07.2018г., 80%инв, срок: 01.07.2021г.0705 2196
АУ-06-07-256/13.08.2018г.Десислава Недюславова Пеева ЕР на ТЕЛК №2110/20.06.2018г., 72%инв, срок: 01.06.2021г.0705 2197
АУ-06-07-257/13.08.2018г.Румен Колев Колев ЕР на ТЕЛК №2520/13.09.2017г., 53%инв, срок: 01.09.2020г.0705 2198
АУ-06-07-258/17.08.2018г.Милияна Петрова Янева ЕР на ТЕЛК №1223/26.04.2012г.,96 %инв, срок:пожизнен0705 2199
АУ-06-07-259/20.08.2018г.Стефанка Гатева Ламбева ЕР на ТЕЛК №3834/02.12.2010г.,95 %инв, срок:пожизнен0705 2200
АУ-06-07-260/20.08.2018г.Иван Проданов Иванов ЕР на ТЕЛК №0250/22.01.2015г.,74 %инв, срок:пожизнен0705 2201
АУ-06-07-261/20.08.2018г.Даниела Благоева Платиканова ЕР на ТЕЛК №0187/19.01.2018г., 61%инв, срок: 01.01.2021г.0705 2202
АУ-06-07-262/21.08.2018г.Валентин Цанков Тинчев ЕР на ТЕЛК №2501/26.07.2018г., 68%инв, срок: 01.07.2021г.0705 2203
АУ-06-07-263/23.08.2018г.Елена Иванова Желева ЕР на ТЕЛК №2823/03.10.2017г., 58%инв, срок: 01.10.2020г.0705 2204
АУ-06-07-264/23.08.2018г.Денка Иванова Тодорова ЕР на ТЕЛК №2620/19.09.2017г., 64%инв, срок: 01.10.2020г.0705 2205
АУ-06-07-265/24.08.2018г.Михаил Русев Стефанов ЕР на ТЕЛК № 2550/31.07.2018г.,56 %инв, срок:пожизнен0705 2206
АУ-06-07-266/24.08.2018г.Цонка Йорданова Трифонова ЕР на ТЕЛК № 1477/03.05.2018г.,62 %инв, срок:пожизнен0705 2207
АУ-06-07-267/27.08.2018г.Иван Георгиев Керемедчиев ЕР на ТЕЛК № 0961/26.03.2013г.,92 %инв, срок:пожизнен0705 2208
АУ-06-07-268/27.08.2018г.Димитрия Иванова Караджова ЕР на ТЕЛК №2439/23.07.2018г., 80%инв, срок: 01.07.2020г.0705 2209
АУ-06-07-269/27.08.2018г.Николай Стефанов Стефанов ЕР на ТЕЛК №1977/11.06.2018г., 60%инв, срок: 01.06.2021г.0705 2210
АУ-06-07-270/28.08.2018г.Галина Денчева Лебедева ЕР на ТЕЛК № 4233/09.12.2016г.,100 %инв, срок:пожизнен0705 2211
АУ-06-07-271/30.08.2018г.Никола Димитров Данев ЕР на ТЕЛК №1291/20.07.2018г., 100%инв, срок: 01.07.2020г.0705 2212
АУ-06-07-272/30.08.2018г.Красимир Методиев Петров ЕР на ТЕЛК № 2027/14.06.2018г.,72 %инв, срок:пожизнен0705 2213
АУ-06-07-273/30.08.2018г.Валентина Петкова Гюдженова ЕР на ТЕЛК №3967/28.11.2017г., 80%инв, срок: 01.11.2020г.0705 2214
АУ-06-07-274/30.08.2018г.Николай Янков Работилов ЕР на ТЕЛК №1210/09.07.2018г., 54%инв, срок: 01.07.2020г.0705 2215
АУ-06-07-275/31.08.2018г.Мариян Георгиев Узунов ЕР на ТЕЛК №2640/20.09.2017г., 58инв, срок: 01.09.2020г.0705 2216