АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 3 БОЙКАТА – ТРЪНЕТО
БОЙКАТАЗЛАТАРИГАЧЕВЦИТРЪНЕТО
РАБОТНИ ДНИ
Всички часовеВсички часовеВсички часовеВсички часове
6,20 от Техномат-6.406.50
6,20 от Техномат-6,55 от кв, Велчевци-
7,00 от Брънеци7.207.508.00
11,40 от Брънеци12.0012.3012.40
Колелото-14.45-
14.15
Нова Деница-17.10-
16.40
Техномат 22,00-22.3022.40
ПОЧИВНИ ДНИ
7.207.308.008.10
13.3513.4014.2014.30
18.2018.3019.0019.10