АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 16 РУСЕВЦИ - ЖП ГАРА - БОЛНИЦА - ТУ ИНТЕГРАЛА /ИЗПЪЛНЯВА СЕ САМО В РАБОТНИ ДНИ/
РУСЕВЦИЖП ГАРАТУ ИНТЕГРАЛАЖП ГАРА
РАБОТНИ ДНИ
7.407.558.158.25
8.509.059.159.25
14.5513.1015.1015.20