АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 8 ПГМТ /АВТОГАРА/ - НЕДЕВЦИ
/ИЗПЪЛНЯВА СЕ САМО В РАБОТНИ ДНИ/
ПГМТ /АВТОГАРА/СТАДИОН ХР. БОТЕВНЕДЕВЦИТЕКСТИЛМАШ
РАБОТНИ ДНИ
9.059.159.4510.05
9.259.3510.0510.25
10.2510.3511.0511.25
11.0511.1511.4512.05
12.0512.1512.5013.10
13.2513.3514.0514.25
13.4513.5514.2514.45
14.2514.3515.0515.25
14.4514.5515.2515.45
15.0515.1515.4516.05
15.4515.5516.2516.45
16.0516.1516.5017.10
19.4519.5520.2520.45
Маршрут: кв. Недевци, кв. Хаджицонев мост 2, кв. Хаджицонев мост 1, надежда, бул. Вапцаров, КАТ, Печатница, Дядо Дянко, Благоустрояване, Мак, Буря, ВиК, Текстилмаш, Юрий Венелин, Рачо Ковача, ПГМТ /Стефан Караджа/
Маршрут: кв. Недевци, кв. Хаджицонев мост 2, кв. Хаджицонев мост 1, надежда, бул. Вапцаров, КАТ, Печатница, Дядо Дянко, Благоустрояване, Мак, Буря, ВиК, Текстилмаш, Юрий Венелин, Рачо Ковача, ПГМТ /Стефан Караджа/