Вх.№ПУПкв.; к.р-нУПИ, ПИРешение №
1АУ-02-09-77/20.12.2017г.гр.Габрово, II ет., III ч.150УПИ III-377; УПИ XVIII-37659/15.01.2018г.
2АУ-02-09-78/21.12.2017г.с.Боженци 25УПИ IV-15460/15.01.2018г.
3АУ-02-09-2/09.01.2018г.гр.Габрово, II ет., I ч.92УПИ IX-9075/19.01.2018г.
4АУ-02-09-1/03.01.2018г.с.Борики8УПИ I-7976/19.01.2087г.
5АУ-02-09-6/25.01.2018г.гр.Габрово, кв.Чехлевци16УПИ VIII-50; УПИ IX-50209/09.02.2018г.
6АУ-02-09-12/12.02.2018г.с.Копчелии20УПИ I-59; УПИ II-60243/16.02.2018г.
7АУ-02-09-11/05.02.2018г.гр.Габрово, кв.Нова махала-Шумели23УПИ IV-214; УПИ V-214; УПИ VI-224275/23.02.2018г.
8АУ-02-09-65/17.10.17г.; АУ-02-09-65#2/12.02.2018г.с.Лесичарка19УПИ V -126259/20.02.2018г.
9АУ-02-09-13/12.02.2018г.гр.Габрово-СЗ, I ч.55УПИ ХХVII-402-за общ.обсл.277/23.02.2018г.
10АУ-02-09-10/05.02.2018г.гр.Габрово, 99 ч.25УПИ VIII-8029340/28.02.2018г.
11АУ-02-09-17/06.03.2018г.гр.Габрово, III ет., I ч. 229УПИ XVIII-501; УПИ XIX-502429/15.03.2018г.
12АУ-02-09-19/12.03.2018г.с.Здравковец79УПИ I-516; УПИ II-517430/15.03.2018г.
13АУ-02-09-18/08.03.2018г.гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци71УПИ XVI-375-за произв. и скл. д-ст; УПИ XIII-127-за произв. и скл. д-ст435/16.03.2018г.
14АУ-02-09-20/19.03.2018г.кадастрална карта на гр.ГабровоПИ 14218.257.53461/23.03.2018г.
15АУ-02-09-21/20.03.2018г.гр.Габрово, кв.Войново7УПИ VI-54; УПИ VII-52470/26.03.2018г.
16АУ-02-09-15/14.02.2018г.; АУ-02-09-15#2/02.04.2018г.гр.Габрово, I ет., II ч.2 УПИ XVIII-35; УПИ XIX-35; УПИ XXVI-39599/05.04.2018г.
17АУ-02-09-23/27.03.2018г.гр.Габрово, II eт., I ч.105УПИ I-258,281-общ.обсл. УПИ II-259626/12.04.2018г.
18АУ-02-09-22/23.03.2018г.с.Трънито7УПИ ХII-озеленяване646/17.04.2018г.
19АУ-02-09-58/04.09.2018г.; АУ-02-09-58#2/08.01.2018.; АУ-02-09-58#5/11.04.2018г.гр.Габрово, 72ч.13аУПИ III-"МАК" АД-текстилно производство; УПИ II-завод "Буря"657/18.04.2018г.
20АУ-02-09-75/05.12.2017г.; АУ-02-09-75#1/20.04.2018г.с.Киевци1УПИ ХХII-12696/25.04.2018г.
21АУ-02-09-8/30.01.2018г.; АУ-02-09-8#1/13.04.2018г.землище с.БорикиПИ 033067697/25.04.2018г.
22АУ-02-09-25/16.04.2018г.гр.Габрово, кв.Пройновци13УПИ I-11729/30.04.2018г.
23АУ-02-09-27/27.04.2018г.гр.Габрово, I ет., IIIч.44УПИ I-произв. нужди и услуги774/08.05.2018г.
24АУ-02-09-26/18.04.2018г.гр.Габрово, кв.Пройновци14УПИ IV-63; УПИ V-63; УПИ VI-86791/11.05.2018г.
25АУ-02-09-31/09.05.2018г.с.Златевци16УПИ VI-106; УПИ XIII-106; УПИ XIV-106; УПИ XV-106979/01.06.2018г.
26АУ-02-09-28/30.04.2018г.гр.Габрово, кв.Войново8УПИ IX-62; УПИ VII-63; УПИ VIII-63; УПИ X-63980/01.06.2018г.
27АУ-02-09-24/28.03.2018г.; АУ-02-09-24#2/16.05.2018г.гр.Габрово, кв.Нова махала-Шумели20УПИ V-178; УПИ VI-2031014/07.06.2018г.; 1204/05.07.2018г.
28АУ-02-09-14/13.02.2018г.; АУ-02-09-14#2/04.06.2018г.гр.Габрово, II ет., I ч.82УПИ ХVIII-за обсл.д-т; УПИ IХ-за обсл. д-т; УПИ X-за обсл. д-т; УПИ XI-за обсл. д-т1117/25.06.2018г.
29АУ-02-09-34/19.06.2018г.с.Думници10УПИ XVI-70; УПИ XV-70; УПИ XI-701166/29.06.2018г.
30АУ-02-09-35/22.06.2018г.гр.Габрово, II ет., I ч.112УПИ VII-3991200/05.07.2018г.
31АУ-02-09-37/26.06.2018г.гр.Габрово-II ет.., I ч.85УПИ I-за пр., скл. и обсл. д-ти; УПИ II-за бензиностанция, гаражи, общ. обсл. д-ти1224/09.07.2018г.
32АУ-02-09-39/27.06.2018г.гр.Габрово-СЗ, I ч.65УПИ I-428-за ТЕЦ1248/12.07.2018г.
33АУ-02-09-42/09.07.2018г.гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци66УПИ VI-79; УПИ VII-801270/17.07.2018г.
34АУ-02-09-41/06.07.2018г.кадастрална карта на гр.Габрово35новообразуван имот №4251300/20.07.2018г.
35АУ-02-08-15/26.06.2018г.; АУ-02-08-15#1/11.07.2018г.гр.Габрово, III ет., II ч. 236УПИ Х-401417/31.07.2018г.
36АУ-02-09-44/20.07.2018г.гр.Габрово, 72 ч.13аУПИ III-текстилно производство; УПИ IV-пр. и скл. д-т, фотоволтаична централа 1424/01.08.2018г.
37АУ-02-09-30/08.05.2018г.; АУ-02-09-30#2/20.08.2018г.с.Велковци1УПИ II-3; УПИ III-31489/13.08.2018г.
38АУ-02-09-49/17.08.2018г.гр.Габрово, 99 ч.25УПИ VII-80291585/29.08.2018г.
39АУ-02-09-40/05.07.2018г.; АУ-02-09-40#1/20.08.2018г.гр.Габрово, кв.Тлъчници39УПИ IV-2110; УПИ V-2109; УПИ VI -2108; УПИ VII-21151623/31.08.2018г.
40АУ-02-09-7/29.01.2018г.; АУ-02-09--7#2/17.08.2018г.кадастрална карта на гр.Габрово703ПИ 15; ПИ 61624/31.08.2018г.
41АУ-02-09-33/18.06.2018г.; АУ-02-09-33#3/24.08.2018г.гр.Габрово-СЗ, I ч.15УПИ III-451-за пр. и скл. д-т; УПИ VIII-за пр. и скл. д-т; УПИ VII.за пр. и скл. д-т1625/31.08.2018г.
42АУ-02-09-48/14.08.2018г.; АУ-02-09-48#1/28.08.2018г.с.Златевци-Милковци21УПИ I-1781731/18.09.2018г.
43АУ-02-09-50/28.08.2018г.; гр.Габрово, 95ч.39бУПИ II-8032-за скл. и търг. д-т1732/18.09.2018г.
44АУ-02-09-43/10.07.2018г.гр.Габрово, кв.Нова махала-Шумели24УПИ VIII-294; УПИ IX-295 1739/19.09.2018г.
45АУ-02-09-53/07.09.2018г.гр.Габрово, кв.Тлъчници29УПИ II- общ.;УПИ III-2097,2098-общ. обсл. и контролно-диагност. Пункт1794/27.09.2018г.
46АУ-02-09-52/03.09.2018г.гр.Габрово, кв.Тлъчници9УПИ XV-1900б,1901; УПИ IX-1900а1795/27.09.2018г.
47АУ-02-09-56/10.10.2018г.с.Музга10УПИ VI-61, УПИ VII-62, УПИ VIII-62a, УПИ IX-61, УПИ X-601953/10.10.2018г.
48АУ-02-09-58/05.10.2018г.гр.Габрово-СЗ, II ч.12УПИ I-7011983/15.10.2018г.
49АУ-02-09-57/05.10.2018г.с.Гергини-Гарван53УПИ III-144;УПИ IV-151;УПИ V-1521984/15.10.2018г.
50АУ-02-09-59/16.10.2018г.землище с.Поповци№0870832036/22.10.2018г.
51АУ-02-09-61/26.10.2018г.гр.Габрово, II ет., I ч.104УПИ XIII-2462136/01.11.2018г.
52АУ-02-09-54/10.09.2018г.гр.Габрово, 74 ч.21УПИ VII-горско стопанство2140/01.11.2018г.
53АУ-02-09-64/05.11.2018г.гр.Габрово, I ет., I ч.23УПИ IV-358; УПИ V-358; УПИ V-358I2209/12.11.2018г.
54АУ-02-09-62/29.10.2018г.; АУ-02-09-62#1/20.11.2018г.с.Златевци17УПИ IX-28; УПИ X-27; УПИ XI-262451/04.12.2018г.
55АУ-02-09-69/19.11.2018г.с.Драгановци26УПИ I-общ. обсл., магазин за хр.стоки и кафе аперитив2554/06.12.2018г.
56АУ-02-09-68/19.11.2018г.с.Драгановци38УПИ-за спортен стадион2747/13.12.2018г.
57АУ-02-09-72/30.11.2018г.с.Трънито14УПИ VII-206; УПИ VIII-2072819/19.12.2018г.
58АУ-02-09-71/30.11.2018г.гр.Гарово, кв.Борово-Велчевци61УПИ VI-1172820/19.12.2018г.
59АУ.02.09.73/07.12.2018г.с.Новаковци14УПИ III-44; УПИ IV-43,44; УПИ V-43; УПИ IX-43; УПИ X-43; УПИ XI-432853/2012.2018г.
60АУ-02-09-76/14.12.2018г.с.Велковци28УПИ XII-355,354,353,352,351; УПИ I-345,347,342,343,344,5110-за обслужващи, производствени и складови дейности2911/28.12.2018г.
61АУ-02-08-23/05.12.2016г.; АУ-02-08-23#2/04.01.2018г.кадастрална карта на гр.Габрово199ПИ 105; ПИ 10712/25.01.2018г.
62АУ-02-09-3/12.01.2018г.кадастрална карта на с.Смиловци505ПИ 2228/22.02.2018г.
63АУ-02-09-4/15.01.2018г.кадастрална карта на гр.Габрово902ПИ 1430/22.02.2018г.
64служебенгр.Габрово, III ет., I ч.улица с о.т. 2206-1417-2115-2116 до о.т.208935/22.02.2018г.
65АУ-02-08-3/23.03.2018г.кадастралната карта на гр.Габрово201ПИ 51; ПИ 53; ПИ 5583/26.04.2018г.
66АУ-02-08-4/04.04.2018г.кад. карта на гр.Габрово200ПИ 56, ПИ 100, ПИ 10197/31.05.2018г.
67АУ-02-08-5/10.04.2018г.землище с.Поповциимот №104; имот №10698/31.05.2018г.
68АУ-02-08-6/02.05.2018г.кад. карта на гр.Габрово31ПИ 3; ПИ 499/31.05.2018г.
69АУ-02-08-12/05.06.2018г.землище Поповциимоти№ №070066;070067;№070068119/28.06.2018г.
70АУ.02-08-11/04.06.2018г.кад.карта на гр.Габрово745ПИ 1120/28.06.2018г.
71АУ-02-08-7/10.05.2018г; АУ-0208-7#2/01.06.2018г.землище Габрово495новообразуван имот №9121/28.06.2018г.
72АУ-02-08-8/10.05.2018г.; АУ-02-08-8#2/30.05.2018г.землище с.Лесичаркаимот №057020; имот №005124122/28.06.2018г.
73АУ-02-09-38/27.06.2018г.кад.карта на с.Яворец495ПИ 162; ПИ 56143/26.07.2018г.
74АУ-02-09-32/12.06.2018г.с.Чарково кв.1; кв.3УПИ I-4-за общ. на завод "Еловица"142/26.07.2018г.
75АУ-02-08-9/22.05.2018г.; АУ-02-08-9#2/06.06.2018г.кад.карта на гр.Габрово262182145/26.07.2018г.
76АУ-02-08-13/13.06.2018г.кад. карта на гр.Габрово112ПИ 509; ПИ 510166/30.08.2018г.
77АУ-02-09-45/30.07.2018г.кад.карта на с.Мичковци27ПИ 51165/30.08.2018г.
78АУ-02-08-21/28.08.2018г.кад.карта на с.Баланите6ПИ 25; ПИ 26183/27.09.2018г
79АУ-02-08-18/27.08.2018г.землище Габрово35новообразуван имот №371184/27.09.2018г.
80АУ-02-08-20/27.08.2018г.кад.карта на с.Борики27ПИ 34185/27.09.2018г.
81АУ-02-08-17/22.08.2018г.кад.карта на с.Яворец38ПИ 56; ПИ 162186/27.09.2018г.
82АУ-02-08-19/27.08.2018г.кад. карта на с.Борики27ПИ 36187/27.09.2018г.
83АУ-02-08-14/19.06.2018г.; АУ-02-08-14#3/05.09.2018г.кад.карта на гр.ГабровоПИ 14218.234.186; 14218.235.231; 14218.236.540; 14218.237.201199/25.10.2018г.
84АУ-02-08-27/12.11.2018г.кад.карта на гр.Габрово192225214/29.11.2018г.
85АУ-02-09-65/08.11.2018г.с.Чарково4УПИ II215/29.11.2018г.
86АУ-02-09-55/10.09.2018г.; АУ-02-09-55#1/08.11.2018г.кад карта на с.Драгановци23159.94.999; 23159.138.355; 23159.137.89; 23159.14.920216/29.12.2018г.
87АУ-02-08-24/25.10.2018г.кад.карта на гр.Габрово11525218/29.11.2018г.
88АУ-02-08-26/05.11.2018г.землище с.Поповци18006219/29.11.2018г.
89служебенгр.Габрово, кв.Борово-Велчевци41УПИ IV-за учебно заведение193/08.02.2018г.
90служебенс.ВрабциУПИ I-за обсл.дейност; УПИ II-трафопост276/23.02.2018г.
91предложение от Д-я "ОССД"гр.Габрово, кв.Кряковци10УПИ I -общ.; УПИ XII-27469/26.03.2018г.
92служебенгр.Габрово69УПИ V-културен дом и супермаркет670/19.04.2018г.
93служебенгр.Габрово, II ет., III ч.167УПИ II-общ. обсл.1298/20.04.2018г.
94служебенс.Велковци32улица с о.т. 51-50-49а; УПИ V-222; УПИ Х-2211299/20.07.2018г.
95предложение от Д-я "УТ"гр.Габрово, III ет., I ч.209УПИ I1586/29.08.2018г.
96предложение от Д-я "ОССД"гр.Габрово, кв.Войново1УПИ VI-811631/03.09.2018г.
97служебенгр.Габрово, кв.Недевциулица с о.т. 99-1031879/02.10.2018г.
98служебенгр.Габрово, 99 част24УПИ-за трафопост2024/19.10.2018г.
99служебенгр.Габрово, 74 част24УПИ II-детски ясли2044/23.10.2018г.
100предложение от Д-я "УТ"с.Балани4УПИ VI-162078/26.10.2018г.
101служебенгр.Габрово, 79 част55УПИ Х-69122137/01.11.2018г.
102служебенгр.Габрово, I ет., III ч.53УПИ XXXIX-за детска ясла2138/01.11.2018г.
103служебенгр.Габрово-СЗ, II ч.12УПИ I-534-за пр. и скл. д-т2139/01.11.2018г.
104служебенгр.Габрово, I ет., III ч.53УПИ XL-за детска ясла2141/01.11.2018г.
105служебенгр.Габрово, кв.Борово-Велчевци, III ч.57УПИ VIII-469; УПИ IX-468; УПИ X-4672210/12.11.2018г.
106служебенгр.Габрово-СЗ, II ч.30УПИ XIV-196-за жс; УПИ XV-195-за озеленяване26/09.01.2019г.
107служебенгр.Габрово,III ет., I ч.199улица с о.т. 2121-21201330/02.07.2019г.
108АУ-02-09-38/08.07.2019г.гр.Габрово, кв.Войново17УПИ XII-5; УПИ XVII-51484/24.07.2019г.
109служебенс.Дониноулица с о.т. 32-40-461720/30.08.2019г.
110 Дирекция "ОССД" ; АУ-02-09-46/29.08.2019г.гр.Габрово, III ет., I ч.215УПИ XV-439; УПИ XIV-437,4382017/01.10.2019г.
111АУ-02-09-50/18.09.2019г.с.Жълтеш20 УПИ ХV-1522199/18.10.2019г.
112служебенгр.Габрово-СЗ, III ч.37УПИ V-328-за жс; УПИ VIII-за озел.2538/21.11.2019г.
113служебенгр.Габрово, кв.Етъра2УПИ II-училище2540/21.11.2019г.
114служебенгр.Габрово, кв.Тлъчници18УПИ VI-20492558/25.11.2019г.
115Предложение:П-15/18.01.2019г.кв.Войново-с.Гъбене22/31.01.2019г.
116АУ-02-08-2/04.01.2019г.кадастралната карта на с.Яворец94ПИ 2923/31.01.2019г.
117АУ-02-08-29/13.12.2018г.; АУ-02-08-29#1/20.12.2019г.кадастрална карта на гр.Габрово902ПИ 1125/31.01.2019г.
118АУ-02-08-1/04.01.2019г.; АУ-02-08-1#2/05.02.2019г.кадастралната карта на с.Поповци46ПИ 349/28.02.2019г.
119АУ-02-08-3/22.01.2019г.кадастралната карта на гр.Габрово23ПИ 7650/28.02.2019г.
120АУ-02-08-5/21.02.2019г.з-ще с.Кметовци522новобразуван имот №1255/28.03.2019г.
121АУ-02-08-4/13.02.2019г.гр.Габрово, кв.Войново9УПИ IV-60а; УПИ XI-60; УПИ I-59; УПИ II-59 УПИ VI-58; УПИ VII-5856/28.03.2019г.
122АУ-02-08-7/27.02.2019г.кадастралната карта на гр.Габрово729ПИ 157/28.03.2019г.
123АУ-02-08-8/08.04.2019г.кадастралната карта на гр.Габрово199ПИ 10881/25.04.2019г.
124служебен гр.Габрово, III ет.278; 214УПИ I-за жил. стр. и общ. обсл. УПИ ХII-жил. стр.115/30.05.2019г.
125АУ-02-08-9/03.05.2019г. кадастралната ктарта на гр.Габрово333ПИ 791117/30.05.2019г.
126УТ-03-01-95/15.05.2019г.с.Киевци6ПИ 70136/26.06.2019г.
127АУ-02-08-12/11.06.2019г.кадастралната карта на гр.Габрово13УПИ I-ел. подстанция; ПИ 14218.191.145137/26.06.2019г.
128АУ-02-08-28#2/22.04.2019гкадастралната карта на с.Яворец38179138/26.06.2019г.
129АУ-02-08-11/29.05.2019г.кадастралната карта на с.Донино22ПИ 11; ПИ 12; ПИ 13139/26.06.2019г.
130АУ-02-08-13/17.06.2019г.кадастралната карта на с.Лесичарка8ПИ 308174/25.07.2019г.
131АУ-02-08-14/09.07.2019г.землище гр.Габрово35новообразуван имот №282175/25.07.2019г.
132АУ-02-08-15/12.08.2019г.кадастралната карта на с.Драгановци68ПИ 4213/26.09.2019г.
133АУ-02-09-22#1/30.08.2019г.кадастралната карта на с.Борики31ПИ 30214/26.09.2019г.
134АУ-02-09-53/19.09.2019г.кадастралната карта на гр.Габрово66ПИ 14225/17.10.2019г.
135АУ-02-08-17/30.09.2019г.кадастралната карта на гр.Габрово428ПИ 100226/17.10.2019г.
136АУ-02-08-16/30.09.2019г.кадастралната карта на с.Поповци56ПИ 58; ПИ 59227/17.10.2019г.
137АУ-02-08-18/29.10.2019г.кадастралната карта на гр.Габрово70ПИ 1; ПИ 30; ПИ 50021/28.11.2019г.
138АУ-02-08-20/04.11.2019г.кадастралната карта на гр.Габрово81ПИ 3; ПИ 638/20.12.2019г.
139АУ-02-08-21/12.11.2019г.кадастралната карта на гр.Габрово95ПИ 55039/20.12.2019г.
140АУ-02-09-2/25.01.2019г.гр.Габрово, кв.Войново11УПИ IV-22; УПИ V-22 174/04.02.2019г
141АУ-02-09-36/26.06.2019г.; АУ-02-09-36#1/15.02.2019г.с.Поповци26УПИ V-229;УПИ VI-229;УПИ VII-229; УПИ VIII-229;УПИ IX-229;УПИ X-229387/12.03.2019г
142АУ-02-09-60/19.10.2018г.; АУ-02-09-60#1/26.02.2019г.кадастрална карта нагр.Габрово70520389/12.03.2019г
143АУ-02-09-4/04.02.2019г.гр.Габрово, 91ч.34УПИ V-7562а-общ.обсл.390/12.03.2019г
144АУ-02-09-13/11.03.2019г.гр.Габрово-СЗ, II ч.21УПИ II-415-за пр. и скл. д-т418/18.03.2019г
145АУ-02-09-12/11.03.2019г.гр.Габрово, кв.Нова махала18УПИ III-158; УПИ IV-159419/18.03.2019г
146АУ-02-09-3/31.01.2019г.; АУ-02-09-3#2/11.03.2019г.с.Поповци-Гледаци28УПИ VIII-222; УПИ IX-222420/18.03.2019г
147АУ-02-09-11/06.03.2019г.гр.Габрово-СЗ, II ч.69УПИ XVI-576-за пр. и скл. д-т; УПИ II -576-за пр. и скл. д-т421/18.03.2019г
148АУ-02-09-10/01.03.2019г.гр.Габрово-СЗ, II ч.12УПИ V-52469/20.03.2019г
149АУ-02-09-14/11.03.2019г.гр.Габрово, II ет., I ч.84УПИ I-за ел.подстанция470/20.03.2019г
150АУ-02-09-8/14.02.2019г.; АУ-02-09-8#2/04.04.2019г.гр.Габроово-СЗ, II ч.71УПИ II-37-за пр. и скл. д-т; УПИ III-36-за пр. и скл. д-т654/16.04.2019г
151АУ-02-09-16/03.04.2019г.с.Златевци13УПИ XII-21; УПИ XIII-21689/19.04.2019г
152АУ-02-09-19/15.04.2019г.с.Армените27УПИ II-201; УПИ V-201762/25.04.2019г
153АУ-02-09-18/10.04.2019г.гр.Габрово, кв.Нова махала24УПИ XХVIII-293д763/25.04.2019г
154АУ-02-09-23/19.04.2019г.гр.Габрово-СЗ, II ч.69УПИ IV-581-за пр. и скл. д-т817/02.05.2019г
155АУ-02-09-20/17.04.2019г.с.Армените8УПИ VIII-59910/14.05.2019г
156АУ-02-09-24/09.05.2019г.;гр.Габрово-СЗ, II ч.55УПИ ХV-558-за общ. обсл.1005/28.05.2019г
157АУ-02-09-26/23.05.2019г.с.Думници10УПИ I-48,51; УПИ II-48,491120/11.06.2019г.
158АУ-02-09-28/10.06.2019г.с.Зелено дърво13УПИ III-1271224/19.06.2019г.
159АУ-02-09-25/21.05.2019г.гр.Габрово, III ет., II ч.252УПИ I-обществено обслужване1226/19.06.2019г.
160АУ-02-09-30/14.06.2019г.гр.Габрово II ет., I ч.93УПИ IV-114-обсл. дейности; УПИ V-115-обсл. дейности1289/24.06.2019г.
161АУ-02-09-29/13.06.2019г.гр.Габрово-СЗ, I ч.57УПИ IV-410-общ.обсл.1290/24.06.2019г.
162АУ-02-09-74#1/21.06.2019г.гр.Габрово267УПИ VI-общ. обсл. и жил. стр.1347/03.07.2019г.
163АУ-02-09-31/14.06.2019г.с.Гъбене14УПИ ХIV-36; УПИ IХ-361349/03.07.2019г.
164АУ-02-09-32/18.06.2019г.с.ДониноПИ с идентификатор 22959.34.581400/10.07.2019г.
165АУ-02-09-34/25.06.2019г.гр.Габрово-СЗ, II ч.72УПИ II-8-за пр. и скл. дейност1482/24.07.2019г.
166АУ-02-09-35/27.06.2019г.гр.Габрово, III ет., II ч.280XXVII-1751483/24.07.2019г.
167АУ-02-09-40/18.07.2019г.гр.Габрово, кв.Бакойци17УПИ VI-71546/02.08.2019г.
168АУ-02-09-39/15.07.2019г.гр.Габрово-СЗ, II ч.13УПИ ХIII-5171547/02.08.2019г.
169АУ-02-09-42/07.08.2019г.гр.Габрово, кв.Пройновци1ПИ 631730/02.09.2019г.
170АУ-02-09-33#1/29.08.2019г.гр.Габрово-СЗ, I ч.15УПИ I-444,447,450-за пр. и скл. д-т1959/26.09.2019г.
171АУ-02-09-45/23.08.2019г.гр.Габрово, III ет., I ч.226УПИ XIX-8; УПИ XVII-91960/26.09.2019г.
172 АУ-02-09-6#2/21.08.2019г.гр.Габрово, кв.Тлъчници10УПИ I-1986,1982г; 1961/26.09.2019г.
173АУ-02-09-47/09.09.2019г.гр.Габрово-СЗ, I ч.60 УПИ V-488-обш. обсл. и пр. д-т1962/26.09.2019г.
174АУ-02-09-48/11.09.2019г.гр.Габрово-СЗ, II ч.29УПИ XI-235;УПИ XII-2361998/27.09.2019г.
175 АУ-02-09-44#1/01.10.2019г.гр.Габрово, кв.Водици11УПИ V-почивен дом
176с.Междене10УПИ II-обществено хранене2235/22.10.2019г.
177АУ-02-09-56/30.10.2019г.гр.Габрово-СЗ, I ч.15УПИ XVIII-за произв. Дейност2559/25.11.2019г.
178АУ-02-09-37#1/13.11.2019г.с.Поповци-Куката24УПИ XVIII-702654/11.12.2019г.
179АУ-02-09-58/12.11.2019г.гр.Габрово, I етап51УПИ II-за пазар, общ. обсл., търг.2656/11.12.2019г.
180АУ-02-09-59/20.11.2019г. с.Велковци37УПИ IV-253; УПИ V-2432655/11.12.2019г.
181АУ-02-09-62/29.11.2019г. гр.Габрово, кв.Пройновци10УПИ I2839/27.12.2019г.
182АУ-02-09-60/25.11.2019г. гр.Габрово-СЗ, III ч.44УПИ I-215-за жс2840/27.12.2019
183служебенгр.Габрово-СЗ, II ч.30УПИ XIV-196-за жс; УПИ XV-195-за озеленяване26/09.01.2019г.
184служебенгр.Габрово, III ет., I ч.199улица с о.т. 2121-21201330/02.07.2019г.
185служебенгр.Габрово, кв.Войново17УПИ XII-5; УПИ XVII-51484/24.07.2019г.
186служебенс.Донино.3улица с о.т. 32-40-461720/30.08.2019г.
187служебенгр.Габрово, III ет., I ч.215УПИ XIV-437; УПИ XV-4392017/01.10.2019г.
188служебен с.Жълтеш20УПИ XV-1522199/18.10.2019г..
189АУ-02-09-18/18.03.2020г.с.Рязковци1 УПИ X-за озеленяване529/24.03.2020г.
190АУ-02-09-24/28.04.2020г.гр.Габрово,II ет., I ч.100 УПИ X-137810/04.05.2020г.
191служебенгр.Габрово, ЦГЧ, 45 ч.186УПИ I-жил. стр.861/07.05.2020г.
192служебенгр.Габрово, III ет., IIч.251УПИ I -за общ. обсл.; УПИ II-2121285/22.06.2020г.
193служебенгр.Габрово, 84 ч.72УПИ II-спортна школа1310/24.06.2020г.
194АУ-02-11-20/10.06.2020г.гр.Габрово, кв.Етъра21 УПИ VIII-551346/29.06.2020г.
195служебенгр.Габрово, кв.Недевци20Аулица 10-11-12.1736/13.08.2020г.
196служебенгр.Габрово, 46 ч.176УПИ IV-жил. строителство2053/30.09.2020г-.
197служебенгр.Габрово, кв.Етъра37УПИ I-етнографски комплекс2267/27.10.2020г.
198АУ-02-08-2/13.01.2020КК на с.Мичковци101ПИ 14015/30.01.2020г.
199АУ-02-09-63/17.12.2019г.с.Ясени1;2улица с о.т. 27-36-11 и прилежащите й имоти16/30.01.2020г.
200Предложение П-70/13.03.2020г.КК на гр.Габрово307; 309;753ПИ 179; ПИ 235; ПИ 1; ПИ 262/26.03.2020г.
201АУ-02-08-4/30.03.2020г.КК на с.Яворец17ПИ 406107/30.04.2020г.
202АУ-02-08-5/15.04.2020г.КК на гр.Габрово271ПИ 104126/28.05.2020г.
203АУ-02-08-6/05.06.2020г.КК на гр.Габрово79ПИ 6171/30.07.2020г.
204АУ-02-08-9/29.06.2020г.КК на гр.Габрово198ПИ 124172/30.07.2020г.
205АУ-02-08-7/22.06.2020г.КК на гр.Габрово81ПИ 13173/30.07.2020г.
206АУ-02-08-8/22.06.2020г.КК на с.Поповци63ПИ 6174/30.07.2020г.
207АУ-02-09-35#1/28.07.2020г.землище гр.Габрово403новообразуван имот №2189/27.08.2020г.
208АУ-02-08-11/04.08.2020г.КК на гр.Габрово19ПИ 503; ПИ 504190/27.08.2020г.
209АУ-02-08-13/05.08.2020г.КК на с.Кметовци144ПИ 8191/27.08.2020г.
210АУ-02-08-12/05.08.2020г.КК на гр.Габрово58ПИ 83 192/27.08.2020г.
211АУ-02-08-17/29.09.2020г.КК на гр.Габрово30ПИ 13; ПИ 15242/29.10.2020г.
212АУ-02-08-15/18.09.2020г.КК на с.Кметовци105ПИ 259243/29.10.2020г.
213АУ-02-08-16/21.09.2020г.план на новообразуваните имоти в землище с.Баланите401новообразуван имот № 77244/29.10.2020г.
214служебенгр.Габрово, III ет., II ч.240;241;244; 247; 249246/29.10.2020г.
215АУ-02-08-18/08.10.2020г.КК на гр.Габрово34ПИ 529268/26.11.2020г.
216АУ-02-08-19/29.10.2020г.КК на с.Гарван26ПИ 25269/26.11.2020г.
217служебенКК на с.Кметовци26ПИ 162; ПИ 1; ПИ 19270/26.11.2020г.
218служебенКК на с.Армените17ПИ 7289/29.12.2020г.
219АУ-02-08-19#1/17.11.2020г.КК на гр.Габрово107ПИ 513291/29.12.2020г.
220АУ-02-09-63/06.12.2019г.гр.Габрово, III ет., I ч.248УПИ II-34319/08.01.2020г
221АУ-02-09-64/17.12.2019г.;гр.Габрово-СЗ, II ч.13УПИ XI-75047/15.01.2020г
222АУ-02-09-54/30.10.2019г.гр.Габрово, III ет., II ч.234УПИ III-66; УПИ III-6548/15.01.2020г
223АУ-02-09-67/18.12.2019г.с.Гарван2УПИ V-292; УПИ VI-29260/21.01.2020г
224АУ-02-09-4/20.01.2020г.гр.Габрово-СЗ, II ч.28УПИ III-за пр. и скл. д-т; УПИ II-242-за пр. и скл. д-т221/11.02.2020г
225АУ-02-09-2/08.01.2020г.гр.Габрово-СЗ, I ч.6УПИ II-30-за пр. и скл. д-т; УПИ III-31-за пр. и скл. д-т222/11.02.2020г
226АУ-02-09-7/28.01.2020г.гр.Габрово, I ет., II ч.49УПИ I-за семеен хотел с басейн 228/13.02.2020г
227АУ-02-08-3/04.02.2020г.с.Поповци-К16УПИ VI-48229/13.02.2020г
228АУ-02-09-5/20.01.2020г.гр.Габрово, кв.Ябълка27УПИ V-133279/18.02.2020г
229АУ-02-09-1/03.01.2020г.; АУ-02-09-1#2/07.02.2020г.гр.Габрово, кв.Тлъчници14УПИ IХ-1996364/28.02.2020г
230АУ-02-09-8/05.02.2020г.с.Копчелиите8УПИ XII-107; УПИ XIII-107; УПИ IV-107466/12.03.2020г
231АУ-02-09-10/24.02.2020г.гр.Габрово IIII ет., I ч.231УПИ II-529498/19.03.2020г
232АУ-02-09-16/09.03.2020г.гр.Габрово, 72 ч.13УПИ ХIХ-пр. и скл. д-т499/19.03.2020г
233АУ-02-09-12/28.02.2020г.гр.Габрово, кв.Борово-Велчевци29УПИ I-417576/31.03.2020г
234АУ-02-09-13/06.03.2020г.кадастрална карта на гр.ГабровоПИ 14218.112.509601/02.04.2020г
235АУ-02-09-9/24.02.2020г.гр.Габрово, I ет., I ч.25УПИ XI-259; УПИ XII-258602/02.04.2020г
236АУ-02-09-14/06.03.2020гр.Габрово7УПИ VII-30,31;УПИ VIII-29643/10.04.2020г
237АУ-02-09-6/28.01.2020гр.Габрово, 73 ч.19УПИ IХ-6485; УПИ Х-6485863/07.05.2020г.
238АУ-02-09-17/11.03.2020г.гр.Габрово,СЗ, II ч.38УПИ V-346-за жс884/07.05.2020г.
239АУ-02-09-19/02.04.2020г.гр.Габрово, кв.Чехлевци12УПИ ХI--32,32а,33-общ. обсл. и жил. стр.1057/29.05.2020г.
240АУ-02-09-25/04.05.2020г.с.Кметовци26УПИ VII-233а1058/29.05.2020г.
241АУ-02-09-26/05.05.2020г.гр.Габрово-СЗ, II ч.70УПИ I-за пр. и скл. д-т; УПИ II-за пр. и скл. д-т1059/29.05.2020г.
242АУ-02-09-20#2/14.05.2020г.гр.Габрово-СЗ, I ч.62УПИ XIV-545-за пр. и скл. д-т и УПИ XIII-546-за пр. и скл. д-т1060/29.05.2020г.
243АУ-02-09-68#1/30.03.2020г.с.Драгановци19УПИ II-200-за ст. дейности1119/08.06.2020г.
244АУ-02-09-22/15.04.2020г.гр.Габрово, 77 ч.46УПИ VII-70211118/08.06.2020г.
245АУ-02-09-21#1/18.06.2020г.гр.Габрово, II ет. I ч.92УПИ XVI-95; УПИ XIV-941280/19.06.2020г.
246АУ-02-09-29/29.05.2020г.гр.Габрово, I ет., I ч.2УПИ XXII-42; УПИ XXIII-421307/24.06.2020г.
247АУ-02-09-28/28.05.2020г.гр.Габрово, II ет., II ч.131УПИ Х-95; УПИ IХ-951311/24.06.2020г.
248АУ-02-09-23#2/15.06.2020г.гр.Габрово, кв.Войново18УПИ II-ДЗС1442/08.07.2020г.
249АУ-02-09-33/25.06.2020г.гр.Габрово, 50 ч.13аУПИ XVI; УПИ XVII-пр. и обсл. д-ти1466/13.07.2020г.
250АУ-02-09-66#2/21.07.2020г.с.Ясени4УПИ I-44,431655/06.08.2020г.
251ОССД-02-07-1#2/15.06.2020г.Габрово, Борово-Велчевци51УПИ IX-581656/06.08.2020г.
252 АУ-02-09-34/01.07.2020г.гр.Габрово, III ет., II ч.285 УПИ IV-611657/06.08.2020г.
253АУ-02-09-37/17.07.2020г.с.ПоповциПИ 57675.60.451658/06.08.2020г.
254АУ-02-09-36/16.07.2020г.гр.Габрово, 96 ч.6ПИ 78341688/11.08.2020г.
255АУ-02-09-38/22.07.2020г.гр.Габрово, кв.Недевци7УПИ IX-2131812/27.08.2020г.
256АУ-02-09-39/23.07.2020г.гр.Габрово-СЗ, II ч.8УПИ XXX-80; УПИ XXXI-811813/27.08.2020г.
257АУ-02-09-40/05.08.2020г.с.Драгановци20УПИ V-204; УПИ XI-204 1941/15.09.2020г.
258АУ-02-09-11#1/26.08.2020г.с.Жълтеш35УПИ V-212; УПИ X-2122034/30.09.2020г.
259АУ-02-09-41/01.10.2020г.с.Гергини-Гарван30терен за "хигиенно заведение"2057/01.10.2020г.
260АУ-02-09-43/28.08.2020г.гр.ГабровоПИ 14218.108.5102058/01.10.2020г.
261АУ-02-09-42/24.08.2020г.гр.Габрово, кв.Велчевци, I ч.улица о.т. 19-20; УПИ I-4782073/02.10.2020г.
262АУ-02-09-32#2/07.08.2020г.гр.Габрово, I ет., I ч.2УПИ VI-212074/02.10.2020г.
263АУ-02-09-47/28.09.2020г.гр.Габрово, III ет, I ч.221УПИ VII-389; УПИ VIII-387,3882100/07.10.2020г.
264АУ-02-09-48/30.09.2020г.гр.Габрово, кв.Нова махала20УПИ XIII-203; УПИ VII-2042299/30.10.2020г.
265АУ-02-09-45/14.09.2020г.с.Армените27УПИ VII-2012300/30.10.2020г.
266АУ-02-09-51/28.10.2020г.с.Лоза10УПИ I-96; УПИ XV-972637/04.12.2020г.
267АУ-02-09-57/17.11.2020г.с.Армените32УПИ V-186; УПИ VI-1862639/04.12.2020г.
268АУ-02-09-52/17.11.2020г.с.Чавеи12УПИ XVI-882699/10.12.2020г.
269АУ-02-09-44/11.09.2020г.гр.Габрово, кв.Пройновци2УПИ X-53; УПИ XI-532772/16.12.2020г.
270АУ-02-09-44/11.09.2020г.гр.Габрово, кв.Войново14УПИ II-2б; УПИ XXII-ДЗС; УПИ XXIII-ДЗС2773/16.12.2020г.
271АУ-02-09-55/03.11.2020г.гр.ГабровоПИ 14218.81.3; ПИ 14218.81.62774/16.12.2020г.
272АУ-02-09-63/10.12.2020г.гр.Габрово, II ет., I ч.82УПИ I-за пр. и скл. д-ти2776/16.12.2020г.
273АУ-02-09-62/08.12.2020г.гр.Габрово, I ет., IV ч.63УПИ III-изолационен пояс2777/16.12.2020г.
274АУ-02-09-65/21.12.2020г.с.Враниловци10УПИ XIV-250; УПИ XVIII-284194/29.01.2021г
275АУ-02-09-64/11.12.2020г.гр.Габрово-III ет., II ч..268УПИ XV-367; УПИ XVI-368; УПИ XVI-369; УПИ XVIII-372218/02.02.2021г
276АУ-02-09-1/11.01.2021г.гр.Габрово, 82 ч.77УПИ ХI-6984а295/16.02.2021г
277АУ-02-09-3#1/14.02.2021г.гр.Габрово, II ет., III ч.181УПИ XXX-475; УПИ XXXIV-490341/24.21.2021г
278АУ-02-09-5/10.02.2021г.гр.Габрово, II eт., III ч.153УПИ I-за хотелски комплекс361/24.02.2021г
279АУ-02-09-59/01.12.2020г.гр.Габрово- I ет.,, I ч.11УПИ XXX-162,163; УПИ XXIX-164399/01.03.2021г.
280АУ-02-09-11/02.03.2021г.гр.Габрово, 72 ч.18УПИ XLV-за общ. обсл. дейности429/05.03.2021г
281АУ-02-09-10/01.03.2021г.гр.Габрово, III ет., I ч.191УПИ Х-140475/12.03.2021г
282АУ-02-08-14#3/16.02.2021г.гр.Габрово721ПИ 1; ПИ 2; ПИ 3495/17.03.2021г
283АУ-02-09-15/10.03.2021г.гр.Габрово, II ет., III ч.171УПИ I-621514/19.03.2021г
284АУ-02-09-9/26.02.2021г.с.Врабци6УПИ VII-13а; УПИ VIII-11578/25.03.2021г
285АУ-02-09-20/29.03.2021г.гр.Габрово II ет., I ч.100УПИ XX-149-общ.обсл., хотел, ресторант, кино, адм. обсл.679/06.04.2021г
286АУ-02-09-18/22.03.2021г.с. Здравковец79УПИ II-517,516-промишлено складово строителство712/12.04.2021г
287АУ-02-09-12/04.03.2021г.гр.Габрово, II ет., I ч.106УПИ VI-286826/23.04.2021г
288АУ-02-09-17/10.03.2021г.гр.Габрово II ет., III ч.148УПИ VIII-302; УПИ IV-жил. стр.991/20.05.2021г
289АУ-02-09-24/22.04.2021г.гр.Габрово, кв.Недевци12УПИ II-за пр. и скл. дейност1051/26.05.2021г.
290АУ-02-09-27/20.05.2021г.с. Междене10УПИ I-магазини1417/18.06.2021г.
291АУ-02-09-28/28.05.2021г.с.Враниловци5УПИ IХ-1211569/28.06.2021г.
292АУ-02-09-34/01.07.2021г.гр.Габрово, 75 ч.33АУПИ II-БРВ "ТЕСМА"1666/06.07.2021г.
293АУ-02-09-25/10.05.2021гс.Враниловци16УПИ Х-205; УПИ VI-2051668/06.07.2021г.
294АУ-02-09-31/29.06.2021г.с.Донино6УПИ XXIII-2-за офис, лаборатория и цех за пакетиране на пчелен мед1669/06.07.2021г.
295АУ-02-09-23#2/15.06.2021г.гр.Габрово, кв. Борово-Велчевци65УПИ III-1501714/09.07.2021г.
296АУ-02-09-33/01.07.2021г.гр.Габрово, I ет., IV ч.73УПИ VI-12351808/22.07.2021г.
297АУ-02-09-35/05.07.2021г.с.Гергини-Гарван-Николчовци29УПИ III-3962001/16.08.2021г.
298АУ-02-09-38/28.07.2021г.с.Жълтеш19УПИ V-43; УПИ VI-43а2178/31.08.2021г.
299АУ-02-10-72/07.09.2021г.гр.Габрово, 96 ч.УПИ XVI-7844; УПИ XVII-78432413/27.09.2021г.
300АУ-02-09-46/01.11.2021г.с.Думници6УПИ XXIII; УПИ X-373072/06.12.2021г.
301АУ-02-09-49/08.11.2021г.с. Янковци5УПИ ХХ-343073/06.12.2021г.
302АУ-02-08-21#1/13.01.2021г.КК на гр.Габрово19ПИ 86; ПИ 504; ПИ 1014/28.01.2021г.
303АУ-02-08-1/06.01.2021г.КК на с.Драгановци, с.Яворец, с.Музга16/28.01.2021г.
304АУ-02-08-3/01.02.2021г.КК на с.Поповци56ПИ 4542/25.02.2021г.
305АУ-02-08-4/11.02.2021г.КК на гр.Габрово19ПИ 52569/25.03.2021г.
306АУ-02-08-5/12.02.2021г.КК на с. Лесичарка8ПИ 31070/25.03.2021г.
307служебенКК на гр.Габрово24ПИ 3984/29.04.2021г.
308УТ-01-01--41/12.04.2021г.КК на гр.Габрово261ПИ 119105/29.04.2021г.
309АУ-02-08-8/18.03.2021г.КК на с.Копчелиите21ПИ 134106/29.04.2021г.
310АУ-02-08-10/06.04.2021г.КК на с.Яворец38ПИ 184107/29.04.2021г.
311АУ-02-08-11/27.04.2021г.КК на с. Поповци62ПИ 73; ПИ 74; ПИ 8128/27.05.2021г.
312АУ-02-08-9/05.04.2021г.КК на с.Мичковци101ПИ 17129/27.05.2021г.
313АУ-02-08-7#2/01.04.2021г.КК на с.Донино30ПИ 15130/27.05.2021г.
314АУ-02-08-6#2/30.03.2021г.КК на с.Донино19ПИ 20131/27.05.2021г.
315АУ-02-09-37/14.07.2021г.гр.Габрово, кв.Пройновци7; 8ПИ 47; ПИ 41184/29.07.2021г.
316АУ-02-08-12/09.07.2021г.план на новообразуваните имоти в землище Габрово35ПИ 341185/29.07.2021г.
317служебенгр.Габрово-СЗ, II ч.24; 29 УПИ VI-222-за общ. обсл.; УПИ VII-223; УПИ VIII-225,224-за общ. обсл.170/27.01.2021г.
318служебенгр.Габрово, 45 ч.189 УПИ VIII-жил. стр. и търговия193/29.01.2021г.
319служебенгр.Габрово, 84 ч.72УПИ II-спортна школа362/24.02.2021г.
320служебенгр.Габрово, I ет., III ч.39УПИ III-за жил. комплекс, гаражи, магазини, и общ. хранене419/04.03.2021г.
321служебенгр.Габрово, I ет., II ч.32УПИ III-комплексно обществено обслужване515/19.03.2021г.
322АУ-02-09-30/01.06.2021г.гр.Габрово, 75 ч.331299/08.06.2021г.
323служебенс. Боженци16УПИ I-17122265/07.09.2021г.
324служебенс. Боженци8 УПИ XIII-1202266/07.09..2021г.
325служебенс. Боженци21 УПИ I-1982267/07.09.2021г.
326служебенс. Боженци17 УПИ IV-1662268/07.09.2021г.
327служебенгр .Габрово-СЗ, II ч.38улица с о.т. 398-403; УПИ I-3532630/18.10.2021г.
328служебенс. Лоза1УПИ III-41; УПИ II-39 2808/05.11.2021г.
329служебенгр.Габрово-СЗ, III ч.86 УПИ I-.471--за жил. стр.12/10.01.2022г.
330служебенс. Горнова могила608ПИ 71206/08.02.2022г.
331служебенгр. Габрово, II ет., III ч.175УПИ I-за жилищно строителство405/11.03.2022г.
332АУ-02-08-19/27.01.2022г.КК на гр.Габрово39ПИ 5309/27.01.2022г.
333АУ-02-08-30/07121.2021г.план на новообразуваните имоти в землище Габрово412новообразуван имот №2610/27.01.2022г.
334АУ-02-08-17/12.11.2021г.план на новообразуваните имоти в з-ще Гръблевци412новообразуван имот №211/27.01.2022г.
335АУ-02-08-1/10.01.2022г.КК на гр.Габрово37ПИ 4012/27.01.2022г.
336АУ-02-08-18/26.11.2021г.план на новообразуваните имоти в землище Габрово35новообразуван имот №30713/27.01.2022г.
337АУ-02-08-15#2/12.01.2022г.КК на с. Лесичарка60ПИ 2529/24.02.2022г.
338АУ-02-08-2/04.02.2022г.КК на с.Жълтеш28ПИ 38030/24.02.2022г.
339АУ-02-08-3/21.02.2022г.КК на гр.Габрово34ПИ 52746/31.03.2022г.
340АУ-02-08-4/21.02.2022г.КК на гр.Габрово261ПИ 12347/31.03.2022г..
341АУ-02-08-5/30.03.2022г.КК на гр.Габрово62ПИ 7575/28.04.2022г.
342служебен КК на гр.Габрово7201ПИ 176/28.04.2022г.
343АУ-02-08-6/18.04.2022г. КК на гр.Габрово11ПИ 50590/26.05.2022г.
344АУ-02-08-7/18.04.2022г. КК на гр.Габрово11ПИ 50291/26.05.2022г.
345АУ-02-08-8/11.05.2022г. план на новообразуваните имоти на з-ще с. Донино516новообразуван имот №45128/30.06.2022г.
346АУ-02-09-23/16.05.2022г.ЗРП на гр. Габрово, кв. Тлъчници29; 30ПИ 2094130/30.06.2022г.
347АУ-02-09-30/07.06.2022г. КК на гр.Габрово859ПИ 1131/30.06.2022г.
348АУ-02-09-22/16.05.2022г. КК на гр.Габрово783ПИ 16160/25.08.2022г.
349АУ-02-08-10/25.07.2022г. план на новообразуваните имоти на з-ще с. Донино527новообразуван имот №14161/25.08.2022г.
350АУ-02-09-54/10.01.2022г.гр. Габрово, II ет., I ч.82УПИ XIХ-за обсл. и пр. дейност13/10.01.2022г.
351АУ-02-09-50#1/26.11.2021г.гр.Габрово-СЗ., I ч..58УПИ II-439,578,436,438-за пр. и скл. дейност15/10.01.2022г.
352АУ-02-09-43/03.12.2021г.гр.Габрово, кв. Тлъчници4УПИ VII-1878207/08.02.2022г.
353АУ-02-09-3/26.01.2022г.гр.Габрово, III ет., I ч.208УПИ XII-334; УПИ XIII-333244/15.02.2022г.
354АУ-02-09-4/01.02.2022г.гр.Габрово, кв. Пройновци14УПИ VIII-63382/08.03.2022г.
355АУ-02-09-2/26.01.2022г.с.Музга33УПИ VI-158383/08.03.2022г.
356АУ-02-09-1/21.01.2022г.гр.Габрово, 92 ч.39УПИ II-8148,8148а,8185385/08.03.2022г.
357АУ-02-09-5/11.02.2022г.с. Поповци-Куката21УПИ II-130406/11.03.2022г.
358АУ-02-09-7/17.02.2022г.с. Трънито14АУПИ II-127а, УПИ III-127429/17.03.2022г.
359АУ-02-09-8/07.03.2022г.с.Борики9УПИ IV-98, УПИ V-99558/06.04.2022г.
360АУ-02-09-12/28.03.2022г.с.Армените26УПИ VIII-за уч. Лагер615/15.04.2022г.
361АУ-02-09-15/06.04.2022г.кадастролната карта на гр. Габрово23ПИ 76677/26.04.2022г.
362АУ-02-09-9/11.03.2022г.с. Армените12УПИ IV-78, УПИ VI-78678/26.04.2022г.
363АУ-02-09-11#1/31.03.2022г.с.Златевци-Милковци20УПИ III679/26.04.2022г.
364АУ-02-09-14/05.04.2022г.с.Боженците5УПИ III-55777/11.05.2022г.
365АУ-02-09-13/04.04.2022г.с.Гарван27УПИ II-252778/11.05.2022г.
366АУ-02-09-16/06.04.2022г.гр.Габрово, кв. Войново7УПИ II-39921/19.05.2022г.
367АУ-02-09-17/13.04.2022г.гр.Габрово-СЗ., I ч..59УПИ VIII-479а; УПИ IX-478926/20.05.2022г.
368АУ-02-09-24/16.05.2022г.гр. Габрово, кв.Чехлевци16УПИ I-48; УПИ XII-49965/25.05.2022г.
369АУ-02-09-19/19.04.2022г.гр.Габрово-СЗ., I I ч..22УПИ I-132966/26.05.2022г.
370АУ-02-11-10/06.04.2022г.гр.Габрово, 51 ч.17УПИ II-5779; УПИ III-5780, 5781968/26.05.2022г.
371АУ-02-09-20/19.04.2022г.гр.Габрово-СЗ., I I ч..68УПИ V-305; УПИ VI-579969/26.05.2022г.
372АУ-02-09-21/29.04.2022г.гр.Габрово, 75 ч.29УПИ VI-64291067/06.06.2022г.
373АУ-02-09-27/26.05.2022г.с.Жълтеш22УПИ III-1281106/09.06.2022г.
374АУ-02-09-26/26.05.2022г.гр.Габрово, 43 ч, 44 ч.17АУПИ I-4155; УПИ II-41571242/24.06.2022г.
375АУ-02-09-18/15.04.2022г.гр.Габрово, кв.Етъра21УПИ VIII-551358/11.07.2022г.
376АУ-02-09-28/30.05.2022г.гр.Габрово, II ет., III ч.156УПИ I-360;УПИ XIV-3621465/21.07.2022г.
377АУ-02-09-32/17.06.2022г.гр.Габрово, I ет., I ч.19УПИ I-302;УПИ II-3011499/21.07.2022г.
378АУ-02-09-36/06.07.2022г.с.Гъбене26УПИ IV-297;УПИ V-2971811/31.08.2022г.
379АУ-02-09-40/18.07.2022г.с.Габрово, II ет., III ч.150УПИ IV-3781823/31.08.2022г.
380АУ-02-09-38/14.07.2022г.с.Габрово-СЗ, II ч.18УПИ I-585,5861824/31.08.2022г.
381АУ-02-09-39/15.07.2022г.с. Чарково5УПИ XIII-30; УПИ XIV-301865/12.09.2022г.
382АУ-02-09-43/08.08.2022г.с. Райновци10УПИ XХI-921866/12.09.2022г.
383АУ-02-09-37/08.07.2022г.с. Армените32УПИ II-184; УПИ III-185; УПИ IV-184,1851867/12.09.2022г.
384АУ-02-09-44/09.08.2022г.гр.Габрово, III ет., I ч.234УПИ VII-79; УПИ VI-78 1911/19.09.2022г.
385АУ-02-09-50/08.09.2022г.с.Зелено дърво13УПИ I-125; УПИ IV-125; УПИ II-126 1912/19.09.2022г.
386АУ-02-09-75#2/23.11.2023г.с. Златевци - Милковци11УПИ за селсъвет111/25.01.2024г.
387АУ-02-09-1/01.01.2024г.КК на гр. Габрово112ПИ 14218.112.509; ПИ 14218.112.510173/07.02.2024г.
388АУ-02-09-63/04.12.2023г.с. Златевци - Милковци19УПИ за залесяване, УПИ I; УПИ II174/07.02.2024г.
389АУ-02-09-62/30.11.2023г.; АУ-02-09-62#1/22.12.2023ггр. Габрово - СЗ, II ч.22УПИ III-133175/07.02.2024г.
390АУ-02-09-65/15.12.2023г.гр. Габрово - СЗ, II ч.12УПИ X-113176/07.02.2024г.
391АУ-02-09-53/17.10.2023г.; АУ-02-09-53#1/08.12.2023г.гр.Габрово, кв. Тлъчници, III ч.6ПИ №54; ПИ №62; ПИ № 63177/07.02.2024г.
392АУ-02-09-4/29.01.2024г.гр. Габрово, III ет., I ч.221УПИ VII-389; УПИ VIII-387,388505/26.03.2024г.
393АУ-02-09-5/30.01.2024г.гр. Габрово - СЗ, II ч.54УПИ VII-563,245; УПИ IX-868506/26.03.2024г.
394УT-01-01-132/29.09.2023г.Курортен комплекс "Узана", гр. Габрово9УПИ I - за хотелиерство510/27.03.2024г.
395АУ-02-09-58/01.11.2023г.гр. Габрово, 88 ч.67УПИ IX-7405,7405a, УПИ X-7406511/27.03.2024г.
396АУ-02-09-7/09.02.2024г.с. Велковци28УПИ XIII-345,347,342,343,344,5110,355,354,353,352,351598/05.04.2024г.
397АУ-02-09-59/09.11.2023г; АУ-02-09-59#1/07.03.2024г.с. Зелено Дърво5терен за озеленяване599/05.04.2024г.
398гр. Габрово, кв. Пройновци14УПИ XII- за туб.болница600/05.04.2024г.
399АУ-02-09-8/20.02.2024г.гр. Габрово - СЗ, III ч.82УПИ V-544601/05.04.2024г.
400АУ-02-09-66/19.12.2023г.; АУ-02-09-66#1/26.02.2024г.;гр. Габрово, III ет., II ч.277УПИ XXIII-155; УПИ XXII-151602/05.04.2024г.