Вх.№ПУП, ЗРПкв.УПИ, ПИСобственикЗаповед №
1.АУ-02-09-56/20.07.16г. АУ-02-09-56#2/11.11.16ггр.Габрово, 99 част27УПИ ХII-7978Пламен Иванов Тодоров64/19.01.2017г
2.АУ-02-09-90/20.12.16г.гр.Габрово, 84 част72УПИ II-спортна школа„МБЛ ПРОПЪРТИ“ ООД95/24.01.2017г
3.АУ-02-09-6/03.02.17г.кадастрална карта на гр.ГабровоПИ 14218.859.5„ГАМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД259/21.02.2017г
4.АУ-02-09-7/13.02.17г.гр.Габрово-СЗ15УПИ I-746-за пр. и скл. д-т УПИ XII-747- за пр. и скл. Дейност„БРАМА“ ООД; „БЪЛГАРИАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БИЗНЕС“ ООД264/21.02.2017г
5.АУ-02-09-4/27.01.17г.з-ще с.Дониноимот №034072Зехра Сабриева Мехмедова265/21.02.2017г
6.АУ-02-09-5/31.01.17г.гр.Габрово, III ет., I ч.195УПИ ХIХ-207; УПИ XХ-208Донка Йосифова Лулчева270/21.02.2017г
7.АУ-02-09-9/20.02.17г.кадастрална карта на гр.ГабровоПИ 14218.35.104; 14218.35.111; 14218.35.300„ПАРОС“ ООД378/09.03.2017г
8.АУ-02-09-10/23.02.17г.гр.Габрово, кв.Етъра36УПИ IV УПИ V„ИМОР“ ЕООД431/20.03.2017г
9.АУ-02-09-17/15.03.17г.с.Яворец26УПИ III-235; УПИ IV-236 Ралица Др.Братованова468/27.03.2017г
10.АУ-02-09-11/27.02.17г.с.Жълтеш43УПИ I-279 Георги П.Луловски Кремена М.Панусаки489/29.03.2017г
11.АУ-02-09-15/14.03.17г.с.Боженци13УПИ I-177; УПИ II-177а; УПИ III-тв.база на ИК на ОНС; УПИ IV-187„ВИЛТЕМ“ ЕООД488/29.03.2017г
12.АУ-02-09-16#2/13.03.17г.кад.карта на гр. Габрово3017; 14;19„ЕДИТ 12“ ЕООД; Николай И. Мънчев; Пламен П. Макавеев; Николинка Ст. Начева; Валерий В. Василев487/29.03.2017г
13.АУ-02-09-2/07.03.17г.гр.Габрово, 50 част11УПИ II-5672Васил Д.Василев; Радка Т.Василева; Андреана Л.Джерманска; Ганчо Хр.Джермански361/07.03.2017г
14.АУ-02-09-8/15.02.17г.с.Яворец45УПИ ХV-22-за пр. и скл. д-ти„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД588/07.04.2017г
15.АУ-02-09-89/20.12.16г.; АУ-02-09-89#2/25.01.17; АУ-02-09-89#4/28.03.17гр.Габрово, кв.Радичевец 43 част14УПИ II-за жил. комплекс Евгени Т. Тинчев; Ивайло А. Иванов590/07.04.2017г
16.АУ-02-09-18/21.03.17г.с.Дебел дял22УПИ ХХI-55; УПИ ХХII-55; УПИ ХХIII-55; УПИ ХIV-54Ружка Хр.Лалева; Кольо Хр.Лалев; Димитър Ц.Гутев; Минка Г.Гутева608/11.04.2017г
17.АУ-02-09-79/28.10.16г.; АУ-02-09-79#2/22.03.17гр.Габрово, кв.Ябълка8УПИ IХ-49; УПИ Х-49Даниел Л.Иванов; Недка Хр.Рашева; Виолета Л.Димитрова; Христо М.Иванов623/13.04.2017г