Регистр датаРегистр индексКореспондент - адрес
5.2.2016 г.АПИО-05-04-1/5.2.2016 г. Б. ЙОРДАНОВА -
ГР.СОФИЯ
10.2.2016 г.АПИО-05-04-1 #1/10.2.2016 г. (АПИО-05-04-1) Б. ЙОРДАНОВА -
ГР.СОФИЯ
24.2.2016 г.АПИО-05-04-2/24.2.2016 г. З. ТЕМЕЛКОВА - ГР.ВАРНА
9.3.2016 г.АПИО-05-04-2 #1/9.3.2016 г. З.ТЕМЕЛКОВА - ГР.ВАРНА
8.4.2016 г.АПИО-05-04-2 #2/8.4.2016 г. ТЕМЕЛКОВА - ГР.ВАРНА
29.2.2016 г.АПИО-05-04-3/29.2.2016 г. М. НЕНОВА
9.3.2016 г.АПИО-05-04-3 #1/9.3.2016 г. (АПИО-05-04-3) М. НЕНОВА
7.3.2016 г.АПИО-05-04-4/7.3.2016 г. Д. МИХАЙЛОВА - ГР.СОФИЯ
14.3.2016 г.АПИО-05-04-4 #1/14.3.2016 г. (АПИО-05-04-4) Д. МИХАЙЛОВА - ГР.СОФИЯ
16.3.2016 г.АПИО-05-04-5/16.3.2016 г. ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
18.3.2016 г.АПИО-05-04-5 #1/18.3.2016 г. ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
17.3.2016 г.АПИО-05-04-6/17.3.2016 г.Х. КИРАЦОВ
22.3.2016 г.АПИО-05-04-6 #1/22.3.2016 г. (АПИО-05-04-6) Х. КИРАЦОВ
5.4.2016 г.АПИО-05-04-7/5.4.2016 г. Ц. МАРКОВ
19.4.2016 г.АПИО-05-04-7 #1/19.4.2016 г. Ц. МАРКОВ
13.5.2016 г.АПИО-05-04-8/13.5.2016 г. ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - ГР.СОФИЯ
27.5.2016 г.АПИО-05-04-8 #1/27.5.2016 г.ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - ГР.СОФИЯ
8.6.2016 г.АПИО-05-04-9/8.6.2016 г. Я. СПАСОВА - ГР.СОФИЯ
7.7.2016 г.АПИО-05-04-9 #1/7.7.2016 г. (АПИО-05-04-9) Я. СПАСОВА - ГР.СОФИЯ
20.6.2016 г.АПИО-05-04-10/20.6.2016 г. А. АРАБОВ
21.7.2016 г.АПИО-05-04-10 #1/21.7.2016 г. А. АРАБОВ
29.7.2016 г.АПИО-05-04-11/29.7.2016 г. Министерство на околната среда и водите -гр. София
13.1.2016 г.АПИО-05-04-19 #1/13.1.2016 г. (АПИО-05-04-19) Л. ЦАНКОВ