МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНА /ПРИВЕДЕНА КЪМ НАР. № РД-02-20-1О/ 05.07.212г./ГАБАРИТИ
1ул. Орловска- у-ще "Р. Каролев"прот. № 8/ 29.12.2012г. На комисия по безопасностПрез м. септември 2014г. изпълнена пешеходната пътека от асфалт и маркирана с верикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0.05м
2ул. Орловска- портал З-д "Импулс"По препоръка на "Пътна полиция"-Габрово и желание от ръководството на З-д "Импулс" През м. септември 2014г. изпълнена пешеходната пътека от асфалт и маркирана с верикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
3ул. Лазурна- до детска градина "Младост" прот. № 8/ 29.12.2012г. На комисия по безопасностПрез м. август 2015г. изпълнена пешеходната пътека от асфалт и маркирана с вертикална и хоризонтална маркировка ширина/височина 4,2/05м
4бул. Могильов-детска градина "Мики Маус"прот. № 8/ 29.12.2012г. На комисия по безопасностПрез м. август 2014г. изпълнена изкуствена неравност от асфалт и маркирана с вертикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/05м
5бул. Могильов-стадион "Априлов"прот. № 8/ 29.12.2012г. На комисия по безопасностПез м. aвгуст 2013г. изпълнена пешеходната пътека от асфалт и маркирана с верикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
6ул. Николаевска-у-ще "Н. Рилски"обезопасявана с монтажни неравности През м. септември 2014г. изпълнена пешеходната пътека от асфалт и маркирана с верикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
7бул. Априлов-до стадион "Хр. Ботев"прот. № 8/ 29.12.2012г. На комисия по безопасностПрез м. септември 2014г. изпълнена пешеходната пътека от асфалт и маркирана с верикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
8с. Гъбенеработна карта от РУ "Полиция" № 1752р-3568/ 16,03,2015г. и Зап .№ 08-00-46/ 20.04.2015г. на Директора на ОПУ и протокол от 28.04.2015г.През м. юни 2015г. изпълнена от АПИ изкуствена неравност от асфалт и маркирана с вертикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 4,2/0,05м
9Кръстовище образувано от улиците Хр. Смирненски, Ал. Стамболийски и ул. Братя Миладинови /пл. Белорусия/СъществуващоR= 32м.
10Кръстовище образувано от улиците Брянска, Ст. Караджа и ул. Ем. Манолов /Консултативна поликлиника/ по проект - ОПРРВ експлоатация от м. Юли 2015г.R= 27м.
11ул. Лазурна- до детска градина "Младост" Съгласно чл. 8 (1), от Нар. РД-02-20-10/ 05.07.2012г., През м. септември 2015г. изпълнена изкутвената неравностширина/височина 4,2/0,05м
12с. Жълтешпрот./ 09.12.2015г. За оглед на комисия с представители на АПИ, Община Г-во, ПП и км. наместникПрез м. юни 2016г. изпълнена от АПИ повдигната пешеходна пътека от асфалт, при км. 34+075 маркирана с вертикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
13Кръстовище образувано от улиците Ал. Стамболийски, Ивайло и ул. Хр. Ботев ремонт с общински бюджетВ експлоатация от м. Ноември 2016г.R= 5 м.
14Кръстовище образувано от улиците Лазурна, Свищовска и бул. Могильов по проект с общински бюджетВ експлоатация от м. Ноември 2016г.R= 15м.