МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНА /ПРИВЕДЕНА КЪМ НАР. № РД-02-20-1О/ 05.07.212г./ГАБАРИТИ
1ул. Орловска- у-ще "Р. Каролев"прот. № 8/ 29.12.2012г. на комисия по безопасностПрез м. септември 2014г. изпълнена повдигната пешеходната пътека от асфалт и маркирана с верикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0.05м
2ул. Орловска- портал З-д "Импулс"По препоръка на "Пътна полиция"-Габрово и желание от ръководството на З-д "Импулс" През м. септември 2014г. изпълнена повдигната пешеходна пътека от асфалт и маркирана с верикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
3ул. Лазурна- до детска градина "Младост" прот. № 8/ 29.12.2012г. на комисия по безопасностПрез м. август 2015г. изпълнена изкуствена неравност от асфалт и маркирана с вертикална и хоризонтална маркировка ширина/височина 4,2/0,05м
4бул. Могильов-детска градина "Мики Маус"прот. № 8/ 29.12.2012г. на комисия по безопасностПрез м. август 2014г. изпълнена повдигната пешеходна пътека от асфалт и маркирана с вертикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
5бул. Могильов-стадион "Априлов"прот. № 8/ 29.12.2012г. на комисия по безопасностПез м. aвгуст 2013г. изпълнена повдигната пешеходната пътека от асфалт и маркирана с верикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
6ул. николаевска-у-ще "Н. Рилски"обезопасявана с монтажни неравности През м. септември 2014г. изпълнена повдигната пешеходната пътека от асфалт и маркирана с верикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
7бул. Априлов-до стадион "Хр. Ботев"прот. № 8/ 29.12.2012г. на комисия по безопасностПрез м. септември 2014г. изпълнена повдигната пешеходната пътека от асфалт и маркирана с верикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
8с. Гъбенеработна карта от РУ "Полиция" № 1752р-3568/ 16,03,2015г. и Зап .№ 08-00-46/ 20.04.2015г. на Директора на ОПУ и протокол от 28.04.2015г.През м. юни 2015г. изпълнена от АПИ изкуствена неравност от асфалт и маркирана с вертикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 4,2/0,05м
9Кръстовище, образувано от улиците Хр. Смирненски, Ал. Стамболийски и ул. Братя Миладинови /пл. Белорусия/СъществуващоR= 32м.-вътрешен радиус
10Кръстовище, образувано от улиците Брянска, Ст. Караджа и ул. Ем. Манолов /Консултативна поликлиника/ по ОПРР: обект „Реконструкция на кръстовище - Консултативна поликлиника“ Кръгово кръстовище, въведено в експлоатация от 21.10.2015г.R= 17м.-вътрешен радиус
11с. Жълтешпрот./ 09.12.2015г. за оглед на комисия с представители на АПИ, Община Г-во, ПП и км. наместникПрез м. юни 2016г. изпълнена от АПИ повдигната пешеходна пътека от асфалт, при км. 34+075 маркирана с вертикална и хоризонтална маркировкаширина/височина 7.6/0,05м
12Кръстовище, образувано от улиците Ал. Стамболийски, Ивайло и ул. Хр. Ботев ремонт с общински бюджетКръгово кръстовище, въведено в експлоатация от м. септември 2017г.R= 3 м.-вътрешен радиус
13Кръстовище, образувано от улиците Лазурна, Свищовска и бул. Могильов по проект с общински бюджетКръгово кръстовище, въведено в експлоатация от 25.05. 2017г.R= 15м.-вътрешен радиус
14ул. Д-р Тота Венковапрот. № 2/ 21.07.2014г. на комисия по безопасностПрез м. май 2018г. изпълнени 2 бр. изкуствени неравности от асфалт и маркирани с вертикална и хоризонтална маркировка ширина/височина 4,2/0,05м на двете изкуствени неравности
15ул. Марин Дринов /източна улица/по ОПРР: обект "Източна градска улица"Изкуствена неравност от асфалт и маркирани с вертикална и хоризонтална маркировка,
въведено в експлоатация от 01.10. 2018г.
ширина/височина 7.6/0,05м
16Кръстовище, образувано от бул. Априлов, бул. Трети март, бул. Хемус и ул. К. Д. Никола. по ОПРР: обект„Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“Кръгово кръстовище, въведено в експлоатация от 01.10. 2018г.R= 17,50м.-вътрешен радиус
17Кръстовище образувано от улиците Марин Дринов, Роден край и ул. Прогрес по ОПРР: обект "Източна градска улица"Кръгово кръстовище, въведено в експлоатация от 01.10. 2018г.R= 3м.-вътрешен радиус
18с. Янковципо проект на АПИПовдигната пешеходна пътека от асфалт обект: Рехабилитация на път II-44, изпълнение от АПИ -по Лот-2019г.ширина/височина 7.6/0,05м
19Кръстовище, образувано от улиците Брянска, Хр. Ботев, ул. Хр. Смирненски и ул. Ген. Николов /Гаров площад/ по ОПРР: Обект"Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад"Кръгово кръстовище, въведено в експлоатация от 16.06.2018г.R= 15м.-вътрешен радиус
20Кръстовище, образувано от улиците Орловска и ул. Д-р Н. Василиади /спортна зала/по проект с общински бюджетКръгово кръстовище, въведено в експлоатация от 18.12.2019г.R= 6м.-вътрешен радиус
21Кръстовище образувано от улиците Лазурна, В. Търновско шосе и ул. Бойката /кв. Бойката/ по проект на АПИКръгово кръстовище, въведено в експлоатация от 28.04.2020г.R= 15м.-вътрешен радиус
22ул. Христо Смирненскипртокол № 2/ 11.08.2021г. на комисия по безопасностПрез м.септември 2021г. изпълнени 2 бр. изкуствени неравности от асфалт двустранно на пешеходната пътека и маркирани с вертикална и хоризонтална маркировка ширина/височина 4,2/0,05м на двете изкуствени неравности
23ул. Момина скала протокол от 03.09.2021г. на комисия с представители ОПУ, ПП Община Г-во и изпълнителя "Пътстрой"През м. декември 2021г. изпълнена изкуствена неравност от асфалт на км. 4+738 и маркиран с вертикална и хоризонтална маркировка ширина/височина 4,2/0,05м на изкуствена неравноста
24ул. Момина скала По допълнително възлагане от представителите на общ. комисия по безопасностПрез м. декември 2021г. изпълнена изкуствена неравност от асфалт на км. 2+863 и маркиран с вертикална и хоризонтална маркировка ширина/височина 4,2/0,05м на изкуствена неравноста
25Кръстовище образувано от улиците Баждар, Ем. Манолов и ул. Чардафон по проект с общински бюджетКръгово кръстовище, въведено в експлоатация от м. декември 2021г. R= 3м.-вътрешен радиус