Дата на въвежданеАктуалностРегистрация на предложението в ОбС като индексДата на регистрацияИнициатива за произвежданеОсновни въпросиНомер на решениеНасрочен за дата
115.06.2015 г.архивенОС-14412.6.2015 г.общински съветници„Желаете ли да се развива електротранспорта в Габрово, чрез закупуване на нови тролейбуси?“№ 159 от
09.07.2015 г.