№ по редНаименование на търговското дружествоДанни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването муРазмер на общинското участие в капитала на търговското дружествоЛица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружествоВъзнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи
1"Диагностично-консултативен център 1 - Габрово" ЕООДРешение № 469 от 25.02.2000 г.
на Габровски окръжен съд, № 27, т. 16, стр. 54, Фирмено дело № 318 от 2000 г.

Седалище и адрес на управление:
Област: Габрово, Община: Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300
бул. "Трети март" № 3
100%Нели Атанасова Ноева - Метева
Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 6; чл. 21, т. 4 и чл. 23 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.
3"Общински пътнически транспорт" ЕООД - ГабровоРешение № 861 от 25.06.1997 г.
на Габровски окръжен съд, Фирмено дело № 476 от 1997 г.

Седалище и адрес на управление:
Област: Габрово, Община: Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300, ул. "Стефан Караджа" № 2
100%Екатерина Маркова Караколева
Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 6; чл. 21, т. 4 и чл. 23 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.
4"Регионален хоспис" ЕООДРешение № 1292 от 03.08.2007 г. на Габровски окръжен съд, Фирмено дело № 549 от 2007 г.

Седалище и адрес на управление:
Област: Габрово, Община: Дряново, гр. Дряново, п.к. 5370, ул. "Шипка" № 164
100%Нели Василева ТодороваСъгласно чл. 20, ал. 1, т. 6; чл. 21, т. 4 и чл. 23 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.