№ по редНаименование на търговското дружествоФирмено дело №, Решение №Брой дялове и номиналКапитал на дружеството в лв.Процентно участие на Община ГабровоЛица представляващи Общината в органоте на управление и контрол на търговското дружество
1"Диагностично-консултативен център 1 - Габрово" ЕООД318/2000г.; 469/25.02.2000г.21 950/10 лв219,500100Д-р Нели Ноева - управител; тел.: 066/804905
2"Общински пазари" - в несъстоятелност ЕООД - Габрово492/1999г.; 773/01.06.1999г.58 715/10 лв.587,150100
3"Общински пътнически транспорт" ЕООД - Габрово476/1997г.; 861/25.06.1997г.124 124/10 лв.1,241,240100Екатерина Караколева - управител; тел.: 066/804400
4"Регионален хоспис" ЕООД549/2007г.4 000/10 лв.40,000100Нели Тодорова - управител; тел.: 0676/71666