АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 20 ПГМТ - ХАДЖИЦОНЕВ МОСТ
/ИЗПЪЛНЯВА СЕ В РАБОТНИ ДНИ И В СЪБОТА/
ПГМТХАДЖИЦОНЕВ МОСТ
РАБОТНИ ДНИ
5.58 - 20.40
през 20 минути
6.20 - 21.00
през 20 минути
СЪБОТА
6.38 - 13.58
през 40 минути
7.00 - 14.20
през 40 минути