Вх. № на заявлението за вписванеНаименование, адрес на управление и адреси на ползваните сградиКод по БУЛСТАТЮридически статутОснование за откриванеДанни за преобразуване/промянаФорма на собственостИзточник на финансиранеРъководство /позиция, имена/Видове дейности, за които е регистриранаАдрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернетОснование за заличаване на регистрацията
1.ОСД-01-01-68 от 21.02.2017 г.ДГ " Ран Босилек",
град Габрово,
ул." Балкан" № 2
000208752Юридическо лице
детска градина
08.12.1953 г.Решение № 253 от 16.12.1993 г. на ОбС Габрово; Решение № 70 от 11.05.2000 г. на ОбС Габрово и Заповед № 427 от 05.06.2000 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностСтанислава Росенова Тотева, Вр ИД ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. "Балкан" № 2,
066/808 216,
info-701152@edu.mon.bg
2ОСД-01-01-70 от 23.02.2017 г.ДГ "Перуника",
град Габрово,
бул. "Столетов " № 54
база 1 и адрес на управление Габрово
ул. "Даскал Алекси" № 11, база 2
000208720Юридическо лице
детска градина
17.10.1949 г.Решение № 253 от 16.12.1993 г. на ОбС Габрово;
Решение № 38 от 13.03.2008 г. на ОбС Габрово и
Заповед № 489 от 20.03.2008 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностДесислава Красимирова Минчева, Вр ИД ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
бул. "Столетов " № 54 ,
066/805 128,
info-701154@edu.mon.bg град Габрово
ул. "Даскал Алекси" № 11
066/ 808 217
3.ОСД-01-01-72 от 27.02.2017 г.ДГ "Слънце",
град Габрово,
ул. "Любен Каравелов" № 32
000208814Юридическо лице
детска градина
3.01.1966 г., Решение № 88 от 03.07.1998 г. на ОбС Габрово и Заповед № 721 от 21.07.1998 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностТатяна Петрова Трикова, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. "Любен Каравелов" № 32,
066/ 806 610
info-701153@edu.mon.bg
www.dgslynce.gabrovo.com
4.ОСД-01-01-75 от 28.02.2017 г.ДГ "Младост",
град Габрово,
ул. "Лазурна" № 2
107590946Юридическо лице
детска градина
Решение № 10 от 25.01.2007 г. на ОбС Габрово; Заповед № 448 от 28.02.2007 г. на Кмета на Община ГабровоРешение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община ГабровоОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностПавлина Иванова Минковска, ДиректорПредучилищно
образование
Габрово,
ул. "Лазурна" № 2,
066/ 808 230,
info-701167@edu.mon.bg
5.ОСД-01-01-76 от 28.02.2017 г.ДГ "Дъга",
град Габрово,
ул. "Варовник" № 5 с.Яворец,
ул. "Никола Вапцаров" № 2
000215049Юридическо лице
детска градина
03.12.1984 г.Решение № 88 от 03.07. 1998 г. на ОбС Габрово и Заповед № 721 от 21.07.1998 г. на Кмета на Община Габрово
Решение № 10 от 25.01.2007 г. на ОбС Габрово и Заповед № 448 от 28.02.2007 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 38 от 13.03.2008 г. на ОбС Габрово,
Заповед № 489 от 20.03.2008 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностАнтоанета Вихренова Иванова, Вр ИД ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. "Варовник" № 5,
066/803 079
info-701151@edu.mon.bg с. Яворец,
ул. "Никола Вапцаров" № 2
067/392219
6.ОСД-01-01-78 от 01.03.2017 г.ДГ "Радост"
град Габрово,
ул. "Чумерна" № 15
Габрово,
ул. "Прохлада" № 2
000212302Юридическо лице
детска градина
08.02.1973 г.
Решение № 88 от 03.07.1998 г. на ОбС Габрово и Заповед № 721 от 21.07.1998 г. на Кмета на Община Габрово
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностВероника Марианова Атанасова, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. "Чумерна" № 15,
066/806 557
info-701158@edu.mon.bg
град Габрово,
ул. "Прохлада" № 2
066/807 074
7.ОСД-01-01-80 от 01.03.2017 г.ДГ "Мики Маус"
град Габрово,
бул. " Могильов" № 74 с. Враниловци
000212754Юридическо лице
детска градина
26.05.1975 г.Решение № 69 от 25 юни 1992 на ОбС Габрово;
Решение № 88 от 03.07.1998 г. на ОбС Габрово и Заповед № 721 от 21.07.1998 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 10 от 25.01.2007 г. на ОбС Габрово и Заповед № 448 от 28.02.2007 г. на Кмета на Община Габрово
Решение № 38 от 13.03.2008 г. на ОбС Габрово и
Заповед № 489 от 20.03.2008 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностМоника Христова Михайлова, Вр ИД ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
бул. " Могильов" № 74
066/ 804 005
info-701155@edu.mon.bg с. Враниловци
08889849718
8.ОСД-01-01-81 от 01.03.2017 г.ДГ "Мечо Пух",
град Габрово,
ул. "Тракия" № 3 с. Поповци
107590914Юридическо лице
детска градина
Решение № 10 от 25.01.2007 г. на ОбС Габрово и Заповед № 448 от 28.02.2007 г. на Кмета на Община ГабровоРешение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община ГабровоОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностСилвия Тодорова Митрофанова, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово
ул. " Тракия " № 3
066/ 805 216
info-701166@edu.mon.bg с. Поповци
0879 002541
9.ОСД-01-01-84 от 07.03.2017 г.ДГ " Първи юни",
град Габрово,
ул. " Мирни дни" № 1
000212747Юридическо лице
детска градина
03.06.1985 г.Решение № 204 от 20.09.2011 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1901 от 04.10.2011 г. на Кмета на Община Габрово
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностРумяна Петкова Василева, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. "Мирни дни" № 1
066/ 804 528
nfo-701157@edu.mon.bg
10.ОСД-01-01-89 от 13.03.2017 г.ДГ " Явор",
град Габрово,
ул. "Патриарх Евтимий" № 6
000208784Юридическо лице
детска градина
22.09.1961 г.Решение № 336 от 03.10.1991 г. на ВрИК на ОбНС Габрово
Решение № 253 от 16.12.1993 на ОбС Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностВера Николаева Тихова, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. Патриарх Евтимий" № 6,
066 / 808 886,
info-701156@edu.mon.bg
11ОСД-01-01-129
от 19.04.2017 г.
Център за подкрепа за личностното развитие
Астрономическа обсерватория и планетариум,
ЦПЛР-АОП,
Габрово, ул. "Петкова нива" № 5
000213105Юридическо лицеРешетие № 87 на Изпълнителния комитет на ОНС - Габрово от
31.05.1983 г.
Закон за предучилищното и училищно образование (ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.ОбщинскаОбщински бюджет - държавно делегирана дейностДаниела Стойчева Иванова, директорПрогимназиално и средно професионално образование и обучение
Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките и технологиите
Област Габрово, Община Габрово, град Габрово, ул. "Петкова нива " № 5,
066/808 234
info-700124@edu.mon.bg
www.planetarium-gb.eu
12ОСД-01-01-46/26.02.2024 г.Център за подкрепа за личностното развитие "Кариерно ориентиране- Габрово"177241851Юридическо лицеРешение на ОС №254 от 21.12.2017 г.; Заповед № 16 от 05.01.2018 г. на Кмета на Община ГабровоЗакон за предучилищното и училищно образование (ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.)Общинска80% държавен бюджетПенко
Атанасов
Атанасов- директор
Кариерно ориентиране на ученици от всички видове и степени училищаОбщина Габрово, пл. "Възраждане" №3; тел: 066 988 889, моб. 0888 890677;
e-mail:
info-700111@edu.mon.bg