Вх. № на заявлението за вписванеНаименование, адрес на управление и адреси на ползваните сградиКод по БУЛСТАТЮридически статутОснование за откриванеДанни за преобразуване/промянаФорма на собственостИзточник на финансиранеРъководство /позиция, имена/Видове дейности, за които е регистриранаАдрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернетОснование за заличаване на регистрацията
1.ОСД-01-01-68 от 21.02.2017 г.ДГ " Ран Босилек",
град Габрово,
ул." Балкан" № 2
000208752Юридическо лице
детска градина
08.12.1953 г.Решение № 253 от 16.12.1993 г. на ОбС Габрово; Решение № 70 от 11.05.2000 г. на ОбС Габрово и Заповед № 427 от 05.06.2000 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаМестен
бюджет
Снежана Йорданова Войчева, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. "Балкан" № 2,
066/808 216,
odzranbosilek_gabrovo@abv.bg
2.ОСД-01-01-70 от 23.02.2017 г.ДГ "Перуника",
град Габрово,
бул. "Столетов " № 54
база 1 и адрес на управление
Габрово
ул. "Даскал Алекси" № 11, база 2
000208720Юридическо лице
детска градина
17.10.1949 г.Решение № 253 от 16.12.1993 г. на ОбС Габрово;
Решение № 38 от 13.03.2008 г. на ОбС Габрово и
Заповед № 489 от 20.03.2008 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаМестен
бюджет
Емилия Минкова Дечева, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
бул. "Столетов " № 54 ,
066/805 128,
cdgperunika1@abv.bg
град Габрово
ул. "Даскал Алекси" № 11
066/ 808 217
3.ОСД-01-01-72 от 27.02.2017 г.ДГ "Слънце",
град Габрово,
ул. "Любен Каравелов" № 32
000208814Юридическо лице
детска градина
3.01.1966 г., Решение № 88 от 03.07.1998 г. на ОбС Габрово и Заповед № 721 от 21.07.1998 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаМестен
бюджет
Татяна Петрова Трикова, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. "Любен Каравелов" № 32,
066/ 806 610
cdg_slynce@mail.bg
www.dgslynce.gabrovo.com
4.ОСД-01-01-75 от 28.02.2017 г.ДГ "Младост",
град Габрово,
ул. "Лазурна" № 2
107590946Юридическо лице
детска градина
Решение № 10 от 25.01.2007 г. на ОбС Габрово; Заповед № 448 от 28.02.2007 г. на Кмета на Община ГабровоРешение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община ГабровоОбщинскаМестен
бюджет
Павлина Иванова Минковска, ДиректорПредучилищно
образование
Габрово,
ул. "Лазурна" № 2,
066/ 808 230,
mladost_dg@mail.bg
5.ОСД-01-01-76 от 28.02.2017 г.ДГ "Дъга",
град Габрово,
ул. "Варовник" № 5

с.Яворец,
ул. "Никола Вапцаров" № 2
000215049Юридическо лице
детска градина
03.12.1984 г.Решение № 88 от 03.07. 1998 г. на ОбС Габрово и Заповед № 721 от 21.07.1998 г. на Кмета на Община Габрово
Решение № 10 от 25.01.2007 г. на ОбС Габрово и Заповед № 448 от 28.02.2007 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 38 от 13.03.2008 г. на ОбС Габрово,
Заповед № 489 от 20.03.2008 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаМестен
бюджет
Красимира Георгиева Колева, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. "Варовник" № 5,
066/803 079
odz.duga@gmail.com

с. Яворец,
ул. "Никола Вапцаров" № 2
067/392219
6.ОСД-01-01-78 от 01.03.2017 г.ДГ "Радост"
град Габрово,
ул. "Чумерна" № 15 - база 1


Габрово,
ул. "Прохлада" № 2 база 2
000212302Юридическо лице
детска градина
08.02.1973 г.
Решение № 88 от 03.07.1998 г. на ОбС Габрово и Заповед № 721 от 21.07.1998 г. на Кмета на Община Габрово
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаМестен
бюджет
Катя Янчева, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. "Чумерна" № 15,
066/806 557
cdg_radost_gabrovo@abv.bg
град Габрово,
ул. "Прохлада" № 2
066/807 074
7.ОСД-01-01-80 от 01.03.2017 г.ДГ "Мики Маус"
град Габрово,
бул. " Могильов" № 74, база 1

с. Враниловци, база 2
000212754Юридическо лице
детска градина
26.05.1975 г.Решение № 69 от 25 юни 1992 на ОбС Габрово;
Решение № 88 от 03.07.1998 г. на ОбС Габрово и Заповед № 721 от 21.07.1998 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 10 от 25.01.2007 г. на ОбС Габрово и Заповед № 448 от 28.02.2007 г. на Кмета на Община Габрово
Решение № 38 от 13.03.2008 г. на ОбС Габрово и
Заповед № 489 от 20.03.2008 г. на Кмета на Община Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаМестен
бюджет
Радина Савчева Цанева, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
бул. " Могильов" № 74
066/ 804 005
mikimaus_gb@abv.bg

с. Враниловци
08889849718
8.ОСД-01-01-81 от 01.03.2017 г.ДГ "Мечо Пух",
град Габрово,
ул. "Тракия" № 3, база 1

с. Поповци, база 2
107590914Юридическо лице
детска градина
Решение № 10 от 25.01.2007 г. на ОбС Габрово и Заповед № 448 от 28.02.2007 г. на Кмета на Община ГабровоРешение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община ГабровоОбщинскаМестен бюджетСилвия Тодорова Митрофанова, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово
ул. " Тракия " № 3
066/ 805 216
cdgmechopuh_gabrovo@abv.bg

с. Поповци
0879 002541
9.ОСД-01-01-84 от 07.03.2017 г.ДГ " Първи юни",
град Габрово,
ул. " Мирни дни" № 1
000212747Юридическо лице
детска градина
03.06.1985 г.Решение № 204 от 20.09.2011 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1901 от 04.10.2011 г. на Кмета на Община Габрово
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаМестен
бюджет
Румяна Петкова Василева, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. "Мирни дни" № 1
066/ 804 528
1yuni_dg@mail.bg
10.ОСД-01-01-89 от 13.03.2017 г.ДГ " Явор",
град Габрово,
ул. "Патриарх Евтимий" № 6
000208784Юридическо лице
детска градина
22.09.1961 г.Решение № 336 от 03.10.1991 г. на ВрИК на ОбНС Габрово
Решение № 253 от 16.12.1993 на ОбС Габрово;
Решение № 176 от 25.08.2016 г. на ОбС Габрово и Заповед № 1780 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Габрово
ОбщинскаМестен
бюджет
Вера Николаева Тихова, ДиректорПредучилищно
образование
град Габрово,
ул. Патриарх Евтимий" № 6,
066 / 808 886,
cdg_yavor@mail.bg