№ по редНаименование на търговското дружествоДанни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването муРазмер на общинското участие в капитала на търговското дружествоЛица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружествоВъзнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи
1“Хлебозавод” - ООД - ГабровоРешение № 442 от 10.03.1993 г., Фирмено дело № 1931 от 1992 г.
4,990 лв.Съгласно чл. 19, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.Не получават
2“Нова Деница” - АД СофияФирмено дело № 7283 от 1991 г.18 250 броя акции с номинална стойност 1 лв.Съгласно чл. 19, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.Не получават
3“Централ Газ” - АД Габрово Решение № 1083 от 13.06.1996 г., Фирмено дело № 600 от 1996 г.
254 600 броя акции с номинална стойност 1 лв.Съгласно чл. 19, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.Не получават
4“В и К” - ООД Габрово Решение № 1262 от 11.06.1991 г., Фирмено дело № 2850 от 1991 г.
133,300 лв.Съгласно чл. 19, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.Не получават
5“Узана тур” - АД ГабровоРешение № 515 от 07.04.1999 г., Фирмено дело № 333 от 1999 г.
945 броя акции с номинална стойност 10 лв.Съгласно чл. 19, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.Не получават
6“МБАЛ - Д-р Тота Венкова” - АД ГабровоРешение № 1226 от 30.08.2000 г., Фирмено дело № 739 от 2000 г.
51 242 броя акции с номинална стойност 10 лв.Съгласно чл. 19, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.Не получават
7“ОББ” - АД София Решение № 1 от 09.12.1992 г., Фирмено дело № 31848 от 1992 г.
100 броя акции с номинална стойност 1 лв.Съгласно чл. 19, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.Не получават
8“Общинска банка” - АД СофияРешение № 1 от 04.04.1996 г., Фирмено дело № 5197 от 1996 г.
7000 броя акции, с номинална стойност 10 лв.Съгласно чл. 19, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.Не получават
9“Корпорация Развитие” - КДА София Решение от 26.07.1993 г., Фирмено дело № 17261 от 1993 г.
32 броя акции, с номинална стойност 10 лв.Съгласно чл. 19, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.Не получават