№ по редНаименование на търговското дружествоФирмено дело №, Решение №Брой дялове и номиналКапитал на дружеството в лв.Процентно участие на Община Габрово
1“Хлебозавод” - ООД - Габрово1931/1992 г.; 442/10.03.1993г.499/10 лв.25,13019.84
2“Нова Деница” - АД София7283/1991г.; 07.10.1994 г.18 250/1 лв.295,0066.18
3“Централ Газ” - АД Габрово 600/1996г.; 1083/13.06.1996г.254 600/1 лв.759,00033.54
4“В и К” - ООД Габрово 2850/1991г.; 1262/11.06.1991г.133300/1 лв370,30036
5“Узана тур” - АД Габрово333/1999г.; 515/07.04.1999г. 945/10 лв.200,0004.7
6“МБАЛ - Д-р Тота Венкова” - АД Габрово739/2000 г.; 1226/30.08.2000г.51242/10 лв12,043,3104.25
7“ОББ” - АД София 31848/1992; 1/09.12.1992г.100/1 лв.93,838,3210.0001
8“Общинска банка” - АД София5197/1996г.; 1/04.04.1996г.7 000/10 лв.61,362,8100.011
9“Корпорация Развитие” - КДА София 17261/1993г.; 26.07.1993г32/1 лв.232,0000.0137
10„Пазари” АД Габрово724/2001 г.; 1537/13.12.2001г.614910/1 лв.1,614,91038