№ по редАОС № и датаВид и описание на имотаВид на разпоре-дителната сделкаНачин на разпо-режданеРешение на Общински съвет № и датаПазарна оценкаДанъчна оценкаЦена опреде-лена от ОбСЦена на сделката /лева с ДДС/Насрещна страна по сделкатаДоговор №
1741 от 26.07.2007г.Учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна или смесена сградаУчредяване право на строежПубличен търг с тайно наддаване№265279,300279,300279,400"СТИДО" ЕООД гр.Габрово21-ОССД-08
2636 от 26.02.2007 г.Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сградаУчредяване право на строежПубличен търг с тайно наддаване№174/21.06.2007г.126,000126,000252,201Л. Цонев210-ОССД-08
3364 от 29.07.1997 г. и 1151 от 26.05.2008 г.ПИ 14218.544.18 по КК на гр.Габрово с площ 781 кв.м., заедно с построената в него едноетажна сграда 14218.544.18.3 със ЗП 177 кв.м., кв.ЙовчевципродажбаПублично оповестен конкурс№ 156 от 31.07.2008 г.18,70017,079.8018,70020,600.59"КРАМАС" ООД, гр.Габрово402-ОССД-08 от 27.10.2008 г.
41627 от 10.11.2004 г.Масивна жилищна сграда 14218.505.342.2 , гр.Габрово, ул.Емануил Манолов" № 5 продажбаПубличен търг с явно наддаване№ 158 от 31.07.2008 г.139,5008,981.70139,500153,000Джи Пи Ем къмпани" ЕООД, гр.Пловдив474-ОССД-08 от 25.11.2008 г.
5551 от 23.04.1998 г.УПИ І-производствени и обсл. дейности от кв.31 по плана на с.ЖълтешпродажбаПубличен търг с явно наддаване№ 173 от 25.09.2008 г.9,78013,787.4013,80015,100Д. Елмазова506-ОССД-08 от 10.12.2008 г.
61190 от 06.10.2008 г.1/2 ид.част от ПИ 14218.505.362 по КК на гр.Габрово, целият с площ 427 кв.м., ул."Тодор Бурмов" 21продажбаслед Решение на Общински съвет№ 216 от 13.11.2008 г.няма3,1503,7803,997.27П.Стоев504-ОССД-08 от 09.12.2008 г.
71193 от 07.10.2008 г.ПИ 14218.526.49 по КК на гр.Габрово, с площ 728 кв.м., ул."Единство"№ 16продажбаслед Решение на Общински съвет№ 219 от 13.11.2008 г.няма5,5296,634.807,226.25Т.Игнатова, И.Иванов, М.Иванова, К.Николова, Н.Николов512-ОССД-08 от 16.12.2008 г.
8793 от 13.08.2007г.имот №000070, м.Под усойната, з.Драгановци, с площ 2.952 дкапродажбаПубличен търг с тайно наддаване44/13.03.2008г.2952123.42,9522,960М.Хинков152-ОССД-08
9794 от 13.08.2007г.имот №000072, м.Под усойната, з.Драгановци, с площ 0.342 дкапродажбаПубличен търг с тайно наддаване45/13.03.2008г.14814.3148150М.Хинков153-ОССД-08
10792 от 13.08.2008 г.имот №000053, м.Солуковица, з.Драгановци, с площ 6.805 дкапродажбаПубличен търг с тайно наддаване43/13.03.2008г.3691239.53,6913,700М.Хинков151-ОССД-08
111159 от 17.04.2002г.имот №020035, м.Чукара, з.Жълтеш, с площ 13.133 дкапродажбаПубличен търг с явно наддаване229/13.11.2008г.8700112.38,7009,570Кармен-Солара ЕООД гр.София45-ОССД-09
121499 от 18.02.2004г.51.348 % ид.части от ПИ 14218.501.946 по КК на гр.ГабровопродажбаСлед Решение на Общински съвет220/13.11.2008г.10,1802,715.0010,18010,402НИК-92-НК ЕООД гр.Габрово7-ОССД-09
131159 от 17.04.2002 г.ПИ 62245.509.11, с площ 680 кв.м., с.Раховципродажбаслед Решение на Общински съвет45/26.02.09 г.5,1361,419.805,1365,136Д.Дончев176-ОССД-09
141240 от 10.02.2009 г.ПИ 48605.503.7 с площ 470 кв.м. и сграда 48605.503.7.1 със застроена площ 52 кв.м. С.МичковципродажбаПубличен търг с явно наддаване92/23.04.09г.3,2001,366.703,2003,520Б.Стругаров334-ОССД-09
1542 от 12.04.1994 г.Клуб-кафе-аперитив с кад.№14218.505..642.1.11, ул."Кирил и Методий № 12продажбаПубличен търг с явно наддаване82/23.04.09г75,00072,130.2075,000112,500П.Колева375-ОССД-09
161186 от 27.08.2008 г.Учредяване право на строеж за изграждане на трафопостУчредяване право на строежслед Решение на Общински съвет108/14.05.09г4,120788.94,1204,120"Е.ОН България мрежи" АД гр.Варна377-ОССД-09
171235 от 18.12.2009 г.ПИ 14218.509.557 с площ 146 кв.м., ул.ШипкапродажбаПубличен търг с явно наддаване151/25.06.09г59,7404,09360,00066,000Г.Ванков438-ОССД-09
181690 от 27.06.2005 г.Склад с.Ясени с площ 927 кв.м.продажбаслед Решение на Общински съвет154/25.06.09г46,0008,61546,00047,000П.Радев440-ОССД-09
19576 от 18.01.2007 г.ПИ 14218.510.627 с площ 33 кв.м.продажбаслед Решение на Общински съвет158/25.06.09г10,30092510,30010,300Ц.Стефанова457-ОССД-09
20661 от 05.08.1999 г.УПИ VІІІ-19 от кв.1 по плана на с.Ясени с площ 406 кв.м., заедно с построената в него сграда на един етаж със ЗП 94.45 кв.м.продажбаПубличен търг с явно наддаване153/25.06.09г6,4121,9186,5008,202А.Ангелова458-ОССД-09
211242 от 24.02.2009 г.ПИ 14218.504.528 с площ 333 кв.м. Ул.Патриарх Евтимий № 29продажбаслед Решение на Общински съвет161/25.06.09г49,0007,49349,00049,000"ДЕЛТА" ООД гр.Габрово483-ОССД-09
22477 от 21.10.1997 г."Кафе-аперитив" в партера на сградата на ул."Първи май" №1продажбаПубличен търг с явно наддаване196/03.09.09г318,73091,607318,730350,530ЗАД "ДЗИ" гр.София619-ОССД-09
231421 от 12.08.2003 г.ПИ 14218.510.226 с площ 256 кв.м. Ул.Отец Паисийпродажбаслед Решение на Общински съвет196/03.09.09г157,4008,064157,400157,400"Пазари" АД гр.Габрово728-ОССД-09
24607 от 14.09.1998 г.УПИ Х-общински от кв.7а, с.ЯворецпродажбаПубличен търг с явно наддаване228/22.10.09 г.3,3001,7543,3003,600П.Кирякаки729-ОССД-09
251371 от 05.10.2009 г.Хижа в местността Узана: ПИ 14218.861.1 с площ 2.282 дка и сграда 14218.861.1.1продажбаПубличен търг с явно наддаване232/22.10.09 г.329,44031,024329,440361,440"Болкан Трейд Бус" ООД, гр.Варна8-ОССД-10
261527 от 20.05.2004 г.Учредяване право на строеж за изграждане на "Комплекс за обществено обслужване" ул.Зелена ливада - бул.Могильовправо на строежПубличен търг с явно наддаване235/22.10.09 г.82,00072,08582,00091,200Д.Димитров51-ОССД-10
271358 от 05.08.2009 г.УПИ ІV-216от кв.4 с.Поповци-Куката с площ 580 кв.м. продажбаслед Решение на Общински съвет253/19.11.09 г.4,6401,252.804,6404,640Е.Цвяткова15-ОССД-10
281376 от 16.11.2009 г.ПИ 14218.504.495 с площ 128 кв.м., ул.БрянскапродажбаПубличен търг с явно наддаване265/17.12.09 г.50,4323,58950,43266,906ЕТ "Пламен Големанов" гр.Габрово403-ОССД-10
2973 от 08.12.1994 г. ПИ 14218.510.622 с площ 90 кв.м., ул.Пенчо Славейков продажбаслед Решение на Общински съвет 119/27.05.2010 г.21 870  2 835 21 870 21 870 М.Минков 627-ОССД-10
301230 от 09.12.2009 г. ПИ 14218.509.270 с площ 131 кв.м., ул.Любен Каравелов продажба Публичен търг с явно наддаване 121/27.05.2010 г. 21 000 3 672.6 21 000 23 100 К.Колева 672-ОССД-10
311328 от 17.02.2003г. Магазин, разположен на първия екаж в сграда на ул.Хр.Ботев № 4 продажба Публичен търг с явно наддаване 254/19.11.2009 г. 26 620 24 844.3 26 620 31 820 „Партньори – 2006” ООД, гр.Габрово  629-ОССД-10
321497 от 12.07.2010г. Упи ІІІ-41 от кв.12, с.Янковци, с площ 730 кв.м. продажба след Решение на Общински съвет 156/29.07.2010 г. 3 430 1 664.4 3 430 3 430 Ц.Узунова 700-ОССД-10
331396 от 25.03.2010 г. Новообразуван имот № 95 от кад.район 516 по плана на новообразуваните имоти на м.Ливадето, з.Донино продажба  Публичен търг с явно наддаване 145/01.07.2010 г. 632 31.6 632 1 112 В.Върбанов 708-ОССД-10
341649 от 16.03.2005г. ПИ 14218.509.270 с площ 275 кв.м., ул.Аврам Гачев продажба  Публичен търг с явно наддаване 122/27.05.2010 г.74 660  7 569.4 75 000 82 000 „СПЕЦ” ООД гр.Габрово 707-ОССД-10
35536 от 05.03.1998 г. ПИ 14218.504.539 с площ 1003 кв.м, ул.Ивайло  продажба след Решение на Общински съвет 214/21.10.2010 г. 51 153 31 594.5 51 153 51 153 „АЙВИ БГ” ЕООД, Гр.Габрово 793-ОССД.-10
361249 от 11.03.2009 г ПИ 14218.510.150 с площ 84 кв.м., ул.Рачо Ковача  продажба  Публичен търг с явно наддаване 174/23.-07.2009 г. 50 400 2 590.4 50 400 66867.8 К.Колева 20-ОССД-11
37417 от 03.09.1997 г.Едноетажна сграда – казанджийница,ЗП 40кв.м., с.Жълтеш продажба след Решение на Общински съвет 183/16.09.2010 г.2 180  769.7 2 180  2 180   „СИМ – 99” ООД, Гр.Габрово 849-ОССД-10
381361 от 31.08.2009г. Земеделска земя - ПИ 14218.705.7 по КК на гр.Габрово, площ 768 кв.м. продажба  Публичен търг с явно наддаване 220/25.11.2010 г.4 143 51.80 4 143 4 543  „НИКО” ЕООД, гр.Габрово 41-ОССД-11
39474 от 14.10.1997 г. Апартамент №16, ул.”Лазурна” №14 продажбаПубличен търг с явно наддаване 53/10.03.2011 г.24 750 23 814.20 24 750 28 509.07  Е.Василев 196-ОССД-11
401173 от 17.04.2002 г. Земеделска земя имот №028228, м.Оградата, с.Жълтеш продажба Публичен търг с явно наддаване 82/07.04.2011г.7 977 1633.50 7 977 8 677  П.Радев 226-ОССД-11
411520 от 21.02.2011 г. Земеделска земя - ПИ 14218.859.6 по КК на гр.Габрово, площ 9893 кв.м. продажба Публичен търг с явно наддаване 83/07.04.2011г.140 450 1405.80 140 450 147 450  ЕТ „БРАЙТ – ИВАН ДАСКАЛОВ”, гр.Габрово 219-ОССД-11
42234 от 15.01.1997 г. и 1378 от 16.11.2009 г.ПИ 14756.503.9 с площ 110 кв.м. и сграда, с.Генчовци  продажба Публичен търг с явно наддаване 85/07.04.2011г.9 750 5003.90 9 750 10 650  К.Церовски 259-ОССД-11
43378 от 13.08.1997 г. и 1365 от 03.09.2009 г. УПИ І-67 с площ 2 150 кв.м. и сграда, с.Източникпродажба Публичен търг с явно наддаване  142/16.06.2011г.12 000 8 010.70 12 000 14 323.08  Г.Кочевски 366-ОССД-11
441572 от 21.12.2011г.УПИ ХІІ-54 от кв.2 по плана на с.Орловци с площ 880 кв.м., заедно построената в него едноетажна сграда със ЗП 170 кв.м., с.Орловци продажба   Публичен търг с явно наддаване 66/05.04.2012 г.15 320  6 030.90 15 320 17 284.30   Сдружение „ЛОЖА „ЯТРУС” ОРИЕНТ ГАБРОВО” , Гр.Габрово 244-ОССД-12
451574 от 23.12.2011г. ПИ 14218.528.183 по КК на гр.Габрово, представляващ УПИ Х от кв.17 по плана на кв.Недевци, с площ 518 кв.м. продажбаслед Решение на Общински съвет 69/05.04.2012 г.7 560 5 873.40 7 560 8 671.06 Г.Апостолова и А.Иванова 262-ОССД-12
461587 от 13.03.2012 г.Земеделска земя - ПИ 14218.501.1079 по КК на гр.Габрово, площ 1 152 кв.м. продажбаПубличен търг с явно наддаване 94/03.05.2012 г.17 142 117.80 17 142 18 742.00  „ТРИКЕЛ-97” ЕООД гр.Габрово 376-ОССД-12
471593 от 26.03.2012г Офис – административни помещения, ул.”Орловска” № 148, гр.Габрово продажба Публичен търг с явно наддаване 67/05.04.2012 г.106 500 103 683.40 106 500 112 461.57  Хр.Василев 263-ОССД-12
481622 от 11.07.2012г. Земеделска земя - ПИ 14218.705.13 по КК на гр.Габрово, площ 413 кв.м. продажба Публичен търг с явно наддаване 172/26.07.2012г.2 228 54.64 2 228 2 428.00  „НИКО” ЕООД, гр.Габрово 529-ОССД-12
491620 от 20.06.2012г. Земеделска земя - ПИ 14218.208.44 по КК на гр.Габрово, площ 55 кв.м. продажба Публичен търг с явно наддаване 169/26.07.2012г.194 1.96 194 210.00 „КРАМАС” ООД, гр.Габрово 530-ОССД-12
501590 от 16.03.2012г.Апартамент №23, бул.”Столетов” №66продажба след Решение на Общински съвет 174/26.07.2012г.18 970 19 189.20 22 943.50 23 972.16 И.Трифонов 487-ОССД-12
511591 от 16.03.2012г.Апартамент №46, ул.”П.Падалски” №6 продажбаслед Решение на Общински съвет173/26.07.2012г.21,05027 507.8027 507.8028 917.81К.Робова 506-ОССД-12
521613 от 14.06.2012г.ПИ 14218.503.642 по КК на гр.Габрово, площ 119 кв.м. продажбаслед Решение на Общински съвет203/13.09.2012г.2 9601 196.802 960.003 575.68ЕТ „Андрей Стоянов” гр.Габрово 517-ОССД-12
531637 от 18.10.2012г.Апартамент №16, ул.”Венец” №14 продажбаслед Решение на Общински съвет265/15.11.2012г.33,10025 356.9033,10034 508.16М.Драголова и П.Драголов  661-ОССД-12
541638 от 18.10.2012г. Апартамент №3, бул.”Могильов” №46продажба след Решение на Общински съвет264/15.11.2012г.31,05028 365.0031,05032 703.60Х. Колева и П.Моровяков 18-ОССД-13
551489 от 12.05.2010г.Земеделска земя, имот 14218.317.122 по КК на гр.Габрово, м.”Азмака” в з.Смирненски, с площ 2 322 кв.м. категория на земята при неполивни условия – Шеста, начин на трайно ползване – Ливадапродажба Публичен търг с явно наддаване 231/18.10.2012г.592 194.35 592 642 Л.Александров 58-ОССД-13
561503 от 30.08.2010 г.Земеделска земя, имот 14218.308.380 по КК на гр.Габрово, м.”Бутея” в з.Смирненски, с площ 2 322 кв.м. категория на земята при неполивни условия – Девета, начин на трайно ползване – Ливадапродажба  Публичен търг с явно наддаване261/15.11.2012г37150.39500600М.Иванов118-ОССД-13
571502 от 30.08.2010 г.Земеделска земя, имот 14218.308.260 по КК на гр.Габрово, м.”Бутея” в з.Смирненски, с площ 2 176 кв.м. категория на земята при неполивни условия – Девета, начин на трайно ползване – Ливадапродажба  Публичен търг с явно наддаване259/15.11.2012г34841.13500850И.Иванов117-ОССД-13
581639 от 18.10.2012 г.Земеделска земя, имот 14218.308.216 по КК на гр.Габрово, м.”Бутея” в з.Смирненски, с площ 3 467 кв.м. категория на земята при неполивни условия – Девета, начин на трайно ползване – Ливадапродажба  Публичен търг с явно наддаване260/15.11.2012г55475.23700770И.Иванов116-ОССД-13
591246 от 09.03.2009 г.Земеделска земя, имот № 046007, м.”Дивешки крачел” в з.Поповци, с площ 1 807 кв.м. категория на земята при неполивни условия – Пета, начин на трайно ползване – Нива продажбаПубличен търг с явно наддаване257/15.11.2012 г.3,249221.363,2493,449Б.Маринова102-ОССД-13
601244 от 09.03.2009гЗемеделска земя, имот № 046005, м.”Дивешки крачел” в з.Поповци, с площ 2 541 кв.м. категория на земята при неполивни условия – Пета, начин на трайно ползване – Нива продажба Публичен търг с явно наддаване255//15.11.2012г4,569311.274,5694,849Б.Маринова103-ОССД-13
611637 от 18.10.2012г.Самостоятелен обект – магазин с.Орловци, ЗП 48.80 кв.м. и маза със ЗП 43 кв.м. продажбаслед Решение на Общински съвет50/21.03.2013 г2,680952.802,6802,680В.Колева 177-ОССД-13
621683 от 17.01.2013г.УПИ VІ-30 от кв.8 по плана на с.Янковци с площ 542 кв.м.продажба след Решение на Общински съвет48/21.03.2013 г4,600988.6046005 212.56Р.Инанч и Ч.Инанч 239-ОССД-13
631682 от 17.01.2013г.УПИ VІ-39 от кв.6 по плана на с.Янковци с площ 669 кв.м.,продажба след Решение на Общински съвет47/21.03.2013 г3,9701220.303,9704 400.78И.Иванов240-ОССД-13
641704 от 04.04.2013гСамостоятелен обект (офиси) с идентификатор 14218.505.692.1.5, площ 60.50 кв.м., ул.”Райчо Каролев” №2, гр.Габровопродажба Публичен търг с явно наддаване20/21.02.2013г38,68037,111.2038,68042,127.30Медицински център св.Иван Рилски” ЕООД376-ОССД-13
651691 от 04.02.2013гУПИ V-195 за рекреационни дейности от кв.29 по плана на с.Поповци-Куката, общ.Габрово, незастроен, с площ 1 150 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване44/21.03.2013 г12,2302 401.2012,23015 981.84„ИНТЕР 77” ООД377-ОССД-13
661692 от 04.02.2013гУПИ VІ за рекреационни дейности от кв.29 по плана на с.Поповци-Куката, общ.Габрово, незастроен, с площ 715 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване45/21.03.2013 г6,9901 492.906,9909 168.72„ИНТЕР 77” ООД378-ОССД-13
671690 от 04.02.2013гУПИ І V-195 за рекреационни дейности от кв.29 по плана на с.Поповци-Куката, общ.Габрово, незастроен, с площ 2 160 кв.м.продажба Публичен търг с явно наддаване46/21.03.2013 г21,9844 510.1021,98428 972.67„ИНТЕР 77” ООД379-ОССД-13
681703 от 02.04.2013 гЗемеделска земя, имот 14218.195.259 по КК на гр.Габрово, м.”Под Беленците” , с площ 896 кв.м., категория на земята при неполивни условия – 9, начин на трайно ползване – нивапродажба Публичен търг с явно наддаване56/18.04.2013г2,63029.882,6302,780П.Димитров420-ОССД-13
691710 от 29.04.2013 гЗемеделска земя, имот № 020006, м.”Рътлина” в з.Баланите, с площ 12 334 кв.м., категория на земята при неполивни условия – Девета, начин на трайно ползване – Ливадапродажба Публичен търг с явно наддаване90/30.05.2013г5,380215.855,3805,880В.Хаджиева421-ОССД-13
701713 от 29.04.2013Земеделска земя, имот № 027017, м.”Вратнята” в з.Армените, с площ 1 958 кв.м., категория на земята при неполивни условия – Пета, начин на трайно ползване – Нивапродажба Публичен търг с явно наддаване84/30.05.2013г970201.489701,060Т.Кацарска422-ОССД-13
711707 от 26.04.2013 гЗемеделска земя, имот 14218.308.376 по КК на гр.Габрово, м.”Тлъчника” , с площ 2 822 кв.м., категория на земята при неполивни условия – 9, начин на трайно ползване – ливадапродажба Публичен търг с явно наддаване88/30.05.2013г1,18051.361,1801,280„Инфраструктурни системи и проекти” ЕООД442-ОССД-13
721708 от 26.04.2013 гЗемеделска земя, имот 14218.308.378 по КК на гр.Габрово, м.”Тлъчника” , с площ 1 627 кв.м., категория на земята при неполивни условия – 9, начин на трайно ползване – ливадапродажба Публичен търг с явно наддаване87/30.05.2013г68029.61680740„Инфраструктурни системи и проекти” ЕООД443-ОССД-13
731363 от 31.08.2009 гПИ 14218.540.71, кв.Ябълка, гр.Габрово, незастроен, с площ 817 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване64/18.04.2013 г8,9208 031.908,92011 741.76З.Костадинова460-ОССД-13
741711 от 29.04.2013 гЗемеделска земя, имот № 027015, м.”Марчева ливада” в з.Копчелиите, с площ 3 986 кв.м. , категория на земята при неполивни условия – Шеста, начин на трайно ползване – ливада продажба Публичен търг с явно наддаване86/30.05.2013 г1,690226.011,6901,840Г.Ангелова485-ОССД-13
751712 от 29.04.2013 гЗемеделска земя, имот № 027031, м.”Марчева ливада” в з.Копчелиите, с площ 2 019 кв.м. , категория на земята при неполивни условия – Шеста, начин на трайно ползване – ливада продажба Публичен търг с явно наддаване85/30.05.2013 г860114.48860940И.Христов486-ОССД-13
761709 от 26.04.2013 гЗемеделска земя, имот 14218.333.605 по КК на гр.Габрово, м.”Оградата” , с площ 1 774 кв.м., категория на земята при неполивни условия – 9, начин на трайно ползване – изоставена орна земяпродажба Публичен търг с явно наддаване89/30.05.2013 г6,65059.166,6507 250П.Тодоров462-ОССД-13
771721от 29.04.2013 гЗемеделска земя, имот 14218.473.1 по КК на гр.Габрово, м.”Габрака” , с площ 5 626 кв.м., категория на земята при неполивни условия – 9, начин на трайно ползване – неизползваема нивапродажба Публичен търг с явно наддаване115/20.06.2013 г3,657174.693,6573,957Н.Вачков487-ОССД-13
781269 от 26.03.2009 гЗемеделска земя, имот № 05108, м.”Лъчките” в з.Армените, с площ 2 591 кв.м., категория на земята при неполивни условия – ОСма, начин на трайно ползване – Нивапродажба Публичен търг с явно наддаване111/20.06.2013 г1,29095.221,2901,410Х.Даков - ЗД516-ОССД-13
791687 от 04.02.2013 гЗемеделска земя, имот № 071041, м.”Гачкова лъка” в з.Поповци, с площ 603 кв.м., категория на земята при неполивни условия – Пета, начин на трайно ползване – Нивапродажба Публичен търг с явно наддаване142/25.07.2013г1,04767.961,0471,147В.Тодоров545-ОССД-13
801535 от 26.05.2011 гИзложбена зала на две нива, обособяваща самастоятелен обект с идентификатор 14218.504.459.1.18, с обща застроена площ 364.26 кв.м.продажбаПубличен търг с явно наддаване59/08.04.2013г322.604.00322.604.00322.604.00341 732.78БИГ – ИНТЕРКОРПОРЕЙТЕД ООД, Гр.Габрово 565-ОССД-13
811742 от 08.07.2013 гЗемеделска земя, имот № 017065, м.”Орташки трап” в з.Баланите, с площ 2 545 кв.м., категория на земята при неполивни условия – Девета, начин на трайно ползване – Ливадапродажба  Публичен търг с явно наддаване141/25.07.2013г1,47637.411,4761,576Р.Панчев593-ОССД-13
821756 от 04.09.2013 гАпартамент №23, вх.В, ет.8, ул.”Зелена ливада” №28, гр.Габровопродажба  след Решение на Общински съвет 195/26.09.2013г15,50013 706.7015,50016 248.80М.Давидова606-ОССД-13
831651 от 22.11.2012гАпартамент №2, вх.Б, ет.1, ул.”Н.Геров” №62, гр.Габровопродажба  след Решение на Общински съвет 223/31.10.2013г24,10013 838.9024,10024 823.84Г.Иванова и К.Сириева694-ОДДС-13
841755 от 02.09.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.333.694 по КК на гр.Габрово, м.”Ил.ливади” , с площ , 1.392 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване219/31.10.2013г871.0043.22871.00951.00Н.Атанасов718-№ССД-13
851749 от 28.08.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.152.4 по КК на гр.Габрово, м.”Стръмни орници” с площ 0.587 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване228/31.10.2013г367.0018.23367.00397.00Н.Атанасов716-№ССД-13
861750 от 28.08.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.152.10 по КК на гр.Габрово, м.”Стръмни орници” с площ 0.816 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване220/31.10.2013г554.0025.34554.00604.00Н.Атанасов717-№ССД-13
871751 от 28.08.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.152.29 по КК на гр.Габрово, м.”Стръмни орници” с площ 1.830 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване226/31.10.2013г1 146.0056.821 146.001 246.00Н.Атанасов714-№ССД-13
881752 от 28.08.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.152.30 по КК на гр.Габрово, м.”Стръмни орници” с площ 0.971 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване229/31.10.2013г659.0051.12659.00719.00Н.Атанасов715-№ССД-13
891755 от 28.08.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.152.34 по КК на гр.Габрово, м.”Стръмни орници” с площ 1.662 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване230/31.10.2013г1129.0087.501 129.001 229.00Н.Атанасов713-№ССД-13
901761 от 11.10.2013 гПИ 14218.528.200, кв.Недевци с площ 838 кв.м. продажбаслед Решение на Общински съвет288 от 19.12.2013 г8 640.007 575.508 640.009 785.61И.Иванов92-ОССД-14
911680 от 17.01.2013 гРеална част от УПИ V-108, кв.42 по плана на Северна зона Габрово, площ 94 кв.м.продажбаЧл.15 от ЗУТ-1 692.00924.00-2 043.94Г.Ганчев49-ОССД-14
921603 от 03.05.2012 гАпартамент №24, ул.”Осми март” № 24, вх.Д, ЗП 106.42 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване286 от 19.12.2013 г33 500.0024 941.8033 500.0036 356.47Т.Тодоров137-ОССД-14
931490 от 12.05.2014 гЗемеделска земя, имот № 14218.316.49 по КК на гр.Габрово, м.”Стърната” с площ 4.854 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване234 от 31.10.2013 г1 183.001 034.631 183.001 283.00Р.Раев210-ОССД-14
941491 от 12.05.2014 гЗемеделска земя, имот № 14218.316.114 по КК на гр.Габрово, м.”Ливадата” с площ 3.006 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване231 от 31.10.2013 г787.00596.50787.001 347.00Р.Раев211-ОССД-14
951770 от 23.10.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.146.6 по КК на гр.Габрово, м.”Шенини” с площ 0.798 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване290 от 19.12.2013 г 6 320.00Sep-706 320.006 920.00П.Сотирова170-ОССД-14
961762 от 11.10.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.317.54 по КК на гр.Габрово, м.”Ливадата” с площ 2.968 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване253 от 11.10.2013 г1 030.00589.001 030.001 130.00Р.Раев244-ОССД-14
971763 от 11.10.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.317.56 по КК на гр.Габрово, м.”Ливадата” с площ 0.968 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване254 от 11.10.2013 г340.00206.33340.002 040.00Р.Раев243-ОССД-14
981764 от 11.10.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.317.57 по КК на гр.Габрово, м.”Ливадата” с площ 2.536 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване255 от 11.10.2013 г880.00577.83880.002 640.00Р.Раев246-ОССД-14
991765 от 11.10.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.317.58 по КК на гр.Габрово, м.”Ливадата” с площ 0.848 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване256 от 11.10.2013 г300.00168.29300.003 000.00Р.Раев247-ОССД-14
1001759 от 11.10.2013 гЗемеделска земя, имот № 14218.317.59 по КК на гр.Габрово, м.”Ливадата” с площ 2.022 дкапродажба  Публичен търг с явно наддаване257 от 11.10.2013 г700.00430.99700.006 160.00Р.Раев245-ОССД-14
1011785 от 13.03.2014 гЗемеделска земя, имот № 041042, м.”Над корията” в з.Мичковци, с площ 167 кв.м., категория на земята при неполивни условия – шеста, начин на трайно ползване – изоставена нивапродажба  След Решение на Общински съвет97/24.04.2014 г30115.56301301„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД332-ОССД-14
1021781 от 21.02.2014 гПИ 14218.502.578, Северна зона, Габрово, с площ 578 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване57/27.03.2014 г19,45012 749.8019,45023,340„ЦАНКОВ ТРЕЙД“ ЕООД341-ОССД-14
1031782 от 21.02.2014 гЗемеделска земя, имот № 14218.124.501 по КК на гр.Габрово, м.”Русевци” с площ 87 к.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване59/27.03.2014 г778.0024.27778.00848.00И.Тотев342-ОССД-14
1041801 от 14.03.2014 гПИ 14218.503.659, Северна зона, кв.Стефановци, ул.“Котел“, Габрово, с площ 960 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване96/24.04.2014 г12,0009 654.7012,00015 945.60М.Дръндарева346-ОССД-14
1051779 от 21.02.2014 гЗемеделска земя, имот № 016010, м.”Черешката” в з.Баланите, с площ 2 960 кв.м., категория на земята при неполивни условия – Девета, начин на трайно ползване – изоставена нивапродажба  Публичен търг с явно наддаване98/24.04.2014 г1,46071.481,4601,600В.Хаджиева363-ОССД-14
1061798 от 20.03.2014 гСамостоятелен обект с идентификатор 14218.533.116.5.51 по КК на гр.Габрово, ЗП 38.45 кв.м., с предназначение – за търговска дейност, бул.“Столетов“ №135продажба  Публичен търг с явно наддаване101/24.04.2014 г26,80023 387.1026,80031 055.55М.Лозанова412-ОССД-14
1071807 от 07.04.2014 гЗемеделска земя, имот № 14218.902.8 по КК на гр.Габрово, м.”Шенини”, с площ 592 кв.м., категория на земята при неполивни условия – Десета, начин на трайно ползване – нивапродажба  Публичен търг с явно наддаване127/29.05.2014 г4,583Jul-194,5835,033Д.Николов413-ОССД-14
1081684 от 04.02.2014 гЗемеделска земя, имот № 032001, м.”Широки лъки”,з.Златевци, с площ 2 410 кв.м., категория на земята при неполивни условия – седма, начин на трайно ползване – нивапродажба  Публичен търг с явно наддаване60/27.03.2014 г1,000116.42100011,000К.Костадинов414-ОССД-14
1091817 от 16.05.2014 гЗемеделска земя, имот № 14218.308.377 по КК на гр.Габрово, м.”Тлъчника”,з.Златевци, с площ 199 кв.м., категория на земята при неполивни условия – девета, начин на трайно ползване – ливадапродажба  Публичен търг с явно наддаване128/29.05.2014 г1204-Apr270295Инфраструктурни системи и проекти” ЕООД415-ОССД-14
1101814 от 09.05.2014 гАпартамент №12, ул.”Ал.Стамболийски” №22продажба след Решение на Общински съвет 124/29.05.2014 г22 500 21 730.70 22 500 23 620.70 Ц.Стоянова 417-ОССД-14
1111812 от 28.04.2014 гАпартамент №24, бул.”Хемус” №47продажба след Решение на Общински съвет 126/29.05.2014 г21 010 19 535.5021 010 23 061.11 В.Христов  466-ОССД-14
1121813 от 09.05.2014 г и 1847 от 11.07.2014 г.Апартамент № 42, бул. Трети март № 21, ЗП 62.88 кв.м.продажба след Решение на Общински съвет 125/29.05.2014 г22 420 19 535.5022,42023 356.11 Г.Асенова  468-ОССД-14
1131092 от 09.11.2001гУПИ V-305 от кв.17 по плана на с.Кметовци, общ.Габрово, незастроен с площ 380 кв.м. продажба  Публичен търг с явно наддаване143/19.06.2014г2,740720.502,7403,624И.Георгиева 465-ОССД-14
1141794 от 13.03.2014гЗемеделска земя, имот № 069039, м.”Блатото” в з.Здравковец, с площ 0.564 кв.м., категория на земята при неполивни условия – девета, начин на трайно ползване – нивапродажба  Публичен търг с явно наддаване141/19.06.2014г34013.62490530„МАР –КРАФТ“ ООД472-ОССД-14
1151795 от 13.03.2014гЗемеделска земя, имот № 069040, м.”Блатото” в з.Здравковец, с площ 0.264 кв.м., категория на земята при неполивни условия – девета, начин на трайно ползване – нивапродажба  Публичен търг с явно наддаване142/19.06.2014г180Jun-98330360„МАР –КРАФТ“ ООД473-ОССД-14
1161681 от 17.01.2014гПИ 14218.502.578, Северна зона, Габрово, с площ 578 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване100/24.04.2014г6,6803 588.706,68014 592.64„ЛЕДЪР ТРЕЙДИНГ“ ООД502-ОССД-14
1171838 от 24.06.2014гЗемеделска земя, имот № 116009, м.”Росоман/Симеоновото” в з.Кметовци, с площ 1777 кв.м., категория на земята при неполивни условия – пета, начин на трайно ползване – нивапродажба  Публичен търг с явно наддаване164/24.07.2014г1,730200.275 1005 300.00С.Косев592-ОССД-14
1181597 от 02.05.2012 гОфис с площ 110.09 кв.м., ул.“Априловска“ №9, ет.2продажба  Публичен търг с явно наддаване102/24.04.2014г76,36068 577.3076,36077 360.00Адвокатска колегия - Габрово658-ОССД-14
1191184 от 30.06.2008гЗемеделска земя, имот № 089063, м.”Дурак чаир” в з.Драгановци, с площ 7 944 кв.м., категория на земята при неполивни условия – пета, начин на трайно ползване – използваема ливадапродажба  Публичен търг с явно наддаване261/27.11.2014г10,717471.8710,71711 217.00АГРО ФЕРМЕР ООД131-ОССД-15
1201919 от 10.11.2014гЗемеделска земя – новообразуван имот №290 от кадастрален район № 35 по плана на новообразуваните имоти на м.”Шенини”, з.Габрово, с площ 1197 кв.м., начин на трайно ползване – нивапродажба  Публичен търг с явно наддаване44/05.03.2015г7,52013.477,5207,820Р.Иванова373-ОССД-15
1212030 от 09.03.2015гЗемеделска земя – имот 14218.473.2 по КК, м.”Габрака”, з.Габрово, с площ 829 кв.м., начин на трайно ползване – нива– нива/угар, орница/, категория на земята при неполивни условия – девета.продажба  Публичен търг с явно наддаване105/30.04.2015г2 557128.052,5572 707.00Н.Вачков453-ОССД-15
1222049 от 07.04.2015гПИ 14218.501.281, кв.Русевци, Габрово, с площ 255 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване104/30.04.2015г5,8203 585.805,8207 513.76М.Цанков468-ОССД-15
1231506 от 20.09.2010 гСамостоятелен обект с идентификатор 14218.550.133.1.1 по КК на гр.Габрово, с площ 265.64 кв.м., бул.“Трети март“ №3, ет.1продажба  Публичен търг с явно наддаване76/26.03.2015г116,950107 877.20116,950256 950.00И.Цирков469-ОССД-15
1242022 от 04.03.2015г.Апартамент №3, вх.В, двустаун, площ62.00 кв.м., ул.”Клокотница” №9-апродажба след Решение на Общински съвет79/26.03.2015г20,13014 619.7020,13020 130.00К.Чанлиев 527-ОССД-15
1251604 от 03.05.2012гАпартамент №12, вх.Г, двустаен, площ 62.03 кв.м., ул.”Найден Геров” №58продажба Публичен търг с явно наддаване 82/26.03.2015г14 600 14 599.5014,60020 000.00 С.Иванова  507-ОССД-15
1261543 от 27.05.2011гАпартамент № 17, едностаен, площ 43.40 кв.м., ул.”Морава” № 6продажба след Решение на Общински съвет152/25.06.2015г15,68011 044.5015,68015 680.00С.Тотева 731-ОССД-15
1272132 от 16.06.2015 гАпартамент № 18, двустаен, площ 67.54 кв.м., ул.”Петър Падалски” № 6продажба след Решение на Общински съвет173/30.07.2015г32,33028 129.1032,33032 330.00С.Чернев 732-ОССД-15
1281649 от 16.03.2005г.½ ид.част от ПИ 14218.508.385, целия с площ 389 кв.м. и по ½ ид.част от жил.сграда 14218.508.385.1, цялата с площ 79 кв.м. и селскостопанска сграда 14218.508.385.3, цялата с площ 14 кв.м.продажба след Решение на Общински съвет121/28.05.2015 г12,6306 686.70 12,63012 630.00И.Негенцов 764-ОССД-15
1292073 от 11.05.2015гЗемеделска земя – имот 14218.778.48 по КК на КК „Узана“, с площ 3 424 кв.м., начин на трайно ползване – за курортен хотел, почивен дом.продажбаПубличен търг с явно наддаване146/25.06.2015 г64,68032 887.5064,68067 680.00Д.Николов847-ОССД-15
1301541 от 26.05.2011гПИ 14218.508.457 по КК на гр.Габрово, с площ 1 355 кв.м., ул.“Мир“продажбаПубличен търг с явно наддаване168/30.07.2015г20,91019,054.0020,91026 467.28А.Павлов852-ОССД-15
1312098 от 25.05.2015гЗемеделска земя – имот 14218.853.3 по КК, м.”Шенини”, з.Габрово, с площ 829 кв.м., начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – десета.продажбаПубличен търг с явно наддаване171/30.07.2015г7,63316.837,6337 933.00ТОП-СЕРВИЗ-ДМ“ ООД853-ОССД-15
1322124 от 29.05.2015гЗемеделска земя – имот 14218.115.505 по КК, м.”Тончевци”, з.Габрово, с площ 1524 кв.м., начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста.продажбаПубличен търг с явно наддаване175/30.07.2015г1,238166.651,2381 288.00Б.Савянов855-ОССД-15
1332123 от 29.05.2015гЗемеделска земя – имот 14218.115.508 по КК, м.”Тончевци”, з.Габрово, с площ 1426 кв.м., начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста.продажбаПубличен търг с явно наддаване169/30.07.2015г1,158155.931,1581 208.00Б.Савянов854-ОССД-15
1342125 от 29.05.2015гЗемеделска земя – имот 14218.33.46 по КК, м.”Голо бърдо”, з.Габрово, с площ 189 кв.м., начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета.продажбаПубличен търг с явно наддаване170/30.07.2015г2,72526.862,7252 825.00М.Георгиева856-ОССД-15
1352130 от 16.06.2015гЗемеделска земя – имот 14218.208.15 по КК, м.”Между Йовчевци”, з.Габрово, с площ 41 кв.м., начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия – осмапродажбаПубличен търг с явно наддаване174/30.07.2015г145Jan-37250270.00И.Иванов882-ОССД-15
1362179 от 2.07.2015гЗемеделска земя – имот 14218.16.57 по КК, м.”Тончевци”, з.Габрово, с площ 468 кв.м., начин на трайно ползване – Овощна градина, категория на земята при неполивни условия – шестапродажбаПубличен търг с явно наддаване210/27.08.2015г420106.63550600.00К.Петров883-ОССД-15
1371631 от 10.08.2012гАпартамент № 14, едностаен, площ 46.03 кв.м., ул.”Младост” № 19продажба след Решение на Общински съвет49/03.12.2015 г17,08016 633.8017,08017 080.00Г.Иванова 979-ОССД-15
1382252 от 13.10.2015гАпартамент № 6, двустаен, площ 62.87 кв.м., ул.”Свищовска” № 73продажба след Решение на Общински съвет48/03.12.2015 г27,50025 929.4025,50027 500.00Е.Ганева 161-ОССД-16
1392262 от 02.11.2015гАпартамент № 4, едностаен, площ 20.10 кв.м., ул.”Станционна” № 9“Г“продажба след Решение на Общински съвет50/03.12.2015 г12,48011 477.6012,48012 480.00С.Косева 178-ОССД-16
1402303 от 08.02.2016гАпартамент № 1, двустаен, площ 62.03 кв.м., ул.”Венец” № 10продажба след Решение на Общински съвет76/31.03.2016 г21,49019 542.1021,49021 490.00Т.Тонева 543-ОССД-16
1412271 от 23.11.2015гПИ 14218.503.639 по КК на гр.Габрово, с площ 521 кв.м., Северна зона, ул.ОрловскапродажбаПубличен търг с явно наддаване40/25.02.2016 г12,9404 768.7012,94016 356.32ЕМО КАР 93 ЕООД567-ОССД-16
142585 от 19.01.2007гЗемеделска земя – имот 047001, м.”Прокора”, з.Жълтеш, с площ 731 кв.м., начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – осмапродажбаПубличен търг с явно наддаване80/31.03.2016 г1,32729.421,3271 427.00С.Милчева614-ОССД-16
1432253 от 28.10.2015 гПИ 14218.503.675 по КК на гр.Габрово, с площ 120 кв.м. продажбаЧл.15 от ЗУТ2,1961 206.802,196Г.Ганчев640-ОССД-16
1442324 от 09.03.2016 гПИ 14218.503.674 по КК на гр.Габрово, с площ 670 кв.м. продажбаПубличен търг с явно наддаване77/31.03.2016 г17,2506 132.5017,25022 287.60РЕМИ АВТО ЕООД681-ОССД-16
1452324 от 09.03.2016 гПИ 14218.503.640 по КК на гр.Габрово, с площ 77 кв.м., Северна зона, ул.ОрловскапродажбаЛиквидиране на съсобственост след Решение на Общински съвет102/28.04.2016 г1,670697.001,6701 670.00БИЗНЕС ЦЕНТЪР ГАБРОВО ЕООД682-ОССД-16
1462327Апартамент № 1, тристаен, площ 81.05 кв.м., ул.”Д-р Тота Венкова” № 19продажба след Решение на Общински съвет103/28.04.2016 г29,87028 344.0029,87029 870.00Н.Събев и А.Събева 696-ОССД-16
1472249 от 04.09.2015 гУчредяване право на строеж за изграждане на БКТП „Турски дол“ върху ПИ 14218.525.171 Право на строежРешение на Общински съвет232/01.10.2015 гбезвъзмездноАПИ, София769-ОССД-16
148Учредяване право на строеж за изграждане на временен БКТП „Балкан“ върху ПИ 14218.525.171 Право на строежРешение на Общински съвет247/01.10.2015 гбезвъзмездноАПИ, София770-ОССД-16
1491624 от 17.07.2012 гУчредяване право на строеж за изграждане на БКТП „Меркурий“ върху ПИ 14218.525.104 Право на строежРешение на Общински съвет233/01.10.2015 гбезвъзмездноАПИ, София768-ОССД-16
150658 от 14.05.1999 гУчредяване право на строеж за изграждане на Нова църква върху ПИ 14218.501.555 Право на строежРешение на Общински съвет83/31.03.2016 гбезвъзмездноАрхиерейско наместничество Габрово873-ОССД-16
1512330 от 03.06.2016гУПИ III-общ. от кв.17 с площ 1352 кв.м. и стопанска постройка с площ 52 кв.м. с. Велковципродажба Публичен търг с явно наддаване148/30.06.2016 г6,2903 466.6062,9007 029.51СООСБР – ДОНИНО, С.Велковци 995-ОССД-16
1522112 от 27.05.2015 гМасивна сграда – църква „Свети Никола“ с.БорикидарениеРешение на Общински съвет181/25.08.2016 гбезвъзмездно7,170.70Храм „Успение Богородично“ Габрово1051-ОССД-16
1531537 от 26.05.2011 гУПИ VII-87. от кв.92 с площ 299 кв.м. и жил.сграда с площ 61 кв.м. Габрово, ул.Г.Кирков №14продажба Публичен търг с явно наддаване208/27.10.2016 г27,47022 027.2027,47030 740.36И.Пенчев 65-ОССД-17
1542357 от 02.12.2016гАпартамент № 15, двустаен, площ 82.12 кв.м., ул.”Зелена ливада” № 15продажба след Решение на Общински съвет250 от 22.12.2016 г29,74025 383.6029,74029 740.00Т.Димитрова 91-ОССД-17
1552354 от 28.11.2016гАпартамент № 2, тристаен, площ 88.55 кв.м., ул.”Чавдар” № 2продажба след Решение на Общински съвет249/22.12.2016 г40,45037 393.3040,45040 450.00Д.Миразчиев и Т.Миразчиева 167-ОССД-17
1562358 от 28.11.2016гАпартамент №16, тристаен, площ 73.74 кв.м., бул.Столетов № 135продажба след Решение на Общински съвет30/23.02.2017 г29,50023 295.0029,50029 500.00В.Стаматова и И.Стаматов 301-ОССД-17
1572359 от 18.01.2017 г.Апартамент №16, двустаен, площ 63.39 кв.м., ул. Видима № 3продажба след Решение на Общински съвет61/30.03.2017 г27,31024,691.7027,31027,310Б.Мустафа, Ш.Хюсеин и А.Хюсеин 496-ОССД-17
1582366 от 27.02.2017 г.ПИ 14218.514.80 по КК на гр.Габрово, незастроен, площ 146 кв.м., ул. Чардафон продажба след Решение на Общински съвет32/23.02.2017 г15,1604,093.1015,16019,038Е.Казаков 452-ОССД-17
1592223 от 09.03.2016 гПИ 14218.503.680 по КК на гр.Габрово, с площ 1387 кв.м., Северна зона, ул.ОрловскапродажбаПубличен търг с явно наддаване108/25.05.2017 г36,93012,695.2036,93056671.44АТАНАСОВ АВТО ЕООД614-ОССД-17
1602384 от 03.07.2017 гАпартамент № 14, двустаен, площ 59.25 кв.м., ул.”Венец” № 18, вх.Апродажба след Решение на Общински съвет171/31.08.2017 г25,40024,982.5025,40025,400В.Иванов 802-ОССД-17
1612388 от 01.09.2017гАпартамент № 1, двустаен, площ 62.03 кв.м., ул.Арх. Ат. Донков № 15, вх.Гпродажба след Решение на Общински съвет188/28.09.2017 г22,13019,962.5022,13022,130С.Георгиева и В.Петков 884-ОССД-17
1622383 от 03.07.2017гАпартамент № 10, тристаен, площ 79.74 кв.м., ул. Зелена ливада № 34, вх.Бпродажба след Решение на Общински съвет170/31.08.2017 г32,62026,293.3032,62032,620Г.Ненкова, А.Ненков и И.Ненков  852-ОССД-17
1632383 от 03.07.2017гАпартамент № 12, двустаен, площ 72.82 кв.м., ул. Петър Падалски № 5продажба след Решение на Общински съвет184/28.09.2017 г34,62030,666.9034,62034,620Й.Енева и Е.Енева  883-ОССД-17
1642330 от 03.06.2016гУПИ II-общ. от кв.17 с площ 1430 кв.м. с. Велковципродажба Публичен търг с явно наддаване128/29.06.2017 г4,9902,985.804,9906,329.92СООСБР – ДОНИНО, С.Велковци 853-ОССД-17
1652339 от 14.07.2016гУПИ Х-70 от кв.12 с площ 500 кв.м., с. Лесичаркапродажба Публичен търг с явно наддаване186/28.09.2017 г4,0001,104.004,0005,066.88Р.Матев 903-ОССД-17
1662413 от 03.10.2017гАпартамент № 2, едностаен, площ 43.84 кв.м., бул. Могильов № 2продажба след Решение на Общински съвет234/30.11.2017 г19,93017,435.9019,93019,930В.Мутафова  81-ОССД-18
1671585 от 15.02.2012 гПИ 14218.502.508 по КК на гр.Габрово, с площ 1090 кв.м., Северна зона, ул.Орловскапродажбаслед Решение на Общински съвет215/30.11.2017 г29,9209,865.9029,92029,920Т.Димитров110-ОССД-18
1682386 от 04.08.2017гУПИ II-общ от кв.32 с площ 760 кв.м., с. Яворецпродажба След решение на Общински съвет232/30.11.2017 г2,4142,4142,414.00С.Стоянов 70-ОССД-18
1692419 от 01.11.2017гЗемеделска земя – ПИ 14218.16.53, м.”Тончевци”, з.Габрово, с площ 6 636 кв.м., начин на трайно ползване – овощно гарадина, категория на земята при неполивни условия – шестапродажба Публичен търг с явно наддаване231/30.11.2017 г3,3601,512.003,3603,660В.Перчемлиева 185-ОССД-18
1702425 от 24.01.2018гАпартамент № 8, двустаен, площ 59.25 кв.м., ул. Видима № 3, вх.Бпродажба след Решение на Общински съвет33/22.02.2018 г27,50024,791.2027,50027,500Ц.Стефанова Ц.Видолов  368-ОССД-18
1712426 от 24.01.2018гАпартамент № 5, двустаен, площ 72.82 кв.м., ул. Петър Падалски № 6продажба след Решение на Общински съвет34/22.02.2018 г34,45030,665.0034,45034,450К.Георгиев, В.Георгиева, О.Георгиева и И.Георгиев  406-ОССД-18
1722432 от 02.03.2018 гПИ 14218.550.258 по КК на гр.Габрово, с площ 771 кв.м., кв.Дядо Дянкопродажбаслед Решение на Общински съвет54/29.03.2018 г17,92013,878.0017,92020 902.85 "ЙОАНА - 89" ООД Габрово413-ОССД-18
1732437 от 02.05.2018гАпартамент № 16, тристаен, площ 79.74 кв.м., ул. Зелена ливада № 36продажба след Решение на Общински съвет104/31.05.2018 г37,09027,678.7037,09037,090Р.Бижева, В.Бижев, О.Бижев530-ОССД-18
1741545/27.05.2011 г.ОФИС, с площ 137 кв.м., ул. Брянска № 58продажба Публичен търг с явно наддаване80/26.04.2018 г77,06075,225.2077,06077,060П.Воденичарски531-ОССД-18
1752420 от 01.11.2017 гПИ 14218.550.257 по КК на гр.Габрово, с площ 360 кв.м., кв.Дядо ДянкопродажбаПубличен търг с явно наддаване81/26.04.2018 г8,9306,488.108,93042,799"ДАНМАР - ГАБРОВО" ООД 544-ОССД-18
1762422 от 16.11.2017 гИмот с идентификатор 14218.505.476.1.3, състоящ се от стая, кухня, тоалетна и входно антре, площ 41.00 кв.м., ул. Скобелевска № 6продажба след Решение на Общински съвет112/28.06.2018 г17,00016,460.0017,00017,000Д.Костадинов и М.Костадинова602 -ОССД-18
1772430 от 24.01.2018 гПИ 14218.502.483 по КК и КР на гр.Габрово, площ 765 кв.м., ул. Ген.Николовпродажба Публичен търг с явно наддаване55/29.03.2018 г11,9807,520.7011,98012,980Р.Попов650-ОССД-18
1782025 от 04.03.2015 гПИ 73290.615.80 по КК и КР, с площ 2161 кв.м., съответстващ на УПИ І-252, от кв.27 по плана на с.Трънито, общ.Габрово, заедно с построената в него сграда (бивше училище) с идентификатор 73290.615.80.1, със застроена площ: на етажа 231 кв.м. и на сутерена 147,20 кв.м.продажба Публичен търг с явно наддаване163/30.08.2018 г20,20010,086.3020,20022,809П.Цвятков747-ОССД-18
1792447 от 26.09.2018 гПИ 14218.524.205 по КК и КР на гр.Габрово, площ 1353 кв.м., ул. Н.Й.Вапцаровпродажба след Решение на Общински съвет196/25.10.2018 г24,47015,562.7024,47024,470"ШПИЦ" ЕООД7891-ОССД-18
1802448 от 09.11.2018гАпартамент № 8, двустаен, площ 59.69 кв.м., ул. Мирни дни № 6продажба след Решение на Общински съвет229/20.12.2018 г23,72515,023.1023,72523,725И.Иванова  50-ОССД-19
1812460 от 01.03.2019гАпартамент № 3, двустаен, площ 63.49 кв.м., ул. Зелена ливада № 34продажба след Решение на Общински съвет62/28.03.2019 г27,26020,084.3027,26027,260А.Пръвчева и А.Николаев  326-ОССД-19
1822461 от 01.03.2019гАпартамент № 62, едностаен, площ 23.84 кв.м., бул. Трети март № 34продажба след Решение на Общински съвет64/28.03.2019 г10,8008,066.7010,80010,800С.Кузманова 339-ОССД-19
1832459 от 01.03.2019гАпартамент №33, двустаен, площ 72.82 кв.м., ул. Петър Падалски № 6продажба след Решение на Общински съвет66/28.03.2019 г35,57031,035.5035,57035,570С.Русев и Ю.Русева 340-ОССД-19
1842458 от 01.03.2019гАпартамент №18, двустаен, площ 72.82 кв.м., ул.Столетов № 66продажба след Решение на Общински съвет63/28.03.2019 г24,10020,076.4024,10024,100Б.Петров 373-ОССД-19
1852335 от 10.06.2016гЗемеделска земя с площ 653.57 кв.м., м.Брусовете, з.Донино, общ.Габрово.НТП - за земеделски труд и отдихпродажба Публичен търг с явно наддаване107/30.05.2019 г.1,07950.291,0791,179В.Найденов519-ОССД-19
1862466 от 18.04.2019гАпартамент №7, двустаен, площ 76.60 кв.м., ул.Христо Ботев № 14продажба след Решение на Общински съвет105/30.05.2019 г46,44044,662.8046,44046,440М.Иванова, Б.Иванов 513-ОССД-19
1871654 от 05.12.2012гАпартамент №13, двустаен, площ 67.44 кв.м., ул.Столетов № 50продажба след Решение на Общински съвет135/26.06.2019 г30,22227,744.6030,22230,222Л.Каменова, К.Каменов 532-ОССД-19
1882468 от 18.04.2019гАпартамент №4, тристаен, площ 81.05 кв.м., ул.Д-р Тота Венкова № 19продажба след Решение на Общински съвет106/30.05.2019 г34,60029,731.5034,60034,600П.Йорданов,Т.Йорданова, ДЙорданов 539-ОССД-19
1891238 от 15.01.2009 гПИ 14218.509.586 по КК и КР на гр.Габрово, площ 851.00 кв.м., ул.Дунавпродажба след Решение на Общински съвет142/26.06.2019 г201 700 и 219 83026,806.50210,765252,918"СИЕНТИА" АД555-ОССД-19
1902024 от 04.03.2015 гПИ 14218.509.587 по КК и КР на гр.Габрово, площ 1415.00 кв.м., ул.Дунавпродажба след Решение на Общински съвет142/26.06.2019 г335 400 и 365 53039,669.50350,465420,558"СИЕНТИА" АД555-ОССД-19
1912427 от 24.01.2018 гПИ 14218.502.377 по КК и КР на гр.Габрово, площ 2002 кв.м., ул. Ген.Николовпродажба Публичен търг с явно наддаване86/25.04.2019 г30,40017,193.2030,40039,046АР ДИ КОМПОНЕНТ659-ОССД-19
1921538 от 26.05.2011 гПИ 14218.508.185 по КК и КР на гр.Габрово, площ 532 кв.м.,незастроен, ул. Осми март №3продажба Публичен търг с явно наддаване85/25.04.2019 г8,8008,405.608,80011,197И.Стефанова658-ОССД-19
1931306 от 26.06.2009гИмот с идентификатор 22959.516.69 по плана на новообразуваните имоти на м.Ливадето, з.Донино, общ.Габрово, с площ 351.14 кв.м.,НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване187/29.08.2019 г.61135.55611641А.Велчева697-ОССД-19
1942471 от 09.07.2019гИмот с идентификатор 22959.511.18 по плана на новообразуваните имоти на м.Брусовете, з.Донино, общ.Габрово, с площ 566.39 кв.м.,НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване188/29.08.2019 г.93553935985Б.Маринова759-ОССД-19
1952471 от 30.08.2019гИмот с идентификатор 22959.511.18 по плана на новообразуваните имоти на м.Брусовете, з.Донино, общ.Габрово, с площ 280.90 кв.м.,НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване208/26.09.2019 г.51123.89511561Ст.Цонева816-ОССД-19
1962472 от 09.08.2019гПИ 14218.513.260 по КК и КР на гр.Габрово, площ 84 кв.м., продажба Публичен търг с явно наддаване86/25.04.2019 г1,0501,0508261,050М.Дончев585-ОССД-19
1972488 от 27.01.2020гПИ 14218.501.712 по КК и КР на гр.Габрово, площ 322 кв.м., продажба след Решение на Общински съвет38/27.02.2020 г6,6005,7966,6006,600Г.Георгиев335-ОССД-20
1982483 от 22.11.2019 г.Новообразуван имот №302, кадастрален район 95 по плана на новообразуваните имоти на м."Под Парчовци", землище Кози рогпродажба след Решение на Общински съвет40/27.02.2020 г1,5349821,5341,534Л.Градинаров338-ОССД-20
1992492 от 10.03.2020гАпартамент, двустаен, площ 59.25 кв.м., ул.Свищовска № 104продажба след Решение на Общински съвет91/30.04.2020 г25,80019,238.6025,80025,800В.Вачев, М.Вачева, Г.Вачев 464-ОССД-20
2002487 от 16.12.2019гАпартамент, едностаен, площ 31.54 кв.м., ул.Младост № 5продажба след Решение на Общински съвет35/27.02.2020 г15,50012,614.2015,50015,500М.Христова 385-ОССД-20
2012482 от 22.11.2019гИмот с идентификатор 22959.516.71 по плана на новообразуваните имоти на м.Ливадето, з.Донино, общ.Габрово, с площ 250 кв.м.,НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване41/27.02.2020 г.54038.59540594Т.Марков609-ОССД-20
2022485 от 22.11.2019гИмот с идентификатор 22959.516.31 по плана на новообразуваните имоти на м.Ливадето, з.Донино, общ.Габрово, с площ 1047 кв.м.,НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване42/27.02.2020 г.2,277146.212,2772,577А.Марков610-ОССД-20
2032493 от 10.03.2020гАпартамент, едностаен, площ 46.00 кв.м., ул.Младост №19продажба след Решение на Общински съвет92/30.04.2020 г20,45015,423.3020,45020,450Ю.Ковачева, И.Велчева, И.Велчев 641-ОССД-20
2042474 от 27.08.2019гПИ 14218.538.196 по КК и КР на гр.Габрово, площ 578 кв.м. продажба след Решение на Общински съвет141/25.06.2020 г8,1505,2258,1509,821С.Станчев, И.Станчев, С.Станчев, М.Дачева, В.Василев, П.Дачева642-ОССД-20
2052473 от 27.08.2019гПИ 14218.514.660 по КК и КР на гр.Габрово, площ 693 кв.м., продажба Публичен търг с явно наддаване37/27.02.2020 г13,6309,74513,63017,268И.Караджов648-ОССД-20
2062491 от 10.02.2020гИмот с идентификатор 22959.510.13 по плана на новообразуваните имоти на м.Брусовете, з.Донино, общ.Габрово, с площ 322 кв.м.,НТП - овощна градинапродажба Публичен търг с явно наддаване118/28.05.2020 г.55029.99550600Р.Иванова653-ОССД-20
207923 от 19.10.2007 гУПИ IX-121 от кв.5 по плана на с.Враниловци, общ.Габрово , с площ 720 кв.м., незестроенпродажба Публичен търг с явно наддаване115/28.05.2020 г.3,400.001,577.703,4004,388"П.С.И. - Габрово"697-ОССД-20
2082509 от 24.06.2020гАпартамент, двустаен, площ 70.23 кв.м., ул.Осми март №24продажба след Решение на Общински съвет161/30.07.2020 г35,60017,171.8035,60035,600Ц.Йорданова Д.Йорданов 750-ОССД-20
2092336 от 10.06.2016гИмот с идентификатор 22959.516.79 по плана на новообразуваните имоти на м.Ливадето, з.Донино, общ.Габрово, с площ 250 кв.м.,НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване39/27.02.2020 г.1,27090.291,2702,650ГАБРО-МЕТАЛ 2000672-ОССД-20
2101307 от 02.07.2009гИмот с идентификатор 22959.516.66 по плана на новообразуваните имоти на м."Под отровния склад", з.Донино, общ.Габрово, с площ 481 кв.м., НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване140/25.06.2020 г.1,1164,091.001,1161,216М.Рачева767-ОССД-20
2112508 от 24.06.2020гАпартамент, двустаен, площ 63.39 кв.м., ул.Зелена ливада №13продажба след Решение на Общински съвет163/30.07.2020 г28,48019,044.2028,48028,480П.Василева Г.Колев 784-ОССД-20
2122518 от 28.07.2020гЗемеделска земя, имот с идентификатор 30973.39.10 в землището на с.Златевци, м.Между реките, площ 838 кв.м.продажба след Решение на Общински съвет184/27.08.2020 г2,8201,081.202,8202,820Н.Стефанов 785-ОССД-20
2131527 от 14.03.2011гАпартамент, двустаен, площ 59.77 кв.м., бул.Трети март №27продажба  Публичен търг с явно наддаване160/30.07.2020 г16,40016,049.5016,40017,400Н.Николов 799-ОССД-20
2142522 от 24.08.2020гАпартамент, двустаен, площ 63.70.00 кв.м., ул.Младост №19продажба след Решение на Общински съвет205/24.09.2020 г26,72021,137.6026,72026,720Г.Енчева, Т.Енчев 818-ОССД-20
2152428 от 24.01.2018гПИ 14218.502.481 по КК и КР на гр.Габрово, площ 492 кв.м., ул.Ген.Николовпродажба  Публичен търг с явно наддаване84/30.04.2020 г8,5704,2258,57010,929Г.Аврамов840-ОССД-20
2162429 от 24.01.2018гПИ 14218.502.482 по КК и КР на гр.Габрово, площ 322 кв.м. , ул.Ген.Николовпродажба  Публичен търг с явно наддаване85/30.04.2020 г5,6102,7655,6107,122Г.Аврамов839-ОССД-20
2172517 от 28.07.2020гАпартамент, едностаен, площ 46 кв.м., ул.Венец №10продажба след Решение на Общински съвет207/24.09.2020 г20,90015,278.8020,90020,900Е.Копоева, Й.Копоев 899-ОССД-20
2182520 от 24.08.2020гАпартамент, двустаен, площ 62.87 кв.м., ул.Свищовска №73продажба след Решение на Общински съвет206/24.09.2020 г28,35026,990.6028,35028,350Г.Градинарова, Хр.Петров 920-ОССД-20
2192538 от 27.11.2020гПИ 14218.525.217 по КК и КР на гр.Габрово, площ 6769 кв.м. , кв.Смирненскипродажба  Публичен търг с явно наддаване254/26.11.2020 г108,98095,186108,980139,756Рамус Медикъл ЕООД1102-ОССД-20
2202525 от 04.09.2020гПИ 14218.504.157 по КК и КР на гр.Габрово, площ 415 кв.м. ул.Хр.Смирненскипродажба  Публичен търг с явно наддаване204/24.09.2020 г18,54013,07318,54044,031Иридиум груп ЕООД1106-ОССД-20
2212519/28.07.2020ПИ 14218.778.152 по КК и КР на гр.Габрово, площ 12561 кв.м., м."Узана"продажба  Публичен търг с явно наддаване183/27.08.2020 г198,010123 487.20 198,010198,010ФРЕЯ ТУРС АД903-ОССД-20
2222333 от 10.06.2016гЗемеделска земя, имот с идентификатор 22959.516.81 в землището на с.Донино, м.Ливадето, площ 568 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване232/29.10.2020 г1,56048.311,5601,660Ст.Димитров22-ОССД-21
2232531 от 21.10.2020гЗемеделска земя, имот с идентификатор 02347.401.75 в землището на с.Баланите, м.Синча, площ 309 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване265/26.11.2020 г8967.46896976Т.Серафимов81-ОССД-21
2242533 от 21.10.2020гЗемеделска земя, имот с идентификатор 14218.495.17 в землището на гр.Габрово, м.Костадиница, площ 431 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване263/26.11.2020 г1,6035.241,6031,753К.Кънев85-ОССД-21
2252537 от 11.11.2020гМагазин, бул.Априлов № 45, гр.Габрово, площ 34 кв.м. продажба  Публичен търг с явно наддаване257/26.11.2020 г20,35013,36520,35021,350П.Кънев91-ОССД-21
2262535 от 03.11.2020гПИ 14218.533.625 по КК и КР на гр.Габрово, площ 418 кв.м. ул.Петър Божиновпродажба  Публичен търг с явно наддаване261/26.11.2020 г10,5108,37110,51013,870Г.Атанасов90-ОССД-21
2271840 от 27.06.2014гПИ 14218.502.366 по КК и КР на гр.Габрово, площ 497 кв.м.бул.Бойката №61продажба  Публичен търг с явно наддаване258/26.11.2020 г6,9604,8866,9609,110Кр.Ганчева139-ОССД-21
2282345 от 27.07.2016гПИ 14218.520.192 по КК и КР на гр.Габрово, площ 768 кв.м. ул.Н.Войновски №226продажба  Публичен търг с явно наддаване259/26.11.2020 г11,17010,80010,51023,100Д.Генева171-ОССД-21
2292084 от 12.05.2020гМагазин, ул.Софроний Врачански № 1, гр.Габрово, площ 92 кв.м. продажба  Публичен търг с явно наддаване33/25.02.2021 г108,38079,007108,380115,380С.Събев282-ОССД-21
2302344 от 27.07.2016гПИ 14218.520.190 по КК и КР на гр.Габрово, площ 996 кв.м. ул.Н.Войновски №218продажба  Публичен търг с явно наддаване34/25.02.2021 г14,49014,00614,49024,690Л.Димитров312-ОССД-21
2312549 от 26.01.2021гАпартамент, тристаен, площ 63.36 кв.м., ул.Младост №5продажба след Решение на Общински съвет65/25.03.2021 г43,180.0029,06643,180.0043,180.00Д.Балевски313-ОССД-21
2322552 от 02.02.2021гАпартамент, двустаен, площ 48.82 кв.м., ул.Орловска №85продажба след Решение на Общински съвет102/29.04.2021 г40,700.0033,37340,700.0040,700.00А.Иванова318-ОССД-21
2332554 от 09.02.2021гАпартамент, двустаен, площ 63.40 кв.м., ул.Зелена ливада №19продажба след Решение на Общински съвет103/29.04.2021 г36,000.0019,89236,000.0036,000.00И.Станева355-ОССД-21
2342034 от 23.03.2015гПИ 14218.535.72 по КК и КР на гр.Габрово, площ 1124 кв.м. заедно с построените в него сгради, кв.Кряковципродажба  Публичен търг с явно наддаване94/29.04.2021 г45,97040,94049,11349,442И.Шумков356-ОССД-21
2352567 от 17.03.2021гПИ 14218.511.172 по КК и КР на гр.Габрово, площ 90 кв.м. ул.Стефана Богдан Генчева №6продажба  Публичен търг с явно наддаване91/29.04.2021 г4,5401,2664,5405,832М.Райнов423-ОССД-21
2362334 от 10.06.2016гЗемеделска земя, имот с идентификатор 22959.516.70 в землището на с.Донино, м.Широкото ливаде, площ 677 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване97/29.04.2021 г2,085104.492,0852,235Т.Пенев442-ОССД-21
2372559 от 10.02.2021гЗемеделска земя, имот с идентификатор 14218.497.10 в землището на гр.Габрово, м.Чукара, площ 1008 кв.м.продажба след Решение на Общински съвет100/29.04.2021 г3,2161,347.003,2163,216Ф.Илиева388-ОССД-21
2382562 от 02.03.2021гЗемеделска земя, имот с идентификатор 14218.455.111 в землището на гр.Габрово, м.Янкула, площ 448 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване98/29.04.2021 г1,65911.331,6591,659Д.Денковa441-ОССД-21
2392497 от 23.04.2020гТрафопост, РЗП 103 кв.м., ул.Цанко Дюстабанов №24продажба след Решение на Общински съвет63/25.03.2021 г65,910.0062,89365,910.0065,910.00"Електро разпределение север" АД445-ОССД-21
2402578 от 05.05.2021гИмот с идентификатор 22959.516.98 по плана на новообразуваните имоти на м.Под отровния склад, з.Донино, общ.Габрово, с площ 418 кв.м.,НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване123/27.05.2021 г.1,33432.171,3341,434ГАБРО-МЕТАЛ 2000504-ОССД-20
2412579 от 05.05.2021гИмот с идентификатор 22959.516.99 по плана на новообразуваните имоти на м.Под отровния склад, з.Донино, общ.Габрово, с площ 419 кв.м.,НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване122/27.05.2021 г.1,33732.241,3371,437ГАБРО-МЕТАЛ 2000503-ОССД-20
2422587 от 02.06.2021гПИ 14218.509.331 по КК и КР на гр.Габрово, площ 351 кв.м. ул.Малуша №21продажба след Решение на Общински съвет147/24.06.2021 г10,6406,31810,64012,821В.Велчев574-ОССД-21
2432328 от 14.04.2016гПИ 14218.538.72 по КК и КР на гр.Габрово, площ 890 кв.м. заедно с построените в него: сграда със ЗП 160 кв.м., на два етажа и сутерен и сграда със ЗП 74 кв.м., на един етаж и сутерен, бул.Дерожински №51-апродажба  Публичен търг с явно наддаване142/24.06.2021 г49,85043,42849,85053,414Е.Казаков563-ОССД-21
2442577 от 27.04.2021гПИ 14218.514.577 по КК и КР на гр.Габрово, площ 890 кв.м. и построената в него сграда с площ 78 кв.м.,ул.Студентска №45продажба  Публичен търг с явно наддаване143/24.06.2021 г33,49021,76533,49038,212С.Шабанов591-ОССД-21
2452592 от 29.06.2021гПИ 14218.501.495 по КК и КР на гр.Габрово, площ 636 кв.м., застроен, бул.Могильв №86продажба след Решение на Общински съвет174/29.07.2021 г19,13011,44819,13019,130М.Димитрова и М.Димитров611-ОССД-21
2462595 от 09.07.2021гАпартамент, двустаен, площ 62.08 кв.м., бул.Столетов №66продажба след Решение на Общински съвет201/26.08.2021 г33,000.0019,00533,000.0033,000.00Д.Дончева и Д.Дончев651-ОССД-21
2472574 от 26.04.2021гЗемеделска земя, имот с идентификатор 37352.522.10 в землището на с.Кметовци, м.Под селото, площ 1192 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване149/24.06.2021 г3,804101.383,8044,184Ив.Цветков592-ОССД-21
2482586 от 01.06.2021гЗемеделска земя, имот с идентификатор 02347.408.13 в землището на с.Баланите, м.Юрта, площ 415 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване150/24.06.2021 г1,26010.981,2601,386Ил.Кожухарова629-ОССД-21
2492451 от 12.11.2021гПИ 14218.535.47 по КК и КР на гр.Габрово, площ 519 кв.м., незастроен, кв.Кряковципродажба  Публичен търг с явно наддаване199/26.08.2021 г5,9005,1025,9007,712СУПЕР-ГАРД ЕООД696-ОССД-21
2502590 от 25.06.2021гПИ 14218.501.555 по КК и КР на гр.Габрово, площ 2947 кв.м., застроен, бул.Могильвдарение след Решение на Общински съвет193/26.08.2021 г92,67053,04692,6700Великотърновска епархия695-ОССД-21
2512476 от 27.08.2019гСамостоятелен обект 14218.550.281.3.78 по КК и КР на гр.Габрово, площ 28.08 кв.м., бул. Трети март 25продажба  Публичен търг с явно наддаване218/30.09.2021 г9,4807,8549,4809,980Т.Димов740-ОССД-21
2522600 от 20.08.2021гАпартамент, едностаен, площ 43.40 кв.м., ул.Видима №35продажба след Решение на Общински съвет217/30.09.2021 г30,640.0014,002.5030,640.0030,640.00М.Николова739-ОССД-21
2532607 от 08.10.2021гАпартамент, двустаен, площ 62.00 кв.м., ул. Найден Геров №62продажба след Решение на Общински съвет1243/28.10.2021 г40,380.0014,432.6040,380.0040,380.00Д.Тодорова747-ОССД-21
2542566 от 17.03.2021гИмот с идентификатор 22959.516.72 по плана на новообразуваните имоти на м.Ливадето, з.Донино, общ.Габрово, с площ 401 кв.м.,НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване175/29.07.2021 г.1,26830.861,2682,968А.Марков899-ОССД-21
2552613 от 18.10.2021гПИ 38920.519.95 по КК и КР на с.Костенковци, общ.Габрово, площ 5 035 кв.м., незастроенпродажба  Публичен търг с явно наддаване270/25.11.2021 г33,7809,54633,78042,779"КРИСТОФЪР ХАНСАРД" ЕООД83-ОССД-22
2562611 от 18.10.2021гЗемеделска земя, имот с идентификатор 14218.461.12 в землището на гр.Габрово, м.Чукара, площ 698 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване272/25.11.2021 г2,51076.332,5102,778М.Лазаров82-ОССД-22
2572612 от 18.10.2021гЗемеделска земя, имот с идентификатор 05400.606.14 по плана на новообразуваните имоти на местност Стария път в землище Борики, общ.Габрово, площ 324 кв.м.продажба  Публичен търг с явно наддаване271/25.11.2021 г1,26424.931,2641,398М.Неделчев127-ОССД-22
258ПИ с проектен идентификатор14218.510.716 по КК и КР на гр.Габрово, площ 48 кв.м., придаваема част към УПИ IX-39 от кв.236 по плана на гр.Габрово - III етап, I частпродажба след Решение на Общински съвет66/28.04.2022 г1,2486751,2481,248Ст.Тодорова319-ОССД-22
2592616 от 01.02.2022 г.ПИ 37352.501.421 по КК и КР на с.Кметовци, общ.Габрово, площ 638 кв.м., придаваема част към УПИ XXII-229 от кв.26 по плана на с.Кметовципродажба след Решение на Общински съвет43/31.03.2022 г15,5201,21015,52015,520А.Иванова Й.Иванова323-ОССД-22
2602615 от 01.02.2022гАпартамент, едностаен, площ 29.0 кв.м., ул. Свищовска №75продажба  Публичен търг с явно наддаване71/28.04.2022 г21,500.0012,534.5021,500.0023,000.00Р.Станимирова441-ОССД-22
2612621 от 08.03.2022гАпартамент, двустаен, площ 62.0 кв.м., ул. Мирни дни №8продажба след Решение на Общински съвет69/28.04.2022 г49,080.0014,075.8049,080.0049,080.00Н.Стоянова П.Райкова Цв.Янкова484-ОССД-22
2622623 от 09.03.2022гИмот с идентификатор 04964.604.5 поКККР на с.Боженците, общ.Габрово, с площ 434 кв.м., НТП - друг вид земеделска земяпродажба Публичен търг с явно наддаване110/30.06.2022 г.2,73015.952,7302,930М.Костадинова529-ОССД-22
2632633 от 09.05.2022гПИ с идентификатор 14218.510.715 по КК и КР на гр.Габрово, площ 38 кв.м., придаваема част към УПИ VI-490 от кв.292 по плана на гр.Габрово - III етап, II частпродажба след Решение на Общински съвет112/30.06.2022 г6,7601,0716,7606,760Хр.Николова Е.Колева М.Колева Р.Колева Ц.Ботев525-ОССД-22
2642624 от 09.03.2022гИмот с идентификатор 04964.604.4 поКККР на с.Боженците, общ.Габрово, с площ 743 кв.м., НТП - друг вид земеделска земяпродажба Публичен търг с явно наддаване113/30.06.2022 г.4,67027.314,6705,070М.Костадинова530-ОССД-22
2652645 от 16.06.2022гИмот с идентификатор 04964.605.9 по КККР на с.Боженците, общ.Габрово, с площ 242 кв.м., НТП - друг вид трайно насаждениепродажба Публичен търг с явно наддаване109/30.06.2022 г.1,47616.011,4761,576Ц.Спасова552-ОССД-22
2662625 от 09.03.2022гИмот с идентификатор 22959.516.63 по плана на новообразуваните имоти на местност "Ливадето", земл Донино, общ.Габрово, с площ 436 кв.м., НТП - овощни насажденияпродажба Публичен търг с явно наддаване111/30.06.2022 г.2,20073.782,2002,400И.Кръстев555-ОССД-22
2672643 от 06.06.2022гПИ 32069.507.46 по КК и КР на с.Иванили, общ.Габрово, площ 349 кв.м. заедно с построените в него сгради с кад.№32069.507.46.1 и 32069.507.46.2продажба  Публичен търг с явно наддаване108/30.06.2022 г8,8003,0598,8009,964ЛОВЕН КЛУБ КОЗИРОГ598-ОССД-22
2682644 от 06.06.2022гПИ 32069.507.47 по КК и КР на с.Иванили, общ.Габрово, площ 349 кв.м. заедно с построената в него сграда с кад.№32069.507.47.1 продажба  Публичен търг с явно наддаване132/30.06.2022 г1,3004681,3001,722ЛОВЕН КЛУБ КОЗИРОГ599-ОССД-22
2692622 от 18.10.2021гПИ 14218.501.408 по КК и КР на ГР.Габрово, площ 5 923 кв.м., застроенпродажба след Решение на Общински съвет107/30.06.2022 г570,950106,614570,950702,268"ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд Ко" КД634-ОССД-22
2702351 от 26.10.2016г.Изграждане на сграда с площ 170 кв. м. върху ПИ 14218.538.395 учредено право на строежСлед решение на Общински съвет167/29.09.2022 г4,649"РЕМО Етър " гр. Габрово682- ОССД -22
2712536 от 11.11.2020г.Жилище, на втория етаж в сграда на бул. Априлов №45В, площ 89.25 кв. м.продажбаПубличен търг с явно наддаване141/28.07.2022 г.42 960.006 606.742 960.0043 960.00Пл. Кънев685-ОССД-22
2721802 от 14.03.2014г.ПИ 14218.503.660 по КК и КР на гр.Габрово, площ 1280 кв.м., незастроенпродажбаПубличен търг с явно наддаване104/30.06.2022 г.28 500.012 873.028 500.0038 130.00"РАМАН"ЕООД,гр.Пловдив702-ОССД-22
2732465 от 11.04.2019гПИ 14218.510.635 по КК и КР на гр. Габрово, с площ 143 кв. м. ,незастроензамянаслед Решение на Общински съвет202/26.09.2019 г. и 56/26.03.2020 г.3 957.82 290.903 957.803 957.80З.Захариев, М. Захариева,Д. Захариев,М. Уайтхауз, Б. Уайтхауз929-ОССД-22
2742669 от 31.08.2022 г.ПИ 14218.528.202 по КККР на гр. Габрово, площ 493 кв. м., съответстващ на УПИ V-83, кв.20, кв. Недевципродажбаслед Решение на Общински съвет 223/24.11.2022г.12,1504 456.7014 640.7514 944.50Тодор Кятовски Деница Кятовска78-ОССД-23
2752672 от 10.10.2022 г.Апартамент, едностаен, площ 28.84 кв.м., бул.Трети март №21, ет.6, ап.32продажбаслед Решение на Общински съвет 248/29.12.2022г.28,0108 066.7028,01028,010Веселинка Митева303-ОССД -23
2762412 от 03.10.2017 г.Апартамент, двустаен, площ 65.10 кв.м., ул.Младост №12,вх. В, ет.1, ап.1продажбаслед Решение на Общински съвет 7/26.01.2023 г.57,97020 844.1057,97057,970Петя Желязкова302-ОССД-23
2772662 от 12.08.2022 гЗемеделска земя, имот с идентификатор 37352.522.13 в землището на с.Кметовци, м.Под селото, площ 271кв.м.продажбаПубличен търг с явно наддаване183/29.09.2022 г.3 035.0023-Jan3 035.003 335.00Ивайло Цветков187-ОССД-23
2782664 от 12.08.2022 г.Земеделска земя, имот с идентификатор 05400.606.13 по плана на новообразуваните имоти на местност Стария път в землище Борики, общ.Габрово, площ 276 кв.м.продажбаПубличен търг с явно наддаване185/29.09.2022 г.3 064.0021.243 064.003 364.00Мари Димитрова918-ОССД-22
2792660 от 12.08.2022 г.Земеделска земя, имот с идентификатор 22959.512.16 по плана на новообразуваните имоти на местност Брусовете, землище Донино, общ.Габрово, площ 618кв.м.продажбаПубличен търг с явно наддаване187/29.09.2022 г.6 300.0086.306 300.006,900Виолета Николова76-ОССД-23
2802657 от 13.07.2022 г.Земеделска земя, имот с идентификатор 22959.511.19 по плана на новообразуваните имоти на местност Брусовете, землище Донино, общ.Габрово, площ 273 кв.м.продажбаПубличен търг с явно наддаване188/29.09.2022 г.2 905.0025.432 905.003 105.00Саша Ангелова50-ОССД-23
2812685 от 03.11.2022 г.Земеделска земя, имот с идентификатор 57675.108.8 в землището на с с.Поповци, м.Копака, площ 344кв.м.продажбаПубличен търг с явно наддаване246/29.12.2022 г.5 400.0071.215 400.005 900.00Тодор Ангелов390-ОССД-23
2822641 от 02.06.2022 г.Учредяване на безсрочно възмездно право на строеж за изграждане на "Пристройка към жилищна сграда с идентификатор 14218.526.30.1 по КККР на гр. Габрово, за обособяване на антре и тераса с обща площ 19,00 кв.м..Учредяване право на строежслед Решение на Общински съвет123/29.06.2023 г.1600.00778.201600.001600.00Бонка Костадинова614-ОССД-23
2832641 от 02.06.2022 г.Учредяване на безсрочно възмездно право на строеж за изграждане на обект "БКТП 20(10)/0,4kV до 1х1000kVA", със застроена площ 8,08 кв.м. към преустройство на сграда с идентификатор 14218.504.143.1 /бивш хотелски комплекс/ в жилищна сграда с ателиета, жилища, три броя магазини и начално училище в УПИ ХХ-149, кв. 100 по плана на гр. Габрово-II етап.Учредяване право на строежслед Решение на Общински съвет100/31.05.2023 г.850.00528.80850.00850.00"Хемустурист"АД521-ОССД-23
284632 от 25.01.1999 г.Учредяване на безсрочно възмездно право на строеж за изграждане на "Пристройка и преустройствона "кафе-аператив"в "Заведение за бързо хранене и кулинарен магазин" в сграда с идентификатор 14218.501.1022.1.1 по КККР на гр. Габрово, с обща площ 35,48 кв.м..Учредяване право на строеж3 732.003 732.00"КРАСА КР" ЕООД433-ОССД-23
285632 от 25.01.1999 г.Учредяване на безсрочно възмездно право на строеж за изграждане на "Пристройка работилница за закуски"към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.501.1022.1.3 по КККР на гр. Габрово, с обща площ 21,40 кв.м..Учредяване право на строеж2 251.002 251.00"ПАВЛОВИ 09" ООД434-ОССД-23
2862697 от 30.03.2023 г.ПИ 14218.521.18 по КККР на гр.Габрово с площ 253 кв.м., незестроенпродажбаПубличен търг с явно наддаване95/31.05.2023 г.10,0603,557.7010,06012,724.80Я.Колев644-ОССД-23
2872564 от 16.03.2023 г.Земеделска земя 14218.455.170 по плана на новообразуваните имоти на м.Янкула, земл.Габрово с площ 635 кв.м., незестроенпродажбаПубличен търг с явно наддаване98/31.05.2023 г.7,18017.537,1807,580.00М.Христова651-ОССД-23
2882434 от 16.04.2018 г.ПИ 14218.508.711 по КККР на гр.Габрово с площ 97 кв.м., незестроенпродажбаслед Решение на Общински съвет119/29.06.2023 г.3,3201,333.403,3203,320.00Н.Дренски641-ОССД-23
2892667 от 24.08.2022 г.ПИ 14218.502.868 по КККР на гр.Габрово с площ 3 711 кв.м., незестроенпродажбаПубличен търг с явно наддаване115/29.06.2023 г.295,57037,321.50295,570362,186.85НИКТРОНИКС ООД674-ОССД-23
2902712 от 10.07.2023 г.УПИ I-120, кв. 19 по плана на с.Драгановци, с площ 5 420 кв.м., незастроенпродажбаПубличен търг с явно наддаване138/27.07.2023 г.88,57012,357.6088,570109,136.85Ст.Косев792-ОССД-23
2922690 от 15.12.2022 г.Земеделска земя, имот с идентификатор 05400.616.11 по плана на новообразуваните имоти на местност Поп Стоевото в землище Борики, общ.Габрово, площ 415 кв.м., незастроенпродажба  Публичен търг с явно наддаване96/31.05.2023 г.12,12015.2512,12012,520Ст.Атанасов689-ОССД-23
2932704 от 09.06.2023 г.Земеделска земя, имот с идентификатор 05400.606.17 по плана на новообразуваните имоти на местност "Стария път" в землище Борики, общ.Габрово, площ 357,31 кв.м., незастроенпродажба  Публичен търг с явно наддаване117/29.06.2023 г.8,21827.478,2188,618А.Йорданов733-ОССД-23
2942705 от 09.06.2023 г.Земеделска земя, имот с идентификатор 05400.606.18 по плана на новообразуваните имоти на местност "Стария път" в землище Борики, общ.Габрово, площ 521 кв.м., незастроенпродажба  Публичен търг с явно наддаване118/29.06.2023 г.11,98340.0911,98312,483П.Пенчева764-ОССД-23
2952703 от 26.04.2023 г.ПИ 30764.603.93, представляващ УПИ V-68, кв. 10 по плана на с.Зелено дърво, с площ 469 кв.м., застроенпродажбаслед Решение на Общински съвет121/27.06.2023 г.7,970855.507,9709,603.85А.Денкова П.Денков765-ОССД-23
296738 от 03.07.2000 г.Учредяване на безсрочно възмездно право на строеж за изграждане на "Пристройка към аптека" със ЗП 78.93 кв.м. към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.501.853.4.9 по КККР на гр. ГабровоУчредяване право на строеж8,3028,302ДЖОЙ ИНТЕРНЕШЪ-НЪЛ910-ОССД-23
281