Град / селокв.УПИ / ПИВид на препискапротокол ОЕСУТЗаповед
1гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци666ПУП-ПРЗ35/05.12.202235/10.01.2024
2с. Яворец2513.14ПУП-ПР2/23.01.2024127/30.01.2024
3гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци2012ПУП-ПРЗ3/30.01.2024178/07.02.2024
4с. Жълтеш2013,14,7ПУП-ПР6/05.03.2024380/12.03.2024
5с. Яворец273.4ПУП-ПР6/05.03.2024381/12.03.2024
6с. Новаковци111.2ПУП-ПР7/12.03.2024420/15.03.2024
7гр. Габрово, кв. Тлъчници914ПУП-ПР7/12.03.2024419/15.03.2024
8гр. Габрово14218.116.501ПУП-ПЗ7/12.03.2024424/18.03.2024
9гр. Габрово14218.35.5881ПУП-ПЗ4/06.02.2024263/23.02.2024
10гр. Габрово1617.18ПУП-ПРЗ6/05.03.2024431/20.03.2024
11Гр. Габрово36ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП1/10.01.2023180/25.01.2023
12Гр. Габрово, II етап, III част156ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП1/10.01.2023181/25.01.2022
13Гр. Габрово, кв. Войново7ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП33/20.12.2023178/25.01.2023
14с. Райновци2ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП2/24.01.2023199/26.01.2023
15Гр. Габрово, СЗ – II част68ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП33/20.12.2022200/26.01.2023
16Гр. Габрово, кв. Тлъчници,V част14ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП1/10.01.2023265/08.02.2023
17Гр. Габрово, 14218.21.10ПУП-ПЗ2/24.01.2023266/08.02.2023
18гр. Габрово, кв. Чехлевци11ПУП ПР за ЧИ на ЗРП3/07.02.2023296/13.02.2023
19С. Жълтеш35ПУП ПРЗ за ЧИ на ЗРП2/24.01.2023299/13.02.2023
20Гр. Габрово, кв. Нова махала1ПУП за ЧИ на ЗРП2/24.01.2023330/20.02.2023
21с. Здравковец7ПУП за ЧИ на ЗРП3/07.02.2023331/20.02.2023
22Гр. Габрово, II етап, I част100ПУП за ЧИ на ПУП и РУП3/07.02.2023395/28.02.2023
23гр. Габрово, кв. Кряковци14218.783.16ПУП-ПЗ, ПУП-ПП3/07.02.2023429/06.03.2023
24гр. Габрово66ПУП ПРЗ за ЧИ на ПУП3/07.02.2023428/06.03.2023
25гр. Габрово, кв. Пройновци2ПУП ПРЗ за ЧИ наЗРП4/21.02.2023500/16.03.2023
26С. Враниловци16ПУП ПР за ЧИ на ЗРП6/14.03.2023515/17.03.2023
27С. Новаковци30ПУП ПР за ЧИ на ЗРП6/14.03.2023514/17.03.2023
28с. Боженците04964.16.14ПУП-ПЗ6/14.03.2023544/21.03.2023
29гр. Габрово97ПУП ПРЗ за ЧИ на ПУП5/07.03.2023542/21.03.2023
30с. Междене6ПУП-ПРЗза ЧИ на ЗРП6/14.03.2023555/22.03.2023
31гр. Габрово14ПУП ПРЗ за ЧИ наЗРП5/07.03.2023556/23.03.2023
32с. Стоевци6ПУП-ПРза ЧИ на ЗРП7/21.03.2023665/22.03.2023
33с. Донино22959.36.15ПУП-ПЗ7/21.03.2023710/13.04.2023
34С. Жълтеш19ПУП ПР за ЧИ на ЗРП8/28.03.2023299/13.02.2023
35с. Велковци2ПУП-ПРЗ5/07.03.2023814/02.05.2023
36с. Янковци4ПУП ПРЗ за ЧИ на ЗРП11/25.04.2023812/02.05.2023
37с. Кози рог13ПУП-ПР10/11.04.2023809/02.05.2023
38гр. Габрово, северна зона II част55ПУП ПР за ЧИ на ПУП11/25.04.2023811/02.05.2023
39гр. Габрово, кв. Етъра21РУП7/21.03.2023807/02.05.2023
40гр. Габрово, северна зона III етап, II част238ПУП ПРЗ за ЧИ на ПУП9/11.04.2023810/02.05.2023
41Гр. Габрово14218.19.518ПУП-ПЗ8/28.03.2023813/02.05.2023
42гр. Габрово42, Тлъчници II частПУП ПРЗ за ЧИ наЗРП9/04.04.2023844/04.05.2023
43гр. Габрово58, СЗ I част ПУП ПРЗ за ЧИ на ПУП10/11.04.2023858/05.05.2023
44гр. Габрово14218.35.402, новообразуван Шенини ПУП-ПЗ9/04.04.2023898/12.05.2023
45с. Чарково5ПУП ПРЗ за ЧИ на ЗРП9/04.04.2023899/12.05.2023
46С. Враниловци1ПУП ПРЗ за ЧИ на ЗРП11/25.04.2023901/12.05.2023
47гр. Габрово, 92 ЧАСТ32ПУП ПРЗ за ЧИ на ЗРП11/25.04.2023900/12.05.2023
48с. Борики12ПУП ПРЗ за ЧИ на ЗРП12/09.05.2023930/16.05.2023
49с. Враниловци25ПУП ПР за ЧИ на ЗРП12/09.05.2023938/16.05.2023
50гр. Габрово 56 СЗ II част ПУП ПРЗ за ЧИ наЗРП14/06.06.20231105/09.06.2023
51гр. Габрово, УЗАНА15ПУП ПЗ за ЧИ на ПУП13/23.05.20231151/13.06.2023
52Гр. Габрово14218.34.548 ПУП-ПЗ за ЧИ на ПУП14/06.06.20231150/13.06.2023
53Гр. Габрово, кв. Бакойци18 ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП13/23.05.20231149/23.05.2023
54с. Яворец87120.38.56ПУП ПЗ14/06.06.20231155/15.06.2023
55с. Драгановци19ПУП ПРЗ14/06.06.20231181/16.06.2023
56гр. Габрово204 III етап, I частПУП -ПРЗ за ЧИ на ПУП14/06.06.20231206/20.06.2023
57Гр. Габрово68, СЗ II частПУП-ПЗ за ЧИ на ЗРП14/06.06.20231215/20.06.2023
58Гр. Габрово, кв. Войново8 ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП12/09.05.20231214/20.06.2023
59с. Дебел дял5ПУП-ПР16/27.06.20231317/03.07.2023
60с. Гергини-Гарван42ПУП-ПР16/27.06.20231318/03.07.2023
61гр. Габрово, Борово-Велчевци, III част57ПУП ПРЗ за ЧИ на ЗРП16/27.06.20231319/03.07.2023
62с. Музга34ПУП-ПР15/15.06.20231211/2.06.2023
63гр. Габрово, 76 част39ПУП- -ПРЗ за ЧИ на ЗРП15/15.06.20231334/05.07.2023
64гр. Габрово, УЗАНА17ПУП-ПР за ЧИ на ПУП17/04.07.20231370/11.07.2023
65с. Райновци3ПУП-ПР16/27.06.20231379/13.07.2023
66с. Драгановци25ПУП-ПР16/27.06.20231371/11.07.2023
67с. Кметовци37352.213.5ПУП-ПЗ18/11.07.20231430/19.07.2023
68С. Новаковци20ПУП-ПР18/11.07.20231434/19.07.2023
69с. Гергини-Гарван4ПУП-ПР18/11.07.20231432/19.07.2023
70с. Стоевци5ПУП-ПР18/11.07.20231433/19.07.2023
71Гр. Габрово15, СЗ I частПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП14/06.06.20231426/18.07.2023
72С. Борики9ПУП-ПР19/18.07.20231487/26.07.2023
73гр. Габрово, кв. Радичевец, 43 част15ПУП ПР за ЧИ на ЗРП23/29.08.20231791/05.09.2023
74гр. Габрово, кв. Тлъчници,2 част14ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП22/08.08.20231879/21.09.2023
75гр. Габрово14218.710.2ПУП -ПЗ 24/05.09.20231873/20.09.2023
76гр. Габрово14218.30.17ПУП-ПЗ, ЧИ на КТП25/12.09.20231986/02.10.2023
77гр. Габрово,СЗ, III част40ПУП-ПРЗ 24/05.09.20231987/02.10.2023
78с. Поповци57675.401.94ПУП-ПЗ25/12.09.20231988/02.10.2023
79Гр. Габрово, I етап, III част53ПУП-ПР за ЧИ на ПУП26/26.09.20232065/09.10.2023
80с. Лесичарка43339.5.263ПУП -ПЗ 24/05.09.20232066/09.10.2023
81гр. Габрово, I етап, II част1ПУП ПРЗ за ЧИ на ПУП28/17.10.20232215/26.10.2023
82гр. Габрово, 44 част44ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП28/17.10.20232212/26.10.2023
83гр. Габрово, СЗ, II част21ПУП ПРЗ за ЧИ на ПУП27/03.10.20232210/26.10.2023
84с. Гарван14533.16.11ПУП-ПЗ29/24.10.20232307/06.11.2023
85с. Думници5ПУП-ПРЗ28/17.10.20232305/06.11.2023
86гр. Габрово, кв. Негенци6ПУП-ПРЗ28/17.10.20232310/06.11.2023
87гр. Габрово, кв. Чехлевци2ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП31/20.11.20232444/20.11.2023
88с. Здравковец79ПУП-ПЗ29/21.11.20232452/21.11.2023
89с. Борики05400.608.1ПУП ПЗ 31/07.11.20232459/22.11.2023
90с. Поповци-Гледаци15ПУП ПРЗ 31/07.11.20232515/22.11.2023
91гр. Габрово, кв. Етъра22ПУП ПРЗ за ЧИ на ЗРП32/04.12.20232593/04.12.2023
92с. Лесичарка43339.36.149ПУП-ПЗ33/21.11.20232742/15.12.2023
93с. Лесичарка43339.8.311ПУП-ПЗ36/12.12.20232839/22.12.2023
94с. Стоминеци2ПУП-ПР36/12.12.20232836/22.12.2023
95с. Донино22959.19.20ПУП-ПЗ28/03.10.20232838/22.12.2023
96с. Гъбене, община Габрово11ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17
97с. Дебел дял, община Габрово.15ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17948/24.01.17
98с. Яворец, община Габрово.19ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17
99гр. Габрово, III етап, I част.214ПУП- ПРЗ за ЧИ на ПУП и РУП1/17.01.17
100с. Кметовци, община Габрово.13ПУП- ПРЗ за ЧИ на ПУП1/17.01.1796/24.01.17
101с.Борики, община ГабровоПИ 014034ПУП- ПЗ1/17.01.17
102землището на с.Балани, община Габровоза имот № 76, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синча“,ПУП- ПЗ1/17.01.17
103с.Поповци- Куката, община Габрово.16 17ПУП за ЧИ на ЗРП1/17.01.17
104с.Поповци, община Габровоимот № 056058ПУП- ПЗ1/17.01.17
105с. Райновци, община Габрово.6ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.1792/24.01.17
106землището на с. Лесичарка, община Габрово.имот № 018158ПУП-ПЗ1/17.01.17
107с.Поповци, община Габровоимот № 055018ПУП- ПЗ1/17.01.17
108с. Драгановци, община Габрово.31ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17
109с. Армени, община Габрово.17ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17
110КК ГабровоПИ 14218.13.12ПУП-ПЗ1/17.01.17
111гр. Габрово I етап, I част24ПУП- ПР за ЧИ на РП1/17.01.17
112на гр.Габрово-СЗ.13ПУП- ПРЗ за ЧИ на ПУП1/17.01.17
113с. Поповци-Гледаци,31.ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП2/24.01.17
114гр. Габрово, Бораво-Велчевци III част.25ПУП- ПР за ЧИ на ПУП2/24.01.17121/30.01.17
115КК на гр. Габрово Кв.ЕтърПИ 14218.333.792 ПУП-ПЗ за ЧИ на ПП2/24.01.17
116с. Кози рог, община Габрово.7ПУП-ПЗ за ЧИ на ПП2/24.01.17
117с. Поповци-Гледаци, община Габрово.5ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП2/24.01.17
118ПИ 14218.192.380 по КК на гр. ГабровоПИ 14218.192.380ПУП-ПЗ3/31.01.17
119с. Борики, община ГабровоПИ 014034ПУП- ПЗ за ЧИ на ПУП3/31.01.17
120Габрово - СЗ, II част.72. ПУП- ПЗ за ЧИ на ПУП4/07.02.17
121Габрово кв. Тлъчници,Vчаст.22. ПУП- ПЗ за ЧИ на ЗРП4/07.02.17
122с. Поповци, община Габрово.ПИ 080051ПУП- ПЗ за ЧИ на ПУП4/07.02.17
123Габрово - 84 част72. ПУП- ПРЗ за ЧИ на ЗРП4/07.02.17
124КК на гр. ГабровоПИ 14218.708.5ПУП- ПЗ за ЧИ на ПУП4/07.02.17
125Габрово - 99 ч.27ПУП- ПРЗ за ЧИ на ЗРП4/07.02.17
126Габрово - СЗ ч.68ПУП- ПРЗ за ЧИ на ПУП4/07.02.17
127с. Драгановци31ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП4/07.02.17
128с. Гъбене, община Габрово11ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП 5/14.02.17
129Борики Община Габрово8ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП 5/14.02.17
130с. Лесичарка, община Габрово№ 009255ПУП- ПЗ6/21.02.18
131с.Балани, община Габровоза имот № 76, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синча“ПУП- ПЗ6/21.02.18
132КК на гр. Габрово14218.333.792 ПУП-ПЗ за ЧИ на ПП6/21.02.18
133гр. Габрово, III етап, I част.214ПУП- ПРЗ за ЧИ на ПУП и РУП7/28.02.17
134с. Жълтеш, община Габрово.28ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП7/28.02.17
135 Габрово - 84 част.72ПУП- ПРЗ за ЧИ на ЗРП7/28.02.17
136с. Поповци, община Габрово.ПИ 080051ПУП- ПЗ за ЧИ на ПУП за ПИ 0800518/07.03.17
137КК на гр. Габрово. 14218.859.5. ПУП-ПЗ8/07.03.17533/30.03.17
138с.Поповци- Куката, община Габрово.16 и кв.17ПУП за ЧИ на ЗРП за9/13.03.17
139гр. Габрово-СЗ.15ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП10/21.03.17
140гр. Габрово I етап, Vчаст11ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП10/21.03.17
141по КК на гр. Габрово14218.22.94 по КК на гр. Габрово / образуван от ПИ 14218.22.89 и ПИ 14218.22.90/.ПУП- ПП11/28.03.17532/30.03.17
142с. Музга, община Габрово29ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП11/28.03.17
143с. Борики, община Габрово.13аПУП-ПР за ЧИ на ЗРП11/28.03.17
144Габрово -99ч27ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП и РУП12/04.04.17607/11.04.17
145КК Габрово14218.35.586ПУП-ПЗ за ЧИ на ПУП12/04.04.17
146Кози рок7ПУП- ПР за ЧИ на ЗРП12/04.04.17
147Габрово етап I,Iчаст10ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП12/04.04.17604/11.04.17
148с. ЖълтешПУП- ПР за ЧИ на ЗРП13/11.04.17
149Габрово -99ч27ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП и РУП12/04.04.17607/11.04.17
150КК Габрово14218.35.586ПУП-ПЗ за ЧИ на ПУП12/04.04.17
151Кози рок7ПУП- ПР за ЧИ на ЗРП12/04.04.17630/18.04/17г.
152Габрово -етап I, Iчаст10ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП12/04.04.17604/11.04.17
153с. ЖълтешПУП- ПР за ЧИ на ЗРП13/11.04.17