Град / селокв.УПИ / ПИВид на препискапротокол от ОЕСУТрайонен техникЗаповед
1с. Гъбене, община Габрово11ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17С. Атанасов
2с. Дебел дял, община Габрово.15ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17С. Атанасов948/24.01.17
3с. Яворец, община Габрово.19ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17Л. Неделчева
4гр. Габрово, III етап, I част.214ПУП- ПРЗ за ЧИ на ПУП и РУП1/17.01.17Я. Желязкова
5с. Кметовци, община Габрово.13ПУП- ПРЗ за ЧИ на ПУП1/17.01.17В. Христова96/24.01.17
6с.Борики, община ГабровоПИ 014034ПУП- ПЗ1/17.01.17Л. Неделчева
7землището на с.Балани, община Габровоза имот № 76, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синча“,ПУП- ПЗ1/17.01.17Л. Неделчева
8с.Поповци- Куката, община Габрово.16 17ПУП за ЧИ на ЗРП1/17.01.17Л. Неделчева
9с.Поповци, община Габровоимот № 056058ПУП- ПЗ1/17.01.17Л. Неделчева
10с. Райновци, община Габрово.6ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17С. Атанасов92/24.01.17
11землището на с. Лесичарка, община Габрово.имот № 018158ПУП-ПЗ1/17.01.17В. Христова
12с.Поповци, община Габровоимот № 055018ПУП- ПЗ1/17.01.17Л. Неделчева
13с. Драгановци, община Габрово.31ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17Л. Неделчева
14с. Армени, община Габрово.17ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП1/17.01.17С. Атанасов
15КК ГабровоПИ 14218.13.12ПУП-ПЗ1/17.01.17Я. Желязкова
16гр. Габрово I етап, I част24ПУП- ПР за ЧИ на РП1/17.01.17Т. Митева
17на гр.Габрово-СЗ.13ПУП- ПРЗ за ЧИ на ПУП1/17.01.17Я. Желязкова
18с. Поповци-Гледаци,31.ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП2/24.01.17Л. Неделчева
19гр. Габрово, Бораво-Велчевци III част.25ПУП- ПР за ЧИ на ПУП2/24.01.17Т. Митева121/30.01.17
20КК на гр. ГабровоПИ 14218.333.792 ПУП-ПЗ за ЧИ на ПП2/24.01.17М. Захариева
Кв.Етър
21с. Кози рог, община Габрово.7ПУП-ПЗ за ЧИ на ПП2/24.01.17С. Атанасов
22с. Поповци-Гледаци, община Габрово.5ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП2/24.01.17Л. Неделчева
23ПИ 14218.192.380 по КК на гр. ГабровоПИ 14218.192.380ПУП-ПЗ3/31.01.17Я. Желязкова
24с. Борики, община ГабровоПИ 014034ПУП- ПЗ за ЧИ на ПУП3/31.01.17Л. Неделчева
25Габрово - СЗ, II част.72. ПУП- ПЗ за ЧИ на ПУП4/07.02.17Я. Желязкова
26Габрово кв. Тлъчници,Vчаст.22. ПУП- ПЗ за ЧИ на ЗРП4/07.02.17Я. Желязкова
27с. Поповци, община Габрово.ПИ 080051ПУП- ПЗ за ЧИ на ПУП4/07.02.17Л. Неделчева
28Габрово - 84 част72. ПУП- ПРЗ за ЧИ на ЗРП4/07.02.17Р.Даракчиева
29КК на гр. ГабровоПИ 14218.708.5ПУП- ПЗ за ЧИ на ПУП4/07.02.17Р.Даракчиева
30Габрово - 99 ч.27ПУП- ПРЗ за ЧИ на ЗРП4/07.02.17М. Захариева
31Габрово - СЗ ч.68ПУП- ПРЗ за ЧИ на ПУП4/07.02.17Т. Павлова
32с. Драгановци31ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП4/07.02.17Л. Неделчева
33с. Гъбене, община Габрово11ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП 5/14.02.17С. Атанасов
34Борики Община Габрово8ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП 5/14.02.17 Л. Неделчева
35с. Лесичарка, община Габрово№ 009255ПУП- ПЗ6/21.02.18В. Христова
36с.Балани, община Габровоза имот № 76, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синча“ПУП- ПЗ6/21.02.18Л. Неделчева
37КК на гр. Габрово14218.333.792 ПУП-ПЗ за ЧИ на ПП6/21.02.18М. Захариева
38гр. Габрово, III етап, I част.214ПУП- ПРЗ за ЧИ на ПУП и РУП7/28.02.17Я. Желязкова
39с. Жълтеш, община Габрово.28ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП7/28.02.17Л. Неделчева
40 Габрово - 84 част.72ПУП- ПРЗ за ЧИ на ЗРП7/28.02.17Р.Даракчиева
41с. Поповци, община Габрово.ПИ 080051ПУП- ПЗ за ЧИ на ПУП за ПИ 0800518/07.03.17Л. Неделчева
42КК на гр. Габрово. 14218.859.5. ПУП-ПЗ8/07.03.17Я. Желязкова533/30.03.17
43с.Поповци- Куката, община Габрово.16 и кв.17ПУП за ЧИ на ЗРП за9/13.03.17
44гр. Габрово-СЗ.15ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП10/21.03.17Я. Желязкова
45гр. Габрово I етап, Vчаст11ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП10/21.03.17Т. Митева
46по КК на гр. Габрово14218.22.94 по КК на гр. Габрово / образуван от ПИ 14218.22.89 и ПИ 14218.22.90/.11/28.03.17Я. Желязкова532/30.03.17
ПУП- ПП
47с. Музга, община Габрово29ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП11/28.03.17С. Атанасов
48с. Борики, община Габрово.13аПУП-ПР за ЧИ на ЗРП11/28.03.17Л. Неделчева
49Габрово -99ч27ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП и РУП12/04.04.17М. Захариева607/11.04.17
50КК Габрово14218.35.586ПУП-ПЗ за ЧИ на ПУП12/04.04.17Р.Даракчиева
51Кози рок7ПУП- ПР за ЧИ на ЗРП12/04.04.17С. Атанасов
51Габрово етап I,Iчаст10ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП12/04.04.17Я. Желязкова604/11.04.17
52с. ЖълтешПУП- ПР за ЧИ на ЗРП13/11.04.17Л. Неделчева
49Габрово -99ч27ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП и РУП12/04.04.17М. Захариева607/11.04.17
50КК Габрово14218.35.586ПУП-ПЗ за ЧИ на ПУП12/04.04.17Р.Даракчиева
51Кози рок7ПУП- ПР за ЧИ на ЗРП12/04.04.17С. Атанасов630/18.04/17г.
51Габрово -етап I, Iчаст10ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП12/04.04.17Я. Желязкова604/11.04.17
52с. ЖълтешПУП- ПР за ЧИ на ЗРП13/11.04.17Л. Неделчева